top of page

Aplikácia Vyšších Úrovní Vedomia,Svetelná Kozmická DNA,Božský Intelekt,Téma Pohlavia,Brána do Neba
Praveké vedomie Majstrovských Stvoriteľských Rás v Nás, Aplikácia Vyšších Úrovní Vedomia,Svetelná Kozmická DNA,Božský Intelekt,Téma Pohlavia,Brána do Neba - do Novej Zeme, Sirius, Veľryby, Prerastenie Frekvencie doterajších vzťahov atď... Celú Aktiváciu a Transmisiu Nájdeš v Škole Majstrov pod názvom VEDOMIE MAJSTROVSKÝCH STVORITEĽSKÝCH RÁS V NÁS:


VzoVstupy do Vedomia Majstrovských Stvoriteľských Rás v Nás, Božská Neutralita, hviezdne brány zeme a to najmä v Egypte, Jemno-Mocnosť, Vo vnútornej Jednote Je Sila, Prerastanie Frekvencie ľudských (doterajších) vzťahov, keď zrazu prestávaš rezonovať so všetkým a všetkými v okolí, Presah ľudských Myšlienok - Ľudský Intelekt a Božský Intelekt, Zmajstrovavánie Sústredenia Energie na Tvorbu Novej Zeme a nie na to, čo všetko padá, Sprístupňujeme sa tu Prítokom Svetelných Dát PraVedomia-Pamäte počas Galaktickej LyrAnskej Pasáže Leviej Brány 0.0 a Otvárame sa zužitkovavánie jej Kódov Sily a Moci Stvoriteľa, Architekti a Zakladatelia Vesmírov, Návraty Pamäte na prapočiatky všetkého,Akáše a Svetelné Balíky Kódov Vyššieho Vedomia v našej DNA,Ako vyvíjame svoju KristAAlovú štruktúru cez svetelné fotónové vlny vedomia, Začíname Nový Cyklus vstupov do nekonečného stvoriteľského alchymického potenciálu v nás,Levia brána Je aplikácia najmä Kódov 777-Slobody a Majstra Ukotvovača a Tvorcu Vyššieho Neba na Zemi - Aplikácia kódov Suverenity,Sily a Prevracača Rutín- LyrAn v nás ukotvuje nebo na zem (12D) po tom čo Sirius (6D) otvorí brány do neba-Všetko cez Hviezdne Brány vedomia v nás, Procesy Premien a prerábok tela a vzťahov, Ako sa nám mení zrak a všetky zmysly, celé Telo sa Zjednocuje, Prijatie a využívanie svojej nekonečnosti-stavy Uvedomenia na základe,ktorých vzostupujeme telo-budujeme (svetelné) telo novej Zeme, Je tu toho mnoho, stačí sa len naladiť, uvoľniť sa do tejto transmisie a pracuje to kvantovo..


Ukážka z nej a extra kódy:Levia Pasáž VzoVstupov pokračuje na ďalšie 'roky'...


508 views

Comments


bottom of page