top of page

Sila Gamma Lúčov Novej Zeme - Aktivujú Super Vedomie - Keď celý Kozmos v Tebe Ožíva a Slobodný Výber

Updated: Apr 25, 2021Gamma Svetelné Frekvencie aktivujúce Gamma svetelné telo PRETVÁRAJÚ VŠETKO OD úplných ZÁKLADOV CEZ veľmi RÝCHLU DEŠTRUKCIU všetkého starého, čiže všetkého, čo je v súlade s 3 a 4 D úrovňou vedomia človeka. Ukazujú veľké rozdiely medzi tým, čo je reálne a čo nie.. Aby sa nové mohlo rýchlešie rodiť, rásť a kvitnúť v plnej svetelnej paráde.

Gamma Sú Game Changer - čo platilo pred chvíľou, neplatí teraz.. tak rýchlo všetko menia a hlavne a posúvajú - katapultujú vpred, vďaka čomu má každý možnosť veľmi rýchlo Presiahnuť dobu (planétu).. Rozdeľujú, oddeľujú Novú Zem od Starej ešte výraznejšie, rýchlejšie a predstavujú najväčšiu výzvu pre človeka ako takého, pretože tieto frekvencie sa vôbec nehrajuškajú, dávajú ráznu STOPKU akémukoľvek fungovaniu po starom alebo snáham fungovať po starom z ľudskej úrovne vedomia, zo zaužívaného spôsobu žitia, tvorby žitia nevedome. Aktivujú kódy Božskej Vôle - tzv. vyššia moc v každom, Božskej Sily a Moci - slovami neopísateľná je ich SILA a iba rastie na intenzite. 3D Ľudské telá nie sú schopné pod týmito frekvenciami fungovať, aspoň nie dlho pretože to je ich hlavná pointa a účel - rapídne prepnúť na vyššie časové osi Novej Zeme, kde fungujeme ako KOZMICKÉ SVETELNÉ BYTOSTI UŽ POSTUPNE Z PLNE FUNKČNEJ SVETELNEJ DNA - FUNGUJEME TU ZO SVOJHO PLNÉHO STVORITEĽSKÉHO POTENCIÁLU A PAMÄTE.

Tento článok je bližšie venovaný najm téme Gama frekvencií svetelného Gama tela, Keďže nás od konca marca zaplavujú nonstop Gamma frekvencie a ich následy sú pre tvorcov a udržiavateľov starej Zeme vo svojom tele a realitách takým finálnym odzvonením, ale stále ponúkajú možnosť Vybrať si inak a pre tvorcov Novej Zeme sú práve veľkým odpálením do ešte úžasnejších realítch, avšak ich sila je SUPER intezívna pre každého telo, mentálno a emočno, lebo práve tieto frekvencie majú najsilovejší Premieňací Alchymický potenciál.. Hlboko pracujú v kostiach, zuboch svaloch, zosilňujú akékoľvek potlačené emócie, idú po všetkých traumách a drámach hlboko v kostiach, aby sa kosti mohli cez vyplavenie toľkej hustoty a programingu premieňať.. nielen kosti, ale úplne všetko v tele sa mení cez aktiváciu väčších množstiev Krištáľov a Hviezdnych častíc vnútri tela a na pokožke.. v našej krvi prúdia krištáliky.. Nielen krv, ale úplne celé telo mení formu, hustotu, farebnosť, zloženie, obsah kyslíka je iný atď atď cez postupnú úplnú zmenu genetického mejkapu aktiváciou všetkých svetelných vlákien DNA - obnova Prapôvodného dvojitého diamantového slnečného (plazma) Kristos Tela.Pred tým než sa bližšie pozrieme na účely a následky tvorby Gamma lúčov a ich možnosti využitia, keď ste s nimi v súlade, v jednote,

cítim, že je veľmi potrebné zmieniť, zdôrazniť

že toto sú časy najväčších rozkolov a najzlomovejších rozhodnutí, ktoré určujú vaše pokračovanie po zostupnej špirále do zničenia alebo preskok na vzostupnú špirálu alebo pokračovanie po vzostupnej špirále..

AKÉKOĽVEK ROZHODNUTIA UROBENÉ z nevedomia, na základe NÁTLAKU ALEBO ZO STRACHU, ABY STE SA CÍTILI v sebe lepšie, BEZPEČNEJŠIE, ZAPADLI DO DAVU, aby ste nemuseli použiť svoju silu a moc SVETLA (lásky), čo je tá najväčšia sila, alebo aby ste nemuseli príliš vyjsť von zo zóny pohodlia a známych iluzórnych istôt, tak toto je práve Výber seba-deštrukcie a povedanie Nie svojmu svetelnému telu Novej Zeme.

