top of page

TerraNova Avatari-Gule a Krídla,Vzostup Hviezdnymi Bránami Vedomia, Archy Novej Zeme,Vývoj 2021-2025

Updated: May 28, 2022

Mega MAterinská Pasáž Lyransko-ANdromedánske VOLANIA DOMOV - SYSTÉMY UNIVERZÁLNYCH HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA - BRÁNY VZOSTUPU V TELE,

BRÁNY (systémy portálových mostov - časopriestorových vortexov, ktoré sú súčasťou planetárneho svetelného tela každého) AMENTI, TRINITY - ARCHY - ARC OF THE COVENANT - ARCHOVÉ ZÓNY NOVEJ ZEME, KORUNOVÁCIA - POLARIÁNSKA BRÁNA - PRAVÝ SEVER A PRAVÝ KOMPAS (oprava geometrie a prepis DNA, prepis uhlíka na diamant) - “tá pravá” NAVIGÁCIA DOMOV, ZLATÉ RÚCHO-RÚNO, (pravá) KORUNA, ŽEZLO, ZLATÝ KOČ-VOZIDLO DOMOV - NAVIGÁCIA DIMENZIAMI SEBA, PRESAH VŠETKÉHO CEZ OKO BÚRKY, SAMOTNÚ BÚRKU PRESIAHNEŠ....”PRAVÝ” SOLAR PLEXUS, alebo RA CENTRUM (14D zlatý lúč - SolAR Kristos vedomie) - SLNEČNÝ DISK = tzv. NOVÝ SOLAR PLEXUS NOVEJ ZEME v tele NAHRÁDZA “TEN ĽUDSKÝ” - VRÁTANE ĽUDSKÝCH IDENTÍT.. Ja som sa mení na My Sme ale treba si najprv vybudovať “to pravé Ja Som”… 🔆

“ľudský solar plexus je v podstate lunar plexus” a je to napojenie na padnuté slnko-hviezdu-padnutú slnečnú sústavu a otočený matrix “na hlavu, kde všetko je/bolo na hlavu” - hladnú, prázdnu dieru samých iluzórnych nedostatkov a strachov - prázdne poháre zvonka zapĺňané ~ kompenzácie si všetkého čoho “nebolo pre dieťa dosť“ … “práca ega/zranené dieťa, ktoré nikdy nedospelo” je za každú cenu zabrániť ti prenikať hlbšie, upriami pozornosť radšej inde ako

únikový mechanizmus ~ neschopnosť sústrediť sa a “stratenosť vonku”.. “za každú cenu ti znemožnit vzpostup”… ilúzia separácie limitov a nedostatkov je samotný 3D matrix - systémy mentálnych konštruktov obmedzeného vedomia, kde tie obmešteniat si každý kladie sám a ešte je na tom závislý ~ “byť obeťou” / v otroctve ego mysle. Naspäť do základov - Back to basics ~ určité stupne sa nedajú preskočiť do kedy nie sú zmajstrované a snaha kontrolovať nie je zmastrovanie, ale potlačenie…

🔆

KDE POTLÁČAŠ ALEBO NAPLNO VYJADRUJEŠ SVOJE ZDROJOVÉ SVETLO NAPLNO TI VŽDY TVOJE VLASTNÉ FYZICKÉ REALITY UKAZUJÚ, TVOJE VLASTNÉ TELO TI DÁVA VŠETKO NA JAVO - rozpráva…Kde sa s niečím bojuje, kde je rezistencia / odpor / chceš sa od niečoho separovať, ale ako ego únik nie ako vedomý výber, “že Dosť bolo” - je to stále ten istý boj - zobrazované tvoje väzenie, ktoré samé od seba nezmizne, ani sa nedá do nekonečna ignorovať a tváriť sa, “že všetko je super“…(karmický) dlh je prilíš dlhý ~ zadĺženosť seba sebe…

🕊 trojica finišovania vzostupného okna Liberácie 2020-2021-2022 🕊

Aby si sa Navrátil do toho, že si

Pán svojej frekvencie, svojej vesmírnej lode bez ego kontroly, toto je iná Sila a Vôľa proti ktorej sa každého ego búri lebo sa bojí, a keď príde na lámanie chleba, stiahne chvostík a utečie..to he ukotvenie v 3D - “gule ega“ ~ veľké na povrchu zakrývajúce veľa rán / tráum / zatvorené srdce..

