top of page

Prístupy - Vstupy Do Vyšších Alebo Nižších Realít Vedomia Podľa Toho, Ktoré Verzie Seba REALizuješ..

Updated: Jul 16, 2023

.. a podľa toho na čo sa tvoja myseľ sústreďuje tu a teraz - taká je REAlita, každý moment máš možnosť Novej Verzie Seba - Novej REality cez zmenu vnímania - perspektív - uhlov pohľadu bez toho aby sa hodnotilo polaritne ako pozitív-negatív-zle-dobre-správne-nesprávne, je to jednoducho tvoja voľba - tvorba zážitku presne takého aký potrebuješ..

Keď vnímaš, že všetko je relatívne úrovni vedomia, z ktorej vnímaš, operuješ, funguješ, tvoríš v tomto danom momente ten ďaľší A TO je relatívne HĹBKE Prepojenia - Spojenia - Zjednotenia sa so SEBOU ako SO ZROJOM vedomia všetkého, čím hlbšie prenikáme, a toto je len o hlbších hĺbkach, tým viac dokážeme prenikať hlbšie do seba, viac sa zjednocuješ so zjednoteným vibračným poľom vedomia, kde všetko je v BALÍKOCH SVETELNE KÓDOVANÝCH DÁT - INFORMÁCIÍ - TO SÚ KAŽDÉHO ODPOVEDE - NÁVODY - RIEŠENIA, KTORÉ SÚ VŽDY K DISPOZÍCII AK CEZ SVOJE LEN HLBŠIE UVOĽNENIE SA DO SEBA SA LEN VIAC SPRÍSTUPNÍŠ, OTVORÍŠ SI VSTUPY - PORTÁLY KU ĎALŠÍM MOŽNOSTIAM VÝVOJA, VSTÚPIŠ DO TÝCH BALÍKOV DÁT - ODOMÝKAŠ ĎALŠIE KÓDY VEDOMIA - POZNANIA SEBA V RÔZNYCH DIMENZIÁCH, V RÔZNYCH PODOBÁCH, FORMÁCH, VEDOMIE VŠETKÝCH V JEDNOM, ALE NA TO NAŠE MALÉ INDIVIDUÁLMNE JA (3D aspekt vedomia-človek-ego) musí plne ustúpiť, respektíve sa rozpustiť - rozplynúť - splynúť - zjednotiť sa s vyššími aspektmi vedomia, tak otváraš úplne iné dvere - portály doslova do iných časo-priestorov - do iných realít máš možnosť vstúpiť než sú 3D alebo 4D typy realít - SNOV - Ilúzií, začínaš vedome využívať MOC Ilúzie, nestrácaš sa v ilúzii moci a tzv. v hre tieňov - svojich vlastných neintegrovaných aspektov.. PRÁCA S VYŠŠÍMI A NIŽŠIMI RELMAMI A PRÁCA S POLARITAMI, VYMIEŇANIE, OTÁČANIE POLARÍT, PREMIEŇANIE HIER - 3D TYPU HIER NA ÚPLNÉ TYPY HIER A NA ÚPLNE INOM NEOBMEDZENOM IHRISKU je pre tie z maturované verzie nás - ako počiatočné Fázy NovoZemšťana - Budovateľa RAja odznova na úplne inom type vedomia - Všetkých v Jednom - Jeden vo všetkých - vedomie Zjednotené Všetkých Hviezdnych Národov v JEDNOM - z toho plneREALizujeme nové SNY - keď pre ne máme Základy v tele, a tom sú napríklad všetky Kurzy a Transmisie v Škole Majstrov a Alchýmie, ale stále to plne nepokrkývajú, je toho tak veľa, všetko sa zisťuje cez svoje procesy, odomýkaš svetelné Kódy Galaktickej Pamäte na seba, na všetko... Všetko, čo bolo vytvorené z 3D úrovne vedomia a slúži to tým účelom, je to nerovnováha polarít v tom sa nami vedome kolabuje, rozkladá, alebo sme toho obeťou ak to nezisťujeme doslova ako na to... Návod je v našej svetelej DNA - mapa Hviezdnych brán vedomia pre Vzostup a Budovanie Novej Zeme Hviezdy - návod zdieľame ten náš vo všetkom čo je voľne dostupné aj spoplatnené za výmenu, ale je to predsa v kódoch tak ako JE všetko, podporuje ťa to s rozbaľovaním si svojho návodu a opravy-obnovy Kompasu v sebe...

Všetko čo podporuje tvoje telo na úrovni tej, že mu dovoľuješ vyplavovať len rýchlejšie všetkú 3D toxicitu (nekonečný proces), všetky staré kódy a nesprocesované energie, aby mohlo svetelné Kódy Vedomie Novej ZEME integrovať avšak to je samotné UNIverzálne Svetelené Vedomie - vrátane toho je Kozmické KristAAl a Galaktické vedomie všetkých v Jednom.. Premeny tela na transmiter a procesor Novej Zeme a potom sa to len poriadne začína... v týchto bodoch sú skoro všetci - v základoch tela, ktoré sa snaží odkotvovať zo starých frekvenčných pásiem, a ukotviť v počiatočných pásmach úplne inej verzie Zeme a tam - v tých stavoch - úrovniach vedomia 5-6D ukotvené v celom tele integrované sa začína Vzostup na úrovni tela ...

Všetko čo navyšuje môj svetelný kvocient, produktivitu, podporuje akceleráciu mojich procesov evolúcie svetelnej fotónovej a KristAAl DNA, evolúciu vzťahu so SEBOU ako so Všetkým čo je reflektované vonku vo všetkom je pre mňa na nezaplatenie, má nevyčísliteľnú hodnotu, vložím do toho všetko, je to moja priorita.. ako človek - moje hodnoty a priority bolu úplne naopak... lebo ako človej fungujeme z opačnej konštrukcie tela a Univerza - 999 otočené na tri šestky - uväznení v dualite v pasci ilúzie separácie a duality odohrávajúce si svoje hry ilúzii v separácii času a priestoru, pohlavia a netušíš nič, že si v opačnom všetkom....

a považuješ to ''normálne, zdravé'' atď.... :))

Všetky považovania seba (alebo ostatných) za niečo čo si alebo nie, čo tak je alebo nie je

JE rozpúšťané cez vypichnutie toho - zosilnenie toho najprv, že aha - to tvoje obmedzenie - limit na sebe, lebo TY sa tak vnímaš a nemá to s tebou nič spoločné, to je len 3D presvedčenie a to platí aj s vnímaním ostatným a úplne všetkého '' vonku. '' - všetko je také aké ty to vnímaš avšak ak vnímame z veľmi limitovaných perspektív maximálne prvých štyroch Dimenzií, nevidíme nič, len to čo platí pre tieto dimenzie a oberáme o ZVYŠOK - o to Kým naozaj SI V CELEJ SVOJEJ SVETELNEJ HVIEZDNEJ PARÁDE - PRETO VNÍMAJ V INOM SVETLE - TO MENÍ VŠETKO... ČO SA STANE KEĎ SA POZRIEŠ VŽDY INAK ?