PRÁVE V TÝCHTO ČASOCH JE TAK POTREBNÉ BYŤ SI VEDOMÝ TOHO, ČO SI DÁVATE alebo NECHÁVATE DÁVAŤ, VKLADAŤ DO SEBA CEZ POKOŽKU ALEBO SLIZNICU NOSA, ÚST, čo prijímate cez kožu a svoje otvory ako také, PRETOŽE ČO SA TÝKA SYSTÉMOV STAREJ ZEME - SYSTÉMOV AKOŽE PODPORY, NIČ NIE JE TAKÉ, AKO SA ZDÁ BYŤ NA POVRCHU..aj na oko 'neškodné' nechanie si vložiť do svojho nosa niečo, čo VRAJ má zistiť niečo či máte alebo nie, je zavedenie do svojho tela niečo, čo potláča úplne ničí svetelné telo a znemožňuje vzostup..

SLOBODNÝ VÝBER A VOĽBA SÚ K DISPOZÍCII LEN vtedy, AK SME PLNE PREPOJENÍ SO SVOJIM TELOM VNÚTRI PLNE PRÍTOMNÍ, PRI VEDOMÍ S OTVORENÝM SRDCOM V JEDNOTE S TÝM, KÝM NAOZAJ SOM - SO SVOJOU SVETELNOU ESENCIOU, vtedy si vyberám to, čo je v najvyššom súlade nie ako človek, ale ako Božská nekonečná BYTosť, ktorá VIE.. Z TOHTO STAVU MÁM naozaj NA VÝBER A ZVOLÍM SI VEDOME TO, ČO PODPORUJE MOJE TELO, pretože to je ''vozidlo do pekla alebo neba''.. Ak nie sme plne prítomí a prepojení so Sebou v Sebe, nie sme plne pri vedomí, sme na pospas vlastnému nevedomiu - egu (človeku), ktoré reaguje z emócií, je v strachu o niečo, v strachu z niečoho, funguje podmienene, má potreby kompenzácie si nedostatkov a uspokojovania svojich zmyslov zvonka, chce zachraňovať, chce sa chrániť, cítiť bezpečne a pohodlne, ego aspekt vníma úplne všetko ako hrozbu, aj svetlo, pred ktorým má potrebu sa chrániť - napríklad pred Slnečným svetlom.. Každý MOMENT JE DÔLEŽITÁ VOĽBA A VÝBER TOHO, čo ideš VYTVORIŤ... Keď si plne pri vedomí, keď si v nule, prepojený so sebou ako ZDROJOM VŠETKÉHO SVETELNÉHO VEDOMIA A KREATÍVNEJ ENERGIE, TAK MÁŠ VŽDY NA VÝBER Z NEOBMEDZENÉHO MNOŽSTVA MOŽNOSTÍ, vyberáš si a nastavuješ všetko vedome.. ale ak prítomný a prepojený nie si, “je vybraté za teba”..
Pokračujeme ku hlavnej téme - Bližšie sa Pozrieme Na:

Následky Gama Lúčov a Frekvencií Novej Zeme, ich Účely a Možnosti Využitia: Toto sú najsilnejšie možné typy lúčov, ktoré Rozprašujú, vypaľujú, vyplavujú (emočno-mentálne-fyzické) toxíny, energizujú a unavujú zároveň, prehrievajú a ochladzujú zároveň, hyperstimulujú bunky a celé telo, elektro-šokujú, nabíjajú ultra vysokým svetlom, zosilňujú všetko, najmä to, čo je Ľudské ego - človek - teda to, čo, je stále Stará Zem v tebe, v tvojich reallitách, vonku na Integráciu, prečistenie, PRESAH a hlavne na urobenie dôležitých rozhodnutí a zmien.. neustále, super rýchlo.. toto sú len samé zmeny..

Gama svetelné frekvencie urýchľujú všetko.. Pre svetelnú Bytosť v nás sú úžasné a pre človeka sú ''proste konečná-finito'' a super bláznivý kolotoč. Ukladajú na odpočinok úplne všetko, čo je v nesúlade s čistým svetlom veľmi rýchlo.

