top of page

Kompresia Času-Rýchle Tempo Zmien-Skoky Do Budúcnosti,Galaktický Detox,Budúce Nové Verzie Seba Teraz

..sa tu pozrieme aj na Energetické Hranice, Aktuálne Kódy - Pokračujúca Zosilnená Filtrácia na Všetkých Úrovniach, ktorá sa (až teraz) naplno rozprúdila počas apríla - mája 2022 a prechody okom ihly čo je dlhý časopriestorový vortex vedomia alebo smrtiaci extra očistná pasáž - koridor (smrti) a zároveň je to pôrodný kanál svojich Novších verzií - možnosti pre všetkých využiť možnosti alchymizacie svojej DNA vďaka len vyšším frekvenciám a väčšim náložam svetla (influxy fotónoveho svetla) na ktoré je mať potrebné adaptované svoje telo - premené aspoň v základoch na silica - kristAAl - premenené na transmiter a procesor (bio-kvantový počítač) už Novej Zeme (začiatky budovania vozidla na vzostup - v rámci ktorého premieňame/vyvíjame čakry na Hviezdne brány vedomia v tele) - toto je úplná zmena genetického “mejkapu” a tí čo využili tieto možnosti a premenili sa na “aspoň” počiatočné verzie úplne Novej galaktickej Rasy/ nového galaktického (hybridného) druhu (NovoZemšťan) čiže sa rozpamätali “ako na to” sú schopný tranzitovať a navigovať “tam, kam” človek 3D vedomia a tela nemá prístup a nie je na to adaptovaný - - to je na každom ako si vybral pokračovať… Pole je preplnené toľkými domnienkami a 3D interpretáciam o týchto procesoch ako triky “malého ja” vnútri - vonku, aby ti sa zachránilo a prežilo, znemožnilo ti vlastný vzostúp cez zostup.. čo až teraz vylieza na povrch sa dávno odohrávalo len v Amnèzii si toho nikto nie je vedomý čo si to vlastne odohráva a že znovu-tvorí padnutú verziu Zeme..

Previbrovávanie do vyšších frekvenčných pásiem na úrovni vedomia a tela a z tých stavov vedomia, z tých frekvenčnych pásiem sa učiť fungovať je základ svojich premien.

Vždy na druhú stranu “tunela” / koridor smrtí identít (človeka) - umierame ako nikto, rodíme sa ako všetci ale najprv sa vraciame ku sebe Ja Som - budujeme seba odznova ako sa tak odovzdávame viac a viac tomu, kto naozaj Sme, a “tomu” slúžime už len cez svoju prítomnosť – cez seba ako ten hlavný príklad, cez seba ako žijúceho už nového galaktického druhu - “aspoň“ počiatočných štádií Nového druhu, ktorý má už inú DNA, funguje z iných vedomia vo svojom tele, byt pozemšťanom je tá hlavná služba – u kotvou ovanie a integrácia vždy len intenzívnejších a masívnejších svetelných kódov vedomia novej zeme celou svojou bytosťou, ich procesov vanie a transmitovanie, je tá hlavná služba nám ako svetlu.. 💎 je všetko proces (na celý život) ..

Tých prechodov tunelmi je veľmi veľa - Portálové pasáže, ktorými si prechádzame už zrýchlene sú Kvantové iniciácie a overovania vzťahu so sebou ako so Zdrojom a toho, či už funguješ zo zjednoteného vedomia svetelnej hviezdnej bytosti, ktorá je neobmedzená alebo stále zo separácie vedomia, človeka ktorý sa len sám obmedzuje a čaká na niečo na niekoho vonku, že preňho urobí nejaké zmeny..

🌟 Star People - New H.U.manUnity - Nové hviezdne ľudstvo sa rodí - “snaží sa” v každom jednom a to vníma, funguje, tvorí inak ako “galaktickí občania” ..
Ilustrácie Zobrazujú ako ďalej prechádzame vynulovaný človek - ako nikto a všetci v Jednom, z ničoty všetko tvoríme Odznova - Vedomie Majtra Budovateľa Neba na Zemi - My sťahujeme domovské hviezdy na Zem, pretvárame Zem na Hviezdu - každý v sebe svojou transmutáciou na základe ktorej transformuje.. aj keď sú to procesy organické, ak sa odovzdáš naplno svetelnému lídrovi vnútri, nič za nikoho sa nedeje a nie je robené.. ľudské telo a ľudský aspekt vedomia je nastavený proti tomuto, je to slovami neopísateľný proces deprogramovania svojej DNA - svojho tela a realít - zmajstrovávania tzv. fyzična cez Vedomie Stvoriteľa - postupne všetky svetelné páry vlákien DNA aktívne a funkčné - prechody z fyzična do polofyzična až éterična...

Ako zobrazené na ilustráciách - stav Života po Smrti (doslova-ultimátna sloboda)

- Z tohto STAVU VEDOMIA V BYTÍ (na obrázku) TVORÍME SI NOVÉ ZÁKLADY, NOVÉ VZŤAHY SO SVOJIM SVETELNÝM TELOM, SO SEBOU AKO SO ZDROJOM VŠETKÉHO, NA NOVÝCH ZAKLADOCH, KDE TVOJE KOREŇ JE UŽ SVETELNÝ NIE ĽUDSKÝ - ta MÔŽEME ZAČAŤ NIEČO ČO UŽ JE NOVÝCH KÓDOV Vedomia v TELE BUDOVAŤ... VŠETKO TO STOJÍ NA VZŤAHU SO SVOJIM TELOM-UNIVERZÁLNYM SVETELNÝM TELOM- so ZDROJOM VEDOMIA všetkého Vo svojej HĹBKE... Už nejaký čas (od roku 2020) POZÝVAM MNOHÝCH SA VRÁTIŤ OVEĽA HLBŠIE DO ZÁKLADOV. Nová Zem alebo Univerzálne svetelné Super Vedomia Zdroja všetkého nie je únik ani mentálny koncept, ani domnienka ani hra na niečo, je to celotelové rozpamätanie sa na všetko postupne na etapy, ego smrti rad za radom, funguješ z portálovej pasáže smrti a znovuzrodov - prechádza na úplne minimum, stráca sa všetko a všetci čo predstavuje tvoje lipnutie, závisenie, nite neslobody, spoliehaš sa na to, jednoducho všetko čo je zóna komfortu pre človek kde sa nerastie len sústreďuje na únik a boj so svojimi tieňmi vonku, MY fungujeme z nuly, kde to nič je TO všetko, pretváraš sa úpne vynulovávaš všetko čo si kedy vytvoril na 3D kódoch vedomia počínajúc svojim telom... všetko čo je ľudské, je v súlade s ego, s jednotlivcom, neslúži to Nám ako Celku, je to napĺňanie svojich nižších potrieb a uväznenia vo svojej ego mysli používajúc operačný systém človeka a jeho tzv. intelekt čo je hlavná blokáda svetelnej kozmickej inteligencii v Tebe pre teba vôbec začať pracovať.

