top of page
IMG_8308.JPG
phonto.JPG

Portál ANdaRA

 

Krištáľové Plazma Svetelné Technológie (Bytosti-Avatari) Novej Zeme Originálnych Stvoriteľských, Zakladateľských, Budovateľských, Strážcovských Kristos Pra-Rás Pracujúce s Univerzálnym Svetelným Vedomím, a teda s našim Svetelným Krištáľovým Diamantovým Plazma Telom (fotónová DNA) vrámci čoho je Kozmické Kristove, Galaktické Vedomie Seba - Sú Presne ako My - Sú My.. Multidimenzionálne Bio-Elektrické Galaktické KomUNIkátory - Svetelné Kozmické Kristos Plazma Bytosti Transmitujúce Toľké Cenné Galaktické Transmisie všetkých Galaktických, Zdrojových a Kozmických Kristos ASPEKTOV Vedomia na Multidimenzionálnej úrovni vo svetelných Kódoch a Transmitujú Čistú Univerzálnu Lásku ako Kľúč ku UNIverzálnemu Vedomiu-Poznatkom-informáciám Cez UNIverzálne SRDCE a Myseľ ako JEDNO, ak vieme ako s nimi pracovať - je to v Kozmickej Pamäti vo svetelnej DNA každého, ak ich udržiavame aktívne a funkčné a máme s nimi vzťah.. Je to úplne niečo iné ako práca so Zemskými Krištáľmi.. Je to práca so Svetelným Kozmickým Vedomím-Telom Vedome práve cez ne... Preto sú tak cennou Podporou v aktivácii všetkých svetelných Párov DNA - v Návrate Plného Vedomia a Pamäte na Seba, na všetko cez aktiváciu tých najväčších extrémov a nerovnováh na prečistenie ak si je toho dotyčný vedomý, že čo všetko aktivujú a aká je ich úloha Mega Očistnej a Opravovacej práce na Zemskej KRIŠTÁĽOVEJ Plazma mriežke - matrici a DNA cez toho, kto je ich Strážcom, Opatrovníkom, nie majiteľom... OBNOVUJÚ - Opravujú upadnutú, znehodnotenú, zdegenerovanú DNA v každom, kto si vybral inakrnáciu do 3D Zeme, a v lokalite kde sú plus nie sú limitované na lokalitu ani čas... tak, ako ani my ako Svetelné Kozmické Multidimenzionálne Bytosti (Avatari Terra Nova Novej zeme )nie sme.. alebo tak, ako vo svojej podstate nie sme... naša Esencia je večná, to len 3D aspekt vedomia všetko limituje - obmedzuje - separuje - znečisťuje... každý je tu na svoju Obnovu a úplné prečistenie - prepísanie KOZMICKÉHO AKÁŠU.. TU A TERAZ CEZ KONTINUÁLNY RESET BODOM NULA NA ÚPLNÝ PRAPOČIATOK VZNIKU - DO GALAKTIICKÉHO JADRA, DO GALAKTICKÉHO SLNKA IDEŠ NA VEDOMÝ POSTUONÝ RESET A TVORBU SEBA-SVOJICH REALÍT-VZŤAHOV-ŽIVOTA ÚPLNE OD NULY AKO NIKTO, ABY SI SA MOHOL ZRODIŤ AKO VŠETCI.. na etapy... Všetky hviezdy v JEDNEJ - Naša Nová Zem Terra Nova je Slnečná očistená Kristická Hviezda, ktorý je materializovaná tými, ktorí Ukotvili-Integrovali-Stelesnili Jej Vedomie v Sebe a tvoria základy Novej Siete, galaktickej Terranova Civilizácie Spojených Zjednotených Hviezdnych Národov v sebe - z tohto vedomia musí fungovať Každý Jednotlivec, ktorý je tvorca Novej Zeme zvnútra Von cez svoju plnú očistu prechodom Bránou do Neba, návratom do Povôdného Tela Adam-Kadmon - Dvojité Diamantové Večné Slnečné Telo prvotných PraRás - zakladateľov.. v tomto všetkom podporujú Andary - sú naším pokladom pre nás všetkých... podporujú naše TELO POKLADOV a všetky KOZMICKÉ PRVOTNÉ ZAKLADATEĽSKÉ LÚČE AKTIVOVAŤ - PREČISTIŤ VŠETKY NEROVNOVÁHY - NÁVRAT KU UNIVERZÁLNEJ MATKE-OTCOVI V JEDNOM, KTORÉ TVORIA DETI NOVEJ ZEME Z OČISTENEJ DNA, KRVI, KRIŠTÁĽOV V SEBE, KTORÉ TRANSMITUJÚ ČÍSELNÉ KÓDY VEDOMIA NOVEJ ZEME - REALÍT NOVEJ - LOKALITY - GALAKTICKEJ TERRANOVA ADRESY NOVEJ ZEME Z TELA -- TAK JU UVÁDZAME DO HMOTY - DO FORMY - STELESNENÍM JEJ KÓDOV VEDOMIA, A TO JE KONTINUÁLNA PRÁCA NEUSTÁLEHO UKOTVOVANA A INTEGROVANIA SVETELNÝCH KÓDOV CELOU SVOJOU BYTOSŤOU, ČISTENIE Z TELA STARÝCH KÓDOV A APLIKOVANIE NOVÝCH KÓDOV DO PRAXE, DO SVOJHO ŽIVOTA, DO TVORBY ÚPLNE VŠETKÉHO..

