top of page

Skoky Do Budúcnosti, Vyrovnávanie Kontraktov, Ukotvovanie Neba na Zem, Fungovanie v Snoch...

Updated: Mar 24, 2021

.. a aktutálny Tunel a Kódy...Pasáž v pasáži, Portál v Portáli, Hologram v Holograme, Ilúzia Realít.. Aktuálny prechod SVETELNÝM TUNELOM S DÚHOVÝM SVETLOM plný REKAPITULÁCIÍ, uzatváraní, finálnych vyplácaní Dlhov/Vzťahov/Karmických Kontraktov a označovanie ich za VYPLATENÉ NAPLNO. Ukladanie mnohého na odpočinok.. Zmeny dimenzií, ďalšie masívne zmeny na úrovni vedomia, na úrovni frekvencií.. Jarná Rovnodennosť toľkého uzavrela a odštartovala ešte väčší vzostup Novej Zeme,

a ešte rýchlejšie pády všetkého zastaralého a čistenia na všetkých úrovniach. Stará a Nová Zem sú opozitá, ktoré prestávajú existovať avšak až po zosilnení všetkej polarizácie neutralizáciou zanikne stará Zem ako ego-tieňový konštrukt a systémy 3D vedomia tvoreného a držaného v ľuďoch. Nič ju nedrží po kope, len tí, ktorí sa ju snažia znovu-vytvoriť a držať, avšak nie je to už možné.. samotné telo to nevodolí..

Nová Zem je svetelné kvantové fungovanie, z plne expandovaných stavov vedomia v plnej prítomnosti so sebou v sebe s tým, že si uvedomujeme procesy expanzie a kontrakcie vedomia - ako funguje čistenie, odlahčovanie, preprogramovávanie sa cez kódy Vedomia Novej Zeme rozpúšťaním kódov vedomia starej Zeme. Je to zameranosť dovnútra, na vedomie, na vnútorný stav, pocit, svet, nie von..”to vonku je výsledok vedomia”. Je to všetko o Energetičnosti, Vibračnosti a Frekvenciách, Kódoch, vlnách vedomia, o geometrii a hologramoch.. je to prirodzený Flow / plynutie bez kontroly, bez rozmýšľania z hĺbky prepojenia v Sebe. “Robím, čo cítim, nie to, čo si myslím”.. Neexistujeme v lineárnom čase ani priestore..sme všade, všetkým..každý moment je tvorí ten další, a ďalší, skáčame v čase cez Kolapsy nizko-vibračných realít v každom momente Teraz.. “3D človek čaká, kým neskolabuje niečo, kým tzv. nespadne strecha na hlavu”, my už sme sa poučili, kolabujeme sami to, čo nie je v súlade. A toto sa mení nonstop v relatívnosti od aktuálnych frekvencii a kódov. Môžeme sledovať len väčšie a väčšie pády “domčekov z kariet stojacich na klamstvách a ego-identitách”, Stojacich na odohrávaní si hier nerovnovážnej rodiny v sebe-vonku.. ľudský rodič a ľudské dieťa sú 3D aspekty vedomia (nerovnováhy). Kvantové Skákanie v čase v každom Momente “do svojich budúcich verzií, ktoré ponímajú, vnímajú, vyjadrujú sa, tvoria už úplne Inak”.. vyzerajú úplne inak. Prirodzené Vyjadrovanie svojej čistej Božskej esencie cez sústreďovanie sa na expresiu Seba, materializáciu Seba v oveľa vyšších oktávach svetla Bytím prirodzene v toku - napojenie - naladenie - Bytím Energeticko-Informačným tokom.. Nové Ľudstvo vyššieho vedomia, Jednoty Vedomia, zjednotené svetelné bytosti Hviezd. Cez vzostup Vedomia a tela ukotvujeme - integrujeme - zjednocujeme všetky typy svetelných tiel v Jedno. Svetelné nahrádza fyzické “najmä v spánku”, v polohe kvantovo - ležmo, pololežmo. Pokračuje: Zlievanie sa všetkých existencií, planét, hviezd, Slniek, galaxií, časových osí/realít opäť do JEDNEJ, Ukotvovanie Neba na Zemi Integráciou Svetelných Kódov Vedomia Novej Zeme Pretvárajúce Úplne Všetko od Nuly v Súlade s Vlastným Svetlom Počínajúc Vlastným Telom. Premieňame sa na Terra Novu Zem Krištáľovú Hviezdu cez integráciu všetkých typov Svetelných Tiel: Hviezdne, Krištáľové, Solárne Plazma, Diamantové, Dúhové Telo - Univerzálne kozmické Telo (Vedomie) = každého BUDÚCNOSŤ TU & TERAZ. Je to telo JEDNOTY VEDOMIA ODRÁŽAJÚCE STAV - Úroveň VEDOMIA, z ktorej fungujeme. Všade, kde nie je Fokus na svetelné telo, učenie sa o Sebe ako Svetelnom Tele, všade, kde sa čo i len trochu drží niečoho alebo niekoho, čo nie je v súlade s Novou Zemou “bude mať dôsledky, telo dáva stopku, fotonove svetlo nepustí ďalej - vypne, zastaví to aj šokujúco a tvrdo, keď sa musí”. Naše svetlo sa snaží opraviť všetko, čo bolo “napáchané z 3-4D úrovne vedomia”. Zem si prechádza Terra formovaním a opačným Terra formovaním - “ide vracať naspäť všetko, čo jej bolo učinené 3D človekom v dosť intezívnej miere”. Pokračujú Úžasné možnosti skokov, preskokov, avšak nie ako úniky, ale Evolúcia do vyšších oktáv svojej existencie keď si dovolíme sa úplne pustiť, uvoľniť, neváhať, nerozmýšľať. Toto prináša väčšie rozkoly a priepaste medzi “populáciou, ktorá však už dávno rozdelená bola - každý u seba vnútri fungoval zo separácie vedomia”.

