top of page

Galaktické Aktivácie Plejád-Alcyone,Pôrody Dvojplameňa Novej Zeme, Kristos Aqua Línie Andromedy

Updated: Jul 3, 2022

Milí Tvorcovia, Krištáľová Svetelná Hiezdna RODina,

Prešli sme do zrýchlenej opravy Planetárneho Logosu, mega aktivácií komplexu Mozog-Srdce a Intezívnych Náprav našej a planetárnej Magnetosféry práve cez ultrafialový sedem dimenzionálny rád Lúčov - Kódy Fialového Slnka - badateľné ako Fialové lúče okolo Slnka.. Ľudská populácia je na dôležitej poslednej (jednej z posledných) križovatke, pretože 4.dimenzia - prestupná - tranzitná dimenzia zaniká. Masívne nápravy neorganickej geometrie a magnetosféry ľudského tela, čo je planetárne 3D telo, čo urýchľuje Solarizáciu od spodku tela - Masívne vyplavovanie lunárneho vedomia na globálnej úrovni najmä z prvej koreňovej čakry a druhej čakry - sexuálneho centra v tele, kde sú hlboko zakorené duálne boje a programy sexuálnej mizérie, 3D hry na nejakú posvätnú sexualitu, ktorá je vytvorená na ľudských perspektívach, presvedčeniach, o čom je sexualita, a pri tom je to úplne inak.. 5D plus Je polaritné opozitum, to znamená, že všetko je v skutočnosti úplne inak než sa myslelo, verilo..mnoho tém ani len nie sú už témy, ktoré “ľudia stále potrebujú” pochopiť, o čom to vlastne je, nie čo si myslia, že o čom to je.. to platí napríklad so sexualitou, ktorá je úplne presiahnutá veľmi prirodzene, organicky, premenená na čistú Kreatívnu Silu a energiu Stvoriteľa Vesmírov, nemáš záujem miešať svojou DNA s tekutinami niekoho iného, lebo vieš, čo tým spôsobuješ.. Ako človek si myslíme, že potrebujeme sex na niečo, a že sexualita je intimita - 3D programing okolo tejto témy je veľmi hlboko.. Ono to súvisí aj s masívnou a komplexnou nápravou dvojplameňa v sebe - Blížencov, a pôrodmi Nového čistého Dúhové Kristos Diamantového Slnečného Dvojplameň, ako základ každého vzostúpených rajských realít Novej Zeme. Túto tému som viac rozobrala v článku Korene ľudstva, ako to súvisí s budovaním krídel - alchymická únia oboch v sebe vo fázach až do kompletizácie vzostupu tela - plné ztelesnenie 12D (kozmické sofia-kristos telo), galaktické univerzálne svetelné telo.

Pustenie sa domnienok a názorov hlavy, ilúzií, o čom všetko je, ako by čo malo byť & vyzerať sú hlavné lístky ku slobode spolu s prepustením očakávaní človeka, že mu niekto poskytne niečo, čo sám nechce / nevie byť sám pre seba = kompenzácia nedostatkov / nedostatočnosti (prázdny pohár zvonka zapľňaný niekym, niečim). Presah duality v sebe-vonku, rozpustenie akejkoľvek separácie v sebe je kľúčový na celotelový tranzit do vyšších frekvečných pásiem a fungovať odtiaľ.. je tu čas kľúčových križovatiek - vzťahy Novej Zeme nie sú ani romantické ani sexuálne, ani rodinné ani pracovné ako je človek zvyknutý. Sú to očistené posvätné rovnocenné partnerské vzťahy, ktoré tvoria základy NOVÝCH REALÍT, MULTIDIMENZIONÁLNYCH SYSTÉMOV , CENTIER, ŠTRUKTÚR atď.. nie sú o tom, o čom by si človek predstavoval, lebo NIE SÚ ČLOVEKOM TVORENÉ , ALE SVETELNÝMI HVIEZDNYMI BYTOSŤAMI, ktoré fungujú z jednoty vedomia v sebe, zo zjednoteného očisteného dvojplameňa v sebe čiže z Božského dvojplameňa, svätej trojice a rodinnej harmónie v sebe bez ľudských potrieb, túžob, chtíčov a bez kompenzácii nejakých prázdnych pohárov.. (viac k tomu v predchádzajúcom článku ku Zmajstrovaní duality a ku Univerzálnej láske, ktorá čistí galaktickú karmu).


Solárne vedomie-telo ukotvujeme do koreňa, tvoríme si zlaté slnečné základy v sebe, zlaté slnečné vzostupné vozidlo a očistenú božskú jaskyňu kreácie - posvätné kreatívne centrum - naše sakrum - panva, boky, podburško, čo sú lokality práve v ľudskom 3D tele pod najväčšou nadvládou čiernej vysávajúce diery (odsávanie životnej kreatívnej sily) zapríčinené práve manipuláciou sexuálnej energie v ľudskom tele - vpichy programov presvedčení o sexe, vzťahoch, rodine atď..

Vyzerá to ako Solárna geometrická kocka, ktorá nahrádza lunárne vedomie v každého spodku - lunárnu kocku - skrinku zaklínadiel, čo je vyplavovanie takých tráum za všetky existencie nie len individuálnych, ale aj kolektívnych, generačných, traumy Zeme ako takej..ako s ňou bolo-je zaobchádzané, lebo s ňou nikto nemal žiadne spojenie, nikto netušil ako tvoríme planétu, ktorú potom zažívame.. zabudlo sa a za to sa teraz platí, znovu-regenerujeme seba, teda Zem, avšak treba si si pamätať, že tá najväčšia služba je keď sa zjednocuješ s jej vzostúpenou Verziou - integruješ jej kódy Vedomia a Tela, rozpúšťaš v sebe všetkú separáciu vedomia, prestávaš žiť zo separácie, rozpúšťaš všetko je výtvorom 3D Kódov tej najnižšej verzie Zeme.

..

Aktuálny preklad Kódov je:

''Ďalej pokračujú už len majstri'', teda tí, čo sa plne navrátili do toho, kým naozaj sú a žijú to - ukotvili svoje vzostúpené Verzie Novej Zeme hlboko do koreňa, čiže fungujú naplno z Ukotvenej Novej Zeme vo svojom koreni, fungujú zo svetelného koreňa ako Hviezdna SolAR Krištáľová-Diamant BYTosť - Zaklad Novej Generácie - Novej Zemskej Rasy práve cez očistu, obnovu tej najstaršej krvi Originálnych Zakladateľov - Majstrov Stvoriteľov, Architektov, Budovateľov, Strážcov, ktorí sú pripravení TVORIŤ v Jednote so svojimi hviezdnymi a solARnymi Líniami Galaktické Civilizácie, Spoločnosti, Gaklaktické Mestá Novej Zeme. Ďalej pokračuješ ako svetelný majster, inak sa nedá v týchto len vyšších frekvenciách.. To závisí od každého, do akej miery sa zjednotil so Sebou ako s Majstrom Vnútri, do akej miery prestal fungovať ako ľudský aspekt vedomia (3Dego-človek), do akej miery prestal veriť, že potrebuje 3D systémy, do akej miery vymenil 3D pôsoby fungovania za iné, nové spôsoby a systémy fungovania, ktoré si vytvoril na základe spolupráce so svojim svetelným telo, do akej miery prestal tvoriť a akceptovať 3D vzťahy, do akej miery prestál závisieť od vonkajška.

Je potrebné mať ukotvené a spojazdnené dostatočné množstvo svetla v sebe a plne aktivované, spojazdené Krištáľové telo, aby sme boli schopní ustáť, ukotviť, integrovať väčšie a väčšie dávky svetla v nadchádzajúcich časoch, mesiacoch, rokoch, ktoré naše krištály transmitujú, procesujú, ale ľudské telo toho nie je schopné, ide do zlyhania, vypnutia, fyzického úmrtia, lebo je prilíš zanesené, je uhlíkového základu - zanesené krištály, vibruje príliš nízko, nedokáže fungovať v ultra super sonic zvukoch-svetle -- ultra-vysoko frekvenčné plazma iluminačné telo-svetlo, na ktoré sa premenieňame ak na tom pracujeme, a ktoré je potrebné ztelesniť vo fázach, vo vývojových štádiách Univerzálneho Kozmickeho Kristovho Svetelného tela rôznych typov.. Vošli sme do úplne inej fázy zvládnuteľnej pre Majstrov, do fázy budovania ako Svetelné Multidimenzionálne Vzostúpené Hvizdne Bytosti Zjednotené vedomia Slnka - všetko ostatné a všetci ostatní, ktorí si nevybudvali vzostupné vozidlo počas vzostupného okna pokračujú viac-menej 3D štýlom fungovať pokračujú smerom rýchlej de-evolúcie, zániku. Samotná Zem dáva stopku všetkému, čo nie je v súlade aspoň s jej 6D verziou. Každý jeden má tie isté potenciály, každý je vo svojej podstate Svetelný Majster, ale kto ako aplikuje je rozdiel.. to treba uviesť do praxe.. žiť naplno aplikované super vedomie SEBA.. Každého život je vzostupná škola.. Každý jeden má-mal na výber, a hluk, rozptýlenie zvonka tým, čo sa deje všade na okolo teba, vo svete je hlavná pointa 3D matrixu ťa zmiasť, aby si ostal v domnienkach, priviazaný dole, keď Nová Zem tu už je, len tam treba vzostúpiť celetelovo na základe vzostupu vedomia najprv.

Prešli sme do extra zosilnenej fázy prepisov DNA, rýchlejších zmien našej formy, fyzično a éterično žijeme ako jedno cez úplnú premenu elementov v naších telách, prešli sme do oveľa viac intezívnejšej

harmonizácie DNA novými vyššími tónmi, ktoré aktivujú najmä Alcyone ultra silové svetelné kódy a pamäťové databanky špeciálne na 5D Zem Taru, Plejády, Sirius, Arcturus a Lyransko-Feline Andromedánske databanky - navýšenie ožarovania a extrémov - silné horko a sucho striedajúce veľké záplavy vodou vyplavenia z tela všetko odrážané v počasí.. OHEŇ - VODA - ako som rozoberala v predchádzajucom článku.

Zvukovo-svetelné-hviezdne Kódy - symboly - ohňové písmo - naša svetelná fotónová DNA v sebe nesie zakódvanú pamäť - Vedomie SEBA. My ZTELESŇUJEME POSTUPNE SVOJOU BYTOSŤOU KOMPLET CELÚ UNIVERZÁLNU KNIŽNICU A

Pamäť na všetky evolučné štádia Zeme a jej aspekty vedomia-tela sa navracia práve prostredníctvom zvukovo-svetelných Kódov, ktoré napravujú opačný tok energie, opačnú geometriu smrti, ukrižovaného Krista alias 3D matrix,

ktorých len denne pribúda v masívnych množstvách na procesovanie našim svetelným telom, na ich integráciu, ukotvenie a transmisiu cez našu prezenciu, transmisiu, komunikáciu, cez našu tvorbu.

