top of page

Marec2021:Pasáž Srdca,Vzťahov, Presah Smrti, Záplavy Solárnou a Dúhovou Plazmou, Krist-Hviezdne Kódy

Kódy Alchýmie a Rozprávkovej Hojnosti sú iba na vzostupe...Nová Zem je nebeskejšia, Stará Zem odpadáva-zaniká-rozpúšťa sa.. Presah cyklov Narodenia-života-smrti cez úplné zrýchlenie, zlúčenie a zjednotenie sa do jedného, cez rozpad lineárneho vnímania rozdelenia času-priestoru-životov - Všetko je Tu a Teraz Naraz... Rozpad ego-separačného VNÍMANIA realít, seba, úplne všetkého Oddelene od Seba.. ROZPAD všetkých ROZDIELOV, respektíve ich vnímania..

Čím viac hovoríme Sebe áno, načúvame svojmu vnútru, svojmu telu, veríme si, Dovolíme si Prijať Seba ako všetko a vykonáme na základe vnútorného vedenia rozhodnutia, ktoré sú v najvyššom súlade v danom momente z našej hĺbky, tým viac hovoríme ÁNO Novej Zemi - Sebe ako Novej Zemi. Všetko tu pre nás vždy je/bolo/bude ak sa prepojíme so Sebou, so Zemou, s Hviezdami, všetko sa nám pokloní, keď my sa pokloníme všetkému ako tvorbe S-tvoritela VNÚTRI - vonku. Prepojenie celého tela ako Jedna jednotka, srdce myseľ ako Jedno.. Čím viac si uvedomujeme, že nie “sme na pospas niekomu alebo niečomu tam vonku”, jediný komu môžeme “padnúť za obeť je vlastné nevedomie” ako si čo tvoríme.. keď je to z nedostatku alebo zo strachu z nedostatku, či tvorba z ega, je to “automaticky karmická realita, otáča a vráža do chrbta...” “program zrady, krivdy, hanby, poníženia, znesvätenia, pocit nehodnosti / neplnohodnotnosti / menejcennosti čo zachádza do opačného extrému - potreba viaccenosti.” Takto je to aj s mocou..”keď sme celý život neboli vo svojej pravej sile a moci ako svetelná bytosť, tak kompenzácia je kontrola, kontrola všetkého, snaha o prílišnú moc alebo práve úplný opak - úplné opustenie sa.” ZLATÝ STRED JE NAOZAJ ZLATO. 3D Človek má v koreni svoju prvotnú a najväčšiu slabosť a toto je práve pointa zjednotenia sa svojimi 5-6D aspektmi / verziami - s dušou naplno.. so svetelnou bytosťou v sebe, ktorú “sťahuje až do koreňa”, čiže ide naplno do všetkých zón úplného diskomfortu, “kde sú všetky korene vnútornej generačnej 3D infekcie a vírusového sebaničiaceho programingu.” Toto je niečo, kde sa mnoho kolektívov nedostalo a točí sa v nejakých kruhoch, lebo ostali v určitej zóne komfortu čo sa hĺbkovej práce/čistenia týka.. DOVOLENIE SI CELOTELOVO naplno CÍTIŤ to, čo si práve Pýta pozornosť. A je toho veľa naraz, najmä počas fáz kontrakcí vedomia po obrovských rapídnych navýšeniach frekvencií a expanziách vedomia. Napríklad: posledné super expanzie boli 1–4.3.2021 fáza kontrakcie začína 5.3...potom zase expanzia atď atď.. učíme sa ako zmajstrovať všetky fázy a presiahnuť ich..