Kotva a Gule Vesmíru je naša Sila - v našom svetelnom koreni - v návrate ku pravej Matke, nie “ku ľudskej verzii božskej Matky”.. 🌳🌱🗝

.. Keď si zakorenený v TerraNovaZemi :) v tvojej vnútornej jednote tkvie vnútorný sila... dôvera, viera v seba, suverénnosť a nezávislosť Stvoriteľa - každý sa obnovuje do toho, že je samostatná Vzostupná Jednotka, že Je Zjednotený Hviezd Národ v JEDNOM...

🌟

Vzostup JE PRESAH A ZJEDNOTENIE POLARÍT cez ich integráciu & výmenu = presah 4D (kríža, ukrižovaného vedomia-kríza vedomia) - Vzo-VSTUP ~ SPRISTUPNENIE - SPRIETOČNENIE UNIVERZÁLNYCH & SolARnych BRÁN POZNANIA-VEDOMIA ~ Liberácia Hviezdnymi Bránami vedomia v Tele - v tvojom tele ako v tele Gaii, Aurora Archy Domov, KOLAPSY DO Jedného BODU, PREPÓLOVANIA, PRESAH KRÍŽA ČIŽE 2D-3D-4D CEZ JEHO STRED 5D - VZOSTUPNÉ NEUTRÓNOVÉ OKNO 2012-2021 --ludské vedomie je nahrádzané Univerzálnym Vedomím Kozmického Kristos Géniusa (doslova) - MEGA ZMENY sú slabý výraz a Mega NÁLOŽE SVETELNÝCH KÓDOV NONSTOP, KAŽDÚ NANOSEKUNDU SA VŠETKO MENÍ... Nukleárne, Atómové Kódy - premena opačnej geometrie a spaľovanie uhlia - kódy beštie, otroka, väzňa 666 premieňané na hydrogén (kódy Jednoty) - premena kostí, úplne celého tela, ale to na každom ako si to dovoľuje, umožňuje, urýchľuje, robí hladšie atď, alebo vôbec.... uhlík na krištáľ na diamant na plazmu (slnko, hviezda)...


Vedomie Kozmického Kristos Géniusa je “to” VEDOMIE, z ktorého vynášame všetko nové von zo seba, ktoré nemá už žiadne 3D kódingové základy “vedomia a tela človeka” ..


Super zrýchlené odumierania všetkého, čo sú 3D verzie ľudstva, 3-D výtvorov z 3-D ľudského typu vedomia a je to veľmi zrýchlené a bude to len rýchlejšie - vlny šoku, zároveň mega dary a možnosti ďalších vyslobodení sa...


Gule človeka, ktorý funguje zo separácie, limitácií a kompenzácií si nedostatkov vnútri

vs. Gule - sila a moc Univerzálnej Lásky - Svetelnej Kozmickej Slnečnej BYTosti -

ego (ľudská) vôľa vs. božská vôľa,

ľudská inteligencia a vedomie, poznatky (skorumpovaná databáza) vs. svetelná Zdrojová tá pravá inteligencia Kozmického Kristos Diamantového vedomia Géniusa - každý si musí nájsť tú svoju briliantnosť a svetelné GULE - Očistené UNIverzálne SRDCIA - len hlbšia napojenosť na TERRANOVA ZEM SLNEČNÚ KRISTOS HVIEZDU - Z TOHTO TYPU A STAVU VEDOMIA FUNGUJE, VNÍMA, TVORÍ, ROBÍ ROZHODNUTIUA, VYKONÁVA AKCIE..