Kde nie sú svetelné pevné základy a aplikované svetelné kódy Vedomia Novej Zeme Do Praxe, kde sa nepoužíva Multidimenzionálne Logično na miesto Lineárneho logična, tam nie je možné budovať Svetelné KristAAl hviezdne priestory-chrámy-mestá-nové civilizácie už Novej Zeme zo Zjednoteného vedomia všetkych Hviezdnych Národov v Jednom kde sa akýkoľvek jednotlivec a primárne rozdelenie na pohlavie dávno presiahlo... na tom tieto frekvencie pracujú a budú len intenzívnejšie...

🔥

Pokračuje ako DAR pre každého sa pohnúť do úplne iných typov realít a rozpúšťať staré - opúšťať - prestať sa snažiť opravovať niečo staré nefunkčné a sústrediť sa na tvorbu toho, čo je naozaj podporné pre vedomie a telo už Novej Zeme, OTVÁRAŤ NOVÉ PORTÁLY - DVERE - HĽADAŤ NOVÉ SPÔSOBY - NOVÉ CESTY - NOVÁÝ ČLOVEK JE RAZIČ ÚPLNE INEJ NOVEJ CESTY VYUŽÍVAJÚC KÓDY VEDOMIA MAJSTRA BUDOVATEĽA - PRA-ZAKLADATELIA - VYSÁDZAČI NOVÝCH PLANÉT A CIVILIZÁCII... Toto sú časy, kedy to doľahlo alebo doľahne len viac a viac na mnohých, všetko sa hrnie naraz so všetkých strán na teba, stojíš na pokraji priepasti - odštartovanie KVANTOVÝCH SKOKOV DO BUDÚCNOSTI CEZ SMRTI SVOJICH STARÝCH VERZIÍ RAD ZA RADOM.. VŠETKO ČO PREDSTAVUJE VÄZENIE, PREKÁŽKU JE TEBOU VYTVORENÁ MOŽNOSŤ RASTU... ČO JE KATALYZÁTOR TVOJHO RASU ? UTRPENIE, BOLESŤ, STRATY ? AK ÁNO, HÁDAJ ČO SI VYBERÁŠ... My máme možnosť akcelerovať svoju evolúciu vedomia a TELA teda realít a verzie ZEME, ktorú tvoríš teda zažívaš.. Ak je katalyzátor Krása svetla ako POCIT, vyberáš si hladšie aby to bolo, ale nebude to menej intezívne, len viac.. lebo Vzostupné okno je len dočasné neutrónové Okno na Vzostup... (o tomto písané v predchádzajúcich článkoch)...

Pokračuje len väčšia

Presýtenosť všetkým, čo je stále to isté dookola a nikam to nevedie (3D príbehy),

Maximálne Zosilnená Filtrácia na Všetkých úrovniach, usekávanie dodávok zdroja niečoho zvonka čo vlastne predstavuje väzenie JE mega možnosť sa vždy viac a viac vyslobodiť a akcelerovať si svoje procesy, Bude to naozaj divoké, Ak si sa nenaučil kolabovať sám všetko staré, vytrhávať si koberce sám z pod nôh predstavujúce falošné pocity istoty, ak si sa nenaučil tlačiť ako Vyššie Ja, pestovať božské spojenie so sebou - na to jediné sa môžeš spoľahnúť, odtiaľ všetko rodíš, tvoríš odznova, už nie je možné si nič kompenzovať ničím a nikým zvonka... destabilizácia - fičáky - točáky - chaos - všetko v 3D verzii sa vyplavuje, svetlo vytláča von na prečistenie aby sa to už neopakovalo..

Pokračujú stopky dodávok si niečoho zvonka, čo má malé ja (ego) pocit, že mu chýba / kŕmenia malého ja, ktoré je tvorcom 3D matricu - starý prameň vysychá - je to všetko o práci s energeztickým polom VEDOMIA - Detox nedostatkových interakcii / výmen - vzťahov - komunikácie kde je to nevyvážené - “mnohých to hodilo už v 2021 do silnej tzv. Temnej noci ega na úrovni tela“ a to je úplne iný proces -

❤️‍🔥 toto je Vzostup cez zostup a aplikácia VEDOMIA MAJSTRA V SEBE KTORÝM UŽ DÀVNO SI NA ZMAJSTROVANIE FYZIČNÁ CEZ ENERGETIČNO ZA POUŽIVANIA SPOJENIA VYŠŠIE SRDCE-Vyššia Myseľ ako JEDNO.

❤️‍🔥Ako tak viacerí prestávaju akceptovať 3D správanie - reality - verziu Zeme uť len tak začínajú TRANSMUTOVAŤ 3D matrix v sebe namiesto tvárenia sa, že sú prebudení alebo že sa ich to netýka, teda s tým bojujú (so sebou) a odmietajú ho-seba, stále fungujú zo separácie v sebe, vnímajú že sa im niečo deje a vidia ''problém, tzv. chybu, tzv. zlo - vinu v druchých''- - toto je integrácia SEBA NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH VEDOMIA, kde VŠETKO ZVONKA JE VZÁCNY SPÚŠŤAČ TOHO, ČO TREBA SPROCESOVAŤ VNÚTRI, tak REŤAZE - OKOVY OTROCTVA VLASTNEJ nižšej / ego MYSLE / ľudského väzenia sú pretrhávané ako tak prestávaš postupne KŔMIŤ - PODPOROVAŤ - DOVOĽOVAŤ staré typy správania sa svoje a ostatných, staré nedostatkové typy komunikácie, vzťahov atď , lebo to neslúži ničomu iba strate cennej energii - Každý je hviezdna multiD bytosť, ktorá si vybrala ALCHYMIZOVAŤ 3D planétu na HVIEZDU CEZ SVOJE PROCESY - status vzostupný - Premena naspäť na vzostúpené Hviezdu, ale úplne novú TERRANOVA SOLAR HVIEZDU.