Čím viac preberáme zodpovednosť ZA SVOJU TVORBU, za svoj stav a nehľadáme “chyby, vinu, niekoho komu by sme mohli padnúť za obeť”, tým viac preberáme svoju vlastnú moc do svojich rúk, avšak všetko pramení z našej sily v našom Koreni. Keď vzostupíme do “vyšších dimenzii / relmov”, dokážeme si udržať vzostúpený stav vedomia, ZOSTUPUJE do nás naše vyššie / vzostupené ja ~ zjednocovanie nižšieho a vyššieho Ja ako Jedno Vedomie, zostupuje do koreňa, čistí absolútne všetko, čím si stojíme v ceste ako suverénni neobmedzení slobodní tvorcovia, ktorí Majú všetko k dispozícii z bodu Nula = BOD KREÁCIE A BOD VŠETKÝCH ODPOVEDÍ / informácií / dát / vzostupných realít. Stávame sa “svojimi pravými Ja-My” cez rozpúšťania toho, kým sme si mysleli že sme - postupné rozpúšťanie všetkých 3D identít a lipnutiach na nich.

“Pasážou 333 sme vošli do veľmi horúceho kolotoča svetelnej plazmy”, krištálovych / Kristovych, hviezdnych kódov (zatiaľ najviac), alchymických kódov a kódov super hojnosti, Snových kódov Novej Zeme - vyššie relmy = Nebesá a samozrejme viac lásky, “teda viac toho, čo ňou nie je je vytláčané von z každej strany”, s tým súvisiace ešte silnejšie polarizácie na ich neutralizáciu, výmenu a zjednotenie, celé naše telo je už nonstop “vyprážané”, ožarované, prežarované, rozkladané, pretvárané cez bod nula, prepisované na DNA bunkovej úrovni veľmi zrýchlene, preto tá intenzita, ktorá len narastá..Sme preťažovaní fotonovým plazma svetlom, ktoré ľudské telo nedokáže zvládnuť preto, ak to dovoľujeme a sme v jednote vždy s aktuálnymi kozmickými frekvenciami, ľudské telo zrýchlene umiera, rodí sa ako iné/nové/viac svetelné telo, naša persóna, osoba je postupne preč.. “bola to len iluzórna 3D hra na jednotlivcov, na ego separáciu, oddelenia a rozdiely” ~ všetko je naše vlastné svetelné vedomie / telo, ktoré bolo na minime, ktoré vo svojej podstate Sme ~ stávame sa Sebou *vnútorná infekcia a znečistenosť vlastnej krištáľovej štruktúry - nevedomé odohrávanie si všetkých “anti-kristických strán” a úplne všetkých nerovnováh sa intezívne prečisťujú cez vyplavovanie sa “rôznych haluzí z vlastnej histórie z vlastného vnútra”.. “toto sa len začalo pre väčšinu rokom 2020, pretože sa prešlo do oveľa hlbších úrovní”..

Každá pasáž je Iniciácia vyšších stavov vedomia, na základe ktorých ak sme pri vedomí, plne prepojení so Sebou ako Svetlom, vieme prepísať svoju DNA o čosi viac, Respektíve obnoviť svoju Originálnu svetelnú multidimenzionálnu DNA - je to vždy záplava ešte väčším energetickým informačným tokom, ktorý procesujeme, absorbujeme dáta, dekodujeme “nové informácie”, vždy cez väčšie a väčšie aktivácie vlastného Krištáľoveho svetelného plazma Tela/Vedomia (Avatara).

Zem vzostúpila 2016-2017, plne dokončila svoj vzostup 2020.. jej vzostúpená verzia architektúry Krištáľovej hviezdy, je hlbko v každého Kristovej DNA, v Aquaelle andromedanskom jadre “kam sa každý dostáva cez svoju vlastnú premenu na to, kým “už dávno je” vzostupom cez Sieň AmeNti generovanej vlastným diamantovým slnečným telom do Aurora Vzostúpených realít / vzostupné tranzitné platformy Domov, ktoré každý v sebe má ztelesniť presne tak, ako samotnú sieň AmeNti.. naše Originálne “telo” je Kristove dvojité diamantové solárne plazma telo Kozmickeho Krista = galaktická adresa Novej Vzostúpenej Zeme v Aurora a Aquaelle Matrixe ANdromedy. To sú číselné súradnice, na ktoré sa prekódovávame cez kódy novej zeme v našej krištáľovej DNA aktivujúce sa podľa aktuálnych kozmických frekvencií..