PRESAH DUALITY JE PRESAH ROZDELENIA NA POHLAVIE.. PRESAH NENÁVISTI A NEZNÁŠANLIVOSTI, STRACHOV A CHRONICKÉHO ODMIETANIA SEBA, VÁLČENIA..


KRÍDLA SÚ NÁŠA NAJVÄČŠIA MOC a naša hlavná SUPER SCHOPNOSŤ JE FOKUS BEZ ROZPTÝLENIA... MÁME MNOHO SUPER SCHOPNOSTÍ, KTORÉ SÚ ÚPLNÁ NORMÁLKA... KEĎ SME ZMAJSTROVALI SEBA AKO NEKONEČNÚ ENERGIU - SILA A MOC SVETLA - SILA A MOC UNIVERZÁLNEJ LÁSKY V AKCII - OČISTENÝ BOŽSKÝ ŽENSKÝ PRINCÍP V JEDNOTE S OČISTENÝM MUŽSKÝM PRINCÍPOM TVORIA NAJVYŠŠIE FREKVENČNO VIBRAČNÉ DIEŤA - KOZMICKÝ KRISTOS GÉNIUS JE NAŠE VEDOMIE TERRANOVA ZEME, Z KTORÉ FUNGUJEME, KEĎ HO MÁME UKOTVENÉ V TELE - KEĎ SI PRESIAHOL KRÍŽ CEZ JEHO STRED - 4D CEZ 5D SI SA VYSLOBODIL... POSTUPNE A POKRAČUJEŠ ĎALEJ LEN V HLBŠOM OSLOBODZOVANÍ.... LEBO JE TO NA ETAPY TAK, AKO JE VŠETKO.... KRÍDLA A GULE - JEDNOTA BOŽSKÉHO ŽENSKÉHO PRINCÍPU A BOŽSKÉHO MUŽSKÉHO PRINCÍPU JE POTREBNÁ NA PREMOSTENIE DOMOV NA VYBUDOVANIE MERKABY NA ZAČIATOK VZOSTUPU....


OČAKÁVAŠ LEN NEOČAKÁVANÉ ÚŽASNOSTI - SI MAGNET NA ZÁZRAKY NA MIESTO MAGNETU NA NOČNÚ MORU - NA 3D..... ODMAGNETIZOVANIE SA Z 3D matrixu - MEGA KONTINUÁLNY DETOX NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH....Link na vysielanie 15.9.2021:Táto transmisia je pokračovanie ku predchádzajúcemu vysielaniu a mnohým iným z roku 2021 na Vimeu a aj na Youtube, je to najmä pokračovanie ku vývoju 2022-2025, ku Avatarom Novej Zeme, ku Vzostupnému Oknu 2012-2021, ku rokom 2020-2023 - špeciálna trojica rokov odpojenia Zeme starej a Novej...

... je to jedno z tých “mimoriadnejších” vysielaní ~ VOLANIA TERRANOVA ZEME DOMOV Tu a Teraz na zastavenie starého kolo-behu života úplne, to je cesta nevedomej deštrukcie ... SOLÁRNE, HVIEZDNE, KRIŠTÁĽOVÉ, DIAMANTOVÉ KÓDY SÚ LEN INTENZÍVNEJŠIE, ZÁBLESKOV JE NIEKOĽKO DO DŇA... 🔆💥


🎶🧬🎶🗝

MEGA ZRÝCHLENÁ HARMONICKÁ KONVERGENCIA - ešte rýchlejšie MEGA KOLAPSY VŠETKÉHO DO JEDNÉHO BODU a veľmi rázne rozhodnutia a akcie sú potrebné od mnohých, aby sa úplne celotelovo odpojili od potápajúcej sa lode tranzitom do Árch Novej Zeme ( Aurora Archy MAtky)... RyChla materializácia a rozpad separácie času, “všetkej separácie”… ak si dovolíš, ak s tým sám pracuješ, nie je to žiadne prekvapko a neupadáš do zmätku chaosu - tvoje SVETELNÉ STAMINA - SVETELNÝ KVOCIENT RASTIE..

