top of page

Kľúče Galaktického Vedomia Zeme v Tele, ANkhy, Archy,Brány do Novej Zeme,Ty si Svoj Limit, Nutná Tma

Updated: May 31, 2022

Kľúče Slobody Avatarov - Stelesnenie Svetelnej Galaktickej BYTosti v Sebe, ktorou vo svojej podstate SI - Galaktici dávno Pristáli.. Nie je na koho, ani na čo čakať.. Všetko dávno vnútri je, vždy Bolo... Odomýka sa to, Prijíma, pracuje sa s tým... procesuje celým telom...

Premeny na Zlato - Presahuješ seba ako jedinú prekážku, obmedzenie, limit..

Vzostup je Vedomý Prepis-Oprava DNA-Premena na Zlato-RA Centrum, Stelesnenie Vedomia Hviezd, ANkh, Brány a Archy do Novej Zeme,V Tme to Začína... Návrat do Kozmickej Pamäte Seba vo všetkých Evolučných štádiách Zeme ako Muldimenzionálnej Planéty v piatich-šiestich Harmonických UNIverzách-Časových Matrixoch.. Presah svojich vlastných ilúzií, domnienok o úplne všetkom je základ... Z akého Prístupu a Dimenzionálych vstupov do všetkých úrovní-levelov Vedomia - Pamäte v Sebe funguješ - to určuje na akých Základoch v Sebe Buduješ, tvoríš svoje telo, reality, vzťah so sebou premietaný vo všetkých ostatných - na čom buduješ svoj život... na akých základoch Vedomia Seba v Sebe ? Na obmedzených alebo už nie ?


Tu Je Link darovanej ukážky z Transmisie Aramatena

a na spodku článku nájdeš mapu Hviezdnych Brán Vedomia a Vzostupu vo svojom tele - už to bolo zdieľané - v archive to nájdeš ako Evolúcia galaktického vedomia - január-február 2021 články,videá:

Je to zemská-Galaktická MATURITA v praxi, preto je tak potrebené si uvedomiť, že ako NovoZemšťan fungujeme z Aplikovaného Vedomia všetkých Hviezd do praxe- do svojcih životov, je to experiment, ale už na konci... čas je prehopnúť sa - zmaturovať - semienka dospievajú a škola je iná, nie je to škola ani maturita 3D štýlom... je to všetko o svetelných dátach a práci s nimi - Novozemšťan je stelesnené Božské Svetlo JEDNOTY SLNKA - VŠETKÝCH HVIEZD - NOVÝ SOLAR PLEXUS nad pupkom A NOVÁ JASKYŇA KREÁCIE V SEBE - tvoje kozmické lono (máš všetky reprodukčné orgány na Multidimenzionálnej úrovni svetelnej kozmickej BYTosti si všetko, si ZDROJ, si Stvoriteľ, architekt vesmírov)..


Pokračujú rýhlejšie, intenzívnejšie KOLAPSY ČAKIER cez ich čistenie a návrat do pôvodnej rotácie najprv (človek ich má naopak a prekrútené) - Kolapsy všetkého do Jedného Bodu - Zjednocovanie levelov-dimenzií-úrovní Vedomia a všetkých existencií - super dôležitá cesta do hlbín galaktického JADRA, koreň buď sily a slabosti (starozemšťan-jadro je tvoja slabosť, ako novozemšťan je tvoja sila - ťaháš silu z koreňa) - hlavný zásadný PRESAH na úrovni tela svojej prvotnej iluzórnej separácie od domova v koreni, presah SEPARÁCIE NA ŽENY A MUŽOV - Jaskyňa kreácie, PRESAH SEPARÁCIE VEDOMIA AKO TAKÉHO, PRESAH TRANSFORMÁCIE AKO TAKEJ, PRESAH 3D PREDSTÁV A DOMNIENOK O NOVEJ ZEMI..

NOVÝ SOLAR-NOVÁ IDENTITA-RA CENTRUM NOVEJ ZEME-ZLATÝ RÁD LÚČOV 14D - SÚČASŤ MONÁDOVÉHO 6-9D TELA - stelesnenie celej rodiny hviezd v sebe,

SYSTÉM Hviezdnych BRÁN Vedomia, MOSTOV, VORTEXOV VZOSTUPU JE V TELE - DOSIAHNUTIE GALAKTICKÉHO VEDOMIA ZEME V TELE - KOZMICKÁ PAMÄŤ - STELESNENIE SVETLA VŠETKÝCH HVIEZD - UNIVERZÁLNE VEDOMIE VO FORME - NOVÝ ČLOVEK.. SOLARIÁN - INTEGRÁCIA NOVÉHO ELOHIMA..

PRESAH DOBY, starej mentality a vedomia Zeme, KVANTOVÉ SKÁKANIE DO BUDÚCNOSTI FUNGOVANIA NA INEJ VERZII ZEME V SEBE TERAZ.

