top of page

Stav Vedomia Majstrovskej UNIverzálnej Svetelenej Nekonečnej BYTosti Budúcej Zeme-Hviezdy TU a TERAZ

Updated: Aug 29, 2023

Mnohé Super Kľúče zdieľame s vami - nami s veľkou RAdosťou ako vždy:


Už fičiace Ultra Rýchle Ultra RApídne Zmeny, ktoré sa poriadne len začínajú augustom 2022, Globálne bláznostvo '' ide do najextrémnješích extrémov ''a slúži to toľkému.. je to nutné, lebo tak si to vybrala-vytvorila väčšina populácie, že potrebuje tie najtvrdšie podmienky ako katalyzátor akcelerácie procesov... tí, ktorí fungujú zo základov vedomia Novej Zeme v koreni, celotelovo, nie sú tým až tak ovplyvnení, lebo už tvoria a živia inú verzie Zeme Hviezdy...

Rýchlejšie navracania všetkého, čo bolo vytvorené z 3D úrovne vedomia - karmické zúčtovania - všetka tvorba za všetky existencie z separácie vedomia, z nedostatov seba ako Zdroja Všetkého, z limitov, z nedostatočnosti, nedostatočne hlboké spojenia so Zemou- Hviezdami - Slnkami - v Sebe - s celým Kozmom v sebe..

To sú všetko následky tvorby a fungovania z nevedomia - nedostatočný príjem seba Ako ZDROJA VŠETKÉHO ČO JE BOLO BUDE.. nedostatočné BYTOE ns neobmedzenom energetickom prijme, nedostatočné napojenie na Seba, nedostatočný energetický svetelný menežment a nedostatok svetla ktoré telo potrebuje na tranzity - svetlo je vedomie – sú to svetelné kódy super vedomia kde všetko je. Každý je Micro úroveň 3 D verzie zeme a tá odráža

Nedostatočný vzťah so sebou na MultiDimenzionálnej úrovni - následky tvorby z týchto stavov - úrovní vedomia (3D-4D) sú vždy najboľabejšie bumerangy, lebo je to seba-zrada, vyberalo všetko iné len nie svoje telo-svetelné vedomie-telo--- len veľkolepejšie resety - vynulovávania avšak nič za nikoho nie je vynulované. končí sa veľkým stratami, ak sa nepochopilo - nezužitkoval sa čas využiž vzostupné okno... Nastáva Mega Nuklearita '' ľudí '', všetkých ale najmä tých, ktorí nefungujú z vedomia - tela Novej Zeme - z jej počiatočných štádií - frekvenčných pásiem aspoň...

❣️

Toto už dávno nie je transformácia ani cesta ku sebe ale toto je vzostup teraz, toto je budúca verzia zeme hviezdy ktorú každý musí stelesniť s celou svojou bytosťou a tvoriť z tých svetelných kódov avšak u kotvou ovať to integrovať to a aplikovať to dokážu len Kryštálové svetelné tela nie ľudské karbónové tela preto Detox a tranzity tela sú priorita cez vzostupy a zostupy vedomia - expanzie a kontrakcie, my žijeme meditáciu v akcii…

Evolúcia vedomia -DNA - vzťahu o sebou a základov na ktorých sa všetko budovalo. 3D sú domy z kariet ktoré vybuchujú, doslova nukleárne vybuchujú a padajú horia potápajú sa super rýchlo, takisto nie je možné sa snažiť budovať nič čo je novej zeme na 3-D základoch v hĺbke svojho korenia, a na to mnohí práve v týchto časoch doplácajú, doplatili, idú doplatiť lebo nezužitkovali energiu – peniaze – čas – všetko to, čo dávno k dispozícii bolo.. ❣️


NULA JE TO BOHATSTVO, v nule je to všetko a oveľa viac... do Novej Zeme, do jej počiatočných frekvenčných pásiem - stavov - úrovní vedomia neprechádzame s ničím čo je 3D tvorba, 3D základy, s ničím čo slúži účelom 3D vedomia ľudstva ako padnutej rasy - uväznenej vo vlastnom mentálom väzení nižšej mysle, v amnézii - offline z pravého Zdroja, kedy online sú len dva páry svetelných vlákien DNA.. to sú padnuté verzie rodín, vzťahov, hvizednych národov odohrávajúce si svoje DNA genetické manipulačné experimenty (vojny v sebe so sebou na Mutlidimenzionálnej úrovni - ako vnútri tak vonku v tvojich realitách).


