top of page

Korene Ľudstva, Vzostup do Novej Zeme Obnovou Krídel Rôzneho Typu,Jednota Dvojplameňa,Solarizácia

Updated: Jul 5, 2021

Vy-BUDOVANIE Planetárnych KRÍDEL, ktoré sú súčasťou nášho pôvodného Krist. svetelného telo, ZJEDNOTENIE vnútorného DVOJPLAMEŇA VO FÁZACH ALCHYMICKEJ ÚNIE HIEROS GAMOS - Únia Oboch v Sebe vo fázach zjednocovania 5D Zeme - Duševné telo a 7D Gaii - Nadduše Monádové telo Zeme,


ďalej Téma:

Od čoho sa odvíja VZO-VSTUP - PRÍSTUP - VSTUP do Novej Zeme,

KDE

ZNÁSOBUJEME HOJNOSŤ, ktorou UŽ VO SVOJEJ PODSTATE KAŽDÝ JE, vždy bol, len s tým nebol prepojený a zabudol, ako v najvyššom súlade zužitkovať energetickú nekonečnosť, ktorou je..na to sa rozpamätáva a učí sa to cez svoje procesy a hlbkovú prácu so sebou, so svojim vedomím svetelného tela na multidimenzionálnej úrovni..

Začiatok HOJNOSTI je v KAŽDÉHO KORENI, v tvojom POCITE BEZPEČIA, ISTOTY, DÔVERY v sebe a vo vnútornej sile dekonštruovať, rekonštrukovať a transmutovať všetko od ÚPLNCÝH základov. ZTELESNENIE FÉNIXA A BUDOVATEĽSKÉHO AVATARA - DRAKA, ČO SÚ PODKLADOVÉ SVETELNÉ KÓDY NOVEJ ZEME.


PLUS TÉMA:

Globálne aktuálne - kontinuálne dianie a

KAM AŽ SIAHAJÚ VŠETKY ĽUDSKÉ TRAUMY, OTROCKÉ SYSTÉMY PRESVEDČENÍ, Zvyk na SEBAZRADZOVANÍ SA nič netušiac - zvyk ZNEUŽÍVANIA MOCI A ÚPLNE VŠETKÝCH NÁSTROJOV, Z KTORÝCH SA POTOM STÁVAJÚ NÁSTROJE MASOVEJ DEŠTRUKCIE (ZBRANE), ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ ĽUDSKÉ SPÔSOBY VŠETKO RIEŠIŤ NÁSILNE, ZASTRAŠOVANÍM, Manipuláciou a vydieraním NA DOSIAHNUTIE SVOJHO, čo sa učia deti hneď ako prvé v rodinách, v ktorých vyrastajú, že ČO je opakom lásky, harmonickej rodiny a vzťahov..


ODKIAĽ TO VŠETKO Pochádza, VYCHÁDZA v každom - Lineárne TISÍCROČNÁ VLÁDA KOLEKTÍVNEHO EGA 3D ĽUDSTVA - všetkých odvrátených strán galaktikov a krist. vedomia..

Na to sa rozpamätáva, sú to šokujúce zistenia trvájúce celý ten čas prebúdzania - NÁVRATU PLNEJ PAMÄTE NA VŠETKO.. ĽUDSTVO SA DRŽALO POD POKLIČKOU TAK DLHO, konzumovalo falošné informácie, zapojené bolo-je do umelých hologramov veriace umelým holografickým projekciám, že sú pravda.. Ľudstvo tak dlho podliehalo vpichom umelej inteligencie a anti-kristikých rás, ktoré týmto celý ten čas alterovali - hybridizovali - modifikovali ničili originálnu kristovu diamantovú slnečnú ANjelsku DNA, ktorá zabezpečovala tvorbu lunárneho vedomia a poslušných robotov, poslušné stáda ovečiek následujúcich (ego) lídrov..


Pozrieme sa viac na

Hlboké korene ľudskej neslobody, nedostatkov, nedostatočnosti, ne-moci, ktoré boli kompenzované zaplňaním si všetkého zvonka siahajúce do úplných Prapočiatkov galaktickej histórie a uväznením sa v 3D Terre,

Návrat Domov do Jednoty Vedomia (Slnka) je cez spojazdnenie si Generátora Energie v Sebe cez Napojenie sa na Pravý Zdroj Energie v sebe, odpojenie sa od čiernej vysávacej večne hladnej diery - napojenie na falošných zdroj všetkých systémov podporujúce nedostatky kompenzáciu si nedostatkov.. Návrat domov je cez Obnovu architektúry našich krídel svetelného tela.

Pre každého je

Podstatný PRESAH TRAUMY ZO STRATY KRÍDEL, z pádu Vedomia do Nevedomia a roztrieštenie svojho posvätného Krištáľového - Diamantového Srdca Jednoty Dvojplameňa na mnohé kúsky.. Toto sú základné kľúčové VYSLOBODENIA SA cez VLASTNÚ regeneráciu, obnovu a budovanie svojej, teda planetárnej telovej architektúry Krištáľovej Hviezdy - Originálne vzostúpené kozmicke Kristove Vedomie-svetelné Telo.

Všetky traumy sa otvárajú a začínajú procesovať, spomínať si na seba, na všetko

počas prebúdzania sa - rozpamätávania sa na 5D ANjelske Krist. Ľudstvo Tary, čo je prevažne Siransko-Lyranský Projekt, s čím súvisí integrácia jej pádu a výbuchu, na základe čoho sa vytvorila 3D tieňová fantómová Zem, kde sa začali hromadiť množstvá bolesti a tráum zo všetkých existencií naraz na individuálne, kolektívnej úrovni.. Pre každého je to zlomový čas sa buď oveľa oveľa hlbšie do seba ponárať a dovoliť si spomenúť na úplne všetko cez aktiváciu pamäte vo svetelnej DNA, kde sú tvoje super schopnosti a plné VEDOMIE - POZNANIE - HVIEZDNA PAMÄŤ.. Keď vieš, keď si pamätáš, si pri vedomí, dokážeš rozoznať všetko, vyberáš si úplne inak...


Postupnosť obnovy, čistenia, integrácie, zjednocovania a PRESAH všetkých časových osí Zeme v rôznych MAtrixoch a vibračných hustotách (Harmonických Univerzách) a zjednotenie všetkých svojich existencií opäť do Jednej - postupnosť obnovy vzostupu vedomia a tela, čo nie je lineárne, je to všetko naraz, ale je v tom určitá postupnosť:

3D TERRA (tieňové fantómové telo) - 5D TARA (duša) - 7D GAIA (monád) - LYRAN AVATAR MAtrix - SOLAR Krist. Riši - Večné SLNKO MAtrix Kozmického Trojplameňa (UNIverzálna Myseľ-Vedomie Avatara).


Pre každého je k dispozícii

MOŽNOSŤ VZOSTUPU CEZ ÚPLNÉ ZCELISTVENIE SA, PRESAH VŠETKEJ FRAGMENTÁCIE A SUPER POLARIZÁCIE CEZ BOD NULA:

NÁVRAT DO SVOJEJ SUVERENITY - SLOBODY - POSVÄTNOSTI AKO STVORITEĽSKÁ BYTOSŤ ZDROJA A VŠETKÝCH HVIEZD.


V tvojej hĺbke Prepojenia sa s tým, kým naozaj Si

je Vstup do tvoje Neobmedzenej sily a moci stvoriteľa a alchymistu,

je v tom

Vstup - Prístup do čarovných Dimenzií Novej Zeme, ktorá Je Tvorená a Žitá Nastálo Vedomím Svetelného Tela - žijeme z Dostatku až Prebytku RA cez plne znovu-obnovený, sprietočnený Božský tok Univerzálneho srdca, tok Božskej Hojnosti Lásky, ktoru už si vo svojej podstate a tú znásobuješ - každý sa učí prijať, uplatniť, zužitkovať to, kým už je, kým naozaj je vo svojej podstate. Znásobuješ Seba ako Hojnosť, ktorou už si, keď žiješ z dostatku až prebytku Prepojenia sa v sebe ako so Večným Nevyčerpateľným Zdrojom (svetelného) Vedomia-Energie-Lásky, nepodmienene a nezávisle od vonkajších okolností, lebo vieš, cítiš, pamätáš si, že si Neobmedzený tvorca a alchymista a uplatňuješ to do praxe, čiže na základe toho (vedome) tvoríš v každom momente - na základe pamäte, poznania seba - ŽIJEŠ to, Žiješ Seba naplno ako Všetko naraz tu a teraz cez Ožitie svetelných Kódov Vzostúpeného Vedomia a Tela Novej Zeme, čo je každého pôvodný domovský stav vedomia, bytia, formy, len zabudol, odpojil sa, uPADOL na vedomí do ne-vedomia seba, nedostatku Seba, nedostatku spojenia so Seboi, úplne stratil pamäť a fungoval z nevedomia potláčajúc svoju svetelnú DNA, svoje vedomie svetelného tela, znemožňujúc si Návrat do Celistvosti - absolútnosti - nesmrteľnosti - do večnosti a neobmedzenosti svojej Esencie a podstaty, znemôžňujúc si Prístup Domov cez zatvorené srdce, roztrieštené krištáľové srdce a silnú fragmentáciu, oddelenosť od reálneho seba - znemožňujúc si Vzo-Vstup Domov do Jednoty vedomia Slnka a Hviezd.


Čím hlbšie sa každý do seba ponára, kde nájde všetko, dovoľuje si skutočne cítiť, vedieť, vidieť, počuť, rozpamätať sa, tým

Hlbšie začína chápať svoj hviezdny pôvod, Chápať vlastnú a Ľudskú traumatizáciu (zamindrákovanosti) zo straty vlastnej Slobody, Krídel, Pádom do Nevedomia, Viery v Nedostatky, vo svoju Nedostatočnosť, Bezmocnoť a Pocit, že si zlyhanie, že si menej, že si odmietnutý, - prvotné zranenie odpojenie v koreni od pravého láskyplného Domova v sebe - a komplexný teror strachov z bytia Sebou na Zemi, nechcenosť tu byť vo svojom tele..toto súvisí najmä s galaktickou karanténou a väzením, v ktorej Zeme bola po tisíce lineárnych rokov, kde sa kontrolovalo cez 8D Portal Oriona a Metagalaktického Jadra, kto sa sem inkarnuje, kto nie.. boli tu uviaznuté toľké hviezdne BYTosti na recykláciu duší, zneužívanie a kontrolu energie pre vládu Ega - každého odvrátené tzv. tieňové strany..


Časy sú len zlomovejšie, ego strana tlačí viac a viac zo všetkých strán, vyťahuje tie najpodlejšie taktiky na dosiahnutie svojho za každú cenu a

aby sa vzdal aj tej poslednej možnosti vzostupu

pretože je TU k dispozícii pre všetkých

Vzostupné OKNO

2012 -2022 možnosti úplného opustenia - presahu 3D Zeme a jej štruktúry, systémov a hier je čas utlimátnych premien v krátkom lineárnom čase a vybudovania si svojho vzostupného vozidla a prejdenie aspoň prvým-druhým dúhovým MOSTOM cez

plné Otvorenia všetkých Univerzálnych hviezdych brán v PLANETÁRENOM TELE SVOJOM A ZEME AKO JEDNO TELO je rozoznané a využité dostatočným počtom jednotlivocov, ktorí presdstavujú Základ Novej multidimenzionálnej hviezdnej civilizácie - spoločnosti - nových štruktúr a systémov všetko v súlade s 12D plus Poriadkom a v súlade so svetelným vedomím (svetelného) tela..

Toto vzostupné okno

ponúka možnosť konečne vystúpiť PRESAHOM

Úpadku Vedomia do nevedomého ničenia sa, Zvádzania mocenských hier - rôznych typov Pravekých bojov a galaktických (Orionských), elektrických vojen vnútri - čas ZMIERENIA SA V SEBE SO SEBOU A VIESŤ S NOVÝMI PRÍBEHMI VYSLOBODENIA SA ZA POUŽITIA SUPER VEDOMIA, KTORÉ JE K DISPOZÍCII A SUPER SCHOPNOSTÍ, KTORÉ KAŽDÝ V SEBE MÁ, ALE ČLOVEK SA ICH BOJÍ NAJVIAC.. PRETO PRESAH Človeka, ktorý je obeť vlastnej nevedomosti a bezmocnosti je viac než nutný pre VzoVstup - previbrovanie do 5D TARY, novej leMUrie v jednote s novým Atlantisom cez sebou obnovené Sieň Amenti a Arc of the Covenant, čo sú prirodzené súčasti našich svetelných tiel, keď sú obnovené - pasážové mosty a vortexy do 5D plus a do Jadra ANdromedy.