❤️‍🔥 Ako tak viacerí prestávaju akceptovať 3D správanie - reality - verziu Zeme uť len tak začínajú TRANSMUTOVAŤ 3D matrix v sebe namiesto tvárenia sa, že sú prebudení alebo že sa ich to netýka, teda s tým bojujú (so sebou) a odmietajú ho-seba, stále fungujú zo separácie v sebe, vnímajú že sa im niečo deje a vidia ''problém, tzv. chybu, tzv. zlo - vinu v druchých''- - toto je integrácia SEBA NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH VEDOMIA, kde VŠETKO ZVONKA JE VZÁCNY SPÚŠŤAČ TOHO, ČO TREBA SPROCESOVAŤ VNÚTRI, tak REŤAZE - OKOVY OTROCTVA VLASTNEJ nižšej / ego MYSLE / ľudského väzenia sú pretrhávané ako tak prestávaš postupne KŔMIŤ - PODPOROVAŤ - DOVOĽOVAŤ staré typy správania sa svoje a ostatných, staré nedostatkové typy komunikácie, vzťahov atď , lebo to neslúži ničomu iba strate cennej energii - Každý je hviezdna multiD bytosť, ktorá si vybrala ALCHYMIZOVAŤ 3D planétu na HVIEZDU CEZ SVOJE PROCESY - status vzostupný - Premena naspäť na vzostúpené Hviezdu, ale úplne novú TERRANOVA SOLAR HVIEZDU.

Je nutné nielen sa dorovnávať vyššej laťke, ale navyšovať LAŤKU sám tak pre seba a ostatných ako tá najvyššia služba aj keď ostatní to tak možno nevidia, to je jedno, jedného dňa pochopia... ❤️‍🔥 Je to o hraniciach a hranice sú o udržiavaní si o frekvenčeno-vibračného naladenia, ktoré si ty PRAJEŠ MATERIALIZOVAŤ A ZAŽIŤ AKO ENERGETICKÝ MultiD MAJSTER TVORCA POCITU NEBA A RAJA NA ZEMI, Nie ako kontrolór ale ako SMEROVAČ TOKU ENERGIE TAK, ABY TO DORUČILO DÔLEŽITÉ SVETELNÉ KÓDY (VYSÁDZANIE SEMIENOK) A TAK ABY TO BOLO V TOM JAVYŠŠOM SÚLADE V DANÝ MOMENT, ČO JE PROCES ZMAJSTROVÁVANIA PRÁCE S ENERGIOU A KOMUNIKÁCIU ENERGIE - ZMAJSTROVÁVANIE TVORBY AKO TAKEJ A FYZČINA TIEŽ.. ČIŽE HRANICE AKO ENERGETICKÁ ZÁLEŽITOSŤ TAK AKO JE VŠETKO, ❤️‍🔥 TY už dole Po schodoch nepôjdeš - to je TRÉNING A PRAX - ty POZVEŠ ostatných, aby sa pridali do enerrgetického portálu ktorý ty ponúkaš cez už len svoju prezenciu, ale musia navýšiť prirodzene, organicky cez uvoľnenie sa do seba, väčšie tvorenie srdca, teda sprístupnenie sa TOKU Vedomia Zdroja všetkého.. to nie je to ego hra na snaženie sa nejaký byť, nejako vyzerať a tváriť sa na niečo, práve to snaženie sa tvorí rezistenciu, nedokážeš sa uvoľniť do seba a dovoliť tvojmu doslova čistému Ja aby zdieľalo - to je na nezaplatenie, ale trvá to alebo ako človek máme toľko kontroly v sebe, snažili sme sa byť niekým iným len nie sebou.. Ak dovolíš zdieľať tomu, KÝM NAOZAJ SI, NIE TOMU KÝM SI MYSLÍŠ, ŽE SI, tak to je čisté zdielanie sa bez skrytých lepkavých zámerov, ktoré si sám neuvedomuješ, že čo vlastne zideľaš keď zdieľaš nahlas alebo po tichu NONSTOP - ČO VLASTNE NAOZAJ KOMUNIKUJEŠ DO SVOJHO POĽA TAK PRESNE TO ZAŽÍVAŠ A MATERIALZUJEŠ - JE TO ECHO SEBA, ČO VIBRUJEŠ TO SI, TO ZAŽÍVAŠ A ZÁLEŽÍ NA ENERGII, NIE NA FORME, NIE NA NA NEJJAKOM KONKRÉTNOM VÁSLEDKU, TO IBA ČLOVEKU ZÁLEŽÍ NA FORME A FASÁDE, NA POHLAVÍ ATĎ, TO ČLOVEK (vnútri) sa tiež FIXUJE NA NEJAKÝ konkrétny VÝSLEDOK PODĽA JEHO OČAKÁVANÍ, chce to mať podľa ego predstáv, chce vedieť vidieť chápať všetko dopredu a chce mať istoty a garancie a potom skočí... takto to nefunguje, žiadne istoty ani záchránné siete, pásy, Dúhové Airlines Novej Zeme - NULA BYTOŽÍN A NULA BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV, NIČ SA NEGARANTUJE A NEPLÁNUJE DOPREDU.. NULA LINEARITY... ❤️‍🔥

KDE VŠADE SA OBMEDZUJEME A NEMUSÍME, ALE JE TO MEGA ZVYK, KDE SA FUNGUJE Z KONTROLNÝCH OBEMDZUJÚCICH SYSTÉMOV VNÚTRI, TEDA VONKU TI PREKÁŽAJÚ, A MAJÚ NA TEBA VPLYV, LEBO TY Z NICH VNÚTRI ŽIJEŠ A UDRŽUJEŠ NA MIESTE, TY ICH KŔMIŠ V SEBE, PRETO SÚ VONKU, KDE SA FUNGUJE Z OBMEDZENÍ A SEPARÁCIE, LIPNE, KONTROLUJE TELO, ONMEDZUJE SI NEKONEČNÝ TOK ENERGIE - ZDROJOVÉHO TOKU, ČO JE SAMOTNÁ HOJNOSŤ A VŠETKO TAM UŽ JE K DISPOZÍCII, NETUŠÍ, ŽE JE CELISTVÁ KOMPLETNÁ BYTOSŤ KTORÁ ZABUDLA.. ❤️‍🔥

Keď nie si plne prepojený - pri vedomí, lebo vtedy šoféruje tvoje vozidlo /telo tvoje ľudské ja/malé ja - tvoríš zo zaužívaných autopilotov - 3D programov a zaužívaných reakci, čiže všetky tvoje

akcie sú z nevedomia, dominuje ľudská hlava, tak sa tvoria 3D reality - reakcie sú ego reakcie - nevedomé ochranné obranné taktiky manipulácie - zabezpečenia si niečoho zvonka na svoje prežitie - snahy dodať si niečo zvonka cez niekoho / niečo atď,