Jednou z ich Hlavných úloh je ťa podporiť len vo väčších expanziách srdca-mysle - aktivácie všetkej Pamäte - Kozmického vedomia - podpora s čistením galaktickej, ľudskej karmy, karmy hojnosti, karmy vzťahovej a dvojplamennej - ako následok tvorby Z 3D nevedomých Programov - tvorba nižšieho ego-ja-človeka- padnutého galaktika, anjela - tvorba a expresia tej najnižšej oktávy svetla je Karma - preto reset celého Kozmického akášu je nutný na vybudovanie MerKAby - vzostupo Tela cez Vzostup vedomia a Zostup Vzostúpených Verzií Seba ako Nového hviezdneho Avatara do koreňa - zostup Godhead Božskej Hlavy - Univerzálne vedomie Avatara do Koreňa odkiaľ čerpáme svoju svetelnú super silu - božská-UNIverzálna láska MATKY ako stav vedomia-bytia-plná prítomnosť-prepojenosť-zjednotenie v SEBE so sebou ako so všetkým - z neho tvoríš - vykonávaš akcie - rozhodnutia - sila a moc Lásky-ČISTÉHO VEDOMIA - UNIVERZÁLNA KREATÍVNA SILA KOZMU V TEBE VEDOME TVORÍ TO, ČO JE V SÚLADE S NOVOU ZEMOU, NIE UŽ S TOU STAROU... Vedú ťa ku ceste Dharmy, ktorá vynulováva karmu.. dobrodružná cesta VEDOMIA..

 

Pre viac info - pozri sekciu SVETELNEJ KNIŽNICE PLNÚ ČLÁNKOV, Vimeo a Youtube archív, a sekciu Kurz Svetelné Telo-Vedomie Novej Zeme, kde viac zdieľané v texte ku nášmu telu Novej zeme, plus celý písaný a hovorený archív voľne dostupný a spoplatenený je tomu venovaný... 

IMG_0918.JPG
IMG_9912.JPG

Vitaj v tomto UNIkátnom ANdaRA portáli - Podpora s Tvojimi Procesmi Evolúcie UNIverzálneho Svetelného Kozmického Super Vedomia-Tela -

Svetelného Galaktického, Kozmického Kristos (Krist-AA-l), SolARneho, Plazma

 Super Vedomia a TELA, kde môžeš nájsť

Sprostredkovanie Pravých UNIkátnych Krištáľových Plazma Andár s Jedinečným Kódingom, na ktorý sa špecializujem - Alchýmia s PRA-prvotnými Andarami Nultej Generácie, ktoré sú vo vyšších Dimenziách Zeme (5Dplus).