KEĎ LEN VIAC UVOĽŇUJEŠ SVOJU MYSEĽ, DOVOĽUJEŠ TELU SA UVOĽŇOVAŤ VIAC, ORGANICKY SI DOVOĽUJEŠ NAVYŠOVAŤ FREKVEČNE, UVOĽŇUJEŠ SA UŽ TAK DO SVOJICH ODPOVEDÍ, KTORÉ SÚ DÁVNO K DISPOZÍCII LEN VO VYŠŠÍCH FREKVENNCIÁCH - ÚROVNOACH VEDOPMIA, KDE UŽ DÁVNO SI, LEN DO AKEJ MIERY SI TY OBMEDZUJEŠ VSTUP - LEBO TVOJ PRÍSTUP KU VŠETKÉMU - KU SEBE AKO KO VŠETKÉMU URČUJE TVOJE VSTUP DO VYŠŠÍCH ALEBO NIŽŠÍCH REALÍT (oveľa via rozoberané v kurze MultiDimenzionálny Energy Majster Tvorca Novej v Zeme), lebo to určuje tvoj zážitok, to tvorí všetko - tvoje REALity - čo je pre teba REALne - tvoj svet - tvoju verziu Zeme - tvoje frekvenčno-vibračné naladenie na celotelovej úrovni tvorí všetko, a podľa toho ti je doručované všetko - to, čo ty pozývaš energeticky, to čo TY vibruješ, keď máš prístup ku tomu že je to Všetko DAR na nezaplatenie, dar seba sebe v podstate, alebo je to proti tebe ?

a či vnímaš ostatných oddelene od seba čiže z 3D úrovne vedomia, alebo že sú to nejaký tvoj aspekt vedomie, vieš, vidíš, chápeš, počuješ, cítiš všetko v jednom, že ktorý to je ???? a vieš podľa toho poslúžiť ako Svetelná Hviezdna BYTosť vo forme, ktorá funguje z jednoty nižších - vyšších relmov v sebe ? Nikdy to nie je len Jeden aspekt, keďže všetci sme ten istý ZDROJ toho istého vedomia - nespočetné množstva aspektov toho istého vedomia.. tieto frekvencie si vyžadujú ''TO''BYŤ, už nie sa na to hrať.. My sme Jóga - Meditácia - Mantra - Motlitba - Transformácia v akcii - SME Zdroj v akcii ktorý sem prišiel INTEGROVAŤ a PRESIAHNUŤŽ VŠETKY ŠABLÓNY A LINEÁRNE ŠKATULE OBMEDZENÉ - NALINAJKOVANÉ POSTUPY - Normy, štandardy, atď... napríklad aj preto som prestala vyučovať jógu, lebo slúži do určitého bodu, keď budejeme MerKAbu na vzostup a budovanie Novej Zeme, pracujeme už s tým, že SME ÚNIA - Kundalini je našou prirodzenou súčasťou voľne vyjadrovaná celou našou BYTosťou zdola nahor, zhora dole, tzv. jej krištáľovenie, plazmovenie je súčať procesov - fungujeme už z iného operačného systému integrovaná Hviezdna BYTosť Svetla, ktorá je tu na tvorbu už úplne iných NOVÝCH systémov, ktoré tu ešte neboli, lebo všetko znovutvoríme od NULY v NULE, kde všetko už je k dispozícii - čím viac toto spojenie posilňuješ - so SEBOU ako so všetkým, pracuješ so životnou energiou, kreatívnou silou Kozmu v sebe bez toho, aby bola zneužívaná - využívaná na zabezpečovania si potrieb spodku - človeka - ega - jednotlivca, ale doslova ju využívaš na to, čo slúži oveľa vyšším účelom a tvoríš v každom momente ten ďalší TO, čo ťa ako človeka ďaleko presahuje - je to bezčasové a nonstop aplikovateľné, vtedy je to majstrovské dielo čo tvoríš bez toho, aby si a po niekom opakoval... A to je zlato, to je prirodzená alchýmia na zlato...

UNIVverzálne svetelné (hviezdne) VEDOMIE je cez SRDCE na to je však potrebné sa plne cítiť bezpečne vo svojom tele, telo sa musí cítiť bezpečne a dôverovať SEBE, inak sa nesprístupníme lebo vládnu presvedčenia potencionálnej hrozbe vonku (3D ego programing-príbehy-limitujúce presvedčenia a o sebe, o všetkom).. To sprístupňovanie sa je postupné - Sprístupnenie sa SEBE ako Všetkému, kde začína čisté bohatstvo, začína sa očisťovať vzťah so sebou na multidimenzionálne galaktickej úrovni vo všetkom v tvojich REALitách reflektovaný - všetko sa odvíja od levelu čistoty a integrity, z ktorej fungujeme - čím vyššia úroveň vedomia, tým viac hojnosti, UNIverzálnej kozmickej lásky - Vďačnosti prirodzene žiješ, žiariš, tým viac moci máš, tým vyšší je tvoj svetelný kvocient, a tým menej kompromisov robíš, tým menej 3D správania sa dovoľuješ - a to všetko sa odvíja od hĺbky božského spojenia so sebou - tvoja jediná istota a to jediné čo potrebuješ - SEBA ako Všetko.. preto musíme toľko strácať, abysme našli seba ako všetko - stratiť čo sa myslelo, že si ty... je to individuálne - koľko sa musí stratiť, to sa stratí avšak stráca sa úplnen niečo iné, než sa na povrchu javí... peniaze alebo práca nie sú o peniazoch a práci vôbec, je to úplne o niečom inom a tak je to so všetkým.... To čo je na povrchu nie je podstatné - pre človeka je, lebo nečíta energiu, ale verí slovám a fasáde... lebo nie je sprístupnený naozaj vidieť viac a hlbšie cez SRDCE-Šišinku a to je proces obnovy šišinky na diamantový KRISTAAL a úplne celého tela..


Ďalšie Zlaté Kľúče:Aktivácie Kódov Vyšších Realít - Investície do tých Kódov najprv, do kódov Vyššieho Vedomia Seba, ktoré držia všetky Kľúče ku VEDOMIU SEBA vo všetkých dimezniách, existenciách, realitách, z ktorých čerpáš TU a TERAZ, do tých Kódov sa musí investovať viac ako všetko, inak sa ide to strát, prameň vysychá, a keď nie je už čo stratiť, potom sa skáče do Nových REAlít, ale nemusíme to nechať zájsť do extrémov - - podľa toho, čo je katalyzártor nášho rastu.. aktuálne si to kolektívy tak vyberajú... všetko dosahuje úplné vrcholy extrémov.. Keď už nemáme čo stratiť väčšinou, vtedy sa zainvestujeme úplne všetko... ale môžeme zainvestovať - vložiť všetkú energiu vrátane peňazí do NOVEJ ZEME - otočíš TOK energetický (vrátane finančného) zo starej Zeme, kde všetko slúži 3D účelom, ty to môžeš otočiť premeniť na úplne niečo iné a začať živiť ten pravý ZDROJ svetelného UNI Vedomia a tela (novej zeme).. prečo píšem ten pravý ? lebo je to majstrovstvo rozoznať Všetky rozdiely do detailov medzi starou zemou (nevedomie) a novou zemou (vedomie) a medzi akože novou zemou (hra na vedomie)..