Odvrátený tok energie, na základe ktorého vzniklo ľudské 3D telo degradáciou našej orignálnej DNA manipuláciou zvuku a neorganických kódov - umelých kódov človeka, ktoré znehodnotili DNA, vytvorili pascu vedomia v čase a priestore 3D Zeme, ktorá je tieňová, fantómová verzia 5D Tary a 7D Gaii.. jedná sa o vedomie, ktoré tvorí planetárne telo, 3D vedomie je najnižšia úroveň vedomia umelo vytvorená, lúnarne vedomie točiace sa v ego-identitách a časových osiach deštrukcie, recyklácie duší-vedomia, preto planetárna liberácia začína vo fázach plným rozpamätávaním si a ožíváním tela na individuálnej úrovni najprv cez opravu našej DNA - cez jej napojenie doslova do pravého neobmedzeného Zdroja, toku života ako 3D človek sme napojený do obmedzeného akože Zdroja, čiernej diery, naša svetelná DNA je offline - 3D čipy v tele tvoriace frekvečný väzenský plot a hmlu, za ktorú nevidíš ďalej než 3D - hromadenie toxicity, mŕtvej energie v tele.

U každého je aktivovaný na očistenie a opravu Originálny Strom Života - origninálny Ľudský Anjelský Kristov Gén 12D krištáľového-diamantového Silica Matrixu - štruktúry - mriežky pre Tok Zdrového Svetla - Krištáľové (diamantové) Plazma vody je Pointa vzostupu - oprava DNA - dvojité páry vlákien - žensko-mužská náprava dvojplameňa vnútri JE VEĽKOLEPÝ ELEKTRO-MAGNETICKÝ REREST TELA SÁM O SEBE - ženský princíp je magnetický, mužský elektrický, takisto myšlienky a emócie sú elektromagnetické, náš elektromagnetizmus ako Ľudstva Novej Zeme diametrálne odlišný ako zdeformovaný alebo umelo vyprodukovaný magnetizmus 3D Zeme vojny polarít v sebe, vonku - veľmi oslabený systém, telo podliehajúce chorľaveniu a stárnutiu, lebo nie je napojené do pravého toku ŽIVOTA- SLNKA - ZDROJA. Elektro-magnetimus Nového Človeka-Zeme predstavuje mega silnú energiu, ktorá vypína a oslabuje elektroniku, sú to už zjednotené polarity cez ich výmenu, integráciu, vynulovanie - veľkolepá syntéza polarít, Solárne RA vedomie zjednoteného vedomia Slnka solarizuje naše telá, nahrádze lunárne telá oživovaním tela naplno, ultra transmutáciou, ožarovaním cez vlastnú aktívnu fotónovú DNA. Sem patrí aj proces krištalizácie, diamantovenie, plazmovenie tela, ultra detox, vyplavovanie všetkej toxicity, rapídne bunkové čistenia - spomienky v tele - akáše rôznych levelov vedomia z tela sú vyplavované veeeeľmi zrýchlene a vybieľované, píšeme Nové Akáše,

zhadzovanie hustoty - návrat domov do pôvodnej formy

je to, čo sa deje na globálnej úrovni... Kolektívy Novej Zeme sú už vytvorené, odkormidlovávajú Novú Zem do iných frekvenčných pásiem, časových matrixov, harmonických univerz cez hosťovský andromedánsky matrix Aurora - dúhové tranzitné zóny a mosty do úplne inej lokality Vzostúpenej plne galaktickej a mutlidimenzionálnej Kristovej Novej Zeme Terra-Tarra-Gaia Nova v prepojení s krištáľovým diamantovým plazma-fluid Aquaelle, Aquafae, Aqualin Matrixmi, Slnkami.. Je to presne ten čas, na ktorý sme tu, keď sme si prešli dostatočnou transmutáciou na to, aby sme sa spájali so svojimi hviezdnými, solárnymi, galaktickými rodinami, líniami aj vo fyzične na tvorbu nových systémov, štruktúr, nového všetkého, čo je v súlade so svetelnými telom-Vedomím avšak kaťdý musí fungovať z Jednoty vedomia Slnka a Hviezd v Sebe s nula ego-človekom-a 3D programingom, ktorý by stál v ceste.. To podporujé aktuálne kódy Hviezdynch Nových Ľudí a Hviezdnej novej spoločnosti - Star People, United SUN-STAR Nations - zjednotené hviezdne slnečné národy, ktoré sa rodia tvojou jednotou vnútri a odtiaľ pramení MEGA SILA MOC Stvoriteľa, Architekta Vesmírov v nás ako čisté hviezdne, zdrojové, slnečné svetlo (ducha,duše).

Pozrieme sa aj na:

Vznik 3D a 5D Zeme - ľudstva len v skratke na pochopenie toho, ako naša slnečná sústava sa stala padnutou sústavou Lunárneho vedomia, ako vznikol 3D matrix a 3D človek, a nadchádzajúce mega Nápravy, Opravy Dvojplameňov, Pôrody VEDOMIA-TELA A AKTIVÁCIE DVOJITÉHO SRDCA VNÚTORNÉHO dvojplameňa Sofie-Kristos, Marie-Michaela, Návraty Ku VODE - Bábätko v brušku a Jadro Andromedy - sú tu inakarnované najmä v ženských telách mnohé Kristos Aqua Línie Andromedy ukotvujúce 13D rád Lúčov Matky ako vortexový most do Jadra Andromedy vrátane SolARnych trinity Hviezdnych línií Aramateny, ktoré svojimi telami tvoria ďalší portálový vortex a most do Srdca Andromedy ako sa naše slnko opäť stáva ôsmou slnečnej hviezdou v Plejádach.


Pozrieme sa na Aktuálne Mega (svetelné, hviezdne) Kódy Galaktickej Pamäte-Vedomia (nielen) posledného Slnovratu, ktoré sú ako vždy kontinuálne aktuálne udávajúce tóny dianiu na nadchádzajúcich 9-12 lineárnych mesiacov a aj na dlhšie. Pozrieme sa na témy súvisiace s týmito Kódmi, lebo sme prešli do tzv. super kritickej 9-mesačnej Fázy, ktorú odštartoval tento letný slnovrat 2021 pokračujúc do jarnej rovnodennosti 2022, kde je fokus najmä na nápravu hviezdnej konštelácie Blížencov v každého tele, ktorej zdeformovaná, zvrátená forma - opačná geometria, opačný tok energie je-bol základ pre všetky typy ľudských vzťahov počínajúc tým svojim vzťahom, ktorý je, čo sa týka 3D matrixu úplne zdeformovaný nič netušiac so žiadnym vzťahom so svojim svetelným telom a s nulovým vzťahom Sebou ako s celým Kozmom - Zdrojom vedomia. Vzťah so sebou a tie vonku majú základ v prvotnom duálnom konflikte ženského a mužského aspektu v sebe - ich ego verzie tvoriace veľké množstvo duálnych konfliktov, bojov v sebe ústiace do rôznych vnútorných vojen manifestovaných navonok za posledné tisíce lineárnych rokov.. podpovrchové boje o moc, boje o to, kto má pravdu, kto má na vrch, kto je lepší, kto má-je viac, súboj názorov hlavy atď..

Toto je kritická perióda re-balancing of magnetics - present, zmeny v rovnováhe a v elektro-magnetizme, super zintenzívnená perióda

rekalibrácii celého tela, najmä mozgových vĺn, a to najmä počas spánku, preto spánok tak dôležitý, veľa prany, meditácií, s tým, že natrénovať si fungovať z meditačného stavu je základ - plné super vedomie-prítomnosť v tele, fungovanie ako jedna jednotka so svetelným telom z veľmi ustáleného miesta v sebe z 0.0, kde sa učíme pracovať s časom samotným..

áno - oči pália len viac, a celá lebka, mozog si prechádza super komplexnými mega pocesmi aktivácií šišinky, sprietočňovaním neuro-kanálov, ktoré boli umrtvené, ktorými tečie vyššie poznanie doslova plus zjednocovanie mozgu a srdca - slovami neopísateľné len intezívnejšie procesy.. MOZOG A SRDCE SA ZJEDNOCUJÚ A ZOSYNCHRONIZOVÁVAJÚ NA ROVNAKEJ VLNE, NA ROVNAKÝCH FREKVENCIÁCH. TO JE PRE ČLOVEKA MEGA ZMENA, lebo to znamená, že môže na všetky ľudské zvyky, rutiny, lineárny kalendár zabudnúť, nič z toho neplatí, nie je možné apleikovať na dimenzie tela a vedomia Novej Zeme.

FUNGUJEM NA ÚPLNE INÝCH VLNÁCH, NA KTORÝCH ČLOVEK NIE JE SCHOPNÝ FUNGOVAŤ A UŽ VÔBEC NIE CELOTELO -- TIETO NÁSLEDUJÚCE MESIACE MENIA VŠETKO..

Toto je tiež kritická perióda pre masy na plnú transmutáciu vlastným svetlom známky väzňa 666, všetkých čipov vo svojom tele a zátky smrti na spodku tela a na korune. Je to holografická, energetická kódová známka hladnej (ego ľudskej) beštie, ktorá je kontrolovaná tzv. nízkymi (ego) chtíčmi - čo je samotný 3D (ego) človek (ľudský aspekt vedomia ukrižovanej Zeme), ktorý keď je v moci vnútri-vonku potláčajúc vlastné svetlo tvoriac vlastné mentálne väzenie, v ktorom žije nič netušiac, je stratený vo svojom mentálnom konštrukte plného deštrukčných nastavení, je v amnézi, fragmentovaný. VZŤAH KU ČÍSLAM 666 SA MENÍ AKONÁHLE SI VYČISTÍTE, OPRAVÍTE SVOJU OPAČNÚ GEOMETRIU, ZNEČISTENÚ TELOVÚ ARCHITEKTÚRU, ZASTAVÍTE STARÝ TOK OPAČNÝ TOK ŽIVOTA - ILÚZIA ŽIVOTA, JE TO TOK SMRTI A ZVRÁTENEJ VESICA PISCES, KTORÁ JE TIEŽ NAPRAVOVANÁ AKO SÚ BLÍŽENCI - DVOJČATÁ POLARITNÝCH OPOZÍT OPRAVOVANÍ, PRECHÁDZAJÚ SI MEGA SYNTÉZOU VNÚTRI, VONKU - INTEGRÁCIA POLARÍT.. TAK ZANIKÁ STARÉ ĽUDSTVO, je rozustené, ale na individuálnej úrovni najprv.. Keď už nie si pod nadvládou žiadnej beštie vnútri-vonku, ktorá nekonečne hladuje.. Čo sa týka Novej Zeme, čísla 6666 sú kody hojnosti nových systémov a zjednoteného dvojplameňa v sebe a zhamonizovanej vnútornej rodiny, ktorá sa opäť navrátila do svojej očistenej Božskej verzie.


