top of page

Následky SolAR Zábleskov & Možnosti Využitia-Zmajstrovávanie Ohňa-Rýchlejšie Prevraty,ReSety,Kolapsy

Updated: May 21, 2022

Pokračujú Extra silové SolARizačné Kódy Guľového Blesku, kódy Akcie, RA-rebela, destabilizácie, prevacaní “starého na hlavu”, prevrácania polarít zosilnenie ich (iluzórnej) separácie na ich opätovné zjednotenie a to je práca na každom individuálne - - ODUČENIE SA NAUČENÉHO systému nastavení a reakcii / reagovaní na všetko “aKo 3D človek” ktorý vidí všetko ako hrozbu - “za trest” - vidí seba a v ostatných obete - - ako človek netvorime vedome bič IBA REAGUJEME - akcie sú z reakcii ega, to je mega energeticky dlh - karma - ktorý sa extrémne rýchlo musí splácať - toto je Velkolepé Vyúčtovanie

a nikto nie je výnimkou - každý ma navaRené viac alebo menej..ale ako rýchlo to spláca tak to sa dá urýchliť cez akceleráciu svojich procesov R-Evolúcie Svetelnej DNA - cez ROZPAMÄTÁVANIE SA A TÚ PAMÄŤ - POZNATKY - VEDOMIE aplikuješ..

Odučiť sa všetkých rutiny ZAUŽÍVANÉ - čo je tiež proces deprogramingu - je to All In - všetko alebo nič, lebo NIČ

“z ľudských životov“ nie je, ani nikdy nebolo v súlade s multidimenzionálnou Hviezdnou čistou BYTosťou v tebe..

⚡️ Preto všetko vždy rozoberám do hĺbky a na úplné Mikročastice - solAR svetlo / sokno vždy aj tak rozpráši/oslabí / preťaží a výplne celé telo ktpre musí spať lebo “ego” nestojí v ceste čisteniam starých kódov/spomienok/databank / emocii / programov / nastavení a zároveň integruje vždy nové kódy / dávky svetla.

PreTlaky narastajú, Kódy Galaktického REBELA draka “bojovníka”, ktorý svoju cennú energiu - silu a moc svetla využíva na Vedomý kolaps 3D základov v sebe, na čistenie - pálenie - zhorenie - vypaľovanie nečistôt,

vedomé Resety, rekalibracie a TVORBA NOVÉHO SNA NA NOVÝCH ZAKLADOCH v sebe - na novOm Vedomí v sebe ako počiatočný NovoZemšťan - kódy Povstaní “proti svojmu malému ja, ktoré sa bude držať zaužívaného náučeného spôsobu fungovania a spôsobu tvorby života - sú to len vyššie levely “DOSŤ BOLO“ - idú hlbšej hĺbky preto majú väčšiu SILU a extrémy budú len extrémnejšie.. zámerne sa zosilňuje to, “čo bolo najhlbšie skryté pod toľkými nánosmi utrpenia”.. samozrejme sú to len potentnejšie kódy - Možnosti RAketového RAstu ☄️🚀🛸

Keď si v Súlade vždy s novým Rytmom a tempom Novej Zeme.. čo sú vždy len vyššie Frekvencie, len viac svetla - erupcii ZDROJA SLNKA v nás… Je to velkolepá očista cez vlastný plameň ak ho však začneš využívať, nie ho potláčať alebo zneužívať, lebo plameň rýchlo vzbĺkne a rýchlo aj vyhorí (metafora čo to robí s našim vnútrom a najmä nervovým systémom) … 🔥