V týchto frekvenciách je to odhaľované rýchlo a to končí postupne, ak na tom pracuješ, a vďaka tomu veľa veľa a len viac uvidíš zistíš pochopíš o sebe, o ostatných, o sebe cez ostatných… Čo to znamená tvoriť a udržiavať nový priestor každý pochopí cez svoje procesy, že si to vyžaduje všetkých byť rovnako na palube a nie snažiť zdieľať po starom ako kedysi alebo byť ticho a nedodržiavať reciprocitu. Nová Zem je vibračná odpoveď na to čo TY zdielaš energeticky nonstop - Ty komunikuješ do svojho poľa 24/7 - komunikácia je tvorba. ❤️‍🔥

Ako jednoduchá analógia:

❤️‍🔥 Ľudské ja / ego ja (malé ja) je tvorca 3D matrixu a Božské Ja je tvorca božského matrixu novej Zeme - rozdiel je vo frekvenciách vibraciach energii - jeden matrix je tzv. hladná beštia, odpojenie od pravého zdroja mysliac si že je prebudený ale netuší, a druhý je MEGA VÝŽIVNÝ ENERGETICKÝ PODPORNÝ ZDROJ ŽIVOTA, KTORÝ nemyslí a vie, ktorý

ŤA POZDVIHNE ALE ODHALÍ VŠETKO TO, KDE SI V TOM BRÁNIŠ LEBO SA STÁLE HRÁŠ ALEBO CHCEŠ HRAŤ NA 3D ihrisku, lebo 3D ja si myslí, že tam niečo získava, že tam preňho stále niečo je… “samé sebaklamy” … preto useknutie dodávky zdroja je nutné nespočetne veľakrát - strácať je nutné to, čo je tvoja kompenzácia/ únik od Seba a nikdy si to aj tak nepotreboval ale malé ja verilo, že áno…

Nová Zem je tvorba zmaturovaných galaktickych INTEGROVANYCH BYTOSTI SVETLA ktore presiahli ľudské ihrisko a hry.

❤️‍🔥 To si vyžaduje len väčšie stavanie sa do sily a moci ako svetlo - viac hovoríš NIE, TOTO už NIE, to je moje staré ja, toto už nedovolujem v mojich realitách, pozývam vyššie verzie seba. Avšak ja musím na tých frekvenciách vibrovať celotelovo.. A tiež to nie je to ego hra na nižšie - vyššie, lebo ono sa v tomto miluje hrať.. ide frekvečné pásma z ktorých operuješ.. ❤️‍🔥

❤️‍🔥

Keď prestávaš dovoľovať svojim starým verziám vnútri - vonku, aby si pokračovali hrať tie ”staré zmáme hry”. Toto sú tak len viac potentné možnosti LEVEL UP ak rozoznáš malé ja a jeho triky, je Trickster aspekt vedomia, má vrece plné trikov na teba, ktorý ťa veľmi ľahko “zvedie z tvojej cesty” keď sa necháš a zámotať opäť v Ping pongovej ego hre, kde sa len získavajú dodávky niečoho pre Seba zvonka. ❤️‍🔥 Na Ping-Pong treba dvoch. Keď nehráš, nie je to možné bez tvojej účasti, malé ja vyskúša VŠETKO, a keď stale nič, sa väčšinou urazí, uvidí ťa ako hrozbu, vymyslí si pribeh o tebe, aby “ťa ukázalo v určitom svetle“ a zamotalo aj ostatných do toho.. O ten ping pong ide všetkým médiám 3D aj 4D .. bez tvojej účasti a energetickej podpory predsa nemôžu REALIZOVAŤ, ČO BY CHCELI... ❤️‍🔥

Keď dovoľuješ svojmu 3D vnútri - teda vonku, aby ťahalo Špagátiky na tebe, aby ti určovalo koho “máš mať / nemať rád“, kto má byť nemá byť pre teba hrozba, kto má byť pre teba priateľ, nepriateľ, je to opak slobody. je to stále dualita 4D typy realít starej Zeme...

Ako už spomínané - Aprílom a Májom 2022 sme vošli do Super zosilnenej filtrácie:

všetky vzťahy opäť hlbšie do základov - interakcie/ pochopenia/ nedorozumenia/ komunikácia / BOHASTVO / dostatok - nedostatok / bezpečie / istoty/ zóny komfortu a limity na svojej neobmedzenosti - “kde všade ideš“ proti sebe.. je to proces a kľúče ku slobode sú vo svetelnej DNA= vedomie = pamäť na seba, keď sa cítiš bezpečne v sebe, nemáš potrebu sledovať čo sa vraj deje vonku, čo si o tebe hovoria druhí z ich limitovaných perspektív, ktorí aj tak vidia len seba, nie je nedostatok - nie je potreba. Nemáš potrebu si komunikovať o nikom konkrétnom, Keď máš predsa plno práce s vedomou kreáciou v každom momente - tvorbou svojho SNA Novej Zeme… ❤️‍🔥 Si tvorený zvonka druhými alebo sebou zvnútra suverénne a prestávaš akceptovať to a tých vo svojich realitách, ktorí chcú pokračovať po starom? ❤️‍🔥

Priprav sa, že nie všetci aj keď sa ti javia, že sú pri vedomí - nie všetci sú ochotní ZRÝCHLENE PRESAHOVAŤ VŠETKY STARÉ VERZIE ĽUDSTVA A TYPY HIER, ktoré kŕmia podporujú starú mentalitu - zdieľania sa a tvorbu a teda padnuté vedomie a telo..

TOTO JE MEGA ZRÝCHLENÉ TEMPO Zmien, KDE TREBA LEVEL UP - ako TY navyšuješ TY MENEJ TOLERUJEŠ netolerovatelné správania sa, lebo ty si potom súčaťou tej padnutej reality - hry na niečo - “napríklad hry na vedomie” “na prebudenych“ atď..

❤️‍🔥 Všetky naše najnechcennejšie časti PYTAJÚ LEN VIAC POZORNOSTI - ” soľ do rán je sypaná “ - POČAS TÝCHTO PROCESOV..

❤️‍🔥 čím menej 3D dovoluješ, ty to nehráš, tým viac kvality dovoluješ a tým viac energie máš, máš viac “tak celkovo“, lebo energia je venovaná tomu, čo ťa živí a podporuje na energetickej úrovni a nie človeku / egu/malému ja, ktoré je ten ktorý si vždy bude skúšať prejsť bránou v inom kostýme, ale vždy zhorí.. tou bránou neprejde nič nečisté, a to je začiatok budovania KRISTAAL ČISTEJ JASNEJ MATRICE, NA KTORÚ SA NIČ STARÉ NEPRILEPÍ a zosilní prave to staré čo včera prešlo, dnes už nie lebo to je další limit - obmedzenie na tvojej nekonečnosti. Úplné odmaskovanie sa je základ a o tých ochranných maskách sa ani len netušilo koľko si ich dieťa ako prvé vytvára aby vôbec prežilo a bolo akceptované ako tak rodinou a spoločnosťou (zrada,strata krídel).