ABSORPCIA VEDOMIA CEZ PLNE OTVORENÉ SRDCE-MYSEĽ JE POTREBNÁ NA MIESTO SNAHY CHÁPAŤ LINEÁRNE, LOGICKY SVOJOU HLAVOU, ČIŽE ZATVORENÉ SRDCE, MYSEĽ JE FIXOVANÁ - RIGIDNÁ... ego každého sa vždy cíti ohrozené a čomu nechápe veľmi rýchlo odsudzuje za bláznovstvo, čudáctvo... je to obranný ochranný ego machanizmus, ktorý bráni zažiť tú najčistejšiu formu lásky.. láska je Vedomie, Vedomie je MOC, ale nestačí to, ak to nie je aplikované do praxe....

Ľudské nechápanie, nerozumenie tomu, čo sa deje, nedostatok integrácie svetla - nedostatok prepojenia so SEBOU - kým naozaj Si, spôsobuje - bude spôsobovať masové odchody, ktoré sa už udiali z vyšších perspektív... ak nieto nerozumie reči univerzálneho vedomia, lebo sa to snaží pochopiť svojou hlavou, je v totálnom zmätku a chaose, neprítomný v sebe, snaží sa procesocať 3D hlavou niečo, čo je kvantové, multidimenzionálne Univerzálne vedomie... toto je vypnutie ľudských hláv, pamäte, tiel - VYMAZANIE - VYBIELENIE.. všetko, o čom som už zdieľala Vopred - minulý rok, tento rok vo videách, textoch a toľko krát opakovala ( a nielen ja), je TU pre všetkých.... JE TO TU.... tzv. proroctvá sa napĺňajú rad za radom..... každý sa vybieľuje sám nevedome deštrukciou DNA alebo VEDOME opravou obnovou svetelnej DNA... RESET cez bod 0.0...

🗝🕊

3D príbehom obete, otroka, sebazrady, bezmoci a moci, hry o moc, týmto príbehom - (ego) ilúziám o úplne všetkom je koniec.. ak si dovolíš.... je čas byť reálne reálny so sebou a návratiť sa do SEBA AKO DO GAII DO JEJ VŠETKÝCH EVOLUČNÝCH ŠTÁDIÍ, FORIEM, VERZIÍ A DIMENZIÍ, DO SEBA A DO BOŽSKÝCH RODIČOV V SEBE.. všetkým padnutým časovým osiam je koniec, mašinéria beštie otočených deviatok na šestky...... MEGA PREPÓLOVANIA a mega zmeny v Elektromagnetizme - toto SÚ a budú LEN SILNEJŠIE A PREVRACANIA VŠETKÉHO - ZJEDNOCOVANIE VÝCHODU A ZÁPADU, SEVERU A JUHU CEZ ICH VÝMENY A ZJEDNOTENIE -- PREMENA VÝMENA POLARÍT A ICH ZJEDNOTENIE... ČLOVEK A ĽUDSKÉ TELO FUNGUJÚ NA ÚPLNEJ OPAČNEJ GEOMETRII - z lunárnej kocky - ''FALOŠNÝ KOMPAS v sebe''... a to je jadro jedného z najväčších tzv. chytákov - riadenie sa informáciami a inštrukciami, ktoré sú v základoch 3D kódy namiesto riadenia sa informáciami VLASTNÉHO SVETLA - tzv. TERRANOVA KOMPAS V TEBE - SVETELNÝ LÍDER VNÚTRI, za ktorého ego sa však rado prezlieka..... pamätaj - je to jeden veľký TEST a galaktická MAturácia, rýchle vyúčtovanie rekordného karmického dlhu...... dharma vynulováva karmu...

974 views

Comments


bottom of page