Vytvor si tzv. ideálne podmienky pre svoje telo, aby bolo podporené, uvoľňovalo sa len viac, aby bolo vo vyššom vibračnom priestore, vytvori si to, čo potrebuje - vedomá spolupráca so svojim telom, aby sa tieto procesy poriadne odštartovali a začal veľmi rýchlu evolúciu vedomia-tela cez svoj vzťah so sebou cez len hlbšie očisty na všetkých úrovniach - tvoríš tak NOVÝ Podporný systém Novej Zeme ktorý ťa naozaj podporí, ale ty keď vkladáš 3D ja do všetkého, Nová Zem ťa bohužial nemá ako podporiť, lebo za volantom je človek, ktorý sa snaži o niečo, kde jediná možnosť je Najprv sa odovzdávať PLNE týmto procesom cez návraty do tela-ku telu ku Gaii... strácanie hlavy a všetkých obmedzené, lipnutí, nité neslobody, strávanie VIAZANOSTI NA ČOKOĽVEK ČO PTREDSTAVUJE 3D MATRIX V TEBE A VONKU JE ZÁKLAD AVŠAK TOTO NIE ÚNIK OD TOHO, PRÁVE NAOPAK - TY SI SI TO VYKONŠTRUOVAL, TY SI TO VIEŠ DEKONŠTRUOVAŤ A PRÍJEM ZODPOVEDNOSTI ZA SVOJU PROJEKCIU, ZA SVOJU TVORBU JE ZÁKLAD...

UČ SA ČO TVOJE TELO POTREBUJE, PÝTAJ SA SEBA, CÍŽ SVOJE ODPOVEDE, LEB TY SI VIEŠ DAŤ TIE odpovede pre seba, tvoje telo nonostip rozpráva - počuješ sa ? veríš si ?? OCHOTA učiť sa, spoznávať sa odznova vždy inak je základ a tá najväčšia výzva, lebo človek si myslí, že vieš a netuší nič... to čo si myslí že vie, je aplikovateľné pre 3D vedomie a telo, nie pre multidimenzionálne svetelné kvantové vedomie a telo...

Vloženie všetkej energie - fokusu - sústredenia - vloženie SEBA ako Vedomia a Energie do toho, čo podporuje tvoje telo - expanziu srdca-vedomia, tvorba nového podporné systému pre SEBA a teda Pre nás, nového systému fungovania v spolupráci so svojim svetelným Vedomím (telom) je absolútny základ rozkladania starých základov a konštrukcií v sebe, učiť sa seba odznova, ako sa rozkladať a skladať odznova, rekonštruovať, prepisovať svoju DNA cez svetelné DNA kódy vedomia ako ZDROJA (vrátane vedomia Galaktického, lebo od 5D plus sa ľudské vedomie presahuje, my sme galaktický občan - všetci v jednom postupne - z toho neobmedzeného vedomia fungujeme), investovanie do seba a do toho, a do tých, ktorí robia rozdiel, benefitujem z ich zdieľaní je Základ preorientovania TOKU energetického aj finančného (ten istý tok) zo starej do Novej Zeme, ak je to na podporu Matrice vedomia a tela Novej Zeme, tak prameň nevyschne, práve naopak... avšak musí to naozaj byť vkladané do vedomia, nie do akože vedomia a stále je to 3D pod povrchom... Náklady sú len vyššie, rekordne rastú, ale keď to, čo produkuješ už len na ENERGETICKEJ ÚROVNI ŤA PODPORUJE VYŽIVUJE TVOJE POLE, TEDA NAŠE AKO JEDNO, ZNÁSOBUJE TO ZDROJOVÝ TOK HOJNOSTI - ALCHYMIZUJEŠ V PODSTATE VŠETKO CEZ SVOJU VLASTNÚ ČISTOTU, JASNOSŤ, PRIAMOSŤ PROJEKCIE, ČO JE ZÁKLAD KRISTAAL ČISTEJ MATRICE NOVEJE ZEME - PROJEKTUJEŠ INÉ HOLOGRAMY...

A TO NAJMÄ PEŇAŽNÉ INVESTÍCIE DO TOHO, ČO AKTIVUJE VYŠŠIE KÓDY VEDOMIA, ČIŽE VYŠŠIE REALITY SÚ VIAC NEŽ NUTNÉ, KEĎŽE FINANČNÝ SYSTÉM TO PREDSTAVUJE VÄZENIE, TREBA IVESTOVAŤ DO TOH, ČO SLÚŽI KU SLOBODE A PRERÁBKAM VŠETKÉHO OD NULY, NIČ STARÉ NEOPRAVUJEME, SPAĽUJEME TO NA POPOL, Z POPOLA TVORÍ KAŽDÝ ÚPLNE NOVÉ SYSTÉMY, TIE MATRICE NA NE SÚ V KAŽDÉHO SVETELNEJ DNA, A EŠTE TU TAKÉ NEBOLI, PRETO TOTO JE OTVÍRANIE ÚPLNE NOVÝCH PORTÁLOV - DVERÍ MOŽNOSTÍ A RAZENIE NOVÝCH CIEST, KTORÝMI NIKTO NEŠIEL, NIE SA VRACANIE DO STARÝCH KAM SA TVOJE SVETLO NEZMESTÍ A TIE STARÉ SÚ NASTAVENÉ NA TLMENIE KAŽDÉHO SVETLA-VEDOMIA-SÚ PROTI SVETELNÉMU TELU, PRETO TOTO JE O PREVRÁCANÍ VŠETKÉHO, OTÁČANÍ TZV. NA HLAVU, PREMENA VÝMENA POLARÍT, ICH ZJEDNOCOVANIE, ABY TVOEJ VYŠŠIE NOVŠIE VERZIE, KTORÉ FUNGUJÚ VŽDY VIAC Z JEDNOTY VEDOMIA MOHLI TVORIŤ, SA REALIZOVAŤ - TAK NIE LEN AKTIVUVJEŠ, ALE AJ UKTOVUJEŠ A REALIZUJEŠ NOVÉ VYŠŠIE REALITY - SNY. JE TO MAJSTROVSTVO ALCHÝMIE A PRÁCE SO SEBOU A SO VŠETKÝM AKO S ENERGIOU NA MULTIDIMENZIONÁLNEJ ÚROVNI CEZ ROZPAMÄTANIE SA NA SEBA AKO NA VŠETKO, NEUČÍ SA TO NIKDE NASPAMÄŤ.