☄️❤️‍🔥 Vyššie frekvencie a viac svetla super Rýchlo polarizujú a zosilňujú akékoľvek nedostatky strachy taktiky malého ja (v tebe, vonku) prežiť a na tebe je vzťah so sebou zmajstrovať počínajúc vzťah s malým ja - svojim zraneným ja, ktoré s tým môže bojovať do nekonečna ak nie si na naozaj prijme SEBA AKO TOHO KÝM NAOZAJ SI.. sila a moc/svetelne ohnivé gule a krídla sú najväčšou hrozbou pre náš ego aspekt takže si to vyžaduje veľa odvahy čeliť vždy len sebe “čo nie je problém“ ak si aspoň trocha so sebou prepojený… vyššie obtiažnosti - Testy čo zas urobíš kompromis alebo Nie… obstál si, prechadzaš ďalej A keď nie, “opakovanie toho istého ale extra zrýchlene”…. ⚡️💫

Moc je v tvojich rukách byť - robiť rozdiel a nehrajuškať sa na povrchu avšak najprv si ju treba vziať naspäť lebo ako človek sa prvé hneď učíme abdikovať moc niekomu nad sebou (malému ja), moc nejakej autorite, ktorá akože vie viac ako ty a mal by si ju počúvať a poslúchať .. TVOJE TELO VIE, V TEBE JE TÁ NAJVYŠŠIA MOC A INTELIGENCIA - SVETELNÉ UNIVERZÁLNE VEDOMIE-TELO V TEBE 🕊

..
🔥

Kódy Akcie, Nové verzie teba nerobia kompromisy,

Kompresia času - rýchlejšie kolapsy - zlievanie sa všetkých čaosvých do jedného bodu, super zrýchlenia cyklov umierania a zrodov ale ak ty si to dovoľuješ a naozaj buduješ svoje svetelné telo, podporuješ telo - vyživuješ sa láskou a čistým svetlom, všetko čo navyšuje vibrácie a vodivosť, čistotu tela je viac než nutné, maximálné zintenzívnenia vo všetko, lebo urcýhlenie evolúcie je zinteznívnenie krištalizácie a solarizácie tela:


POKRAČUJÚ Rýchlejšie zmeny a TLAKY, nútené kolapsy, a to najmä základov, do tých sa ide len hlbšie, do prazákladov, pra pra-prvotného koreňa semienka všetkého a to najmú toho, na čom je 3D budované - základy staré a nové - kolapsy domov z kariet. Čo bolo včera dnes už nie je.. extra rýchle tempo-zmeny-kolapsy základov, ktoré nie sú v súlade s Vedomím

Novej Zeme sú Už nútené - -> vždy je možnosť vidieť, že kde ty udržuješ starú konštrukciu / Matricu na mieste, lebo ty sa jej držíš “ako starej dobrej istoty”.. Super mocné Kódy AKCIE - solAR diamAntových a Iluminačných drakov v kombinácii s tými najvyššími jemnými okrídlenými celestiálnymi Aspekmi Vedomia nielen Kozmickeho Anjelského vedomia..


🔥

Novšie vyššie Úrovne “DOSŤ bolo”, Kódy Fire Power, Fire Heart, novšie verzie teba NEROBIA UŽ KOMPROMISY, Extrémy v Kódoch - Jemné Celestiálne Nebeské Kódy a emga Mocné Energie Kráľovských SolARnych Kristických Drakov úradujú - všetko aspekty vedomia, ktoré maximálne dokážu podporiť každého kto je ochotný a schopný integrácie týchto Kódov len väčšej ODVAHY A KURÁŽE, STATOČNOSTI.. AVŠAK VŠADE, KDE ROBÍŠ KOMPROMISY (ideš proti svetelnému telu), BOJÍŠ SA POSTAVIŤ DO SILY A MOCI BOŽSKÉHO OHŇA V SEBE - SVETLA V SEBE - NAJVYŠŠIA MOC, BUDEŠ HOVORIŤ IBA DOSŤ BOLO A SLOVO NIE VEĽMI ČASTO, LEBO ODMIETAŠ POKRAČOVAŤ DOOKOLA TVORIŤ TO, ČO JE ZRADA SEBA, ČIŽE VŠADE, KDE TOLERUJEŠ NIEČO, ČO NIE JE TOLEROVATEĽNÉ (už) - ENERGETICKÉ HRANICE SA NEREŠPEKTUJÚ - nič sa nerešpektuje v 3D hrách - realitách, nula integrity tam je, toto sú len väčšie testy či zase necháš niečo prejsť, čo si musíš odkomunikovať a dať stopku egu, alebo už nie už to nenecháš len tak prejsť a odkomunikuješ si to.. ku tomu ťa vlastné telo donúti - telá odmietajú byť kontrolované človekom a odmietajú akékoľvek zatlačenia emócií (energie).
🔥 ZRÝCHLENIA CYKLOV:

Konce-skoky-začiatky-novšie verzie Vitajte! Investície do prerábky domu aby všetko bolo v súlade s novšími verziami, investície do novej techniky sú nutné a to veľmi často, odrážajú tvoje upgrejdy - aby sme mohli zdieľať silnejšie transmisie lebo naša technika vnútroná a vonkajšia to dokáži zvládnuť, sú adaptované na väčšie dávky svetla, vyššie frevencie, čiže iné verzie SETOV SVETELNÝCH KÓDOV VEDOMIA NOVEJ ZEME DORUČUJEME - vždy ich silnejšie verzie ako a vyvíjame zrýchlene My, KTORÉ MAJÚ POTENCIÁL AKTIVOVAŤ ešte viac PAMÄŤ-VEDOMIE V KAŽDÉHO DNA.. Zvonka sa DORUČUJE CEZ VŽDY ĎALŠIE AKTIVÁCIE LEN TO, ČO JE DÁVNO V TEBE.. ZDROJ VEDOMIA NIE JE VONKU, ZDROJ MOCI - VÝŽIVY - LÁSKY - INFORMÁCIÍ JE VNÚTR,I A TEN SA LEN VIAC SPOJAZDŇUJE, ČO JE KAŽDÉHO FULL TIME JOB VRÁTANE UPGREJDOV TELA A VZŤAHU SO SEBOU, PRENÁŠANIE VŠETKÉHO VŽDY DO VYŠŠÍCH ÚROVNÍ - rovín - levelov - do VYŠŠÍCH OKTÁV SVOJEJ EXISTENCIE..