BUDOVANIE rôznych typov PLANETÁRNYCH KRÍDEL 6-7D, čo priamo súvisí so Zjednocovaním

POSVÄTNÉHO DVOJPLAMEŇA V SEBE vo fázach Alchymickej Únie Oboch vnútri (Hieros Gamos) a PRESAH stratenia sa v ego ilúziách a fantáziách o dvojplameňi ako takom,

Pochopenie, integrácia traumy Indigo a Hviezdnych semienok ako takých a ich návrat minimálne do 5D Tary obnovením a sfunkčnením prvých 5 svetelných vlákien DNA, odkiaľ začínajú svoj vzostup:


Súčasťou PÔVODNEJ ARCHITEKTÚRY svetelného tela ANjelského ľudstva sú Krídla Vedomia Dvojplameňa Michaela (modré Indigo-pravé) a Márie (fialové-ľavé krídlo) -

6-7D KRÍDLA spojené najmä so Siriusom B a Arcuturiánskymi energiami-aspektmi vedomia, ktoré priamo napájajú do časových realít a priestorov 7D Gaii. Sú to Indigové a Fialové Lúče šiesteho a siedmeho frekvenčeného pásma, ktorých hlavné energetické portály su na vrchu našich ramien. Ich dráhy bežia medzi lopatky a pozdĺž chrbtice. Krídla sú portály šiestej a siedmej dimenzie, kedy pravé rameno je 6D mužské krídlo a ľavé rameno je 7D ženské krídlo SPOLU TVORIACE CELESTIÁLNE KOLEKTÍVNE TELO VEDOMIA JEDNOTY DVOJPLAMEŇA.. ich aktiváciou sa začína prvá fáza zjednocovania dvojplameňa v sebe CEZ OBNOVU 6D A 7D VRSTVY SVETELNÉHO TELA.

To je prvá fáza posvätnej svatby - únie oboch v sebe.. Oba plamene sa spolu prepájajú v centrálnom kanáli chrbtice, vďaka čomu sa VŠETKY ČAKRY SA CEZ ICH HARMONIZÁCIU A OBNOVU PÔVODNEJ ROTÁCIE ZLUČUJÚ V JEDNU (VEDOMIE JEDNÉHO), ROZPÚŠŤAJÚ SA ČAKROVÉ UMELO VYTVORENÉ MEMBRÁNY NA UDRŽOVANIE SEPARÁCIE ČAKIER A PORTÁLOV DO ĎALŠÍCH VORTEXOV, DIMENZIÍ VEDOMIA. Oba plamene započali cestu úplného zjednotenia sa, zjednotenia PLANETÁRNEHO TELA DUŠE - 5D TARA AKO ŽENSKÁ POLARITA A PLANETÁRNEHO TELA NADDUŠE - MONÁDOVÉ PLANETÁRNE TELO 7D GAII AKO MUSKÁ POLARITA, KTORÉ SPOLU AKO JEDNO OPÄŤ OTVÁRAJÚ VSTUP DO AVATAR SOLAR MATRIXU KRISTOVEHO VEČNÉHO SLNKA ORIGINÁLNYCH KRISTOVYCH (DIAMANTOVÝCH) SLNEČNÝCH STVORITEĽSKÝCH RÁS.

Oba plamene

cestujú centrálnym kanálom chrbtice, z ktorej tvoria mocný stĺp svetla až do tretieho oka, odpaľujú korunu, zjednocujú mozgové hemisféry, aktivujú skutočné videnie - vedenie - počutie - Horusove Oko a Oko RA - holografické energetické videnie, rontghenové videnie X-rays a videnie 360 stupňov naokolo cez ŠIŠINKU, ktorá sa transformuje na Krištáľový diamant. NAŠA ŠIŠINKA A CELÁ LEBKA POTREBUJÚ VEĽA SLNEČNÉHO SVETLA AKO V PODSTATE ÚPLNE CELÉ TELO. JE TO NÁŠ HLAVNÝ POHON - SOLAR - SOL RA.

Keď zjednocovanie šiestej a siedmej vrstvy svetelného tela dosiahlo určitý stupeň a sme schopní naplno a nastálo udržiavať prvú vrstvu kódingu prvej fázy hierogamickej únie, pokračuje sa ďalej v hlbších zjednocovaniach a čisteniach - hlbšie úrovne čistoty, posvätnosti a jednoty v sebe až do 12. Dimenzie (na úrovni tela), kedy sa kompletizuje celý proces zavŕšením harmonickej Dokonalosti Rovnováhy Ženského a Mužského plameňa - Zmajstrovanie tvorby a alchýmie - Ztelesnenie PRIRODZENEJ BOŽSKEJ HARMÓNIE SVETELNEJ DOKONALOSTI

Kolektívneho vedomia Jednoty Dvojplameňa Kristos Michaela a Kristos Márie Sophie.

V tomto štádiu sme presiahli ÚPLNE všetky galaktické karmické kontrakty, všetky ľudské typy vzťahov a sme schopní tvoriť a udržiavať harmonické vzťahy Novej Zeme na základe hĺbky Posvätnej JEDNOTY v sebe a Integrity, ktoré nepodliehajú žiadnym ľudským typom potrieb, nezapĺňajú žiadne nedostatky, sú veľmi čisté a posvätné orientované na napĺňanie galaktickej dohody Paliador a rôznych dôležitých misií súvisiace s tvorbou všetkého, čo sa týka Novej Zeme.


7D portál Krídla predstavuje ukrižovaný ženský princíp božskej alebo svätej MAtky, čo je koreň a kolíska úplne všetkých ľudských tráum, ľudskej neslobody a nedostatočnosti.. Výsledok Oddelenia sa od pravej Matky a spojenia sa s falošnou lunárnou Matkou a jej archetypom, čižé výsledok Neprepojenia sa prvotným MAterinským Lonom zdegeneroval prvé dve centrá v tele a uväznilo sa v strachoch, bojoch, dualite, v odvrátených partnerských vzťahoch akože Lásky a sexuálnej mizérie a obrovských závislostí, ktoré na začiatku vyzerajú ako láska a šťastie, ale pod povrchom je to utrpenie.. Zneužívanie sexuálnej energie, neschopnosť ju využiť na tvorbu funkčných vzťahov, systémov, štruktúr a funkčného svetelného tela je číslo jedna príčina 3D ľudského väzenia - kontrolovanie a manipulácia KOREŇA más na získavanie sexuálne energie pre svoju MOC tých, čo používajú tie najtmavšie a najpodlejšie techinky a praktiky na dosiahnutie svojho za každú cenu.. 3D ľudstvo je sexuálny energetický otrok aj bez toho, aby muselo dôjsť ku pohlavnému styku a ani o tom netuší.. netuší vôbec o ničom, čo sa celý ten čas dialo pod povrchom, kto bol pri moci.. Tá odvrátená - najzvrátenejšia strana ľudstva projektovaná zvnútra von.. Stará Zem je tvorba znesvätenej trojice v každom a falošných ego rodičoch a dieťati odohrávajúc si to po tisíce rokov vo všetkých vzťahoch..Len tí, ktorí presiahli naplno aj 4.Dimenziu sa z tohto úplne vyslobodili napojením na PRAVÝ SLNEČNÝ ZDROJ A JEHO SLNEČNÉ SVETELNÉ ORGANICKÉ KÓDY, ČO SÚ KÓDY VEDOMIA NOVEJ ZEME, NA ZÁKLADE KTORÝCH BUĎ TVORÍ A BUDUJE NOVÚ ZEM CEZ SVOJE SVETELNÉ TELO, ALEBO ICH NEDOKÁŽE VYUŽIŤ, teda pokračuje v odohrávaní si starých neorganických kódov 3D Zeme.

Blokáda krídel tak, ako celého svetelného tela bola vytvorená a udržiavaná ukrižovateľskými čipmi a implantátmi, nahraným ''armagedon softwér'' katastrofických a devastačných scénarov - programov bytia proti sebe a strachy o svoj život, bezpečie a z toho, čo bude a či bude dosť,

a spolu s napojením sa na lunárne transmisie podporujúce spiace vedomie a amnéziu netušiac čo si to tu páchame na sebe a navzájom..

Trauma zo straty krídel a pamäte, teda vedomia je spojená aj so známkou beštie a väzňa 666, ktorú rozpúšťame úplne cez budovanie 6D svetelného tela. Pravá Sloboda a Večný Mier začína od 6D plus..

Každý bol - je napojený na odvrátený tok plazmy umelej inteligencie - neorganické kody tvoriteľa a bol - je Robot bez života odohrávajúci si antikrista, padnutých anjelov v pekelnom väzení a hviezdne vojny všetkých galaktických aspektov v sebe.

Keď sa začíname zobúdzať a precitávať tak OŽÍVAME do tohto všetkého postupne naplno ak si dovolíme vôbec všetko začať v sebe pripúšťať, cítiť a integrovať, lebo len tak to môžeme vyčistiť a presiahnuť.. ožívame ako celý Kozmos, znovu-rodíme sa ako Slnká a Hviezdy cez nonstop čistenie odpadkov starej anti-kristickej štruktúry Zeme cez postupné uzavretie mieru v sebe a vyslobodenie sa cez 6D..

Znovu-budovanie architektúry Krídel, ktoré začína cez ztelesnenie duševného planetárneho vedomia a tela 5D - 6D súvisí s integráciou JEDNOrožca, všetkých aspektov vedomia ANJELSKÝCH, MAGICKÝCH RELMOV A AQUA RELMOV. OBNOVUJEME RÔZNE TYPY ANJELSKÝCH KRÍDEL - VŠETKÝCH ANJELOV, KRÍDLA DRAKOV,

krídla vtáčej ríše, AVIAN, CERREZ-AVIAN Egyptské Kristove Línie pochádzajúce prevažne z Tary, ktorými je anti-kristická rasa najviac posadnutá a tieto línie boli najviac infiltrované za účelmi ničenia, hybridizácie, znehodnocovania originálnej Kristovej DNA a zmocňovania toho, k čomu im bol prístup odobratý.. toto súvisí s konfliktom o Gízu a konfliktu o strážcovstvo Univerzálnych hviezdnych brán, Vzostupnej školy vo veľkej Pyramíde v Gíze, strážovstvo brán do Vnútornej Zeme a strážcovstvo Grálových technoléogií, Archových technológii Arc of the Covenant, Siene Amenti a Siene všetkých záznamov pod Sfingou.


Ku ďalším krídlam, ale aj iným častiam tela, ktoré si znovu-obnovujeme počas rôznych fáz vývoja svetelného tela patrí aj integrácia rôznych aspektov vedomia:


Magické relmy: Pegasus, víly, jednorožce, motýle, Aqua relmy - rôzne plutvy, žiabre: oceánsky život, delfíny, veľryby, morské panny atlantské aj leMURske, rôzne typy Aqua BYTostí a ANdromedánske Aquaferion Rasy a Azurit Rasy - kristove zakladateľské, strážcovské andromedánske rasy, čo sú naše Aspekty Novej Zeme v budúcnosti teraz v Aquaelle a Aurora Matrixe siedmych nebies - Dúhové Paradisien rajské deti. Všetko je to energetické pre ľudské oko neviditeľné, pre ľudskú hlavu nepochopiteľné..

Cítiš, teda vieš :)

Ver tomu, čo cítiš, to sú tvoje odpovede a informácie..
Jednorožec a posvätná unia hieros gamos - zjednotenie dvojplameňa v fázach:


JEDNOROŽEC aktivuje čistotu, eleganciu, hravosť, kráľovskosť a podporuje POSVÄTNÚ ÚNIU HIEROS GAMOS, ktorú v sebe dosahujeme / obnovujeme postupne vo fázach obnovy a budovania svojho svetelného tela, ktoré je obojpohlavné - vo fázach zjednocovania sa oboch princípov v sebe a zjednocovania sa so všetkými svojmi kozmickými a posvätnými aspektami cez ultra očistu, výmenu polarít a zjednotenie ~ splynutie ~ rozplynutie ~ žitie z Kozmickej blaženosti v sebe Všetky naše aspekty vedomia “do nás zostupujú postupne” cez vlastný vzostup - ich plné odomknutie zo svojej svetelnej DNA a strom života / strom k poznania Seba ako Suverénnu svetelnú galakticku Bytosť všetkých hviezd - Zdroj všetkého vedomia - JEDNO VEDOMIE cez tvoje vlastné celotelové PLNÉ OŽITIE KÓDOV NOVEJ ZEME V TEBE ARCHITEKTÚRY KRIST.HVIEZDY & AURORA ZEME. JEDNOROŽCE SÚ ZNAKOM PREBIEHAJÚCEJ Ultra očisty na všetkých úrovniach, špeciálne na úrovni vzťahov - toho hlavného vzťahu so Sebou.. sú znakom prebiehajúcej HIEROS GAMOS ÚNIE, ktorá je komplexný proces vzostupu..aký dlhý tak to závisí od individuálneho zaťaženia a hlbkovej so sebou, práce so svojim svetelným telom. Vzostup je zrýchlené prebiehanie všetkých 13. alchymických štádií naraz. Posledné 13. štádium je vrchol spiritualizácie, solarizácie tela a ztelesnenie Kristovho svetla.. avšak toto je len začiatok.. ako Kristove Svetelné Slnečné Bytosti JEDNOTY VEDOMIA SLNKA - Zdroja TVORÍME SYSTÉMY NOVEJ ZEME, KTORÉ SÚ DIAMETRÁLNE ODLIŠNÉ NEŽ BOLI TIE STARÉ.. NA TO MUSÍ KAŽDÝ DOSLOVA ÚPLNE PREDBEHNÚŤ DOBU, ZTELESNIŤ KOLEKTÍV NOVEJ ZEME.

PRETO NOVÁ ZEM JE ZAZRÁČNÁ MAGICKÁ DIMENZIA, KDE JE VŠETKO, KEĎ INTEGRUJEME VŠETKY NAŠE MAGICKÉ ASPEKTY VYŠŠICH ĽAHŠÍCH RELMOV aktivujúce v nás našu “detskú čistotu”, elegantnosť, nežnosť, Jemnosť, JEDNOTU A ČISTOTU a zároveň obrovskú silu najmä ŠPIRÁLUJÚCEJ SA Z TRETIEHO OKA AKO LASEROVÉ LÚČE ČISTEJ BOŽSKEJ ENERGIE “ktorú môžme použiť na smerovanie do ostatných ako asistenciu s ich procesmi”.. Toto krásne podporuje jednorožec - KRÁSA, VZNEŠENOSŤ, MILOSŤ A PODPORA V HLBOKEJ ÚNII - intímnom spojení sa so Sebou v Sebe ako Zdrojom, podpora v únii s božstvom v sebe - KomÚNIA A PODPORA ALCHYMICKEJ ÚNIE HIEROS GAMOS

Ultra očista = úplné uvoľnenie sa do seba, uvoľnenie z tela to, čo predstavuje ego-separáciu, “mŕtvu energiu”, vibračnú ťažobu udržujúcu telo v časovom matrixe 3D Zeme..