Zobúdzanie sa je postupné vo fázach cez postupne aktivujúce sa kodóny, časové kapsule, vzostup vedomia je najvyšší level prebudenia - expanzie srdca-vedomia do všetkých dimenzií Naraz, je to proces návratu Pamäte (vedomia), na zakláde ktorého premieňame svoje telo na telo Novej Zeme cez Prácou s Kódmi a frekvenciami MultiVesmírov - Frekvencie Novej Zeme v našej hĺbke.. na ich základe budujume nový život..

Vzostup vedomia a aspoň 6D telo je základná podmienka na to, aby sme boli schopní pokračovať ďalej ako Človek Novej ktorý funguje ako kolektívy vedomia Zeme z plne NAVRÁTENÉHO VEDOMIA, TEDA PAMÄTE NA SEBA - JE TO VNÚTORNÝ PROCES, je to tvoja práca s kódmi. O tom je evolúcia vedomia - tela - fotónovej svetelnej krištáľovej DNA - evolúcia komunikácie a vzťahu so Sebou ako s Univerzálnym Vedomím - Telom Zdroja všetkého, od čoho sa odvíja úplne všetko. Cez 6D telo začíname vzostupovať na úrovni tela po kolapse našich čakier opäť do jednej do ďalších šiestich dimenzií - spolu 12 dimenzií cez ktoré odomykáme 13D aspekt vzostúpeného Krista v nás odkiaľ začíname fungovať-tvoriť-žiť úplne iné reality Novej Zeme, ktorá je plne vzostúpená na galaktickej úrovni a je zároveň vzostupéného Kristovho vedomia, lebo vzostup je zložený z dvoch hlavných ciest, tkoré sa prelínajú - galalaktickej a posvätnej (duša, Kristove, Božske Vedomie).


Dôležité uvedomenie - nezáleží na tom, kto sa koľko čomu venuje, nezáleží na lineárnom čase, veku, pohlaví, na čom záleží je to koľko ZDROJOVÉHO SVETLA SVOJEJ DUŠE CEZ TEBA TEČIE - TEČIE HO NAMI LEN VIAC A VIAC ak na tom pracujeme, ROZPÚŠŤAME SA DO SVETLA NA SVETLO - utltimátna vedomá transmutácia, DETOXIKÁCIA na všetkých úrovniach a zmajstrovanie materializácie, dematerializácie Seba, tvorby hmoty, fyzična, prácu so sebou ako s energiou - vedomím formujúce sa do hmoty. Nová Zem je frekvenčno-vibračná Odpoveď na tvoje vnútro. Cez aktiváciu všetkých dimenzionálnych aspektov seba, zmajstrovávame fungovanie v každej dimenzii - úrovni vedomia-bytia Seba - sa stávame plne celým svojim telom MULTIDIMENZIONÁLNYM MAJSTROM, KTORÝ PRESIAHOL VŠETKY ČENELINGY - žije ich a nemá potrebu to tak označovať. Keď prestávame vnímať všetko, všetkých oddelene od seba, je to úplne iné žitie..


Čiže najmä nadchádzajúce mesiace sú kritické pre masy na

tranzit z ľudského karbónového tela (uhlíkový základ) - premena - mega ultra očista a transmutácia cez plnú aktiváciu svetelného, krištálového tela, čo je základ pre diamantové, slnečné, plazma telo Kristos Slnečného Avatar-Ríši - naše originálne telo-univerzálna forma - univerzálny systém hvieznych a solárnych brán je naše svetelné telo Novej Zeme. Pre svetelé telo nič nie je nemožné, ak si to naozaj umožňujeme, dokáže opraviť úplne všetkú škodu na svojej DNA , dokáže prerobiť fyzické telo, premeniť celé telo postupne, ale je to proces, kde sa trwba naplno do toho investovať a opustiť ľudské spôsoby žitia, fungovania, lebo tie boli v absolútnom nesúlade s tým, kým naozaj sme, nastavení na potláčanie svetelného tela. Keď nedokážeme ztelesniť svetlo našej duše naplno, číže nedokážeme vybudovať svoje svetelné vozidlo počas vzostupného okna, fyzické ľudské telo umiera, lebo nedokáže zvládnuť cez seba nechať voľne tiecť Zdrojové svetlo a tranzitov fyzcikou smrťou začína len pribúdať..Plejády - sedem-OSEM sestier - keď sme integrovali tento systém hviezdneho vedomia a aspekty vedomia Plejád, žijeme ukotvený PRAVÝ - Božský očistený, opravený ženský Princíp MAtky - SOLÁRNA KRÁĽOVNÁ, KVITNÚCE SOFIANSKÉ VEDOMIE MATKY Sofie-Marie, čo je to podmienka pre ztelesnenie božského Mužského očistného opraveného princípu Otca, ktorý vychádza z nej -- Preto je to o zmajstrovaní BYTIA Láskou - KRISTOVO VEDOMIE VEČNE KVITNÚCEJ RUŽE - KOMPLEX VYŠŠIEHO KRISTOVHO SRDCA - S TÝM PRACUJEME, KEĎ PRACUJEME S MONÁDOVÝM TELOM ZEME 6-9D VEDOMIE- TELO NADDUŠE, MONÁDOV a cez ZMAJSTROVANIE BYTIA TÝM, KÝM SME ZMAJSTROVÁVAME TVORBU - LÁSKA A VĎAČNOSŤ V AKCII, KTORÁ NEROBÍ KOMPROMISY S 3D ĽUĎMI (egom), ČO JE POINTA. JE TO UNIVERZÁLNA LÁSKA, jej sila v akcii je práve Cez Božského Otca v nás, je to tá najväčšia sila a moc aká existuje, ak sme to ztelesnili cez vybudovanie MerKAby, nesieme oborovskú zodpovednosť za svoju energetickú projekciu.. Sme v podstate Vyššie Ja ostatných, ktorí ešte nefungujú z Vedomia a tela Novej Zeme..Je to majstrovstvo komunikácie samo o sebe..


Hviezdne system Vedomí Plejád a Siriusa sú prevažne 5-6.dimenzionálne Vedomia, v našom tele - oblasť Solar Plexus a pravej strany hrude, chrta, ruky - pravé Indigo Krídlo Michaela.Pokračujú len intezívnejšie Galaktické Mega Aktivácie práve prevažne Svetelných a Hviezdnych Kódov vedomia Plejád a centrálneho Slnka Alcyone, Hudba Plejád - naša solárna sústava je vo fotónovom opasku Alcyona prechádzajúca si vzostupom ultra očistou ohňom, vodou, ohnivé plazma vody-kódy-písmo-symboly v našej Fotónovej svetelnej DNA. Naše Slnko-Hviezda sa opäť stáva ôsmou slnečnou hviezdou v Plejádach, čo prináša ešte väčšie mega dávky svetelených kódov na ukotvenie, integráciu, ztelesnenie. Z mojej skúsenosti - do počiatočnej dimenzie Novej Zeme 5D-6D plus celotelovo previbrovávame, keď sa stávame opäť Alcyone-Plejáďanom-Síričanom naplno, keď sme zcelistveli v sebe 5D Zem Taru, ktorá vybuchla pred miliónmi rokov z lineárneho pohľadu, na kusy fragmentovaná a vsiaknutá do čiernej diery a 3D Zem vznikla z jej fragmentov ako 3D Terra - ku jej vysádzaniu v tomto texte písať nebudem, bolo by to dna dlho, je to v každého pamäti, ako 3D človek vôbec vznikol - plné preniknutie až na úplné prapočiatky všetkého do Prapočiatkov Lyranských Kráľovských Dómov - univerzálnej genetickej Knižnice kozmického trojplameňa:

13D - rád MAtky, zakladatelia Modrý-Aqua-Zelený Rád Lúčov, ANDROMEDÁNSKE KRISTOS LÍNIE - krvné línie Jeshuu a M.Magadelny, Kódingy Elohim a modrý Oraphim.

14D - Zlatý Rád RA-AR Seraphim-Serrez-Avian Egyptské línie, Zlaté Platinové Kristos Slnko, rád dieťaťa.

15D - fialový-magenta rád lúčov Otca, Aqua-Braharama Delfíny, Veľryby MER-Bytosti, praví Merlinovia a Mádži Kráľovské Kristos Grálové Línie - UKOTVUJE SA CEZ NÁS KÓDING FIALOVÉHO SLNKA MODRO-FIALOVÉHO ORAPHIMA, ČO JE NÁŠ KÓDING BRAHARAMA-ORAPHIM, ORAPHIM-AZURIT, ORAPHIM-AQUARI LÍNIE - VŠETKO ORIGNÁLNE KRISTOVE ANDROMÁDANSKE KÓDY VEDOMIA PRÁVE V TOMTO ROKU 2021 ukotvujeme - sprietočňujeme viac portálových mostov, vortexov priamo do Jadra Andromedy najmä cez Sirius B prácou s krištáľovým jadrom Zeme, prácou s oceánskym dnom, ktoré premieňame na jadro Andromedy vnútri-vonku.

Galaktické číselne súradnice Lokality Vzostúpenej Zeme sú súradnice - kódy vzostupných aurora-aqualle matrixov andromedy, na ktoré prečíslovávame kódy 3D matrixu v nás na kódy Matrixu Novej Zeme zmajstrovaním vzostupných technológií v sebe, ktoré sú súčasťou nášho svetelného tela: Sieň všetkých záznamov, Sieň Amenti, Arc of the Covenant, Trinity Brány, MAterinské Aqualasha 13D bránové vortexy do Andromedy - andromedánski iluminační draci Božskej MAtky, Línie Ruže - Ružové srdce, Zafírové modré, Lotosové, Krištáľové - diamantové SRDCE - VEDOMIE - Kvitnúce Sofianske vedomie Sofie-Marie je základ nášho sredca Novej Zeme vnútri - kvitnúce kristove srdce v našej hrudi, ktoré je základom pre SRDCE DVOJPLAMEŇA V NÁS - ZDVOJOVANIE SRDCA DVOJPLAMEŇA V NÁS POSTUPONOU ÚNIOU HIEROS GAMOS A BUDOVANÍM KRÍDEL RÔZNYCH TYPOV, BUDOVANÍM INYCH TYPOV PĽÚC - aj preto toľko zmien so srdcom, hruďou, pľúcami, chrbtom, úplne celým telom.. Celé telo sa stáva tlčúcim srdcom - viac k tomu v predchádzajúcih článkoch a Nižšie v tomto texte k tomu pokračujem..