🔥

Integrácia budúceho seba teraz, vibrovanie na vyšších frekvenciách celotelovo je žitie v podstate v tom, čo je pre človeka fungujúceho zo separácie času - fungovanie ako Budúce Ja na budúpce Zemi - Hviezde Tu a TERAZ a to je pointa Vzostupu a tvorby Novej Zeme ako takej..

Tempo je ešte rýchlejšie, kanál - oko ihly - len užší, lebo frekvencie sa extrémne navyšujú, vždy sú to Konce dôležitých kapitol, odhodenie toho, čo ťa zaťažuje a už nemôže lebo sa má SKOČIŤ DO ĎALŠÍCH FÁZ VÝVOJA, Novšie verzie seba idú online, čím novšie - vyššie verzie seba tým menej tolerancie voči starému alebo starému za maskou nového… a na nás je ešte viac vnútorne spomaliť, aby sa mohla zrýchliť rotácia poľa vedomia - byť ešte hlbšie v sebe, ešte viac prítomný= pri vedomí = 0.0

a využil oveľa MOŽNOSTI MEGA SKOKOV TU A TERAZ DO ĎALŠÍCH FÁZ VYVOJA SVETELNÉHO TELA ALEBO SA OSTAL TOČIŤ V 3D kruhu dookola… sú to možnosti len rýchlejšej Instantnej materiazácie - čiže Vidíš, že všetko je teraz - - nečakáš na nikoho, čo bolo v súlade včera dnes už nie Je…

Integrujeme svoje budúce verzie TERAZ..

❤️‍🔥

Ty ako budúca verzia Novej Zeme, a všade kde nie si vibračná zhoda so sebou ako s NovoZemšťanom je/bude extrémne zosilnené Pre Teba lebo tam si brániš, tam vnímaš, tvoríš niečo stále ako ako starozemšťan.

❤️‍🔥 Integrujeme všetky svoje vzostupené a padnuté verzie, nebo-peklo, aby sme mohli zjednocovať len viac až dokedy nie sme schopní fungovať - čerpať zo Zjednoteného HVIEZDNEHO VEDOMIA VŠETKÝCH V JEDNOM, KEDY UŽ NEPREVÁŽI ANI JEDNA strana, LEBO POLARITY FUNGUJÚ AKO JEDNA V NULE V NEUTRALITE, lebo rozpúšťaš všetku separáciu = karmu 3D - reality = tvorbu z 3D vedomia (Ľudská mentalita pozemšťana limitovaného).


❤️‍🔥

Čím Vyššie Frekvencie, Tým Väčšie Výzvy, Rýchlejšie Kolabuje všetko do Jedného bodu,ŽIADNA Separácia Neexistuje od 5D iba NULA a JEDNOTA,

NULA ČASU, Nula vnímania oddelene od seba, nula vnímania rozdielov.. aj hry na rozdelenia na mužov a ženy sa končia... sme všetko v jednom, pochádzame zo všadiaľ od nikadiaľ zároveň... SME kreatívna Sila Kozmu - žena a Ona v akcii - Muž všetko v jednom bez seuxuálne preferencie, sexuailta je plne transformovaná na Kreačnú mega silu Boha-Zdroja-Sily Zjednoteného svetla všetkých hviezd. AK vnímaš zo separácie, z rozdelenia na pohlavie, z rozdelenia na čokoľvek, je to tvoja limitácia a obmedzenie...
❤️‍🔥

Práca s časom a polaritami čiže s FREKVENCIAMI ČIŽE ZVUKOM A SVETLOM - kódmi - dátami - akašmi - vedomiami rôznych frekvenčných pásiem / dimenzii / tónov / lúčov/ oktáv je základ zmajstrovavaiba tvorby ako NovoZemšťan - Nový galaktický druh pracujúci čerpajúci Z UNIVERZÁLNEHO svetelného vedomia... všetko “ľudské” naučené zaužívané neplatí, to sú tvoje limity obmedzenia, starý typ vnímania tvorby fungovania komunikacie, tvoje staré perspektívy na niečo čo tak nie je a nikdy nebolo… stará 3D pamäť a databáza/tzv. Poznanie človeka je držaná pokope padnutým frekvečným plotom - - uspávanky - - elektromagnetickym polom 3D typu a to je vypínané ale ty musíš ísť offline z toho, preladiť SIETE A BUDOVAŤ V SEBE NOVÉ SIETE CEZ VEDOMÝ KOLAPS TÝCH STARÝCH = ludské siete, média, akákoľvek 3D frekvencia a produkcia..

TECHNIKA VNÚTRI ODRÁŽANÁ VONKU - NA TEBE je mať všetko aktualizované, vysoko výkonné, inak nie si schopný PRIJAŤ VŽDY ĎALŠIE NÁLOŽE SVETLA - dát o sebe/o všetkom - byť schopný vyššie frekvencie využiť a koniec koncov stelesniť …

❤️‍🔥

Všetci tí, ktorí sa rozpamätali dostatočne na to, aby mohli byť sprievodcovia multiD vedomím zdieľajú s tebou KĽÚČOVÉ KÓDY, ktoré s tebou pracujú na DNA úrovni, keď sa ladiš na tie transmisie / na ich prácu - JE TO kódovaný NÁVOD, KTORÝ AKTIVUJE NÁVOD V TEBE, ALE APLIKACIA JE iba NA TEBE.. VNÚTORNY KOMPAS BUDUJ BOŽSKÉ SPOJENIE SO SEBOU LEBO Z TOHO ČERPÁME VŠETKO A S TYM JEDINÝM PRECHÁDZAME ĎALEJ.. všetky koberce znood nôh sú a budú vytrhávané a dodávky zdroja od čoho záviselo a spoliehalo sa na to sú / musia byť useknuté - staré stavebné kamene na nové základy nepatria a na staré základy nové kamene nemôžeš pokladať…

TVOJE SVETELNÉ TELO A VZŤAH SO SEBOU NA MULTIDIMENZIONÁLNEJ ÚROVNI JE TO VŠETKO, ČO SA MUSÍ SPOJAZDŇOVAŤ, BUDOVAŤ, UPGREJDOVAŤ NONSTOP.. Spojazdňovať Neobmedzeny príjem seba ZDROJA VŠETKÉHO 🌟

Potenciál máme vždy všetci ten istý len začať doňho vstupovať a využívať ho v najvyššom súlade je úplne ina fáza procesu = vzostup. Je Tvoj potenciál všetkých párov vlákien DNA.. 🔆🧬

Potenciál máš nekonečný ale z akých limitov funguješ na ňom/na sebe? To je všetko ukazované ako ďalšie kluče ku ďalším levelom SLOBODY, HOJNOSTI LASKY A MÚDROSTI - vedomie seba ako jeden vo všetkých všetci v jednom APLIKOVANÉ ..


