top of page

SlnovRAtová Brána Vrcholení Pretlakov a Možností super skokov do nového,ktoré je oveľa viac v SúladeMasívna portálová pasáž 19-26.6.2023 veľkých nových uvedomení si kde si odohrávajú niečo, kde akceptujeme menej, kde sa zmenšujeme aby še zapadli a zaobstarali si nejaký pocit dostatku niečoho co máme predstavovať pre seba. Bez kompromisné uzavretia cez hlbšiu otvorenejšiu komunikáciu so sebou najprv, nedovolenom malému ja ktoré je plné obmedzení a strachov, výhovoriek aby viedlo.

Presun Posun Tranzit do inej úrovne komUnikácie so sebou, s druhými kde prenášame všetko do vyšších frekvencii HLBŠIEHO

sebaPOCHOPENIA

sebaSPOZNANIA

seba PRIJATIA

Seba Ako Lásky - -

  • odľahčenie od hustoty starej histórie nesúcej energiu boja (so sebou) na multidimenzionálnej a galaktickej úrovni cez "tú ľudskú"...

  • skáč skáč do nových "ešte nepoznaných" nových verzii seba - smrť ega (3D identít) na úplne inej úrovni.

  • Čo nás vyčerpáva je to že odkladáme to čo nás môže vyslobodiť za všetky existencie a všetkých predkov tu a teraz.. rozťahanosť na dve strany, vieš čo je súlade ale bojíš sa pustiť starého lebo je to zvyk a istotka.. tak sa len žije v strachu (so seba)....

  • JEDNOTA - SILA A MOC PRAMENIACA ZO ZJEDNOTENÉHO STAVU VEDOMIA - MIER - SLOBODA - cez srdce, koreň v Gaii ako v oka ste hviezdach slnkach v Jednom,

  • Kde sa snažíme odpojiť od cítenia, id bolesti ako následku seba-potláčania (boj so svetlom, vznik "tieňov") , kde sa snažíme vyhnúť utrpeniu bolesti stratám a nedostatku, zabezpečiť si bezpečie a dostatok - VŠETKO BLOKÁDY NA VLASTNEJ HOJNOSTI A SLOBODE A SNAHA KONTROLOVAŤ BUDÚCNOSŤ - nedôvera v seba a tieto procesy teda musíme byť zatlačení do kúta, aby sme použili ohnivú silu v nás preraziť cez vlastné obmedzenia a seba-opresiu (sebaútlaky)..

  • my sme sa nastavili na vzovstup a zvolili si nahrať programimg ktorý je proti tomu/ proti sebe / proti vzostupu (3D ego-nevedomie, seba-deštrukčné programy separácie a nedostatku). Experiment sa skončil cez očistenie a návrat naspäť do fotónoveho s tela doslova..

  • kolektívna hustota ako následky traumy v tele avšak za všetky existencie, rody, generácie sa zrýchlene vyplavuje na ODĽAHČENIE A ROZBALENIE MÚDROSTI HLBŠIEHO VYŠŠIEHO POZNANIA- POCHOPENIA SEBA, TEDA NÁS...

  • zastav sa a dopraj si ujasnenia a čo uzavrieť aby si sa posunul ďalej "tam" kde si to viac TY AKO MY.. zastav sa a dopraj si sprocesovať kvantá toho od čoho sa odpojilo, utláčalo sa, toto sú iné Oktávy a levely toho.. osmútiť toľko koľko sa pýta tak dlho koľko sa pýta...

  • koniec koncov chceme byť len rozoznaní, uvidení, vypočutí, pochopení - DOPRAJ SI TO VIAC A VIAC, tak si v službe sebe ako ku nám!

  • Ideme za to, že si niečo dovoľujeme a dali sme sú zvolenia byť slobodní a byť sebou v plnej svetelnej paráde bez toho aby sme si museli dovoľovať seba alebo to, čo podporuje naše urýchlenie procesov vzostupu - tranzitov Domov v sebe do stelesnenia vedomia Novej Zeme..

🗝️


Keď uvolňujeme tlaky, ktoré sme na seba vyvíjali a zvykli si na nich, Potrebujeme cítiť pretlakový hrniec a zosilnenú energiu boja, aby sme mohli spoznať mier a vybrali si jednotu na miesto 3D programov separácie. Integrujeme tak všetky svoje časti, vyslobodzujeme sa na multidimenzionálnej úrovni za všetkých ktorí boli v nás stále spútaní a potlačení. Nielen DiamANtové vedomie pravých pokladov je na vzovstupe a vytláča všetky “padelky”, 3D aspekty vedomia, skorumpované časti nás a kolektívov na očistenie a plnú integráciu, transmutáciu, premenu na zlato cez prijatie a stelesnenie pravého pokladu v tebe, ktorý je tak jedinečný !
Zmena Prístupu cez Srdce mení Vstup do

Ďalších Vyšších Úrovní Vedomia, keď všetko čo sme kedy hľadali,

potrebovali, chceli, strádali nachádzame

len cez hlbšie božské spojenie - Úniu so Sebou v Sebe ako Zdrojom Všetkého. SlnovRAtová brána

nových možností kvantových skokov

do oveľa vyšších realít

Novej Zeme sa naplno otvorila. Dovoľ si absorbovať ďalšie rekordné prítoky

Svetla celým telom, preľaďuješ vyššie, kde

Všetko je k dispozícii avšak ty to formuješ, realizuješ, zhmotňuješ keďže si Vysádzač, Tvorca VESMÍROV, Galaktický Šaman, Kozmický Inžinier, Budovateľ Civilizácii, Alchymista na Zlato ktorý si zvolil zahrať hru na zabudnutie a zmenšenie, stlmenie svojho svetla s ktorým zápasí a tvorí si rak bolesť a tiene,

Ľudský obmedzený experiment je na konci. VzoVstupujeme do neobmedzeného zážitku Seba ako Zdroja Všetkého Vedomia ak si to umožňujeme.

930 views

Comments


bottom of page