💎

Sme “v továrni na DiamANty” - pretlaky sú / budú len väčšie lebo naše telo Novej zeme je UNIverzálne svetelné telo pokladov. “Status Vzostupný z planéty na TerRAnovu SolAr Hviezdu” - Stelesnevie Zjednoteného Vedomia / Svetla Hviezd a Matky-Otca-Dieťaťa ako Jedno - -

je to úplná Premena genetického Vyjadrenia - Expresií Kódov Vedomia vo forme - “tvoje” planetarne (ľudské) telo sa mení Univerzálne Kozmické svetelné SolAR slnečné KristAAl diamAntové Pra-Prvotné vedomie-telo - galaktická plazma telo - plny návrat do eterického zlata je naša “najvyššia” najvyspelejšia forma - vedomie - - z 3D verzie planéty na TerraNova Krist hviezdu sa každý môže zrýchlene vyvíjať - cez kontinuálne aktivácie a aplikácie našej originálnej genetiky DiamANt SolAR Hviezdy/Slnka - “ľudská genetika ktorú čistíme-opravujeme je jej padnutá zdegradovaná, modifikovaná genetika neorganickych / skorumpovaných kódov” (pokusy s DNA po tisíce rokov, ktoré vôbec nie sú v súlade na ktorých sq všetci čo sú tu podielali inak by nemali danú inkarnáciu) - preto Kristická štruktúra - Kristickí templári - 12D hviezdne brány v tele a na Zemi opäť prečistené spojazdnené a zosynchronozované čo nahrádza tzv. ľudský čakrový (limitujúci) systém a

nahrádza to antikristickú štruktúru,

ale bez toho, aby sa na to aplikoval systém presvedčení o tom, čo je Krist a jeho padnutá verzia. “Toto som dávno oddelila od ľudských limitujúcich prekrútených presvedčení, perspektív, duchovna a náboženstiev”,

keďže je to typ vedomia Tak, ako je úplne všetko “len”

určitý typ Vedomia - kódingu - vždy trocha iné frekvečné pásmo.. takže

“žiadne kovbojky okolo toho, hry na zlých a dobrých”, a to isté platí aj so všetkými galaktickými rasami/druhmi, ktoré sú absolútne všetky v nás. Vzostúp je na posvätnej Kristickej KristAAl úrovni a Galaktickej.. prelínajú sa, som/sme v procese…Ku pokračujúcej solARizácii - kriSTAalizácii - elektrizácii - polarizácii - extremizácii,

ku nielen 55 2022 kódom, lebo

to sú všetko nonstop aktuálne kódy / témy:

🗝

Vnútorná Technika - Vozdilo - Bio-Počitač - procesor, transmiter, dát, tvoja vzostupná loď a Budovacia Ultra Vyspelá a Dokonalá Techonológia je V TEBE - vonkajšia technika je mini odraz toho a obe sú nutné zosúladzovať a zosynchronizovávať do kedy ich stále používame, nebude ich treba.. ono dávno ich nie je treba :))

Ako premeníš uhlíka na DiamANt ? Pretlaky, horko, chlad - alchymizácia cez vysokofrekvenčné svetlo - ZVUK - svetlo - MENÍME FORMU - ZOBÚDZA SA KU TOMU, JE TO V KAŽDÉHO DNA, A KLÚČOVÉ KÓDY SÚ TIE ZDIEĽANÉ S TÝMI, KTORÍ SA ROZPAMÄTALI DOSTATOČNE NA TO, ABY TO VÔBEC MOHLI ZDIEĽAŤ A V PODSTATE TO AKTIVUJE TVOJE SVETELNÉ VEDOMIE - PAMÄŤ AKO NA TO... ''nie je sprievodca ako sprievodca, nie je transformácia ako transformácia a to je tak so všetkým'' ...

to sú presne procesy, ktorými si každého telo snaží prejsť na DNA, bunkovej, atómovej úrovni - ty si to môžeš urýchliť - Potenciál má úplne každý, ale využívajú ho len niektorí, využili - využíva ho však dostatočný pošet BYTostí ktorí odkormidlovávajú Novú ZEM už ako Hviezdu len rýchlejšie do jej ďalších

H.U. - časových matrixov - harmonic universes - do jej úplne NOVÉHO VÝVOJOVÉHO ŠTÁDIÁ CEZ JEJ STELESNENIE POSTUPNE NA ETAPY - CEZ TVOJU EVOLÚCIU SVETELNEJ KOZMICKEJ KRIST-AA-L DNA.

