top of page

KRIST-A-love Avatar Diamantové Solárne Plazma Telo Novej Zeme a Aqualínové Galaktic. Slnko ANdromedy

Updated: Feb 12, 2021


Milí Tvorcovia, S-tvoritelia, Krist-AA-lové BYTosti, nachádzame sa v “ultra mega pasáži 9-12-14.2.2021” Diamantovej Dúhovej Plazma Záplave ~ Ultra-radiácia ~ Ultra vysoké frekvečné svetelné Frekvencie KOZMICKÉHO KRIST DIAMANTOVÉHO AQUALÍNOVEHO SLNKA ANDROMEDANSKEHO AQUAELLE MATRIXU, “kde je” Najvyššia / vzostúpená svetelná expresia Zeme Náš pôvodný stav / forma je Plazma žeravá Guľa / hviezda/ slnko - samostatná jednotka, kde je všetko Keď integrujeme Vedomie Zeme, nemáme potrebu nikam ísť/cestovať, lebo všetko je to vnútri...čistý Raj všetky miesta, časy, reality sú prístupné vnútri. Je to čistý návrat do PLAZMA SOLÁRNEHO SVETELNÉHO TELA KRISTOVHO VEDOMIA, ktorého kódy sa aktivujú “práve zobúdzaním vedomia celého tela” do svojich “pravých identít-ne-identít” a celého spektra univerzálneho časového matrixu:

Cez integráciu duše/duševného tela, čiže presahom 2-3-4D vedomia a tela, keď plne vybudujeme a ztelesníme svoje 5-6D svetené telo a vedomie 5D Zeme (Tary), kde patrí aj hviezdny systém vedomia Plejád a Alcyone, systém Siriusa; Integrujeme naše kolektívne identity 6-9D telo - monádové telo-7D Zem, kde spadá integrácia hviezdneho Systému vedomia Arcturus, Orión a Mirach Androméda, cez ktoré integrujeme naše ORIGINÁLNE KRISTALOVE stvoriteľské identity 9-12D telo (Lyranskeho) Kristovho Avatara, sféru kozmickeho trojplameňa 13-14-15D lúčov a božské domény univerzálnej mysle/božskej hlavy - sféry čistej PRA- MAterie 16D-17-18D. Každá naša ďalšia indentita/ aspekty vedomia, sú naše súbežne bežiace reality, paralelné existencie, od ktorých sme sa všetci “odpojili”, zabudli, padli do amnézie - najnižších stavov vedomia, preto je to nielen neustála aktivácia, sprietočňovanie všetkých energetických, komunikačných dráh a spojov, integrácia / neutralizácia polarít cez bod nula, ale hlavne integrácia všetkých svojich existencií = úrovní vedomia a Bytia tu a teraz naraz všade. Toto však nie je možné pokiaľ, srdce je zatvorené kvôli strachom zo seba, nedôvere, pokial v seve nosíme stále nejaké obranné, ochranné mechanizmy a boj o prežitie, dôležitosť, popularitu, pozornosť prevláda, alebo sa naopak skrývame a pokiaľ ide stále o , zabezpečovanie si ego-potrieb z dôvodu viery v nedostatok. Teda je zatvorený prístup ku 99% toho, kým sme, ku našej pamäti, ku všetkým našim potenciálom, darom, je zatvorený prístup ku Vedomiu. Naše vedomie Zdroja je samotné svetelné vedomie plazma diamantového Dúhového slnečného tela, a JE TO VŠETKO, čo si berieme ďalej, JE TO VŠETKO, ČO VLASTNE POTREBUJEME, keďže KAŽDÝ JEDEN JE NEVYČERPATEĽNÝ ZDROJ VŠETKEJ ENERGIE/Vedomia. Tvoje svetelné plazma telo je tvoj Akáš, tvoje vedomie o všetkom, tvoja pamäť, tvoja hojnosť, tvoj základ pre nové civilizácie Novej Zeme. Každý má tú istú výbavu. KAŽDÝ JE “MANIFESTÁCIA” ORGANICKÝCH KÓDOV ZDROJA, ktoré vedome integrujeme a rozpúšťame tie staré “neorganické kódy padnutej anti-Krist. 3D Zeme”. Pointa je začať fungovať ako čisté svetlo - PLAZMA SLNKO - svetelná bytosť prirodzene “bez predstierania alebo domnievania sa, myslenia si niečoho”.. Tvoje vlastné svetlo ťa vedie, nikto iný.. tvoje svetlo “je to všetko” pointa je presiahnuť / rozpustiť persónu a akékoľvek rozdiely, oddelenia, presah “ľudského typu rozmýšľania”, presah akéhokoľvek jednotlivca, aby sa každý prestal obmedzovať ~ keď zistime, že sme KRISTalové tekuté svetlo ~ čistá plazma ~ telo klenotov.