Stav Vedomia Majstrovskej UNIverzálnej Svetelenej Nekonečnej BYTosti Budúcej Zeme-Hviezdy TU a TERAZ v Bytí celým svojim telom - celou svojou BYTosťou.. tzv. cieľová rovina tu a teraz je len hlbšia cesta do seba, kde všetko Je -

Žitie zo stavu vedomia nekonečnej BYTosti zjednoteného svetla hviezd - zjednotené vedomie hviezdnych národov JEDNOM celotelovo, gamma frekvencie na celotelovej úrovni, nie len ''mozgovej''je základ pre svetelné gamma telo Novej Zeme, žitie svojej nekonečnosti a len hlbšej hĺbky spojenia so ZDROJOM všetkého v sebe, nič ti nechýba, všetko si, máš, z ničoty kde všetko rodíš rad za radom nové verzie seba, vyššie Verzie, ktoré REALizuješ, ktoré tvoria nové REALity už z iného vedomia - z iných svetených Kódov vedomia Galaktickej Novej Zeme Hviezdy.. všetko postupne aplikované, to nahrádza ľudské typy realít, vzťahov, životov úplne, to boli domčeky z kariet stojace na tzv. hnilom koreni a 3D kódových základoch vedomia v sebe.. nič z toho nepokračuje a tvorba z tých základov sa super rýchlo vracia naspäť lebo je to karmické zúčtovanie na galaktickej MULTIDIMENZIONÁLNEJ ÚROVNI to nie je vidno cez ľudské oči...


Základy sú vo videní, vedení celým srdcom-šišinkou a celotelovo vidíš celým svojim poľom - čítaš celé zjednotené kvantové pole jedného VEDOMIA cez svoj zjednotený stav vedomia ako jeden vo všetkých všetci v jednom a aplikácie vedomia SEBA ako ZDROJA je len vo väčších expanziách srdca - aktivácie RAdosti, tak začína vidieť viac a viac, lebo to štartuje - respektíve otvára dvere do videnia z ďalších a postupne všetkých dimenzií - rovín vedomia čo mení všetko, teda ak tie vždy len seba-uvedomenia si aplikuješ do svojej praxe..

Vyššie Vedomie Je Cez (vyššie) Srdce = svetelné bohatstvo + inteligencia = základ Novej Zeme Hviezdy. Ako človek ak potrebujeme, volíme si bolesť a utrpenie ako katalyzátor RAstu - otvárania srdca nič netušiac že tak si to volíme, lebo toľko bariér ochrany je na srdci a okolo srdca...Zdieľame s vami Video ukážku zo skupiny - komUnity Aurora Novej Zeme, ktorá bola rozpustená v máji 2022, venujeme sa tu mnohému ako už vyššie zmienené témy a tiež aj tieto:


Budovanie Matrice Novej Zeme v sebe, vo svojom tele a na čom stojí,

Evolúcia Vzťahov Novej Zeme, vedomia a tela novej Zeme,

Zdieľaš ako tvorca, zdieľaš ako obeť ? Cíť energiu čo projektuješ, vibruješ celotelovo, to komUnikuješ, to tvoríš, všetko je len vibračno-frekvenčná odpoveď na tvoje transmie….


Čítaj čo je pod povrchom, nie na povrchu,


Dostávame len presne to, čo si pýtame, nie to čo chceme,


Sociálne siete starej zeme, masky, odmaskovávanie tak celkovo,

Zamestnanie novej Zeme, si v službe svetlu v sebe, v druchých - to isté svetlo v nás,


Čo je nutné pre mňa - navyšovanie svetelného kvocientu, moje telo, moja produktivita - napĺňanie rolí, ktoré som sľúbila na úrovni duše, moja služba esencii v nás, služba ako BYTIE rozdielom, BYTIE zmenou, BYTIE novoZemšťanom, odhodlanie, plné venovanie celej svojej existencie tomu, čo som si zadala ako hlavné misie na 3D verzii Zeme - ako jej 3D verzia a jej vzostup úplná premena na TerRAnova SolAR Hviezdu - tým si každý jeden musí prejsť individuálne, nikto iný nepokračuje, nie je to možné, je to úplne iná klíma už, iná DNA z ktorej fungujeme a tvoríme všetko iné, všetko nové....