VĎAKA LEN SILNEJŠÍM A ČASTEJŠÍM ERUPCIÁM, A ZÁBLESKOM SA VYPÍNA STARÝ ELEKTRO-MAGNETIZMUS - 3D PLOT, SIEŤ, karanténa okolo zeme prestáva mať moc, je “skrinka zaklínadiel”- uspávanky podporujúce amnéziu - 3D matrix - kocka vnútri v každého spodku - v základe.. Na etapy sa starý matrix resetuje - vynulovávaním 3D Kódov - to sú však kódy starej pamäte - poznania - vedomia - identíť - všetko 3D databáza na ktorú je každý človek napojený a verí v to, teda žije to.. To sa vymazáva týmito len rýchlejšími resetmi.. staré frekvencie sú veľmi jasné a tvoje telo ich bude odmietať - dá ti najavo, kde čo áno, čo UŽ nie... Kde všade ty udržuješ starú matricu na mieste, tam to bude zosilnené a neznesiteľné zámerne PRE TEBA... tvoje pocity, detaily - na tých záleží - na mikro detailoch aby si začal vidieť Bigger Picture - makroúroveň... Odkial operuješ - funguješ - z akých frekvenčných pásiem teda úrovní vedomai v tele, TO URČUJE TVOJE REALITY KTORÉ SÚ ODPOVEĎ NA TVOJE VNÚTRO... SÚSTREĎ SA NA TIE SVOJE, NIE NIEKOHO INÉHO TAM VONKU... TIE SVOJE SI DEŠIFRUJEME - AKO SI SI VŠETKO NA PROGRAMOVAL ? NASTAVIL ? ABY SI TO MOHOL ZAČAŤ PRENASTAVOVAŤ , PRE-programovať ale cez kolapsy základov v sebe a všetkého vo svojom živote na etapy...


Čiže KAŽDÉHO 3D PROGRAMING A VŠETKO VOĽNE NEVYJADRENÉ - opresia, supresia ENERGIE, teda rôznych frekvencií - teda emócií ZA VŠETKY EXISTENCIE VŠADE SVETLO VYTLÁČA telo to musí vyjadriť - všetky nerovnováhy medzi polaritami a kde je TOK tebou limitovaný a blokovaný - kde si príjem obmedzuješ a veríš, že ZDROJ je vonku ... všetky hviezdne vojny v každom sú zosilnené, v každom kto válči v sebe, žije z nedostatkov a strachov v sebe, čiže kto nevidí tzv. za 6.Dimenziu cez srdce-šišinku, čiže je v hlave v mentálnych 3D hrách so sebou, je odpojený od zvyšku tela - učíš sa prenastaviť všetky zaužívané reakcie, odpovede a komUnikáciu meníš nonstop... čo komUnikuješ nonstop energeticky, to tvoríš a reality ti to doručujú dokonalo - tvoj hologram - tvoj kód - tvoja verzia Planéty.

To, čomu sa hovorí globálna úroveň je galaktická úroveň - dianie - následky tvorby - tzv. dianie tvorené kolektívmi a čím viacej bytostí sa navracia domov, prestáva si to nevedome odohrávať a živiť to, tým rýchlejšie padá mašinéria beštie, lebo ju nemá čo kŕmiť VNÚTRI TEDA VONKU.. avšak divočina sa len viac zosilní lebo to len vyššei frekvencie nedovoľujú už ďalej pokračovať.. takže dráma, rozptýlenia, tzv. falošné reality a správy - a tzv. falošné vzostupné reality sa len zosilnia zámerne.. ak vieš čo sú ZÁMERY A ÚČELA ZOSILNENÉHO SVETLA - SOLARU - NEBUDEŠ SCHOPNÝ TRÁVIŤ ŽIADNIU MANIPULÁCIU A 3D ILUZIU, NEBUDEŠ TO AKCEPTOVAŤ - BUDEŠ SI NONSTOP VYBERAŤ TVORIŤ INAK, SÚSTREĎOVAŤ SA NA HĽADANIE INÝCH CIEST, PORTÁLOV, INÉ MOŽNOSTI OTVÁRAŠ, energia ti už plynie úplne inde...