FÁZY ZJEDNOCOVANIA DVOJPLAMEŇA A BUDOVANIA KRÍDEL:


Únia prebieha v 3. Štádiách / fázach vyvoja sveteného tela:

6-7D vybudovanie krídel Márie-Michaela, 8-9D znovu oživenie a sprietočnenie Krist.Diamantového Lotosoveho - Srdca Zafírovo modré lúče a jemná ružová, ružová Ruža; 10-11-12D - Ztelesnenie Posvätnej svatby v sebe - polotekuté plazma telo Vzostúpeného Vedomia/tela Sophie/Krista - 12D Sophia zlatá plazma “róba” alebo štít

Táto únia, keď v nás prebehla naplno (prebieha vo fázach viď vyššie), sme obkolesení ako keby nádhernou bielo-zlatou kráľovskou róbou Jednoty Vedomia - na energetickej úrovni “sme tak očistili a zjednotili v sebe so Sebou, so Všetkým” - naspäť Doma v Sebe KOZMICKÁ BLAŽENOSŤVZOSTUP VNÚTORNÉHO KRISTA Michaela a Marie SOPHIE SPOLU AKO JEDNO VEDOMIE JEDNO TELO. Takisto je to únia “človeka a Boha/Zdroja”. Je to plné obnovenie a doslova “zmŕtvych-vstanie” nášho pôvodneho Krištáľoveho diamantového slnečného tela a VEČNÉHO Zdrojového PLANEŇA V NÁS NÁVRAT DO ÚPLNEJ ENERGETICKEJ ROVNOVÁHY A NEUTRALITY CEZ BOD ZDROJA 0.0 - domovský stav vedomia a bytia NULOVEJ POLARIZÁCIE A SEPARÁCIE, NULA rozdielov, nulový čas a priestor - VŠETKO SPOLU TU A TERAZ NARAZ. ZJEDNOTILI SME MINULOSŤ, PRÍTOMNOSŤ, BUDÚCNOSŤ DO JEDNÉHO BODU 0.0 ~ Je to BOD AKTÍVNEHO SVETELNÉHO TELA / VZOSTUPNÉHO VOZIDLA, Ktorým navigujeme všade do ďalších dimenzii nášho bytia a existencie = NÁVRAT KRISTOVEHO TELA A SVETLA CEZ MATERINSKÝ 13D pilier a portál a telo SOPHIE SOLÁRNEJ DIAMANTOVEJ KRÁľovny. Dokonalosť božského svetla - SVETLO JE ŽIVOT - JE LÁSKA - SI TY, KDE NIE už to nie si ty, ale VEDOMIE MY AKO JEDNO VEDOMIE.

Presne tak, ako úplne všetky naše vyššie aspekty vedomia, JEDNOROŽCI SÚ PRÍSTUPNÍ, KEĎ MY SME im PRÍSTUPNENÍ v meditácii,v nule, v prírode, v spánku, v snoch, keď si prepojený so Sebou, a keď tento aspekt integruješ, cítiš to v treťom oku, narastie ti energetický Roh Jednorožca, ktorý má špeciálne účely lejzorovo zaostriť a vyslobodiť.
Každého 3D človek je ten limit, ten jediný blok, ľudská myseľ a 3D MENTALITA - obmedzená úroveň Vedomia je to, čím sa stojí v ceste vlastnej slobode a vzostupu..Pokračujeme ďalej

ku téme

Koreňom odovzdania svojej slobody a moci von bez povšimnutia si toho:

Korene ľudskej neslobody a bytia ľahkou obeťou a posluhovačom vlastnému nenásytnému egu siahajú veľmi hlboko.. pramenia v nevedomom zneužívaní - nevyužívaní SEBA ako ENERGIE, Seba ako Generátora Energie- Ľudstvo zabudlo ako hospodáriť s energiou, preto si ju obmedzilo.. ENERGIA JE VŠETKO, ČO MÁŠ, ČO SI..

3D ĽUDSTVO SA NECHÁVALO po tisíce rokov ZMIASŤ ANTIKRISTAMI, pretože nedokázalo rozpoznať rozdiel medzi organickými a neorganickými kódmi, rozdiel medzi reálnou svetelnou kristovou BYTosťou a podvodníkom - tým, čo sa na to hrá veľmi presvedčivo..ani

nemohlo rozpoznať ''pravdu''lebo je-bolo príliš odpojené od SEba ako od Kristovej BYTosti.. Keď hráme tie isté hry, nedokážeme ich rozpoznať a vybrať si inak..

preto počas časov Avatarov Jeshuov vzostúpili len malé skupinky tých, ktorí sa nenechali zmiasť a odpojili od stáda, vyslobodili sa..


3D Človek zabudol, že

Všetko už Si a Všetko už máš k Dispozícii v NULE - to je PRÍSTUP VŠADE. V tieto zlomové časy najväčších výziev a tranzitov je

Na výber podpora degenerácie, genetickej alterácie (GMO) toxicity, zániku a dokončenie (seba) deštrukcie alebo

úplnej regenerácie a obnovy svojho pôvodného stavu (vyššieho svetelného) VEDOMIA a Tela - Cez Spojenie sa s pravým ZDROJOM ŽIVOTNEJ ENERGIE (SLNKA). Jediná infekcia vždy bolo ego (človek) a jeho projekcie a tvorba (neorganické kódy). Úžasné je, že možnosť je tu pre každého vzostúpiť a tento krát sú to väčšie množstvá Bytostí než to bolo počas Jeshuových časových osí lineárnych 2000 rokov dozadu, čo sa opäť odohráva teraz.. kto sa tie možnosti využil, alebo nie si každý už aj tak vopred pred-vytvoril svojimi rozhodnutiami a činmi..

.. avšak to je o VEDOMOM alebo nevedomom Výbere v úplne každom momente, čo si vyberáš tvoriť, zažiť a podporiť.. Tento krát vzostúpila už samotná Zem - buď si v Jednote s jej vzostúpenou verziou alebo s jej padnutou verziou, ktorá už úplne zaniká.. Keď nie si plne prítomný, nie si prepojený, pri vedomí, vyberáš si všetko nevedome - si na pospas ego mysli-svoje ľudskej hlave, je to tvoja falošná identita, ktorá si vyvberá tvoriť z oddelenia sa od toho, kým naozaj si.. nevedie tvoje SVETLO-Vyššie Ja-Vedomie Tela, ale vedie odvrátená strana, čo sa materializovalo po tisíce lineárnych rokov - kolektívna - globálna ego vláda, ktorá deštruovala posvätnú svetelnú DNA krist. slnečného TELA.


Každý má možnosť písať nové príbehy (prepis, rekalibrácia DNA),

vymeniť tie väzenské príbehy obete a utrpiteľa za úplne nové vysloboditeľské príbehy, ktoré prinášajú MIER a Svätý POKOJ, ale nie násilnou cestou ako to bolo zvykom.. úplne inou cestou.. APLIKÁCIOU SVETELNÝCH KÓDOV NOVEJ ZEME: Slobody, hojnosti, jednoty, super sily a moci svetla, rovnosti ad..tých kódov je tak veľa na ich integráciu a uplatnenie do svojho života, realít a vzťahov..

Použi svoje super schopnosti SVETLA - zmajstruj súsreďovanie energie vnútri, sprietočni Bozšký slnečný tok všetkého zvnútra von, spojazdi SLNKO v sebe - generátor energie, na miesto závisenia od všetkého zvonka, od energie-informácií zvonka.. Tvoj OHEŇ - večný plameň je tvoj hlavný nástroj..


Čo si vyberáš tvoriť v tomto momente - podporuje to organický naturálny život a návrat k ZEMI ? Podporuje to tvoje svetelné vedomie-telo, podporuje to Nové anjelske kozmické Ľudstvo ako CELOK ako galaktických neobmedzených občanov, ktorí sú schopní sa zjednotiť ako JEDNO VEDOMIE a spolu-tvoriť úžasné reality, vyspelú spoločnosť na základe aplikácie svetelných kódov Vedomia Novej Zeme ?
Korene nadvlády anti-krist. strany pracujúcej na genetickej alterácii (manipulácii) a znečisťovaní DNA svetelného tela, ktoré je super regeneračná a super inteligentná KRISTalová Technológia - číslo jedna technoolgia, ktorú každý musí zmajstrovať..

to siaha do Vzniku falošného Božstva, Antikrista a mocenských Elít Panovníkov - rebelantov a vzburičov proti zákonu Jednoty, ktoré sa cítia ako nadradené rasy zapĺňajúc si práve svoju skrytú nedostatočnosť a menejcennosť, aby sa cítili viac v moci sú schopní zájsť do úplných extrémov.. toto je každého človek-ego strana.

Tieto elity sa od posledného pádu Atlantisu snažia mať viac a viac v moci celú populáciu cez jej opakované hlboké traumatizovanie, predostieranie falošných realít a senzácií na emočnú manipuláciu a manipuláciu podvedomia.. snažia sa vyhubiť tých, ktorých sa najviac boja, ktorých DNA sa snažia po tisíce rokov degenerovať a hybridizovať na svoje mocenské účely - Grálovú krv - Kristovu líniu orginálnych zakladateľských, budovateľských, strážcovských slnečných rás, špeciálne GRÁLOVÚ KRVNÚ LÍNIU, KTORÉ V SEBE NESÚ KĽÚČE KU 2D - 5D - 8D - 11D GRÁLOVEMU BODU - STREDNÝ PILIER STROMU ŽIVOTA, KTORÉ PREPÁJAJÚ VNÚTORNÚ ZEM 1D s 12D ARAMATENOU. Najstaršie krvné kristove línie, ktoré tvoria PRAzáklad, na ktorom sa buduje vysnívaná Rajská Shamballa - Nový Jeruzalem - Nová Zem - Garden of Eden

sú s genetickými kľúčovými kódmi ku 2D bráne Temple Mount v Jeruzaleme - Sarasota Florida - Veľkonočné Ostrovy, preto tieto územia a tí, ktorí sú ku ním kódovaní vždy boli najväčším terčom.

Je to kóding Modrého Oraphima - kristovi dračí SOL-RA slneční avatari:

Len pre pripomenutie ku MOdrým ORAPHIMOM, ku ktorým články sú tu v archíve svetelnej knižnice:


Oraphimovia sú STRÁŽCI A UDRŽIAVAČI CELÉHO UNIVERZÁLNEHO ČASOVÉHO MATRIXU A ICH ALchymické TRANSMUTAČNÉ POTENCIÁLY SÚ OBROVSKÉ HLAVNE PO PREJDENÍ SI ÚNIOU HIERIS GAMOS zvnútra von. Modrý lúč a zlatý lúč je “typický aj pre Egyptské-Serrez-Avian inkarnácie” a línie Oka Boha RA, Horusa a Oka Isis. Fialovo-zlatý-modrý lúč “je typicky” pre Faraonske línie a energie. Patrí sem aj: Oraphim MOdrého lúča línie Melchizedek dvanástich Esínskych kmeňov - sú špecifickými nosičmi KOLEKTÍVNEho KOZMICKÉho VEDOMIA a ich špecialitou je práca s grálovými bodmi a technológiami ÁRCH v univerzálnych hviezdnych bránach vedomia Zeme.. Ich špecialitou je

vytváranie cez bod nula 13.bránu MAtky - materinský pilier pre prepojenie sa “so skutočnou” kozmickou matkou a galaxiou Androméda. Ich najvyšším rádom je kóding Modrého Nílu - Egyptské Orionské a Lyransko-Siranské kráľovské genetické línie - majstri v zjednocovaní a nastľovaní vedomia slnka a hviezd. Sú to orignálni architekti kristickej štruktúry Zeme. Ako som spomenula, Tento typ kódingu “je najviac unášaný, zneužívaný, modifikovaný, hybridizovaný a okolo neho sú zvádzané boje o ovládnutie a zneužitie práve tohto typu kódingu”, a aj preto aj toľkí, ktorí sú priami nosiči tohto kódingu v týchto časoch, ktorí “boli vyvražďovaní najmä po egyptsko-Sumerskej invázii úplného pádu Zeme a jej ovládnutí bytosťami čiernych dier / wormholes a ďalšími inými bytosťami hľadujúce uspokojenia ego chtíčov vlastniť a vládnuť, dobývať”..

Ďalšia Skupina Oraphima je SIRIUS B ORAPHIM. Je to tzv. Maharaji línia mixovaná s Azuritskymi andromedanskymi rasami, patria sem Azurit Templári tvoriaci hviezdny portál prepajajúci 3D Zem, 5D zem Taru a Sirius B s Andromedou. Sirius B je úložiskom všetkých záznamov “zemskej histórie” (Voda).