Gama svetelné lúče AKTIVUJÚ TVOJE GAMA SVETELNÉ TELO NOVEJ ZEME, ÚPLNE VYPÍNAJÚ TO ĽUDSKÉ CEZ ZRÝCHLENÉ AKTIVÁCIE ďalších a ďalších svetelných DNA vlákien. Aktivujú naše Super Vedomie a komplet celú pamäť na SEBA.

Najpodstatnejšie, čo pre seba každý môže robiť je BYŤ v Jednote s kozmickými frekvenciami a Integrovať Kódy Novej Zeme, byť nimi, žiť.. Najpodstatnejšie je vzdanie sa na ego úrovni, prestať chcieť kontrolovať a ovlaádať svoje telo a tieto procesy, odovzdať svoju vôľu doslova tej vyššej moci v sebe, tá vie.. svojmu svetelnému telu.. to je svetelná inteligencia, ktorí dokáže opraviť všetkú škodu napáchanú na DNA úrovni.

''Na nezaplatenie'' je neustála Príprava tela PRJAŤ a ztelesniť ultra frekvenčné svetlo a PREMIEŇAŤ sa cez vyššie dávky sa neustále, navracať sa do svojej pôvodnej formy..


Tieto frekvencie podporujú:


PRETVÁRANIE všetkého od Nuly Počínajúc Sebou. Podporujú Pôrody, Zrody úplne iných a nových multidimenzionálnych hviezdnych systémov podporujúcich (Svetelné) VEDOMIE a TELO Novej Zeme začínajú tebou.. Je to veľký nevyýčisliteľný DAR MOŽNOSTI PRETVORIŤ všetko - celý svoj svet, NEUSTÁLE PRETVÁRAŤ VŠETKO OD úplnej NULY v Nule, Úplne po Novom v súlade so svojim JA Novej Zeme.. Naše kozmické - UNIverzálne telo Novej Zeme je permanentne rodiace telo, v ktorom dochádza ku permanentnej jednote - ku vnútornej kozmickej romanci oboch princípov v sebe - neustále počatie, tehotenstvo, pôrod.. ORGANICKÝ mega RASTieme a všetko, čoho sa dotkneme RÝCHLO RASTIE, obrovsky expanduje.. AKO NOVÁ ZEM, Fungujeme z presahu akejkoľvek ľudskej limitácie na vlastnej NEOBMEDZENOSTI.. VIEME, ŽE SME NEKONEČNÝ NEVYČERPATEĽNÝ ZDROJ, KTORÝ SA RÝCHLO MNOŽÍ-REPLIKUJE.Momentálne si veľká väčšina populácie vyberá hlbšie prebúdzania sa z ilúzií, precitávania a návraty pamäte veľmi tvrdými devastajúcimi spôsobmi cez STRATY a globálne šokujúce udalosti, pretože stále stráca energiu na to, čo je stará Zem.amnohí z tých, čo si myslia, že sú prebudení alebo vedomí sa zamotali v tzv. falošných bublinách realít a falošných vzostupných realitách a zamotali so sebou do toho tisíce ostatných ..

..čiže na globálnej úrovni - výber je cez lámanie človeka - ego programingu na tvrdo, aby sa srdce už nezatváralo a začalo sa prenikať hlboko do tela, nie ostávať v mentálnej úrovni ego ilúzií.. toto bol aj môj výber, dokiaľ som nezistila cez moje zážitky, ako to vlastne funguje.. že na výber mám aj hladšie, jemnejšie spôsoby, ak nemusí byť môj človek lámaný na tvrdo, ak sa moje ego vzdá naplno, môj človek sa odovzdá INTELIGENCII SVETELNÉHO TELA..

Keď fungujeme z meditačného prepojeného stavu v sebe so SEBOU ako Zdrojom, čistíme dozadu aj dopredu nonstop, nemusíme si tvoriť tvrdšie situácie vo fyzične na prečistenie strachu napríkladu alebo boja o prežietie - survival mode.. Keď srdce ostáva otvorené, fungujeme z vďačnosti a pokory, tiež si volíme hladšie spôsoby týchto premieňacích vzostupných procesov.. avšak stále sú to super intezívne procesy, len to zvládam úplne inak a nemám toľko hustoty a toxínov v tele ako pred ukotvením tela v 5D.