Naša Solárna sústava má pôvodne 12 planét, preto tzv. ľudská 3D veľmi obmedzená veda ustanovila iný počet planét ako ďalšiu manipuláciu s informáciámi a tzv. 3D ľudská astrológia vôbec nie je presná, je to skôr nástroj pre 3D človeka, aby vynuloval svoj natálny horoskop, presiahol 4.dimenziu - vyslobodil sa z pekelného zverokruhu aktiváciou trinásteho znamenia Hado-Nosiča Múdrosti - konštelácia Ophicius - zmajstrovanie energie Hada, ktorý je ten najväčší učiteľ a pokušiteľ zároveň vďaka čomu môžeš opustiť cyklus reinkarnácii sa do 3D Zeme a prestať opakovať nočnú moru, vojny, deštrukciu.. Naša SolARna sústava obsahuje aj Maldek, ktorý vybuchol - je to opasok asteroidov, a Niburu na obežnej dráhe za Plutom. Naša slnečná hviezda je dvanásta - Hlavná výživa, svetelný zdroj života a solarna hviezdna brána.

Všetky Planéty v našej SolARnej sústave su ďalšie aspetky Vedomia Zeme, ktoré v sebe integrujeme - integrujeme v sebe úplne všetky galaktické a Kristove, duševné aspekty Vedomia-tela Zeme vo všetkých jej vývojových štádiách.

Každý v sebe opravuje, zcelistvuje všetky fragmenty 5D Zeme Tary, rozpamätáva sa na to, ako bola zničená, ako 3D Zeme vznikla z jej fragmentov a ako bola vysadená. Tiež, ako Vznikla 5D TARA a 5D Gaia (Urantia) - ako a kým boli prevažne vysadené.. Pretiže s tým súvisia Osi leMUrie a Atlantisu, Egypta a tzv. ľudskej civilizácie, ktorá funguje na mega separácii vedomia a divíziách.. PRETO ZANIKÁ ROZDELENIE, ODDELENIE, SEPARÁCIA, ZANIKÁ 3D ČLOVEK, KTORÝ JE SAMOTNÝ VÝTVOR EGO-SEPARÁCIE TVORIACA 3D ZEM A JEJ ŠTRUKTÚRU, SYSTÉMY, INŠTITÚCIE ZALOŽENÉ NA MEGA DEŠTRUKCII, DIVÍZIÍ A NA POVRCHU SA TO TVÁRI, ŽE JE TO PRE ĽUDÍ S NÁLEPKOU STAROSTLIVOSŤ A JEDNOTA (únia)..Toto Špeciálne 9-mesačné obdobie, do ktorého sme vstúpili - počatie, vynosenie bábätka v plazma vode, tekutine matky vnútri až do jarnej rovnovdennosti 2022 - Ďalšie Hlavné Témy - ako som už vyššie spomínala -

Kódy Fialového Slnka, Návrat Pravých Grálových Kráľov (oba princípy, pohlavia v jednom), ktorí nesú v sebe opravený a očistený DVOJPLAMEŇ A KOZMICKÝ TROJPLAMEŇ LYRANSKÝCH KRÁĽOVSKÝCH DÓMOV, TROJPLAMEŇ SILY A MOCI ZDROJOVÉHO SVETLA, SILA A VÔĽA BOHA V NÁS, LÁSKA A MÚDROSŤ - KOMPEX VYŠŠIE SRDCE A VYŠŠIA MYSEĽ-VEDOMIA - ŽENA A MUŽ V JEDNOM V NÁS - HOJNOSŤ VYŠŠIEHO SRDCA A INTELIGENCIA VYŠŠEJ MYSLE - SKUTOČNÉ POZNANIE, PRAVEKÁ MÚDROSŤ, PRÍSTUP KU ÚPLNE VŠETKÝM POZNATKOM JE V NÁS, KEĎ SME OBSTÁLI A ZTELESNILI SME VEDOMIE ZDROJA CELOPU BYTOSŤOU, ČO JE POSTUPNÝ PROCES ZTELESŇOVANIA KÓDOV NOVEJ ZEME - PODKLAD PRE NOVÉ VYSPELÉ MUTLTIDIMENZIONÁLNE GALAKTICKÉ CIVILIZÁCIE a spoločnosti s inými systémami podporujúce svetelné vedomie-telo v nás- Nový hviezdny človek - Paradisien Rasy.


Kódy Jednoty - zjednotený dvojplameň vnútri, čo je podklad pre tranzity do tvorby vyšších typov vzťahov, ktoré s tými ľudskými nemajú nič spoločné,

Kódy vzťahov Novej Zeme, ktoré napravujú ľudské zvrátené vzťahy poškodených Blížencov doslova - preto v tomto znamení sa udiali tieto posledné zatmenia mesiaca, slnka, ktorú podporujú veľkolepý rozpad všetkých 3D spojení, evolúcia vzťahov na základe evolúcie vedomia-DNA-tela - vzťahu so Sebou je toho základom.. toto spojené aj s témou najmä na nadcházajúcich 6-9 mesiacov -

''V pazúroch beštie'' - ako som už opísala v predcházajúcom článku a vyššie v tomto texte - vynulovanie známky väzňa-antikrista -- pozrieť sa na to, kde všade a prečo dovoľuješ, aby ti 3D určovala pravidlá ako máš žiť ? Kde a prečo dovoľuješ 3D, aby obmedzovalo nekonečnosť tvojej esencie, tvoju slobodu na úrovni ducha ?

Kde ty obmedzuješ svoju neobmedzenosť, veľkoleposť, nekonečnosť svojej Esencie - svetelného ZDROJA ? Večný plameň duše - svetlo tvojej duše - tvoja vlastná esencia ťa očisťuje a premieňa tým, že ju viacej ztelesnuješ, atak ju viacej projektuješ, vykonávaš tak obrovské zmeny v poli, ktoré si mnoho krát vôbec neuvedomuje, aký veľký dopad máme, keď žijeme ako to, Kým Sme a kde Už sme, vždy sme boli..

Kde dovoľuješ 3D, aby ťa malo v moci a kázalo ti, čo máš-nemáš na sebe nosiť, ako máš vyzerať a žiť ? Loajalita 3D vláde, systémom, inštitúciám je veľká téma a strach to väzenie - závislosti opustiť, závisenie, závislosť, podmienenosť vonkajšom je obrovská hlboko zakorenená, preto sa postupne dekoštruuje.. Od 5D neexistujú systémy podporujúce ego človeka a jeho závisenie od niečoho, niekoho vonku.. neexistujú už ako ich človek pozná, ako je na ne zvyknutý a závisí od nich, od 5D napríklad neexistujú doktori.. ľudské telo neexistuje.. lebo ľudské vedomie zaniklo-zaniká teraz zrýchlenými RESETMI.. Ty sa stávaš všetkým pre SEBA, TY si všetko - žiješ to - máš prístup ku úplne všetkým informáciám.. si Zdroj vedomia všetkého vo forme..


Čakáš na 3D autority a ich pravidlá, normy, ktoré ti povedia, čo môžeš a čo nie ? Žitie podľa ľudských štandardov a mentality je veľká téma a dlho sa tým držíme v starých typoch realít.. Kde sa ty viažeš a obmedzuješ ? - to ti ukazuje vonkajšok - tvoje reality. Tie ti tiež ukážu, do akej miery si slobodný.. 3D mentalita vnútri-vonku nechce, aby si bol sebou, masky boli vždy pravidlo a nutnosť na prežitie, je to komplex masiek, ktoré si každý čistí, lebo korene ega tak hlboko siahajú.. sú to vrsty a vrstvy ego matrixu..

Tvoje fyzické reality, tvoje okolie ti ukazuje, čo sa deje u teba vnútri.. Všetci v tvojich fyzických realitách sú tvoje aspekty vedomia.. My sme tu zmajstrovanie, transmutáciu, pochovanie s úctou a vďakou 3D mentalitu v sebe, to sa odráža navonok.. Ak máš vo svojich 3D aspekty, je to tvoje ego, ako sa zachováš, ako to zmajstruješ sú samotné MEGA TESTY, či sa ty zachováš ako nižšie alebo vyššie Ja. Sú to hry, ktoré si môžeš prestať odohrávať, keď uvidíš o čo pod povrchom ide.. ak sa nechytíš do pasce, nenakŕmiš ego vnútri-vonku, postupuješ do vyšších levelov, vyššia obtiažnosť..

Toto je všetko detailnejšie preberané v 13. videách mega Balíku Novej Zeme v praxi (sekcia Akcelerácie vývoja)..


Kde sa stále nevedome snažíš aplikovať kódy starej zeme - vnímať a žiť podľa nich ? keď už to prestáva byť možné.. Toto platí pre celú 4.dimenziu, tzv. hry na vedomý život - všetky kruhy, skupiny, platformy, čo stále používajú Kódy starej Zeme a tvária sa, že je to už Nová Zem....je to čitateľné pre tých, ktorí čítajú kódy a tie hry už nehrajú, ie sú toho súčasťou aj Keď je to súčasť procesov, ale aká dlhá, to závisí od každého do akej miery si praje sa točiť v tých kruhoch..

Kde sa snažíš pokračovať ako 3D človek (3D mentalita) a stále kontrolovať svoje telo - že ty diktuješ telu, neberieš v úvahu, ako sa cíti, čo žiada v tomto momente ? Aj preto sú toľkí stopnutí, vypínaní a aj budú, aby sa začali učiť prostredníctvom svojho svetelného tela, že toto je úplne iná čisto energetická existencia vo frekvenciách Novej Zeme rôzneho typu,

kde je tebe určované ako fungovať tvojim telom, čo a kedy a ako môžeš a čo nie je, a ty sa s tým máš zladiť, zosynchronizovať sa - zjednotiť sa so svojim telom - so SEBOU ako s novou vyššou verziou ľudstva - začať si budovať svoje svetlo, vozidlo, lebo bez toho to ďalej nejde.. Keď to bolo doteraz podceňované, najmä detoxikácia, úplná kolaps 3D v sebe, a budovanie si nových základov, nových realít na základe nového vzťahu so svojim svetelným telom, tak sa na to dopláca, lebo aj tak sa učíme, cez tie najdrahšie a najtvrdšie lekcie, keď nechceme počúvať naše telo, nedovoľujeme si tranzitovať vibračne celotelovo do vyšších oktáv svojej existencie už bez 3D človeka, ktorý s tým má problém, nevyhovuje mu to, nechce sa pustiť kontroly.. to sa dá len do určitého času, tých šancí je len niekoľko.. Vzostup je absencia 3D človeka, tela, lebo je to proces smrtí ega cez tzv. temnú noc ega.. Online prichádza tvoja svetelná DNA-svetlo dušem ktoré má potenciál všetko opraviť, zregenerovať keď si to dovoľuješ a vedome spolupracuješ..
Všetko toto je

