top of page

Galaktické Kódy,Hviezdne Brány a Kozmická Inteligencia v Tele,Stelesnenie Zdroja Budúcej Zeme Teraz

Updated: May 31, 2022

Nový Človek Majster Budovateľ - dvojkové Kódy

- Vedomie Zdroja Novej Zeme - Kozmická Super Inteligencie vo forme - nekonečné vedomie SEBA projektujeme cez matricu Novej Zeme a to je úplne iná verzia teba, ktorá sa vyjadruje, komUNIkuje a tzeda tvorí - zažíva úplne inú Verziu Zeme (vzostúpenú Hviezdu). 💫

SVETELNÁ HVIEZDNA RODINA NOVEJ ZEME PRICHÁDZA AK TY JU UŽ VNÚTRI ŽIJEŠ A PREDSTAVUJEŠ PRE SEBA V SEBE NAJPRV.

(link na ďalšie kľúčové video môžeš nájsť spodku)

MENŠIA A MENŠIA FYZIKÁLNOSŤ - ROZPÚŠŤANIE VIBRAČNEJ HUSTOTY, OPÚŠŤANIE STAREJ ZEME-STARÝCH VERZIÍ SEBA ÚPLNE, PRESAH “LUDSKÝCH Typov, POTRIEB a VZŤAHOV“ PRESAH NEDOSTATKOV/NEDOSTATOČNOSTI A HĽADANIA ZDROJA toho, čo máš BYŤ TY PRE SEBA VONKU = PRESAH MENTALITY “ČLOVEKA STAROZEMŠŤANA” úplne.

🗝🛸🌟

ZÁKLADY BUDOVANIA MERKABY CEZ Galaktické Kódy a Hviezdne Brány Vedomia v Tele, Stelesnenie Budúceho Človeka Majstra Budovateľa Teraz, Ako Galaktici už dávno Pristáli, Svetelná Kozmická Inteligencia v Nás, Povznášanie Života,vzťahu so sebou do vyšších úrovní, Rodina a Vzťahy Novej Zeme,

ZDROJ NOVEJ ZEME TU A TERAZ - aký typ zdroja vyživuješ ?


🔧🛸🗝🌟🚀

Oprava svojej Lode na vzostup, na budovanie všetkého nového na základe matrice TerraNova novej Zeme v sebe,

🍀🌟

ZLATÉ Základy Tvorby = KomUNIkácie = Kreácie Novej Zeme ako takej (kľúč je v počúvaní cez utíšenú myseľ zjednotenú so srdcom) a Základy Multidimenzionálneho Majstrovstva,

🔥

Čím vyššie Frekvencie, tým viac Vidíš SEBA VO VŠETKÝCH FORMÁCH A PODOBÁCH, TÝM VÄČŠIA VÝZVA pre tých fungujúcich vnímajúcich z 3D úrovne vedomia, že vidia stále len seba..

💎💫

Vyšší Operačný systém NovoZemšťana, ktorý operuje, tvorí z božského Intelektu doslova, génius v nás tvorí novú Zem z dosiahnutého OČISTENÉHO INTEGROVANÉHO GALAKTICKÉHO

VEDOMIA NOVEJ ZEME V SEBE a postupne stelesneného CELÝM TELOM KTORÉ SA ZDÁ BYŤ AKO TO ĽUDSKÉ A FYZICKÉ AKÉ UŽ NIE JE..


💤💫

Najväčšie Čistenie a Integrácia Kódov Novej Zeme v spánku, lebo ego ''tam nie je'',

💎

Prevychovávanie sa, prevzdelávanie sa cez vyššie vedomie JE NUTNOSŤ A ZABUDNÚŤ VŠETKO NAUČENÉ AJ POČAS FÁZY 4D (od transformácie ku transcendencii).

🎶✨🎶

ČÍM VYŠŠIE FREKVENCIE TÝM VIAC MUSÍME ČELIŤ SEBE, A TOMU ČO JE VNÚTRI stále nerozoznané, neprijaté o sebe, nespoznané a neintegrované o sebe, a to je LEN VIAC AKTIVOVANÉ ZVONKA, ABY TI UKÁZALO, KDE Ty STÁLE ŽIJEŠ z 3D v sebe, netušíš a chrániš sa, brániš sa tak od hojnosti Novej Zeme, kde ty Stále nechceš cítiť seba len viac a viac, ísť hlbšie, aby si mohol ísť vyššie, cítiť len viac svoje telo, cítiť vidieť počuť, kde všade ideš proti svetelnému fyzickému telu / ideš proti sebe - - to všetko a oveľa viac extrémnejšie zviditeľňované, taký je účel polarizácie cez rekorné navýšenia už každú chvíľu v dávkach fotónového svetla a výške frekvencií..

čiže Čím vyššie Frekvencie tým viac Vidíš SEBA VO VŠETKÝCH FORMÁCH A PODOBÁCH, TÝM VÄČŠIA VÝZVA..

🍀🌈

VŽDY MATERIALIZUJEŠ SVOJE VIBRAČNO-FREKVENČNÉ NALDANIE, A TO BUĎ ZJEDNOTENIE POLARÍT (NovoZemšťan) V SEBE ALEBO SEPARÁCIU POLARÍT (starozemšťan-3D človek, stále sa hrajúci na ženy a mužov)..

🗝❣️

IBA SI plne prítomný na príjme najprv, si v toku v kvantovom stave, zjednotenom stave vedomia NAJPRV, odtiaľ konáš..

Nie si v hlave, ale plne v celom tele ako JEDNA JEDNOTKA SO SEBOU.


🗝❣️

NOVÚ ZEM NAJPRV MUSÍŠ BYŤ, ABY SI JU MOHOL ŽIŤ - MATERIALIZOVAŤ CEZ TO, ŽE MÁŠ DO NEJ NAJPRV PRÍSTUPY A UDRŽIAVAŠ STAV EXPANZIE NA RÝCHLEJŠÍ PREPIS SVOJEJ GENITIKY CEZ SVETELNÉ GALAKTICKÉ KÓDY VEDOMIA NOVEJ ZEME - NOVÉHO ČLOVEKA... a mnohé “horúce témy” iné môžeš nájsť v tomto

ďalšom super kľúčovom videu, ktoré je pôvodne 3 hodiny dlhé, je z Kurzu Zrody Seba ako (terRAnova slnečnej Kristos) hviezdy Novej Zeme, ktorý môžeš nájsť v sekcii Škole Majstrov:
834 views

Comments


bottom of page