top of page

Vývoj v ŽIARE Vedomia cez Slnečnú Radiáciu a Záblesky - Podpora Tela, Zmeny v Klíme na Hviezdnu, 5G a Umelá Radiácia, Od Reagovania Ku OdpovedaniuVývijame sa v ŽIARE Vedomia nie Veku, Slnečná Radiácia - Nové Vedomie - Záblesky a Vzostup - Premeny Tela, elektromagnetického Poľa a Jeho Podpora, Super rýchle resety cez Nulu, kolapsy času do nuly, a vybieľovania cez vyplavenia toho čo telo držalo nižšie frekvenčne v 3D,  Zmeny v Klíme Zeme - tzv. otepľovanie a bláznivé počasie ako súčasť karmických čistení Zeme a premeny jej klímy z planetárnej na hviezdu, 5G-6G internet a ďalšie iné vlny-umelé 3D frekvencie, kovy a čipy v tele na detoxikáciu, neorganická radiácia a EMF,

Procesy Odzemňovania sa najmä po zábleskoch - medzi zábleskmi - procesy odtvárania realít starej Zeme,

Hlbšie precítenie prázdnoty, ktorá za všetkým Je na hlbšie a väčšie naplnenie sa tým kým si, presvetlenie čiernej diery - kŕmenie malého ja, jej zacelenie a vybielenie, tak premieňame starý 3D matrix zvnútra von,


Ako sa zosilňujú parazitické energie, základy, pôda pre ne ktorú sme mali fungovaním v nižších frekvečných pásmach, telo ich doslova vypaľuje, avšak je to proces a byliny ktoré s tým podporujú sú nevyhnutné (opýtaj sa tela čo je pre teba vhodné, vyhľadaj si),

Zápaly a čistenie starých akášov z tela, tzv rôzne staré zranenia sa ozývajú, veľmi intezívne procesy s telom pokračujú keďže sa doslova meníš na Slnečnú BYTosť všetkých Hviezd v Jednej - vzostúpená verzia všektých v Jednom a tvpje telo je toho odrazom.. Slnečná plazma drtí telo zámerne pre naše rýchlejšie premeny aby nami mohlo tiecť len viac svetla, aby sme mohli procesovaž len svetelnejšie - väčšie Kódy Nového Človeka pre tvorbu nových systémov, Komunít, hviezdnych rodín - kmeňov..


Pravé Bohatstvo, Láska, a Výmeny - Peniaze, nové prevraty vo vzťahoch, nová fáza rozvracania - prevracania starých vzťahových dynamík, aby pre tie nové bol priestor - užívaj si priestor, voľnosť, slobodu, nesnaž sa ju hneď vyplniť, zplniť zvonka, choď si UŽIŤ seba najpv, spoznávaj sa odznova, nasycuj sa Zdrojom večnej energie-svetla-vedomia zvnútra von, a všade kde ho obmedzuješ. kde obmedzuješ tok je viditeľné viac a viac na prečistenie, presiahnutie..

Pokračujúca Premena vedomia vzťahov a peňazé, inak ideme veľmi dole čo sa týka tohto, strácame sa vo vlastno,m väzení ktoré za nás nezmizme - kde si odovzdal moc niečomu, niekomu Tam je to zosilnené a bude len viac,


Úplne nové mega kódy 25.5.2024 pristáli, fungovanie mimo obmedzení 3D vedomia a separácie vedomia, rozdelenia času, Využívanie Zábleskov na svoj Pouson najprv vo vedomí, zrýchlenie svojich evolučných procesov na nového Človeka, navyšovanie frekvencií - vedomia tela, premeny ľudského tela na svetelné, navyšovanie svetelnej kapacity, čistenie Akášov z tela, Bolesť - Utrpenie - Alchýmia, Transmutujeme všetky životy,


Ku koncu mesiaca vždy všetko vybublá,všímaš ako sa to naskladá na vyplavenie-vybielenie-vyslobodenie: Hlbšie prepojenie so Zemou a to najmä počas / po nových zábleskoch je tá najúžasnejšia Podpora ktorá je tu pre teba so zmenami v elektromagnetizme - emočno-mentálne - fyzické - energetické vyplavenia, vyprázdnenia, rozpúšťanie starého elektromagnetizmu kde staré nad tebou “zrazu” nemá moc a ty už si to ledva pamätáš, nie sú tam už náboje, iba vstup do spomienky, Zem ťa vždy podporí aj so stabilizáciou tela vo vyšších frekvenciách aby tebou mohlo tiecť viac svetla na to však vyplscuke všetkú ťažobu/hustotu (čistíme 3D) Na etapy, fázy, vybielujeme - robíme miesto pre nové Ja-My ktoré tvorí vždy viac z jednoty viac z hlbšieho prepojenia sa so Zdrojom všetkého vedomia, REAGOVANIE AKO STARÁ ZAUŽÍVANÁ VERZIA TEBA ALEBO ENERGETICKY ODPOVEDÁŠ UŽ VIAC Z JEDNOTY VEDOMIA ? TAK MENÍŠ VŠETKO, TÝM ŽE MENÍŠ VNÍMANIE, TVOJE REAGOVANIE MENÍŠ NA ODPOVEDANIE,

Pravá Služba Nám ako Vedomiu Jedného,Majstrovstvo Polarít,Telo Vyplavuje staré Akáše,Únava,Podráždenosť,Citlivosť,Procesovanie Všetkých Životov a strát inák budeš strácať, keď straty nepremeníme na zisky.. Ako môžeme poslúžiť najviac sebe a ostatným (vedomie Jednoty) atď..🔥Vývoj v ŽIARE Vedomia cez Slnečnú Radiáciu a Záblesky - Podpora Tela, Zmeny v Klíme na Hviezdnu, 5G:


Majstrovstvo Metamorfóz aj cez Slnečné Záblesky - Premeny Vedomia-Tela-Vzťahov-Životov, Alchýmia Bolesti, Utrpenia - Ukážka z májovej mega transmisie Majstrovstvo Metamorfóz, ktorá je v

v Škole Majstrov - Pozvánka sa zúčastniť zo záznamu a EXTRA info v druhej časti tohto krátkeho videa:


Odovzdaj sa Zemi ako mušľa na foto - roztop sa a zjednoť sa viac, sleduj, cíť ako to úžasne podporuje telo vo vyrovnaní prečistení, elektromagnetizmu a novej stabilizácii sa vo svetle:

368 views

Comments


bottom of page