Kvantové skoky do BUDÚCICH GENERÁCIÍ, do Vzostupných REALít na Budúcej Planéte ako Budúce Ja v plnej transparentnosti , krištáľovej Jasnosti a priezračnosti aj vďaka neustálym bránam, ktorými si prechádzame zrýchlene “sme nabíjaní toľkým množstvom fotónu, že naše bunky skáču kvantovo nostop, ak vieme ako na to”, ak nestrácame energiu na podporu alebo tvorbu toho, čo je 3-4D. Možnosti vyslobodzovaní z karmických vzťahov a kontraktov sú obrovské, nefixovanosť na nič a nikoho, otvorenosť všetkému je Základ doručovania našim vesmírom Úžasných Prekvapkových božských realít - “tých skutočných, nie hraných”. Prirodzene voľne samo to ide, keď sa uvoľníme do Kristoveho, Galaktického vedomia, ktorým už Sme.. NOVÁ ZEM JE ENERGETICKÁ VIBRAČNÁ EXISTENCIA AKO LÚČE SVETLA Z BODU NULA VŽDY V SÚLADE S KOZMICKÝMI FREKVENCIAMI NOVEJ ZEME. Je to POCIT. Pocit plnosti, domova, neba, naplnenosti.. Má inú vôňu, chuť, iné farby, ŽIVOSŤ PLNOSŤ SÝTOSŤ FARIEB. Lucidny snový stav krajiny zázrakov - JEDNOTA S CELÝM POLOM VEDOMIA - Morfogenické pole vedomia nami tvarovateľné odpovedajúce na náš stav Vedomia, z ktorého fungujeme..