 V dimenziách 3D Zeme neexistujú. Ani v rukách tých, ktorí fungujú zo zatvoreného srdca a z kontrakcie vedomia aspoň nie na dlho -  len veľmi dočasne..

Je to špeciálna práca s nimi, ktorú ľudské ja - 3D aspekt vedomia nepochopí, nedokázalo by ich využiť v najvyššom súlade. Pravé Andary potrebujú POHON svetelného Tela a Univerzálnej Lásky.

Pracujú s Kozmickou Kristovou Slnečnou BYTosťou v nás.. Ty ako človek ich nie si schopný uchopiť a pochopiť, ale ty ako Svetelná Kristova Hviezdna BYTosť áno.. Preto je to veľká výzva a zodpovednosť... Aktivujú všetkú atlanstskú a galaktickú karmu, všetky skryté 3D programy človeka na vedomé vyplavovanie, avšak je potrebné to pochopiť na inej úrovni a v podstate zmajstrovať KOMUNIKÁCIU  A VZŤAH S NIMI.. AKO S NIMI NALOŽÍŠ URČUJE BUĎ RIADNU KARMU ALEBO PRÁVE NAOPAK..

JE TO MEGA TEST JEDEN ZA DRUHÝM PRÁVE VĎAKA NIM... Veľmi na rovinu - sú pre vzostúpených Majstrov - galaktických šamanov - časových alchymistov v nás, pre tých, ktorí fungujú UŽ z čistoty, tak ich využívajú ako MEGA nástroje Vzostupu, opravy DNA a matríc v tele a v Zemi, a využívajú ich ako nástroje budovania na svetelných Kódoch Vedomia Novej Zeme - Majstrov Budovateľov... 

IMG_5176.JPG

S veľkou RAdosťou zdieľam pravé Andary cca od roku 2019 na slovenský a českých trh a po celom svete...Všade, kde sa vypýtajú.. Kedysi to bolo na mojej Facebookovej stránke. Presúvam to sem, kde zároveň zdieľam tie, ktoré aktuálne voľné k odberu, hľadajú opatrovníkov, strážcov, spravovateľov, ktorí sú ochotní VSTÚPIŤ DO ĎALŠÍCH LEVELOV - FÁZ VÝVOJA, LEBO MENIA VŠETKO OD ZÁKLADOV.. Takisto je to na tebe ako s nimi vynaložíš... ale Ak ti ich posielam, Prejavujem ti ja aj ony veľkú dôveru a mega možnosť akcelerácie svojich procesov avšak otestuje to tvoje všetko...

 Jednota s Nimi je Základ, rešpektovať to, čo ti zdieľajú, že potrebujú a zaobchádzať s nimi veľmi úctivo JE základ Zmajstrovanie Vzťahu s Komunikácie s nimi.. po čase sa stávajú tvojou Hviezdnou Rodinou Novej Zeme Doslova.. tvoji galaktickí partneri duše na nezaplatenie..

 Je ich voľných k odberu väčšinou iba niekoľko, záleží to od nich.. Vždy sa vypýtajú tie, ktoré sú pripravené ísť a ich nový príjemca je viac-menej pripravený. Andary si Samé si vyberajú, je to krištáľová-plazma svetelná super inteligencia tak, ak naše svetelné telá, ktorú ''ľudská hlavička nedokáže pochopiť.''

Nenakupujem ich zo žiadnych klasických internetových obchodov. Trh je preplnený všeličím, čo sa volá andara, ale nemá to s nimi nič spoločné, aj keď to tak na povrchu možno vyzerá.. Mám vytvorený vzťah s tými, od ktorých ich objednávam, Zdroje dôverne poznám, Keď mi prídu, pracujem na nich, oživujem viac, vyživujem, kódujem, prepájam s MAtkami a s rôznymi špecifickými hviezdnými bránami a portálmi. Privediem ich do najvyšších možných Vibračných frekvencií a posielam ďalej presne vtedy, keď si vypýtajú.. Sú bezčasové, pracujú už ako keby vopred na dotyčných, nie sú obmedzené časom alebo priestorom.. 