Počas marca - Všetky hviezdne Brány ostávajú plne otvorené, marec je jedna veľká hviezdna pasáž zameraná na ďalšie veľké prepisy DNA, telové premeny, upgrejdy, aktualizácie tela, realít, zrýchlenia akašickych čistení z tela, (galaktickej) karmy z tela a Fokus je najmä na vzťahy, hojnosť, “zdravie”.

“Horúce vždy aktuálne Témy nielen na marec:”

Nájdenie úplne nových smerov, smerovaní, nového zmyslu...zmyslov. Mnohí nájdu novú motiváciu, čerstvý vietor v plachtách a práve naopak - mnohí upadnú..

Zisťovanie, že nič nie je samozrejmé, automatické, nikto nám nedlhuje, nie je povinný “dávať akebo zabezpečovať”.. učenie sa cez straty presne tak, ako si sami vyberáme sa naučiť.

Absorbcia svetla, živín, farieb, toho čo pridáva ku životu a podporuje svetelné telo / “výživa duše” a sebastarostlivosť na prvom mieste vrátane obklopovania sa tým, čo podporuje telo v navyšovaní frekvencií, v ich prirodzenom udržaní “vysoko” čo podporuje a urýchľuje premeny na čisté svetlo cez svetlo.. Absorpcia slnka = základ = informácie = naše vlastné Jadro sily a moci Zdroja všetkého svetla a výživy.

Ďalej Témy:

Nechaj kódy (novej zeme) “pre teba” pracovať, ich integrácia je kľúčová spolu s rozpustením starých kódov a neustálej aktivácii vždy nových.. Práca so sebou ako so svetelnými kódmi, svetelným telom je ZLATÝ ZÁKLAD NOVEJ ZEME. Kódy sú nielen informácie, balíky informácií, podklad všetkej kreácie, ale aj sety pravidiel fungovania v dalších dimenziách, ale sú to aj číselné koordinácie lokalít, ktoré vysiela naše telo, podľa nich zažívame lokality, reality, planéty - podľa našej vlastnej projekcie kódov zvnútra von..naše telo je balík Kódov. Ľudské telo je balík 3D neorganickych kódov, ktorý je nahrádzaný organickými “pravými” svetelnými kódmi Zdroja, tvorcu cez nás môžu ožiť ako Nová Zem. tá len cez teba “musí ožiť, potom ju zažívaš”.. “keď ňou najprv iba si”... láska, vďačnosť, porozumenie, rozplynutie sa, roztopenie srdca doslova, stav tekutého svetla v sebe = podporuje to kreáciu, radosť, hravosť, KRÁSA ako vnútorný zážitok svetla odrážaný vonkajškom, zážitok sladkého domova, jednoty a plnosti, krása ako inšpirácia..

V dimenziách novej Zeme, neexistujú žiadne systémy 3D Zeme, “ani tie zdravotné alebo poradenské”.. všetko sme my.. neexistuje jedna správna lineárna odpoveď, ani jedna správna cesta, a už vôbec to nie je o žiadnom komforte.. ten spočíva jedine v našom vlastnom spojení so Sebou ako so všetkým.. od toho sa úplne všetko vyvíja.

Téma Srdca a Hojnosti Lásky, ktorá začína v koreni (bezpečie v sebe), Sila a moc. Témy kozmickej matky najmä v marci a otca najmä v apríli..

Všetko je dávno k dispozícii, keď rozoznáš všetky nevyčísliteľné dary vo všetkom, prijmeš, využiješ v prospech svetla v nás všetkých..”nič, čo je v prospech ega neprežije”, nepodporuje to Život a svetelné telo.. všetky prostriedky a nástroje sú využívané v prospech novej zeme, nie starej.. toto rozoznať chvíľu trvá.. ROZOZNANIE ROZDIELOV MEDZI ORGANICKÝMI KÓDMI TVORCU - žijúci jazyk univerzálnej múdrosti a poznania alebo neorganické kódy “snažiace sa napodobniť, opakovať sa po niekom, snažiace sa byť Niekým niekde”..