TY SI SVOJ JEDINÝ LIMIT, OBMEDZENIE, PREKÁŽKA.

VŠETKO JE ILÚZIA, VŠETKO ZAČÍNA V TME... Tma a svetlo ako Jedno, separácia sa vytráca, žiadna tma nie je, žiadne mystérium ani nič skryté nie je.. Iba my sa môžeme skrývať... Iba MY si môžeme byť tým jediným Limitom... a ako 3D človek sme... preto je to konečná pre túto padnutú verziu ľudstva-galaktikov.. dosiahli sa vrcholy aké ešte nikdy.. vrcholy DLHU (voči sebe), vrcholy separácie a znečistených prekrútených informácií a vrcholy zatvrdnutostí vo svojej hlave, kedy čerpáš z 3D databázy, čo je ľudský zdroj na ktorom si vybudoval všetko a na globálnej úrovni sa vošlo do tvrdo horko ťažko vybudovaných životov, lebo mentálna konštrukcia - fixovaná myseľ na 3D možno 4D nie je solídna, ani reálna, stojú na to samej sepáracií a zapĺňaní si v iluzórnych nedostatkov zvonka.. atď.. tých vrcholov je mnoho... odtiaľto už len rýchle padanie, ale len toho, čo má 3D základy vedomia v TELE.. Nové je tu.. urobíš mu v sebe miesto, podporíš ho, vyživíš ho, necháš staré odumrieť ?

Dosiahnutie Galaktického Vedomia Zeme-Umieraš ako Nikto,aby si Sa Zrodil-Žil ako Všetci-Návrat do Toho Kým Už Si a Kde všade Už Si - dovolenie telu prirodzene sa uvoľniť, navýšiť, dýchať, pustiť sa, prestať sa snažiť, len sa viac uvoľniť do seba.. všetko už je dávno TU..

Je to postupný a plný Návrat do Toho Kým Už Si a Kde Už Si cez Kódy Univerzálneho Kozmického Vedomia, ktoré v sebe aktivuješ, odomýkaš, ukotvuješ, integruješ, ALCHYMIZUJEŠ svoje TELO POSTUPNE A VŠETKY SVOJE REALITY, VZŤAHY, CELÝ ŽIVOT, tiež aj cez rozpustenie predstáv-domnienok o všetkých, o všetkom o sebe, o vzťahoch, o úplne všetkom aké by čo malo byť a vyzerať... ako ty alebo ostatní by mali byť alebo vyzerať... ''nikoho to nezaujíma, iba 3D človeka''... jedná sa o energiu, nie o formu, nie o telo ako sa ti javí, že je mužské, ženské, mladé , staré.... my nemáme vek, ani pohlavie, sme všetko všetci, naše svetelné telo nás regeneruje zrýchlene - opravuje všetkú škodu na DNA a to je pointa vzostupu...... na začiatku, keď sa z amnézie zobúdza, je to povstanie z HMLY, vychádzaš z hmly -- začínaš vidieť, chápať, nie si už tak hypnotizovaný ako kedysi... (lunárne vedomie-námesačnosť-delta spánok a fungovanie z neho-tvorba ľudského života)... vyslobodzuješ sa od bytia vydierateľný a manipulovateľný na základe viny, hamby, emócií vlastným egom, teda tým vonku... trest-odmena-obeť-sudca-tyran-zradca-súboj tmy a svetla - ani jedno sa neintegruje, naháňa sa niečo, čo ani len neexistuje, protestuje sa proti vlastným odrazom v zrkadlách atď... úplné nevyužitie Životnej sily, energie, kreatívnej sily Kozmu naozaj tvoriť SVOJ NOVÝ SEN-SVET, nie sa hrať v snoch-ilúziách druhých...

..Na začiatku,nič nie je také aké sa javí, že je... Zrovna niektoré obrázky, ktoré zdieľam alebo napríklad toto krátke video na ilustráciu Vzostupu je so žensku postavou, lebo dokonalo zobrazuje, čo chcem doručiť, ale väčšinou sa snažím zdielať zámerne obrázky, videá, kde sa nedá definovať nič... Je to väčšinou všeobecná postava s galaktickými kódmi... Lebo je to tiež návrat do toho že si obojpohlavný a si všetko, všetci, naša prerábaná jaskyňa kreácie neustála počína, vynosí bábätko, rodíme, všetky naše výtvory vrátane realít sú naša DNA, na forme a tele nezáleží, ale na energii áno.. Človek sa viaže na telo, na formu, ženskú energiu pripisuje ženskému telu a naopak.. pri tom tak vôbec nie je.. Keď presahuješ 4D, vidíš ako to naozaj je... všetko je naopak a úplne inak...