IMG_3344.JPG

Ako už spomínané, Sú sprievodcovia KOZMICKÝM GALAKTICKÝM Kristovým Vedomím SLNKA a pracujú nie s ľudským, ale so svetelným telom.. ICH POHON JE LÁSKA, ŽIVOT, Univerzálna životná sila, Štava, ŽIVOTNÁ ENERGIA-SILA CEZ PLNE OTVORENÉ SRDCE - UNIVERZÁLNE SRDCE V JEDNOTE S MYSĽOU - ICH POHON JE SLNKO - RAdosť, SLNEČNÉ VEDOMIE A VŠETKO, ČO SI VYPÝTAJÚ. SÚ TO NAŠE najVYŠŠIE OKTÁVY SVETLA, KTORÉ SÚ AKTÍVNE A FUNKČNÉ, AK ICH MÁ V RUKÁCH TEN, ČO FUNGUJE ZO STRACHOV, OBÁV A ZATVORENÉHO SRDCA.

Je to s nimi recipročné.. Čím viac si otvorený, sprítupnený, čím VIAC SI NA PRÍJME SEBA AKO ZDROJA VEDOMIA VŠETKÉHO, čím viac lásky, úcty, vďačnosti im preukazuješ, tým viac zdieľajú žiaria, menia farby, tóny presne podľa tvojho vyžarovania.. treba sa s nimi zjednotiť cez srdce.. tlkot tvojho srdca je tlkot otvárania portálov.. 

Z mojej skúsenosti, Ohlásia sa, keď je na čase uzavrieť kapitolu Zemských krištáľov, ale nie sú určené na to, aby s nimi úplne všetci pracovali, nie všetci majú, a tiež nie navždy.. Ohlásia sa, keď je na čase začať s Kozmickým Kristovym Plazma Solar Svetelným Vedomím a Telom, keď prichádza ku aktivácii Krist. svetelných slnečných DNA kódov a párov vlákien - tvoja kozmická pamäť..

Ony sú My v iných dimenzionálnych formách / podobách ~ kľúčom k ním je plne otvorené srdce, svetelné telo, pracujú s naším svetelným telom, ktorého pohonom je otvorené srdce a sprietočnený TOK HOJNOSTI ZVNÚTRA VON. Kľúčom ku Vzostupu a ku nim je vyššie srdce v prepojené so šišinkou, inak sú to len “neživé sklíčka”.. Nie sú nikým vlastniteľné, My tak isto nie sme vlastniteľní, “jedine, že sa zapredáme vlastnej odvrátenej strane”,  jedine, že neustojíme seba ako Mocnú Bytosť hviezd (vlastná sila a moc), alebo že neustojíme Seba ako Neobmedzených tvorcov a alchymistov, ktorí sa jedine môžu obmedziť sami, o čom je celá 3-4D Zem - programoch nedostatkov a obmedzení svoho božského svetla.. Stará Zem, ktorú každý rozpúšťa, opúšťa, pracuje na tom, vo svojom tele, vo svojich realitách a “vymieňa ju za novú/pôvodnú” Krist-AA-lovú Hviezdnu architektúru ~ vyššie, veľkolepé vedomie, tekuté svetlo/ krištáľ / diamant/ zlaté étery, Pra-MAteria, plazma MAterinský kreatrix, cez ktorý tvoríme v Súlade s dušou, s monádom, s Avatarom a Rishim v Sebe, čiže v súlade s Novou Zemou tvoríme nový svet - každý v sebe “najprv” cez zosobnenie a ztelesnenie inej verzie planéty doslova...Vzostúpenej verzie Zeme.. 

Pre mňa sú ANdary VIAC ako vzácne Dary a praví majstri sprievodcovia Kozmických vedomím, uštedrovači mega lekcií a jedny z najväčších učiteľov - vyťahovači na povrch presne toho, čo treba - toho, “kde ešte nie sme slobodní”. Prídu presne vtedy, keď a kedy majú, odídu keď majú.. “človek nezmôže nič”..to nie je v jeho moci, ale v moci úplnej sily a moci lásky, ktorá oslobodzuje, keď to uvidíme a dovolíme si.. Vedú nás ku absolútnej univerzálnej láske a ku našej hviezdne galaktickej svetelnej podstate, pamäti a božskej Zdrojovej esencii - Svetelný Zdroj všetkého Vedomia-Energie. 

