top of page

Ožitie Naplno cez Organic.Kódy Tvorcu RAJskej Hojnosti a Poznatkov, Integrita,Presah Kríža cez Stred
Ožívanie Organických Kódov Žijúceho Zdroja Všetkého vedomia, teda poznania - rozprávame jazykom žijúcej knižnice všetkých Univerzálnych poznatkov - Ožitie Naplno cez Organické Kódy Zdroja Čistej Rajskej Rozprávkovej Hojnosti, Informácií a Poznatkov, Presah Kríža cez jeho Stred, “Presah Tunela návratu domov do svetla” ako potrebnej každého vybratej / vytvorenej ilúzie oddelenia sa od domova na jej presiahnutie. Téma “zmŕtvych-vstania” a rôznych tranzitov, veľkých premostení je kľúčová / “horúca téma” najmä pre 2021-2022.

Návrat Vedomia je Návrat celej Pamäte na všetko, Návrat Univerzálnych poznatkov cez zjednotenie všetkých svojich pararelných existencií. “Odtiaľ”čerpáme všetko, niektorí tomu hovoria “čítanie Akášu”, ale aj to je presiahnuté čo sa novej Zeme týka. Sme Akáša. Nehľadáme v ňom, nesnažíme sa nájsť, ale cez trvalé uvoľnenie sa a napojenie sa, zjednotenie sa “s tým kým sme” vždy vo fázach, v cykloch, vždy na iných hlbších úrovniach, sme Univerzálnym vedomím - “tou vibračnou frekvenciou / zhodou “s tým bodom, kde je všetko” ~ Celý Akáš je v tele - čerpáme / tvoríme / žijeme z Bodu Zdroja Nula (0.0), kde existujú “len” Dáta v ich pôvodnej tzv. raw forme všetko naraz zároveň. Je to Bod “všetkého naraz tu a teraz” = hlboká meditácia / prepojenie / spojenie sa Zdrojom všetkého vedomia = “rozplynutie sa v momente/ rozplynutie sa do svetla”. Je to “Meditácia v praxi.” Preto lipnutie na nástrojoch / technikách - všetko potrebné, ale do určitého bodu - všetko integrujeme a resahujeme ako súčasť “4D prestupných procesov.” Ak máme, potom sa k tomu vraciame z úplne iného miesta v sebe a prispôsobujeme “novým multidimenzionálnym potrebám”.

TEKUTÉ (plazma) Slnko (solar) - Univerzálny Zdroj všetkej (plazma) Energie - naša PraPodstata - PraForma bez konkrétnej individuálnej formy (kolektívne telá) - Hviezdne Národy - Hviezdne Ľudstvo - jeho základy sú v našom svetelnom tele cez rozbalovnie balíčkov svetelných kódov rôznych typov prostredníctvom aktivácií kozmickými frekvenciami - na ne sa ladíme - s tými sa zjednocujeme - Zvuky domova, Musica Universalis, Piesne Lýry - tie počúvame hlbko v našom vnútri, cez ne meníme všetko... zvukové a svetelné telo Sofie-Kristos Kozmického Avatara. Všetko sa premieňa podľa našej vlastnej transmisie zvúntra von. Pretvárame úplne všetko cez integráciu kódov Novej Zeme počínajúc svojim telom.. cez nás ožíva a nadobúda formu nebeská rajská snová Nová Zem. Tá je 'len' frekvečno-vibračná odpoveď na našu vlastnú transmisiu a na základe toho sa “pre nás” materializuje - cez našu integráciu a ztelesnenie jej (aktuálnych) Univerzálnych Organických Kozmických Hviezdnych Kódov Kristoveho a Galaktického Vedomia-Tela. Hviezdne Národy - Hviezdni Ľudia - všetky tieto predlohy kódov (typy kódingov) sú v našom vlastnom “fyzickom” - svetelnom tele.. Tekuté večné Slnko - pôvodná univerzálna Zdrojová forma - všetko v Jednom - všetky galaxie v jednej. Pretvárame úplne všetko od nuly v súlade s vlastnou zdrojovou esenciou, už nie proti nej.. bez fixných “ľudských” systémov presvedčení a kontroly.. všetko stojí na vlastnej prečistenej krist-a-lovej štruktúre - architektúre Krist.a.lovej Hviezdy - vzostúpená planéta - navrátená Domov do originálnych stavov Vedomia a Bytia.

Krásny čas aktivácií (všetko je určitá aktivácia Vedomia, Pamäte),

S úctou Maria
112 views

Comments


bottom of page