top of page
shutterstock_2400627611.jpg
Facebook Cover Photo.png
Vitaj v UNIkátnej Škole Majstrov Novej Zeme,
Vitaj v Multidimenzionálnej Galaktickej  Škole Novej zeme, kde je všetko zamerané na naše
Vzostupné-Zostupné Achymické procesy Tranzitov, metamorfóz a evolúcie univerzálneho svetelného vedomia a tela na etapy, na fázy, na vrstvy, sú to procesy evolúcie vzťahu so so sebou na multidimenzionálnej úrovni, kde tento vzťah je odrážaný vo všetkých ostatných vzťahoch - prenášanie všetkého do vyšších rovín cez hĺbku spojenia sa so Zdrojom Všetkého v Sebe, Tranzity do vyšších novších naplnenejších verzií Seba.. Zažívanie Božské Naplnenie, Raj na Zemi vždy viac a viac neobmedzene.. Sú to procesy evolúcie seba ako vedomia vždy do vyšších oktáv svojej existencie kde zažívaš len viac zázrakov, čaro-krásno a úžas-snovosť, jde TY si ten Vzostúpený Majster Tvorca, Alchymista, Čarodejník..

Abolútne VŠETKO 
Je tu zamerané na Vedomie a Telo Novej Zeme, na Mega svetelné aktivácie, na Čistenie na všetkých úrovniach toho čo predstavuje 3D Zem, frekvencie a 3D kódy vedomia človeka, Všetko ťa podporuje s 
Navyšovaním svetelného kvocientu, svetelnej kapacity, budovaniu svetelného tela na vzostup a tvorbu Novej Zeme, všetko je tu zamerané na Ukotvovanie, Integráciu svetelných kódov vedomia a matrice Novej zeme, ich aplikácia a realizácia, Tvorba a budovanie Novej Zeme, vzťahov, rodín, komUnit Novej Zeme,
všetko je tu zamerané na
Tranzity Vedomia, Tela, Vzťahu so Sebou,
Vzostup Vedomia a Tela, dekonštrukcia starého, budovanie nového od nuly v nule, 

Toto je Škola, kde sa učí úplne inak,
Toto Je Škola 
Multidimenzionálneho
Majstrovstva, Alchýmie, Stelesnenia, budovania, Tvorby Novej Zeme ako nový prototyp avatara Novej Zeme Hviezdy - novozemšťan - nový človek - zjednotené svetlo hviezd,
Nekonečná Svetelná Slnečná Kozmická BYTosť fungujúca zo Vzostúpených Stavov Vedomia - vedomia novej zeme stelesneného celou svojou bytosťou.. 

Vitaj v Škole pre podporu so super akceleráciou tvojich evolučných procesov na úrovni vedomia a tela, pre podporu s tvojim kvantovým mega skákaním v čase, pre podporu s nekonečným čistením starých kódov vedomia a integrovaním nových svetelných kódov avatara - ríši - Ráša Vedomia NovoZemšťana, ktorý je Nová Zem celou svojou bytosťou. 

Všetko je Tu venované Aktiváciám Vedomia - Pamäte na SEBA - Rozpamätanie sa na Seba ako

UNIverzálnej Svetelnej Hviezdnej BYTosti, 

Budovaniu Svetelného Tela cez Svetelené Vedomie - Budovaniu MerKAby na Vzostup, ktorá sa potom rozkladá a stáva sa mega systémov Hviezdnych Brán Vedomia,  Podpore s Tranzitmi z uhlíkového 3D tela na Krištáľ Silica DiamANt Svetelný Plazma Základ Tela cez Vzostup Vedomia a Zostup Všetkých Vyšších Aspektov vedomia do Seba do Koreňa. 


Môžeš tu nájsť tiež: 
Mega Množstvá Multidimenzionálnych Kľúčov ku Sebe ako ku celému Vesmíru, ako ku multidimenzionálnemu galaktickému šamanovi - Majstrovi, ako ku Svetelnej Kozmickej Nekonečnej Bytosti Neobmedzeného Zdroja vedomia všetkého, kľúče ku svojej Kozmickej Pamäti - Vedomiu - svetelnej DNA, kde všetko Je - Všetky naše super potenciály, super schopnosti, mega Dary, Keď fungujeme ako Vyššie - Zjednotené Ja Som-Vedomie MY Sme... Naše svetelné super potenciály sú neobmedzené, odomknúť ich a spoznávať a hlavne ich UPLATŇOVAŤ ich v praxi je proces samotného zmajstrovávanie Fyzična - procesy Vzostupu Vedomia a Tela -
VZO-VSTUP do Zdroja Vedomia Všetkého cez Tvoje Zjednotenie Mikrokozmu a Makrokozmu..