Pokračujú Masívne rekalibrácie nulou, Uzatváranie vzťahov nielen “medzi ľudmi”, aj ku všetkému celkovo, uzatváranie kontraktov, lebo z vyšších stavov Vedomia “sú potreby iné, tvorba vzťahov iná”.. SVOJ VZŤAH K SEBE CEZ ÚNIU OBOCH polarít a princípov V SEBE A ÚNIU SO ZDROJOM VŠETKÉHO VEDOMIA je základom realít/ vzťahov / systémov Novej Zeme. Úprimnosť a reálna reálnosť so sebou v každom momente..

“Nemusíš ťahať žiadne batožiny, nemusíš ich ťahať za ostatných, jedine ak ty veríš, že musíš.. nie je s tebou nič v neporiadku, jedine ak ty veríš, že je”.. Nechcenosť a odmietanie Bytia na Zemi vo fyzickom tele, ktoré je tak vibračne ťažké, plné “nahromadenej mŕtvej energie/ toxínov” je bariéra, kvôli ktorej si mnohí bránia preniknúť ultra hlboko a ešte hlbšie, “nechcú prejsť bránou do Neba”.. chcú, ale boja sa finálne “čeliť sebe so všetkým”, boja sa úplne opustiť všetko “staré a poznané a skočiť do neznáma bez istôt, bez garancií, bez poistky, bez videnia alebo vedenia dopredu, bez bezpečnostných sietí, bez vzťahov starej Zeme”. Áno, menia sa aj fyzické lokality, lebo sa väčšinou vyplatil karmický Dlh a kontrakt voči lokalite, v ktorej sa žilo, inkarnovalo sa. Doslova všetko MIZNE, spomienky sú fuč, keď je to plne odžité a pochopené, uzavreté, sú vyplatené dlhy, je to von z tela, opäť odľahčené VRÁTANE ĽUDÍ ZO STARÝCH NIZKO-VIBRAČNÝCH REALÍT KEĎ JE TO VYNULOVANÉ a nie je dôvod na ostatie vo vzťahu alebo v tej istej lokalite. Zóny komfortu neexistujú - iba v Spojení so Sebou..Nežiješ už mentalít nedostatkov preto si nemáš potrebu nič kompenzovať, žiješ LÁSKU, ktorá dáva možnosť krídel a robí nulové kompromisy čo sa ega týka, čo sa svojej energie týka. Keď sa vyhýba hĺbkam, “ľahšie je hrať hry na povrchu”, doplácame veľmi tvrdo cez STRATY PRÍSTUPOV KU HOJNOSTI DÚHOVÝCH MOSTOV A RAJSKEJ ZÁHRADY NOVEJ ZEME. Nemôže sa vyletieť vyššie a vyššie a ukotviť sa vedomím v Nebi, oveľa Vyšších Relmoch a stiahnuť ich do koreňa/ na Zem.”

Kódy Snov A Vízií Novej Zeme, PREBUDENOSŤ V SNE A FUNGOVANIE V SNE - presah spánku a bdelosti, dňa a noci, smrti a života - PLNÉ OŽITIE AKO ZDROJOVÉ VEDOMIE VŠETKÉHO: Kódy Snov Sú Silnejšie - pocit ospalosti, nezobudenosti a predsa zobudenosti (ultra vysoké prítoky fotónu - Kristove a Hviezdne Svetelné Telo), vysypanie mnohými novými krištáľmi - hrbolce na pokožke, vysypanie sa ďalšími hviezdnymi časticami - malinké pupienky všetko svrbiace najmä v noci, potrebujú svetlo/slnko/niekdy slanú vodu, popukať a integrovať ich ako také - to je tvoje “BUDÚCE” VEDOMIE v Budúcom TELE NOVEJ ZEME - je to celá naša pamäť na úplne všetko vrátane toho, ako VZOSTÚPIŤ CEZ AKTIVÁCIU SVETLA PREMIEŇANÍM NA SVETELNÉ TELO, cez Neustálu Rekonfiguráciu Tela - meníme číselné súradnice Starej Zeme za číselné súradnice Lokality Novej Vzostúpenej Zeme a cez “Dekonštrukciu Kríža, ostnatého plota oddelenia sa od Domova, ostatnej koruny a ukrižovaného vedomia v sebe/v tele” - “3D ľudstvo je ukrižované ľudstvo v Amnézii = kríza vedomia”.. “Tento typ a verziu ľudstva je potrebné uložiť na odpočinok každý v sebe, pre seba, za seba”. Táto verzia Zeme je už preč, len sa do-odohráváva všetko karmické.. Len CEZ POUŽÍVANIE SVETELNÝCH KÓDOV vedomia Novej Zeme - cez Ich ZTELESNENIE A ZOSOBNENIE - žitie tých kódov cez seba vo svojej praxi. Tak získavame Zážitky, POZNANIE “na nezaplatenie”, ktoré zdielame s ostanými, čo je ich Aktivácia vedomia “na nezaplatenie”. Aplikované Vedomie je kľúč.


