top of page

Presah Ľudského Galaktic Experimentu-Zážitku, Stratenia Sa Nájdenia Sa, Naplnenie sa Sebou - Vzostup

Updated: Nov 7, 2023
2022-2025-2026 roky najväčšej a úplnej destabilizácie (starého),

Pokračujú doslova nútené rýchlejšie prechody len užším okom ihly .. len hlbšie pra-koreňov, pra-základov, pra-predkov a budúcich generácií tu a teraz - vyslobodzovanie vedomia - tela doslova cez vždy väčšiu expanziu ďalej za 3D a 4D a potom do kontrakcie do hlbšieho čistenia - vysoko do neba - len hlbšie do pekla do kedy sa úplne nezlúčia do kedy všetká (iluzórna) separácia nezanikne,

💎

12 prvotných pravekých Kristos Esínskych Hviezdnych Kmeňov v nás, ich čistky, integrácie, zjednocovania v sebe, ich presah - ich zahrnutie a transcendencia a ZRODY Seba ako vždy novšej verzie Hviezdnej rasy - pravekého - vyspelého budúceho kmeňa - čím sme starší tým sme mladší, bez veku, bez času, bezčlovekovosť cez plné prijatie seba ako človeka a presah limitácii toho, presah duality, rozdelenia na polarity atď... bezvzťahovosť - si jedným so všetkým a všetkým hlboko v sebe - tvoj vzťah ktorý je odrážaný so všetkým -- galaktický organický šamanizmus - si portálový most, galaktická loď - raketa do ďalších úrovní oktáv levelov rovín dimenzií vedomia seba v rôznych formách podobách všade vo všetkých časoch...

💎

SebaNaplnenie - NAPLENOSŤ - PLNOHODNOTNOSŤ - ZAPLNENIE SA SEBOU - PREPLENENIE SA TÝM KÝM NAOZAJ SI - BOŽSKOU SVETELNOU ESENCIOU - Ty ako NEKTÁR DUŠE,


Pochopenia strát a nálezov, chaosu, dezorientácie, zmätenosti,

Presah separácie času priestoru - všetko kulminuje v jedno a to je veľmi mätúce ak nie si napojený hlboko na SEBA,

Primal Fear a Primal Power - videá presne z roka september oktober november december 2021 - tam sa to zdieľa všetko aktuálne na ďalšie roky…

💎

VŠETKY Riešeniam Odpovede, čisté tzv. Pravé informácie sú vo vyšších frekvenciách - ty prelaď, iba BUĎ, choď hlbšie do seba, odíď z hlavy, cíť, viď, vedz celým telom celým svojim poľom…

Ďalšie Pointy vzostupu a tranzitov do vyšších oktáv seba, svojej existencie, do vyšších oktáv svojich zážitkov…

RozpOpúšťanie 3D identít, tiel, vzťahov, falošných stabilných základov, a tzv. Falošného bezpečia (3D verzie toho) a

Jediné čo ostáva si ty úplne nahý v nule s nulou ako so všetkým vo svetelnej paráde cez väčšie straty toho čo aj tak nepotrebuješ a nie je s tebou v súlade, musíš sa viac stratiť, aby si našiel seba na vždy hlbšej vyššej úrovni. Odmena si TY AKO VŠETKO. Odtiaľ z hĺbky Zdroja čerpáš. Musíme strácať toľko, koľko potrebujeme, aby sme našli seba ako všetko v nule v ničote prázdnote sa NAPLNÍŠ SEBOU AKO TÝM KÝM NAOZAJ SI ♥︎ to s nami zdielaš, prirodzene to tečie z teba - bohatstvo NEKONEČNÉHO UNIVERZÁLNEHO SVETELNÉHO VEDOMIA v čo najčistejšej forme.

💎

Priorita je - Vyživovanie a Podpora svojho Svetelného

Vedomia-Tela ktoré ťa Podporí naspäť nekonečne - učíš sa to, to cítiš to vieš celým telom tvoje vyššie verzie ťa k t omu vždy vedú..

si TY na príjme ? Všetky riešenia, odpovede, info

ako tak nechávame vyhladovávať všetky 3D Identity a Identifikácie sa s niečím kým si

nikdy nebol a bola to výživa prázdnej diery - nedostatku Seba na čom je stará 3D zem

postavená - na sebazrade, separácii, podvýžive a nedostatku seba ako

nekonečného Zdroja Všetkého.

... a oveľa viac vo vysielaní, ktoré naväzuje na tie predchádzajúce...961 views

Comments


bottom of page