OTVÁRAME VSTUP DO INFORMÁCIÍ - DO VYŠŠÍCH KÓDOV VEDOMIA SEBA, KDE SÚ VŠETK ODPOVEDE, RIEŠENIA, INFORMÁCIE - TZV. VYŠŠIE VEDOMIE - POZNANIE CEZ SRDCE - VYŠŠIE UNIVERZÁLNE SRDCE, VĎAKA ČOMU POSTUPNE SME SCHOPNÍ NAPLNO A NASTÁLE SA CELOTELOVO PRESŤAHOVAŤ - TRANZITOVAŤ DO POČIATOČNÝCH FÁZ - FREKVEČNÝCH PASIEM NOVEJ ZEME, TAM - Z TEJ ÚROVNE VEDOMIA ZAČÍNAME TVORIŤ ÚPLNE NOVÉ REALITY, LEBO SME NOVÉ ZÁKLADY VYBUDOVALI, PREMENILI SA NA KRISTAALOVÝ TRANSMITER ASPOŇ POČIATOČNÝ NOVEJ ZEME, TO JE HLAVNÁ PRÁCA-SLUŽBA - BYTIE ÚPLNE NOVÝM GALAKTICKÝM DRUHOM - NOVOZEMŠŤANOM A VŠETKO ČO ŤA ŽIVÍ JE ENERGIA V RÔZNYCH FORMÁCH A PODOBÁCH PODĽA TOHO, ČO VYSIELAŠ - TRANSMITUJEŠ - ČO TY VIBRUJEŠ, TO SA VRACIA, VIEŠ POSTUPNE DO DETAILOV AKO VŠETKO TVORÍŠ, AKO JE VŠETKO TVORENÉ, PRETVÁRANÉ, ROZKLADANÉ, KDE NIE JE PÔDA V TEBE NA BUDOVANIE, TAM PRAMEŇ VYSCHNE, IDEŠ DO NULY, ODTIAĽ Z NIČOHO A NIČOTY SA UČÍŠ TVORIŤ VŠETKO AKO PRAVÝ ŠAMAN ALCHYMISTA ČARO-DEJ UŽ ALE Z OVEĽA VYŠŠÍCH STAVOV VEDOMIA - AKO

Čistá UNIverzálna Láska (nie ľudská verzia lásky) - vďačnosť v akcii ako Stav Zjednoteného Vedomia v Bytí celou svojou bytosťou Vnútorne vyžaruješ, cítiš, žiješ a odtiaľ , z toho stavu vedomia, z tej hĺbky prepojenia sa So SEBOU ako so ZDROJOM Všetkého Vedomia (čiže si na neobmedzenom energetickom príjme svetelne kódovaných Dát) - odtiaľ Robíš, konáš, vykonávaš rozhodnutia, ktorú sä presne opačné rozhodnutia ako tie, ktoré vykonávaš zo stavu 3D vedomia (ako človek fungujúci z hlavy), kde nie si v Jednote so Sebou v Sebe, nie si na príjme Seba, ale robíš bez Bytia toho Kým SI - robíš zo stavu autopilota, zo zaužívaných zvykov robenia, správania, tvorby žitia v každom momente tvoríš z nevedomých programov - 3D obmedzených a kontrolných systémov presvedčemí o sebe, o všetkom, všetkých... Ako človek reagujeme na život, na vonkajší svet, žijeme z reakcií malého ja, ktoré tvorí, ktoré manipuluje energiu, aby získalo niečo - výživu akoukoľvek formou pre seba.... to všetko je tvorba nižších realít 3D Zeme zo spodných relmov v sebe - prvé čakry ktoré nie sú v rovnováhe, je to o zabezpečovaní sa potrieb človeka-jednotlivca netušiac, že je to kompenzácia si nedostatkov SEBA v Sebe, nedostatočnéjho spojenia so SEBOU ako so Všetkým, nedostatočný Vzťah so Sebou ako So Zdrojom vedomia a vonkajší svet tvoríme cez ten vnútorný, ktorý nám odráža či sme našli hviezdny DOMOV v sebe a vybudovali pevné svetelné základy v sebe alebo ešte nie.. čiže akékoľvek prvotné slabosti sa rozpustili cez integráciu, cez presvetlenie a ukotvovanie NEBA hlboko do koreňa a čistenia pekla úplne avšak je to dualita - polaritné opozitá - neutralizujeme náboje - zjednocujeme ich - žensko-mužská BYTosť Sme, ktorá nevníma a nežije už zo žiadnej duality a separácie v sebe, aj keď toto stále z tela čistíme, ako aj 3D kódy tiež... DE - REprograming pokračuje.me vykonávať.. lebo pokračujeme v zrýchlenej evolúcii VEDOMIA - TELA - VZŤAHU SO SEBOU AKO SO VŠETKÝMI VEDOMIAMI V JEDNOM - INTEGROVANÁ KOZMICKÁ KRISTOVA A GALAKTICKÁ BYTOSŤ V JEDNOM - VZOSTUP JE NA ROVINE POSVÄTNEJ - TZV. CESTA DUŠE - DOCESTOVAL SI, KEĎ VIEŠ KTO SI - Si DUCH - si vedomie, si Spirit a NA ROVINE GALAKTICKEJ si všetci Galaktici - Tá Je o Evolúcii čakier na Hviezdne brány v tele - je o ČISTENÍ VŠETKÝCH HVIEZDNÝCH BRÁN VEDOMIA V SEBE - OPRAVUJEME SI SVOJ KOMPAS CEZ PREPÓLOVÁVANIA severu a juhu ako magnet - meníme elektomagnetizmus, vyplavujeme to, čo nás držalo v 3D, z tela 3D programy a reality, svojhe 3D verzie vyplavujeme (ego smrti rad za radom- vynulovávanie človeka), ďalej CEZ VYBALANSOVÁVANIE ELEKTROMAGNETIZMU A ZJEDNOCOVANIE POLARÍT - CEZ VYROVNÁVANIE KARMY na galaktickej úrovni -

ROZBAĽUJEME SI TIEŽ HVIEZDNU MAPU VEDOMIA V SEBE, ČO JE TIEŽ NÁVOD NA VZOSTUP - BUDOVANIE MULTIDIMENZIONÁLNEHO VOZIDLA - LODE NIELEN NA NA VZOSTUP A NAVIGÁCIU DIMENZIAMI VEDOMIA ALE AJ BUDOVANIE PRVÝCH NOVÝCH CIVILIZÁCII AKO HYBRIDNÁ PARADISIEN RA.SA NOVÉHO RA-JA - TU A TERAZ

ale buduješ -Návraty Domov Do Zlatých Éterov, do toho Kým Všetkým Už Sme a Kde Všade Už Sme, a do toho, čo Všetko už je k dispozícii Keď sa len viac Uvoľníš do Seba, Do Hojnosti Svojej Esencie, ktorou si Dovoľujeme Zvnútra Von Vyživovať Celú Svoju Bytosť - Keď Tvoja Esencia cez Tvoju Prezenciu Je Cítiť - Si - Sme Doma ♥︎ a o to ide.... ♥︎
Návod je v našej svetelnej DNA - 12x12 - 144 kódov prototypu Nového Elohima SolARiana - celý strom života - 12 Brán od Agarthy po Aramatenu - Poznanie Budovateľov a vysádzačov Planét v ich rôznych časových matrixoch, evolučných štádiách - Brány v tele UNIverzálneho Hviezdneho Vedomia - Pamäte na Seba - Ultra Super Poznanie - Vedomia Majstra architekta vesmírov a Budovateľa pravekých a zároveň budúcich vyspelých civilizácii TU a TERAZ - z toho VEDOMIA čerpáme zvcnútra von a tie kódy žijeme - dýchame- aplikujeme - naša tvorba - kreácia v každom momente je nimi vyšívaná - zlaté vlákna kreácie - to je naša hlavná práca - BYTIE NovoZemšťan, bytie rozdielom - robenie rozdielu, aktivácia Kódov vedomia - pamäte u všetkých len cez svoju prezenciu. Práca je na úrovni vedomia, zahŕňa to zábavu - voľný čas - dovolenku - REALizuješ svoje vyššie novšie svetelnejšie verzie a to ťa živí energeticky v rôznych formých nielen finančnej do kedy ešte je.... avšak najprv sa buduje svetelné telo - svoje NOVÝ Vzťah so SEBOU na úplne inej úrovni ako kedysi, kolabuješ staré základy v sebe, staviaš nové, ugprejduješ telo nonstop, to sa len zrychľuje, rozpamätávaš sa na to, ako sa pracuje s časom, priestorom atď cez prácu so zvukom-svetlom-frekvenciami-vibráciami-kódmi vedomia, inak nie je pôda na Budovanie ničoho, ak je telo 3D kotva, v tom prípade sa buduje niečo čo stojí nie na čistých základoch, čiže sa nové snažé byť ťahené do starého alebo staré ťahané do nového, a to nie je možné... tieto roky tomu slúžia- stopky tam, kde sú to staré kódy ktoré sa snažia byť aplikované na nové v každého individuálneho živote, a na úrovni kolektívnej, galaktickej - čiže globálnej...