3D človek hrá duálne hry, lebo nevidí, čo je za tým, o čo naozaj ide, pozerá sa očami separácie, cez zatvorené srdce, myslí si že je otvorené, vidí len na povrch... trénuje sa úplne iné videnie.. zatvorené ľudské oči, otvorené srdce prepojenie so šišinkou - vidíš ZA ilúzie do viacerých dimenzií zároveň.. postupe sa pozeráš zo všetkých, lebo z tých vstupov-prístupov v tele funguješ...

Je to proces

Rozplynutia 3D aspektu vedomia (ega) a Splynutí s Hviezdami viac a viac - Zlúčenie sa s Gaiou, so Slnkom, Slnkami, všetkými planétami - všetko sú len rôzne aspekty Gaii a jej rôzne evolučné štádia, rasy ktoré ju vysadili - všetko integrujeme, prepisujeme Históriu teraz cez Kódy novej Zeme - nový akáš píšeme, ten starý nie je aplikovateľný - postupné očistenie všetkých svojich galaktikov v sebe -- transcedencia 3D ľudskej galaktickej rasy v sebe fungujúcej z padnutého stavu vedomia je každého tá hlavná misia -- Tvoj vzostup je vyslobodenie generácií hviezdnych rodín vo svojej DNA, ktoré si vybrali zážitok uväznenia vo vlastne vytvorenej (3D) Simulácii - pasci vedomia-životnej energie.. KRIST-AA-L Avatari sú prví ktorí sa navrátia cez postupnú rehabilitáciu-opravu-prepis-VEĽKOLEPÚ OČISTU svojej DNA NASPÄŤ DO SVOJEJ DVOJITEJ DIAMANTOVEJ SOLAR PLAZMA PREDLOHY SETOV KÓDOV PRVOTNÝCH KRISTOS SLNEČNÝCH BUDOVATEĽSKÝCH ZAKLADATEĽSKÝCH PRA-RÁS -- až na to, že siedma koreňová RAsa RAja - Nový Človek je úplne nový Druh-galaktická RAsa, ktorá tu ešte nebola a stavia to, čo tu ešte nebolo -- PREPISUJE - VYNULOVÁVA SA CELÝ KOZMICKÝ AKÁŠ TEBOU - MATRIX SA RESETUJE A UPLOADUJÚ SA NOVÉ PROGRAMY A SETY SÚBOROV KÓDOV VEDOMIA NOVEJ ZEME - TO JE ZÁKLADNÁ KONŠTRUKCIA, NA ZÁKLADE KTOROEJ BUDUJEŠ SVOJE TELO - ALCHYMIZUJEŠ - A NOVÉ REALITY, SVOJE NOVÉ OVEĽA VYŠŠIE SEBA-EXPRESIE - TY AKO DIEŤA, DVOJPLAMEŇ, RODIČIA, STAREŠINA NOVEJ ZEME VŠETCI V JEDNOM.. my presahujeme rozdelenie na pohlavie, ktoré človek vníma cez oči separácie.. nielenže očisťujeme ženský, mužský, detský princíp - aspekt vedomia v sebe, ale všetkých galaktikov a zlučujeme v jedno.. 3D-4D sú hry na ženy a mužov, toto je úplne iný level hry. ROZPUSTENIE - VYNULOVANIE SEPARÁCIE, ROZDIELOV, ODDELENOSTI V SEBE - VIDÍŠ CEZ OČI JEDNOTY CEZ LEN VIAC OTVORENÉ SRDCE A ŠIŠINKU V JEDNOM.. Len tak začínaš vidieť z viacerých dimenzií vedomia seba zároveň... BUDUJE SA TO, TRVÁ TO - ako dlho len od teba závisí... Trpezlivosť a nesnažiť sa niekde už byť, niekde sa dostať a dosiahnuť niečo.. nesnažiť sa opakovať sa po niekom, byť ako niekto iný....

Už to si... už tam si... len tvoje telo nestíha vôbec... preto má byť prioritou - alchymizácia tela... Priorita Je tvoja energia.. Ty musíš sebe Byť najprv prioritou... Akú hodnotu v sebe vidíš ? Hodnota Je tvoja energia, tvoje svetlo, životna sila.. my potrebujeme toľko energie v sebe na vôbec fungovanie a tvorenie ako Nový človek z inégho typu tela už... preto to, čo telo pýta je priorita, nie čo si hlava myslí, že telo pýta... Vstupy do rôznych levelov akášu, do rôznych levelov - rôznych dimenzionálnych databánk vedomia seba sú postupné podľa toho, ako si ich otváraš, ako sa osvedčíš, že sa ti dá veriť, podľa toho ako to stelesníš vo svojom tele, alebo nie.. je to zmajstrovanie narábanie s informáciami - spravovač hviezdnych brán Vedomia Zeme ako Galaktickej planéty v tvojom tele..


