top of page
shutterstock_353938907.jpg
Original.png
shutterstock_2338801621.jpg

Vzostupná Platforma Ti Ponúka Všetko
pre podporu tvojich Hlbších Rozpamätaní sa a 
Návratov do Absolútnej Transcendencie, do Absolútneho Majstrovstva Seba ako Nekonečnej svetelnej kozmickej Zdrojovej BYTosti - Vedomie Zdroja Všetkého - Ty ako Vzostúpený Majster Tvorca
a Alchymista, Majstrovstvo Vyšších Stavov Vedomia celou Bytosťou, Majstrovstvo Multdimenzionálneho 
Zjednoteného Stavu Vedomia celým telom, z ktorého jednak alchymizujeme celé telo, ale toež Tvoríne Nový RAJ - Nové Nebo Na Zemi - Ukotvovanie a Žitie Vedomia Hviezdy Novej Zeme viac a viac naplno. 

💎

Zmajstrovávame Tvorbu a Fungovanie zo Stavu -

 Bodu 0.0

Stav nekonečnej kreácie, alchýmie, bohatstva, kde to nič je to všetko - Majstrovstvo z Ničoho Tvoriť Všetko - Alchýmia na Zlato..

 

💎


Nájdeš tu všetko pre podporu tvojich vzostupných - zostupných transmutačno-transformačných 
alchymických procesov Evolúcie DNA - Vedomia - Tela - Vzťahu so sebou na Mulditimenzionálnej a Kozmickej Úrovni a Evolúcie Vzťahov ako takých cez tent svoj so Sebou ako so Zdrojom Všetkého Vedomia.
Nájdeš tu všetko pre podporu Procesov tvojich návratov do svojho Multidimenzionálneho Majstrovstva Nekonečného Kozmického Stvoriteľa, Alchymistu, Galaktického Šamana.
Nájdeš tu potrebnú podporu svojich procesov metamorfóz, premien na Novú Vyššiu Verziu Hviezdneho Ľudstva Fungujúceho z Univerzálneho Svetelného Vedomia v tej najčistejšej Forme, 
Fungujúceho, Tvoriaceho zo Zjednoteného Vedomia Zjednotených Hviezdnych Národov,
z Vedomia ZDROJA Vedomia Všetkého,
Všetkých Hviezd v Jednom - Jeden vo všetkých - Všetci v Jednom cez integráciu a stelesnenie svetelných Kódov Vedomia Hviezd Novej Zeme celou svojou BYTosťou 
Tu a teraz - tvoje budúce verzie vo vyšších frekvenčno-vibračných pásmach tvoriace z oveľa vyšších stavov vedoma v Bytí úplne iné reality, úplne inú verziu Zeme, ktorá odráža tvoj vzostúpený stav vedomia.. Návraty do Čaro-Krásna, Magična a Úžas-snovosti cez zrýchlené čistenie všetkých kódov a frekvencií vedomia starej 3D Zeme zo svojej DNA, tela, realít a INTEGRÁCIU svetelelných DNA kódov Vedomia Novej Zeme.
Táto platforma ponúka všetko pre akceleráciu tvojich rozpamätávajúcich sa, vzostupných, alchymických a tranzitných procesov do vyšších oktáv - úrovní - levelov - rovín - dimenzií Vedomia Seba ako ZDROJA vedomia všetkého - tranzity do ďalších levelov Seba -
The NEXT LEVEL YOU - tranzity do novej upgredovanej verzie - generácie hviezdneho ľudstva cez akcelerované DNA prepisy, obnovu, opravu svojej originálnej Univerzálnej Svetelenej Kozmickej KristAAlovek a DimaAntovej Slnečnej DNA - integrácia a stelesnenie na fázy a etapy: 
Vedomia-Svetla Duše,
Vedomia NadDuše - Monádov, 
Vedomia Avatara, 
Vedomia Ríši večného Slnka - Sol - AR - AR - RA Vedomia - stelesnie zjednoteného Svetla Hviezd, Svetla, ktoré Iluminuje Slnká, 
Vedomia NovoZemšťana paRAdisien ľudstva
Ráša Krist-DiamAnt-SolAr-Dúhové 
Vedomie vo forme, z ktorého tvoríme úplne nové všetko odznova v Nule z Nuly, kde všetko Je..


