top of page

Oslavy nekonečnosti toho kým naozaj sme a využívanie potenciálov Kráľovského Vedomia Zakladateľov

Updated: Aug 8, 2022

Oslava NULY, ktorá je To Všetko, To Nekonečné Bohatstvo! Bytie na Príjme toho, že si nekonečná večná BYTosť - tzv. prijatie - objatie - Vyzdvihnutie si Seba ako Daru - nesmrteľnosť duše, esencie - toho kým naozaj Si vo svojej podstate a učenie sa - spoznávanie - rozpamätávanie sa na to, že ako znásobovať hojnosť, ktorou už si vo svojej podstate, zdieľať ju - seba - bez obmedzení - limitov na na svojej vlastnej nekonečnosti... Čerpanie z nekonečného ZDROJA RA-AR-Svetla Iluminujúceho Slnká - naša podstata - pravá identita bez identít - táto Levia pasáž čislo 22 je veľkolepým ukončením a odštartovaním úplne novej super fázy vývoja Nového Hviezdneho Ľudstva reprezentujúceho TerRAnova slnečnú Hviezdu - Novú Zem čerpajúce z jej vedomia, lebo len tak je tebou tvorená, materializovaná a zažívaná... Pokračujú len silovejšie kódy volajúce domov - kódy komUnie a komUnít Novej Zeme avšak nutné sa rodiť tvoriť zvnútra von každým individuálcom..


Toto je Jedna z najdôležitejších pasáži roka pre všetkých pracovníkov na matrici zeme - planetárnych - galaktických a univerzálnych bránach vedomia Zeme-Slniek-Hviezd Všetkých v Jednom - august 2022 je kompletizácia vzostupného okna a všetko sa ide tak enormne akcelerovať že kvantové skákanie do budúcnosti je slabý vyraz. Všetky karmicke zúčtovania - vynulovania - všetkoo naraz - teraz - žiadne váhanie čakanie dúfanie .. TY SI NOVÁ CESTA TY JU MÁŠ VYŠLIAPAŤ A TAK SA STRETNEME AKO TVORCI NOVEJ ZEME KTORÍ NESÚ JEJ ORIGINÁLNU MATRICU DIAMANTOVÉHO KRISTOS SLNKA PREMENENÚ NA DÚHOVÚ AURORU - na tom pracujem.e “roky”.. iba

Zo STELESNENÉHO vedomia pôvodných (kráľovských) zakladeľov tvorcov budovatelov strážcov správcov RAJSKEJ ZÁHRADY ktorou pôvodne Zem mala byť.. DNA galaktický experiment je plne na konci. A bol to tvoj vlastný.. toto sú najpotentnejšie časy pre nás ako Dary slovami neopísatelné - pasáž ktorú otvára zosúladenie Zeme Siriusa Slnka Opasku Oriona, Lyry so Srdcom beštie Regulus otvárajúce návaly kódov / energie / vedomia pra prapôvodnych stvoriteľských rodičovských Iluminačných zakladateľských rás ktoré vedomie opäť “mame” plne ukotviť stelesniť aplikovať.. len viac spomienok - zlatého vyššieho poznania sa aktivuje a mega sila moc toho kým davno si a kde davno si a čo všetko už máš k dispozícii.


🕊


Nájdeme všetko a oveľa viac, keď nehľadáme, keď sme dohľadali... bolo to rovno pod nosom, respektíve v tebe, len ty si nevidel... Docestovali sme alebo môžeme byť na ceste a čakať, hľadať niečo čo v tebe dávno, čo je, čo si a čo máš byť ty pre seba najprv aby si to - tu mohol byť pre nás ako pre celok...