 

Vo videách sú zdieľané oveľa bližšie moje procesy a poznanie bližšie, zdieľam to, čo len tak voľne nezdieľam. Otváram moje Prístupy a Vstupy, z ktorých Fungujem ako Nový Človek tvoriaci úplné iné reality, úplne iné vzťahy a základy globálnej Vzostupnej komUNIty Zjednotených Hviezdnych Národov - Základy Novej Ľudskej Spoločnosti a Galaktickej Civilizácie..

Ja ako My zdieľam.E

Kozmický Portálový Most a systém Hviezdnych Brán Vedomia

do Novej Zeme celou mojou BYTosťou. Kurzy a Transmisie sú úplne inej intenzity ako tie voľne dostupné... 

CEZ SEBA ZDIEĽAM.E Tranzitnú,

Katapultujúcu a Vzostupnú platformu,

Zdieľam Moje Vstupy do dimenzionálnych databánk, z ktorých fungujem, zdieľam moje POZNANIE A ZISTENIA, AKO SI PRECHÁDZAŤ TÝMITO PROCESMI MASÍVNYCH METAMORFÓZ OVEĽA HLADŠIE A RÝCHLEJŠIE.. 

 

Tiež sú vo všetkých videách zdieľané

aj techniky rôzne práce so sebou, ako inšpirácia, ktoré môžeš použiť u seba do vlastnej praxe.. 

Absolútne všetky Kurzy, Transmisie, Zvukovo-svetelné Alchýmie sú zamerané na:

Zrod Nového Hviezdneho Svetelného Človeka - Galaktického Šamana, Energetického - Časového Alchymistu a na Fungovanie ako neustále sa vyvíjajúce UNiverzálne Svetelné Super Vedomie a Telo do stále vyšších - ľahších Oktáv svojej existencie - Fungovanie ako Nové Hviezdne Ľudstvo Vyššieho Vedomia, zo Zjednoteného Stavu Vedomia Slnka a Všetkých Hviezd Tvoriace Multidimenzionálnu

Galaktickú Novú Zem. Všetky Videá, Všetky Balíky Videií - Kurzy sú zamerané na 

Úplne Všetko, Čo sa týka základov vzostupu vedomia a tela ako takého V PRAXI, 

všetko, čo sa týka Tranzitov do vyšších frekvencií na celotelovej úrovni - sťahovanie sa do svojich vyšších novších verzií a seba-expresií, čiže rozoberáme vo všetkých Kurzoch všetko, čo sa týka

Mega Premien - Zrýchlených Metamorfóz na všetkých úrovniach, 

Všetko, čo sa týka BUDOVANIA ZÁKLADOV NOVEJ ZEME V SEBE - SLOBODA od starých systémov 3D Zeme vnútri-vonku, všetko, čo sa týka Tranzitov do Novej Zeme - ako Nový Hviedny Človek, ako všetky Hviezdne Národy v Jednom, všetko, čo sa týka Svetelného Krištáľoveho-Diamant Solar Plazma Tela Novej Zeme - Svetelné Kristos Diamant Plazma Slnečené (iluminačné) Telo rôznych typov, 

všetko, čo sa týka tvorby, udržovania a spravovania TERRA NOVA

SUPER NOVA

Nových Multidimenzionálnych systémov, Vzostupných KomUnít, všetko, čo sa týka ''Ľudskej'' Zemskej Galaktickej histórie Tu a Teraz, všetko, čo sa týka SLOBODY od starých systémov, čiže čo sa týka de-programingu, re-programingu, detoxu na všetkých ÚPLNE úrovniach, čo sa týka vrátane čistenia galaktickej karmy, ďalej fokus je na všetko, čo sa týka VZŤAHOV, intimity, sexuality, 

Božského TOKU HOJNOSTI, fokus na financie, rôzne darov, zručností, super schopnosti a potenciály ako svetelné Bytosti, fokus na Nové Povolania, Vyššie Misie a Služby Vedomiu Nového Ľudstva, 

fokus navšetko, čo sa týka SVETELNÉHO Krištáľového Plazma tela rôznych typov, ktoré nahrádza tzv. 3D ľudské fyzické Telo - tzv. téma Zdravia na všetkých úrovniach - emočno, mentálno, fyzično, svetelno-energetično-éterično, téma smrti a života atď.. 