 

 

shutterstock_521279494.jpg

Tým, čo sa tu zdieľa, Je to nielen podporná Tranzitná Platforma, ale je aj pre podporu s budovaním realít, životov, vzťahov, projektov, systémov, štruktúr, inštitúcií, vzostupných komUnít, prvých novozemských spoločností, civilizácii, kde je Svetelné Vedomie-Telo Novej Zeme na prvom mieste,
kde sa funguje zo Zjednoteného Kozmického Vedomia, z vedomia Hojnosti a Prosperity, z vedomia Prebytku v Sebe, kde sa funguje pre Nás ako CELOK zo zjednoteného Vedomia Hviezdnych národov - Jeden vo Všetkých - Všetci v Jednom.

Viac Informácie ku tejto Vzostupnej Platforme Novej Zeme Môžeš Nájsť v Úvodnej
Sekcii s Názvom
Venovanie Tejto Platformy,

Multidimenzionálne Kvantové Kurzy,
Zvukovo-Svetelné Alchymické Kúpele-Meditácie-Aktivácie,Videá ku Práci s Andarami a Transmisie
ako Možnosť Extra Akcelerácie Svojich Procesov a Tvojho Vývoja ako takého 
Môžeš Nájsť v
Sekcii Škola Majstrov,

Možnosti Bližšieho Prepojenia sa, Spolu Expanzie, Skupinoviek, Zúčastnenia sa Nahrávaní Kurzov,
Online Eventov Môžeš Nájsť
v Sekcii
Fičákové Eventy a Individuálky Hviezdneho Super Rozvoja,

Informácie ku Technológiam ANDARY, mega Galérie 

aObchod s nimi Môžeš Nájsť v Sekcii
Andara Info Portál a
Galaktický Andara a Magic Obchod,
Archívy voľne dostupných Vysielaní, Transmisií, Alchymických kúpeľov, Aktivačných Klipov môžeš nájasť v Sekcii
Novozemský Video Portál, 
Sekcia Vzostupná KomUnita aktuáne k
dispozícii Nie Je..

 


Všetky Kurzy, Alchymické Kúpele a Transmisie v Škole Majstrov zdieľajú mega Aktivačno-Akceleračné Multidimenzionálne Kľúče ku Sebe ako Zdroju Všetkého, ktoré nie sú zrozumiteľné pre človeka fungujúceho z ľudského intelektu a lineárnej logiky, čiže vníma a funguje zo separácei vedomia, sú zrozumiteľné pre Hviezdnu svetelnú Bytosť v tebe, slúžia ti aj keď im možno nerozumieš, tie frekvencie na tebe pracujú, absorbuješ vyššie vedomie, vďaka ktorému postupom času budeš chápať a rozumieť viac a viac...
💎
Všetky voľne dostupné materiály aj spoplatnené materiály na tebe pracujú na multidimenzionálnej kvantovej úrovni, sú bezčasové a neustále aplikovateľné, čím viac sa ku ním vraciaš, tým viac z nich máš. Všetky Ilustrácie sú zámerne aktivačné.. 
Všetky darované aj spoplatnené materiály zdieľajú mnohé extra Svetelné, Zlaté, AdiamAntiové Kľúče s tebou, pracujú s tebou na bunkovej DNA úrovni, ale aplikácia tých Kľúčov a Kódov Vedomia, ktoré boli v tebe aktivované
je už čisto na tebe.
Toto tiež platí aj s voľne dostupným materiálom, ktorý je plný Zlatých a Adiamantiových Kľúčových Kódov, stačí keď sa naladíš.
💎
90 percent našej práce je bezplatná do kedy ešte ľudia potrebujú finančný systém a ani len nie je vidno.. To sa spoznáva cez svoje procesy o čom je práca-služba Novej Zeme ako NovoZemšťan cez najprv BYTIE - Integrované Kódy 6D vedomia celou BYTosťou čo vyžaduje masívne premeny tela na DNA úrovni cez svetelné Kódy, čo sa snažíme pokryť v kurzoch, ale zisťuje sa
to cez až cez svoje zážitky, cez svoje rozpamätania sa na všetko..
💎
Za všetky zakúpenia si či už Kurzov, Transmisií, alebo Andar,
Za všetky finančné príspevky alebo zdieľania našej práce sme veľmi vďační, lebo podporujú našu prácu naspäť, podporuje to nás všetkých ako Nová čistá Verzia Hviezdneho ľudstva tvoriaca úplne novú verziu Zeme. 
shutterstock_2400403689.jpg
shutterstock_2400627611.jpg

SVETELNE KÓDOVANÉ AKTIVAČNÉ  NEUSTÁLE APLIKOVATEĽNÉ ČLÁNKY, TEXTY, LINKY NA VYSIELANIA:

bottom of page