EVOLÚCIA svetla - DNA VEDOMIA je o Navrátení Hviezdnej pamäte, aby sa každý mohol opäť navrátiť Domov cez Integráciu svetla Duše/Duševné telo 5-6D, Monádové telo 6-9D vrátanie OBNOVY A REKONŠTRUKCIE KRÍDEL A zjednoteného DVOJPLAMEŇA Márie a Michaela - kolektívne telá/vedomia a Sofie/Krista - ALCHYMICKÁ ÚNIA DVOJPLAMEŇA CEZ ZOSTUP KRISTOVHO SVETLA cez VZOSTUP VEDOMIA ODOMKNUTÍM a plným využívaním 13D Aqua-zeleného-modrého vortexu rádu lúčov MAtky - Elohim, “ktorý vytvoril všetko ostatné”.. Je to Tu a Teraz - tebe sa prispôsobuje verzia planéty, ktorú ty Projektuješ zo svojho tela. Začína to “dosahovaním” vedomia Novej Zeme, ktoré spúšta všetky prepisovacie, prekódovávacie procesy, mega čistiace, rekalibrujúce procesy navracania Pamäte. “Všetko peklo musí ísť von, aby Nebo mohlo žiť nastálo a naplno”. Navrátenie Vedomia Seba ako Vedomia všetkých Hviezd UŽ BEZ ROZDEĽOVANIA, vlastnej oddelenosti (ego-separácie) ŽIJEME AKO VEDOMÝ ČENELING VŠETKÝCH SVETELNÝCH HVIEZNYCH BYTOSTÍ NARAZ V JEDNOM “a nemáme potrebu to tak nazývať, že “šírime čeneling”, už sa neodpájame, tvoríme na základe kódov Novej Zeme RAJSKÚ ZÁHRADU PARADISIEN RASY SIEDMEHO NEBA - Aurora Rasa, Aquaelle Krist. Plazma MAtrix - “galaktická adresa” vzostúpenej Zeme. Každému, ak je skutočne prepojený so Sebou, sa vracia pamäť a schopnosť procesovať viac a viac svetelné kódy/ dáta a transmitovať ich. Ľudské telo to nedokáže procesovať a aplikovať Svetelné Kódy Vedomia Novej Zeme - Nežije ich, aj keď o nich rozpráva alebo píše, nežije ich.. “toho je plná 4.Dimenzia teraz.” Keď sme stále v ľudskej hlave, nedokážeme budovať Nové Reality, Vzťahy, Systémy Podpory a všetky Nové Systémy vychádzajúce z úplne Iných HODNÔT A PRIORÍT, nedokážeme Aplikovať Majstrovské Budovateľské Kódy Originálnych Kozmických Kristovych Stvoriteľských Zakladateľských Rás. Toto sú procesy o presahovaní “ľudských deformovaných, skreslených predstáv o všetkom vrátane veľmi obmedzených perspektív, presahy nedostatkov a kompenzácii nedostatkov, tráum, bolesti a drám” a ich čistení z tela, lebo predstavujú najväčšiu záťaž. Ľudské telo (3D telo) a ľudské typy vzťahov sú čierne vydávajúce diery bez dna, neustály hlad po niečom zvonka. Neustále nenaplnenie zvnútra. Sú plné nitiek neslobody a závislostí, kompenzácie si nejakých nedostatkov. Ľudské typy rodín a vzťahov sú úplne opačné nemajúc nič spoločné s univerzálnou “pravou” láskou.. Preto vzdialenosť a veľa priestoru umožňujú pozrieť z miliónov uhlov pohľadu na všetky nitky neslobody, na všetkú ego-separáciu a kompenzáciu si nedostatkov odohrávajúcu sa vo vzťahoch.. Či a aká veľká je nerovnováha medzi jednotlivcami a pravdepodobne jednostrannosť (neopätovanie), neustále odohrávanie si rolí ego-rodičov a detí plné očakávaní a tlakov, push pull energie (ťahanie a odstrkovanie).. vzťahy sú najväčšia výzva okrem premien tela. Čím vyššie ideme, tým všetko iné je.. plnšie a krajšie, farebnejšie, zvučnejšie, živšie.. My sme všetko - všetci pre Seba. Lúče Kozmické Krist. Srdca pokračujú - ukazujú to, čo je pod povrchom - tzv. “pravdu”.. ROZTÁPAJÚ AKÚKOĽVEK ZMRAZENOSŤ ŽIVOTNEJ ENERGIE V ČASE, čo sa volá aj zranenie, rana, trauma, potlačené emócie - bolesť. Hlboká Integrita, Posvätnosť, úroveň čistoty, vďačnosti a pokory je niečo, čo prirodzene žijeme a VŠETKO ČO MÁME K DISPOZÍCII je dar na zdieľanie. Hodnota číslo jedna je na vlastnej energii. Každý má viac Než dostatok keď pochopí, že je to o mentalite a že je Dosť - tvoja energia sa počíta ! Čo vkladáš do všetkého a s akými úmyslami..