Každý moment je/môže byť veľký aha moment. Svoje svetlo, už nezhasíname, neodpájame sa od seba ako od zdroja večného slnka. Neustále rozširujeme svoje perspektívy a vnímania, je to nekonečné dobrodružstvo. Osvecovsnie je intezívnejšie a intezívnejšie “lebo od určitého bodu už nezhasíname (svoje) svetlo”.. Len ak si plne dovolíme, ak sme otvorení / sprístupnení, sme otvorení božským úžasnostiam. Procesy odosobňovania a rúcania akýchkoľvek piedestálov. Z vlastnej skúsenosti viem, že ľudsky aspekt sa miluje dávať na piedestál a byť špeciálny, populárny atď..hľadanie náhradnej rodiny.. a zároveň si dáva ostatných na piedestál, urobí si - nakreslí obrázok “o danej osobe alebo situácii”, a keď mu nesplnili jeho očakávania, nebolo vyhovené, “tak veľmi ľahko a rýchlo pošpiňuje ostatných, ohovára, robí drámu, scény, je obeť, hľadá vinníka, dáva druhých na kríž”, vymýšľa si rôzne nepravdivé scenáre, aby sa cítilo vnútorne lepšie a nemuselo čeliť zraneniam, bolesti, “pravde”, ktoré boli aktivované “vonku vlastným vesmírom ako super cenný Dar”. Procesy odosobňovania a prestatia hľadania alebo sledovania nejakého lídra, následovania niekoho ako verný sledovateľ —> Osvietený vzostúpený Majster nie je konkrétna osoba, je to kolektívne vedomie / univerzálne vedomie / telo Avatara..všetko / všetci spolu ako Jeden..posvätné aj galaktické aspekty nášho vedomia odrážané v bytí / vo forme.. nie je to o konkrétnej osobe, alebo tele, hmote, alebo o persone.. je to o celom CELKU ktorý je vždy k dispozícii, ak sa pozrieme očami tvorcu, “nie tými ľudskými očami”..

Malé kroky = veľké / obrovské rozdiely.

Zjednodušenie si života, Jednoduchosť, jednoduchá prirodzená krása v prírode - tá nám všetko ukazuje - čím viac lásky cez nás tečie čiže Zdrojového svetla, tým viac prirodzene žiarime, tým väčšia hojnosť... “peniaze sú ako vedľajší produkt..” “finančné záležitosti nie sú o financiách, ale o úplne niečom inom.. nič nie je také, aké sa na povrchu možno javí”..

Emočné kolotoče sú slabý výraz, Emočné vyhrotenia a vyostrovanie sa, najmä keď si nechceme niečo o sebe pripustiť, prijať, “skúšame niečo hodiť na ostatných”.. prijatie zodpovenosti za vlastnú tvorbu je veľký krok.. “neexistuje správne ani nesprávne ani dobre ani zlé” = to je len vnímanie cez 3D Filtre/ľudský programing z oddelenia sa od Seba ako Celku.. “mnohí idú do vrcholu zúfalstva, pádov na dno, alebo zistenia, že tam vlastne sú, len si to nechceli pripustiť”.. OCENENIE VŠETKÉHO A NIČOHO ZÁROVEŇ, Chcenie ničoho a Bytie vďační za všetko = organická hojnosť a vnútorná plnosť, ktorej zdroj nie je vonku = sloboda = presah človeka, uspokojovania ľudských typov potrieb, inštinktov, stimulácia zmyslov, mysliac si, že to je dlhodobé Šťastie. Skôr ide o lipnutie na tom, na závislosti na “ľudskom štýle tvorby života”..

Ďalej témy: Rozpady iluzórnej jednoty / únie, ktorá bola postavená na dualitných konfliktoch...