Hlavná Téma tohto článku: Vybudovanie si sveteného plazma Tela - naše telo novej zeme - KRISTOVE TELO A KONŠTRUKCIA Krist. Hviezdy, Neustále silnejúce plazma Kódy Galaktického modro-bieleho Aqua Slnka, ktorého hlavnými kanálmi “čeneleri” sú najmä Indigo - Oraphim Kristove rasy a aj iné skupiny Star Seeds DOHODY PALIADOR a AmeNti ZNOVU-NAVRÁTIŤ ZEM DOMOV cez seba, cez svoju najvyššiu Vzostupenú expresiu: Solárny Rishi univerzalného Modrého lúča (modrá krv) 13D lúč, večné Kristove slnko, Zjednotenie vedomia RA (14D) a fialového AMETYSTOVÉHO rádu lúčov vzostúpenej fialovej (vzostúpený Kristus v nás), čo je 15D lúč.. čiže sme obnovili všetky lúče kozmickej Trinity - TROJPLAMEŇA opäť v sebe v rovnováhe ako Jedno.

Naša skutočná forma je vysoko energická Plazma BYTosť Nulovej - Neutrálnej zóny nábojov. Preto he tak potrebné sa učiť o sebe ako o čistej energii, vedomie integrovať SVETELNÉ PLAZMA TELO, ktoré je večné, nesmrteľné, éterické bez konretnej formy, sme jednoducho všetko a všetci ~ JEDNOTA V SEBE SO SEBOU A JEDNOTA S TELOM + ČISTÁ LÁSKA, VĎAČNOSŤ ZA NIČ = ZA VŠETKO, DOVOLENIE SVOJEJ ISKRE SA ZAŽAŤ NAPLNO A VOĽNE SA VYJADROVAŤ CEZ TEBA NAMIESTO POTLÁČANIA, ničenia, bojovania a kontrolovania svojho svetla, svojho tela - je to tá najvyššia moc tvoje vlastné svetelné telo, “kde je úplne všetko nie je to vonku, ale hlbko v tebe. Aby sme sa viac a viac navracali do svojo pôvodneho stavu vedomia a bytia= tela, “musíme už v týchto časoch veľmi rýchlo” integrovať Aqualinove galaktické slnko a Aurora Kontinuá/Reality ~ hosťovský ANdromedansky Aurora a Aquaelle Matrix hosťujúci/podporujúci náš vzostup ako Nová Zem. Adaptácia na klímu novej Zeme je jedine cez jej zosobnenie - ztelesnenie - úplnú postupnú premenu na hviezdne slnečné galaktické telo - masívna Plazma Bytosť. Telo musí byť čisté a neustále detoxikované, musí byť vyprázdnené od nízkeho Akášu, “nízkych” emócií a 3D programov - sme vzducho-prázdni, vibračne ľahučkí, plní fotonového svetla, hviezdnych plynov, prechádzame si rôznymi skupenstvami (plyn, voda, polo-tekutosť, hmota...). Naše telo je zložené zo substancií všetkých planét, hviezd, Slnka. KAŽDÝ SA STÁVA KÝM UŽ ORIGINÁLNE “Bol, je, bude” - hviezdou, Slnkom = solárna bio-plazma Preto je ľudské telo nonstop a intezívne rozkladané, skladané naspäť, prepólovávané, premieňané; ultra vytláčané sú všetky nánosy a mŕtva energia, ktorá stojí v ceste vlastnej Ultra-Radiácii (keď sa 3D telo premieňa, je to ako keď “upír vyjde von na slnko”). Naše telo novej Zeme funguje ako nukleárny reaktor a doslova sme radioaktívni, keď sa aktivujú niektoré kódy kozmickými frekvenciami, ktoré nabíjajú naše bunky v tak super frekvečnom gama svetle (elektrické šoky). Naše plazma svetelné telo VIBRUJE NA GAMA FREKVENCIÁCH, ktoré človek nedokáže zvládať, preto je to meditačnom a energetickom Kundalini tréningu, nonstop tréningu v praxi ich ustáť a preniesť celé telo do gama frekvencií (nielen mozog) a vôbec ustabilizovať sa v tom. Stabilizácia - Ustálenosť - Čistá a Jasná Myseľ bez kontroly a zásahov “ľudského ega-hlavy-mysle” a čisté telo, ktoré dokáže ustáť väčší a väčší energetický informačný tok sú úplný základ. Jednota s telom. Jednota “mozgu a srdca”. Musíme byť schopní zmajstrovať SÚSTREĎOVANIE ENERGIE V SEBE, hlbko prepojení so Sebou, s jadrom Zdroja. Naše základy ako Svetelná sila - centrum sily - tvoriace základ pre udržanie OTVORENÉHO EXPANDOVANÉHO SRDCA, teda vedomia je základ pre Lásku a Múdrosť. (Sila, láska, múdrosť).

