shutterstock_1996873682.jpg
Original.png
shutterstock_2145870825.jpg
Original.png
shutterstock_2155436343.jpg

Vzostupná TerRAnova Platforma Hviezdy Novej Zeme pre podporu vzostupných - zostupných alchymických procesov integrácií úplne nového prototypu Paradisien Novozemského Avatara tu a teraz - tvoje budúce verzie vo vyšších frekvenčno-vibračných pásmach.
 
Tým, čo sa tu zdieľa, Je to nielen podporná Tranzitná Platforma, ale je aj pre podporu s budovaním realít, životov, vzťahov, projektov, systémov, štruktúr, inštitúcií, vzostupných komUnít, prvých novozemských spoločností, civilizácii, kde je Svetelné Vedomie-Telo na prvom mieste, kde sa funguje z Prebytku v Sebe, kde sa funguje pre Nás ako CELOK zo zjednoteného Vedomia Hviezdnych národov - Jeden vo Všetkých - Všetci v Jednom. 


Všetky Informácie ku tejto Vzostupnej Platforme Novej Zeme Môžeš Nájsť v Úvodnej Sekcii s Názvom Vitaj,
Multidimenzionálne Kvantové Kurzy a Transmisie ako Možnosť Extra Akcelerácie Tvojho Vývoja Môžeš Nájsť v Sekcii Škola Majstrov,
Možnosti Spolu Expanzie, Skupinoviek, Zúčastnenia sa Nahrávaní Kurzov, Online Eventov Môžeš Nájsť v Sekcii Fičákové Eventy,
Informácie ku Technológiam ANDARY a Obchod s nimi Môžeš Nájsť v Sekcii Andara Mega Portál a Galaktický Andara Obchod. 

 

shutterstock_2143683053.jpg
shutterstock_2143888027.jpg

Toto je Sekcia, na ktorej Teraz Si :)
Venovaná
OZNAMOM, NOVINKÁM 
A SVETELNE KÓDOVANEJ KĽÚČOVEJ KNIŽNICI,
ktorá je Plná Galaktických Kódov UNIverzálneho Vedomia Slúžiacej Vzostupným Alchymickým Procesom Metamorfóz - Procesom Integrácii Svojho Avatara Novej Zeme, Slúžiacej Aktiváciam Univerzálneho Svetelného Kozmického Zdroja Vedomia Všetkého, Vedomia Teba ako Zdroja všetkého, Slúžiacej Aktiváciam Kozmickej Pamäte - Galaktického Vedomia - Hlbšie Rozpamätávania sa na seba - na nás, je to tiež Podpora so Sebachápaním a Sebaspoznávaním sa Odznova, aby si sa mohol budovať odznova na čistom, nové vyššie reality Novej Zeme, ktoré sú Základ pre Nové čisté výživné vzťahy a nové štruktúry a systémy Podporujúce Vedomie a Svetelné telo každéh - Podpora s Tvorbou nového života na úplne iných Základoch čistej Matrice Vedomia Novej Zeme vo svojom tele. 
Sú to všetko Aktivácie Poznatkov v Tebe, ktoré sú v tvojej svetelnej kozmickej DNA, ktorá nebola človekom vôbec využitá, lebo si do nej zatvoril prístup. Väčšina svetelnej DNA bola Offline od posledného pádu Atlantisu, kedy celá svetelná Kristos Matrica Zeme išla Offline - Pád Do Nevedomia - Amnézia. Vzostup je tzv. ''najvyšší Level prebudenia sa'', VZOSTUP je cez ZOSTUP
všetkých svojich vyšších aspektov Vedomia na základe čoho sme schopní úplne alchymizovať svoje telo, začať si opravovať , čistiť, obnovovať, aktualizovať svoju padnutú Loď na opäť vzostupné vozidlo a svetelnú budovanciu technológiu kozmickej inteligencie. NAŠE SVETELNÉ VEDOMIA NOVOZEMŠŤANOV VO FORME SÚ ZÁKLADNÁ MATRICA - KONŠTRUKCIA, NA KTOREJ BUDUJEME NOVÉ VŠETKO bez ťahania Novej Zeme do starej alebo snahy zmestiť Novú Zem do tej starej.. 
Všetky tvoje časti a aspekty vedomia sa opäť domov Navracajú, zjednocujú v Jedno - Vzostup Je plný návrat Galaktickej Pamäte - Vedomia Seba ako všetko - všetci - všade a nikto - nikde zároveň..
Keď sa rozpamätávaš, že si nič a všetko zároveň, že si odvšadiaľ a odnikadiaľ zároveň....

VĎAKA rôznym Aha momentom, Docvaknutiam, ďalším sebauvedomeniam si štartuješ rýchlejší prepis
a prekódovávanie svojej DNA, a to je základ Vzostupu. T
áto knižnica a aktuality, celá webstránka majú potenciál Akcelerovať tvoje procesy vďaka Kódom, ktoré sú tu zdieľané.. 
Je to Darovaná Podpora pre (hviezdne) Ľudstvo, ktoré si prechádza Tranzitmy do Nového vedomia a tela Novej Zeme, Je to Darovaná Podpora pre nás ako pre Nové Hviezdne Paradisien Ľudstvo Novej TerraNova
Zemskej SolAR Hviezdy..