Kedysi som čakala, kým mi padne strecha na hlavu, zmizne pevná pôda pod nohami, netušila som ako čo funguje, ako ja ako svetelná univerzálna kozmická BYTosť fungujem.. Najprv som robila, na bytie som úplne zabudla.. snažila sa, chcela dosiahnuť v neuvoľnenosti do seba..


UČENIE SA ÚPLNE VŠETKÉHO ODZNOVA PO NOVOM A úplne INÝM ŠTÝLOM je základ:


Celý čas sa učím úplne všetko odznova cez môjho svetelného vzostúpeného majstra vnútri. Cez moje spojenie so SEBOU ako s Božskou Esenciou, lebo v tomto domovskom spojení všetko je..

Už Nečakám kým padne staré, ale vedome kolabujem všetko, čo nie je v súlade so svetelnou esenciou.. Skáčem v čase, nedržím sa, nerozmýšľam, neváham, nie som už v žiadnej vnútornej neistote ako som kedysi bola ako človek.. keď čakám, vyčkávam, váham, nedôverujem, koledujem si o tvrdšie naučenie sa - poučenie sa.. Každý si zisťuje ako všetko vôbec funguje cez svoje vlastné zážitky.. Každý pochopí až keď na vlastnej koži zažije všetko.. Keď si obnoví Vedomie seba - pamäť v sebe.. Nie je možné chápať a vedieť dopredu niečo, na začiatku skáčame len do neznáma.. neskôr to neznámo, nie je už žiadne neznámo, keď sme si vybudovali dôveru v seba, vzťah so sebou a zmajstrovali komUNIkáciu so sebou, so svojim telom..

Toto už je úplne iné fungovanie z úplne inej úrovne vedomia na inej planéte tu a teraz.. toto je VEDOMÉ fungovanie z celej škály svojich existencií, expresií a foriem naraz tu a teraz.. Toto je Žitie z Hojnosti multidimenzionálnej úrovne vedomia SEBA ako Všetko - celý Kozmos..

Tieto frekvencie nám nedovoľujú strácať drahocenný čas a sú úžasné na budovanie nového a tvorbu všetkého, čo je v najvyššom súlade s tvojim svetelným telom v danom momente a toho, čo je v súlade s Novou Zemou ako takou.


Čo nás zaplavuje len vo zvýšenje miere sú najmä rôzne typy Gama svetelných frekvencií a lúčov, ktoré sú najkratších vlnových dĺžok. Gamma lúče sú najhorúcejšie a energeticky (elektricky) najsilnejšie lúče.

Čistá Sila, Čistá Krist-AAlová (diamantová) čistota a Dúhová zázračnosť, ktoré so Sebou aktivujú - “prinášajú” Frekvencie Novej Zeme ~ Harmonizácia DNA-tela - nášho hudobného nástroja Tvorby vždy odrážajúce stav a úrovne vedomia, z ktorej fungujeme. Podľa toho sa naše telo formuje.. podľa úrovne vedomia, z ktorej fungujeme. Videnie v úplne inom vždy novom svetle počínajúc sebou je super kľúč zmien.. všetko je to vnímaní realít, seba v realitách..

Ako vnímaš - obmedzene (ľudsky) alebo neobmedzene ?


Formujeme Seba ako Vedomie do Hmoty. Z expandovaných stavov vedomia - vysokých / hlbokých stavov vedomia premieňame svoju “telesnú-fyzickú” formu (prepisujeme, prekódovávame). Cez väčšie a väčšie zlúčenie sa - zjednotenie Fyzického, Éterického - svetelného v Jedno. Kódy Novej Zeme pretvárajú všetko úplne od základov..nás úplne od základov ak im-sebe dovolíme, spolupracujeme, venujeme svojim Prerábkam úplne všetko, lebo vnútorné prerábky pretvárajú vonkajšok - vedome Meníme svoje vonkajšie reality, vzťahyna základe vnútorných zmien a posunov a vždy hlbšieho vzťahu so Sebou. Podľa toho, v akom svetle vnímame všetko, aké reality vnímame, že sú, ako vnímame seba - všetko bolo “naprogramované, aby sme vnímali podľa určitých filtrov určitým štýlom tak, aby sme vôbec nič nevideli a nechápali a “mysleli, že niečo vieme, vidíme ako skutočne je”.. VIDENIE V PRAVOM SVETLE Z CELEJ HUDOBNEJ-Svetelnej škály nàm umožňuje úplne PRETVÁRAŤ VŠETKO POČÍNAJÚC SEBOU, SVOJIM TELOM, svojimi realitami. Nič nie je fixné, všetko je “frekvenčno-vibračná záležistoť” vrátane hmoty, fyzična.. nič nie je solídne, iba zlatá svetelné základy nášho nového života-sveta-planéty, ktoré tvoríme na základe svojho Spojenia so Sebou ako so svetelným Zdrojom všetkého.