ĽUDSTVO JE PRED MEGA KVANTOVÝMI SKOKMI - “do budúcnosti teraz“ - buď skončíš rázne alebo “ideš dole s 3D matrixom” / 3D loďou —

❣️ super skákacie mesiace sú tu... 11/11 - nový BLUEprint sa akurát integruje celotelovo, ktorý je úplne iný ako tie pred tým ... na to si naozaj treba dopriať čas a dovoliť to telu pre teba doslova urobiť, lebo ťa to mega môže odkapultovať do ďalších fáz ZRÝCHLENÉHO vývoja ALEBO SA OSTANEŠ TOČIŤ V TOM ISTOM - STOPNE ŤA TO RÁZNE - DRAHÚ VYUČTOVANIA ENERGETICKÉHO DLHU SÚ TIEŽ TU... KAŽDÝ PODĽA TOHO SVOJHO DLHU.. a ako si to volí - či komplikované, alebo už hladšie... či s tým bojuješ, alebo si sa odovzdal svetelnému vedeniu vnútri..

- 11.11.2021 TO ODPÁLIL - LEN RÝCHLEJŠIE KONCE, ZAČIATKY, VYFARBOVANIA SA, VŠETKO VEĽKOLEPÉ - DEMOLÁCIA OD ZÁKLADOV V TELE - VEĽKOLEPÉ PÁDY A VYSLOBODENIA - TIETO ENERGIE, treba to využiť - ako sa hovorí “chytiť to za gule” a skoč!

tieto frekvencie ťa vystrelia tam, kam treba do NOVÝCH ÚPLNE INÝCH LEVELOV SVOJEJ EXISTENCIE, DO VYŠŠÍCH FÁZ VÝVOJA alebo ťa položia, rozložia - presne to, čo si volíš zažiť, lebo to porebuješ, aby si sa naučil a vyčistil opäť niečo z tela...

november-december-január-február -- wohoo - ja som na toto odpaľujpce obdobie čakala (zároveň), lebo sa riadne zamiešajú karty a má to odpáliť do ďalších Fáz Evolúcie Budovania Avatarov Novej Zeme -- na dvojkových kódov Božského človeka doslova - tá pravá úplne nová RAjská RAsa -- Kódy Majstrovských (očistených, vyslobodených) Drakov BUDOVATEĽOV, KTORÍ BUDUJÚ Z BOŽSKÉHO INTELEKTU - SVETELNÁ INTELIGENCIA - NIE TÁ ĽUDSKÁ, TÁ JE NAUČENÁ, prečítaná, vypočutá od niekoho, hlavou procesovanie to je - interpretácia ega po svojom všetkého -- tá je 3D KÓDOV, to sú tzv.. opakovacie sa papagáje čerpajúce z 3D databázy informácií veľmi veľa krát za prezlečením-kostýmom Novej Zeme..

Toto je každého možnosť plne VYstúpiť z 3D kaší v sebe, vonku, vstúpiť do UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA, KTORÉ JE CEZ UNIVERZÁLNE SRDCE.. a to je začiatok ožívania všetkých svetelných kozmických párov DNA v tebe - tvoje poznanie-vedomie-pamäť VŠETKÝCH GALAKTIKOV.. BUDUJEME NA SVETELNÝCH DÁTACH NOVEJ ZEME PROCESOVATEĽNÉ LEN CEZ KRIŠTÁLY V TELE - TVOJE SVETELNÉ KRISTOS TELO JE ZÁKLAD POKRAČOVANIA ĎALEJ, ABY SI BOL SCHOPNÝ LEN RÝCHLEJŠEJ ALCHYMIZÁCIE - SOLARIZÁCIE - KRIŠTALIZÁCIE..

Tvoje telo je buď vzostupná tranzitná platforma, na to musíš mať kódové základy v sebe úplne iné, konštrukcia na ktorej v sebe buduješ a matrix je diametrálne iný.. Zmajstrovanie energetična a kreatívnej, očistnej sily kozmu - ZMAJSTROVÁVAŠ ENERGIU - SEBA - UČÍŠ SA TRANSMUTOVAŤ CEZ ZMENY PERSPEKTÍV-ENERGIE SITUÁCIÍ CEZ ZMENU FREKVENCIÍ, NA KTORÝCH VIBRUJEŠ CELOTELOVO..

