shutterstock_2027071976.jpg

Vitaj vo Svetelne Kódovanej UNIverzálnej Kozmickej Knižnici Plnej Galaktických Kódov UNIverzálneho Vedomia Slúžiacej Vzostupným Alchymickým Procesom Metamorfóz - Procesom Integrácii Svojho Avatara Novej Zeme, Slúžiacej Aktiváciam Univerzálneho Svetelného Kozmického Zdroja Vedomia Všetkého, Vedomia Teba ako Zdroja všetkého, Slúžiacej Aktiváciam Kozmickej Pamäte - Galaktického Vedomia - Hlbšie Rozpamätávania sa na seba - na nás, je to tiež 
Podpora so Sebachápaním a Sebapoznávaním sa Odznova, aby si sa mohol budovať odznova, budovať nové reality, nový život na úplne iných Základoch Matrice Vedomia Novej Zeme. 
Sú to všetko Aktivácie Poznatkov v Tebe, ktoré sú v tvojej svetelnej kozmickej DNA, ktorá nebola človekom vôbec využitá, lebo si do nej zatvoril prístup. Väčšina svetelnej DNA bola Offline od posledného pádu Atlantisu, kedy celá svetelná Kristos Matrica Zeme išla Offline - Pád Do Nevedomia - Amnézia. Vzostup je najvyšší Level prebudenia sa, kedy do teba začína zostupovať tvoje vyššie Ja, Kolektívy Vedonia atď..
Všetky tvoje časti a aspekty vedomia sa opäť domov Navracajú, zjednocujú v Jedno Vzostup Je plný návrat Pamäte - Vedomia Seba ako všetko - všetci - všade a nikto - nikde zároveň.. Keď sa rozpamätávaš, že si nič a všetko zároveň, že si odvšadiaľ a odnikadiaľ zároveň.. 

VĎAKA rôznym Aha momentom, Docvaknutiam, ďalším sebauvedomeniam sa štartuješ rýchlejší prepis
a prekódovávanie svojej DNA, a to je základ Vzostupu. Táto knižnica a aktuality, celá webstránka majú potenciál Akcelerovať tvoje procesy vďaka Kódom, ktoré sú tu zdieľané.. 
Je to Darovaná Podpora pre Ľudstvo, ktoré si prechádza Tranzitmy do Nového vedomia a tela Novej Zeme, Je to Darovaná Podpora pre nás ako pre Nové Hviezdne Paradisien Ľudstvo Novej TerraNova
Zemskej SolAR Hviezdy.. Všetky texty, Obrázky, Foto, Grafika, Videá sú
Svetelná Aktivácia Kódov Univerzálneho Vedomia - Poznania - Spomienok na Seba, na Nás, na úplne Všetko.. Aktivuje to Sety Súborov Svetelných - Hviezdnych Kódov Vedomia v tvojej DNA, ktoré sa budú odomýkať.. To je však už na tebe, či ich odomkneš a ako a či to aplikuješ.. 

Cez Plné Odomknutie, Integrovanie, Pochopenie a Vynulovanie Zemskej - Galaktickej Histórie (minulosti) Teraz, cez Zjednotenice všetkých svojich existencií opäť do Jednej, Tvoríme, píšeme v Prítomnosti od
Nuly v Nule úplne Nový Akáš Budúcej Zeme Krisos Slnečnej Hviezdy
Tu a TERAZ ako Nová Verzia Ľudstva z Kódov Vedomia Prototypu Nového Avatara, kedy fungujeme, vnímame, tvoríme z úplne Iných Hĺbok Prepojenia sa So Sebou ako so Zdrojom Vedomia Všetkého - Fungujeme Tvoríme ako Zjednotené Hviezdne Národy, ktoré Tvoria Nové Systémy, Spoločnosť, Civilizáciu Novej Zeme Teraz..
Základy na to už Boli Položené dostatočným počtom Jednotlivcov..