“Rozpady 4D scény, ktorá mala slúžiť na tranzit, nie točenie sa dookola v tom istom s miliónmi odborníkov na všetko”.. pokusy o záchranu, udržanie si moci, popularity a sledovanosti atď.. 4D scéna je stále stará 3D zem, ktorá ešte netranzitovala.. Jediný odborník je vnútri odborník na seba: ako svetelné telo, svetelné kódy, lebo To je To všetko, od čoho sa úplne všetko odvíja.. vlastné univerzálne poznatky so všetkých existencií naraz.

“Zúfalé pokusy a výkriky potápajúcej sa 3D aj 4D lode”.. ROZOZNANIE rozdielu medzi Novou Zemou a “akože Novou Zemou”.. Prestáva existovať medzi stupeň.. “vyťahujú sa rôzne triky, stratégie, hry, pokusy na zachránenie sa, upútať niečim”.. čo si najviac všímam ego stratégiu na získanie pozornosti teda energie od ostatných: - “radšej poďme pošpiniť niekoho, len aby sme sa my ukázali v lepšom svetle, upriamime pozornosť na druhých, vymyslíme si scenáre a prekrútime všetko na vytvorenie nejakej senzácie, drámy atď ”.. “samozrejme ešte väčšie pasce, rybárčenie”, testy, skúšky, preto téma rozpoznania, či Sú To organické kódy tvorcu, čo niekto zdieľa alebo nie, aj keď to tak možno vyzerá..

Fotonové svetlo ide naozaj do hĺbky do všetkých tráum a drám v kostiach - kosti zuby svaly - veľké čistenia a premeny na plazmu. Fotonové svetlo vytláča von všetky emócie uskladnené v tele “za úplne všetky existencie”. Čistíme za seba, za všetkých. Rôzne kolektívy sú pospájané, čistí sa tieňové telo Zeme ako takej cez úplne všetkých.

Zjednocovanie sa so všetkými svojimi existenciami ako všetko a všetci, so všetkými svojimi časťami, aspektmi galaktického vedomia a posvätnými aspektami vedomia. Zcelistvovanie, zrýchľovanie regenerácie a presah degenerácie, fragmentácie.. pre kolektívy starej zeme však platí úplný opak dovtedy kým si nevyberú inak..

Téma skutočnej a “akože jednoty”: ZJEDNOCOVANIE SA DRUHÝMI LEN DO TAKEJ MIERY, DO AKEJ SME SA BOLI SCHOPNÍ ZJEDNOTIŤ SO SEBOU V SEBE. Nič nejde nútiť, ani kontrolovať, tlačiť niečo na niekoho..

Čím hlbšie sme prenikli do seba, “tým hlbšie vieme preniknúť do druhých”..

Ďalej Téma: Jemné Detaily, Sústreď sa na pocit, zachytenie pocitu krásy, jednoduchej krásy cez určité jemné detaily, to sa tak dotýka srdca, roztápa.. sýte živé Farby, živosť, krása.. žijeme z celého spektra dúhy a nekonečného množstva odtieňov objavujeme vždy nové a nové.. jemnosť, jemnohmotnosť - nonstop energická komunikácia na všetkých úrovniach prebieha - napoj sa, nalaď sa cez uvoľnenie sa, keď sa opäť odpojíš, tak srdce sa zavrelo..alebo ak nepočuješ / necítiš reč vesmíru, zrejme srdce nie je plne otvorené, sme v hlave, nie sme otvorení.. “Reč tvojho vesmíru nie je lineárna”, je v symboloch, číslach, metaforách...

Budovanie na novom hodnotovom rebríčku a na iných prioritách: Hodnota je v Sebe, na svojej energii.. Ty si základná hodnota. Tebou to začína tebou to končí, ty žiješ verziu planéty presne takú, ktorú máš vo svojom tele. Naše fyzické-svetelné telo, od 6D + už je to viac svetelné než fyzické je na prvom mieste.. a s tým vždy integrácia nových kódov. Nový hodnotový systém stojaci na Osobnej integrite, “reálnej reálnosti so sebou-pravdivosti”, celistvosti je základ. *Napríklad: používaš slová, lebo si ich niekde počul-a, alebo sú tvoje vychádzajúce z tvojho poznania? “Moderné slová novej Zeme, “posolstvá, čenelingy a omnoho viac - všetko ostáva v 4D vrátane akýchkoľvek elít alebo hierarchie”..