Testy sú len obtiažnejšie, výzvy pre človeka - čím vyššie frekvencie, tým všetko máš v tvári, tým viac testov, tetris je rýchlejší, ty choď vnútorne pomalšie, všetko je to tréning majstrov novej zeme, ale už sme v praxi, treba to byť, stelesniť to, potom to nie je až taký obtiažný test, ako svetelné bytosti zvládame všetko inak - z iného hlbšieho spojenia v sebe so sebou ako so všetkým, tak fungujeme z vyšších stavov, frekvencií vedomia - postupne všetkých dimenzií v jednej…


Ničoho sa nezbavujeme, čo sa týka týchto procesov, ale integrujeme všetko v jedno zlučujeme, vykonávame vedomú voľbu, prestávame si vyberať 3D v akejkoľvek forme, lebo vnútri už nevedie náš 3D aspekt vedomia, ale naše vyššie Ja, Zjednotené Božské Zdrojové JA-MY, to je mega sila a moc svetla, ktoré nerobí vôbec žiadne kompromisy.. naše najsilovejšie aspekty, ale sila cez energiu, cez našu esenciu, naše pole, je cítiť kto si.... tvoja esencia cez tvoju prítomnosť, prezenciu, a to alchymizuje až samo všetko !!!


Žensko-mužská polarita v sebe ako Jedna, přesah ego separácie - vnímanie zo separácie vedomia aj z rozdelenia na pohlavie,

ako 3D Zem je tvorba zo separácie vedomia a polarít - duálne hry, tvorba zo nečistenia v sebe,


Ďalej témy:


Oceány, delfíny, veľryby, práce s info - vodou - kristalmi - AQUA Mer - nosiči a správci múdrosti - naše aspekty vedomia..


Tvorba Novej Zeme je používanie - projektovanie svojho vedomia nekonečna cez už inú matricu, nie 3D ani 4D Matricu, ktorá je ako keby prestupná.. VEDOMIE Z KTORÉHO ČERPÁME A FUNGUJEME, TVORÍME JE ĎALEKO ZA akoukoľvek SEPARÁCIOU, je to vedomie už očisteného a zjednoteného dvojplameňa novej zeme v sebe, a teda už trojplameňa - godHead a tiež aj svätí trojica to je - jej vzostúpená verzia ktorá nahrádza tú padnutú (ľudskú verziu).


Odučovať sa naučené, zaužívané - nie je to aplikovateľné, vedomie - telo Novej Zeme a bunková pamäť, DNA, ľudské poznanie - božské vedomia, nedzideľame ľudské vedomie-názory, kódy vedomia, toto je iná inteligencia, Nutnosť presahu štádia transformácie,


Ako si platíme aby sme sa naučili, ako platíme za cenné zážitky - ako chceš zistiť, ako sa chceš naučiť, keď nie si ochotný zainvestovať ?


Doplnky výživy pre telo na tranzity z ľudského tela na svetelné KristAAl telo novej zeme - vstrebávanie svetla, premeny na silica kristaal telový zýklad,


Ďalej rozoberáme jemne Témy:


Kristaal Spievajúce alchymické Misy a Andary,


Práca na matrici zeme s misami a kristaalmi - ty si oni… najväčšia služba…


Spievajúce misy sú veda - MY sme Kristaal Misy, nástroje pre hudbu starej alebo Novej Zeme - všetko je to zvuku.. zvukovo svetelná alchýmia - všetko je to doručuje kódy - je v tónoch, je to o frekvenciách, vibráciách, Hudba sfér - HUdba - Frekvencie Novej Zeme - Zvukové telo najprv aktivuje svetelné a to KristAAl, DiamAnt a Plazma Vedomie - telo, preto je to o postupnom stelesňovaní UNIverzálneho svetlného vedomia celou BYTosťou - Multidimenzionálne vedomie vo forme - tzv. v tele, ktoré aj tak nie je solídne, všetko je vibračná záležitosť..