Uvoľni sa do svojich odpovedí.. dovoľ si ich sa ti odprezentovať - vzťah so sebou ako so všetkým sa buduje.. Máš seba-svoje božské spojenie so sebou, máš všetko... to je TO Všetko.. NEMYSLI, ALE CÍŤ SVOJE ODPOVEDE A VEDZ TO, VER SI. Ego príde so scénarmi, výhovorkami, spochybňovaniami, vinou, vydieraniami cez emócie.. spoznávaš vlastné taktitky, kde sabotuješ seba a brániš vo vlastnej slobode... tých taktík je toľko... všetko v koreni - NÁVRAT DO ZÁKLADOV SEBA, ČO JE CESTA DO HLBÍN GALAKTICKÉHO JADRA. DO SEMIENKA VŠETKÉHO... Prvotný súboj dualít.. na tom si človek vybudoval všetko a netušil... preto je to tiež uzmierovací sa proces sám so sebou na galaktickej úrovni, na multidimenzionálnej úrovni - vyslobodzovací proces - neustále hlbšie spoznávanie sa, uvedomovanie sa, len hlbšie čistenie, lebo čím hlbšie ideš, tým vyššie môžeš vyletieť.. Je to vyslobodzovanie sa z MENTÁLNYCH KONŠTRUKTOV V SEBE NA KTORÝCH STOJÍ TELO, REALITY, VZŤAH SO SEBOU, SO VŠETKÝM, SO VŠETKÝMI - NA KTORÝCH STOJA ŽIVOTY.. preto sa vošlo do tvrdých pádov horko-ťažko vybudovaných životov, ak stoja na 3D kódoch, na tzv. falošných identitách a dojmoch, predstavách - vnímaniach - naháňaní tých predstáv o niekom, o niečom - tzv. ľudské sny stojace na napĺňaní si pohárov zvonka - lebo ty si sa to nenaučil BYŤ pre seba - to, čo vonku hľadáš... (mentalita nedostatku, vnímanie, že ZDROJ je vonku - odovzdanie moci nad tebou von, do rúk vlastného 3D aspektu (ega) vnútri teda vonku).

Úplné OdoVZDANIE sa - len väčšie uvoľnenie sa do seba - keď si sa odo-VZDAL SEBE postupne - tomu, kým naozaj si - svetelná inteligencia v tebe - začína sa PRE-PUSTENIE sa z VÄZENIA SEPARÁCIE NEDOSTATKOV OBMEDZENÍ - mentálnych 3D konštruktov svojej hlavy!! mentalita Obete... 3D väzenské otrocké Príbehy, scenáre - 3D kaše ich volám.. Vyslobodenie sa od príbehov, o ktorých si sa presvedčil, že sú pravda... ktoré si vo svojom tele nesieš, vo svojej DNA - preto sa prepisujú tieto filmy, aby si mohol začať budovať to, čo tu ešte nebolo... je to presah všetkých civilizácii, toto je úplne NOVÉ, žiadne opakovačky sa... preto je to tak veľká česť a buď premeniť na Avatara novej zeme - Novo-zemšťana, alebo pokračovať po starom, do kedy ťa telo nestopne a nepovie dosť bolo, do kedy telo nie je obývateľné pre toľké množstvá svetla, dovtedy do bude ťažšie... žiadny komfort pre človeka.. je to konečná pre starý typ - verzie ľudstva, lebo tá nová verzia je TU.


Padnutí už aj Vzostúpení Galaktici SÚ TU - Vnútri vonku premietaní, na čo sa sústreďuješ ? na optické ilúzie ? alebo naozaj vidíš seba a koho máš pred sebou ?

Galaktici už pristáli... nie je na koho pristátie, odhalenia čakať.. niekoho na koho čakať všeobecne.. Tvoje svetelné telo je “tá” loď, technológia, nástroj tvorby nových sietí a systémov - veliteľ LODE je začiatok fungovania ako NovoZemšťan - ZOSTUP vzostúpených majstrovských aspektov do koreňa - čo spúšťa len hlbšiu očistu, ktorú si treba dovoliť, VYBRAŤ naplno a prestať sa hrať na 3D ihrisku... Svetelná plazma Loď / vozidlo vzostupu / vozidlo na vzostup MerKAba a vozidlo navigácie dimenziami Seba, “cestovania” a intergalaktickej komunikácie sa buduje.. všetko cez len väčšiu Čistotu a JASNOSŤ svojej krištáľovej PROJEKCIE / TRANSMISIÍ OVEĽA VYŠŠÍCH FREKVENCIÍ NEŽ NA AKÉ JE ĽUDSKÉ TELO ZVYKNUTÉ.. preto priorota je jeho prenieňanie - prepis / oprava svojej DNA cez svetelné Kozmické DNA Kódy / Vedomia v každom..

KAŽDÁ jedna SITUÁCIA ŤA NÚTI ÍSŤ HLBŠIE.. to je pointa - ísť do hĺbok, kde si ešte nebol...

“STAR MERGE” - VEĽKOLEPÉ ZJEDNOCOVANIE SA SO SEBOU V SEBE - NÁJDENIE “tej” Hviezdnej RODINY Novej Zeme v SEBE - len tak ju môžeš materializovať vonku.. ten POCIT KEĎ NEPOTREBUJEŠ NIKAM PATRIŤ, lebo si našiel SEBA. Je to proces len hlbších prienikov do seba..