🕊
Nech sme každý Chodiaci vibrujúci mier/sloboda/pokoj na ľudskej a galaktickej úrovni Slúžiaci ako príklad Nového človeka ako úplne iná nová možnosť / cesta / Verzia Zeme .. ako stelesnená meditácia mantra motlitba láska, ktorá svojou prítomnosťou je tak Jemno-mocná nedovoľujúca to kým nie si prejsť ďalej a cez osvetlovanie toho viac a viac, všetkého toho, čím si stojíš v ceste, vynášajúci to na povrch a teda stelesňujeme esenciu jemnomocnej lásky, gja Večného plameňa zlatých éterov, tým pádom láska ako stav vedomia v BYTÍ umožňujúca krídla - ako STAV VEDOMIA V BYTÍ AKO TO KÝM NAOZAJ SI SME, AKO JEDEN VO VŠETKÝCH - žiadne chrámy knihy stúpy vonku nie sú potrebné ak my ich žijeme a tvoríme tie posvätné priestory zvnútra von - vzostupné komnaty Doslova nové pyramídy a mega zlaté dúhové KristAAl mestá priestory nové komUnity kde už len cez svoju prezenciu je cítiť / vidieť / počuť tvoju esenciu - aktivujúca nekonečné svetlo hviezd iluminujúce VŠETKO VĎAKA ČOMU VŠETKO OŽÍVA A ROZKVITÁ AKO PRAVÝ ALCHYMISTI NA ZLATO CEZ ZLATO V SEBE, KTORÝM KAŽDÝ VO SVOJEJ PODSTATE SME - slnko a Sirius - vyššie Ja Zeme - naše “počatočné levely vyššieho 6D ja” sú jedno alebo v špeciálných zosúladeniach počas tejto už spomínanej najdôležitejšej pasáže “roka” - vrcholiaca 8.8.2022-12.8.2022 a po celý august vlastne - Orion - pyramídy - Sfinga - Hathor chrámy a obelisk - zosúladené so srdcom Leva - REGULUS - kráľovská hviezda - statočné srdce - “zem je najťažšia škola test experiment” preto sú tu len, tí ktorí už dávno majstri sú / boli / už si tým dávno prešli a zosúladzujú sa so svojimi pravekými majstrovskými a zároveň budúcimi verziami Seba (Ďalšie vyššie levely/verzie/úrovne teba/nás) tu a teraz - sťahujeme ukotvujeme vedomie zjednoteného svetlo hviezd.. 🌟

Kódy vedomia Novej Zeme Hviezdy musia cez každého ožiť, aby ju mohol žiť, musí ju najprv “iba” BYŤ, musia byť plne žité, aplikované každým naplno = plné rozpamätanie sa na seba ako na všetko, z toho čerpáme a budujeme odznova na zlatých svetelných diamant dúhových základoch integrity v sebe ako integrované hviezdne BYTosti kolektívy AvataAR Ríši-RAša slnka hviezdy novej Zeme tu a teraz...

Veľkolepé zlaté - biele levy - všetky galaktické brány domov otvorené, všetky PraMatky a pra-otcovia tu a teraz v nás a novédeti zároveň tiež nesúce všetky potrebné kľúče vedomia domov, ktoré treba vkladať do zámkov a otvárať nonostop nové brány - portály nových možností -A my sme tie úplne nové dvere cesty, portály Hojnosti Novej Zeme - Dúhové mosty - premosťovači do ďalších Dimenzii Vedomia - Galaktickí Šamani - zmajstrovanie kódu 13:20

ktorí sa po nikom neopakujú už.. už nič nie je z pred rokov 2020-2022 aplikovateľné.. nič…. Ak sa po niekom opakujeme, okrádame sa o vlastnú UNIkátnosť a hojnosť Novej Zeme doslova.. ak zdieľame niečo, čo sme nestelesnili naplno, zdieľame tým pádom 3D kódy - skorumpované vedomie hrajúce tváriace sa na niečo čo tak nie je...


💎❣️


Tiež úradujú len silovejšie Super kódy zmien, Slobody, Jednoty, Alchýmie, sily a moci Svetla v nás - prežarujúce to čo nie je v súlade - zosilňujú to - a na základe zistenia rozdielu sa učíme najviac! Len silovejšie kódy majstrov architektov vesmírov, vysádzačov Edenu - Grálový nektár večného života stelesňujeme postupne, super zviditeľňovanie korupcie vnutri- vonku - -

Kódy transparencie pretože matrica novej Zeme hviezdy je budovaná na každého super očiste, obnove, upgrejdoch, prepise DNA - na návratoch do kozmickej KristAAl čistoty priezračnosti jasnosti - vždy hlbšie vyššie levely úrovne toho - úrovne levely roviny Seba - My integrujeme vedomie seba už žijúce novú zem “v budúcnosti” teraz.Ty si tá zmena, ten nový svet, vzostúpená kRAľovská Hviezda zjednotený zostup a vzsotup v jednom, presiahnutá dualita, ty si tá oŽItá šťava Nektár života naplnený grál - ty si nová cesta grálu, ty si ten čerstvý vánok - búrka v jednom prinášajúca zmeny cez ich stelesnenie - tanec polarít keď fungujú ako Jedna - nič mocnejšie nexistuje - vnútorný Dvojplameň transmutuje a transformuje všetko.
Jediné čo máš zaručené je to že nič nemáš zaručené. Jediná garancia istota je v tvojom božskom spojení so Sebou ako so všetkým, očakávaj iba neočakávané.. dopredu nebudeš vedieť nič.. žiadne záchranné oporné barle, postupne budeš viac a aj všetko ale stále nič, budeš vedieť, ale stále nebudeš vedieť detaily a kedy presne sa čo udeje čo už bolo tebou zorchestrované .. toto sú skoky nie kroky ďaleko dopredu a Zároveň dozadu na prapočiatky lebo nič sa už nemôže opakovať .. to, čo je zo separácie vedomia tvorené extra zhorí rýchlo…