Zaplavujú nás nonstop vo väčších množstvách aj MAterinské Aqua modro-zelené Amoraea plazma vlny ako ultra vysoko frekvečné Plazma vlny Domova a KRISTove kódy tak mocné, že nie je možná konzumácia ničoho solídneho, ale skôr tekutého. Náš Základný pohon je čistá láska, slnko, extra veľa vysoko vibračnej vody s obsahom Silicy a prírodných elektrolytov, minerálov, lebo KRISTalova plazma a hviezdne kódy extra vysušujú.. Potom sú zase obdobia, keď nepijeme vôbec, keď naše kristaly samé produkujú vodu a vlhkosť (Krištálová hmla).

Naše kristaly v tele určujú úplne všetko..určujú aké frekvencie/dimenzie okupujeme, teda reality, ktoré zažívame; rekonfigurujú naše telo a samotné reality.. práve cez kristaly procesujeme a vysielame Svetelne kódované dáta. Zapínajú sa a vypínajú podľa aktuálnych kozmických frekvencii.. Potrebujeme veľmi veľa slnka, veľa spánku, mineralov, vitamínov, všetko prírodné, veľa prírody ako takej a chlorophylu, lebo to podporuje aj našu Bioluminiscenciu. Akákoľvek podpora sústreďovania energie na budovanie sveteného tela vrátane živín, aké telo žiada na určité procesy..nie na mentálne zajedanie niečoho.. Kvalita a čistota tela - našej krištáľovej štruktúry - od toho sa odvíja či a ako sme schopní prijímať a procesovať informácie. V niektorých fázach vôbec nie sme schopní procesovať ani chápať nič, v niektorých fázach mega procesujeme a fičí to.. tiež to Závisí aj od toho ako bránou a pasážou si prechádzame a kde sme - či na jej konci alebo začiatku alebo v strede.. Všetko sa učím.e cez vlastné cykly prechodmi brán a vlastné procesy.. Študujeme seba ako energiu, rôzne kódingy a kozmické frekvencie. Priorita je Integrácia vlastného plazma tela cez fialové, modré plazma frekvencie Aurora a Aqualínového galactického slnka = Nová Vzostúpená Zem. Frekvencie Aquaelle slnka aktivujúce Kristove DNA kódy Krištálovej hviezdy Kristovho vedomia - ultra vysoké svetelné plazma frekvencie, ktorých vodičom sme, kanálom / čenelerom. Cez svoje ukotvenie sa v 5D Zemi, “teda budúce časové osi a zároveň reality pred jej pádom a výbuchom”, kde fungujeme ako Kristove Plazma ANjelske BYTosti, odomýkame ďalšie reality Zeme a jej verzie, ktoré bežia súčasne..všetky integrujeme, presahujeme, ztelesňujeneme = jednota vedomia a bytia. Ztelesňujene samotné ANdromedanske a Galaktické slnko ~ Aqualinové Slnko ~ pre bližšie pochopenie: Zemské planetárne telo a originálna kristaľová architektúra pozostáva z niekoľkých štruktúr a vrstiev, ktoré sú obsiahnuté v piatich Sférach Kreácie: Planetárna, Slnečná, Galaktická, Univerzálna a Kozmická. Strážci/opatrovníci/ spravovači Kristovho Vedomia, teda vedomia Krištáľovej Hviezdy vysielajú nonstop do všetkých vrstiev planetárneho tela / štruktúry PLAZMA SVETELNÉ VLNY NA RAPÍDNE ZVYŠOVANIE FREKVENCIÍ ZEME. Samozrejme toto sa deje z jej pravého kristoveho jadra, teda z každého vlastného jadra zvnútra von. Hlavná úloha je UKOTVOVAŤ GALAKTICKÉ PLAZMA VLNY VEDOMIA A SOLÁRNE SVETLO~chlad a horko. Keď sme boli schopní integrovať 6D vedomie a telo Hviezdného systému Vedomia Sirius, sme si vedomí toho, že prirodzene pracujeme so Siriusovskými slnkami najmä Siriusom B, ktoré vysielame cez seba do jadra Zeme v podobe a forme “super liečivých” AQUALÍNOVÝCH energií DOMOVSKÉHO SLNKA. *Sirius B je dôležité vodné úložisko histórie Zeme a určitá pasáž do ANdromedy.