Kvantové skoky ako nikdy pred tým sú potrebné, stratiť zónu ľudského pohodlia, lebo to ničomu neslúži, tam sa nerastie, nezbierajú cenné poznatky a adaptovať sa na úplne iné Tempo a Rytmus - pulzáciu SRDCA Novej Zeme...

Všetko sa mení nonstop podľa zmeny vo frekvenciách.. tie riadia tvoje telo... preto sa ich treba naučiť POČUŤ a ladiť sa ne... je to zvuková alchýmia na bunkovej DNA úrovni ak si to dovolíš a nejdeš proti tomu...

Ak tvoje srdce si ide jedno, hlava so ide úplne niečo iné, nie si prítomný ani plne pri vedomí v sebe, funguješ zo separácie, nie si na ten pravý ZDROJ napojený... si napojený na zdroj nižšej mysle... nie si jedna jednotka so sebou na celotelovej úrovni... to sa trénuje a buduje, je to nevyhnutný základ... KEĎ SI NAOZAJ PREPOJENÝ SO SEBOU TAK VIEŠ… a je to iné.. vieš to v tele, celou svojou bytosťou..
NÁVRATY DO ZÁKLADNÝCH ZÁKLADOV SEBA, PRÍPRAVY NA TRANZITY:


Ty ako svoje Jediné Obmezenie, Prekážka, Limit - fixovaná myseľ, bytie v hlave:


Návraty do Základov v Sebe ~ AKTUÁLNE JE len hlbšie Ponorenie sa do vôd v sebe.. Všetko ťa núti ísť hlbšie tam, kde si ešte v sebe nebol...

naspäť do prvotného semienka / koreňovej príčiny straty krídel a seba-expresie svojich najnižších verzií ~ aby si sa úplne rozpamätal, Pochopil ako si vytvoril ako “starozemšťan”, aby si sa mohol znovu-tvoriť ako Novo-Zemšťan cez úplne novo vybudovaný vzťah so sebou - Dôvera a Vedomie SEBA, Počúvanie, Cítenie chápanie SEBA AKO ZÁKLADY NOVEJ KONŠTRUKCIE .. toto sú stupne ktoré nie sú možné a súvisia s plným Rozpamätaním sa na Všetko lebo dovtedy znovutvoríš na základoch nevedomia seba, ale domnievania sa.. toto nie je škola starej zeme, tu sa nič neučí naspäť - tu sa aktivujú SVETELNÉ KÓDY DNA - pamäte - KOZMICKÉHO / Galaktického / Univerzálneho VEDOMIA v tebe = balíky INFORMÁCIÍ / Dát, ktoré treba začať plne odomykať, integrovať, používať čistiť tie staré z tela. Škola NOVEJ ZEME JE CEZ TVOJU SVETELNÚ INTELIGENCIU v tebe ktorej je človek zatvorený, nedokáže to využiť.. preto VŠETKO JE K DISPOZÍCII LEN AK TY SI SPRÍSTUPNENÝ OTVORENÝ SPRIETOČNENÝ A AKO SA Ty pozeráš na všetko - TO URČUJE TVOJ ZÁŽITOK. Ako ty vnímaš “situáciu, čokoľvek vonku”, lebo tak vnímaš SEBA… Predstavy o láske, vzťahoch, živote, o druhých, o všetkom - človek naháňa sebou vytvorené predstavy ktoré “sú ego výplod” / úniková ilúzia na kompenzáciu si toho, čo si sám nedokáže dať a Byť to pre seba..