Milí tvorcovia, cca od konca marca 2021 sa super navýšila elektro-magnetičnosť a polarizácia, Pokračujú Rekordné Záplavy Gama svetelnými frekvenciami rôznych typov “zo dňa na deň silnejšími” aktivujúce naše gama svetelné telo, hyperstimulúce celé telo toľkým ultra frekvečným svetlom, “toľkou elektrinou”, “totálne vyprážajúce” najmä nervový systém, imunitný systém je tiež ako prvý “rozbíjaný” a prepisovaný, jednoducho komplet celé telo sa ešte rýchlejšie prepisuje, “vypaluje”, úplne všetky systémy v tele, každý orgán, bunka sú “šokované ku len väčšiemu prebudeniu sa”, OŽItiu naplno, rozmrazuje sa akákoľvek “zmrazená energia v tele”.. doslova naše bunky ako sú prestimulovávané fotónovým svetlom, vytláčajú všetko naraz, čo v sebe nesie ešte nezneutralizovaný náboj - všetko nespracované, všetky emócie = spomienky zo všetkých existencií - všetko, čo beží paralelne naraz a nie je ešte zvedomené, odžité, precítené naplno, integrované, POCHOPENÉ A S VĎAKOU PREPUSTENÉ - “uložené na odpočinok”. “MAturácia so zemskej, a teda galaktickej školy v praxi”, “zo zemskej školy ilúzie lásky, ilúzie seba, tak hlbokého odpojenia sa od domova v sebe a stratenia sa”.. všetko vybraté si zažiť a prekonať všetko “iluzórne”.. vybraté si zažiť úplne opaky lásky a NAVRÁTIŤ SA OPÄŤ DO ABSOLUTNOSTI SEBA AKO ČISTEJ LÁSky.

Tieto frekvencie podporujú len väčšie znovu-zrody seba ako vo vyšších oktávach svetla - svojich nových vyšších ľahších seba-expresií - DOVOĽ IM SA VYJADROVAŤ, komUNIkovať, TVORIŤ - SEBA EXPRESIA..

Naše telá sa neustále viac prekáblovávajú, lebo staré káble nedokážu zvládnuť tieto nové oveľa väčšie prúdy energie - elektriny..

Telo sa viac a viac sprietočňuje a vyprázdňuje - priestrannosť je väčšia. Každá naša bunka je GALAXIA. Každý tep - tlkot srdca v rôznych častiach tela otvára nové portály, hviezdne brány.. “Ako telo Novej Zeme” sme plne galaktické univerzálne telo Vedomia Zdroja Všetkého, ktoré v sebe udomácňuje všetky Galaxie - celý Multi Vesmír - preto sa vyprázdňuje “od človečiny”, odpadu, toxicity, aby svetelné telo Mohlo procesovať viac svetelne kódovaných dát - informácií, lebo ak sa OTVÁRAME VÄČŠIEMU ENERGETICKO-Informačnom TOKU v Sebe, musíme byť schopný PROCESOVAŤ TÚ SILU SVETLA PLNÉ KÓDOVANÝCH DÁT.. ztelesňujene KOMPLEXNÝ SYSTÉM UNIVERZÁLNYCH HVIEZDNYCH BRÁN VO SVOJOM TELE CEZ VZOSTUP na úrovni tela. Naše telo sa premieňa, prispôsobuje, aby sme mohli ztelesniť vysoko frekvečné (plazma) svetlo a žiť to.. telo sa premieňa na pôvodné telo cez návrat do pôvodných Kozmických Kristovych Slnečných Vysokých stavov vedomia.

Telo sa nonstop rozkladá úplne, skladá odznova tak, aby bolo schopné zvládnuť väčšie dávky svetla. Tieto Frekvencie len rýchlejšie prepisujú DNA, kolabujú časové osi/reality, odhaľujú “čo nie je v súlade s Novou Zemou”. Zrýchľujú karmickú očistu na úplne všetkých úrovniach, čiže ÚPLNÝ VÝMAZ “starej pamate”, identít, vynulovanie človeka a jeho tvorby úplne. Nič neprestáva, iba sa zrýchľuje a zintezívňuje..