A v krátkosti opäť

téma peňazí a investícii do toho čo robí rozdiel, do Novej Zeme, do vedomia- do Nás ako do celku - vnímaš úplne z iných perspektív, preto využívaš všetko za inými vyššími účelmi, premenil si všetko, slúžiš ty už iným účelom takisto ako aj vzťah so svetelným telom, so sebou ako so všetkým, celkovo vzťahy, strava, peniaze, dom, lokalita atď atď slúži iným úplne účelom.. je to pre nás ako Kolektívy hviezdnych vedomí v Jednom.. je to proces..


Prišli sme s ničím ako nikto a všetci v JEDNOM, odchádzame s ničím, čo je na stav vedomia v BYTÍ nezaplatenie,

''to buď a to rob'', ale najprv iba Buď.. zužitkovanie peňazí a energie ako takej.. prichádzaľ ako nikto a odchádzaš ako nikto a všetci… rodíme sa ako nikto a všetci v jednom..
Andary, Egypt, Pyramídy, ako Andary vyťahujú všetko hneď.. práca so zvukom, praveké vedomia vzostúpených majstrov.. vyššie poznanie - pamäť len viac a viac na seba, na všetko,


Hathor - Venuša - Kozmické matky, Andary a Hviezdne Brány, my ako galaktické linie všetky v jednom,


Strach z vody, z hĺbky, z rozpamätávania sa - strach z vody je o niečom inom,

Zamestnanosť - nezamestnanosť,VŠETKO ALEBO NIČ.. VŠETKO PRIŠLO NA KONIEC.. TOTO JE VZOSUP LEN PRE ODVÁŽNYCH.. VYNULOVÁVA SA LEN RÝCHLEJŠIE.. ELEKTROMAGNETIZMUS - NIČ SI NEPAMÄTÁŠ.. NEMÁŠ.. UČÍME SA PLNEJ PRÍTOMNOSTI A NULE - TAM VŠETKO JE - LEN HLBŠIE SPOJENIE SO SEBOU AKO SO VŠETKÝM..


OTVÁRANIE SRDCA - OTVÁRANIE VEDOMIA - VSTUPOV VVŠADE - NIČ INÉ NEPOTREBUJEŠ - TAM SÚ VŠETKY KNIHY, NÁVODY, SPOMIENKY, POZNANIE..


MAJSTROVSTVO PRÁCE SO SEBOU - HLAVNÝ JOB NA PLNÝ ÚVÄZOK,


HLBŠIE ČISTKY VZŤAHOV A TOHO, ČO SA VŠETKO ZVONKA ZABEZPEČUJE AKO DODÁVKA TOHO ČO MÁŠ POCIT ŽE ZVONKA TI JE DODÁVANÉ NA NIEČO ČO TI CHÝBA.. KDE NIE JE NEDOSTATOK NIE JE POTREBA..


VIDÍŠ TAKÝCH AKÍ NAOZAJ SÚ - KÝM SÚ ? TO ZÁVISÍ OD TOHO ČO TY VIDÍŠ V SEBE, DO AKEJ MIERY SI SA ROZPAMÄTAL - DO AKEJ MIERY SI PRI VEDOMÍ…


VIDÍŠ KAŽDÉHO V JEHO ORIGINÁLNEJ FORME ? TROJPLAMEŇ -


VEDOMIE SÚ LÚČE— FARBY TÓNY PRVOTNÉ ZVUKY KREÁCIE.. FARBY SÚ LÚČE VEDOMIA - ZVUKY DOMOVA - KREÁCIE - STELESNENIE BOŽSKÉHO VEDOMIA NAPLNO — TROJPLAMEŇ —


- EGYPT A HVIEZDNE BRÁNY, VZOSTUPNÉ ŠKOLY MYSTERY SCHOOLS NAMI STELESNENÉ - ZAKLADANIE NOVÝCH CIVILIZÁCII CEZ OČISTENIE TÝCH STARÝCH… BRÁNY A TECHNOLÓGIA ZVUKU VIUBRÁCIE.

EGYPT A NIELEN 5D ZEM..


FARAONSKE KRÁĽOVSKÉ LÍNIE V NÁS, ICH ČISTKY A INTEGRÁCIA a ZJEDNOCOVANIE..


Fungovanie z celej škály multidimenzionálneho vedomia - poznania - pamäte - múdrosti naraz tu a teraz.