Zámerné zorchestrované Pády Atlantisu vo fázach a vymazanie pamäte na jeho super vyspelé čisté Kolónie, ale aj veľmi skorumpované a zvrátené kolónie a čaosvé osi, ktoré v etapách odpojenie Zeme od zvyšku hviezd:


Na to, Aby sa Zem úplne vychýlila zo svojej pôvodnej osi a rotácie a stratila tak spojenia so Zvyškom Hviezd, pravým slnkom, domovom boli zvukovými zbraňami odpaľované časti planetárneho tela, časti geometrických mriežok a štruktúr, postupne odpájané Brány Lýry (10-11-12D brány) do Solar Avatar Matrixu a do Andromedy.

Kľúčové bolo Ovládnutie najdôležitejšieho systému hviezdnych brán na Zemi -

8D Portálu Oriona v Komplexe hviezdnych a solárnych brán Gízy v Egypte, brán Blízkeho Východu, ktoré nesú vo svojich názvoch slabiky RA - AR alebo AN - dnešné štáty Blízkeho Východu a Arabský poloostrov. Tieto brány sa odchýlili s ich pôvodných zosúladení s hviezdnymi systémami, s ktorými pôvodne boli spojené a zosúladili sa z rôznymi čiernymi dierami, čiernymi hviezdami, umelo vytvorenými systémami vysávania energie (anti-portály, zátky smrti, 666 zátky antikrista), čo celú populáciu vrhlo deaktiváciou svetlených kódov, kde je všetká pamäť do tých najtemnejších čias úplného zatemnenia mysle, zabudnutia - amnézie a tvorby nočnej mory z nevedomia..

Aj toto sú

Ďalšie korene ľudskej neslobody a utrpiteľa na kríži, ťahujúci si kríž a bremená na sebe, ktorý je presvedčený o tom, že musí trpieť, že musí bojovať, že všetko je ťažké, a že je všetko je proti nemu, za trest..človek si vždy našiel nejakú hrozbu a nebezpečenstvo zvonka, pritom sa celý čas tak veľmi bál svojho tieňa a ešte viac svojho SVETLA.

3D Zem sú časo-priestory nielen väzenia vlastnej ego mysle, ale aj vojnové pole duality plné obmedzení, limitov na vlastnej svetelnej esencii, hojnosti, neobmedzenosti a nekonečnosti.. je to Udržiavanie sa na obojku a vodítku svojej ego strany vnútri a vonku, kedysi vôbec nič neuvedomujeme, nepamätáme sa na vlastnú skutočnú históriu a už vôbec sa nepamätáme na vlastnú skutočnú identitu. 3D reality sú reality Obmedzených zdrojov, obmedzenej mentality nedostatkov, kde sa žije ako robot..nežije sa, je to mizéria, je to ilúzia života..


Keď si každý prestane vyberať vládu vlastného anti-krista a toho vonku tým, že dokáže rozoznať pravé organické Kódy Tvoriteľa - Svetelné Kódy Vedomia Svetelného Tela (novej Zeme), čiže kody a energiu

Kristovych línií Univerzálneho modrého Lúča Melchizedek, pravých nosičov a strážcov Grálu, ktorí NAOZAJ majú kľúče pre ostatných ku vlastnej slobode, keď si každý prestane si vyberať tých, čo sa na to hrajú, vyhlasujú za to a je na nich upriamená schválne toľká pozornosť.. je to trik na zmätenie človeka, najväčšia pasca pre vedomie, a doteraz sa toľkí chytali do toho tak dlho...Je to trik vlastného vesmíru, lebo cez žeravú bránu do Raja, do Neba neprechádza smrteľník, neprejde človek so svojou mentalitou, IDENTITAMI, LIPNUTIAMI, ZNEUŽÍVANÍM ENERGIE a systémami presvedčenia.. preto sa vynulováva a UČIA dôležité tvrdé lekcie do kedy NEOSTÁVA IBA ČISTÁ LÁSKA A POKRAČUJE SA Z ÚPLNE VYBIELENÉHO STAVU.Ľudstvo má v sebe hlboko zakorenú traumu ultimátnej (seba)zrady - naletenia podvoníkovi - bytie ľahkou obete vlastného ega, ktoré ovláda myseľ, mentálne väzenie.. Padnutí anjeli, ktorí stratili pamäť na seba, stratili a sami si prestrihli krídla.. trauma zo zlyhania, bytia zlyhaním, a to najmä cez opakované pokusy Elohimov a Solárnych diamantových Kráľov po páde Zeme do jej väzenského a tieňového tela - sa snažili zasiahnuť a sprístupniť potrebné kľúčové grálové a archové technológie na vzostup, sprístupniť avatarov cez ich inakarnáciu do 3D..

Kristovi Avatari Paliador Zmluvy, ktorí sa pokúšali opäť obnoviť a otvoriť univerzálne brány vedomia Zeme, opraviť ich, vyslobodiť, a vzostúpiť s určitými skupinami bytosťí.. Ako som už spomenula -

Pozornosť väčšiny populácie je vždy upriamená na niečo iné..

necháš sa zmiasť? Trik so vzostupom je o rozoznaní Krista a Antikrista. O rozoznaní všetkých Trikov a taktík, ľudských hier a pascí tesne pred bránou do Neba, kedy je ich vždy najviac.. V týchto časoch sme na globálnej úrovni, čo sa týka mnohých kolektívov, ktoré môžu začať vzostup presahom cez 4D, ale ešte nie sú úplne hotoví s bojovaním a závislosťami na bytí otrokom vlastnej mysle, ešte veria v nejakú obmedzenosť.. ešte si úplne nevybrali, aby im anti-krist vnútri a vonku prestal vládnuť..ešte sa potrebujú točiť v tých istých karma kruhoch..


V skratke ku konflikte o ovládnutie pyramídového komplexu Gízy, čo je najdôležitejšia hviezdna brána na Zemi a v skratke ku

páde Egypta, ktorý padol krátko po páde Atlantisu a docielilo sa vymazanie pamäte ľudstva a recyklácia tých istých duší do istých mocenských hier a bojov:


3D Zem bola najprv vysadená po výbuchu - po Páde 5D Zeme Tary, kde sme vibrovali ako ANjelske Siransko-Lyranske Serrez Avian (egyptské) BYTosti. 3D Zem bola vysadená ako tá najnižšia hustota - vibračne najťažšia verzia Zeme rôznym mixom genetického materiálu úplne všetkých kódov, všetkých BYTostí. Galaktická Fedáracia spolu s vysokou Siransou Radou podporovali vysádzanie a evolúciu života v najnižšom harmonickom univerze - 3D časové osi, prvé harmonické univerzum, prvý časový matrix - najviac fyzický, najviac (iluzórne) oddelený od zvyšku, inkarnácia konrétneho jednotlivca.. Okolo lin. 50 000 rokov dozadu bola postavaná Veľká pyramída v Gíze (Sfinga bola úplne prvá strážiaca Sieň všetkých záznamov a vstup Vnútornej Zeme). Veľká Pyramída je najmocnejší harmonický rezonátor s interdimenzionálnym portálovým systémom pre teleportáciu, transfery rôznych lodí, bytostí, kolektívov pre veľmi rýchle spojenie s matrixom 3D Zeme, jej osami, aj pre Elohimov, keď by trebalo rýchlo zasiahnuť.. Táto Pyramída služila pre Prepojenie s 8D metagalaktickým jadrom - Oko Elohima, s 8D protálom Oriona, slúžila pre prácu s DNA, slúžila ako vzostupná miestnosť a škola Kristovych esínskych línií grálu UNIVERZÁLNEHO MODRÉHO LÚČA MELCHIZEDEK, KTORÝ ZÁROVEŇ STRÁŽIL A SPRAVOVAL nielen grálové technológie brán, ale aj Archové technológie, ANkhy, Arc of the Covenant a Sieň Amenti, Vstup do vnútornej Zeme a takisto

spravovali Poznatky o všetkom zaznamené v 12. smaragdových holografických tabletoch. Boli to rôzne skupiny rôznych rás, ktoré spravovali túto oblasť úzko prepojenú s celým Blízkym Východom a Stonehenge, Avalon, ktorej stav v podtate ovplyvňuje dianie na celej planéte. Všetko V SÚLADE SO ZÁKONOM JEDNOTY. Keď sa začali rôzne infiltrácie do týchto skupín a vpády zneužitím portálových systémov bojovnejších rás z rôznych hviezdnych systémov (nebudem spomínať žiadne konkrétne názvy rás), začali sa zákazy na posvätnú pôdu Gízy,čo si mnohí zobrali veľmi osobne a začala sa postupná vzbura, rebélia, začali sa tvoriť rôzne tajné dohody na prebratie vlády a moci do svojich rúk práve tými, ktorí boli vykázaní von, lebo šírili niečo, čo nemali, prišlo sa na to, a tak boli im odobraté prístupy..Začali sa pokusy ovládnuť prístupy do Vnútornej Zeme (tam je všetko, tam je veľká časť Novej Zeme v podstate), začali sa zneužívať krištálové technológie na manipuláciu, falšovať ANkhy a rôzne iné dôležité energetické nástroje na budovanie vyspelých štruktúr, začali sa boje o všetky vzostupné archové technológie a univerzálne brány Zeme.. keď prevládnu ego chtíče..

Elohimovia sa niekoľko krát pokúšali zasiahnuť, sprístupniť všetko potrebné pre určité skupiny sa vyslobodiť, zasiahli výtvormi Oraphimov, Krist. Avatarov na opravu, čistenie, obnovu všetkého, na opätvoné Zjednotenie VEDOMIA cez faraónske Cerrez-Avian Krist. línie a Venúšanske Krist. Línie. Podarilo sa im potrebné, čo sa týka brán 2D a 5D, ale nestačilo to, začala sa masová genocída anjelskej krist. diamantovej slnečnej DNA.. Uvalili na Zem galaktickú karanénu - uväznenie v 3D realitách, ako prevenciu, lebo podmienky boli príliš devastačné a ego chtíče úplne prevládli.

Preto boli zoslaní do realít 3D Zeme silnejší Avatari Jeshua 9 a 12, nakódovaní ku bránam Gízy, ku 8D portálu Oriona a metagalaktickému jadru a kráľ

Artur nakódovaný ku bran 11D - celé Anglicko, Avalon, Stonehenge.

Položili pre nás základy pre okno 2012-2022.

Keďže 3D Zem bola skoro úplne zničená 2.svetovou vojnou, a orignálna kristova línia bola skoro úplne vyhubená, zdegenerovaná, hybridizovaná s umelou inteligenciou,

Elohimovia začali opäť zasahovať..

1987 sa začala harmonická konvergencia, Zem sa začala navracať naspäť do jej pôvodnej osi, rapídne dvíhať frekvencie, karanténa sa začala zdvíhať a zostupovala sieň Amenti spolu s Arc of the Covenant, ktorý sa začal aktivovať vo veľkom..mnohí Modrí Oraphimovia sa začali inkarnovať.. odvtedy sa mocenská antikristická elita nesnaží o nič iné, len o podrobenie si všetkých ešte viac a stopnúť mnohých od vzostupu, znemožniť mnohým to, aby využili vzostupné okno tlačením do obehu to, čo úplne finálne ničí DNA vedomia svetelného tela. Každého Láska k Sebe je ten kľúč.. navrátiť sa ku SEBE ako Ku ZEMI, ku hviezdam, ku Slnku..

NIEČO Ku Vstupom do Novej Zeme, K aktuálnemu globálnemu KONTINUÁLNEMU DIANIU, Ku ZNÁSOBOVANIU HOJNOSTI, KTOROU UŽ SI - všetko je to o tvojom rozpamätaní sa na prácu s frekvenciami, vibráciami, sebou ako energiou, sebou ako vedomím, ktoré SA TVORÍ, FORMUJE SA DO HMOTY, REPLIKUJE SA, MATERIALIZUJE SA DEMATERIALIZUJE SA.. K DISPOZÍCII JE HOJNOSŤ NEKONEČNÉHO KVANTOVÉHO MORFOGENICKÉHO POĽA, KTORÉHO SI SÚČASŤOU:Vstup do vyšších, ľahších realít (novej) Zeme, čo sú vzostupné časo-priestory Aurora kontinuií a tranzitné zóny - tvoja budúcnosť je tvorená vždy Tu a Teraz z tohto okamihu buď z vedomia-prepojenia sa-Jednoty vedomia v Sebe-vedie Láska, znásobuješ Hojnosť a svätý pokoj, ktorými už si - to je tvoja budúcnosť ako Nová Zem.. “čo bude/nebude pre teba, si určuješ a tvoríš ty tu a teraz na základe toho, na akých frekvenciách vibruješ, aké frekvencie okupuje tvoje telo, z akých frekvencií funguješ. Frekvencie sú rôzne úrovne VEDOMIA, sú to rôzne dimenzionálne pásma VŠETKÝCH TVOJICH ASPEKTOV VEDOMIA a ich TRANSMISIÍ.. Aké transmisie kódov si volíš konzumovať procesovať - transmitovať - zdielať, tvoriť z nich a žiť ? Ak je tvoja budúcnosť tu a teraz tvorená z neprítomnosti vo svojom tele, zo zaseknutosti v ľudskej hlavy, čiže tvoríš z nevedomia-odpojenia sa od Seba - z ego-separácie - vedie strach, survival mode (strach a boj o prežitie, obavy a neistoty vedú).. Vyberáš si skutočnú slobodu prameniacu JEDINE V TVOJOM VNÚTRI v tvojom spojení, Kým už si - Kým už naozaj si? Alebo si vyberáš “zabezpečiť si, alebo kúpiť si to”, čo vyzerá na oko “ako tvoja karta slobody a bezpečia, že sa budeš cítiť lepšie”, a pritom je to len ďalšia ilúzia, pasca vedomia, vyprodukovaná “ego-stranou” ľudstva, aby sa uverilo niečomu strašidelnému, že tak je, nafúklo sa do maxima, a vyvolalo presne to, čo treba, aby sa mnohí rozhodli pod nátlakom a manipuláciou opäť zo zavretého srdca-vedomia pretože zvyk byť “bábkou na špagátikoch” je obrovský.. “človek si vždy volí to, čo sa javí ako bezpečná voľba a nevidí, ako sa zradzuje, zraňuje”..stala sa z toho veľká komplexná závislosť bytia proti sebe ako “zvitky štýl”, kedy ENERGETICKÝ INFORMAČNÝ TOK VEDOMIA - ČISTEJ LÁSKY A Svetelnej VÝŽIVY (RA) si sám uzavrel, čo je jeho prístup všade - jeho “skutočný lístok” ku slobode a Hojnosti Seba.