PODPOROVANÉ je všetko, čo je Nová Zem slovami neopísateľnou silou, a všetko, čo je stará Zem “je potápané ešte viac”. Super rýchle Prerastenie ZASTARALÝCH KRABÍC STARÝCH SYSTÉMOV PRESVEDČENÍ A KATEGÓRIÍ, Ľudské pravidlá žitia a tvorby života “tu neplatia”.. DAJ SI ZVOLENIE OSLOBODZOVAŤ SVOJU NEKONEČNÚ VEČNÚ ENERGETICKY TAK VEĽKÚ SUPER ČISTÚ A MOCNÚ SVETELNÚ ESENCIU, ktorá sa NEZMESTÍ DO NIČOHO, čo je 3D alebo 4D! Zvyšok apríla nás čakajú len mocnejšie prechody super portálmi a bránami všetko SIRIUS-Lyranske brány prevažne šesť-dimenzionálne frekvencie plne aktivujúce MerKAbu,

úplne všetkým. Čo vždy úplne prevracia všetko - prepólováva.


Pokračujú úradovať

kódy Svätého Otca, posvätný mužský princíp - LÁSKA V AKCII, Posvätné ENERGETICKÉ HRANICE, stopka “starým typom informácií” a hlavne Stopka starým príbehom väzňa, obete, otroka cez uplatnenie Vysloboditelských príbehov ktoré UZMIERUJÚ, VYNULOVÁVAJÚ, prinášajú večný pokoj a Sloboduuuuuu.

KÓDY VZOSTÚPENÉHO SLNEČNÉHO VEDOMIA, Fenix, Draci pokračujú.. Aktívne a mocné rozhodnutia - každý moment - čo si volíš energeticky vedome zažiť ? Starú alebo Novú Zem? Je to čas KONANIA Z PLNEJ PRÍTOMNOSTI V SEBE A PREPOJENOSTI SO SVOJOU BOŽSKOU ESENCIOU a zároveň spánku presne tak Ako a Krdy si telo pýta. POČÚVAJ SVOJE TELO, svoje vnútro, nie ostatných vonku. Len ty môžeš vedieť, čo potrebuješ a čo je pre teba momentálne vhodné. Len TY SI VIEŠ DAŤ TIE NAJLEPŠIE ODPOVEDE NA SVOJE OTÁZKY - keď si V JEDNOTE SO SEBOU PRÍTOMNÝ VO SVOJOM TELE A SRDCE JE OTVORENÉ. Ver si, ver REČI TVOJHO TELA. Tvoje telo má reakcie, rozpráva - REAKCIE TVOJHO TELA SÚ tvoja ODPOVEĎ - tie najdôležitejšie informácie pre teba.. preto kultivácia prítomnosti v tele a jednota so Sebou je tak dôležitá.

Paledorianske AKTIVÁCIE SLNEČNÝCH AVATAROV a drakov “opravujú rýchlejšie štruktúru tela/planetárneho tela” cez rýchlejšiu a intezívnejšiu harmonizáciu DNA, čiže PODPORUJÚ rýchlejšiu regeneráciu a detoxikáciu.. ak s nie sme v jednote so svojim SVETLOM A S KOZMICKÝMI FREKVENCIAMI NOVEJ ZEME, tak dochádza práve ku opaku - ešte rýchlejšej degenerácii, vyberáme si tak devastáciu, tvrdšiu cestu, dochádza ju ráznejším STOPNUTIAM “odpadávaniu” aj “exitovaniu”.. Tieto Frekvencie (gama a aj iné) spaľujú všetko v nesúlade s čistotou tvojej esencie veľmi rýchlo, rázne z tej “najvyššej”lásky.. cez zosilnenie najprv všetkých ROZDIELOV, ego-separácie vnútri - vonku, všetkú rozdelenosť, všetko potlačené a zlučujú - zjednocujú všetko dokopy do JEDNÉHO vedomia. Všetko, čo nie je čistá láska neprechádza ďalej.. cez silu a moc lásky, len svetelné nálože sa to zabezpečuje.. keď je to von z tela, tie reality prestávajú existovať a s nimi aj ľudia v nich.. Staré limitujúce programy, presvedčenia, príbehy a nizko-vibračné emócie - tie tvorili “človeka” a jeho systémy, vzťahy, reality, život.