Ďalšie zlaté Kľúče:


Užívanie si procesu Kreácie v každom momente zo vždy len hlbšieho prepojenia sa so Sebou v sebe, Plynutie z momentu do momentu zo stavu rozplynutia - jednoty nižších - vyšších aspektov v sebe (komÚnia),

užívanie si bytia cestou a docestovaným zároveň v jednom - docestovalo sa, od 6D plus žiješ z ukotveného hviezdneho galaktického vedomia - zmajstrovaných prvých 5-6 Dimenzií vedomia v sebe na celotelovej úrovni, už žiješ z iného H.U. - z iného Harmonického Univerza - - z iného časového matrixu, neobmedzuješ sa ľudskými nárokmi na všetko, ľudskými normami, kontrolnými systémami, štandardmi, kategóriami, potrebami, vnímaniami, neoperuješ z ľudského operačného systému (nižšia myseľ-separácia mozgu a srdca, škatule limitov, nalinajkované všetko - lineárne fungovanie atď), nestotožňuješ sa s ničím čo je 3D identít a nenechávaš sa tým určovať (už)....

Tvorba Nových Snov - ich REAlizácia cez svoje vyššie Novšeie Verzie kristAAl čistých svetelných solídnych základov v sebe vo svojom koreni, z ktorého už neprojektujeme prvotnú nerovnávahu a separáciu - koruna s koreňom sa zjednotili cez Procesy Vzostupu a ZOSTUPU - mega očisty koreňa, ale to je vždy na fázy na vrstvy na levely.. avšak základná konštrukcia Novej Zeme je v tele - tvoje svetelné telo vedie, si vedomím Svetelného Tela - došlo ku zjednoteniu plne na úrovni tela na 5D a 6D verziami teba - začiatky Novej zeme v tebe, odkiaľ vidíš, že vôbec nič nie je v súlade s novými Verziami Teba, ty musíš všetko premieňať prerábať zosúladzovať nonstop , už nefunguješ na zabezpečenie si potrieb nižčích relmov jednotlivca, lebo odtiaľ fungujeme ako človek v ľudskom tele, neslúžime už žiadnym účelom ktoré napĺňajú agendy malého ja v sebe a vonku - nekŕmiš už svoju známku väzňa, kolabuje konštrukciu vedomia na kríži,

Pracuješ na budovaní Hviezdneho očisteného RAjského Domova v sebe - buduješ na základe rodiny Novej Zeme v SEBE - celým telom - BYTosťou ťo žiješ, projektuješ, to ťa živí... užívanie si nádychu a výdychu ako tých najväčších darov, užívanie si každého momentu ako by bol prvý a posledný - to je pre mňa to ZLATO - plnosť, sýtosť zážitkov, plný pohár vnútri - plnohodnotný vzťah so Sebou ako so všetkým...
Rozptýlená myseľ sústredená von, roztriešnosť, chcenie niekde byť, niekým nejaký byť je Okrádanie sa o prítomný Okamih, vlastnou neustálenou mysľou, ktorá nie je zjednotená so srdcom, kde je VŠETKÁ tvoja moc - v plnej prítomnosti so sebou ako so ZDROJOM Vedomia všetkého celým telom, kedy presahuješ telo, je v tvojom poli - VŠETKO určuje hĺbka tvojho prepojenia so ZDROJOM v sebe, úroveň precitnutia celým telom - tečie životná sila - energia - kreačná sila Kozmu v tebe celým telom zdola nahor zhora dole atď - Infinity - len v prítomnosti tu a teraz máš na výber tvoriť to, čo si praješ tvoriť, inak si na pospas nevedomiu - ego mysli, sústredenie mysle je číslo jedna majstrovstvo - otočenie sa dovnútra - na čo sústreďuješ svoju Myseľ, to je tvoja REAlita.

🗝


Vedomie uvedomujúce si seba ako čisté vedomie, energiu, že si v nekonečnom poli vedomia, kde všetko je, si tým POĽOM - to je to VEDOMIA SEBA ako tá najvyššia a jediná MOC, o ktorú sa človek nechal obrať hneď ako si volí 3D inkarnáciu do lineárnych konceptov času - priestoru - iluzórneho stratenia sa v dualite v rozdelení na polarity odohrávajúca sa v čase a priestore... Stratení v pasci ilúzií separácie času a priestoru, stratení v3D fantómovej verzii Zemi.. to je tá veľkolepá obmedzená hra uväzneného vedomia a tela ( tzv. padnuté vedomie vo forme) - veľkolepý galaktický - genetický experiment každého jedného či si to uvedomuje alebo nie, a to je na konci - Limited Game is Over..

A Každý kto v tom pokračuje je - bude veľmi tvrdo zastavený podľa toho, ako si to sám tvorí teda volí zažiť.. to nie je už duchovno, transformácia, alebo vedomé kruhy, toto je Vzostup - tu si vedomie, tu si DUCH, Galaktik - vedomie všekcýh v jednom, TY si transformácia, ty si Nový Človek, Matrica pre Novú Zem, jej nové štruktúry, systémy, civilizácie, tvoja vnútorná KomÚNIA všetkých v jednom je základ pre tvoju Vnútornú KomUNItu v tebe a teda vonku...Ďalšie zlaté kľúče:


Prístupy ku Všetkému Úplne Všade Začínajú v Plne Otvorenom Srdci, ktoré sa viac otvára a zväčšuje, Cesta sa osvetľuje SKOK za Skokom, učíme sa dôverovať procesom, že je o tebe vždy postarené ak si TU PRE SEBA AKO PRE NÁS - buduješ si silnejšiu dôveru ku sebe. v seba, celé tvoje telo musí veriť a cítiť sa bezpečne, leb vtedy dokážeš otvoriť SRDCE viac, postupne všetky KOMORY a TYPY srdca, ktoré všetky treba čistiť a to nie je len tak, všrtky ľudské zranenia a témy Príjmu - Nepríjmu, Príjmu a Výdaja sú s tým spojené - Krídla si tá pravá UNIverzálna Láska dovoľuje obnovovať - opäť BUDOVAŤ - Nový Hviezdny Okrídlený Človek :))

Tu sa pracuje s iným typom srdca, s inými verziami srdca ako si človek myslí, alebo je zvyknutý na, toto sú iné levely-úrovne-roviny-úplne iné hĺbky s čím pracujeme...