💥

Ďalšie Následky Častejších Intezívnejších SolAR zábleskov Vnútorného Zdroja-Slnka-informácií - Následkom je väčšia Destabilizácia toho, čo je 3D základov (počínajúc telom) - Kódy Prevratov - Resetov a ďalšie iné sa učíme cez svoje procesy zmajstrovávať alebo sme toho obeťou -Zmasjtrovávanie Ohňa je ZÁKLAD TÝCHTO PROCESOV - horúce bruško, teplá chrbtica, chladná hlava - iba ako metafora ale aj doslova - Kundalini Heat, človek funguje z presného opaku, bojuje s tým, stráca to 3D tvorbu, nedovoľuje si plnú expresiu Kreatívnej sily Kozmu bez toho, aby to nezneužil alebo nepotlačil, neznehodnotil (napríklad sex)..

Večný Plameň - TrojPLameň - je mega SILA aktivovaná SolAR zábleskmi - učíme sa to zámerne aktivovať, nečakáš na solAR záblesky, ty si ten záblesk... vďaka tomu sa predsa dejú - následok tvojej tvorby - dávno si vždy všetko pred-vytvoríme..

❣️

Nezmajstrovanie práce s vnútorným Ohňom - AGNI - (využívam databázu jógy),

čo je koreňova príčina straty krídel a vzniku 3D rasy - nevyužívanie / zneužívanie/mrhanie OHŇOM a koniec koncov - kreačnou silou kozmu v tebe - životnou silou - Universal life Force… Stará zem v tele sú kódy “antikrista - uhlík” a nová Zem sú kódy KristAA, ktorý zosilňuje všetko to, čo je skorumpované ja - a tvorba tohto malého ja /ega.. a vytvorený je na tom celý život = tzv. “tzv. Falošné všetko bez toho aby si si toho bol vedomý”.. zámerne sú všetky 3D typy hier a taktík - kde je to opak integrity zosilnené.. Extremizácia je len väčšia.. opäť zámerne.. keď začneš aplikovať VEDOMIE SEBA AKO ZDROJA - Bytie len na väčšom príjme seba až nekonečnom PRÍJME SEBA AKO VŠETKÉHO ČO JE-Bolo-Bude je lístok ku slobode, nezávislosti - kľúče ku vedomiu - poznaniu seba, sú kľúče ku moci - Božský oheň ktorého človek (3D aspekt v nás) je len kontrolór a potláčateľ…

❣️

Vo videu zdieľam príklady na môj dekompres cez piesne, hudbu, pohyb,

ventil - outlet zábavnou hravou formou - cez piesne alebo využiješ tú energiu na niečo užitočné alebo na oboje..

❣️

Kódy Božskej MEGA akcie - energiu môžeš využiť na zosúladenie všetkého - opäť prerobiť Dom, zbúrať, prerobiť cez aplikáciu nových Kódov.. nové aktualizácie a aplikácie v technike vnútri vonku :)) ale upgrejdy si treba dovoľovať cez vypnutie, kolaps, rozloženie..

❣️

Chlorofyl moje telo žiada veľa najmä po solARnych zábleskoch - podporuje vstrebávanie svetla a detox zároveň - aspoň tak mi to telo vysvetľuje vždy - vidíš na čo je to potrebné, na čo to telo potrebuje, ono vie - vedomie tela - svetla v tebe je tá ultimátna inteligencia, ktorej treba doslova odísť z cesty a maximálne ju podporiť…


🎁

BALIKY SEBA - balíky kódov -

dát / pamäte si rozbaľujeme ale tie staré je nutné vyplavovať, prestať sa ich snažiť aplikovať na Novú Zem 6D+