spojené s témou srdca, pľúc, hrdla - akú Zem dýchaš, voľnosť dýchania - tvoje pľúca Zeme.. Dýchanie sa mení v závislosti od aktuálnych frekvencií, toto už je klíma Novej Zeme, na ktorú treba byť prispôsobený - čistá krištáľová plazma klíma. Je tvoje srdce v rytme tlkotu so srdcom Zeme ? A komunikácia - akú Zem, planétu komunikuješ do svojho poľa, takú žiješ - ako 3D človek netušíme o čom je energetická komunikácia, ako zmajstrovať vyjadrovanie Seba ako Sila a Moc Svetla, a toto je tiež spojené s rozpadmi 3D vzťahov k čomu som bližšie písala v predchádzajúcom článku a spojené je to s chodidlami - naše korene vo zvrátenom opačnom vzťahu so Sebou - tak sa tvorí a živí 3D matrix, sebaklamy, sebamanipulácia vlastným egom, preto to všetko vonku to odráža vďaka rozoznaiu toho, môžeme vykonávať mega zmeny, a nie pobehovať a podporovať mentalitu obete, chaos a zmätky. ABY SME MOHLI ZAČAŤ VŠETKO PREPÚŠŤAŤ - VYNULOVÁVAŤ CELÝ AKÁŠ ZA svoje VŠETKY EXISTENCIE Z TELA VON, TEDA zo svojich REALÍT - MENIA SA TAK VŠETKY REALITY, TREBA SI ZAČAŤ VŠETKO PRIPÚŠŤAŤ BEZ VINY, BEZ SÚDENIA, ALE HLBOKO SA POZRIEŤ DO SEBA - ČO A PREČO ODKIAĽ V SEBE, KTORÝ MÔJ ASPEKT KOMUNIKUJE A ZA AKÁMI ÚČELMI. JE TO CÍTIŤ NA ENERGII - NOVÁ ZEME JE ÚPLNE INÁ KOMUNIKÁCIA A PROJEKCIA, PRETO ROZDIELY SÚ VIDIEŤ LEN VIAC MEDZI SKUTOČNOU NOVOU POPULÁCIOU A TÝMI, ČO ZATIAĽ EŠTE PLNE NECHÁPU A HRAJÚ SA NA TO, používanjú tzv. vábivé, moderné slová na zapôsobenie, ale nežijú to.. Sú to prázdne slová, mentalizmy, ego - hlava projekcie (3D matrix) - kontinuálne odhaľovanie seba a všetkých, všetkého, ale nič nie je novinka, všetko je viditeľné ak si dovoľujeme vidieť, hovorím tomu, že: Nič nie je také, ako sa na povrchu tvári a vyzerá.. choď hlbšie, cíť naplno, energia všetko komunikuje. Sleduj, pozoruj, naciťuj seba, ostatných, je to úžasné štúdium galaktikov cez ľudskú rasu a na to tu sme.. Na maturáciu zo zemskej, teda z galaktickej školy..Návrat ku Trojitej vlne kreácie, čo som avizovala už v príspevkoch z januára 2021, ktorá nahrádza dvojitú vlnu kreácie - OPRAVOU VESICA PISCES, POKRIVENÉHO DVOJPLAMEŇA - Odvrátených Blížencov:


Prechadázame si stále globálnym prechodom okom ihly - Globálny Reset Nápravou-Opravou Dvojplameňa žensko-mužského princípu - plameňa vo svojom vnútri tvoriace tretie pole - dieťa - ľudský dvojplameň, čo je jedna z najviac nepochopených tém, niečo ako nepochopenie Kristovho Vedomia, Galaktického vedomia a o čom je vzostup a Nová Zem.. z 3D perspektív nie sme schopný nič pochopiť, rozmýšľame a nevieme.. Ako svetelná bytosť, nerozmýšľame, ale procesujme dáta a vieme.. Tranzit do dimenzií Novej Zeme je cez vedomie svetelného tela, ktoré nahrádza ľudské telo a vedomie človeka (3D, nevedomie).

Ľudské typy vzťahov, TYPY KARIEM, lebo karma hojnosti a dvojplamenná karma so sebou úzko súvisia - to som prebrala podrobnejšie v predchádzajúcom článku.

3D vzťahy nižších ja tejnajnižšej úrovne vedomia, tvorené z ego-separácie vedomia, čiže z nevedomia sú založené na zapĺňaňí nedostatkov a kompenzáciách nedostatočnosti, práznych boľavých miest mysliac si, že je to láska. Čo nás dáva dokopy pri tvorbe ľudských vzťahov a intertakcií je to, čo nás rozdelí pri vyslobodení sa od tvorby ľudských typov vzťahov, lebo sme presiahli akúkoľvek prázdnotu, prečistili karmu, navrátili sa ku Sebe, postupujeme do úplne inej roviny tvorby vzťahov - základ je nový čistý solídny vzťah so Sebou ako so Zdrojom všetkého v Sebe, v tom tkvie naša sila, solídnosť, stabilita, lebo už sa neodpájame od toho, Kým Sme - základ domu už nie je nahnilý. Vnútorná jednota je základ vnútornej sily - Očistený, pevný, zlatý vzťah so sebou sa buduje postupne, je to proces len hlbších zjednocovaní sa so všetkými svojimi aspektmi Vedomia, žiješ ako vyššie Ja, len tak tvoríš a zažívaš Novú Zem - cez vedomie UNIVERZÁLNEHO KRIŠTÁĽOVÉHO svetelného tela.

Základy všetkých ľudských 3D vzťahov stoja práve na úplnom opaku toho, čo je čistá univerzálna láska a zjednotený OČISTENÝ dvojplameň VNÚTRI, KTORÍ RODÍ KRISTOVE DIEŤA - KREATÍVNY INOVATÍVNY GÉNIUS - TY AKO DIEŤA A RODIČ A DVOJPLAMEŇ NOVEJ ZEME - VŠETKO V JEDNOM. Dvojplamene Novej Zeme sú uplne iné vzťahy ako dvojplamene starej zeme, ktoré si odohrávajú ego verzie - opačný tok. Je to ako postupovanie vyššie v rebríčku do iných rovín vedomia, bytia, tvorby, kde neakceptuješ menej ako čisté univerzálne SRDCE, aby viedlo, neakceptuješ nikoho a nič vo svojich realitách aspoň nie na dlho, čo je 3D aspekt vedomia, nemusíš predsa, si tu na Bytie SEBOU ako svetelnou kristovou galaktickou bytosťou naplno, nie na bytie 3D človekom, čo je tzv. ''falošná-podvodná identita'' tak či tak..

Dvojplamene starej zeme sú nahrádzané tými novými, ale ich základy, na ktorých budujú reality pre vzťahy novej Zeme sú iné, sú plne očistené, preto sú to Božské Únie Duší.. Keď si každý prešiel takou očistou, že dávanie-darovanie-prijímanie je z veľmi čistého miesta v sebe z preplneného pohára v sebe Božským nektárom, ktorý zdieľame a ZNÁSOBUJE HOJNOSŤ, KTOROU SME -OČISTENÁ, TEDA PRAVÁ BOŽSKÁ RAJSKÁ ZÁHRADA.Táto téma súvisí tiež s nápravou Trojplameňa sila- láska- múdrosť, ktorých úplné opaky si ľudstvo odohráva tiež, Vďaka čomu si zablokovalo prístup do originálnych Lyranských Kráľovských Dómov Stvoriteľských, Zakladateľských, majstrovských Budovateľských Kristos Rás - Rádov Lúčov 13D, 14, 15D. A táto téma súvisí s nápravou Indigo-Fialových Oraphimov a NÁVRATOV DO AQUAELLE MATRIXU ANDROMEDY - ČO JE PÔVODNÁ ORIGINÁLNA KRISTOVA LÍNIA JESHUA A MARIA MAGDALENA - NÁVRAT KU VODÁM ANDROMÉDY, návrat ku Fluidite, Voľnosti Toku, návrat ku Voľnému plynutiu Bytie v toku a tokom zároveň - DOVOĽUJEŠ SI BYŤ, TVORIŤ A ŽIŤ INÚ VERZIU ZEME, DOVOĽUJEŠ SI VZOSTUP, DOVOŠUJEŠ SI SEBA NAPLNO, LEN TAK SPLÁCAŠ VŠETKY DLHY - KARMU NA GALAKTICKEJ ÚROVNI.. ŽE NEAKCEPTUJEŠ NIČ, ČO NIE JE SVÄTÝ REŠPEKT, ÚCTA, LÁSKA, VĎAČNOSŤ PRETOŽE POZNÁŠ SVOJU HODNOTU, UŽ SA NEPREDÁVAŠ POD CENU, neponúkaš sa, nemáš záujem nalákať nikoho na lepidlo za účelom získania pozornosti-energie atď.. Respektíve, NEPREDÁVAŠ SA VÔBEC, ako to v 3D na nevedomej úrovni prebieha tak, ako nonstop manipulácia svojho zážitku svojim egom a manipulácia tam vonku (žitie v klamstvách, podvodoch, sebazradách s klapkami na očiach).


Je to KONTINUÁLNY mega elektro-magetický reset, ale za nikoho nič nie je vykonané - TY SI TEN RESET - nič samo od seba nezmizne.. Všetko závisí len od tvojej očisty a práce s kódmi. Ja viem, že by ľudská rasa rada Videla finančný reset a pád toho, ale to sa deje na úrovni indivuálca, cez tvoj očistený vzťah k tejto komplexnej téme, ktorá začína v koreni, v bezpečí - nebezpečí v sebe, ktorá siaha do tvorby Egyptského čierneho panteónu falošných bohov, čo je základ 3D matrixu v každom a vonku, ale nič také sa neudeje dovtedy do kedy každý neprenikne do koreňov vzniku najväčšieho väzenia v sebe a 3D civilizácie, do kedy každý nepochopí sa ako vznikol 3D človek-matrix-spoločnosť, aby to mohol dekoštruovať, konštrukovať čistý matrix Novej zeme - články k tomu sú tu v archíve.. Nikto nie je schopný opustiť väzenie, kým si ho sám nerozpustí - je to v tele, v hlave, zvnútra von projektované a je to majstrovstvo.. Stojí na mentálnych obmedzaniach ľudskej rasy a obmedzovaní Neobmedzeného Zdroja Energie v každom.. Jediný nedostatok je v zdieľaní toho, kým každý je - to je každého Zdroj NOVEJ ZEME - napojenie na pravý domov, čerpanie z toho, znásobovanie toho, svoja úplná regenerácia a obnova originálneho kozmického avatar tela. BOŽSKÝ ENERGETICKÝ-INFORMAČNÝ TOK NA NEZAPLATENIE.. ŽIJEME Z CENTRÁLNEHO GALAKTICKÉHO SLNKA AKO C.G.SLNKO - AKO ARCHITEKT VŠETKÝCH VESMÍROV - KÓD 13:20 - ROZKVITANIE GALAKTICÉHO ŠAMANA A KRISTOVHO VEDOMIA V PRAXI, V AKCII, APLIKOVANÉ VEDOMIA SEBA AKO ZDROJA DO SVOJHO ŽIVOTA. OPÚŠŤAŠ OBMEDZENÝ ČASOVÝ MATRIX 3D ZEME OČISŤOVANÍM, INTEGROVANÍM ZMAJSTROVÁVANÍM KÓDU BOHA, STVORITEĽA, KOZMICKÉHO KRISTA A GALAKTIKA V SEBE - VŠETKO V JEDNOM - TOTO NÁHRÁDZA KÓDY STAREJ ZEME RÝCHLOSŤOU SVETLA, kto s tám nepracuje, stáva sa tomu obeťou - súčasť procesov.. aká dlhá, to je na tebe.. čas je relatívny svetelnému kvocientu, rýchlosti rotácie tvojho poľa, atómov a a úrovni vedomia, z ktorej funguješ.. Presah rozdelenia času - presah mentality ego-separácie 3D človeka, ktorý sa pozerá na všetko cez 3D šošovky lineárne, rigidne a fixovane. A toto presahujeme POSTUPNOU aktiváciou pravého zraku, sluchu, čuchu atď... Vieme - CITÍME, ČÍTAME - PROCESUJEME DÁTA CELÝM TELOM A AJ TRANSMITUJEME..vedenie všetkého, čo potrebujme vedieť nie je mantálne, ale ide to z hĺbky spojenia sa so Sebou ako SO ZDROJOM VŠETKÉHO VEDENIA . TO STAČÍ - TO JE TO VŠETKO, ČOP KAŽDÝ POTREBUJE - SPRIETOČŇOVAŤ SI V SEBE VIAC A VIAC ZDROJOVÉ SVETLO,ČO JE PROCES EVOLÚCIE - KONTINUÁLNY PROCES - NEKONČÍ, LEN JE TO INTEZÍVNEJŠIE..Ako tento Slno-Vrat Mení absolútne všetko - väčšie AKTIVÁCIE vedomia - pamäte, svetelného tela, väčšie extremizácie, polarizácie, lebo solarizácia, krištalizácia, plazmovenie tela je len väčšie, čo slúži zrýchlenému návratu do svojej pôvodnej formy:


Zaznamenávame Doteraz najrekordnejšie aktivácie priamo z centrálneho stredu - Slnka vrátane línie opasku Oriona, Aldebaran, Alcyone - najmä Plejáďanske Galaktické Aktivácie Upgrejdovaných Plejáďanskych ZVUKOVO-SVETELNÝCH kódov, ktoré menia úplne všetko ako sa tak naše SLNKO VIACEJ ZJEDNOCUJE SO SIEDMYMI SESTRAMI A STÁVA SA OPÄŤ ÔSMOU SLNEČNOU HVIEZDOU - sestrou HVIEZDNEHO SYSTÉMU VEDOMIA HVIEZD & SLNIEK Systému Plejád-ALCYONE, ktorého vždy bolo súčasťou do kedy sa nestalo “padnutou hviezdou padnutého solárneho systému tmavých hviezd/srdcí/Slniek pod nadvládou ego-strán, antikristických rás” - to sú tí, ktorým bola odovzdaná moc ako autoritám, ktorým sa môže veriť a nič iné nerobili, iba zneužívali moc - vnútorná korupcia boje z dávnych čias manifestovaná navonok kolektívnym egom.

AKO VZNIKLA PADNUTÁ SLNEČNÁ SÚSTAVA, KTOREJ ZEM JE SÚČASŤOU, SOM UŽ V SKRATKE SPOMENULA (VÝBUCHOM TARY), ALE TO SI MUSÍ V PAMÄTI KAŽDÝ AKTIVOVAŤ, je to súčasť mega zacelovania tráum, ktoré sme si vybrali zažiť - stratiť krídla, rozdelenie dvojplameňa, nahratie 3D programu na odhrávanie si odvrátených strán, verzií dvojplameňa v nás sv. rodiny v nás - znesvätená rodina, trojica - ľudské vzťahy, rodiny, kde sa krídla len viac zväzujú, deformujú nič netušiac..


Cez opravu Genómu 5D Zeme Tary sa na ňu premieňaš, celotelovo funguješ na frekvenčných pásmach Druhého Harmonického Univerza a časového matrixu,

čo je pre človeka fungujúceho zo separácie času v budúcnosti jedného dňa.. pre nás je to teraz..

5D Tara a jej telo pred výbuchom, čo je stále len začiatok, je základ pre genóm 7D Gaii a jej tela Monádov tretie Harmonického Univerza a časového matrixu,

čo je základ pre Telo Lyranského Levieho Avatara

10-12D štvrtého H.Univerza otvárajúci brány do Univerza a Matrixu Lyranských Kráľovských Dómov Kozmického Trojplameňa a Sféry Božskej Hlavy - GodHead - Univerzálna myseľ-Vedomie.

Veľmi aktívne po celý rok okrem mega Fénixa sú Kozmické dračie Biele, Dúhové, Solárne Kráľovské Dračie Línie - Kódingy a Iluminačné Dračie Línie Andromédy, čo sú naše očistené aspekty tej najväčšej sily a moci spolu s Veľkolepými Bielym Lyra-Androméda Levmi.. viac info som zdieľala v článkoch v tomto archíve a aj vo videách na Youtube - videá z roku 2021.

Ako sa každý stavia do svojej sily a moci Stvoriteľa, čo je božský mužský plameň v nás cez Lásku, čo je božský ženský plameň v nás, prestáva akceptovať menej, prestáva akceptovať Nevedomie a ego vládu tú v sebe a tam vonku, začína prichádzať s úplne inými možnosťami - otváraš úplne iné portály - DO INÝCH DIMENZIÍ PRÁCOU S DÚHOVÝMI MOSTAMI - ČAKROVÉ SYSTÉMY, KTORÝCH JE OVEĽA VIAC, KEĎ OPÄŤ OBNOVÍŠ TOK KUNDALINI DO 8. ČAKRY, TAK POKRAČUJEŠ ĎALEKOOOO ZA KLASICKÝ ČAKROVÝ SYSTÉM. Ako si každý cez svoje hĺbkové procesy transmutácie - práce so sebou

uvedomuje, že zdieľal všetko z prázdneho pohára, a keď ho mal nachviľu naplnený, nebolo to zdieľanie z čistého miesta v sebe - tvoril mega dlh Seba-Sebe - ľudskú, galaktickú karmu, karmu hojnosti a dvojplamennú karmu.. Žiadny nedostatok nemôže byť zvonka kompenzovaný ani zapĺňaný..toto je základ starej Zeme kŕmiť beštiu a čiernu dieru, ktorá nemá dna, večne jej niečo chýba, nie je dostačujúce - žije z chudoby v sebe - mentalita nedostatku a nie je to o peniazoch, tie sú vedľajší produkt našej tvroby a míňame ich úplne inak, len na to a na tých, čo robia rozdiel, čo už je Nová Zem naozaj, nie akože - aktivujeme a kŕmime tak vlastné reality Novej Zeme.. Odoberáme výživu tomu, čo je stará zem a jej prameň vysychá, beštia hladuje a to je Super pointa - začať NAPLNO kŕmiť svoju dušu (to cítiš, aktivuje to srdce, vedomie, RAdosť) a prestať kŕmiť ego vnútri, teda vonku.. Zaniká, zanikne, lebo tam nie je na to už žiadny fokus, netečia tam žiadna energia, ani moc, ani peniaze (čo je všetko len energia). Takže do akej miery venuješ dianiu v 3D fokus, do takej miery kŕmiš 3D reality a za to sa draho platí - poznám dôverne, tak sa učíš nemrhať časom, energiou na niečo, čo vieš ža padá a snaží sa zachrániť za každú cenu nakŕmením sa energiou od druhých - viď všetky umelo zinscenované hrozby a udalosti nočnej mory, ktoré ak si kontrovateľný egom vnútri-vonku, tak sa tam zamotáš.. čiže Ak dominuje tvoja hlava, ak dominuje myseľ pod vládou tvojho človeka-ega.

Čiže sa to odhaľuje najmä tento rok, kto odkiaľ funguje a zdieľa, prečo, čo je naozaj za tým atď.. Ide o vlastné odhaľovania sa, lebo do ostatných vidíš len tak hlboko, ako hlboko si prenikol do seba a nebouješ s tým, čo vidíš, keď to máš v sebe integrované a presiahnuté.. Aktuálne vidíme celú 4.Dimenziu bojovať so všetkým čo vylieza von, nechápe zatiaľ naplno, že treba venovať pozornosť tomu, čo je v tebe aktivované, nie je reagovať zo spustených gombíkov v sebe, nechápe, že to sú vlastné odpadky na prečistenie si.. Aktuálne vidím ľudské ego pobehovať a označovať všetko za klamstvo a podvody na ľuďoch nechápajúc, že hovorí o sebe.. ego-človek je podvodník .. Ešte aj vzostup a Nová Zem sú rozoberané niektorých egom ako podvod.. Je zaujímavé sledovať ten mega chaos, ktoré ľudské ego tvorí a točí sa v ňom..ono ťa umentalizuje, upravidluje, unormuje na smrť, ak to dovolíš..

Ja keď zdieľam o týchto témach, je to pre vysvetlenie, vedomé aktivácie toho, čo treba za úplne inými účelmi zdieľam.. 3D Zem je ukrižovaná verzia planéty, trpiteľov na kríži a rtých čo ukrižovávajú - hľadajú vinníkov vonku, je to hon na niekoho nonostop je niečo, niekto vnímaný ako hrozba..

Neboli sme vôbec napojený na božský tok nektáru života pravej RAjskej záhrady, ale ako 3D ľudstvo sme si odohrávali padnutú rajskú - pekelnú záhradu za zásterkou tej rajskej, alebo nebeskej a všetky 3D systémy na tom stoja - na úplnom opaku podpory a starostlivosti.. peniaze vládnu, zisky elitných jednotlivcov a skupín.. prečo ? Lebo to je to, čomu bola odovzdaná moc.. egu, alias podvodníkom, a toto je niečo čo sa tiahne s 3D ľudstvo veeeeeľmi dlho od čias začiatkov Pádov Atlantisu, čo sa úplne rozbehlo počas egyptských časov. Tu v archíve z apríla-mája sú k tomu obsiahle články.


Súčasťou práce so Sebou je DOVOLIŤ si vidieť - cítiť naplno, a

kde všade nedokážem prijímať - Oblasť medzi lopatkami - KRÍDLA, LEBO FUNGUJEM ZO STRACHOV, ŽE KEĎ SA NAPLNO OTVORÍM, TAK MI BUDE UBLÍŽENÉ RÔZNYMI SPÔSOBMI.. PRETO TOĽKO MASIEK NA SKRYTIE SA, PRETO TAKÝ ZVYK NEBYŤ SEBOU A HRAŤ SA NA NIEČO-NIEKOHO INÉHO.. JE TO SÚČASŤ PROGRAMU BOJA-STRACHU O PREŽITIE - survival mode, fight or flight mode vrátame kontroly, manipulácie, programov ochrany a obrany, presvedčenia o hrozbách zvonka, že sa musíš brániť, chrániť, obhajovať, že ťa ostatní atakujú atď... žitie v toľkých skrytých strachochc z úplne všetkého.. to sú tak hĺbkové traumy ľudstva ako takého keď stratilo svoju slobodu, svoje krídla, stratilo SEBA a zaseklo sa v padnutom vedomí všetkých Bytostí - v pekelnej väzenskej kolónii - kde sa každý nevedome zapredal - keď si prechádzame úplným návratom pamäte, tak sa nestačíte diviť, o čo vlastne vôbec išlo-ide...