💜

Tok otvoreného a sprietočneného srdca, je tok hojnosti vlastnej Zdrojovej esencie, zlatý šťavnatý nektár. Nie je obmedzený, jedine keď ho my obmedzujeme. Všetko je vždy k dispozícii, len s dôverou sa plne otvoriť a naladiť, zladiť, nechať sa viesť, pustiť sa ľudskej kontroly a snahy o niečo, ktorá len kladie odpor.. namiesto snahy Byť niekym / s niekym / byť niečim “niekde” sa uvoľniť do toho, kým už “dávno som”.. len si Dovoliť Viac Seba Sebe. “Dlho sme si limitovali - dlhovali samých seba, takých akí naozaj sme”.. (karma ako následok tvorby z 3D vedomia je energetický dlh)..


Procesy návratov Domov do jednoty, sú procesy ako keby zamilovávania sa vždy odznova do seba ako do tvorcu úplne všetkého, ale na úplnej inej úrovni, než na tej ľudskej, do seba vo všetkom (na úplne inej úrovni) vždy viacej reálne bez očakávaní, kontrolovaní, vyžadovaní, aby pre mňa niekto bol niečo, čo mám byť ja pre seba.

Straty sú najväčšia a najcennejšia škola. Straty, strácanie, stratenie niekoho, niečoho, cítenie sa ochudobnene atď sú najcennejšie aktivácie a prebúdzacie situácie “vlastnej prázdnoty a strádania vnútri”. Strachy zo strát, z nedostatku, z nematia dosť, nebytia dosť atď atď pramenia z nedostatku vlastného svetla, sily a moci svetla v sebe, pramenia z ľudskej mentality nedostatku, z “mentality chudoby” a zo zvyku, programu súdiť, posudzovať, odsudzovať, dopredu si tvoriť súdy o niečom, o niekom - pred-sudky o niečom, o niekom že tak je / musí byť atď atď.. “väzenie vlastnej mysle sa odhaľuje postupne cez otváranie srdca”, čiže cez zobúdzanie vedomia, precitávanie tela, cez navracanie plnej pamäte na seba, na všetko. Všetko je to na povrchu - že strachy zo strát niečoho, niekoho, ale pod povrchom ide o úplne niečo iné a stráca sa akurát vždy tvoja stará verzia, nite neslobody - lipnutia a to, čo ťa udržovalo ukotvného v 3D frekvenčnom pásme..


Srdce je hlavný Portál - Brána “úplne Všetkých Prístupov Úplne Všade”, nielen ku hojnosti, ale aj ku všetkým informáciám. Je to kompas ku vzostupu, teda ku vystúpeniu, previbrovaniu z naj-nižších relmov svojej existencie - expresie seba v najnižších frekvenčných dimenzionálnych pásmach cez ich znovu-spájanie, prepájanie sa a zjednotenie “s tými vyššími”. Srdce nevidí rozdiely, je to úplne iný prístup zo srdca, úplne iný vhľad, pohľad, pochopenie.. “po-zemská škola pochopenia a súcitu”, čo je a čo nie ie je láska, čo je to snaha byť / hrať to a čo je to naozaj byť sebou vo svojej prirodzenosti, voľnej expresii Seba ako lásky svojou veľmi špecifickou formou.. Sem patrí aj téma Integrity - čo píšem, hovorím, zdieľam “myslím vážne, nie je to len tak”, je to cítiť z energie, že rozumiem tomu, čo zdieľam, mám to plne pochopené celou svojou bytosťou, nie sú to len “prázdne slová a úmysel urobiť doje, získať pozornosť, zapáčiť sa, byť prijatá” atď atď..

Niečo, čo je úplné Absolútno, bez konca bez začiatku, v toľkých podobách a formách, nie je ani len poňateľné pre človeka, ktorý funguje z obmedzeného toku v sebe, uzavretého prístupu vedieť, zistiť, cítiť oveľa viac a naplno. Preto je tak nutné expandovať z väčšej hĺbky v sebe ďaleko za nejakého človeka a pozerať sa úplne inak na seba, na všetko, na seba ak na všetko, vyberať si inak - už len tak tvoríš Inak, už len tak premieňaš energiu....

Čím viac lásky sa aktivuje (fotónového svetla v DNA), tým viac sa úplného opaku vyplavuje až do kedy sa všetko naspäť plne nerozplynulo naspäť do čistej lásky.

Otvorenie sa sebe “najprv naplno” je základ. KomUnikácia sŕdc je bez slov, komUnikacia seba ako vesmíru je v symboloch, v pocitoch, v metaforách, v číslach, v kódoch. Je to neustále dobrodružstvo.

Keď nie sme sprístupnení, naše srdce nie je naplno otvorené, nemáme prístup alebo strácame / stratíme prístup, keď si ho sami zavrieme alebo mu nedovolíme sa otvoriť.

Všetko je to možnostiach.. ak rozoznáme dary lásky vo všetkom, aj keď sa to tak vôbec nezdá, lebo dokážeme uvidieť mnoho darov v úplnej každej jednej situácii, v každom momente a mnoho darov, ktoré v sebe “dávno” nosím, Som dar, dokážeme ich využiť tak, že sa znásobujú “milióny násobne”. Všetko je to o energii, s ktorou zdieľame, presne “to je moja výplata”.. to ma buď vyživuje, naspäť inšpiruje ku tvorbe alebo ochudobňuje, “okrádam sa sám/sama” o zažívanie, žitie naplno rozprávkovej hojnosti sladkého RAjského domova vo svojich realitách, lebo si nedovolím, lebo nevysielam čisté jasné projekcie vďačnosti “za nič / za úplne všetko”. Oceňujem všetko to, čo mám k dispozícii vrátane seba ako Energie “na nezaplatenie” a použijem to na dotknutie sa ostatných mojim špecifickým spôsobom, čo ide úplne samo, voľne, prirodzene, keď to nechám voľne vy-plynúť.

“Človek si myslí, že čo je láska a čo nie, avšak je to úplne inak”. To, vďaka čomu sa vyvíjame do svojej plnej sily a moci ako Láska, ako svetelná Bytosť mnoho krát, vlastne vždy “nevyhovuje ľudskému ja”, lebo neustále musí prekračovať svoju zónu komfortu a rozpúšťať seba-limitujúce nastavenia.

Láska, ako Život samotný - jednoduchosť toho, že podstata života je žiť, užívať si proces kreácie každý moment, tvoriť žitie - lásku ako zážitok, vďačnosť v akcii, Láska ako Vedomie ako stav Bytia formovaný do hmoty cez vlastné napojenie sa na seba ako Zdroj Lásky/ večný zdroj všetkej kreatívnej energie. Bytie Sebou so Sebou Naplno - Cítenie - Sloboda - “bez kontroly a zásahov ľudského ja”. Samotný Tok všetkej kreácie..

Srdce je magický portál “do tajov” alchýmie, kde žiadne tajomstvá aj tak neexistujú, nič sa predo mnou neskrýva, keď sa ja neskrývam pred sebou, cez plné prijatie sa, objatie sa, dopriatie si toho, čo telo žiada v danom momente, čo je podstatné v tomto momente, čo si môžem dopriať v tomto momente, aby som si preukázala lásku, rešpekt, úctu ?