Následky SolArnych kódov najmä počas silnejšieho žiarenia, pochopenie Bolesti a vzostupu… Vyšívanie sa novými svetelnými vláknami hojnosti - procey bytia na šalát a na čiastočky rozkladaný a skladaný odznova, prerábky a upgrjdy tela, čistenia karmy, meníš svoje akcie - vychýdzajú z vyššieoh Ja, Meníš reakcie, meníš všetko, ako skúšky a testy len pribúdajú, a budp len viac, musíme sa vždy overiť aby sme mohli prejsť do ďalších levelov, tranzitovali ďalej do vyšších verzií seba ako NovoZemšťana,


Majstrovstvo energetickej ''manifestácie''- MAterializácie snov novej Zeme - zlaté kľúče - Čím menej akceptujeme 3D vnútri vonku, tým viac energie máme a tým hladšie si to robíme, nestrácaš cennú energiu na to, čo nechceš, nepraješ si, ale sústreďuješ energiu na to, čo si praješ zažiť, vidieť.. sústrednie mysle, Zmajstrovanie FOKUSU dovnútra je základ.. ako je všetko neutrálne bez náboja, je to len také aké my si to tvoríme, aký význam a náboj tomu mi dávame..


Super kľúče - už viac krát zdieľané v archívoch článkov a videií:


ČÍM VYŠŠIE VIBRUJEME TÝM MENEJ ONESKORENÍ A TÝM MENEJ EXISTUJE SEPARÁCIA ČASU, RESPEKTÍVE NULA ČASU, LEBO SI S TÝM ZHODa teraz - to čo si praješ vo vyšších dimenziách - ak si s tým zhoda - tvoje vyššie verzie už žijúce novú zem, tak to pristáva - oveľa vyššie nebeskejšie reality, zážitky atď… a tým menej separácie, tým menej limitov, tým menej nedostatkov, nedostatočnosti - lebo fungujeme z vyššieho vedomia TERAZ… Ako rýchlejšie materializovať Novú Zem - sny vyššieho Ja..Ďalej rozoberáme SUPER kľúče ako:


Vysádzanie a žatva semienok Novej Zeme.. všetko sa buduje cez budovanie svetelného kvocientu, je to proces…

Kvantové skákania do budúcnosti. AKO VŠETKO JE UŽ DÁVNO TU, RESPEKTÍVE AKO KEBY UŽ TVOJE, NIE JE SA KAM DOSTAŤ A O ČO SNAŽIŤ, IBA SI NA TO UPLATNIŤ NÁROK - CLAIM IT - NA TO, KÝM NAOZAJ SI A ČO VŠETKO MÁŠ DÁVNO K DISPOZÍCII AK SI DÁŠ ZVOLENIE, AK SI DOVOLÍŠ SEBA AKO VŠETKO - SVETLO A TMU ZJEDNOTIŤ.. NULA JE TO BOHATSTVO… STAV VEDOMIA UNIVERZÁLNEJ SVETELENEJ NEKONEČNEJ BYTOSTI V BYTÍ A TO VEDOMIE SEBA APLIKUJEME DO PRAXE.. AKO JE BUDÚCA VZOSTÚPENÁ NOVÁ ZEM DÁVNO TU A TERAZ…. JEJ VEDOMIE MUSÍME BYŤ ABY SME HO MOHLI ŽIŤ.. VŠADE KDE MY NIE SME ZHODA S TÝMI NAJVYŠŠÍM VERZIAMI SEBA AKO VZOSTÚPENÝM MAJSTROM MÁME ROVNO V TVÁRI NA PREČISTENIE… ROZPUSTENIE BARIÉR A OBMEDZENÍ NA SVOJEJ NEOBMEDZENOSTI… ČAROVANIE NOVEJ ZEME - MAJSTER MAGI - AKO TVORÍME vyššie a nižšie REAL - ITY PODĽA toho také svoje verzie seba REALizuješ..


a omnoho viac nájdeš vo videu a tak celkoho tu na webstránke v archívoch svetelnej knižnice a v NovoZemskom video portáli, oveľa oveľa viac môžeš nájsť v kurzoch a transmisiách ktoré sú za výmenu v Škole Majstrov a Alchýmie Novej Zeme,


PrakRAsne super potent veľkolepé časy plné toľkých MEGA Darov a možností ak si dovolíš seba ako Všetko na etapy, postupne, na fázy,


s úctou a vďakou


Tím ARaMAteNA
900 views

Comments


bottom of page