🔥

Pripomienky toho, že všetko je nami vytvorený experiment, Hra, virtuálna holografická hra, každý ako programátor svojej DNA, tela, realít, verzie planéty ktorú si vyberá tvoriť, žiť:

Všetko sú nami vytvorené skúšky a možnosti Rastu cez rozpúšťanie sebou vytvorených iluzornych prekážok na akceleráciu vlastnych procesov evolúcie vedomia a tela. Skáčame do budúcnosti a Sny o Novej Zemi materializujeme ako NovoZemšťania - integrácia Budúceho Ja vo vyšších dimenziách, ako tí, ktorí slúžia už len svojim príkladom, ako tí, ktorí sa nenechali ničím odradiť, dávajú stopku akýmkoľvek

PingPong hrám 3D typu realít, nestrácajú sa v nejakom dianí niekde vonku, ale ukotvujú integrujú APLIKUJÚ ŽIJÚ VEDOMIE NOVEJ ZEME - tvoria dianie úplne inej verzie Zeme už nie ako planéty ale vzostupnej Hviezdy. BYTIE PREDCHÁDZA ROBENIU A VYKONÁVANIA AKCIE-Rozhodnutia zo zjednoteného stavu vedomia celým svojim Telom..

🔥

Menej pozornosti a sústredenia sa von a Viac pozornosti len hlbšie do Seba sú kľúčové na integráciu Multi dimenzionálneho majstra alchymistu ktorým každý je ale nie všetci tento neobmedzený nekonečný potenciál Stvoriteľa sú ochotní plne nielen aktivovať,ale aj aplikovať do praxe, nohy ostávajú v mentálnych rovinách a točia sa v niečom čo je 3-D produkcia padnutého vedomia slúžiaca na zamotanie ťa v niečom, čo je ego hra, 3D média a sociálne média sú toho plné a tiež aj skoro všetky “alternatívne”, lebo stoja na kódoch starej zeme vo svojich základoch.

NovoZemšťania dávno žijú z úplne iných PRÍSTUPOV A VSTUPOV DO NEKONEČNÉHO NEOBMEDZENÉHO POĽA VEDOMIA - Multiverzum nespočetného množstvá Možností - Limitovať svoje nekonečné krídla a hojnosť bohatstva všetkého Môžeme len my.

🔥

Toto sú kľúčové časy - kde ťa tvoje 3D ja zmiatlo a odradilo od brány do neba doslova a bolo to kostým “človeka”, ktorý si myslel že je vedomý a prebudený… prienik hlbšie do seba je tá cesta - TY SI CESTA..

🔥 Ty si - môžeš byť

úplne nová Nová cesta, otvárač brán a portálov - premosťovač, inovatívny génius, Dúhové Mosty tvoríme, My sme tá možnosť v akcii, ktorá otvára nové možnosti dvere portály, ty môžeš slúžiť príkladom a ukázať ako sa dá urýchľovať Evolúcia VEDOMIA A TELA,

alebo sa motať “v akože vzostupných realitách” a skupinách/vzťahoch / priestoroch. Je to všetko len tvoja hra, test, skúšky a ďalšie možnosti čistení a SUPER RASTU - integrácie všetkých aspetov vedomia a ich zjednotenie, kedy vnímaš funguješ tvoríš už zo zjednoteného hviezdneho vedomia VŠETKÝCH V JEDNOM A VŠETKO ČO JE OPAKOM JE BUDE LEN VIAC ZOSILNENÉ NA ROZPUSTENIE A ODĽACHČENIE A NAVÝŠENIE SVETELNÉHO KVOCIENTU - to nekončí iba začína.. 🔥 Vždy další koniec a začiatok - smrť a zrod - nie sú oddelené od seba, a všetci tí ktorí nie sú ochotní prekonať všetkú separáciu, limity, prekážky výhovorky ostávajú v 3D sa točiť ktoré (už) skončilo… môžeš sa na to pozrieť aj tak, že všetko čo je 3D kódov je chyták, trik, pasca vedomia - energie aby sa stalo napapalo to čo chce večne kontrolovať budúcnosť. 🔥

Kde sú očakávania malého ja o niečom a niekom tam dochádza len ku väčšiemu ublíženiu seba, lebo očakávaš - hľadáš ZDROJ NIEČOHO, ČO MÁŠ BYŤ Ty PRE SEBA VONKU, respektíve sú aktivované vnútorné zranenia len viac, kde si to berieme osobne, kde sa v tom motáme osobne, to je niečo čo si človek nechce nejaký čas pripustiť ale záleží to od jednotlivca do akej miery je ochotný byť reálne reálny - úprimný so sebou.. lebo v ľudskom 3D svete je všetko osobné, každý si berie všetko osobne, vzťahy sú zamotané, lepkavé, osobné a tvári sa že nie...

🔥

Pokračuje vždy len väčšie vychádzanie von zo svojej zóny komfortu - Step Up - von zo zóny komfortu nonstop - len väčšie výzvy, ty urob rozdiel ty to buď - nestrácaš čas aké Sústreďuješ na to podstatné v danom momente..

Level Up - ty navýšiš cez väčšie uvoľnenie do seba, hlboke v tebe - tam je všetko - ty - ako to kým si ktorý má všetky riešenia a odpovede pre teba. Vdy sa preniká len hlbšie, tak hlboho ideme ako sme ešte neboli.. odtiaľ vieme vyletieť len vyššie, lebo expanzia môže byť väčšie... všetko je relatívne od hĺbky spojenia sa so Sebou ako so ZDROJOM všetkého - od hĺbky božského spojenia sa so sebou - odtiaľ čerpáme všetko, v ňom všetko tkvie..