* Sú to ako keby infúzie galaktických frekvencií, ktorými sme “bombardovaní”, a cez seba, keď ich ukotvíme, ich vysielame úplne všade. Všetko sú to procesy premien Zeme (seba ako zeme) a jej zjednocovania sa Aqualinovym Galaktickym Slnkom a Aurora Realitami - časo-priestormi. Naše vlastné zjednocovacie procesy, teda “tie Zemské”, sú procesy Nukleárnej Fúzie = Zlúčenia úplne všetkých vrstiev tela, teda všetkých paralelných realít a Zemí opäť v jednu (tých svojich) ZLUČUJEME VŠETKY SVOJE EXISTENCIE VO VŠETKÝCH ČASOVÝCH MATRIXOCH A HARMONICKÝCH UNIVERZÁCH. Všetky tieto plazma frekvencie aktivujú VNÚTORNÉ SLNKO ZEME - ULTRAFIALOVÉ A MODRÉ DIAMANTOVÉ VLNY SUPER RÝCHLO OSCILUJÚCEHO PLAZMA SVETLA Modrý plameň / modré lúče 5D Zemského jadra sa zlučujú s paralelnou Zemou 7D a jej jadrom, spektrom fialových lúčov. SPOLU TVORIA ULTRA FIALOVÉ MODRÉ LÚČE GALAKTICKÉHO SLNKA. Frekvencie Zemského vnútorného slnka/jadra sa zlúčili s frekvenciami domovského galaktického slnka = Aqualinové frekvencie. Naša krásna Zem sa zjednocuje postupne so všetkými galaktickými slnkami, preto jej sila rapídne rastie Vzostúpená Nová Zem je samotné Aqualinove slnko, ktoré v sebe ukotvujú a vysielajú Línie Oraphim a rôzne Indigové skupiny Star Seeds, ktorýí ich cez vedomú integráciu ešte viac zosilňujú a urýchľujú tak všetko. Frekvencie Aqualinoveho Slnka hlbko opravujú, napravujú narušenú, znečistenú, zneužitú, znesvätenú zemskú konštrukciu / telo cez PRIAME VYSIELANIE KRIŠTÁĽOVEHO KÓDINGU (Kristove vedomie), ktoré všetko vyplavuje, neutralizuje, vybieluje doslova.. cez pravidelnú absorpciu týchto frekvencií aktivujeme viac a viac svoj vlastný krištáľový kóding - Kozmickeho Avatar Krista a dvojitého diamantového slnečného tela a Posvätného Krištáľoveho Srdca, čo sa deje až vo fáze integrácie Monádoveho 6-9D tela fúziou 14D slnečného RA Lúču s 8D vrstvou sveteného tela, čo je komplex vyššieho Srdce - Týmus, patrí sem Vedomie Oriona. Ako sa tak zjednocujeme s frekvenciami Aqualinoveho slnka, modrými plazma lúčmi, vyplavujeme všetko “zo seba čo je fantómovho, falošného matrixu 3D Zeme neustále nejakého nepriateľa vonku a obáv z toho”, premieňame naše vlastné telo, ktoré je schopné viac a viac odrážať naše vlastné božstvo/ zdrojovosť, našu čistú Esenciu a pra-podstatu Po absorpcii dostatočného množstva svetelnej plazmy, Naše bunky sa menia na kristalove bunky, naša pokožka sa vysype kristalmi a hviezdnymi časticami v pravidelných fázach. Krv sa mení, mení zloženie aj skupenstvo (modrá plazma krv, najmä RH faktor negatív). Naše kosti sú ako “squash / marshmallow” úplne sa premieňajú na krištáľovú plazma štruktúru. Naše svaly musia byť úplne uvoľnené, aby vypustili starú zemskú štruktúru zo seba.. nie sme schopní robiť fyzické aktivity “ako človek”.. nie sme už na to prispôsobení.. Zamĺženie mozgu - ukotvujeme snový stav. “Bolesti hlavy” sú a budú len silnejšie lebo tretie oko, koruna, šišinka (epifyza) je neustále viac aktivovaná. Čo sa deje z mozgom a celou chrbticou ani len opísať nedokážem.. žiadna (ľudská) pamäť, straty gravitácie a rovnovahy sú “normálka”, len som sa už naučila ako fungujem a čo spôsobujú tie ktoré Frekvencie a kódy.. Zero Point je Bod aktívnej Merkaby. Každý jeden sme bio-plazma vesmírna Loď.