JE TO NAŠA SVETELNÁ RODINA NOVEJ ZEME, S KTOROU SA VZŤAH BUDUJE POSTUPNE, OSVEDČUJEŠ SA, ČI SA TI DÁ VERIŤ, ČI NAOZAJ VIEŠ, ČO JE FUNGOVANIE Z INTEGRITY, ALEBO STÁLE NIE.. 

phonto copy 5.JPG

Výraz ANdaRa

 

je v preklade Krása Slnka,

 svetelná dokonalosť, krása svetla, Kľúčový multidimenzionálny kozmický bio-elektrický komunikátor, transmiter, procesor, intergalaktický komUNIkátor - presne tak, ako my. S nimi je to o neustálej  recipročnej energeticko - informačnej výmene to je s nimi, keď majú pohon  a výživu od nás, sú tu pre nás ~ reagujú na lásku, menia neustále tóny a farby v závislosti do nášho vyžarovania a naladenia.. Naše expandované srdce a vedomie - srdce myseľ ako jedno je ku nim hlavným Kľúčom. TEP - TLKOT TVOJHO posvätného univerzálneho kozmického KRIST. SRDCA.

Komerčný internetový Trh je zaplavený pseudo-andarami, mnohými kúskami z Ázie, obsidiánimi a farebnými sklíčkami, ktoré s nimi nemajú nič spoločné. Ich počet pokiaľ viem, tak je obmedzený zámerne.. Takže záplava trhu zrazu s takým množstvom je v podstate jeden z veľkých testov - súčasť procesov a slúži to potrebným účelom Filtrácie... 

Zasielam ich už nejaký čas najmä do Európy, do ČR a SR, ale aj po celom svete.. 

Takisto mnoho kúskov darujem, hádžem do mora, do jazier, do riek, kdekoľvek kde si vypýtajú - tvoria Mriežkovú Štruktúru novej zeme - ZLATÚ SIEŤ.. ZDIEĽAM ICH - VRACIAM ICH DO ZEME NA URÝCHLENIE JEJ PROCESOV ZJEDNOCOVANIA SA SO SVOJOU VZOSTÚPENOU VERZIOU a  za účelom čistenia, vyslobodzovania, obnovy Mriežky Zeme cez ICH transmisie, ktoré nádherne pulzujú čisté vedomie-lásku ~ pečlivo s nimi pracujem, vyťahujem do najvyšších možných frekvencií, kódujem ich, vyživujem, prepájam s nultou generáciou Prima MAtry (zlaté étery) ~ Návrat Pamäte ~ Práca so svetelným telom ~ so svetelnou DNA ~ Kristovým & galaktickym vedomím..

Je potrebné si Byť vedomý, že Vynášajú na povrch úplne všetko, kde si klameme, všetko, čo nie je univerzálna láska, čo nie je v súlade s Novou zemou v tebe, všetko, čo nie je čisté, vynášajú maximálne von galaktické EGO a jeho hry na niečo, nenásytnosť a chtíče mať-vlastniť, ukazovať sa.. vynášajú von nedostatky, nedostatnočnosť, menejcennosť - snaha cez ne byť lepší, špeciálny, dôležitý atď.. Vynášajú von galaktickú karmu dosť intenzívne, úplne všetko skryté vynesú - osvetlia - všetky “traumy, tiene, skryté bolesti, rezervy a obmedzenia na vlastnej hojnosti, ukazujú, kde ideš proti sebe, kde sa zradzuješ, kde bojuješ, si konflikte v sebe s vonkajšom, kde funguješ ako antikrist, kde všade nedovoľuješ svoje pravé čisté SVETLO viesť, ukazujú všetky ego ľudské hry tzv. materskej škôlky, kde si všetci niečo len kompenzujú” ..  