Takže všetky Pokračujúce a silnejšie

Mega Pretlaky a “spúšťače-gombíky všetky naraz”

môžeš vnímať ako EXTRA DAR PRE TEBA - to mení tvoje reakcie na všetko a meníš prístup, meníš svoju transmisiu, meníš energiu, meníš VŠETKO - vždy je všetko skúška vzťahu so sebou, spojenia so sebou ako so ZDROJOM a je to DAR, dar aby si mohol uvidieť / cítiť integrovať len viac o sebe… nonstop sa spoznával, učil sa všetko nové a odznova, odučil sa všetko zaužívané a naučené.. tzv. skákal do neznáma atď.. sami si tvoríme výzvy pre svoj narast.. človke sa im vhýba za každú cenu a tiež aj zmenám... chce aby zaňho bolo robené niečo a všetci mu hovorili čo má a nemá robiť - abdikovaná moc - si bábka na špagátiku svojmu 3D aspektu vedomia.

🕊

Vytrhávané koberce z pod nôh a skákania “tzv. do neznáma” sú horúca téma a aj bude, lebo

tých kobercov z pôd nôh je nám vytrhávaných veľa (nami -vesmírom) a dokiaľ si ich sami nezačneme vytrhávať “sme toho obeťou”.. vždy sú to len väčšie výskoky/výlety zo zón komfortu a žiadajú sa vždy len väčšie lebo vďaka len väčším výzvam sme schopný rásť a tie staré koberce, ktorých je fakt Veľa - hnilé základy starej zeme (tzv. falošné istoty a bezpečie) sa dekonštruujú postupne a vďaka tomu sme schopní budovať NOVÉ KOBERCE, NA KTORÝCH SI PARÁDNE POLIETAME - budujeme svoje stratané krídla - zazráčné koberce - naše svetelné telá - lode - vozidlá, a to sú už tie pevné základy, ale tým bránia “tie staré koberce“ a je ich veeeeeľa, preto je to proces umierania ego identít..

🌟

💥KAA Boom 💥 - to boli kódy ohlasené

na máj 2022 - tlmočíme kódy - AKTUÁLNE transmisie - v nich je VŠETKO - lúštiš vlastnú univerzálnu svetelnú hviezdnu reč na multiD úrovni -

apríl odštartoval všetko “konečne na plné gule” - Kódy Galaktického REBELA, ktoré úžasné doplňuje kódy Galaktického veliteľa svojej lode.. 🔥🚀

❣️

KDE VŠADE DRŽÍŠ STARÝ MATRIX NA MIESTE a živíš ho, budeš strácať, nepustí ťa ďalej, BUDE to super ZOSILNENÉ, NEZNESITEĽNÉ, ABY sa to nedalo odignorovať už, aby TY SI TO SKOLABOVAL vo svojich realitách.. ZDROJ KONTROLNÝCH SYSTÉMOV A OBMEDZUJÚCICH SYSTÉMOV JE VNÚTRI, TO VONKU JE len TOHO ODRAZ…

🔥

Telové systémy trávili - procesovali - zažívali korupciu a manipuláciu, kontrolu a zväzovanie krídel (tvoje vlastné a to vonku), závisenie a podmieňovania sa zvonka Respektéve zvúntra svojim egom.. TELO TO NEDOVOĽUJE UŽ TRÁVIŤ A DOVOĽOVAŤ TO VÔBEC, PRETO SÚ TO ĎALŠIE LEVELY DOSŤ BOLO.. črevá sú o prvotnej manipulacii kontrole - absorpcia živín, eliminácia toxínov, nepotrebného - celý spodok sú nižšie relmy a o záchranných/obranných/ochranných taktikách ega (zranené / malé ja/človek) - taktiky boja a hier o prežitie, strach teror z hrozby vonku, čo bude koľko bude ako bude, tak si zatváraš srdce čiže SVOJ PRÍSTUP ku nekonečným množstvám toho, čo ako človek hľadáme vonku, prístupy do NEBA - so RAja, VSTUPY KU VYŠŠIEMU VEDOMIU SEBA,kde sú všetky inštrukcie, kde je úplne všetko, čo kedy potrebujeme..

🔥

KDE SA SNAŽÍŠ NOVÚ ZEM ŤAHAŤ DO STAREJ? telo nepustí, lebo ty sa držíš starého v sebe,

Stavebné kamene novej Zeme nie je možné pokladať na základné piliere, ktoré sú staré a kde pôda je stará - nie je výživujúca Pre Hviezdne Semienko Novej Zeme..

