top of page

Premena Bolesti,Presah Liečenia Cez Nájdenie Lieku v Sebe,Premeny Tela a SolARne Aktivity,Aktivácia

Updated: Mar 6
Prestali sme používať slovo bolesť, vymenili za to slovo Senzácie v tele, prestali sme odpúšťať, začali sme pre-púšťať a vyslobodzovať sa z bez-moci, ne-moci minulosti, vyslobodzovať sa z programu obeť - vinník, začali sme vidieť, chápať ako si čo tvoríme podľa toho, čo vysielame, Cez nekonečné vstupy hlbšie a hlbšie do seba, cez hlbšie prepájanie sa so sebou ako so Zdrojom všetkého (stvoriteľ), začali sme sa automaticky prijímať seba - Bytie na Príjme Seba, automaticky sa vnímame a všetko ostatné ako zázrak, dar,

našli sme ten najzázračnejší liek - SEBA, zistili sme, že nie je čo liečiť, vraciame sa do tých vyššie dimenzionálnych verzií seba ktoré žijú ako celistvé BYTosti, svetelné kozmické neobmedzené nekonečné BYTosti, nikdy sme neboli chorí, nikdy s nami nebolo nič v neporiadku, nič zlé... presahujeme dualitu (väzenie separácie) len sme sa odpojili od Zdroja Domova v sebe, vzdialili sa, zatvrdli, znecitliveli, zabudli sme na to kým Sme,

strach a neistota sa stala normálka, Avšak my to v základoch premieňame - základnú frekvenciu, z ktorej fungujeme nahrádzame dôverou v seba ako život, ako vo vesmír cez trénovanie a návraty do Zjednoteného stavu vedomia,

otvárame sa SebaAkoláske, sebapochopeniu vždy odznova, inak a nekonečne…

Presiahli sme liečenie, nie čo liečiť, si celistvý, prepisujeme svoju DNA cez tie svetelné čo sú svetelné kódy vedomia Novej Zeme (raj)..


V tejto ukážke zdieľame tiež niečo ku:


PREVRATY NOCI A DŇA - NA ICH ZJEDNOTENIE,

Solárna aktivita, Záblesky, KP index, vyššie frekvencie Zeme - vplyv na telo, odhusťovanie, čistenie tela, oprava, prerábky tela, upgrjedy vo fotónovom a plazma svete, premena bolesti, zmena vnímania toho čo to je, ak je to následok seba-potláčania,  

ten NAJ liek si ty ako všetko - zmeny vnímania seba, situácií, druhých, všetkého...

EXTRA AKTIVÁCIA NA KONCI, ktorá je zároveň aj písaná tu hore na vrchu článku..


Táto ukážka je Z Kurzu v Škole Majstrov:


Majstrovstvo Alchýmie a Prepisu Hologramu na VyššieDimenzionálny Hologram NovejZeme cez Čerpanie z Nekonečného Zdroja Energie,Zázračná Medicína v Tebe:


Majstrovstvo Práce so Sebou na úplne inej úrovni cez spojenie sa so zázračnou medicínou v sebe so Zdrojom NEKONEČNEJ SVETELNEJ ENERGIE-INTELIGENCIE-VEDOMIA,Efektívna práca s telom, s časom, práca na sebe v minulosti a budúcnosti TU a TERAZ, ZMAJSTROVÁVANIE ALCHÝMIE-Alchymizácie TELA cez UNIverzálne svetelné vedomie-telo,MAJSTROVSTVO ČÍTANIA, PROCESOVANIA, PREPISOVANIA AKÁŠOV,Aktivácie Vyšších Verzií Seba Žijúce NeboNaZemi, Vynulovávanie-Neutralizácia Minulosti, nábojov-emócií vo všetkých dimenziách,časových osiach,Spojenie sa so svojou DNA,pochopenie ako si jej expresia a ako to meniť cez svetelno-zvukovú opravu vlastnou svetelnou DNA, Podpora s kódmi INFINITY a s kódmi rokov 2024-2026,ďalej Témy: Frekvencie-Kódy Vedomia-Vibrácie, Alchýmia cez vyššie frekvencie, MAJSTROVSTVO Dekódovania a Prepisu Svojho Hologramu na Vyššie Dimenzionálny Hologram Rajskej Novej Zeme cez Čerpanie z Nekonečného Zdroja Všetkého vedomia v sebe,Učenie sa vidieť v inom Svetle cez Srdce-Šišinku ďaleko za duálne ilúzie ľudskej obmedzenej mysle, Bohatstvo svetla v nás a zažívanie nekonečnosti napĺňania sa sebou ako Zdrojom Svetla,Žitie svojej Božskoti, Svetelná Hviezdna Reč, Symboly, kódy, farby, tóny, čísla, hologramy, rovnice-Ako vidíme multidimenzionálne, ako sa prispôsobuje tomu mozog, celá lebka a telo. Prenastavovanie si Všetkého tak,aby ťa to neustále pozdvihovalo do vyšších úrovní Seba, Práca so Sebou na úrovniach: Energetickej-Emočnej-Mentálnej-Fyzickej-Svetelnej. Strach a Hnev a ich využitie, pochopenie. Ako je všetko tvoja vlastná virtuálna projekcia počínajúc tebou ako projektorom,procesorom,transmiterom, Jednoduché a Super Efektívne Cvičenia na podporu oveľa hlbšej práce so sebou, a spojenia so Zdrojom Nekonečnej Energie-Vedomia-Svetla, toho čo tzv. lieči telo, vracia ťa hlbšie domov do celistvosti,Jednoty,Žiarivosti,Naplnenosti. Podpora so stelesňovaním frekvencií, vedomia Novej Zeme,REVÍZIA a ROZ-OPUSTENIE STARÝCH VERZIÍ SEBA,ŽIVOTOV,ČASOVÝCH OSÍ,KDE SI ZMRAZENÝ A NETUŠÍŠ...

Bezčasové fungovanie, budovanie merKAby - svetelného tela na vzostup, podpora upgrejdov tela vo fotónovom, plazma, svetle,


SolARne záblesky, aktivity, vymieňanie pólov, vyrovnávanie polarít, polóv, vyrovnávanie karmy-príčna a následok - akcia a reakcia - keď tvoríme z 3D úrovne vedomia tvoríme reality ktoré nás potápajú,deštruujú,

elektromagnetizmus a jeho mega zmena každú chvíľu a oveľa viac....


515 views

Comments


bottom of page