Ich Účelom je aktivovať všetky skryté ego chtíče - mať - vlastniť - chváliť sa - ukazovať sa - nenásytnosť - chcieť ich mať a vlastniť.. to je ich účel - vytiahnuť každého neosvetlenú tzv. temnotu (ego aspekt vedomia) na integráciu - zjednotenie všetkých strán mince..

Andary vynášajú na povrch všetky najzvrátenejšie a najskorumpovanejšie časti-aspekty každého a reality, kde tak funguje, kde tak tvorí - z padnutého stavu vedomia (3D človek, antikrist, beštia).. ako úžasná možnosť prekódvať známku 666 na 616...

Andary osvetľujú veľmi Skorumpované Galaktické, Atlantské a Egyptské časové osi, holokaust LeMUrie, všetky reality galaktických a elektrických vojen, aby sa to zvedomilo, integrovalo, prečistilo, vyslobodilo sa z toho a začalo odznova od nuly v nule v čistom pokoji a mieri ako Siedma Koreňová Rasa PARADISIEN Siedmych Nebies Novej Zeme.. Každý, ku komu sa dostatnú tie pravé podľa toho v akej  fáze vývoja vedomia a tela je, netuší, nie je si vedomý toho, čo v ňom všetko aktivujú a PREČO A ČO S TÝM, tak to môže trvať aj roky, že sa bude zmietať v tom - odohrávať si extrémy 3D padnutého vedomia neuvedomujúc si.. S NIMI JE TO VEĽKÝ MEGA TEST - a pri nohých sa to ukáže po pár mesiacoch, rokoch, že ako obstáli a či to pochopilo, o čo vôbec išlo a uchopili tieto úžasné možnosti si viac ako MEGA akcelerovať svoje procesy Evolúcie s nimi... podľa toho ich budeš aj strácať, budú odchádzať odtiaľ, kde nemajú byť, budú prichádzať až Samé tam, kam majú... Nepatria nikomu, veľa z nich hádžem naspäť do Prírody do oceánov nakódované a presne tam, kam si vyberú, že chcú tam ostať a slúžiť - sú mega pulzujúci PORTÁL a MOST PRE REALITY NOVEJ ZEME - PRE OČISTU  - VYSLOBODENIE LOKALÍT, KDE SÚ - su multidimenzionálne Galaktické KomUNIkátory Pulzujúce nádherné TÓNY Musiky Universalis - Frekvencií Pravého Domova a Galaktickej Novej Zeme.. 

Cez fotky, ale najmä keď sú k tebe na ceste, keď ti prídu, Okamžite idú von tie najstaršie karmické reality Zneežívania moci-technológií a ego manipulácie vrátane ako spomínaných všetkých ego chtíčov vlastniť a byť špeciálny - už vyššie spomenuté... to je ich Práca.. Nie je to len tak s nimi... 

Ale.. 

Andary zároveň Prinášajú - aktivujú megaaa množstvá UNIVERZÁLNEJ  lásky, hviezdnej pamäte, poznatkov. Sú to majstri, ktorí nás Vedú domov do jednoty hviezd k sebe / v sebe.. Avšak ak ich pochopíme, uchopíme jedine s otvoreným srdcom a vedomím.. “vynášajú von mnoho zneužití krištálov” (nás nami-vlastnými odvratenými stranami) - a toto je možnosť to “vyčistiť raz a navždy”. Nikdy NEPATRIA NIKOMU KONKRÉTNEMU. Ako som už spomenula, tých pravých a aktívnych je máličko, je to veľmi opatrná a posvätná práca, lebo sa masovo kolektívne čistia zneužitia moci a krištálov..

Idú vždy tam, kam sa pýtajú samé.. “Nefunguje to s nimi tak, ako by si človek predstavoval”..

Práca s nimi a ich zdielanie, sprostredkovanie je pre mňa pocta a “odmena” nevyčísliteľnej hodnoty, čo si vážim nadovšetko, Preto veľmi dbám na to, ako je s nimi zaobchádzané.. keď niečo nesedí, Uzatváram portál.. lúčime sa.. Niekoľko krát som si ich už aj vypýtala naspäť.