PRIJATIE DARU SEBA A SVOJHO SVETLA - PRIJATIE SEBA AKO ČLOVEKA, SEBA AKO VŠETKO, PRIJATIE SA SO VŠETKÝM JE PODMIENKA OTVORIŤ NASTÁLO A NAPLNO PRÍSTUPY DO NOVEJ ZEME, KDE SA ROZPAMÄTÁVAŠ NA TO, AKO ZNÁSOBOVAŤ A ZDIEĽAŤ SEBA AKO HOJNOSŤ A ZDIEĽAŤ VŠETKO, ČO MÁŠ K DISPOZÍCII NA BYTIE V SLUŽBE NOVÉMU ĽUDSTVU, NA ROBENIE ZMIEN A ROZDIELOV CEZ BYTIE ZMENOU, CEZ ZMAJTROVANÉ BYTIE SEBOU - TÝM, KÝM VO SVOJEJ PODSTATE SI A KDE UŽ SI.. SI VŠETKO-VŠETCI-VŠADE.. Aj na tomto stojí super hojnosť Nové Zeme a jej podporné systémy, do ktorých sa môže každý napojiť, aby bol podporený, ale stojí to na reciprote a tvojej plnej investícii na všetkých úrovniach najprv... Musí to byť vzájomné a musíš zdieľaš to, čo je podporné pre nové ľudstvo ako celok - v prvom rade starostlivosť o svoje fyzické-svetelné telo, vozidlo, ktoré je tvoje pekelné alebo nebeské vozidlo, to záleží od teba, ako pracuješ s kódmi, so sebou..

Všetko funguje úplne inak, ty sa to všetko učíš, o čo vôbec ide, ty si všade otváraš alebo zatváraš dvere. Nová Zem pre teba neexistuje, keď ju nedokážeš prijať v sebe, začať ju ukotvovať, rodiť, ztelesňovať, vysielať, zdieľať - Príjímaš len to, čo ty zdieľaš.. Novú Zem tvoria

ju všetky tvoje očistené GALAKTICKÉ, KRISTOVE, BOŽSKÉ, Anjelske ASPEKTY V JEDNOM - nebeské relmy - dokážeš sa prijať a uniesť kým si naplno ? Začína to prijímaním svojho ega - človečiny - 3D človeka - nižšie ja, aby si mohol začať prijímať všetky typy svojho Vyššieho a Vzostúpeného Ja-My.

AKO NOVÁ ZEM, SME SA ROZPAMÄTALI, AKO ZUŽITKOVAŤ DARY ABSOLÚTNE VO VŠETKOM - Hojnosť, ktorou už si z veľmi čistého miesta bez ľudských lepkavých nití a očakávaní..

Začína to všetko v chodidlách, v nohách, panve, bokoch, v celom spodku - v tvojom bezpečí v sebe, dôvere, istote, lebo tak vieš postupne naplno otvoriť srdce viac a viac, čo aktivuje tvoje vedomie-pamäť - svetelnú a kristovu DNA a šišinku - komplex vyššieho srdca a vyššej mysle v jednom - vyššia hojnosť a inteligencia - skutočná múdrosť, poznanie, nie to ľudské naučené poznanie, počuté od niekoho, nie ľudské myslenie si.. Každý sa STÁVA TÝM, KÝM UŽ VO SVOJEJ PODSTATE JE - Slnkom, všetkými hviezdami - postupne ako integrujeme úplne všetky svoje aspekty vedomia Kristovho a Galaktického vedomia. SLNO-VRATY sú vždy najdôležitejšie pasáže toľkých bombardácií ultra vysoko frekvenčným svetlom, kozmickými frekvenciami pre človeka nepočuteľné alebo počuteľné ako pískanie v ušiach, ale nerozumie tomu.. ja som sa tým zvukom začala otvárať a načítavať ich transmisie - tam je úplne všetko, čo potrebujeme - to sú aktivácie tela Novej Zeme piesňami kozmického domova,

HUDBOU sfér, musica UNIVERSALIS, piesne Lýry, Plejád, Arcturusa, Siriusa, Oriona, Agarthy, Andromedy atď, KTORÁ AKTIVUJE len viac NAŠE ZVUKOVÉ - Svetelné - Krištálové - Plazma Slnečné telo - tekutý krištáľ - TEKUTÉ SLNKO NAMI PRÚDI VIAC A VIAC - TOK (večného) ŽIVOTA.. JE TO NÁVRAT DO VEČNÉHO ŽIVOTA, DO VEČNOSTI A NEKONEČNOSTI SVOJEJ ESENCIE,

Toto úplne oslabuje a vypína “ľudské fyzické karbónové telo a fungovanie ako človek zo separácie vedomia zamotaný v ľudskej hlave”, ČO JE POINTA - SÚ TO LEN VYŠŠIE LEVELY HRY, S VÄČŠOU OBTIAŽNOSŤOU, laťka sa zdvíha každú chvíľu.. S kým - s čím si rezonoval pred chvíľou, o chvíľu už nerezonuješ a tak je to v poriadku.. Tí, čo sú naozaj na vzostupnej osi, sú All In, fungujú z iného typu tela, lebo využili vzostupné okno sa len viac oddeľujú od tých, čo sú stále v 4.dimenzii, lebo neurobili potrebné zmeny na premenu - ztelesnenie 5D Zeme Tary, čo je len začiatok Vzostupovania a Budovania MerKAby a svetelného tela, čo je podmienka vrátane úplnej smrti-rozpustenia ega v sebe, čím automaticky funguješ v iných dimenziách a to, čo sa deje na starej Zemi sa ťa netýka, jedine ak sa tam vrátiš, ale nemáš to ani za potrebí, nemáš na to vôbec chuť, jedine ak je na to určitý pádny dôvod.. Napríklad - sociálne siete sú 3-4. dimenzia - tie najnižšie reality najväčších pascí vedomia.. Fotónové svetlo, Kristove svetlo oslabuje, vypína fyzické telo, čistí a prerába ho, aby mohlo zvládnuť mega mocné svetlo, ktorým každý vo svojej podstate je.. ak nie sme schopní ztelesniť ultra vysoko frekvenčné plazma svetlo - iluminačné slnečné telo, tak sme si nedali ZVOLENIE pokračovať..Nová Zem a Vzostup sa dovoľuje, ego je tá jediná bariéra, lebo nemúže ďalej pokračovať - ide o zánik 3D človeka, tým že si vyberieš Seba ako Nového človeka - si kolektívy vedomia, už nie individuálec.. toto je iná existencia..


Ak sa účastníš vo vojnách o energiu v starej Zemi, kde je momentálny boj očkovaných a neočkovaných, si na zostupnej osi.. Každý si detoxikuje všetky vakcinácie a toxicitu, ktorej koreňom ego infekcia, znečistené, zatemnené vedomie - krištály v nás - každý nevedome ničil svoju DNA-Vedomie po eóny rokov..

Žiadnu situáciu nemôžeš transmutovať, keď s ňou bojuješ, keď nefunguješ zo svätého pokoja a prepojenia v sebe.. Stará Zem je o tom, že jedna skupina vníma tú druhú za hrozbu a naopak... vždy je niečo hrozba, preto sa treba maskovať... Ego tak vníma, lebo žije vo večnom strachu, obávach, pochybnostiach, nedôvere, neláske, nedostatkoch, nedostatočnosti - ťahá a odtláča, tlačí - push-pull energia karmy. Takže si môžeš vybrať pokračovať v hrách-bojoch ega - súboje strán, ktoré sa len chce zachrániť, kontrolovať budúcnosť a znemožniť vzostup čo najväčšiemu počtu...takto to mne počas mojich procesov vysvetľovalo moje vyššie Ja-svetelné telo.. Takisto, toto je globálne odhaľovanie mega korupcie vnútri, teda vonku - áno, známka antikrista v každom - nulová integrita je v človeku starej zeme, a

koľkatí s tým bojujú, nechápu, čo si to oni doteraz odohrávajú, čo si to oni sami celý ten čas robia-tvoria.. Je to aj o tom, že jedno tvrdíš na povrchu, ale za slovami je cítiť, že tie slová nežiješ, sú to len mentalizmy hlavy.. jedno učíš, druhé robíš..Odbnorníci na všetko a všetkých, ale nepoznajú seba.. tzv. poradci, ktorí nedokážu sebe poradiť, alebo sa neriadia rady svojho vyššieho Ja.. toto sú všetko skorumpované galaktické a prevažne atlantsko-egypské veľmi zvrátené osi, ktoré sa globálne čistia.. Autorita, ktorej sa nedá veriť - začína to rodičom a dieťaťom.. Hierarchia, piedestály atď.. - nikto nie je špeciálnejší, cennejší a dôležitejší.. S každým jednáš rovnocenne, nikto ti nie je špeciálnejší.. Ani tituly, statusy, ani identity, že niekto niekde si, že niečo máš, vlastníš, ani nejaká oprávnenosť na niečo..všetko ide von z okna.. všetko, čo človek ťažko budoval, lipol na tom, viazal sa na to.. VŠETKO ČO ŤA AKO ČLOVEKA VLASTNÍ-VLASTNILO LETÍ VON - CEZ STRATY SA NAJVIAC UČÍME.. STRATY LIPNUTÍ A ILZÚZII O SEBE, O DRUHÝCH O ŽIVOTE, KTORÝ VLASTNE SLOBODNÝ ŽIVOT NIKDY NEEBOL.. KDE VLÁDNE NEVEDOMIE, NEEXISTUJE SLOBODA..TÁ ZAČÍNA OD 5D..

ZISŤUJE SA, že nič nie je v súlade, lebo všetko je výtvor 3D vedomia, ani budovy ani architektúra - teda väčšina, nie všetky, lebo skoro všetky budovy a materiály, z ktorých sú vybudované nie sú v súlade so svetelným telom, slúžia 3D účelom a dominanovaniu mužského toku energie - podpora ega človeka..

Všetci idú do naha okom ihly - tento dlhý tenký vortex práčky špinavého prádla sa o to stará, z ktorého keď vyjdeš na druhú stranu bránou do NEBA, vidíš, ako vôbec nič nikde nebolo čo sa týka 3D v súlade.. MAturuješ z hier, pesahuješ tie 3D ľudské hry na obete, a neschopných, a že niečo bude za niekoho jedného dňa urobené.. Vzostup je Teraz do Novej Zeme TU cez svoju premenu, obnovu, očistu základov v sebe, na ktorých buduješ novú Konštrukciu časo-priestorov, realít Novej Zeme..