Frekvencie Novej Zeme len polarizujú a “odhaľujú čo je pod šatstvom..” Zosilňujú všetko, kde ešte nie je zneutralizované a to môže byť všetko naraz, keď sa odkladalo hĺbkové čistenie.. Zaplavujú nás neustále: ULTRA VYSOKO FREKVEČNÉ SVETLO MIX: Gama, Kristalove - Diamantové, Dúhové, Plazma, Solárne Vetry atď.. striedajúci sa pocit super ospalosti / únavy (Kristove frekvencie a Ukotvovanie záplav fotónu) a stavy super Zapnutosti -energičnosti (gama svetelné telo), ktorý treba využiť na tvorbu toho, čo ostáva stáť a je v súlade s Novou Zemou..vitaj v našom svete, existencia je úplne iná ! My si tvoríme úplne nové systémy fungovania a podpory ako takej. Nikto za nás nič nemôže urobiť ani pre nás Byť.. Postupne, Fungujeme ako komplexný obnovený a sprietočnený Systém Hviezdnych BRÁN VEDOMIA, ktorý je v tele = na Zemi. Číslo brány 5 do 5D Zeme-Tary integráciou vedomia prvých štyroch Sfér 12D Univerzálneho stromu života / poznania / Vedomia v oblasti pupka je základ Znovu obnovy Siene AmeNti cez ktorú vzostupujeme - generujeme ju cez svoje Kristove Diamantové Slnečné kódy svetelného tela - Časopriestorový VORTEX “DOMOV NA tzv. DRUHÚ STRANU” DO AURORA časo-PRIESTOROV DO ANDROMEDY. Domov do slobody v Sebe/Cez Seba. Dávame si tak dokopy aj Komplex Vyššieho Srdca (Naša hruď) - 8D Metagalaktické jadro - Vedomie Oriona - posvätné krištálové diamantové Srdce a znovu-vybudovanie krídel. Sme opäť schopní pracovať s bránami, technológiami Trinity Brán, Materinskými Archami, s technológiou brán Arc of the Covenant, práca s Grálovými bodmi atď atď..