❤️‍🔥


8.8.2022 dáva dokopy 22 - majstri budovatelia Dvojplamene Novej Zeme v sebe zvnútra von očistené a nonstop upgrejdované ako základy nových komUnit - civilizácii - pravého Edenu RAja. Toto však musí byť každého len hĺbkovejšia práca so Sebou, budovanie a kultivácia len kvalitnejšieho vzťahu so sebou na MultiD galaktickej úrovni a práca so svojou DNA - je obnova a prepis, nonstop upgrejdy. Využívanie nekonečného potencialu na prestavby novú tvorbu ako majster tvorca už nezneužívajuci silu a moc na “ľudské hry”, znečisťovanie, ničenie DAROV, KTORÝMI ZEM JE A MY VŠETCI. Najprv však treba zmajstrovať BYTIE NA PRIJME V JEDNOTE SO VŠETKÝMI SVOJIMI JA - Zemou - slnkami - hviezdami ako Jedno vedomie jedno telo.

❤️‍🔥
Pamätaj, že to To najcennejšie je vždy zadarmo, to malé je to veľa, to nič je to všetko. Hodnota je na nás nie na čom inom.. všetko bohatstvo je vnútri.. do kedy sa nechávajú vládnuť nejaké čísla a papiere, dovtedy je sloboda podmienená, pocit hojnosti domova bohatstva závisejúci od niečoho niekoho “vonku” čo ti určuje kým si/nie si/aký by si mal byť nemal byť bla bla.. kódy SUPER SILY A MOCI SÚ K DISPOZÍCII TAK MOCNÉ VŠETKÝM KTO JE ODHODLANÝ VYJSŤ VON SO SEBOU VYTVORENÉHO MENTÁLNEHO VÄZENIA A DEKONŠTRUOVAŤ ho, spáliť z ktorého popola nespočetne veľa krát povstávame - rodíme sa odznova s nulou v nule - ako nikto A ako všetci v jednom jeden vo Všetkých - ako úplne nový nový druh - integrované bytosti svetla Hviezd - svetla ktoré iluminuje slnko, ktoré osvetľuje všetky rany za bsetky existencie tu a teraz a toto sú hĺbky v ktorých sa ešte nebolo. August to roztáča ešte viac a ešte rýchlejšie ❤️‍🔥🦁 statočné srdce, gule a ukáž nám to.. stačí ťa cítiť a tvoja energia všetko povie.. toto sú len veľkolepejšie kvantové skoky do budúcnosti nutné od každého = sťahovania sa rad za radom, rozdelenie tých ktorí sa majú rozdeliť, ktorí aj tak rozdelení už boli aby sa tí ktorí fungujú z vedomia už novej zeme mohli zjednotiť ako základné základy Rodín hviezdy Novej Zeme..


🌟


Niečo prekrásne sa rodí rýchlejšie a rýchlejšie ako tak to staré dovoľujeme aby odumrelo, odstrihli sa a prečistili všetky pupočné šnúry so svojimi starými verziami - ešte hlbšie do základov sa ide a pôjde, lebo ani gram z toho nie použiteľný pre budovanie Nového zvnútra von. Naše svetelné tela sú TO ZLATO KTORÉ NESÚ V SEBE ZÁKLADNE KĽÚČOVÉ KÓDY = to sú tie hlavné informácie o všetkom/ pre všetko, lebo nič iné “ľudské” aplikovateľné nie je ani nebude - čo sa naučilo “ako človek počas ľudských životov”, tie konštrukcie identít a tiel sú opačné kódingy opačného všetkého čo sa prijalo “za normálne správne a zdravé” a pritom je to úplne prekrútené.. hurá len do hlbších karmických rozuzľovsní a vyslobodzovaní sa vždy na hlbšej teda vyššej úrovni. 🕊


Všetko sa ešte viac zrýchľuje a my práve naopak vnútorne spomalíme aby sme zrýchlili eotáciu svojho

poľa / merKAAby.. sme tu na to čo tu ešte nie je a nebolo..


