top of page

Kristovi Avatari,Planetárne Hviezdne Brány v Tele, Zrody Nových Vyšších Expresií Seba, Krist.Misia

Updated: Mar 26, 2021
Kristovi Avatari,Planetárne Hviezdne Brány v Tele, Zrody Nových Vyšších Expresií Seba, Krist. Grálová tzv. ''Misia'' a Úloha Návratiť Zem Domov cez Seba cez svoj vlastný proces Návratov Domov do Jednoty Vedomia Všetkých Hviezd:


Transmitovanie - Vysielanie Integrovaných svetelných Kódov Vedomia Novej Zeme a Tela cez celú svojú Bytosť, Dýchanie a svoju Prítomnosť, cez svoju Tvorbu je Jedna z hlavných Priorít Grálovej Kristovej tzv. Misie - cesty návratu Krista v Sebe zvúntra Von a ZNOVU-Navrátiť Zem DOMOV do jej pôvodných originálnych Vzostúpených Kristovych Stavov Jednoty Vedomia všetkých Hviezd, Slniek, Galaxií cez Seba a svoje Procesy Návraty Domov v Sebe - čiastiace, integračné, neutralizačné, alchymické, transmutačné, vzostupné procesy premien cez svetlo na svetlo do svetla - Univerzálne Vedomie (múdrosť) - Láska - Sila.


Patrí sem aj Zjednotenie všetkých Zemí a jej časových matrixov, osí - realít - časopriestorov:

3D Zeme, 5D Zeme Tary, 7D Zeme Gaii (telo a chrbtica Albiona) a výstup z padnutej Mliečnej dráhy cez 8D metagalaktické jadro..

TerraNOVAZem - Kristáľová Hviezda - Avatar Univerzálny Matrix a Matrix Univerzálnej Mysle tvorenej Kozmickým trojplameňom. Znovu-odomknutie a sprietočnenie všetkých Planetárnych Hviezdnych Brán Zeme v Sebe-na Zemi a najmä tých, ktoré sú kľúčové, ktoré majú Grálový Bod v Sebe, a tých, ktoré sú systémy brán Materinských Árch, Trinity Brány a Arc of the covenant Brány a vortexové svetelné ultra technológie Brán, ktoré Vedia odokmnúť, navrátiť naspäť do pôvodného stavu, spravovať a strážiť tí, ktoré majú ku ním Kľúče vo svojej DNA - inštrukčné sety súborov kľúčových kódov.. 12 hviezdných brán Zeme ku Vedomiu koreluje s dvanástimi smargdovými holografickými tabletmi, v ktorých je úplne všetko - všetky poznatky o bránach, o budovaní, celá galaktická a ľudská história a budúcnosť, ktoré boli ukradnuté, znehodnotené a zdieľané ich úplne prekrútené verzie.. Kristovi avatari ku ním majú kľúče, dávajú ich naspäť do pôvodnej formy cez seba - sú vnútri - všetky prístupy sú vnútri. Kristovi Avatari taktiež vedia prekladať a tlmočiť tie tablety, spravovať ich.. súvisí to s témou 12. prvotných kmeňových rás na Zemi..

Tí, ktorí sa rozpamätali, že sú sučasťou Projektu Paledoriánov Vzostúpená Nová Zem, ktorí naväzujú na 4 hlavných Kristovych Avatarov cez ich plné Prebudenie v Sebe.. Dve faraónske egyptské-kristove línie držiace kľúče ku 2D a 4-5D grálovým hviezdnym bránam,

Jeshua - rôzni avatari pod týmto pomenovaním (nebol len jeden) držiace kľúče najmä ku 8D Bráne - súvis so 4D Bránou v Gíze a Kráľ Artur bol posledný držiaci kľúče ku 11D grálovej hviezdnej bráne. Hlboká čistka a pochopenie o čom bolo posledných 2tisíc rokov, 6-9 tisíc rokov, posedných 26 tisíc rokov a komlet celej Zemskej galaktickej histórie - zlučovanie nižšieho, vyššieho, veľkolepého akášu v Jeden a tvorba úplne nového zo svojho Bytia Vedomím a Telom Novej Zeme - Prístupy sú len vnútri.. Bod Kreácie, Bod Zdroja 0.0 - bod vynulovaného človeka je priamy Lístok Všade v Sebe cez Seba. Bod, z ktorého budujeme svoje telo novej Zeme ako ZÁKLADNÁ KONŠTRUKCIA Krištáľovej Slnečnej Svetelnej Plazma Lode do Aurora časových Kontinuií a Platforiem a odtiaľ ďalej do Vzostúpenej Novej Zeme..

Vedomie Seba je pamäť na

na seba, na všetko na vracajúce sa postupne aktiváciami svetelenej DNA rozpúšťaním ostatného plota udržiavajúce padnuté vedomie, lunárne, nevedomé fungovanie a zničené telo - ľudský typ tela je výtvorom Krízy Vedomia a teda znehodnotenej DNA.. Každý v sebe presahuje a rozpúšťa strom smrti, obnovuje, oživuje spojenie s Pravým Slnečným Zdrojom všetkej energie-vedomia a naše Síriusovské-Lyranské dedičstvo:

12D Univerzálny strom života - vedomia - poznania - Univerzálneho vedomia v Sebe - jeho ožitie naplno v Sebe, vo svojom svetelnom Tele cez Obnovu svojej originálnej svetelnej krištáľovej hviezdnej diamantovej DNA.. Všetko toto sú súčasti úloh, poslaní, misií, práce Star Seeds, ktoré sa do 3D Zeme inkarnovali cez cez úplnú fragmentáciu a vybrali si závoje a stav spánku - amnézie tak dlho, ako si sami nakódovali..


Na Youtube pod týmto videom v sekcii Komentáre môžete nájsť 5 linkov na články, fotky, videá, ku týmto témam a témam s nimi úzko súvisiacimi..


Krásny Čas návratov do úplných PRA-Počiatkov a tzv. ''vyspelej-ďalekej Budúcnosti'' Zároveň - z bodu 0.0 a z perspektívy Vedomia Svetelného Tela je všetko možné...


S úctou,

Maria
451 views

Opmerkingen


bottom of page