Vzťah ku sebe na úplne inej úrovni, ku svojmu telu je VŠETKO. Hlavným Pohonom svetelného tela je slnko / svetlo / čistá láska. Zdroj, Prameň DOMOVA, plnosti a inšpirácie, krásy, ako pocitu čistej jednoty a hojnosti, vonku nenájdeme. Navyšovanie svetelného kvocientu je ultra kľúčové...

Roztopenie sa, rozplynutie sa vnútri je Stav úplnej jednoty v sebe a plne otvoreného srdca, mysle..je to kľúčový stav..

Srdce je Portál Lásky a Výživy - Portál - dvere možností ku Rozprávkovej Hojnosti, ktorá je úplne iná ako ľudská verzia toho lebo pracuješ s energiu, nefixuješ sa konkrétnu formu... Cez prepojenie a Zjednotenie Srdca a Šišinky začíname skutočne vidieť a vedieť. Otvoríš sa Sebe, Otvorí sa ti celý Vesmír. UNIverzálny tok je k vždy k dispozícii cez prepojenie sa s tvojim tepom srdca, keď cítiš, ako celé tvoje telo pulzuje ako jedno veľké tlčúce srdce.

Otvorené srdce začína v našom koreni, v pocite bezpečia, istoty a dôvery v sebe ku sebe, ku svojmu telu.. Sú to neustále procesy vždy väčšej

expanzie / “explózie” srdca. Tlkoty srdca v tele sú ďalšie otvárania portálov Vedomia ku ďalším prístupom ku Informáciám. Energeticko-informačný tok čistej lásky je tok, ktorým sa opäť vedome každý stáva. Čím vyššie dimenzie, tým väčšia čistota, tým viac lásky. Srdce je aj “most medzi nebom a Zemou” a posvätný vzácny Neutrálny priestor večného pokoja, mieru, jednoty polarít, “žiadna oddelenosť od seba, žiadny čas, žiadny limit na svojej hojnosti, žiadny problém.”

Začína to silou v našom spodku, dôverou, keď svoje svetlo sme ukotvili až do úplného koreňa. “Začína to” prepojením sa cez svoje srdce so srdcom Zeme.

S každým navýšením vo frekvenciách sa zväčšuje tok energie, ktorú Musí srdce zvládnuť pumpovať kedy sa zároveň viac adaptujeme “na nové navýšené svetelné podmienky” cez zlučovanie sa s novým rytmom a tempom srdca (kozmického) Domova..vždy cez zmeny v pulzácii srdca, kedy nás zaplavujú nové vysoko frekvečné zvukové svetelné vlny (fotonové svetlo, “Krist.alove plazma svetlo”) a tiež tak otvárame ďalšie portály...

Postupne a to veľmi prirodzene keď následujeme svoje vnútorné vedenie, veríme mu, Žijeme hojnosť vyššieho srdca a Inteligenciu Vyššej Mysle v jednom ako Jedno vedomie Jedného čo je tiež proces...🗝


Návraty do Hĺbky Hviezdneho Domova v Sebe, Do toho To Kým Naozaj Si A Z toho vedomia Čerpáme, Ukotvujeme tak Budúcu Zem Hviezdu do Koreňa, Všetko Alchymizujeme cez Zdrojový Tok Zvnútra Von ako tak Rozpúšťame Všetky Bariéry a Obmedzenia na Svojej Nekonečnosti - Zjednocujeme sa s Nekonečným Poľom Vedomia - MultiVerse Toľkých Možností ☀︎ Toľko Možností Máš, Koľko si TY Dovoluješ..

Sme Skutečne Neskuteční !Keď si plne na príjme SEBA ako Zdroja vedomia všetkého, ako všetkého čo je bolo bude, ako všetkého čo existuje a ako všetkého čo potrebuješ:

Hlbšie Návraty Domov v Sebe = hlbšie oslobodzovanie sa na úrovni vedomia a tela:


Návraty do len väčšej prítomnosti v sebe celým telom, celou svojou Bytosťou, každou Bunkou Dýchaš, všímanie si všetkých Detailov, drobností, v ktorých je Všetko - samé odpovede, vedenie, správy, ale opäť - kódované to je - tvoje reality tvoje Kódy na rozkódvanie a preprísanie...


Postupné stopovanie nevedomej vlastnej seba-sabotáže - strata Krídel - zanesenie, znečistenie hrudnej dutiny, zatvorenie srdca:Nie je iného miesta/času ako Tu a Teraz, v čom tkvie všetká moc - Možnosť si Vybrať Vždy Inak:

Dary “na nezaplatenie” sú v tebe - vo všetkom - vo všetkých - všade a rozoznať to Cez BYTIE PLNE NA PRÍJME SEBA AKO ZDROJA VŠETKÉHO - rozoznať, čo všetko dávno k dispozícii a zužitkovať to, opÄTOVAŤ Štedro dary toľkého je základ vôbec preburavania karmy hojnosti a ZAČAŤ TO OTÁČAŤ, je majstrovstvo samé o sebe a proces ktorý zdieľam ako pre mňa zistenia “na nezaplatenie” a ako sa vôbec aktivujú Kódy vyšších realít, zjednocovanie vyšších a nižších relmov SEBA V JEDNO

(spodok a vrch tela)… učiť sa premieňať a alchymizovať všetko organicky cez svoju len väčšiu čistotu a hĺbku Spojenia so Sebou ako so Všetkym kedy operuješ z nula času nula priestoru nula obmedzení na nekonečnosti, ktorou Si 🌟🗝

”klišè” že všetko je to o prítomnom okamihu - naozaj Je, len uvádzať to do praxe a žiť to cez BYTIE NAJPRV je úplne iná súčasť procesov

= Maturácia zo zemskej a galaktickej školy v jednom = uvedomovať si následky svojej tvorby pred tým “než si vykopeš opäť jamu” a začať sa učiť čo je INTEGRITA - že sa po nikom neopakuješ, neokrádaš sa teda o ZLATÚ UNIKÁTNOSŤ, KTOROU SI A MÁŠ S NAMI ZDIELAŤ BEZ TOHO, ABY SI SA OPAKOVAL PO NIEKOM A SNAŽIL NEJAKÝ BYŤ, napodobňoval niekoho alebo niečo čo si videl-počul - čítal a potom to zdieľaš ako svoju prezentáciu/projekt/kurz/produkt/maľbu atď na 3D sociálnych sieťach, svojich stránkach (ako 3D človek nič iné nerobíme len sa porovnávame a doslova jeden druhého kopírujeme, celé 3D je jeden veľký hoax a vrece trikov, kopanie si jám do ktorých padáme - je to zvyk) … Čím vyššie frekvencie, tým

viac svetla je k dispozícii na aplikáciu, tým viac MAGIC je k dispozícii (ako už písané v predchádzajúcich článkoch), tým viac sa to všetko odhaľuje, je to viditeľné - možnosť úžasného zrkadla, integrácie seba, prečistenia a vybratia si inak, že toto nie ďakujem, toto je môj starý aspekt, toto nepotrebujem, nedovoľujem a neakceptujem vo svojich realitách, vyberám si vyššie čistejšie Reality založené na jednote vedomia vnútri, na čistej láske, aktivujem - privolávam vyššie verzie mňa reflektované zvonka, ale ja to musím predstavovať...