Čím viacej sme v SÚLADE A JEDNOTE S NAŠIM KRISTOVÝM DIAMANTOVÝM SLNEČNÝM TELOM, VIAC A VIAC HVIEZDNEJ PAMÄTE (vedomia) sa nám VRACIA. Cez dokonalé MAterinské protónové atómové semienko v sebe, teda cez Kozmické vajíčko vysielajúce Frekveciami Aqualinoveho slnka sa môže ÚPLNE VŠETKO OBNOVIŤ, ZACELIŤ, “vyliečiť”, navrátiť do jednoty, celistvosti na všetkých úrovniach. Cez našu MATERINSKÚ ARCHU (Paledorianska vortexova technológia podporujuca 13D lúče a pilier MAtky), aktivujeme viac a viac frekvencie galaktického slnka na tvorbu Aqualinoveho slnka, ktoré je spojené s plazma svetlom AQUARIANSKYCH ANDROMEDANSKYCH RÁS VRÁTANE AQUAFERIANOV A AZURITOV. Znovu-obnovujeme celú sieť Brán MAterinskych Árch prepajajúce Aurora a Aqualinove Slnko, vďaka čomu budujeme a udržiavame priamu komunikačnú sieť MAterinských staníc Krištáľovej architektúry, čo je pointa.. V ceste si môžeme stáť iba my sami vlastnou “ľudskou ego-mentalitou”, ktorá len udržuje staré telo Zeme cez skladovanie všetkých nevyriešených a neuvoľnených konfliktov v sebe, čo sú práve tie najväčšie “zaťažovacie okovy”, “vlastná Nezrelosť na všetkých úrovniach”. Prístup nevďačnosti, neochoty skutočne hlboko preniknúť do seba a pochopiť.. Prístup “stonajúceho človeka” a toho, “že je to proti mne”.. keď práve naopak - je to pre nás zistiť, ako každý bol veľmi silne otočený proti sebe a ničil sa.. Nejde o to, koľko rokov máme, koľko sa čomu venujeme (to sú ľudské 3Dhry), ale ide o výšku vlastného sveteného kvocientu, aké frekvencie okupuje naše telo, a či sme zmajstrovali seba ako energiu - bod nula - plnú prítomnosť hlbko so Sebou v Sebe ~ jednota so Sebou = Jednota so všetkým.

Zdieľam čerstvé foto, krásny čas, S objatím Maria ARaMAteNA
498 views

Comments


bottom of page