Keďže sa mení Centrum Sily a Moci, z ktorého fungujeme na RA SLNEČNÉ CENTRUM (jadro sily), Úraduje cez nás “mega sila” a moc, super svetelné Energeticky intezívne nálože tej “najvyššej moci a alchýmie”.. Svätý Otec a kódy Zdroja (Boha) v mixe tiež so stále intezívnejšími krištáľovými - KRISTovymi kódmi, DÚHOVÝMI. Gama lúče a ultra vysoké fotonové frekvencie ultra radiácie “ako človek nevieme zniesť a už vôbec ich nevieme využiť”. Ich účelom je “vy-iritovať”, spustiť všetky gombíky (ego)reakcií, dotknúť akýchkoľvek stále existujúcich rán vnútri - zranení. “Toto už je o spustených bombách.” “Všade, kde sa držíš vo väzení a obmedzuješ svoju neobmedzenosť - to je ich účelom okamžite vypichnúť.”

Keď sme s kozmickými frekvenciami Jedno, cez ustabilizovanie sa v nich najprv, vieme ich využiť na “mega-fičanie”, vieme tolko toho “spraviť”, sprocesovať, ukotviť nové, vytvoriť, prečistiť, lebo tieto frekvekcie “idú priamo po tom, čo je lineárny ľudsky programing v tele”. Fyzická intenzita, emočno-mentálna intenzita pokračuje. Toto sú kódy “ktoré nakopú do pozadia, keď sa snažíš pokračovať po starom a vracať sa niekde, kde si to už prerástol”. Tieto kódy, zosilňujú ľudské ego, ktoré sa u mnohých snaží zachrániť.. to je ich účel - rozhodiť a spáliť domčeky z kariet, domčeky ľudských ilúzii o niečom a niekom, “vyhodiť z iluzórnej rovnováhy a stredu”, strhnúť “iluzórne pevný koberec pod nohami”.. ukázať kde si vo svojej sile a moci ako SVETELNÝ STVORITEĽ, a kde stále nie.. Kódy vyššej moci, ktoré treba v sebe prijať a použiť v najvyššom súlade. Sú to POSILOVÉ power-up kódy ODVAHY A SILY prinášajúce masívne kolapsy starého a kolektívne, globálne vymazania-vynulovania starých (neorganických) kódov a ich tvorby.. tieto kódy majú vyniesť “zvieratko, survival mode a úplne všetky konflikty - boje v sebe, strachy, boj a strach o prežitie”.. Vyslobodzujú a Premosťujú nás do úplne iných, oveľa vyšších realít, kde už existuješ v iných formách, a ktoré tvoríš ako svoje “nové Vyššie” verzie a aspekty Ja... ľahšie verzie teba.. Spánok a bdelosť sú jedno, deň a Noc, tma a svetlo.. všetko sa zlučuje. Všetky relmy, všetky dimenzie, existencie, reality sú jedno.. ak však vnímame stále oddelene od Seba, tak nie sú.. ak vnímame z ego-separácie, tak fungujeme z oddelenosti od Seba ako Zdroja, obmedzujeme sa a netušíme..sami si nastavujeme závoje, bariéry, sami ich vieme rozpustiť. Tieto frekvencie a kódy Odhaľujú, “strhávajú nielen šatstvo, masky, ale strhávajú klapky z očí”. Oveľa oveľa viac sa vďaka ním vidí.. každý moment “nové” zistenie, Nový aha moment. AK TO DOVOLÍŠ, tieto Frekvencie ťa tak podporia, “vynesú do Neba” a ukážu, kde to Nebo naozaj nastálo ešte nežiješ, kde si brániš..

Tieto kódy prinášajú “mega DVERE” NEOBMEDZENÝCH MOŽNOSTÍ NEUSTÁLEHO PREKONÁVANIA SEBE AKO OBMEDZENÉHO ČLOVEKA. Dvere do Infinity, len do väčšieho neba, alebo do väčšej devastácie a lámania “človeka-ľudského ja”, aj sa nechce vzdať svojmu vlastnému Svetlu-telu-vnútru-Svetelnému telu aby za teba všetku prácu urobilo ak mu/sebe DOVOLÍŠ. Dáš si ZVOLENIE SA VYSLOBODIŤ, byť sebou ako VŠETKY LÚČE SVETLA PRIRODZENE bez masiek, pretvárky a zbrojenia - každý rodí svoje NOVÉ DIEŤA NOVEJ ZEME - zlaté KRIST-AAlové nevinné geniálne kreatívne dieťa, ktoré SA NEZMESTÍ DO ŽIADNYCH “STARÝCH NORIEM”, “krabíc, systémov, kategórii”.. ani nemá.. má prísť s úplne novým, čo totálne predbehlo dobu lebo žije už na úplnej inej planéte.