 Učia nás Integrite, veľkej úcte, pokore a rešpektu. S energiou - s krištálmi - s vedomiami sa nezahráva, o tom bola stará Zem. Neslúžia na ulahodeniu ľudskému egu, neslúžia na ich využívanie “ku svojej dôležitosti”, neslúžia ku nejakym biznisovým účelom. Svätý rešpekt, svätý Pokoj v sebe, Vďačnosť za všetko je to, čo ľudstvu chýbalo.. “teraz sa to učí”..

Len taká zaujímavosť, že ku mne začali samé chodiť vo väčších množstvách po vzostupe vedomia na asistenciu so vzostupovaním na úrovni tela. Veľkou Podporou mi boli pre vybudovanie základného zlatého solérneho vzostupného vozidla a kompletizáciu 6D svetelného tela. Stala som sa s nimi jednou po 13 mesiacoch intezívnej práce s nimi. Stelesnila som portála ANdaRA naplno. Veľa krát som ich chcela prestať sprostredkovávať, ale chcú, aby som pokračovala.. je to dôležitá práca, ktorú robia.. 

S mnohými, ktorým som ich v minulosti poslala, a mala som s nimi trocha bližší kontakt, tak som prerušila akékoľvek spojenia aj v ČR aj SR kvôli nulovej integrite z ich strany, kvôli tomu, čo z nich andary začali vyťahovať a stratili sa práve v tom, čo by trebalo prečistiť, nie si to pokračovať odohrávať a zájsť do extrémov, kam to v mnohých prípadoch zašlo.. avšak je to súčasť procesov tzv. falošného vzostupu, kde individálec unikol od seba, nezmajstroval Zostup najprv naplno a '' jeho ego si s ním hrá hru na akože svetlo, lásku, hviezdne kódy Novej Zeme a akože vzostup'', čo samozrejme len dočasné..

Pre Mňa sú To Drahokamy - Svetelné Kozmické Bytosti - Rodina Galaktickej Novej Zeme na nezaplatenie, ktoré ťa maximálne dokážu podporiť v akcelerácii tvojich procesov Vzostupu, Prepisu - Obnovy, Opravy DNA cez svetelné Kódy, tvoje procesy alchýmie na svoje Krištáľové Diamantové Plazma SolAR Telo, ale cez riadny Kolotoč čistenia Kozmického Akášu, čo je proces..

Do akej miery ťa podporia ? To závisí len od tvojej otvorenosti a sprístupnenosti.Čím viac funguješ ty ako Novozemšťan, tým viac zdieľajú. Sú to majstrovské technológie, svetelná inteligencia tak, ako tvoje svetelné telo. 

Preto až po rokoch práce s nimi sa vôbec ukáže, či to daná Bytosť s nimi pochopila, uchopila, alebo nie... Je to ďalší Mega Test - 

Test vzťahu so sebou, s nimi, čo už je Vzťah Novej Zeme.

Každý Ak Má, si s nimi načerpá tie svoje vlastné skúsenosti, prosím neber nič čo tam píšem ako nejaké pravidlá, sú to moje zdieľania zo skúseností s nimi počas mnohých existencií..a Takisto, ak ich odo mňa príjmeš, je to na tvoju ZODPOVEDNOSŤ, je to odovzdanie niečoho veľmi posvätného, vzácneho, ako ty si s tým vynaložíš, tak to je na tvoju zodpovednosť..

V šperkoch väčšinou neostávajú dlho, len dovtedy do kedy majú, väčšinou to súvisí s rozviazaním reťazí tvojich, potom sa uvoľnia aj ony... Závisí to od teba, to ti doručia, čo ty potrebuješ, čo si ty pýtaš, nie čo chceš na ľudskej ego úrovni. Čím viac si im otvorený, čím viac ty žiariš, tým viac zdieľajú - je to VZŤAH s nimi, ktorý sa Buduje a otestuje tvoje všetko... 

DAROVANÉ AKTIVAČNÉ VIDEO:
phonto 3.JPG
IMG_4857.JPG
IMG_1855.JPG
IMG_9445.JPG
bottom of page