Vstup do úplne iných realít, dimenzií Seba, je cez Dostatok Spojenia so Sebou - DOSTATOK LÁSKY A DÔVERY V SEBA - K SEBE. To je tá potrebná frekvencia, na ktorej keď vibruješ celotelovo, otvára sa všetko to, čo inokedy nie je prístupné najmä keď fyzické telo vibruje ultra nízko, čo je “prípad každého, kto si vybral zažiť amnéziu (peklo) a inkarnoval do 3D typu Zeme”.. “zdegenerovaná, znečistená pôvodná krištáľová svetelná DNA”.. SPRÍSTUPNENIE SA A OTVORENIE SA FREKVENCIAM NOVEJ ZEME, ultrafialové lúče, X-Rays, Gamma Lúče nie sú znesiteľné pre človeka a 3D telo.. preto ožarovanie bolo postupné.. už nie je.. NOVÚ ZEM ŽIJEME AKO TIETO LÚČE SVETLA, ktoré prežiaria - prevalcujú všetko, vytlačia na povrch všetko, čo nie je s nimi v súlade na TRANSMUTÁCIU CEZ SVETLO DO SVETLA. Cez lásku do lásky. Pokračuje sa len v rýchlejšom ožarovaní - svetlo polarizuje - extrémizuje - vynáša na povrch Všetko “tmavé, zvrátené, prekúrené, klamlivé a falošné”..vynáša na povrch každého cez svoje správanie sa skrytú “extrémnosť, prekrútenosť, najhlbšie rany a tiene, tieň je ego samotné”.. všetko, od čoho sa unikalo, nechcelo vidieť, vedieť, cítiť, počuť, prijať - SEBA SO VŠETKÝM NAPLNO - seba-akceptácia cez seba pochopenie a milosť k sebe, súcit so sebou, komUnikácia so sebou.. Svetlo vytláča na povrch všetku rozdelenosť, oddelenosť, všetky skryté boje a vojny, emočné konflikty v sebe na ich KONEČNÉ UVOĽNENIE A UZAVRETIE. Extrémizuje je to, aby to UŽ NEMOHLO BYŤ OPÄŤ NEPOVŠIMNUTÉ A ZATLÁČANÉ NASPÄŤ. Je to MOCNÉ povedanie energeticky aj nahlas “NIE” vlastnej OPRESII, “Nie” Potláčaniu svojej BOŽSKEJ EXPRESIE, lebo už toho bolo dosť.. “ Nie” obmedzovaniu vlastnej Neobmedzenosti ! Dosť bolo dosť akceptovaniu menej a akceptovaniu ego nadvlády vnútr, a preto vonku. Dosť bolo “normálnym normám”, do ktorých sa treba zmestiť, aby si bol-a prijatá-prijatý spoločnosťou, ktorá “za normálne” podporuje emočné vydieranie, korupciu, kontrolu, a tie “najzvrátenejšie formy” dosahovania zabezpečovania si moci - “závislosť na bytí v moci a v kontrole” je “každého vlastná Jediná (ego) infek.ia”, ku ktorej sa masy hlbšie môžu prebudiť a stopnúť to v sebe najprv, vo svojich vzťahoch a realitách cez začatie vo svojom vzťahu so sebou. Kompenzácia pocitu bezmocnosti cez všetko ostatné sa stala mega závislosť na zapľňaní si vnútorného hladu po bezpečí, istote, láske, slobode zvonka. Všetky systémy starej zeme podporujú ľudské chtíče - tzv. “Nižšie potreby - uspokojiť si svoje zmysly zvonka”.. Slúžia Prevencii vzostupu, bezmocnosti väčšiny populácie, živia survival mode, mentality nedostatkov, nedostatočnosti, stratenie sa vonku - “Pokračuj v Zabezpečovaní si svojho lepšieho pocitu zo seba zvonka (manipulácia svojho zážitku vlastným egom), aby si mohol pokračovať v starých normálnych koľajách ľudského spôsobu života” cez komplexný otrocký systém, ktorý bol podporovaný vo všetkých “príliš dlho”..

..A keď nemáš dosť, tvoje reality a okolnosti sa pritvrdia, budú neznesiteľnejšie. Keď stále akceptuješ menej ako otvorené srdce dokorán, keď sa kompromituješ, lebo sa bojíš postaviť do sily q moci svetla - ohňa Draka CEZ SRDCE, tak si sám volíš tvrdšie zážitky. V TVOJEJ OTVORENOSTI SA SEBE A OSTATNÝM A V TVOJEJ REÁLNOSTI - je z teba cítiť Sila ŽIVOTA SILA LÁSKY ZDROJA - Matky a Otca v jednom - v tom tkvie tvoja sila. V tvojom slnečnom strede a jadre RA. Sú to procesy kontinuálnej dekonštrukcie svojej 3D ľudskej štruktúry a jej základov v tela - vo svojom vzťahu so sebou, vo všetkých vzťahoch, vo svojich realitách.

Aktuálne frekvencie už nastálo sú frekvencie Super VEDOMIA - Dúhové a Gamma Lúče.. to je to, čo je k dispozícii vďaka týmto frekvenciám - len väčšie možnosti budovania skutočnej RAJskej záhrady ZVNÚTRA VON.

Na globálnej úrovni je tu ČAS VELKÝCH TRANZITOV DVOMA SPÔSOBMI - každý si vyberá za seba.. Vybratie Si SEBA alebo NIE, vybratie si vedome “sa akcelerovane premieňať od základov” aplikáciou svetelných kódov Novej Zeme, čistiť nonstop a oveľa viac, aby so bol schopný PRIJAŤ USTÁŤ TÚ SILU A MOC VLASTNEJ ENERGIE A DÚHOVÉHO GAMMA SVETELNÉHO TELA NOVEJ ZEME alebo si vyberáš tu druhý spôsob...

si svojmi činmi, správaním sa a výberom v každom momente volíš ... ...


Svetlo nastoľuje rovnováhu cez vyplavenie všetkých extrémov a poriadok cez vyplavenie chaosu, zmätku a konfliktov, z ktorých každý v sebe žil.. SVETLO VYNULOVÁVA CEZ BOD NEUTRÁL - cez bod NULA pretáča všetko “dozadu” na plné odžitie všetkého až NA ÚPLNÝ PRAPOČIATOK Z PRED VZNIKU AKÉHOKOĽVEK PRVOTNÉHO KONFLIKTU ( z pred pádov Lyranskych brán orionskych galakt.vojen).. Aby sa začalo tvoriť od úplnej nuly v nule už v úplnom SÚLADE SO ZÁKONOM JEDNOTY VEDOMIA SLNKA. SVETLO MÁ MOC VŠETKO ZJEDNOTIŤ CEZ VYPLAVENIE VŠETKEJ ROZDELENOSTI, oddelenosti, cez rozpustenie - zlúčenie úplne všetkých rozdielov. SVETLO ŠOKUJE KU PLNÉMU OŽITIU, KU PREBRATIU SA. SVETLO ROZTÁPA ROZDIELY A SPAĽUJE TO, čo nie je svetlom alebo je menej osvetlené, je v tieni, je pod povrchom..


Na globálnej úrovni tu máme všetko naraz:

čas vyrovnaní, zúčtovaní, MAturity v praxi z vlastnej galaktickej “histórie”, zo zemskej “školy” lásky a jej úplných opakov, presah iluzórnej duality cez 4D, hlbšie prebúdzanie sa, precitávanie tela, ožíva telo a úplne všetko, čo v ňom bolo zatlačené - celý kozmos sa snaží v každom ožiť cez aktiváciu sveteného tela. Hviezdy sa snažia znovuzrodiť v každom.. Masová tzv. “Temná noc ega - super očistec” a Globálny súdny deň - fáza vyvrcholenia očistca a prechod bránou Domov a potom je tu kolektív Len nebeskejšej PARADISIEN Aurora NovejZeme.. stará Zem “sa ide zničiť typmi bojov, ktoré si vyberá”.. ego si vždy nájde nejaký typ bola za niečo alebo proti niečomu lebo je ZVYKNUTÉ NA násilie a násilnosť, rozdeľovať a panovať.. “ľudské ja”, ak ste nerobili poriadne hĺbkovú prácu so sebou, “prevláda tvrdohlavosť - dominancia hlavy, nezrelého mužského princípu v sebe”, “bude lámané ešte viac”, lebo je to to jediné, čím si každý stojí v ceste - v umožnení si vzostupu a vyslobodení sa.. preto fungovanie z roztopeného človeka v sebe, je základ aké takej “hladkosti” procesov a doslova milosti vlastného vesmíru..

Keď zistíš, že CÍTIM TEDA VIEM, že je to všetko o vibračnosti - frekvenčnosti - energetičnosti - o vlnách SVETLA RÔZNEHO TYPU, Rôznych vlnových dĺžok a že je to rôznych spektrách Dúhy a hudobnej stupnice.

Typ frekvencií, na ktorých vibruješ TVORÍ TVOJ SVET.. Odkiaľ - z akej úrovne vedomia vnímaš svet okolo teba, z akej hĺbky prepojenia v sebe vnímaš, odkiaľ vnímaš seba, z akého miesta v sebe, určuje, tvorí typ tvojich realít, ktoré zažívaš a samotnú verziu sveta, planéty, ktorú zažívaš vo svojich fyzických realitách. Tvoja energia - tvoje vedomie určuje - tvorí - formuje všetko, čo zažívaš. Prístup ku výzvam určuje tvoj zážitok, tvoj vzťah so Sebou je základný kameň, na ktorom buduješ všetko. Vibrácia Čistej lásky a vďačnosti len tak za nič, za málo OTVÁRA DVERE - Pridtupy do čarovného Raja (Nová Zem). Vidíš, vnímaš ako neobmedzený Tvorca ? Neobmedzené množstvo úplne všetkého nájdeš v 0.0 - v prítomnosti, v spojení, prepojení so Sebou v tele - hlboko v tele, odkiaľ expanduješ. Len v plnej PREPOJENOSTI SO SEBOU SI V PLNEJ prítomnosti - si pri VEDOMÍ A MÁŠ MOŽNOSŤ SI VEDOME VYBRAŤ A TVORIŤ Každý Moment vedome z hĺbky duše - z hĺbky srdca. Inak si vyberá tvoje nevedomie - ľudský aspekt - ego strana, a tá tvorí “za teba, presne to, čo si nepraješ”.. ČO VIRBRUJEŠ TO ZAŽÍVAŠ, to tvoríš - ZÁKON REZONANCIE - nič iné ako spravodlivosť Neexistuje..nedá sa to obísť - čo vkladáš do momentu, do dostávaš - zo semienok žneš svoju úrodu. Stará Zem je “úroda červavého jablka a opačnej rajskej záhrady”.

Vedomie nášho svetelného tela Tvorí Novú Zem, a len tak ju zažívame naplno a Nastálo - cez svoje svetelné vedomie sveteného tela ako JEDNA JEDNOTKA - zlúčil si mikro a makrokozmos v Sebe do Jedného Super Kozmu - Super Vedomia. Si si vedomý úplne všetkého, čítaš - cítiš - procesuješ svetelne kódované dáta super rýchlo, tlmočíš ich, ukotvuješ, integruješ, ztelesňuješ a transmituješ cez seba a do svojej tvorby. Reality Novej Zeme sú SVETELNE KÓDOVANÉ REALITY - Organické kódy Stvoriteľa.

Novú Zem Tvoríme a Žijeme, keď Fungujeme ako Kozmické UNIverzálne Vedomie Svetelného Krist. Diamant Solár Tela APLIKÁCIOU SVETELNÝCH KÓDOV do praxe, kedy presahujeme Úplne 3D Človeka - TRANZITUJEME do svojich (oveľa) vyšších ľahších Oktáv Existencie ako Všetky BYTosti v Jednej. Žiješ ako Vedomie Zdroja vo forme (v tele), ktorá odráža stav vedomia, z ktorého funguješ, čo ti tiež odrážajú tvoje vlastné reality. Žiješ ako Neobmedzené Večné Vedomie Zdroja z DOSTATKU AŽ PREBYTKU SVETELNEJ SILY A MOCI STVORITEĽA PREMIEŇAŤ & TVORIŤ. Nefunguješ, nevnímáš, netvoríš ako 3D človek už.. aj keď neustále čistíš z tela “starý 3D programing”, čo je celoživotná práca neustále viac odľahčovať a úplne meniť svoju formu a reality, LEBO LEN TAK VYMIEŇAŠ VERZIE PLANÉTY, ktoré zažívaš vo svojich realitách. Už nežiješ “zo zvykov a rutín, závislostí svojej človečiny”, ale najprv ju je potrebné naplno prijať, integrovať, presiahnuť staré dimenzie kam sa tvoja ESENCIA VLASTNE NIKDY NEZMESTILA, bola tam uviaznutá / uväznená. Vo väzení vlastnej hlavičky a neustálenej mysle oddelenej od srdca, od zvyšku tela. Všetko je hlboko v tele.. celý kozmos v tebe ožíva naplno, každá jedna bunka je galaxia. Cítiš všetko a oveľa viac - SI HVIEZDA, SLNKÁ, PLANÉTY, Galaxie = Večné VEDOMIE KRIST SLNKA a z tohto stavu BYTIA SEBOU - BYTIA TOHO, Čo ČLOVEKA ĎALEKO PRESAHUJE ROBIME ÚPLNE INÉ ROZHODNUTIA - KAŽDÝ MOMENT SI VEDOME VOLÍME z hĺbky prepojenia sa s tým, kým naozaj Som - si volím TO, čo PODPORUJE ŽIVOT, organickú Obnovu, Regeneráci, SEBA OBNOVU A SKUTOČNÚ SEBASTAROSTLIVOSŤ. A postupne z ľudského programingu a metalít - systémov obmedzujúcich presvedčení už nežiješ.. už neaplikuješ staré perspektívy/spôsoby vnímania a chápania človeka z hlavy odpojený od zvyšku tela..