2020-2025 - kompletná destabilizácia starej konštrukcie - prevaľuje sa len to, čo a dávno odohrávalo pod povrchom, už to nie je možné si to nevšimnúť... si to len ty a TY...

Wow, je toho toľko a bude to pribúdať a samozrejme nevedomé sabotáže ktoré robíme dovtedy do kedy nechceme vidieť, že to robíme, lebo malé ja má (ego) v tom má stále prsty (vnútorné zranené dieťa ktorí stráda a hľadá vonku), aj keď to vyzerá na povrchu tak lákavo, tzv. pekne , katalógovo, lesklo, sladko, vábivo, väčšinou je to nastavená pasca samým sebou tak akurát pre seba sa v niečom zamotať, a do kedy nezmajstrujeme prítomný okamih naplno a nastálo lebo “tam” máš naozaj na výber a Integrita je Zlato..

TY si (môžeš byť) jóga, si meditácia, si mantra, si transformacia, ten čerstvý vánok a slnečný lúč - úsvit novej Zeme, TY tvoríš (môžeš tvoriť) úplne nové projekty, štruktury a systémy, kde už nenasleduješ žiadne rigidné nalinajkované šablóny alebo limitujúce štruktúry, ale

TY PRICHÁDZAŠ S ÚPLNE NOVÝM INOVATÍVNYM

VŠETKÝM, ČO TU EŠTE NEBOLO A LEN TEBE TYPICKÝM A TAK UNIKÁTNYM - O TOM SÚ KÓDY VEDOMIA NOVEJ ZEME - KREATÍVNY INOVANTÍVNY GÉNIUS ZUŽITKOVÁVAJÚCI SVETELNÚ BRILIANTNOSŤ - APLIKUJEŠ SVETELNÉ KÓDY SUPER VEDOMIA SEBA AKO ZDROJA VŠETKÉHO DO PRAXE - TO JE ÚPLNE INÁ ROVINA BYTIA - FUNGOVANIA - TVORBY ŽIATIA,

NIČ ZO STARÉHO ZAUŽÍVANÉHO, NIČ ZO STARÝCH RIGIDNÝCH NALINAJKOVANÝCH SYSTÉMOV A POSTUPOV, PREDLÔH AKO ŽIŤ, AKÝ BYŤ NEPRECHÁDZA OHŇOM OČISTY, KTORÝ JE LEN SILNEJŠÍ - tvoje vlastné duše / hviezd v tebe doslova.. 🌟🔥

NAPRÍKLAD aj Preto nič čo som kedysi “vyučovala” som musela prestať lebo to platilo pre 3D telo, obmedzený systém čakier a keď začínaš pracovať so svetelným telom rôznych typov kódov (kristaal, plazma, solAR) a budovať merKAbu na Vzostup, nič zo starých kódov a systémov už nie je aplikovateľné, nič lineárne, staré - neprejde, to bolo kedysi potrebné, toto už je iné Multidimenzionálne svetelné telo kvantové a hviezdne brány vedomia v tele.. nič zo zaužívaného” ľudského tu nie je aplikovateľné, a tak veľmi sa snažíme aplikovať staré perspektívy, poznanie, kódy vedomia, alebo nejaké štruktúry, ktoré boli potrebné a platili kedysi, ale je čas ich rozpustiť v sebe, opustiť inak nové nemôžeme porodiť.. Vždy nás stopne, ked sa veľmi snažíme (ako človek) o niečo čo už nie je v súlade - a ako tvrdo? Tak ako ty potrebuješ na ďalšie uvedomenie sa, aby si otvoril iné Nové devere možností, ktoré ešte nikto pred tebou neotvoril…


Viac ku tomuto môžeš nájsť aj v najvnovšom kurze, ktorý už je skoro hotový MultiD Energy Majster Tvorca N.Z.


Zázraky synchronicity sú normálka ak si dovolíš, roz-púšťanie všetky očakávania o tom, čo aké je alebo by malo byť a vyzerať, to sú všetko ľudské očakávania, ktoré sú tiež jedna z hlavných bariér na týchto procesoch:


💎

Z “poškvrnenej” lásky, na ktorú sme ako človek zvyknutý - tzv. podmienečná (čo nie láska, ale používam tieto slová na vysvetlenie), respektíve je to úplne nepochopená lásky prenikáme do toho, o čom to skutočne je, kto naozaj už SI, že ak si niečo hľadal, bol si to TY, cez vedomé rozhodnutia detoxikovať len viac svoje telo, a úplne všetko - očista - obnova - oprava - prepis svoje DNA cez originálnu genetiku DiamANtového Kristos Slnka (svetelná DNA) - navraciame sa tak len do len väčšej čistoty vďaka čomu dovoľujeme svojej esencii (čistej láske) tiecť celou našou BYTosťou len viac (čistota a vodivosť tela ako základ) bez akýchkoľvek vedľajších alebo skrytých nevedomých zámerov, nižších účelov - čistá čistota -- nie je vyššej moci a alchýmie ..


♥︎


Čistá Láska - TY ako Dvojplameň Novej Zeme, trojica - rodina už Novej Zeme v Sebe - je to Evolúcia Vzťahu so Sebou ako so Všetkým - očista vzťahu so Sebou na Multidimenzionálnej Galaktickej Úrovni - UNIverzálna Lásky MAtky a Otca v Jednom ako naša podstata BYTIA AKO NAŠA ESENCIA VYŽAROVANÁ UŽ LEN CEZ NAŠU PREZENCIU JE ABSOLÚTNY ZÁKLAD NOVEJ ZEME V SEBE - evolúcia Vedomia - Tela - Vzťahu so Sebou ako so Zdrojom všetkého - toto sú úplne iné verzie / levely než “tie ľudské”, úplne iný vzťah So Sebou - Cez zjednocovanie všetkých polarít v sebe - keď obe polarity v tebe Fungujú opäť ako jedna - Si Doma - všetko si a nikto zároveň - všetko máš k dispozicii - čerpáš z hĺbky PRA-Zdroja pravekého vedomia - poznania majstrov architektov vesmírov a Majstrov alchymistov - Budovateľov - stav kozmickej Lásky ako stav Vedomia v Bytí - Iba Si “to” Kým Naozaj si a odtiaľ čerpáš.


♥︎


Dovoľujeme si nekonečné objavovanie a spoznávanie seba vždy odznova a úplne inak, objavovanie bohatsva, pokladov vnútri, a to je na nezaplatenie…


Nekonečné množstvá MultuD kľúčov ku sebe ako ku všetkému odomýkame ♾️ nekonečno ♾️

Oslava nuly a všetkého v jednom v každom momente ak si dovolíme / dáme zvolenia (nonstop) ..

🗝♥︎🗝 (pre mňa “veľmi” kľúčový článok) s RAdosťou vytvorený - užívanie si procesu kreácie LEN TAK BEZ VIAZANOSTI A FIXÁCIE NA NEJAKÝ KONKRÉTNY VÝSLEDOK A FORMU - Majstra v sebe nechávaš Voľne Čarovať ♥︎

Užívaj každý nádych a výdych naplno, sú jedinečné a tak vzácne :)


♥︎


Zo srdca, do srdca,S úctou

Tím AraMAtena


1,430 views

Comentários


bottom of page