top of page
shutterstock_2224486805.jpg
Original.png
shutterstock_1996873682.jpg
Original.png
shutterstock_1523439857.jpg

Vzostupná Platforma Hviezdy Novej Zeme
pre podporu tvojich vzostupných - zostupných transmutačno-transformačných 
alchymických procesov Evolúcie DNA - Vedomia - Tela - Vzťahu so sebou na Mulditimenzionálnej Úrovni a Vzťahov ako takých,
táto platforma ponúka všetko pre podporu Procesov tvojich návratov do svojho Multidimenzionálneho Majstrovstva Nekonečného Kozmického Tvorcu,
Platforma pre podporu procesov metamorfóz, premien na Novú Vyššiu Verziu Hviezdneho Ľudstva Fungujúceho z Univerzálneho Svetelného Vedomia v tej najčistejšej Forme, 
Fungujúceho, Tvoriaceho zo Zjednoteného Vedomia Zjednotených Hviezdnych Národov,
z Vedomia ZDROJA Vedomia Všetkého,
Všetkých Hviezd v Jednom - Jeden vo všetkých - Všetci v Jednom cez integráciu a stelesnenie svetelných Kódov Vedomia Hviezd Novej Zeme celou svojou BYTosťou 
Tu a teraz - tvoje budúce verzie vo vyšších frekvenčno-vibračných pásmach tvoriace z oveľa vyšších stavov vedoma v Bytí úplne iné reality, úplne inú verziu Zeme, ktorá odráža tvoj vzostúpený stav vedomia.. Návraty do Čaro-Krásna, Magična a Úžas-snovosti cez zrýchlené čistenie všetkých kódov vedomia 3D Zeme zo svojej DNA, tela, realít a INTEGRÁCIU svetelelných DNA kódov KristAAl DiamANotvej SolARnej DNA ..
Táto platforma ponúka všetko pre akceleráciu tvojich rozpamätávajúcich sa, vzostupných, alchymických a tranzitných procesov do vyšších oktáv - úrovní - levelov - rovín - dimenzií Vedomia Seba ako ZDROJA vedomia všetkého - tranzity do ďalších levelov Seba -
The NEXT LEVEL YOU - tranzity do novej upgredovanej verzie - generácie hviezdneho ľudstva cez akcelerované DNA prepisy, obnovu, opravu svojej originálnej Univerzálnej Svetelenej Kozmickej KristAAl a DimaAntovej Slnečnej DNA - integrácia a stelesnenie na fázy a etapy: 
Vedomia Duše,
Vedomia NadDuše - Monádov, 
Vedomia Avatara, 
Vedomia Ríši večného Slnka - Sol - AR - AR - RA Vedomia - stelesnie zjednoteného Svetla Hviezd, Svetla, ktoré Iluminuje Slnká, 
Vedomia NovoZemšťana paRAdisien ľudstva
Ráša Krist-DiamAnt-SolAr-Dúhové 
Vedomie vo forme, z ktorého tvoríme úplne nové všetko odznova v Nule z Nuly, kde všetko Je..


 


 

shutterstock_2244304459.jpg

Tým, čo sa tu zdieľa, Je to nielen podporná Tranzitná Platforma, ale je aj pre podporu s budovaním realít, životov, vzťahov, projektov, systémov, štruktúr, inštitúcií, vzostupných komUnít, prvých novozemských spoločností, civilizácii, kde je Svetelné Vedomie-Telo Novej Zeme na prvom mieste,
kde sa funguje zo Zjednoteného Kozmického Vedomia, z vedomia Hojnosti a Prosperity, z vedomia Prebytku v Sebe, kde sa funguje pre Nás ako CELOK zo zjednoteného Vedomia Hviezdnych národov - Jeden vo Všetkých - Všetci v Jednom.

Viac Informácie ku tejto Vzostupnej Platforme Novej Zeme Môžeš Nájsť v Úvodnej
Sekcii s Názvom
Vitaj,
Multidimenzionálne Kvantové Kurzy, Zvukovo-Svetelné Alchymické Kúpele-Meditácie-Aktivácie a rôzne Transmisie ako Možnosť Extra Akcelerácie Tvojho Vývoja Môžeš Nájsť v
Sekcii Škola Majstrov,
Možnosti Bližšieho Prepojenia sa, Spolu Expanzie, Skupinoviek, Zúčastnenia sa Nahrávaní Kurzov,
Online Eventov Môžeš Nájsť
v Sekcii
Fičákové Eventy a Individuálne Sedenia,
Informácie ku Technológiam ANDARY a Obchod s nimi Môžeš Nájsť v Sekcii Andara Mega Portál a
Galaktický Andara Obchod,
Archívy voľne dostupných Vysielaní, Transmisií, Alchymických kúpeľov, Aktivačných Klipov môžeš nájasť v Sekcii
Novozemský Video Portál, 
Sekcia Vzostupná KomUnita aktuáne k
dispozícii Nie Je..

shutterstock_2139332343.jpg