VSTUP DO NOVEJ ZEME je otvorením si prístupu, JE UVOĽNENÍM SA DO SEBA A DOVOLENÍM AKTIVOVAŤ SVOJE SVETELNÉ TELO UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA KOZMU - Galaktické a Kristove telo cez dosiahnutie tých stavov vedomia najprv = SUPER VEDOMIE VUDENIE VEDENIE = HLBOKÁ MEDITÁCIA - GAMMA SVETELNÉ TELO - GAMMA SVETELNÉ LÚČE - ustáliť sa v nich, zjednotiť sa s nimi, fungovať v nich ako BYTOSŤ ULTRA VYSOKO FREKVEČNEHO SVETLA si vyžaduje úplne iné funguvsbke než to ľudské... avšak presah človeka a jeho tranzit do “vyššieho nového človeka” sa deje cez prijímanie seba so všetkým najprv - milosť - láska - vďačnosť sebe-telu a investícia všetkého do svojej obnovy.

SLOBODA sa ZAČÍNA OD 5D + Dimenzie Zeme 2-3-4D sú o hrách na to.. o samých ľudských typoch hrách a ego taktík tvoriace len svoje vlastné väzenie. DOMOV - ZDROJ JE VNÚTRI - SLOBODA OD HĽADANÍ VONKU, od čakaní na niečo alebo niekoho zvonka, sloboda OD ZÁVISLOSTI SÚSTREĎOVAŤ SA VON NAMIESTO DOVNÚTRA.. “VONKU V MOCI JE EGO STRANA ĽUDSTVA” - kolektívne ego, je to každého človečina, ktorá sa chce zachrániť, ktorej chtíč je ťa mať v moci ako božskú večnú esenciu, a ktorej účel je PREVENCIA VZOSTUPU A VYSLOBODENIE SA Z VLASTNEJ “mentálnej galaktickej ego väznice” stojacej na ľudských hrách a systémoch obmedzujúci presvedčení o Sebe, o všetkom.. keď si nepamätáš kto si, si na pospas nevedomiu - “svojej ego strane a tej vonku”.. Všetky systémy starej zeme sú 3D ego systémy podporujúce “nenápadné” ale už veľmi viditeľné Svetelné telo - VEDOMIE A UDRŽOVAŤ V NEVEDOMÍ.. KEĎ UŽ NIE JE V MOCI TVOJA ČLOVEČINA - ľudský aspekt vedomia = ego strana, a nechavaš svoje SVETLO VIESŤ - obnovuješ a buduješ svoje svetlo, svetelné telo, aplikuješ svetelné kódy novej Zeme, mega rastieš, rodíš svoje nové vyššie expresie a tvoj svetelný kvocient je vyšší a vyšší, tak nie je o čom.. si Slobodný..

Vstup do vyšších Dimenzií je hlboko vnútri v tvojom tele, v hĺbke duše, keď sa naladíš na FREKVENCIU ČISTEJ LÁSKY. Vstup je v tvojom posvätnom SRDCI - JE VSTUP DO NEKONEČNOSTI HOJNOSTI SEBA AKO VŠETKO! Neutrálna bečasová , bezpriestorová, BEZPROBLÉMOVÁ POKOJNÁ OÁZA - Zóna 0.0 bod nula

Tvoje rozhodnutia každý moment určujú, či si zväzuješ krídla alebo si ich Dovoluješ znovu-vybudovať.. UNIVERZÁLNA LÁSKA ŤA VYSLOBODZUJE A DOVOĽUJE KRÍDLA AK SI DOVOLÍŠ SEBA AKO VŠETKO - SME VŠETKO - Vedomie a telo jedného..


Okrem exitov a tranzitov, začali Super rýchle splácanie karmy - vyrovnávanie DLHU SEBA SEBE... všetko ubližovanie, škoda, ktorá bola páchaná na sebe, na svojej svetelnej Kristovej DNA a na ostatných, na všetkom živom kvôli fungovaniu z nevedomia ako ego strana všetkých bytostí a typov vedomia si super rýchlo vyberá svoje dane.. SVETLO NASTOĽUJE ROVNOVÁHU A MIER CEZ MEGA SOLARIZÁCIU, POLARIZÁCIU A EXTREMIZÁCIU vo všetkom.. pokračuje sa vo vypínaní človeka a jeho tela, vynulovaní dokiaľ neostane len ČISTÁ LÁSKA.

Jej moc úraduje - Láska Stvoriteľa v každom či to chápe alebo nie... pretože láska nedovoľuje nič aby ostalo skryté, láska odhaľuje - vrhá tolko svetla na všetko, aby sa videlo, vedelo, Cítilo všetko, čo nechcelo byť cítené..

Pokračujú len silnejšie dúhové a gamma frekvencie v kombinácii s inými.. “navyšuje sa každú chvíľu doslova”.. vždy nový súlad s vyššími frekvenciami a novými kódmi je základný kľúč.. stále je čo zosúladzovať.. integrácia a aplikácia vždy nových kódov Zeme je kľúč ku tvorbe realít Nových Rajských realít Zeme. 3D zem je odvrátená rajská záhrada - “akože raj, ilúzia slobody, bezpečia, lásky, ilúzia života, ilúzia o sebe” atď... Nový kolektív Zeme sa úplne oddelil od tých starých, “ktorí nestihli”.. píšem to tak, lebo na energetickej úrovni sa tak už udialo. Tieto frekvencie zviditelňujú z akých základov v sebe funguješ a mnohí sa stále presviedčajú, že už žijú z nových základov, pritom ich energia a telo vysiela úplne niečo iné.. Tieto frekvencie extrémne zosilňujú “to snaženie sa presvedčiť o niečom za cenu mega vyčerpania sa a napálenia sa, popálenia sa”.. to je ich účel - UKÁZAŤ TI TVOJE VÄZENIE.. kde sa bojíš prijať a uplatniť to, KÝM UŽ SI ? Pokračuje len intezívnejšie ŽIARENIE - SOLARIZACIA celého tela - mega POLARIZÁCIA A EXTREMIZÁCIA.. všetky ego systémy presvedčení a fungovania “lezú von”, spolu s mega tonami záťaže v tele, na tele.. (zmrazené emócie-enegia). Staré základy musia byť dovolené sa rozpadnúť - padnúť - rozložiť sa, aby si bolo umožnené Budovanie si nových základov novej Zeme cez aplikáciu integrovaných jej kódov v sebe od nuly v nule (v plnom prepojení so Sebou) začína na budovaní úplne nového vzťahu so Sebou založenom na láske, úprimnosti so sebou, reálnosti so sebou a KOMUNIKÁCII, nie na myslení si, a domnievaní sa, že som prepojená a v súlade, a pritom “hlava vedie a dominuje, kontroluje, nie som v žiadnom súlade” .. Synchronizácia so svojim svetelným telom - si Jedna jednotka so svojim telom? Dokážeš počúvať svoje odpovede zvnútra? Jednota so Sebou ako Kozmom - Zdrojom, Pritomnosť hlbko v sebe - v tele, kde všetko je - Zdroj - len vnútri JE JEDINÁ PEVNÁ PÔDA A NAJSPOĽAHLIVEJŠIE SPOJENIE - so Sebou ako Zdrojom všetkého..


Okrem ľudskej hlavy-ego mysle-človeka, je najväčší samovytvorený blok,

keď prevažuje NEDOSTATOK SPOJENIA SO SEBOU, KDE VŠETKO UŽ DÁVNO JE A NEDOSTATOK LÁSKY K SEBE A DÔVERY V SEBA. NEDOSTATOK STAROSTLIVOSTI O SEBA, nedostatok Fokusu dovnútra - neschopnosť sa sústrediť Dovnútra a udržať vnútri v sebe pozornosť je “ego infekcia závislosti na tom, čo sa vraj deje vonku”. Pochopenie, že “za všetko môže len” Nedostatočný vzťah so Sebou a so svojim telom..Pochopenie koreňov ľudskej neslobody, strachov a bojov o prežitie, strachov z toho, čo bude, duálnych bojov, korene nedostatkov a ich KOMPENZÁCIE SÚ TAK veľmi HLBOKO - treba preniknúť “aspoň” do úplneho vzniku 3D Zeme v sebe - ako a prečo vznikla, o čo išlo, ide, aby sa to NAOZAJ MOHLO ZAČAŤ SPRACOVÁVAŤ, integrovať, PREPÚŠŤAŤ a uzatvárať cez pochopenie a PRESAH 3 aj 4D úrovní vedomia - bytia - žitia z nevedomia a dominancie ľudskej hlavy čo je samotný PRVOTNÝ NEDOSTATOK seba ako LASKY seba ako PRAMEŇA - Zdroja, LEBO SRDCE JE ZATVORENÉ, keď hlava vedie a chce byt vpredu - vedieť a chápať dopredu - takto to nefunguje. Tieto kódy a Frekvencie nie sú vtip, masové tranzity už začali - buď fyzickým exitom alebom cez schopnosť uniesť a ztelesniť ultra vysoké frekvečné plazma svetlo ktorým každý vo svojej podstate je, ale nikto si neuvedomuje ako veľmi sú fyzické telá frekvečne-vibračne super nizko a nedokážu UPLATNIŤ SILU A MOC A MEGA POTENCIÁLY GAMMA lúčov a dalších iných..lebo telo je príliš kontaminované, zanesené ľudským programingom..

Korene ľudskej obmedzenosti, menejcennosti a kompenzácie si nedostatkov cez ego chtíče, siahajú taaak hlboko do “galaktickej histórie” vzniku 3D Zeme a pádu vedomia do VLÁDY NEVEDOMIA - strach a boj o prežitie a mocenské a kontrolné hry ega.. Na určitej rovine, sa už aj tak rozhodlo.. KAŽDÝ SA UŽ AJ TAK ROZHODOL.. Každý si už vybral, zvolil typ špirály, po ktorej pokračuje.. tento rok je “toho doklepnutie”.. volá sa to “dočasné ticho pred búrkou” - JA SOM BÚRKA - JA SOM tá ZMENA - ktorá prináša čerstvý vzduch, prečisťuje, svieti a páli “ego ilúzie o všetkom”, ego systémy v sebe cez seba vonku, tvorí - buduje úplne nové aplikáciou NOVÝCH KÓDOV ZEME... Dovolíš si to PRE SEBA BYŤ ? Pre všetkých ? Láskou, ktorá nerobí kompromisy na energickej úrovni, nezapája sa do ľudských hier, lebo ich vie hneď rozoznať a vybrať si inak.. Každý si všetko nakódoval ako a kedy sa začne prebúdzať - ako a kedy sa mu začne navracať plné vedomie - PAMÄŤ NA VŠETKO - keď vieš, keď si sa rozpamätal - prestávaš veľmi rýchlo fungovať zo starých systémov v sebe teda vonku.. ale ich čistenie z tela von je na celý život.. Každý si už rozhodol, či si vzostup umožnil alebo znemožnil - VYSLOBODENIE SA Z REINKARNÁCII do tých istych Okov a väzenia nevedomia, bezmoci, iluzórnych nedostatkov.. všetko je božsky načasované a vytvorené - Kódy Spravodlivosti “nepustia”.. Každý ŽNE SVOJU ÚRODU PODĽA SEMIENOK, KTORÉ VYSIEVAL a VYSIELAL, ČO NAOZAJ VKLADAL DO HĹBKOVEJ PRACE SO SEBOU A PODPORY SVOJOU Úprimnou, prirodzenou a REÁLNOU TVORBOU BEZ LEPKAVÝCH NITIEK. Tento rok sa to už naplno ukazuje..každého základy sú vidno odkiaľ v sebe funguje, či je tam integrita, a z akého prepojenia sa v sebe so Sebou, lebo každého energia je čitateľná - každého DNA je projektovaná do poľa a je to celé vidno, je to čitateľné, ak si dovolíte VIDIEŤ CÍTIŤ ČÍTAŤ SEBA NAJPRV. “Je viditeľné, kto sa snaží niečo dokazovať aby sa presvedčil o niečom a aby si vykompenzoval nejaký nedostatok”. Tí, ktorí si nič nekompenzujú sú zaplnení Zvnútra - preteká to - tie zdieľania sú úplne iné - je v tom ŽIVOT LEBO SÚ TO ORGANICKÉ KÓDY TVORCU - svetelne kódy Novej Zeme. Ak sú to staré kódy - je to “ako prázdny robot, ktorý sa snaží stále o niečo a sam nechápe,že sa správa Na základe nevedomia”. Najmä od 2020 - Účel frekvencií je všetkým plne UKÁZAŤ AKO HLBOKO ŽIJÚ, FUNGUJÚ Z vnútorného stresu, z nechcenia byť vo svojom tele, z pocitu odmietnutosti a pocitu, že sem nepatríš..žitie zo STRACHU - boja O PREŽITIE, survival mode.. Frekvencie ukazujú, Kde si všetci otvárajú a držia otvorený prístup do Novej Zeme, umožňujú vzostup, alebo si zatvárajú Prístup do Novej Zeme a znemožňujú vzostup, lebo stále fungujú “z väzenskej mentality a mentality nedostatkov a ich kompenzácie zvonka”. Srdce ostáva zatvorené ak si v koreni - v neistotách a obavách z toho, čo bude/nebude..nie si tak prítomný vôbec, nemáš prístup cez srdce domov..