Rozoberáme Všetko, čo sa týka Nájdenia svojej hviezdnej rodiny a zistenia svojih úloh, misií, povolaní. Zameranosť je na úplne všetky oblasti života, lebo toto je úplne iný spôsob života, ÚPLNE INÉ FUNGOVANIE AKO KOMPLEXNÝ SYSTÉM HVIEZDNYCH BRÁN, AKO SVETELNÁ BYTOSŤ ZDROJA VŠETKÉHO VEDOMIA začínajúc od Nuly, fungovanie v Nule 0.0 na NOVÝCH solidných zlatých svetelných základoch Novej Zeme v Sebe - tvoje svetelné telo a tvoj vzťah so Sebou ako Základ planéty, ktorú žiješ.. Tvoje spojenie so SEBOU so svojou Esenciou, je jediné čo prechádza ďalej a to je tvoja nová jediná pevná pôda pod nohami, na základe ktorej buduješ všetko úplne nové, čo je v súlade so 6D-12D Novou Zemou, a ďaleko za 12D fičíme, čiže všetko, čo je v súlade s tvojim Kozmickým svetelným Kristovym Galaktickým vedomím a telom Vzostúpenej Novej Zeme - TerraNovy - Slnečnej Hviezdy..

Keď integruješ svoje vzostúpené Ja-Vedomie MY naplno a začínaš ho žiť (zosobnenie, stelesnenie Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme),  

začínaš fungovať ako Vzostúpená Univerzálna BYTosť, tvoríš oveľa vyššie Reality a Vyššiu Verziu Zeme zažívaš..

Všetky Kurzy, Transmisie pracujú na tebe kvantovo na multidmenzionálnej úrovni, sú neustále aplikovateľné, bezčasové, čím viac sa ku ním vraciaš, tým viac z nich máš, ale či odomkneš kódy, ktoré sú ti zdieľané, ktoré sú v tebe aktivované, či ich integruješ a aplikuješ tak to už je na tebe... Tieto Kurzy a Transmisie sú na spracovávanie roky a roky, a potom môžeš zase začať odznova.. 

Novú Zem tvoríme a zažívame cez Vedomie Svetelného Tela, nie cez ľudské vedomie a telo.. Rozdelenie Zemí sa deje Individuálnej úrovni, každý musí tranzitovať sám za seba najprv, aby sme sa mohli dať dokopy ako ZDROJE Novej Zeme a spolu-tvoriť všetko Nové, čo slúži nám ako Celku..

Zrod Nového Človeka-high.gif

Nájdeš tu všetko pre podporu tvojho UNIverzálneho Svetelného Kozmického Vedomia-Tela Novej Zeme - Naše Telo Pokladov 

shutterstock_2468725503.jpg

Kurzy a Transmisie

shutterstock_2143683053_678587424741.JPG

Odporúčania Pri výbere Kurzov,

Transmisií Pre Seba, Ich Poradie:

Nechaj sa viesť svojim vnútorným vedením, nikto ti nemôže a ani nemá hovoriť, čo si máš vybrať.. Budeš cítiť, že k čomu ťa to ťahá... Tvoje telo rozpráva, svetelné vedomie v tele komUNIkuje nonstop s tebou. To je tá inteligencia, ktorá VIE.. Dovoľ si sa nechať viesť svojím svetelným Lídrom Vnútri, ktorý VIE. Je to zároveň aj veľká výzva a otvorenia Mega Portálu - Pasáže - Mosta pre Teba do úplne iných rovín Seba. Vyberaj podľa toho, čo cítiš celým telom, že je pre teba vhodné v danom momente.

