top of page

VzoVstupy do Tvojho Najvyššieho Potenciálu cez Zostupy a Hlbšie Zjednotenia sa so sebou v sebe-Zdroj

Updated: Dec 3, 2022VzoVstupy do Tvojho Najvyššieho Potenciálu cez Zostupy a Hlbšie Zjednotenia sa so sebou v sebe ako so Zdrojom vedomia Všetkého - Procesy Integrácie, Zjednocovania sa so sebou v sebe, procesy prehlbovania vzťahu so sebou na úplne inej úrovni - čím hlbšie zostúpime, tým vyššie vzostúpime..


Toto je darovaná Podpora čistení, expanzie, ďalších aktivácií vedomia, preľaďovaní a vylaďovaní Tela na oveľa vyššie frekvencie Novej Zeme, Podpora s aktiváciami oveľa vyšších novších verzií SEBA a realít Novej Zeme, podpora čistením vzťahov, karmy ako následkov tvorby z 3D vedomia, Podpora s tým, kde ti uniká Hojnosť a Bohatstvo Seba ako Svetla, I AM PRESENCE- Podpora iba čistej Prítomnosti BYTIA v 0.0 - plné Bytie na Príjme Seba ako neobmedzeného ZDROJA, hlbšie prepojenie s bohatstvom v Sebe, Podpora s UPGREJDMI-Tranzitmi tela -ALCHYMIZÁCIE TELA, Je to tiež Podpora so Stavom NULA a Navyšovaním svetelnej kapacity-Svetelného Kvocientu...


Úplne všetko od nás, ale Najmä všetky zvukovo-svetelné alchýmie podporujú

Hlbšie prepojenie s nekonečným kvantovým poľom nekonečných možností, podpora s vynulovávaním, kolapsom toho čo už neslúži - bod nula - mier - -

Ty ako dar, poklad, hojnosť bohatstvo, Hlbšie Otvorenie sa len Vyšším Verziám seba,Aktivácia, Realizácia vyšších realít Novej Zeme cez realizáciu Vyššieho Ja, Podpora s Tranzitmi tela cez tranzity na úrovni vedomia - prenos tela do počiatočných frekvenčných pásiem-úrovní Vedomia Novej Zeme - ideš offline zo starej matrice, ideš Online v novej sieti a potom naspäť dokiaľ plne neukotvíš nestelesníš 5-6D verzie seba ako počiatočné verzie NovoZemšťana Integrovaného Galaktika - svetlo Hviezd vrátane posvätného Kristos a Božského vedomia..


Zvukovo-Svetelná Kvantová Alchýmia Kódy-Vedomia Jednoty Nového Človeka - Hamornizácia DNA - 29(11).11.2022:
372 views

Comments


bottom of page