Každý sa rozpustenie závojov a amnézie dostáva v sebe ku: PRAVEJ celej HISTÓRIE ZEME A ĽUDSTVA, ktorá je Zaznamenaná vo smaragdových holografickych tabletoch vrátane všetkých poznatkov ako budovať vyspelé galaktické civilizácie za používania kvantových technológií multidimenzionálnych Hviezdnych brán v Sebe = na Zemi. Hviezdne rodiny/ Kristove Rodiny krištáľovej hviezdy Odkormidlovávajú túto vesmírnu Loď už do úplne iných dimenzií. Aurora platformy - bezpečnostné tranzitné prestupové zóny sú voac než aktuálne pre všetkých, ktorí si vyberajú.. sú vytvorené tými, ktorí vzostupili a tvoria ich a udržujú prirodzene cez svoje vyžarovanie a spájanie sa do svetelných vzostupných komunít tvoriace už úplne Inak.. Každý si však musí prejsť úplným zvrátením, pretočením všetkých svojich starých ľudských realít, rutín, zvykov - prevrátením na ruby všetkého, prepólovávania nonstop - gravitácia odchádza. A keď sa čistí, tak má telo stovky kíl, keď sme vo fáze čistenia hustoty a kontrakcie vedomia.

Pokračujú Mega silové Kódy Rovnosti, Alchýmie na Zlato, galaktických šamanov, alchymistov, kódy mega drakov, Fénixa, Iluminačných Andromedánskych Drakov, kódy Slobody a Jednoty, kódy Hojnosti, Rozpràvkovosti, Rajskej záhrady, mega Znovu-zrodov, Kódy svetelných Kvantových technológií - svetelných plazma Kristalovych technológií - naše svetelné telá Novej Zeme.

Všetko sú to určité Reality - číselné kódy a ich projekcie - Ilúzie Realít, vnímania Seba v realitách, Sen vo Sne, Portál v Portáli, hologram v holograme.. v Podstate z veľmi širokej perspektívy, nič nie je reálne a ani hmota.. hmota je vibračná, všetko sú to určité zvuko-svetelné vlny vedomia.. Každý možnosť začať fungovať z Prebudenosti v Sne a Plne Navrátená Pamäť je proces.. Žijeme Sen Seba Vedome bez fixácie, bez mentalít človeka..Všetko je k dispozícii z bodu kreácie 0.0 - bod presahu akejkoľvek duality. Bod aktívnej Merkaby, bod Ustálenosti - Still / zero point. Fungovanie z celého spektra Dúhy, nielen jednej, ktoré “majú milardy rôznych odtieňov.”

Pokračujú: Zrýchlené REŠTARTY svojej existencie, svojho života nonstop, Kódy Zmŕtvychvstaní, Znovuzrodení sa zo zlatého / Dúhového dračieho vajíčka - Zlaté Kristove Dieťa povstáva - BieloZlaté Slnko (14D rád lúčov kozmického trojplameňa). Zrýchlené odžívania všetkého a OBNOVA TOKU ŽIVOTNEJ SILY Life force. Návraty všetkého domov do Rovnováhy harmonizáciou DNA cez vyplavenie všetkých nerovnováh neustále pokračuje vo zvýšenej miere pre väčšinu kolektívov. Premietanie sa všetkého ako na filme - vynulovanie Akášu a rozpustenie úplne všetkých (ego) identít a identifikácií sa s čímkoľvek, čo je výtvorom 3D - 4D úrovne vedomia a základov nejednoty v sebe/vonku.

Krásny čas, S úctou Maria ARaMAteNA

262 views

Commenti


bottom of page