Všetky texty, Obrázky, Foto, Grafika, Videá sú
Svetelná Aktivácia Kódov Univerzálneho Vedomia - Poznania - Spomienok na Seba, na Nás, na úplne Všetko.. Aktivuje to Sety Súborov Svetelných - Hviezdnych Kódov Vedomia v tvojej DNA, ktoré sa budú odomýkať.. To je však už na tebe, či ich odomkneš a ako a či to aplikuješ.. 

Cez Plné Odomknutie, Integrovanie, Pochopenie a Vynulovanie Zemskej - Galaktickej Histórie (minulosti) Teraz, cez Zjednotenice všetkých svojich existencií opäť do Jednej, Tvoríme, píšeme v Prítomnosti od
Nuly v Nule úplne Nový Akáš Budúcej Zeme Kristos
Krist-AA-l Slnečnej Hviezdy
Tu a TERAZ ako Nová Verzia Ľudstva z Kódov Vedomia Prototypu Nového Avatara, kedy fungujeme, vnímame, tvoríme z úplne Iných Hĺbok Prepojenia sa So Sebou ako so Zdrojom Vedomia Všetkého - Fungujeme Tvoríme ako Zjednotené Hviezdne Národy, ktoré Tvoria Nové Systémy, Spoločnosť, Civilizáciu Novej Zeme Teraz..
Základy na to už Boli Položené dostatočným počtom Jednotlivcov, aby sa začala formovať Prvá NovoZemská Civilizácia - spoločnosť Novej Zeme - Integrované Svetelné BYTosti všetkých Hviezd - Éra Čistoty, ktorú každý jeden musí v sebe predstavovať, aby ju mohol byť, musí ju najprv iba BYŤ - Energeticky KomUNIkovať Novú Zeme celou svojou BYTosťou do svojho poľa. 

shutterstock_2113621619.jpg
Aktuálne Možnosti Expanzie a Akcelerácie Tvojich Procesov v Prepojení s Nami:
shutterstock_2149333947.jpg
Pre Aktuálne Eventy - Možnosti Stretnutí - Skupinovky - Transmisie - Nahrávania Kurzov - Pozri si Školu Majstrov a Alchýmie, všetky Fičákové Kurzy, Transmisie, Zvukovo-Svetelné Meditačné Transmisie s Misiami môžeš nájsť tam a aj všetky bližšie informácie ku nim. 
V sekcii Fičákové Eventy sú Aktuálne Možnosti sa Prihlásiť na živé nahrávania transmisií alebo Kurzov.  


Všetky Kurzy a Transmisie sú mega Aktivačno-Akceleračné Multidimenzionálne Kľúče ku Sebe ako Zdroju Všetkého, ktoré nie sú zrozumiteľné pre človeka fungujúceho z ľudského intelektu a lineárnej logiky, čiže vníma a funguje zo separácei vedomia, sú zrozumiteľné pre Hviezdnu svetelnú Bytosť v tebe, slúžia ti aj keď im možno nerozumieš, tie frekvencie na tebe pracujú, absorbuješ vyššie vedomie, vďaka ktorému postupom času budeš chápať a rozmieť viac a viac...

Všetky voľne dostupné materiály aj spoplatnené materiály na tebe pracujú na multidimenzionálnej kvantovej úrovni, sú bezčasové a neustále aplikovateľné, čím viac sa ku ním vraciaš, tým viac z nich máš.
Sú v nich Zdieľané mnohé extra Zlaté Kľúče s tebou, pracujú s tebou na bunkovej DNA úrovni, ale aplikácia tých Kľúčov a Kódov Vedomia, ktoré boli v tebe aktivované
je už čisto na tebe.
Toto tiež platí aj s voľne dostupným materiálom, ktorý je plný Zlatých Kľúčových Kódov, stačí keď sa naladíš.
90 percent našej práce je bezplatná do kedy ešte ľudia potrebujú finančný systém a ani len nie je vidno.. To sa spoznáva cez svoje procesy o čom je práca-služba Novej Zeme ako NovoZemšťan cez najprv BYTIE - Integrované Kódy 6D vedomia celou BYTosťou čo vyžaduje masívne premeny tela na DNA úrovni cez svetelné Kódy, čo sa snažíme pokryť v kurzoch, ale zisťuje sa
to cez až cez svoje zážitky, cez svoje rozpamätania sa na všetko..

Za všetky zakúpenia si či už Kurzov, Transmisií, alebo Andar,
Za všetky finančné príspevky alebo zdieľania našej práce sme veľmi vďační, lebo podporujú našu prácu naspäť, podporuje to nás všetkých ako Nová čistá Verzia Hviezdneho ľudstva tvoriaca úplne novú verziu Zeme. 


 
Zrod Nového Človeka-high.gif

SVETELNE KÓDOVANÉ AKTIVAČNÉ  NEUSTÁLE APLIKOVATEĽNÉ ČLÁNKY, TEXTY, LINKY NA VYSIELANIA NOVEJ ZEME: