top of page
shutterstock_2137592539.jpg

Aktuálne Možnosti Zúčastnenia sa na Živo: Eventy-Transmisie-Nahrávania Kurzov, ktorých Záznamy Sú v Škole Majstrov

 • Čerpanie zo Svojej Veľkoleposti a Nekonečnosti - Tvoj Avatar Novej Zeme,Návraty Dvojplameňov,Božská Vôľa v Nás
  Jun 21, 7:00 PM – 9:20 PM
  Webinar
  Pozvánka na Slnovratové Prepojenie sa a Aktivácie: Rekapitulácie 2023, Vedomie Je MOC - Využívanie toho v Najvyššom Súlade, Ultimátna Prítomnosť-Mier-Sloboda, Čerpanie zo Svojej Veľkoleposti a Nekonečnosti - Tvoj Avatar Novej Zeme, Návraty Dvojplameňov, ako Božská Vôľa nahrádza tú ľudskú v nás atď..
 • Zmajstrovávanie Strát,aby si Mohol Získať Všetko Odznova a Inak,Prechod na Druhú Stranu-Smrť-Večný Život-VzoVstup
  May 01, 7:00 PM – 9:10 PM
  Webinar
  Kvantové Skoky Domov do Novej Zeme cez Stelesnenie, Aplikáciu a Žitie Kódov Vedomia Novej Zeme - Vedomia Paradisien Hviezdnej Novej pRAvekej a zároveň budúcej vyspelej novej RAsy Tu a Teraz, Vedomie Novej Zeme je POSMRTNÝ, RESPEKTÍVE NESMRETĽNÝ STAV VEDOMIA TRANSCENDENCIE Separácie a Obmedzení
 • Ožívanie v Novej Koži, Pochopenie NULY a Hojnosti,Čistky a Kompletizácie Vzťahov,Telo, Sex,Intimita,Peniaze,Budúce Ja-My
  Mar 12, 6:30 PM – 9:00 PM
  Super Kurz Novej Zeme
  Hlbšia Podpora Zmajstrovávania Práce so Sebou týkajúca sa:Ožívanie v Novej Koži,NULA a Hojnosť,Využitie NULY Ako TOHO VŠETKÉHO-Z NIČOTY VŠETKO TVORÍME,Podpora s Čistením a Aktiváciami na MultiD úrovni,Hblšie Chápanie Tela a Vzostupu,Dotyku,Sexu,Intimity,Témy Peňazí,Spodných a Vyšších Relmov v Tele
 • Zmajstrovávanie Vzostupu Tela,Práca s Budúcim Ja,Neutralizácia cez Hlbšie Zjednocovania sa,Rozpúšťanie 3D Identít a Tiel
  Feb 26, 6:40 PM – 9:10 PM
  Webinar, Transmisia, Skupinovka
  Od Lineárneho ku Multidimenzionálnemu Telu,Odhusťovanie tela a Premeny základnej štruktúry ľudského tela na Silica Kristaal Telo Svetelné, Nové Telá, Sny a Reality,Emočné Výkyvy a Necítenie Nič,Zosilnenie Extrémov,Polarít,Depolarizácia,Neutralizácia, Rozpúšťanie starých konštruktov v sebe a identít
 • KristAAlová Evolúcia 3: Podpora Práce so Sebou, s ANdarami: Majstrovstvo Alchýmie cez Svoje Premeny spolu s ANdaRAmi
  Feb 12, 6:40 PM – 9:00 PM
  Andarianske Stretnutie
  Podpora Práce so Sebou a s ANdarami, so Sebou ako s ANdaRAmi: Ako sa meníme na vyššie dimenzionálne Kozmické Svetelné KRIST-AA-L expresie Seba, Rýchlejšie Premeny Seba a Tvorba Vyšších REALít v spolupráci s ANdaRAmi, Ich vyššie verzie a tie tvoje,ANDAROVÝ ELIXÍR A ALCHÝMIA,Kozmické Lúče Vedomia Seba
 • Druhá časť: 2023-2026:Odhalenia,Pravá Deklarácia Nezávislosti Galakticko-Zemská MAturita,Galaktickí Občania a Kontakt
  Jan 28, 6:40 PM – 9:20 PM
  Online Webinar, Transmisia, Skupinovka
  Pokračovanie ku Zdieľaniu Kódov pre 2023-2026 lebo toľko toho je, že sa to muselo rozdeliť na dve časti, toto je druhá časť ku Celotelové Resety, Využitie Stenšovanie Magnetosféry, Vyzliekanie sa z Limitovaných Verzií seba, Super Posuny vo Vedomí-v Moci,ktoré je nutné uplatňovať cez SRDCE, Záblesky
 • Celotelové Resety, Vyzliekanie sa z Limitovaných Verzií Rýchlosťou Svetla, Rok 2023 Super Posunov vo Vedomí - v Moci
  Jan 08, 6:40 PM – 9:10 PM
  Online Webinar,Transmisia,Skupinovka
  Zrýchlenie kolapsov všetkého do jedného bodu - Zlievanie sa do Jedného-Zánik Separácie-Zrýchlené navyšovanie Frekvencií Zeme Hviezdy,Nutnosť Tranzitov Tela, Dobiehanie vzostupného Okna do Jarnej rovnodennosti 2023, Prehľad Kódov Roka 2023 a ako ich využiť - dovoľ vesmíru aby pre teba pracoval
 • Od Rozmýšľania ku Procesovaniu Svetelných Dát-Kódov-Božská Svetelná Inteligencia v Nás Je cez Vyššie UNIverzálne SRDCE
  Dec 10, 2022, 6:30 PM – 9:30 PM GMT+1
  Online Course
  Nemyslíš a Vieš-VzoVstupy do Vyšších Rovín Vedomia Seba, kde Všetko Je, Základy Inteligencie Svetelného Vedomia-Tela a ako to rozvíjať, Svetelné dáta, Extrazmyslové zmysly a schopnosti, Vedenie celým telom a Poľom, Zvládanie výšok a hĺbok, Sloboda od informácií Zvonka - Zdrojovanie zvnútra atď...
 • Presah Rozdielu Medzi Životom a Smrťou, Fungovanie z Nesmrteľného Vedomia Seba,Majstri Kolapsov a Vyšších Vzletov
  Nov 27, 2022, 6:30 PM – 9:20 PM
  Transmisie Aramatena, Online Webinar
  Presahy Seperácie Medzi Životom a Smrťou, Fungovanie z Vedomia NovejZeme z Nesmrteľného Večného Posmrtného Vedomia Seba-Bohatstvo Vnútorného Zdroja, Zmajstrovávanie Vedomých Kolapsov Zvnútra von a Oveľa Vyšších Vzletov, Hlbších Hĺbok Seba a Neznáma, Ako si najčastejšie stojíme v ceste nič netušiac..
 • Majstrovstvo Nuly-Tranzitov do Vyšších Úrovní Vedomia a Tela, Majstri Adaptácií a Vyšívanie sa Vláknami Hojnosti
  Nov 06, 2022, 6:30 PM – 9:20 PM GMT+1
  Online Webinar, Transmisia Aramatena
  Stelesňovanie Vedomia Presahu VŠETKEJ SEPARÁCIE - ZJEDNOTENÉ VIBRAČNÉ POLE VEDOMIE V PRAXI - Čistíme Telá,Vzťahy-RozOpúšťame Všetky 3D Identity,Poznatky,Pamäť, PreRAstáme Všetko a VšetkýchRýchlosťou Svetla.Tranzity Tela cezAplikáciu Vedomia-Kódov PoznatkovVyššieho (UNIverzálneho) Vedomia NovejZeme