Veľa krát to býva tak, že duša kričí Áno a hlava nie, lebo sú v ceste prekážky a obmedzenia, ktoré si človek kladie sám, čo sa týka zaslania Výmeny za kurzy a znemožňuje si tak mnohé, nie je sprístupnený, ochotný a investovaný..

Alebo telo hovorí Áno, hlava nie..

Tým, že si vyberáme počúvať a veriť SVETLU SVOJEJ DUŠE - NADDUŠE - AVATAROVI - VEČNÉMU KRISTOS SLNKU VNÚTRI, čo je každého Svetelné Vedomie Novej Zeme - Univerzálne Vedomie Zdroja Všetkého, HOVORÍME tak ÁNO SEBE AKO NOVÉMU ČLOVEKU, KTORÝ SI TAK AKTIVUJE SVOJE VYŠŠIE REALITY NOVEJ ZEME A SPÚŠŤA LEN HLBŠIE ČISTENIE NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH a zároveň MEGA AKTIVÁCIE VEDOMIA-KOZMICKEJ PAMÄTE, LEBO SA ROZHODOL INVESTOVAŤ DO NOVEJ ZEME A DO AKCELERÁCIE - URÝCHLENIA SVOJICH PROCESOV.

Ja odporúčam úplne všetky Kurzy aj Transmisie aj Alchýmie, nadväzujú na seba - čo sa týka ich výroby - poradia - sú zoradené v ponuke tak, že najstaršie sú úplne na spodku, čím vyššie ideš, tým ''mladšie-novšie''sú, ale je to jedno, lebo všetky sú nonstop aplikovateľné,

práveže z nich budeš mať oveľa viac, až keď si ich pustíš viac ako 3-4 krát a potom zistíš, že je si odznova na začiatku.. 

 

Poradie Kurzov a Transmisií:

 Na spodku sú najstaršie, na vrchu sú najnovšie, 

Najstarší Kurz je Základný Mega Štartovací

Balík Novej Zeme - Dvojkurz Nová Zem, Vzostup, Tranzity v praxi spolu s Umením práce so sebou ako JEDEN Mega Kurz.

Naňho v podstate

naväzujú všetky ostatné. 

Vždy viac info nájdeš v jednotlivých opisoch kurzov, transmisií, Alchýmií..

 

Zvoľ si tak, ako si ty praješ a cítiš.. Správne - nesprávne neexistuje... 

Avšak

Úplne všetky kurzy sa dopĺňajú, je to taká vyvíjajúca sa séria.

Je to ako veľká Kozmická Univerzálna skládačka - Puzzle mnohých Super kľúčových kódov a častí, ktoré všetky zapadajú do seba a aktivujú v tebe tvoju pamäť - vedomie - poznanie, ktoré máš uplatniť - aplikovať do svojej praxe.

 

Všetko Sú to bezčasové ultra fičákové videá plné Kľúčových Svetelných Hviezdnych Kódov Univerzálneho Vedomia, Poznatkov, mojich skúseností a poznania, zdieľam svoje procesy a zistenia detailnejšie. Aj vďaka nim účastníci kruzov či už už na živo, alebo zo záznamu majú možnosť Kvantovo super skákať a robiť obrovské pokroky.. 

Kurzy sú na podporu s tvojimi procesmi ako určitý nástroj, 

Sú na aktiváciu Vedomia, Pamäte, Poznania v sebe, na absorpciu, na inšpiráciu, na aktiváciu MNOHÉHO, majú tiež vyplavujúce-čistiace efekty. Pracujú s tebou na kvantovej úrovni, následky sú trvalé :) 

Prosím, nesnaž sa ich počúvať alebo sa snažiť pochopiť informácie, ktoré zdieľam ľudskou hlavou, čiže z 3D úrovne vedomia, ale celým svojim telom, otvoreným srdcom, budeš mať z toho oveľa oveľa viac a hlavne bude to iný zážitok pre teba.. 