🔥

Kódy Fire power - sila ohňa - pokračuje tiež len opäť - nie všetci sú ochotní to využiť.. keď sa prestaneš starať, čo robia - nerobia ostatní, akí sú - nie sú, ušetríš tak veľa energie, ono to zaujíma len ego.. preto tak sa stráca energia na kŕmenie ega, ktorú môžeš využiť na svoje prerábky A UPGREJDY TELA A PRENÁŠANIA - VYNÁŠANIA ŽIVOTA VŽDY DO VYŠŠÍCH ROVÍN ALE CEZ STELESNENIE VŽDY VYŠŠÍCH ASPEKTOV SEBA a to nie je možné zakamuflážovať, lebo je to cítiť - vidieť - počuť, len tí čo sú v hlave a hrajú to isté to nevidia.


Aktuálne si prechádzam super skokmi do ďalšej fázy vývoja, čo je v podstate stále len niektoré sú oveľa väčšie (po kompletizáciach veľkých súborov kódov vedomia celým telom čo je každých 18 až 24 mesiacov) - Moje opäť ďalšie novšie verzie idú naplno online - mega veľké a rýchle upgrejdy a musela som opäť novú techniku kupovať (každú chvíľu) - vždy u mňa upgrejd a potom v technike vonku, a keď tá stará

pred chvíľou kupovaná “nová” mi zase nestíha, zase novu ešte výkonnejšiu musím kupovať na doručovanie ďalšej generacie Kódov.. ďalšie levely Mňa..

THE NEXT LEVEL YOU a velkolepé sťahovania a mega kvantové skoky sú hlavné kódy na 2022-2024.. Investovala som do upgrejdu (opäť ako vždy) a rozdiel je obrovský… malé - veľké veci - robia najväčšie rozdiely:

Najvýkonnejšie procesory a najkvalitnejšia kamera na zachytenie SÝTOSTI A ŽIVOSTI TRANSMISII “AKO NIKDY PRED TÝM” - a to sú naše procesy vnútornej - vonkajšej techniky buď zostupnej alebo vzostupnej a budovania buď starej alevo novej zeme - Ľudské vedomie-telo tvoriace starú zem alebo Uni.svetelne vedomie-telo nového STAR človeka - tvoriaci úplne inú verziu Zeme teraz.. ✨Galakticky Detox ako nikdy pred tým fičí ďalej 🔆⚡️✨❤️‍🔥🔥

Tvoj prístup ku všetkému je najpodstatnejší - určuje celý tvoj zážitok….


🔆

Na záver

Niečo z predchádzajúcich článkov o prechode zlatou Bránou do Jednoty, Do Neba, cez presah duality a všetkej separácie - koniec cyklov reinkarnácií sa ako človek:


Brána Domov do Neba sa Otvára,Keď si Opäť Preberáš Kľúče ku Nej-Keď VzoVstupuješ do Sily a Moci Stvoriteľa-Presah Abdikácie Moci:
Zlatá Hviezdna Brána Domov do Neba - do Univerzálneho svetelného Galaktického, Kozmického Kristos - KRIST-AA-L Vedomia Seba ako Zdroja všetkého - Brána Do Novej zeme sa Otvára, Keď si Opäť Preberáš Kľúče ku Nej - Kľúče ku Nebeskému Kráľovstvu-Keď VzoVstupuješ do Sily a Moci Stvoriteľa-Presah Abdikácie Moci - TY sa úplne rozpustíš, vybuduješ sa odznova - Buduješ odznova všetko na zákoladoch vedomia SEBA - toho, Kým Naozaj Si, aby si sa mohol odovzdať Vedomiu MY Sme -- celý tvz. súboj a motanice v 3-4D sú o deťoch a rodičoch, ktorí sa mydlia o kľúče ku Bráne do Neba... ako 3D ľudstvo sme si ich vybrali odovzdať egu, čiže ego autoritám, systémov, vládam vonku, je to všetko vnútorné dianie vonku premietané.. sú to 3D deti, ktoré nikdy nedospeli, neboli postavené do svojej sily a moci Stvoriteľa svojimi rodičmi, práve naopak, netušia kto sú, aké sú ich potenciály, na čo tu sú, hľadajú stále odpovede, informácie, potvrdenia a pravidlá správania sa, pravidlá života, že im bude povedané, čo majú robiť, že im bude doručené zvonka niečo ... všetko je to o mocenských hrách, o vzťahoch extrémnej nerovnováhy v sebe - vnútornej rodiny v sebe... ľudské-ego deti a rodičia - rodiny starej padnutej zeme vnútri-vonku... takisto je to pretláčanie sa medzi nižším a vyšším Ja, ktoré práve počas 4D, čo je tranzitná dimenzia do Novej Zeme má byť integrované, presiahnuté a začínaš fungovať zo zjednoteného stavu vedomia a Bytia - deklarácia slobody a nezávislosti, suverénnosti Stvoriteľa v tebe to je.. úplne iné fungovanie.. na základe toho BUDUJEŠ MERKABU NA VZOSTUP. Tá najnižšia sebaexpresia ako pozemšťana, človek - Ego - ako 3D aspekt každého (3D človek), fungujúce, operujúce z nižšej mysle a potrieb spodných troch čakier, zo zatvoreného univerzálneho srdca, zatvorenie sa Vyššiemu Vedomiu Seba, ako Zdroja, kako svetelnej galaktickej multidimenzionálnej BYtosti bez obmedzení, ktorá je večná, nekonečná... Vždy vstupujeme do vyšších levelov Hry, ktoré sú len vyššia obtiažnosť pre človeka, čím vyššie vibrujeme tým menej ega, ale ono sa bráni tomu za každú cenu, lebo sa chce zachrániť, prežiť, napapať sa.. je to systém 3D mašinérie beštie opačného deformovaného Metatrona, alebo deformácia Siriusa - tmavo modré andary to vyťahujú najviac..

Už som tom písala, zdieľala veľa krát najmä v roku 2021 a aj v tomto.

Keď sa overíš (sebe-svojmu vesmíru), keď rozpustíš všetkú separáciu nižších a vyšších aspektov v sebe, Prechádzaš vždy ďalej ďalšou bránou ako vždy viac odľachčené vyššie - svetelnejšie Zjednotené Ja Som - MY Sme Vedomie Zjednotených Hviezdnych národov v Jednom.
Tvoje Vlastné Premeny Sú “dôkaz” - ten

Jediný ”fyzický dôkaz” čo všetko sa dá…

Premieňame sa naspäť na to, kým už sme vo svojej podstate a odtiaľ čerpáme úplne všetko, premieňame sa opäť na čisté Éterické zlato a KristAAl slnečné svetlo tých najvyšších Oktáv 🎶🔆🎶

Nový Človek čerpajúci z vnútorného bohatstva v sebe ako v Zdroji všetkého, Ty si Úsvit Novej Éry, Ty si nové začiatky, nová cesta a Možnosti, nové všetko..


901 views

Comments


bottom of page