top of page

Znásobovanie Hojnosti, ktorou Už Si, Zjednotenie Dvojplameňa - Neutralizácia Polarít, Alchymické Kryštálové Misy a Andary - Aktivácia a Info ku AutoPríhode a Integrácii Kozmických LúčovK dispozícii Je Krátke inšpiračné video - náväznosť na video s názvom Zvyšok 2024, kde sa venujeme aj tomuto:


💎 Integrácia všetkých kozmických lúčov v sebe - je to proces masívnej celoživotnej organickej RAdiácie - -

Integrujeme všetky kozmické lúče v sebe, netreba sa obmedzovať na jeden,


💎 Niečo ku autonehodám a upgrejdom, havárie, nárazy a upgrejdy.. lebo ťa vystrelí do iných rovín, avšak ak je na čase celotelovo opäť tranzitovať do vyšších frekvenčných pásiem  - vyšších dimenzii vedomia celotelovo,


💎 DARY v jazvách a zacelených zraneniach,


🥭 Mango strom vedľa domu, ktorý prenajímam som obložila črepinami z kryštálovej alchymickej misy ktorá sa rozbila pri sťahovaní lebo všetci len berú z toho stromu, nikto nevracia naspäť, žiadna vďaka, iba Dávaj zadarmo!!

Tak som urobila ceremóniu vďaky tomu stromu, objala, poďakovala, precitila že Naozaj si videný - rozoznaný a milovaný strom- živá Bytosť - kryštálove črepiny okolo neho som vysadila, vždy, keď hrám na misy, vibrujú a zdieľajú vyššie frekvencie, GAIA HNEĎ ODPOVEDÁ slovami neopísateľne!

Mangá na mňa tento strom hádže vždy keď vyjdem von vedľa neho fotiť ANDARY! Naposledy som fotila  4 sety andar, 4 mangá hneď vedľa mňa zhodil 🥭 to je tá pravá hojnosť - znásobujeme hojnosť ktorou sme-Gaia Je-Všetko živé Je ❤️ črepiny z rozbitej misy vysádzam všade tu vrátene andar a ich kúskov, nadväzujem na prácu z pred dvoch rokov, vysadila som to tu vedľa tohto mesta kde som teraz (vtedy to bolo na ostrove). Tam som vysadila ešte viac, vraciam sa tam.. pôjde pod vodu úplne. Aj táto oblasť tu.. je na čase.. celý Karibik. Z pod vody mnoho sa vynorí a pod vodu mnohé Sa potopí… a to tak všade.. iné rozloženie vody a pevniny.


💎  Dvojplameň a dualita:

Zosilnenie separácie, nerovnováh polarít zámerne v sebe, vonku, vo vzťahoch, ktoré budú pokračovať len viac, len na hlbšiu integráciu seba, čistenia, sprietočnenia tela, zjednocovania so sebou ako ZDROJOM vo všetkých Dimenziách,

Zosilnenie čistenia ľudských domnienok o dvojplameňoch s čím súvisí čistenie Karmy,

Sme tu na presah duality, čo je proces najmä cez procesy vzostupy tela…

Ako presahujeme umieranie a reinkarnáciu, ''TO'' kým si neumiera, iba tranzitujeme do vyšších ľahších svetelnejších verzií Seba - prenášaš celé telo v atómovýcha DNA základoch (cez detox, prepis, obnovu DNA kódmi Novej Zeme) do vyšších frekvenčných pásiem vedomia (Novej Zeme)


💎 Ak je ti na zbláznenie, ku tomu zdieľame tiež presne tak ako v predchádzajúcom videu ku Zvyšku Roka 2024,💎Ako sme tu na vyzdvihnutie rozmanitosti a na užitie si toho, zažitie rozmanitosti na výber toho, čo si praješ žiť a čo nie, čo si praješ vo svojich realitách a čo nie... Rozmanitosť multidimenzionálnych aspektov vedomia seba, toľké rôzne energie - emócie, aby si sa opäť rozpamätal na to, že ako ich transmutovať, ako sústreďovať vedome energiu a pracovať s ňou - so sebou ako energiou, ale najmä to slúži aby si používal MENU života vedome, aplikoval slobodnú vôľu.. vyber si...


💎 Ako sme generátori svetla, svetelná žijúca inteligencia a tá umelá ktorú netreba nechať prevládnuť a nevyberať si ju... Ty si svetelný buldozér na ktorý tá umelá neživá intelignecie nestačí..


💎 DRAGOON - priezačnosť a čistota KRIST AA LU - krištáľovej mriežky Zeme avšak je v tebe ...💎💎💎


Aktivácia - Inšpirácia:


💎💎💎


Strácame sa, aby sme sa našli, Zabúdame, aby sme sa Rozpamätali a Pochopili,Že Sme Nekonečnosť Lásky ako stavu vedomia v bytí a čistíme separáciu, tvorbu z nelásky - integrujeme sa - uvedomovanie - realizácia seba ako Zdroja Vedomia / lásky - aplikácia nového videnia - vedenia - presahujeme limity/obmedzenia na sebe (mentálne obmedzenia) - Zjednocujeme sa v sebe so sebou - vynulovávame náboje - neutralizujeme aby sme sa navrátili viac a viac do fungovania z bodu / stavu kreácie alchýmie 0.0

V Zjednotenom stave vedomie, Kde si všetko všetkým všade tu a teraz, si nikým ničím nikde zároveň - ničota - prázdnota - naplnenosť a preplnenosť esenciou (seba ako) večného života - grálu - len byť sebou - je bezpečné byť sebou, cítiť sa naplno a byť slobodný v plnej svojej parádnej Božskej expresii Bez súdov, “buzerácii”, každý túži byť videný, rozoznaný, vypočutý, pochopený, prijatý, milovaný - ty pre seba to stelesňujes - vonku to nenájdeš - zvnútra von Zdrojujeme 💫

Ja Som Organický Generátor Spravovateľ Organizátor a Alchymista Transmutátor, ktorý nevyužíva lebo nepotrebuje umelé neorganicke generátory čerpajúce zo znečistených databánk na kontrolu myslenia, cítenia, správania sa.. Do kedy sú mnohí zvyknutí sa dávať Dole v sebe a medzi sebou, do kedy to nevymenia za podporovanie sa a to, čo nás posilňuje nie oslabuje, dovtedy sa znovu-tvoria umelé reality zo stratenia sa v mentálne s únikmi nevedomými od seba. Pravá svetelná inteligencia sa cíti, teda vie, nie myslí.. všetko je zjednotené  v jedno - myslenie cítenie videnie počutie vedenie, všetky zmysly a senzory v jeden - vieš kto si a aplikuješ toto vedomie namiesto aplikácie nevedomia tak, ako je zvykom ..184 views

Comments


bottom of page