top of page

Aktuálne Procesy s Telom,Aplikácia Božskej Vôle V Nás,Premeny Bremien na Dary,Presah Duchovnej cesty

Updated: May 31, 2023
Aktuálne procesy s telom, aplikácia Božskej vôle v sebe namiesto ľudskej, Presah duchovnej cesty s Transformácie, komUnity novej zeme, Život ako dar a nie ako bremeno – čistenie Všetkého ľudského, čistenia predkov na úplne inej úrovni, Stelesnie Vedomia Zdroja celou BYTosťou - stelesnenie Mieru, ktorý Predchádza slobode, opar-solARny výbuch-spálenina na perách, prerábky tela, čistenie hnevu - kde sme verili niekomu (3D) vonku-vnútri a nemali sme, mali sme veriť vnútru,mega množstvá energií ktoré sa naše telá snažia spracovávať, ako božská vúľa nahrádza ľudskú,

vstupy do vyššej seba-expresie cez vždy nové ústa-telo-nový ty - postupné Stelesňovanie Budúcich verzií seba teraz,

(vyššia-božská) Sila-Moc-Vôľa ktorá nahrádza tú ľudskú,

AKTUÁLNE KÓDY PRAVEKÝCH PRAMAJSTROV,

PRESAH SEBALÁSKY - UCTIEVAŠ SI SEBA A NÁS AKO SEBA-AKO-LÁSKA

Tvorba času, ktorý neexistuje,


Si deklarácia separácie, a toho že si na nejakej ceste, čiže nie si v Jednote s týnm kým Si a neaplikuješ to Vedomie Zdroja, alebo si deklarácia tým čo vibruješ, žiariš, projektuješ že si TVORCA - dekláracia slobody:


Aktivácia doplňujúca toto vysielanie - Na spodku:


Ja Som Dekláracia Jednoty, Slobody, Sily a Moci Zdroja Všetkého cez Jednotu ktorú aplikujem a uplatňujem Vyššiu (Božskú) vôľu v sebe. Uzatváram karmické lekcie, procesujem a vyjadrujem všetko za všetky časy a existencie teraz a tak rozbaľujem nekonečné bohatstvo darov lásky a múdrosti, hobšieho pochopenia. Presahujem dovolovanie si Seba ako Zdroja Všetkého, nemám si čo dovoliť keď som “To” čo nás presahuje ako “človeka, Individuálca”.

Bremená života premieňam na dary. Som tu na transmutáciu, alchýmiu cez srdce a návrat všetkého do najvyšších oktáv cez tranzity do vyšších oktáv svojej existencie, vyšších dimenzionálnych expresii seba a bohatších zážitkov nekonečnosti ktorou som..

SOM ÚPLNE NOVÁ CESTA A DESTINÁCIA V JEDNOM, DOMOV SOM DOCESTOVAL A ZDIEĽAM - Vyjadrujem TO UNIKÁTNOU FORMOU v každom momente - SOM SEBOU, nežijem nenaplnené sny, túžby, očakávania, vyžadovania 3D aspektu vo mne a mojich predkov. Ukladám to na večný odpočinok, VzoVstupujem do hlbších vyšších rovín MIERU V SEBE NA MULTIDIMENZIONÁLNEJ ÚROVNI A TO JE NA NEZAPLATENIE. Nemáš si čo dovoľovať, Keď vstúpiš naplno do toho kým si, tu si na neobmedznom ihrisku integrovaných BYTostí hviezd -- oni ako ty ako my --534 views

Opmerkingen


bottom of page