Sny sú ďalšie reality, neexistuje žiadny rozdiel medzi snom, realitou, medzi spánkom a bdelosťou. Všetko je to lucídny sen, ktorý si vyberáme zažiť.. Zažívame všetko podľa vlastného výberu.

Prax, “maturita v praxi”- uplatňovanie informácií do praxe. Tvoje otvorené srdce je prístup ku všetkému.. neustále preverovanie našich základov, na čom stoja, či sú pevné solídne svetelné alebo sú to základy nedostatkov, pochybností a strachov..

Svetelné kódy - plné pochopenie “čo to je, ako pracujú”, aké typy kódov sú a aké sú ich následky tvorby..

Smrť - život - Transcendencia. Dočasnosť a večnost, nekonečnosť - vyber si na čom naozaj záleží.. čo je skutočne podstatné, večné, čo je dočasné a lipne sa na tom.. Čelenie smrti ako takej, “čelenie smrteľnosti” človeka a uvedomenie si nesmrteľnosti ducha a svetelného tela, keď “ho” podporujeme naplno, znovu obnovujeme a budujeme ~ čiže seba, ako svetelné telo / vedomie “novej” pôvodnej Kristovej Pra-planéty, ktorá nie je oddelená od zvyšku.

Dovoľ (si) Pády, rozpadnutia, odpadnutia toho, čo je tvorené a udržiavané “3D aj 4D aspektom v sebe”, inak “to vybuchne a bude to bolieť”.. čo si všímam, že sa vyplavujú zo všetkých strán vlastné tiene a stále ich nechcú toľkí integrovať, hľadajú nejakých vinníkov vonku za niečo, niekoho na kom by si mohli “niečo vykompenzovať”, lebo sa im rúcajú všetky reality a mysleli, si že “už niekde sú”, ale pritom ostali vo svojej zóne komfortu “nikde neboli, len si mentálne mysleli niečo”.. mám ich plnú schránku, vždy po rapídnom navýšení vo frekvenciách mám plnú schránku správ a emailov.. Ja, ani nikto iný nemá prebrať zodpovenosť za vašu vlastnú tvorbu.. “každý si musí byť začať vedomý, čo vlastne tvorí a ako..úplne všetko, čo zažíva..” Vonkajšok nás netvorí, neformuje ak sme prestali fungovať z pozície “obete-tyrana”..

Gaia sa dostala naspäť do Stavu pred Všetkými pádmi Lýry, pred pádmi vedomia, pred vznikom akejkoľvek duality a konfliktov. Všetky časové osi Zeme sa zlučujú v jednu Zem. 3-5-7D Zem ako Jedna: individuálec, duša, Monád - “nad duša” ako podklad pre Avatar planetárne - naše telo.

“Horúca” je Téma Srdca, ako portálu úplne všade ku všetkému - napríklad Viď článok z konca februára..

Čím viac si prejavujeme lásku, tým viac žiarime, Farby sú Život, Krása je, keď naše svetlo cez nás tečie Naplno špecifickou formou bez snahy kontrolovať vonkajšok alebo vnútro. Všetko prirodzene presvetlí, osvetlí, vyfarbí, Premení ♥︎Naša výživa je náš vlastný stav Domova vnútri Tekutého Svetla, Slnka, ktoré rozpúšťa všetky rozdiely a oddelenosť.. Tekutý Krist-al ☀︎ Vedomé, veľmi uvoľnené dvíhanie frekvencií, jednota so Zemou = prirodzená expanzia.

Zdieľam s vami Svetelné kódy najmä prostredníctvom andarianskych bytostí, v ktorých sú prirodzene “všetky aktuálne témy”.. všetky aktuálne farby.. s úctou Maria382 views

Comments


bottom of page