Vo videách sú zdieľané oveľa bližšie moje procesy a poznanie bližšie, zdieľam to, čo len tak voľne nezdieľam. Otváram moje Prístupy a Vstupy, z ktorých Fungujem ako Nový Človek tvoriaci úplné iné reality, úplne iné vzťahy a základy globálnej Vzostupnej komUNIty Zjednotených Hviezdnych Národov - Základy Novej Ľudskej Spoločnosti a Galaktickej Civilizácie.. 
Tiež sú vo všetkých videách zdieľané
aj techniky rôzne práce so sebou, ako inšpirácia, ktoré môžeš použiť u seba do vlastnej praxe.. 
CEZ SEBA ZDIEĽAM Tranzitnú, Katapultujúcu a Vzostupnú platformu, Zdieľam Moje Vstupy do dimenzionálnych databánk, z ktorých fungujem, zdieľam moje POZNANIE A ZISTENIA, AKO SI PRECHÁDZAŤ TÝMITO PROCESMI MASÍVNYCH METAMORFÓZ OVEĽA HLADŠIE A RÝCHLEJŠIE.. 
Avšak nevedomá Konzumácia Informácií a 
Poznatkov je na nič, keď nie sú aplikované do praxe, keď nie sú naozaj využité každým, a to už nie je na mne.. Ja doručujem presne to, čo mám a zvyšok už je na každom ako to integruje a aplikuje do svojej praxe.. 
Prosím treba si Videá vždy niekoľko krát pustiť, aj s odstupom času, lebo nezdieľam lineárne, nie je možné vždy všetko zachytiť alebo pochopiť.. 

Dôležité pripomenutie:

ŽIADNE Videá nerobia za nikoho žiadnu prácu, tú má každý sám za seba zmajstrovať - VLASTNÁ APLIKÁCIA VEDOMIA, POZNANIA DO PRAXE - DO SVOJHO ŽIVOTA. POUŽIŤ AKTIVOVANÉ POZNATKY  Z TÝCHTO VIDEIÍ A NAŠTARTOVANÚ TRANSMUTÁCIU, AKCELERÁCIU SVOJEJ EVOLÚCIE A ULTRA ČISTENIE DO SVOJEJ VLASTNEJ PRAXE JE ZÁKLAD. 

Dôležité Info:

Pokiaľ čerpáš z tejto stránky čokoľvek, alebo zo Zdieľaní Maria Guidance

tak celkovo, alebo

Pokiaľ si zadovážiš Digitálne Produkty, alebo fyzické Produkty,

je nutné si prečítať Sekciu Energetické Smernice,

Podmienky Predaja, Prísľub Integrity, lebo s nimi súhlasíš automaticky. Takže Pred ich zakúpením Si, prečítaj si sekciu Smernice a Podmienky Predaja, súhlas dávaš s tým, čo je tam napísané automaticky. 

shutterstock_1948189387.jpg

ĎakujemE za prejavený záujem o investíciu do vlastnej Expanzie Vedomia a o prejavaný záujem o podporu mojej práce napríklad aj týmto štýlom - zadovážiť si akceleračné videá, ktoré slúžia tvojim vlastným transformačno-vzostupným procesom mega exapanzie, aktivácie srdca, vedomia, pamäte, aktivácie vlastných kľúčových poznatkov, ktoré sú hlboko v každého Svetelnej Kristos DNA. 

Investície do svojej akcelerácie vývoja, do podpory toho a tých, čo sú naozaj v súlade s Novou Zemou, Predstavujú ZMENU a Nového Hviezdneho Svetelného Človeka a

Robia veľký Rozdiel, lebo Sú tým Rozdielom celou svojou BYTosťou..

  Investície do svojho Vedomia a tela Novej Zeme NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH sú na nezaplatnie, je to zároveň aj Aktivácia a Výživa Nových Vyšších Realít teba a nás ako Nového Ľudstva ako celku..  

Podporuješ tým Nové Ľudstvo ako CELOK, ktoré Novú Zem tvorí a materializuje.. Tiež tak

AKTIVUJEŠ Svoje Vlastné Vyššie REALITY NOVEJ ZEME, lebo PODPORUJEŠ SEBA AKO NOVÉHO ČLOVEKA POSTUPNÝM A ÚPLNÝM PRESAHOM, vynulovaním VŠETKÝCH svojich VERZIÍ človeka STAREJ (3-4D) ZEME..

 

Za každú Investíciu a Príspevok Srdečne Ďakujeme a pamätaj - Je to tvoja vlastná Podpora a Vyživovanie Realít už

Novej Zeme :)

shutterstock_2147818807.jpg
Facebook Cover Photo.png
bottom of page