Prajem

Pra-krásny čas návratov do Pra-počiatkov cez vynulovávanie - vybielovanie - OŽÍVANIE NAPLNO ODZNOVA PO NOVOM ÚPLNE INAK AKO VŠETKY BYTOSTI V JEDNEJ, JEDNA VO VŠETKÝCH. Prijatie svojej SVETELNEJ = Slnečnej PODSTATY v rámci ktorej už všetko to, čo človek hľadá vonku DÁVNO JE - IBA JE - hojnosť, láska, sloboda, informácie, moc - PRIJATIE TOHO NAPLNO S DOVOLENÍM SI BYŤ SEBOU AKO VŠETKÝM PRE SEBA.. už len tak robíš najväčšiu službu - keď si dovolíš seba v plnej paráde. Keď sa uvolníš do toho, “kým už Si a kde už Si”. Integruješ svoje vzostupené Ja priamo do koreňa..hlbko do koreňa..

Väčšie a väčšie uvoľnenie sa do seba, hlbšie hĺbky a vyššie výšky Objavujeme a dovoľujeme si zažiť. VŠETKO AKO ZÁZRAK A DAR.. RAdosť, odvaha sa ponoriť hlbšie do seba, “odtiaľ expandovať”.. zdá sa ti svet vonku “že je veľký a valcuje ťa”? Že je za trest, proti tebe všetko? “Hráš na to na malého bezmocného človeka?” Ak áno, Nie si prepojený s tým, kým naozaj si, tvoj človek vedie.. len ty môžeš byť proti sebe..

Nová Zem je fungovanie

Z PLNÉHO PREPOJENIA SA SO SEBOU V SEBE - z ukotvenia sa vo svojej Božskej Esencii - v JEDNOTE so Svetelnou Bytosťou v sebe a Z PRÍSTUPU VĎAČNOSTI, otvorenosti (srdca) - vtedy zvládame všetko úplne inak - s gráciou, eleganciou a ľahkosťou, aj keď čistíme “mega odpadky” alebo sme v kolotočoch.. všetko určuje náš prístup.. Náš prístup určuje naše zážitky a odkiaľ fungujeme a z akého miesta v sebe fungujeme - vychádzame.. Ako otvorená svetelná Nekonečná hviezdna Bytosť alebo “bojujúci, človek plný rezistencie”, “ktorý má len problémy s týmito procesmi? “ Lebo to nemôže kontrolovať, ovládať, nemôže vedieť a chápať dopredu nič..


Ucti si všetky emócie, ktoré majú vyjsť von a byť cítené, magnezium, kakao, slnko, riasy, chlorophyl, zelená strava, živá strava, Detox byliny u mňa vedú, spánok a pohyb ako si telo vyžiada.. spánku veľa, polohy ležmo veľa hlavne, keď ukotvujem mega množstvá svetla a Sny, Nebo ako také.

Toto sú kódy a Frekvencie, ktoré Odpaľujú - katapultujú do úplne Iných vyšších rovín Bytia, nádherných dimenzií rajskej kristovej Zeme, ak im dovoluješ robiť prácu pre teba - si s nimi jedno - túnujú - ladia tvoje svetelné telo, preladzujú a vyladzujú tvoje telo na hudbu novej Zeme, transkonfigurujú naše krištály a aktivujú omnoho viac nových krištáľov a hviezdnych častíc v tele, na koži.. jupiii :)


S láskou, úctou Maria


P.S.

Pokračujú len väčšie Portály Hojnosti, Sily, Slobody - Dvere, ktorými keď prejdeš, nie je cesty späť, lebo už nemôžeš fungovať a žiť ako človek, ale ako TO, čo ho presahuje.. to si vyžaduje obrovskú odvahu, preto tieto aktuálne frekvencie aktivujú Kódy SUPER Svetelnej SILY - POSILY:

PO SILU a PO MOC posielajú dovnútra, posilňovať svoje SPOJENIE so SEBOU ako Zdrojovým Vedomím Všetkého, ktoré je potrebné integrovať v sebe a aplikovať do svojich realít.. veľmi rýchlo menia všetko..


638 views

Comments


bottom of page