💎🌟💎

Intenzita všetkého RApídne naRAstá a to najmä tlaky na Rapídne zmeny, pretlaky a tempo zmien.. tlačenie tvojho vesmíru teba prestať strácať akúkoľvek energiu na 3D dianie, ktoré je tvorené 3D aspektom vedomia starej zeme a sústrediť sa na podstatné... naše 6D vyššie Ja je veľmi priamy bezkompromisný sprievodca, ktorý ťa dotlačí cez to, kde máš najväčšie lipnutia - nite neslobody, háčiky, zatvrdnutia - tzv. slabosti - zranenia - skryté nedostatky človeka ktoré musíme osvetľovač integrovať transmutovať všetky len na hlbšej úrovni lebo to sú rody, predkovia stále trpiaci v tebe v tvojej DNA, ktoré ti bránia v plnej aktivácii všetkých 12 párov svetelnej DNA čiže 24 - 48 zeleny modrý zlatý vzostúpený fialový bielo zlato diamANtový dúhový nový človek - seraphim oraphim Nový ELOHIM Avatar Iluminátor.💎🌟💎

Viac než nutný je prienik len hlbšie do seba, tak dokážeš preniknúť “do všetkých a všade”.. všetko je davno vopred čitateľné len či ty si na prijme a v prepojení S tým kým naozaj Si..


Nutný je Kvalitný čas - vzťah so sebou, kvalitný vzťah so všetkým / so sebou ako so všetkým - kultivácia hĺbky spojenia so sebou - s Gaiou,


Lipnúci na ničom a na nikom zjednotení prepojení so všetkým a so všetkými - UNIVERZÁLNE SVETELNÉ Vedomie JEDNÉHO (zdroja) - Božské vedomie - -

attached to nothing - connected to everything - - láska ku sebe ako ku nám, ako stelenené vedomie Zdroja v Bytí celou bytosťou - telom dovoľuje opäť vybudovať krídla - cez integráciu toho kým už dávno sme a vždy sme boli ..


Zmysel života sa nehľadá, ty si ten zmysel, dávaš mu ho ty.. ty ako ten hlavný zmysel..nie je jak sa dostať - stačí sa len viac a viac uvoľniť do Seba - to neprestáva - dovoliť si Seba ako Všetko - byť na prijme “prijať sa” so všetkým uzmieriť sa v sebe so sebou ako všetkými na MultiD galaktickej úrovni (je proces)..


Len božská Únia so sebou v sebe ano so všetkým presahuje všetky

po - zemské limitácie, a to náš hlavný fokus a priorita, len na hlbšej úrovni sa zjednocovať v sebe so sebou-so všetkým, odiaľ pramení všetko.. tvoja moc a výšky vedomia, z ktorého vnímaš, tvoríš, čerpáš, funguješ... expandujeme 360 stupňov do šírky z hlbšej hĺbky, tá hlbka zjednotenia a hĺbka z ktorej my fungueme je tá výška... vyššia láska, vyššie vedomie, poznanie, vyššia moc.. vonku to nenájdeme... hĺbku spojenia s domovom, s nekonečnosťou ktorou sme... môže to byť amplikované ak aj ten druhý alebo skupina sa zosúladania na frekvenciách Rytmu Nekonečná - tep, rytmus, tempo Novej Zeme len pre majstrov v nás... je to všetko cez SRDCE...
Už “TAM všade” SI UŽ, TO VŠETKO Dávno MÁŠ K DISPOZÍCII nekonečný tvorca!


❤️‍🔥


Pripomenutie - Aj kvôli mega rapídnemu zintezívneniu máte možnosť toľkého bezčasového v archívoch tu na stránke a v Škole Majstrov, a to najmä možnosť sa naladiť na najaktuálnejšie dve viac Ako