Čo / kto má nad tebou moc? Čo / koho si myslíš, že potrebuješ ? Od čoho / koho závisíš? Čím / kým si všetkým určovaný / definovaný ? “Že to si ty, taký si, a také niečo je/nie je”.


RESETY, NULA, začatie odznova - ja keď musím vykonať veľké resety, vymažem všetko, aj aplikácie, a potom odznova, kde tie staré už nezahrniem, alebo musia byť aktualizované, samozrejme všetko s NOVÝMI NASTAVENIAMI A opäť VÝKONNEJŠÍM PROCESOROM a väčšou pamäťou - viac miesta na nové..

zvykaj si VŽDY začať od nuly, ale treba tie resety vedome vykonávať - učí sa to, zisťuje cez svoje procesy...


Človek sa snaží byť niekym iným celý život - je to zvyk - rutina - návyk - vo svojom tele sa necíti bezpečne a ani ho nechce cítiť, jeho telo v ťažkom podvýživení a stráda… na minime svetla - lásky - žiadny nektár - výživa - toto sa spojazdňuje a buduje sa vzostupné vozidlo-cez navyšovanie svetelné kvocientu a to má vyť príroda, lebo bez toho sa neprechádza ďalej.

Bytie “akože Novou Zemou” ako “únik do svetla” stále používajúc 3D databázu a perspektívy na seba a na všetko tiež neprechádza - vyhorí to. Novou Zemou iba Si a odtiaľ vykonávaš akciu - esencia cez prezenciu - prítomnosť prepojenosť len hlbšia So sebou ako so všetkým v Sebe. 🍎

MY “TO“ už SME - tak sa ukazuje rozdiel - veď ako inak rozoznať červavé jablko a čisté jablko keď na povrchu vyzerajú podobne až rovnako?

my sme “tie“ Kódy, užívame si ich, žijeme kódy Novej Zeme bez odmietania akejkoľvek mince alebo strany mince - integruješ obe a fičíš ďalej.. tých mincí je nespočetné veľa, ktoré integrujeme - Aspetov vedomia seba. Preto je to RESET TÝCH KÓDOV - vynulovanie tej databázy - Akášu. Koľko aspektov teba, toľko rôznych Akášov.

Nová éRA integrovaných Svetelných KOZMIC. BYTostí, Kozmické Znovuzrody do toho kým už Si,

Znásobovanie Hojnosti, ktorou už Si vo svojej Podstate - tvoja esencia - nektár - DAR - cez tvoju prezenciu Návrat Domov v Sebe .. je to “nonstop“ zisťovanie, že len ty sa vieš a môžeš obmedziť a kDe všade stojíš v ceste nekonečnu v sebe -

NEOBMEDZENÝ PRÍJEM SEBA AKO ZDROJA VŠETKÉHO, ČO POTREBUJEŠ A ODTIAĽ ČERPÁŠ - z hĺbky Zdroja v sebe. 🌀

Pokračuje tiež Mega kulminovanie všetkého do jedného bodu, kvantové skákania, vyvrcholenia, mnohokrát ako točenie sa v smoothie mixéri - ako ovocie, ktoré sa mení na kašu.. Všetko sa vďaka práve ZEXTRÉMNENIU URÝCHĽUJE… čiže “ešte ťažšie to bude pre 3D čiže pre ľudské telo a človeka vnútri”,

ktorý musí odumrieť len rýchlejšie - to sú všetko staré verzie nás / 3D ľudstva galaktikov,

vďaka čomu sa telo sa premieňa na aspoň na počiatočné krištáľ silica telo novej Zeme, na to si treba dopriať všetko to, čo si ako človek nechceme dopriať.. alebo to považuješ “za luxus” a pritom je to nevyhnutnosť.. všetko investuješ do týchto procesov, buduješ podporný systém Novej Zeme v sebe pre seVa a túrovni možnosť zdielaš už len cez svoje Bytie / transmisie / cez energiu..