MEGA VEĽKÉ A DÔLEŽITÉ VIAC AKO KVANTOVÉ SKOKY SÚ TU a to najmä od druhej polovice novembra - elektrické búrky, ultra navyšenia.. “Všade”, kde to Nie je Nová Zem, nie je to vibračná zhoda s tebou, pusti sa toho - nie je to zhoda s novými vyššími sebaexpresiami teba, musí to odpadnúť… akékoľvek zóny komfortu a pohodlia, akékoľvek bezpečnostné pásy a oporné barle musia preč. Hlboké ponorenie sa do svojich 3D temných Vôd - do zamotaných príbehov a kaší, ktoré telo musí vyplaviť.. tieto mentálne konštrukty neslúžia nikomu, na nich si každý ludsky život v budoval - na prevzatí si systémov presvedčení a správania sa, ktoré sú Proti tebe.. na vybudovaní si indentity, ktorá nemá žiadne solîdne základy, má základy v separácii a prvotnej hre na rozdelenie na ženy a mužov - dualita - integracia polarít je základ presahu 4D… pretože dovtedy to bude tvoja slabosť.. všetko čo je separácia je slabosť. Si to ty proti sebe, “vo vojne so svojim telom, s emóciami, s cítením sa, hlava si ide svoje úplne oddelená od zvyšku”.. točáky v tom istom.. budeš si “to” v tom tele ťahať - svoje neprijaté časti.. tie, za ktoré sa vnútri dieťa hanbí.. cíti sa vínne.. prebralo ŤAŽOBU SVETA a celej rodiny.. ťažoba je v tele, ťažké srdce atď… všetko neprijaté časti seba. Dávaš sebe zvolenie celým telom akceptovať Seba, dávaš to tak ostatným.. nie je myslenie si v hlave že sa akceptuješ ale telo žije v strachu a totálnej neláske.. .. Nie je možné ťahať karbónové ľudské telo so sebou, najprv ho však treba prijať, milovať PLNE, A TO JE PROCES, ktorý je najviac podcenený.. Preto posledné na čo človek reaguje je zdravie, keď ho telo stopne, že už viac zatláčať a kontrolovať nemôžeš. ENERGETICKY DLH DOSIAHOL VRCHOL.. dlh seba sebe.. Ak tvoj vesmír musí, pritlačí ťa ku múru, ak je zatvrdnutosť príliš silná, aby sa ego zlomilo vzdalo sa, a ty si mohol začať procesy hlbokej očisty a to najmä mentálnych 3-D Konštruktov na ktorých si život budoval.. preto ak sa ego nechce vzdať, vždy si volíš tvrdý zásah na prelomenie tých ochranných bariér a domnienok - mentálnej zatvrdnutosti v sebe, lebo telo kvôli tomu nedokáže navýšiť, preto ti dáva vždy ráznejšiu stopku a možnosť rozpustiť všetko, Čo je v tele príliš ťažké a nemôžeš si to ťahať ďalej do 2022 a dalších rokov VRCHOLENIA DEMOLÁCIE na globálnej úrovni cca “do 2025”.. ale to tak vyzerá teraz… Každú chvíľu sa všetko mení a tomu sa treba prispôsobiť, tempo, rytmus, pulzácie srdca novej zeme je úplne inej rýchlosti, a na to sa treba adaptovať. Nefixovať sa na nič a na nikoho, odučiť sa úplne všetko, čo si sa naučil, že tak je a odovzdať sa do neznáma, kde úplne stratíš to, kým si si myslel že si, aby si naozaj mohol nájsť seba ako všetko.. STRATENIE HLAVY JE DÔLEŽITÁ SÚČASŤ PROCESU, aby si začal naozaj cítiť SVOJE ODPOVEDE, KEĎ SA DO NICH UVOLNÍŠ VO SVOJOM TELE.. presne tie informácie, ktoré máš vedieť v danom momente sú vždy PRÍSTUPNÉ.. si ty sprístupnený, alebo “vo svojej hlave zamotaný”? .. Všetky Otázky sú v 3D, odpovede v 5D+ .. ale nie sú lineárne a nie je to nikdy tak, ako by si “človek prestavoval, chcel, myslel si”… Ty navýš.. tieto kódy som zdieľala už v októbri.. že “Ty navýš”, ty sa postav do sily a moci, postav sa za seba a buduj gule na Komunikáciu seba, APLIKUJ SVOJE SVETLO - Posvieť si poriadne na cestu do hĺbky GALAKTICKÉHO JADRA a koreňa “všetkého 3D”… telo to musí vyjadriť / vyplaviť spôsobmi AKÝMI si PÝTA V DANOM MOMENTE.. nedovoľuje ti nič ignorovať a zatlačať naspäť, kontrolovať to/telo/seba.. “telo vyhorí DOSŤ BOLO”.. každý svojmu 3D aspektu musí dať stopku, ale nie ako je zvykom nútením a bojom - “to he starý typ ľudstva”.. .. nútenia sa do niečoho čo ani len nechcú.. bojovania proti vlastným tieňom a odrazom v zrkadle..