Trojhodinové Super Kľúčová Letné Transmisie z júla 2022, ktoré sú plné kľúčov ku tzv. nadchádzajúcim týždňom, mesiacom, rokom .. Sú zamerane na: Podpora tvojich Vzostupných Alchymických Procesov Mega Premien a Tranzitov Na úrovni Vedomia a Tela a Najmä Vzťahu so Sebou odráženého vo všetkom,Intezívne procesy s Telom, Kundalini-Oheň-Sexualita-Kreativita-Náprava Dvojplameňov, RODÍN, Dvoj-Troj-Plamene NOVEJ ZEME, Letné Galaktické Mega Kódy, STATOČNÉ SRDCE,Hranice - FREKVENCIE - TVOJE TELO A POLE - Sila a Moc Svetla, Rozpúšťanie-Opúšťanie Starého Sveta-Smútky,Žiaľ, Bytie Hotový s Ľudstvom, SKOKY do Ďalších Fáz Vývoja Už Nového Ľudstva 2022-2024,August Rotočí Nové Fázy Vývoja,Celé leto sú mega potentné galaktické Pasáže (Venuša,Sirius,Orion,Lýra,ANdromeda), Rozbíjačky tela, Aktivácie MerKAby, Pyramídy, čistky Tela, Hrude, Krku, dýchacích ciest, rýchle odumieranie starej verzie ľudstva v každom jednom, ”povolanie” AvatarNovoZemšťan, ktorý robí rozdiel - ukazuje rozdiel-Iné Možnosti - je Úplne Novou Cestou-Zemou-Hviezdou, Podpora Svetelného Tela-Matrice Novej Zeme, Energy Majster-Ako premieňame a Alchymizujeme,Hojnosť a Peniaze, Aktivácie Vyšších Realít RAJA, Integráca Budúceho Ja TERAZ, Máme Možnosť Integrovať Budúce Vyššie Verzie Seba TERAZ Na Budúcej Zemi-Vedomie Pravekých Majstrov Budovateľov Šamanov Integrujeme a z toho Čerpáme-Z vedomia Všetkých Dimenzií v hĺbke Seba-Z vedomia ZDROJA Svetla, ktoré Iluminuje SLNKO.❤️‍🔥

Prajem.e

PrakRAsne integrácie týchto kódov vrcholiace 11-12.8.2022 a po cely august.. Mocné zarevanie Statočného kRAľovskeho Srdca v Nás mocní stvoritelia - máte tak dôležité misie!

Zdieľame extra foto galériu galaktivácii z prvej - druhej hviezdnej brány Zeme kde su aj systémy brán Trinity - brany MAtky a Otca v jednom (super mocné) a brány Arc of The Covenant plus brány do Vnútornej Zeme Agarthy sú v tejto lokalite tiež:


P.S:

Aj vďaka tejto mocnej lokalite a v spolupráci s pravekými kmeňmi prevažne Navajo a Hopi a ich galaktickými Kódmi - Dátami zdieľané ich UNIkátnou formou vám

Prinášame Postupne od Augusta 2022 ANdary úplne novej ešte silovejšej generácie

ktoré sú / budú úplne inej novej upgrejdovanej verzie zdieľajúce ešte väčšiu podporu s tranzitmi na úrovni vedomia, tela, vzťahu so sebou, so všetkými vzťahmi vždy do vyšších oktáv svojej existencie - do väčších hĺbok seba, zdieľajúcich podporu s tvorbou a budovaním Novej Zeme zvnútra von rodenej tebou vždy na etapy jej Ďalšie svetelnejšie verzie (tie tvoje) ...

P. S. 2:

Na záver - Super podstatné:


Ako už zdieľané veľakrát, čím vyššie frekvencie, tým rýchlejšie MAterialzujeme svoje sny avšak vyššieho (zjednoteného) JA,

MY čerpáme, fungujeme, žijeme z tých Úžasnových zázračných relmov svetov, ako Majstri Alchmiysti - tým viac svetla - svetelných kódov vedomia je k dispozícii (fotónové svetlo) a tým viac čaro-krásna - magičnosti je vždy k dispozícii.. tým viac hojnosti lásky vo všetkých formách a podobách - vyššie frekvencie - vyššie úrovne vedomia - hlbšie hĺbky, tým menej existuje separácia, čas, limity, tzv. (ty, my) 3D človek nevedomý limitujúci tvorca - tzv. obmedzený znečistený pozemšťan (padnutý galaktik) tu už neexistuje, limit je rozpustený, nula prolémov, iba TY V BOŽSKOM TOKU - TY AKO BOŽSKÝ TOK BOŽSKY ZOSÚLADENÝ A BOŽSKÉ NAČASOVANIE SUPER RÝCHLE ''MANIFESTOVANIE'' SNOV DUŠE LEN AK SÚ V SÚLADE SO SLUŽBOU NÁM AKO CELKU, AK SI ÚČELY ABSOLÚTNE VŠETKOHO PREMENIL ABY TO SLÚŽILO NA VYŠŠIE ÚČELY DOSLOVA ...

PRETO SÚ TO SNY DUŠE / VYŠŠIEHO JA A NIE ČLOVEKA...


1,312 views

Commentaires


bottom of page