Uvidíš Všetky typy počasia v jednom - ako vnútri tak vonku, počas kulminačných mega dni/dátumov ako napríklad 30.4.-2.5. - každú chvíľu sa všetko strieda, horko, potom sa ochladzovalo, potom zase horko, vysoká vlchosť potom žiadna, tlaky hore dole, lebka a celé telo v mega tlakoch, telo muselo byť viac mení ležmo polo-ležmo a to najmä pri prudkých prevráteniach a prepólovaniach - telo ma vždy vedie do akej pozície sa dať, čo robiť nie čo, ako sa PODPORIŤ ORGANICKY bez zásahu človeka vnútri, aby som si to urobila čo najhladšie. Čiže plne sa ustabilizovať najprv a robiť len to, k čomu ťa telo vedie… Veľakrát sú nutné vyložené Nohy, výmena toho ako ležím každú chvíľu - hlava na sever potom na juh potom západ atď - podpora s prepólovávanim.. zámerne idem idem zmoknúť, keď vidím, že je to fotónový dážď, keď Svietilo slnko zároveň - sú to také anjelske kvapky - celé telo pokryjem tým, aby som to absorbovala.. veľa Dúh je následok dalších skokov a Premosťovaní 🌈

..andary vždy tiež v daždi - celé šťastné zmoknuté, dúhy počujem cítim - aj ich vôňu cítim ako sa formujú dávno pred tým než sa materializijú-je to celotelový celozmyslový zážitok bohatsva..

💗

Tvoje telo prirodzene ako sa otvára srdce, rôzne typy sŕdc a komôr a precitávaš len viac a viac, bude odmietať všetko to, čo je pokrm pre 3D telo a vedomie ako napríklad živočíšne čokoľvek, určité zvuky, chemikálie, určité vzťahy, interakcie, prostredie, v ktorom si atď.. takisto ťa do starej práce nepustí ak už to nie je v súlade. Ani do vzťahu, ani do mnohého, čo veľmi rýchlo prestáva byť v súlade.. priprav sa na extrémne rýchle zmeny, ktoré treba vykonať a na ešte väčšie “DOSŤ BOLO”, lebo “sa to ide” riadne vyhrotiť v 3D zemi čo sa týka vzťahov, bezpečia, istôt, ohrozenia pocitu bezpečia, všetko, čo sa týka moci, korupcie, bohatstva, hojnosti, nedostatkov atď… atď.. bude to super divoké… hlboko do KOREŇov a jadra,

len hlbšie do základov-do jadra sily a moci + “vzájomného ľudského parazitizmu” - všetky slabosti priamo v koreni, v lone, v solAre - v jadre - kde si manipulovateľný na základe viny a strachu vlastným 3D aspektom..? úplne všade, preto je to proces ktorý si vyžaduje keb väčšiu prítomnosť v sebe a otvorené srdce..

všetko, kde je to stále separácia, nedostatok, limitácie na svojej Neobmedzenosti, kde je to stále duálny konflikt vnútri musí byť vždy zosilnený, aby sa to nedalo si nevšimnúť, preto spojazdňovanie si príjmu SEBA AKO ZDROJA VŠETKÉHO ČO POTREBUJEŠ, všetkého

čo je - bolo - bude je nutné, odtiaľ všetko čerpáš a buď pripravený na to, že tie tlaky mnohií neunesú, že to bude extra chaotické a destabilizované, lebo TO JE NUTNÁ SÚČASŤ PREVRÁTENIA 3D “na hlavu” a jeho Dekonštrukcia - súčasť každého individuálnych procesov a ak si naozaj svetelný pilier, ty si STABILIZÁTOR - Oko búrky.


Video z 5.5.2022, ktoré si nájdeš aj v sekcii Novozemský kanál tu na webke:


Následky Častejších-Silovejších SolAR Zábleskov Vnútorného Zdroja Slnka: Destabilizácia-Prevraty-Resety-Zmajstrovávanie Ohňa:


Extra Galéria:


1,304 views

コメント


bottom of page