Aktuálne je (aj bude do kedy sa riadne neskočí do ďalších fáz) plávanie vo svojich hlbokých “temných” vodách, ktoré sa musia prečistiť - V NICH PRÁVE TKVIE TVOJA SILA AKO SVETELNEJ KOZMICKEJ NEKONEČNEJ BYTOSTI, KTORÁ SI BUDUJE STRATENÉ KRÍDLA cez ABSOLÚTNE PRIJATIE ČLOVEKA V SEBE S UPLNE VŠetkým, cez vybudovanie si toho, KÝM SI, aby si sa mohol odovzdať Vedomiu MY SME, a CEZ SKÁKANIE “z útesov rad za radom” - VYSLOBODZOVANIA zo zón pohodlia, kde nič nerastie a je to aj tak mŕtve.. nechaj to odpočítať v pokoji.. neznesiteľné je Bytie v 3D realitách a bude ešte viac.. preto sa len “peklo zosilňuje” lebo NEBESKÉ CELESTIÁLNE FREKVENCIE - kódy Majstrov budovatelov so vzostúpených stavov vedomia v tele sú len silnejšie.. tie keď začínaš naozaj aplikovať cez ich integráciu, MENÍŠ VŠETKO.. NAJLRV ZMENAMI VNÍMANIA SEBA, SITUÁCII, DRUHÝCH A ÚPLNE VŠETKÉHO LEBO TAK MENÍŠ ENERGIU - frekvencie, na ktorých vibruješ čo ti umožňuje Transmutovať postupne Seba.. svoje telo.. ..Hlboký ťažký žiaľ, smútok je pod mega hnevom, ktorý je dôsledok potláčania sa eóny rokov.. žiadne hranice, iba skrývanie sa v 3D krabici. Iba väčšie prestrihávanie krídel - Keď podmieňuješ, Určuješ seba podľa ostatných a podľa toho, čo “vonku ti povedia,alebo o tebe povedia”, čo si o tebe myslia ? Keď sa nechávaš určovať druhými, podmieňovať niekým, niečim zvonka - jasný signál neslobody v sebe.. ako ťa vnímajú druhí s tebou nič nemá.. ako sa vnímaš TY URČUJE VŠETKO V TVOJICH REALITÁCH - na tom stoja. Na tvojom prístupe - to určuje vstup do vyšších dimenzií.. úrovní/levelov kam JE NUTNÉ SKOČIŤ - TRANZITOVAŤ DO ĎALŠÍCH FÁZ.. bod frustrácie ti ukazuje kde stále ty nechceš. Čakáš na niečo, na druhých, držíš sa nejakej starej istoty.. Najviac sa vyfarbuje, z akých základov v sebe funguješ, či je to svetelná sila - hĺbka spojenia so Sebou, JEDNOTA V SEBE, alebo ukazuješ bez-moc-ne-mocnosť- neschopnosť - nemohúcnosť - lebo neveríš v seba, nie je tam vzťah/spojenie so Sebou-vzťah novej zeme v sebe a preferuješ “záchrany z vonka”.. ja to chápem, končila som “tam tiež kedysi”, veľa krát.. ako následky mojej tvorby - úplnej nelásky, nerešpektu, neúcty voči sebe.. NEDOSTATOK SEBA.. limitovane vnímanie všetkého, lebo Som vnímala limitovane. Celý môj ľudsky život bol vybudovaný na presvedčení že Zdroj je vonku, ja som obeť a príšera, s ktorou je niečo zle očakávajúc len linčovanie/zradu.. 666 je každého základ systémov presvedčení o sebe tak hlboko v tele, a to základ 3D kódových konštruktov, ktoré nie je možné živiť - vysajú z teba poslednú kvapku energie/života.. “ten parazit je vnútri”..

PO MOC SA CHODÍ DOVNÚTRA, ZDROJ VONKU NIE JE.. všetky články v 2021 a videá sú viac než práve teraz aktuálne.. “a budú viac”.. všetko doručené už bolo, ale kódovane tak, ako JE POZNANIE DORUČOVANÉ - svetelne kódované dáta v balíkoch, ktoré je na tebe rozbaliť…P.S: nemusíš vôbec nič, to ja len tak píšem.. je to tvoja tvorba v každom momente, tvoja zodpovednosť, tvoja voľba zážitkov, “tvoja vec”... ja len doručujem moje poznanie... ..tvoje vyššie Ja / Ty-Vesmír-My sa pozerá nonstop...tvoj vesmír vie ako na teba, keď upriamuješ pozornoť na nepodstatné, uniká ti cenná energia na kŕmenie 3D mentality v sebe a v ostatných, VIE AKO ŤA OTOČIŤ DOVNÚTRA A ČO NA TEBA PLATÍ ABY SI SA VIAC “ROZ-pamätal”.... kódy pokračujú byť “Shake Up/Wake Up”..


SYSTÉM HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA V TELE - TVOJE SVETELENÉ TELO JE ULTIMÁTNA KRISTOS SVETELNÁ PLAZMA SLNEČNÁ TECHNOLÓGIA, JE TO VZOSTUPNÁ LOĎ, KTORÁ DSA BUDUJE, OPRAVUJE, AKTUALIZUJE, UPGREJDUJE NONSTOP PODĽA AKTUÁLNYCH KOZMICKÝCH FREKVENCIÍ NOVEJ ZEME A KÓDOV KTORÉ DORUČUJÚ, JE TO LOĎ NAVIGÁCIE DIMENZIAMI, MAJSTROVSKÝ BUDOVATEĽSKÝ NÁSTROJ VYSPELÝCH CIVILIZÁCIÍ - NA BUDOVANIE NOVÉHO Z DOSIAHNUTÉHO, UKOTVENÉHO VEDOMIA ZJEDNOTENÝCH HVIEZDNYCH NÁRODOV V SEBE:Krásny tranzitný, premieňací čas uvoľňovaní zaťaží cez ich prijatie a sprocesovanie.. je to Super potentné obdobie..S úctou

Maria1,644 views

Comments


bottom of page