VZOSTUP JE ABSENCIA ľudského typu PREMÝŠĽANIA a potrieb ako takých - čiže Bytie v hlave.. vzostup je absencia (ego) človeka. Vzostup je návrat do Lásky - láska je dôvera v seba, možnosť úplnej slobody a absencia všetkých väzenských obmedzení na sebe.. Láska je absencia strachu, nedôvery a neistôt.. láska je absencia neslobody, lebo dovoľuje si vybudovať KRÍDLA.


Žila som to - “ako 3D obmedzený človek ničiaci sa netušiac”, preto chápem úplne všetko..všetky tie hry som hrala tiež, preto ich viem hneď rozoznať a vybrať si ich nehrať.. Do ostatných vidím tak hlboko, lebo som tak hlboko v sebe a “idem len hlbšie”. Ja viem, že pre človeka “je ťažké opustiť zvyk bytia v hlave, bytia proti sebe, že je ťažké sa prestať vnútorne dávať na kríž, že je ťažké sa prijať, milovať sa a cítiť kto som”.. pre človeka je to najťažšie sa pustiť úplne všetkých lipnutí, identít, všetkých “ilúzií o sebe a o všetkom”, prejsť bránou do neba, lebo hlboký zvyk je “byť otrokom, väzňom, obeťou vlastnému nevedomiu - tyranovi - vlastnej ego strane vnútri - vonku”.. áno, človek je karmicky mega ťažký.. preto má dojem, že niečo je ťažké a komplikované, keď je zaseknutý vo svojej hlave.. sám je vibračne ťažký.. “je zvyknutý vláčiť batožiny za seba a ostatných”.. láska a svetlo sú ľahké, jednoduché, neakceptujú sa žiadne výhovorky.. nulová záťaž, preto sa odľahčuje len viac.. zhadzuje sa hustota, linearita, ego programy sú energeticky ťažké, “držia telo v nízkych frekvenciách.”


TVOJE SVETELNÉ TELO JE ULTRA VYSPELÁ INTELIGENCIA A TECHNIKA - “kolkatí sa boja techniky, vyhovárajú sa, boja sa skúsiť nové, skočiť do neznáma ? Boja sa všetkých zmien a učiť sa nové odznova nonstop cez prepojenie so sebou ako Zdrojom ?


Každý už má rôzne existencie v dimenziách 5D +

Vždy mal, len bol od nich separovaný, fragmentovaný.. Každý mý svoje existencie všade ako všetko, v iných rozličných formách.. viac svetelných a oveľa ľahších.. Žijeme celú škálu svojich foriem.. Závisí do akej miery ich kto integroval a zjednotil opäť do jednej..čiže funguje z multidimenzionálneho stavu vedomia a bytia, je to cítiť na energii, že zjednotil všetky svoje existencie do jednej.. tvoje telo to odráža tiež - tvoje telo a tvoja energia je dôkaz, lebo rozprávajú za teba - z akej úrovne vedomia funguješ, aký je tvoj vzťah so sebou.. Či z jednoty alebo z rozdelenia všetkých existencií.. “Na novú zem” nie sú aplikovateľné vôbec žiadne 3D perspektívy, spôsoby žitia, fungovania, žiadne snahy pochopiť a vedieť dopredu z 3D úrovne vedomia.. nič z toho, čo sa učilo “že je pravda” tu neplatí. KRIŠTÁLOVÁ SVETELNÁ PLAZMA TECHNOLÓGIA JE ULTIMÁTNA INTELIGENCIA - tvoje vlastné vedomie svetelného tela.

Rozoznanie organických a neorganických kódov Tvoritela je veľmi kľúčové a tento rok doslova “kritické”, pretože z tých ego pascí vedomia a falošných bublín realít rôznych skupín a vzťahov sa energeticky vymotať “chvíľu trvá”.. a to je hlavná bariéra vzostupu vedomia a tela - nedostatok energie v sebe na svoju obnovu a budovanie svetelného vzostupného vozidla použitím najmä ZLATÉHO SOLÁRNEHO LÚČA RA A ZLATÝ SERAPHIM - zlatý koč ku zlatému trónu - CEZ NÁVRAT SOLARIANOV V SEBE - Zlatá DNA Slnečná rasa. S dostatkom spojenia so Sebou ako Zdrojom, s dodatkom Vedomia, môžeš Opustiť veľmi rýchlo potápajúcu sa loď.. premenou na tú, čo pevne svieti a stojí, vzostupuje a žiari ešte viac. Toto nie je o “úniku, o rýchlom vymenení kabátu”, ako mnohí spravili a tvoria stále z ego-ľudských základov v sebe zdieľajúc v sebe “akože svetené a hviezdne kódy Novej Zeme, pseudo Andara krištály” atď atď.. Toto nie je “ o opičkovaní sa jeden po druhom”..

Neorganické kódy sú ako robotické opakovanie sa PO druhých alebo opisovaní, zdieľaní toho, čomu nie je plne porozumené, nie je sprocesované, nie je to žité naplno..podvedomá snaha zapôsobiť a podobať sa niekoho.. je to prestieranie “bez šťavy a reálnosť”, je to nulová integrita v sebe. “Hranie sa na jednotu, svetlo, vďačnosť a pokoru”, pritom pod povrchom je to úplný opak.. Keď niekto zdieľa organické kódy tvorcu = svetelné kódy Novej Zeme, energia je DIAMETRÁLNE ODLIŠNÁ - je cítiť priamosť a citelnosť energie, lebo SA NIČ NESKRÝVA A NEHRAJÚ SA ŽIADNE ĽUDSKÉ HRY, ani cukrovanie - lepkavosť tam nie je.

Je to jazyk ŽIJÚCEHO UNIVERZÁLNEHO POZNANIA SLNEČNÉHO VEDOMIA - Avatara. Keď Čerpáme zo ZDROJA kozmickej PAMÄTE, INFORMÁCIÍ A POZNANIA hlboko zo svojho tela - JADRA - Slnko - hlavná Star Gate (plazma).

Novú Zem žijeme ako ČISTÉ A VEĽMI MOCNÉ LÚČE SVETLA. Super kľúčové Je jednota so svetelnými lúčmi - frekvenciami Novej Zeme - sú hlboko v tebe - hrajú muziku UNIversalis - ladiš sa na ňu alebo na hluk zvonka?

Prijatie - USTÁTIE vlastnej MOCI STVORITEĽA A ALCHYMISTU - SEBA AKO VYSOKO FREKVENČNÉHO PLAZMA SVETLA - Bytosti - ztelesnenie a Aplikácia - Uplatnenie toho, kým už si a čo už si, čo už máš k dispozícii je Umenie tvorby Novej Zeme, ktorú zažívame naplno a nastalo len cez Vedomie svetelného Krist. Slnečného tela. “toto nie je pre človeka”.. ten nie je stavaný pre oveľa vyššie dimenzie - frekvencie bytia - žitia - “jeho strach a obmedzenia ho tam nepúšťajú.” Jeho telo na to nie je prispôsobené - udržať tak vysoké (rozširené) stavy vedomia. Toto je pre neobmedzenú svetelnú bytosť v každom - bytosť všetkých hviezd a galaxií.

Pre všetkých je to Možnosť úplného PRESAHU - Prerastenie “starých väzenských krabíc vnímania a bytia 3D človekom”: Každý je tvorca starého dysfunkčného komplexu ego systémov vonku ZVNÚTRA slúžiacim na uspokojovanie potrieb človeka si zaplňovať iluzórne nedostatky.. sú to systémy “krabíc” / väzenia Samých OBMEDZENÍ A POTLAČENIA VEDOMIA Svetelného tela. Sú to systémy “noriem & právd, presvedčení” o všetkom, ktoré sú založené na nedostatkoch a podpore nedostatkov, na mocenských, kontrolných hrách a taktikách cez kontrolu zdieľania len prekrútených informácií - obrazov - zvukov atď.. Kódy Slobody to zviditelňujú najviac - kde nie si (ešte) slobodný OD.. od čoho ? a máš tú možnosť teraz.. Každý môže BYŤ TVORCA NOVÝCH SYSTÉMOV počínajúc svojim “novým” / originálnym telom.

Čo som cez moje procesy zistila - máme len určité množstvo šancí a určitý čas si prejsť bránou Domov rozpustením človeka v sebe, čiže jeho ego separačných systémov programov - seba limitujúcich presvedčení, na základe ktorých si tvorí všetko to, čo zažíva.. celý život.. “Človek si myslí že má čas, ale nemá, lebo ním mrhá, ho stráca na tvorbu a podporu toho, čo vôbec nemá reálne pevné základy novej Zeme”.. čas je energia - energia je všetko - hospodárenie s ňou zo svojho stredu je ZLATO. Nedať nad sebou moc vlastnej ego strane vonku-vnútri je kľúč. Vlastne - najprv si ju vziať a nechať viesť, “vládnuť” svoje SVETLO! “Riešením a Sledovaním tých, čo sú v únikových bublinách falošných vzostupných realít” - sa tam energeticky zapájate a živíte to, ste tam tiež potom s nimi”.. všetko, čo sa rieši, o čom sa rozmýšľa a rozoberá sa, sa zhmotňuje ! Keď si schopný uvidieť všetky ego hry a taktiky, “boje”, máš na výber ich prestať hrať a podporovať.. ale to je o každom momente, čo si volíš a vyberáš zažiť. Degenerácia alebo regenerácia. Uplná (seba) nevedomá Deštrukcia alebo uplná obnova dvojitého krist.diamantového solar tela. Prijmi dar života alebo ho odmietaj... Odmietanie toho, kým už a čo už v sebe máš je tá najťažšia karma. Karmický dlh už väčší vyť nemôže. Zadlženie je príliš veľké.. SVETLO NASTOĽUJE ROVNOVÁHU CEZ VYPLAVENIE ODOHRANIE VŠETKÝCH EXTRÉMOV NARAZ A SPLÁCANIA VŠETKÝCH DLHOV RÝCHLO A NARAZ. Ľudské vzťahy sú karmické kontrakty. Tie sú všetky vynulované lebo kontrakty neprechádzajú ďalej. Nie sú v súlade s “pravidlami” dimenzii Novej Zeme..nič z ľudského spôsobu vnímania, fungovania, žitia nie je v súlade s 5D + Tvoje prepojenie so Sebou ako s Prameňom a Zdrojom Slnka-Energie-života-Vedomia je ZLATO A TEN NAJVÄČŠÍ POKLAD - dar. Každý si vyberá typ hry, ktorú hrá, typ systému, štruktúry, typ planéty, verziu planéty...všetko si vyberá, kóduje a potom odohráva-zažíva. Svätý rešpekt ku voľbe ostatných, svätý rešpekt ku sebe. Pocit BEZPEČIA, Istoty, Dôvery a LÁSKY V SEBE NIE JE MOŽNÝ SI ZABEZPEČIŤ ZVONKA. Žiadne nedostatky vnútri nezaplní nič zvonka.. akceptácia seba - láska k sebe je lístok ku slobode lebo už neakceptuješ menej, neakceptuješ toxicitu, Ľudské ego hry a pretvárky, neakceptuješ Ľudské ego ktoré iba zneužíva a nie je mu nič sväté.. doslova.. Si Slobodný od nevedomej seba-deštrukcie ..Slobodná už tvoja esencia je..aj Hojnosťou už je.. len si to Dovoľ naplno. Nová Zem je: Žitie ABSOLÚTNOSTI Seba (infinity-totality of Self) & Hojnosti & Slobody ktorou už si, Žitie Hojnosti (slnečného) VEDOMIA JEDNÉHO - UNIverzálny Zdroj (solar plazmy) Z Napojenosti sa na Seba ako Pravý Zdroj Slnka - svoju slnečnú / svetelnú nekonečnú nesmrteľnú Esenciu.. Dosť.RA je to, Čo každému chýbalo / chýba - vlastné napojenie a PRÍTOMNOSŤ V SEBE SO SEBOU VO SVOJOM TELE. Nikto iný mi nemôže poskytnúť priame odpovede na Moje otázky - a v tom úžasnosť fungovania z nuly ako nula 0.0 ~ funguješ z bodu všetkej Kreácie - zo stavu Bytia SEBOU “kde” všetko už je, všetko už Si, sú tu všetky odpovede - informácie v ich surovej Raw forme svetelnej kódované - nič nie je lineárne a zrozumiteľné pre človeka, lebo je to JAZYK DUŠE - SVETELNÝ UNIVERZÁLNY JAZYK & HVIEZDNY JAZYK (star Language), v ktorom sú zdieľané všetky informácie - sú kódované - to je pointa

Momentálne je prebytok zdieľania človeka a stále je nedostatok tých, čo zosobňujú a ztelesňujú, čiže BYTIE SVETELNÝMI KÓDMI NOVEJ ZEME, teda plne aplikujú a žijú KÓDY VYSLOBODENÉHO AN ĽUDSTVA PARADISIEN RASY SIEDMYCH NEBIES AURORA A AQUAELLE MATRIXU VEČNÉHO SLNKA. Je stále nedostatok tých, čo naozaj zdieľajú svoju Esenciu a ORGANICKÉ svetelné kódy Vedomia Novej Zeme - ľahkosť bytia, nevinnosť a plná svetelnosť Slnečného kristovho dieťaťa - tak sa rodíme do 5D zeme Tary a začíname.. keď sme zcelistvili opäť 5D Zem v sebe a integrovali ju (kam patrí celý systém Plejád)..

Mení sa to, ale Zatiaľ stále Je prebytok podpory toho, “čo sa hrá na niečo, “odkukáva info, slová a výrazy od iných” a zdieľa niečo, čomu sám/sama nerozumie, lebo to plne ešte nežije, nemá to pochopené”.. Je prebytok venovanej pozornosti - energie tam, kde si stále niekto zapĺňa svoje nedostatky špeciálnosti, pozornosti, dôležitosti, cennosti, nedostatky vlastného SVETLA. Je nedostatok podpory toho a tých, čo naozaj zdieľajú to, čo je “na nezaplatenie”, čo je “super intezívne pre človeka” a tak veľmi potrebné pre svetelnú Kristovu Kozmickú Bytosť v každom.. Je nedostatok podpory vlastného svetla..keď sa človek prestane chcieť zachrániť, mať v moci a v kontrole všetko vrátane procesov vzostupu a svojho tela, tak necháva SVOJE SVETLO VIESŤ - ego sa vzdalo.. v tom prípade si volíš oveľa hladší priebeh.. Vyberáš si použiť svoju svetelnú moc “na prerazenie a rozpustenie nevedomej mentálnej väzenskej tieňovej planéty v sebe” a svietiš si na cestu, aj ostatným “z bojového poľa” do NOVEJ ZEME, KDE UŽ EXISTUJEŠ V INEJ FORME AKO VZOSTÚPENÁ KOZMICKÁ SVETELNÁ BYTOSŤ VŠETKÝCH HVIEZD FUNGUJÚCA Z ÚROVNE JEDNOTY VEDOMIA SLNKA & HVIEZD.

“Človek nevedome berie všetko ako hrozbu,človek podvedome vníma (vlastné) svetko ako hrozbu, konkurenciu, človek berie vlastné svetlo, aj to vonku ako hrozbu, pred ktorou sa má potrebu chrániť a utekať”.. všetko “čomu nerozumie ho ohrozuje”.. z úrovne vedomia človeka - z tejto perspektívy nie je nič pochopiteľné, ani nemôže byť.. to je to.. lebo JE TO ZVYK - Rutina byť “obmedzeným človekom, ktorý hľadá vonku, stratenosť vonku v ilúziách realít ostatných a tých vlastných ego ilúziách, myslí si a netuší, bojí sa cítiť Seba a toho čo je vnútri naplno”...


“Aprílové kódy hneď na začiatku mesiaca odštartovali SUPER SILU A MOC BOŽSKÉHO VEDOMIA A SV. Otca, ktoré “dali na striktne stručne výber” - - Dvere do Infinity - nekonečnosti seba - “tak sa neobmedzuj!” alebo - dvere do “ešte väčšej devastácie a lámania toho, čo sa nechce pustiť dysfunkčného, ale je to známa istotka, aj keď to predstavuje utrpenie.”


“Keď ľudstvo prestane ako stádo hľadať vonku moc, lídra, idola, niekoho kto je vyššie, kto mu povie, čo má a nemá robiť, niekoho kto mu dá správnu lineárnu odpoveď a niekoho kto zaplní iluzórne nedostatky vnútri zvonka”.. čiže “keď ľudstvo presiahne svoju zakomplexovanosť, zamindrákovanosť, rigiditu vo všetkom, mega fragmentáciu na všetkých úrovniach” a odovzdá sa svojmu (kristovemu) svetlu vnútri - vlastná Zdrojová čistá svetelná esencia.. svetelné telo/duša..

Tak sa dejú SUPER POSUNY SUPER RÝCHLOSŤOU.. dejú sa, nečaká sa.. Neváha sa, VERÍ SA SEBE A SKÁČE V ČASE SEBA AKCEPTÁCIA SEBA PRIJATIE, SEBA LÁSKA = SEBA POCHOPENIE A MILOSŤ K SEBE Svetlo na konci tunela - tunel je iluzórny a nič iné len rôzne oktávy svetla neexistuje..

DOSTATOK v Sebe Slnečnej - Životnej - Svetelnej Energie ŽIVOTA - dar života: RA.dosť v každom mení úplne všetko..uvoľnenosť do seba a napojenosť na SEBA, na to kým už si a kde už si.. O-Žitie Hojnosti Vedomia Jedného, O-Žitie Hojnosti, Slobody, NEKONEČNOSTI SVETLA, ktorou už každý Je, Žitie Hojnosti Nevyčerpateľného Zdroja Energie-Svetla-Vedomia-Lásky-Informácií. Presahovanie Doby rýchlosťou svetla..

“Presah krabíc limitovaných presvedčení, aby sa zapadlo a patrilo niekde.. človek má potrebu patriť niekam niekde niekomu, potreba zapadnúť, “rodiny a vtákov” - KAŽDÝ má PATRIŤ SEBE. Byť schopný sa zaviazať Sebe najprv.. “

Novú Zem žijeme ako duša - duch - dych Svätý - ako všetko v JEDNOM.. Na úrovni duše SME Si vždy rovní A MÁME úplne VŠETKO, máme tolko toho čo ponúknuť, na úrovni človeka si myslíme niečo, “nemáme šajnu”, nemáme čo ponúknuť lebo je to všetko “jedna veľká výhovorka, obmedzenie” alebo “ego-vymýsel a absurdita”.. Keď obmedzenosť na vlastnej Neobmedzenosti je Preč - vynulovaná ? Čo ostáva ?

KEĎ JE VŠETKÁ POLARIZÁCIA PREČ, ROZDIELY A ODDELENOSŤ je preč, keď je survival mode preč, TAM OSTÁVA SRDCE A VEDOMIE naplno OTVORENÉ.. “kde je nula človeka”, čo Ostáva ?

PRIJATIE A PRESAH ČLOVEKA A VYPRÁZDNENIE SA OD AKEJKOĽVEK “ČLOVEČINY” V SEBE. POINTY ALCHÝMIE - VZOSTUPU - PRECHODY NULOU - OKOM IHLY - uplná Transmutácia. Ty si už ZDROJ všetkého, nikoho a nič nepotrebuješ na návrat domov do jednoty hviezd-slnka, potrebuješ vždy “iba” SEBA, svoje celé Ja, spojenie s božskou esenciou v sebe, čo “potom” tvoje telo odráža.

“Nová normálka”: Neustála Úplná Zmena formy cez zjednotené fyzično a éterično v Sebe.

Hojnosť Ožitia svojej Nekonečnosti - večnosti - dvere do Infinity - Totalita - absolútno vedomia Seba vo všetkých dimenziách vo všetkých formách - cítenie sa naplno - čítanie informácií..

Návrat do slnečného dieťaťa so všetkými lúčmi svetla svietiace cez neho - v očiach je vidno nekonečnosť, energia je cítiť - ľahkosť bytia, pevnosť a sila, nevinnosť zároveň, hravosť, prístup vďačnosti objavovania seba ako sveta - sveta cez seba..

..Keď si každý vojde do seba, tam nájde VŠETKY ODPOVEDE NA SVOJE OTÁZKY, “ALE MUSÍ” VERIŤ SEBE, SVOJMU TELU, byť schopný vôbec počuť, cítiť seba.. Cíť svoje odpovede, UVOĽNI SA DO SVOJICH ODPOVEDÍ.. Neexistuje jedna správna odpoveď..

JEDINÁ PEVNÁ PÔDA JE VYBUDOVANÁ ZO SVOJHO ZAKORENENIA sa VO SVOJEJ svetelnej božskej PODSTATE - svojej svetelnej esencii.. Zmysel Seba.. Tvoje spojenie so sebou ako s Božskou esenciou je jediná istota, a tak sa začína tvoriť NOVÝ ŽIVOT V SÚLADE S FREKVENCIAMI NOVEJ ZEME A INTEGRACIAMI JEJ KÓDOV v týchto časoch už super rýchlo..

Neustále silnejšie gama Frekvencie, kristalove, diamantové a dúhové spôsobujú rýchlejšie vypínanie a odpadávanie toho/tých, čo je stará Zem.. Únava a energizácia zároveň.. Chlad, horko zároveň - plazma sa ohrieva a chladne - mení formu cez neutralizáciu nábojov - pointa vzostupu a alchýmie.. Pokračujú Rýchle presahy všetkého a zastaralosť všetkého “ľudského”, aj toho “alternatívneho”, čo BOLA súčasť procesov presahu cez 4D, ale do dimenzii Novej Zeme to neprechádza, lebo tu už to nie je potrebné..NÁSTROJE SA INTEGRUJÚ A PRESAHUJÚ.. už žiadne “pomôcky, barličky, ťaháky”..

SLNEČNÉ VEDOMIE pokračuje byť NA VZOSTUPE - RA - Fenix - Drac - Solárni kráľovskí Draci. Sme hlboko v PRERÁBKACH od KOREŇA VŠETKÉHO NARAZ “a ide sa len hlbšie” Žiadna pevná pôda pod nohami, jediné čo ostáva je SPOJENIE SO SVOJOU BOŽSKOU ESENCIOU, tak “každý prechádza ďalej” - ČISTÝ PRIEZRAČNÝ KRIŠTÁĽ - Diamant - Kristos Sophia v JEDNOM - Galaktická BYTosť, ktorá projektuje Všetky naraz - Hojnosť Žitia všetkých svojich Častí a aspektov naraz - HOJNOSŤ Tvorby ŽITIA a Zažívania sa z MULTIDIMENZIONÁLNEJ ÚROVNE VEDOMIA Uplatňovanie svetelných kódov do svojej praxe - kódy super sily a moci Zdrojového Ohňa - Plameňa a kódy Jednoty, Raja, slobody & hojnosti - je na tebe ich využiť - použiť na tvorbu svojho Nového Ja / úplne nového života - nové, iné spôsoby Žitia a tvorby - zrýchlené rozloženie sa a zloženie sa po novom - rýchlejšie úmrtia svojich starých expresií v nízkych frekvenciách a zrody nových vyšších ľahších expresií seba v oveľa vyšších Frekvenciách - Ty nemáš krištáľ v sebe, TY SI KRIST-al Pokračuje väčšia intenzita a extrémnosť úplne vo všetkom, extrémna polarizácia a rozdelenia “ľudí sa aprílom iba naplno začali.” Avšak Nové tu už Dávno Je k dispozícii v plnej prítomnosti v 0.0 keď si otvorený naplno SEBE = Všetkému, všetko sa deje PRESNE tak, ako si každý vybral, pred-vytvoril, nakódoval .. všetko božsky načasované.. Zdieľaľa som s vami veľakrát ku “zachraňovaniu ako takému, zachraňovania druhých vlastne pred ich vlastným svetlom”, ku Akceptácii alebo Neakceptácii situácií - druhých bytostí - ich voľby toho, čo si vyberajú zažiť, a zdieľala som ku tomu ako som sa naučila, že ako si procesy urobiť hladšie “alebo oveľa ťažšie-tvrdšie”...teraz sú tie časy skoro pre všetkých..

Ožitie naplno ako Kódy Novej Zeme - dúhové Krist slnečné Dieťa Raja - je cítiť rozdiel - tak sa učí, na základe rozdielov - cítiť kto zdieľa organické kódy ŽIVOTA A ŠŤAVY - VEDOMIE ZDROJA SLNKA a kto to hrá, predstiera, snaží ale funguje z neorganických kódov starej zeme.. Cez druhých a cez situácie sa učíme najviac - DAR - vieš rozoznať všetky dary, aby si ich mohol Prijať a zdieľať s nami - zužitkovať dar sebe vo všetkom ?

P.S. Tvoria sa Len väčšie priepaste “medzi ľudmi” = medzi bytosťami sú.. “vytvorená je veľká podpora nerovnováhy a kŕmenie neschopnosti, bezmocnosti a nedostatkov, nedostatočnosti druhých aj práve alternatívnymi médiami a kanálmi”.. (nástroje) Na úrovni našej svetelnej esencie - Každý je ROVNAKÝ A ROVNOCENNÝ TEN ISTÝ ZDROJ. Jednoduché “malé” drobnosti = najväčšie RA.Dosti, rozdiely, kroky, skoky.

Na úrovni duše je všetko jednoduché, na úrovni ľudskej hlavy je všetko komplikované..


S úctou a láskou ku vašej / našej esencii, Maria


Prekrásny čas MARATÓNU GAMMA LÚČOV A SOLÁRNYCH ZÁBLESKOV - Slnečných plazma ohňových kódov Po-moci & PoSILY, SV. Otca, Božské kódy JEDNOTY Slnečneho Vedomia - super sila a moc, ktorá podporuje Novú Zem, jej pôrody, znovuzrody v každom a páli to, čo ňou nie je..
1,559 views

Comments


bottom of page