Ak nie si otrokom vlastného ega, nie je o čom... so slobodný.. INTEGRÁCIA OBOCH STRÁN MINCE - INTEGRÁCIA POLARÍT CEZ ICH VÝMENU - ZJEDNOCOVANIE, VYNULOVÁVANIE - TOTO SA VEĽMI ZRÝCHLENE DEJE, akurát že človek s tým bojuje, nechápe to, drží sa kontroly snaží sa vrátiť do koľají, do krabice, do ktorej sa nie je možné už vrátiť, ani zmestiť - o tom je presah človeka.. TOTO VŠETKO DOKÁŽEME ZMAJSTROVAŤ POČAS NONSTOP PRÁCE SO SEBOU, A TAK SI VIEME VŠETKO MEGA AKCELEROVAŤ, DOSLOVA VYMIEŇAŠ PLANÉTU, KTORÚ ZAŽÍVAŠ, LEBO INÚ PLANÍTU TVORÍŠ - VYSIELAŠ - KOMUNIKUJEŠ SVOJOU ENERGIOU - SVOJIM TELOM AK JE TVOJA PRIORITA INTEGRÁCIA SVETELNÝCH KÓDOV NOVEJ ZEME A ICH ZUŽITKOVANIE, aplikácia v praxi.. Iluminačné Plazma telo - MY ako vesmírna loď - naše vzostupné vozidlo, s ktorým navigujme v časo-priestore do ďalších dimenzií je základ každého vzostupu ako tak

ĽUdské telo zaniká rýchlejšie, lebo okupuje len prvé vibračne najhustejšie Harmonické Univerzum (1.HU)- prvý časový matrix, ktorý je energeticky najťažší, kde sa zažíva najväčšie možné oddelenie sa od domova a amnézia - nepamätáš si kto si, myslíš si, ale netušíš, čo je pointa 3D (ego) matrixu - žitie ilúzie života, slobody, lásky, ilúzie súkromia atď… = zatemnenie = kolektívne ego je v moci nad kolektívnou mysľou tvoriac a kŕmiac 3D mentalitu človeka - obete a nedostatkov VEDOMIA SEBA. Každý jeden čistí “nižšiu verziu Zeme” tvorenej z 3D úrovne vedomia / programov ako tak aktivuje, ukotvuje, integruje všetky ostatné svoje HVIEZDNE GALAKTICKÉ aspekty VŠETKÝCH HVIEZDNYCH SYSTÉMOV VEDOMIA A GALAXIÍ, lebo Novú Zem tvoríme zo ZJEDNOTENÉHO STAVU VEDOMIA SLNKA = všetkých hviezd a z odomknutia, integrácie, ztelesnenia Kristovho vedomia naplno, čo je 13D aspekt po zmajstrovaní všetkých svojich dvanásť dimenzionálnych verzií a dvanásť dimenzií - verzií Zeme. NOVÚ ZEM VYSIELAŠ AK INTEGRUJEŠ JEJ KÓDY VEDOMIA A TELA, LEN TAK DO JEJ ROVÍN / dimenzií / úrovní Vedomia máš vôbec prístup Nastálo. Otvára si ho každý postupne, stráži, spojazdňuje viac a viac - Strážci Brány Do RAja - Kozmickí STRÁŽCI A SPRÁVCI univerzálnych Systémov HVIEZDNYCH A SOLARNYCH Brán SEBA AKO PLANETÁRNEHO TELA - praví Mádži Gráloví Králi a originálne Kristove Stvoritelské Majstrovské BUDOVATEĽSKÉ, strážcovské rasy kozmických, Andromedánskych, solARnych dračích kráľov s dúhovým dychom a projekciou - naše OČISTENÉ Kráľovské DRAČIE VERZIE SÚ TIE NAJMOCNEJŠIE KÓDINGY ZAKLADATEĽOV, BUDOVATELOV, STRÁŽCOV Brán VEDOMIA = všetkého univerzálneho poznania - Viď článok ku Kristovmu kódu v tu v archíve - tam som to rozobrala viac...
PRÍSTUPY všade sú z nuly, kde je všetko - cez zmajstrovanie BYTIA (ženský princíp - iba Si Láska - všetko/všetci/nikto/nič) - prístupy ku všetkému vrátane ku dimenziám Novej Zeme SA OTVÁRAJÚ POSTUPNE ako si schopný obstáť, čo sú tvoje vlastné prechody portálovými pasažámi, sú to tvoje

iniciácie cez aktiváciu rôznych, všetkých typov svojho vyššieho Ja, s čím prichádza čistenie druhej strany mince - najprv máme prístupy len ku určitým databankám / Akašom určitých úrovní, integrujeme ich, ztelesňujeme, otvárame vyššie a vyššie Prístupy, a ak sa osvedčíme, že sa nám dá veriť, čiže fungujeme ako Svetelná Bytosť /Telo z integrity, z jednoty vedomia, zo sily a moci svetla, zo svetelného jadra centrálneo galaktického Slnka fungujeme - to je naša mega moc, čo SA BUDUJE POSTUPNE, tým prestávame fungovať ako človek z rozdelenia / z ego-separácie.. Akáše postupne zrýchlene odžívame, vynulovávame a píšeme nové ako Kolektív NOVEJ RASY - Siedmej Koreňovej rasy PARADISIEN RASY Siedmych NEBIES A FIALOVÉHO SLNKA, čo je vzostúpená fialová = vzostúpené Kristovo vedomie. KÓDY FIALOVÉHO SLNKA pravých Merlinov, Galaktických Šamanov - Kozmických a časových Alchymistov, ktorí ztelesnenili silu a moc Hviezd na transmutáciu toho, čo Nie je tvorba z vysokých stavov vedomia, a teda toho, čo nie je čistá univerzálna láska / vedomie.

Každý sa “musí” naučiť spoľahnúť len na svoje spojenie so sebou ako so Zdrojom-vesmírom, spoľahnúť na vlastné prístupy ku všetkým informáciám, ktoré v danom momente potrebuje. Všetko naokolo teba v tvojom fyzične, je tvoj kód - tvorba, je tebou vytvorený hologram plný informácií, ktoré potrebuješ, preto lúštenie vlastného kódu je základ.. kódy tvoria všetko… “vždy je to rovno pod nosom”, respektíve Hlboko v tebe.. Po-MOC sa chodí dovnútra, tak sa rastie, zmajstrováva transmutácia, vzostup.. Vedomá práca s kódmi je všetko - učí sa to sám so sebou, je to v naše pamäti. Je to tvojej praxi - tvoj život je úžasná vzostupná škola sama o sebe.. Dopredu nie je nič možné pochopiť, to až cez svoj zážitok celou bytosťou sme schopní plne pochopiť - vedieť - vysvetliť. Vedieť - vidieť dopredu môžeme a dosť veľa, ale aj tak plne pochopíme až keď si tým prechádzame a najviac pochopíme až po kompletizácii určitých fáz.


Tvoje zjednocovanie sa so VŠETKÝMI svojimi verziami / existenciami ako Vzostúpená Zem je kľúčové cez presah všetkých rozdielov / závojov / bariér medzi všetkými dimenziami Seba, ktoré si každý sám nastavil, sám si ich vie rozpustiť - 3D čipy v tele - šedá hustá Hmla, za ktorú nevidíš ďalej ako do 3-4D, si stratil seba, si stratený v ego ilúziách bez akejkoľvek šajny o tom.. Zrýchľenie procesu zrodu ako nový človek cez kontinuálne “smrti ega”, je presah rozdielu medzi životom a smrťou = základ fungovania ako Duch (svätý) - INTEGRÁCIA FÉNIXA A JEHO SILY A MOCI OHŇA A KRÍDEL.

Nový človek vzniká mega krištalizáciou celého tela, solarizáciou a “spiritualizáciou” hmoty - tela - fyzična.. už v článkoch tu v archíve opisované viac..

Sú to maximálne intezívne fyzické bolestivé procesy - v kostiach, vo svaloch, v chodidlách, v nohách, v panve, bokoch, celá chrbtica, ale najmä spodok, ktorý je náš koreň Stromu a základ Domu, kde sú najhlbšie koreňové 3D programy, traumy ľudstva. Kosti, svaly, chrbát, lebka, zuby, oči vypaľované, neustále pretvárané, vrátane všetkých systémov a orgánov v tele, čo sú systémy a orgány “tam vonku”. Nervový systém je vyprážaný, preťažovaný toľkou elektrinou, keď navyšujeme, je to ako keď do teba blesk udrie - mega volty, v ktorých sa treba ustabilizovať, ukotviť to svetlo.. Každú chvíľu sa navyšuje množstvo svetla, preto náš elektro-magnetizmus sa mení tak zásadne, rastie, vypíname elektroniku, tvoj severný a južný pól sa neustále vymnieňajú - koruna a koreň, rovnováha je fuč, točáky a fičáky to volám.. len cez plnú prítomnosť a vzdanie sa na ľudskej ego úrovni úplne, nechať svojho svetelného lídra viesť, je doslova podmienka pokračovať ďalej.. keď si v hlave, srdce nie je otvorené, nie si v tele prítomný - ako môžeš vedieť, čo ti tvoje svetelné telo cez fyzické hovorí ? Nikoho iného nepočúvam UŽ len seba, lebo len ja si múžem dať tie informácie, ktoré v tomto momente potrebujem, lebo svetelná inteligencia je super inteligencia, ktorá pre mňa pracuje, aby som mohla žiť reality Novej Zeme cez moju vedomú spoluprácu so Sebou. Moje vedomie a vedomie svetelného tela sú Jedno, zlúčili sa prechodom do Novej Zeme, fungujem ako Jedna Jednotka so svetelným telom - je to svetlo duše, duševné Telo Zeme.. Imunitný systém je ako prvý oslabovaný, keď telo musí ísť do rozloženia a integrácie svetelných kódov a úplne sa prerába - toto je nonstop.. prerábky, prepisy, upgrejdy celého tela.. Niektoré fázy, štádia vývoja svetelného tela sú viac fyzicky bolestivé, niektoré menej.. Najmä krištáľové, diamantové a gamma svtelné telo môžu byť dosť fyzicky intezívne..Ale keď si uvedomujeme ten Tranzit cez mega transmutáciu - prepis DNA z karbónovóého tela na krištáľové, diamantové, slneční plazma telo, tak niet divu, že intenzita je slovami neopísateľná.. A aj keď už prestávame postupne fungovať fyzicky, tá najväčšia práca je na úrovni vedomia - pracujeme vo všetkých dimenziách naraz s masami ľudí.. Koľkatí máte pocit, že spolu pracujeme v ďalších dimeniách ?


Máme úplne zážitky týchto procesov, keď sme sa už naučili, ako TO všetko funguje cez svoje vlastné zážitky - že ako si robiť hladšie, ako si to robíme komplikované..

Keď nám náš človek NESTOJÍ v ceste, sme sa vzdali svojmu svetlu - Božská vôľa tzv. vyššej moci v nás - sme jedno so sebou, robíme to, čo cítime, nie to, čo si myslí hlava, tak tie procesy si robíme oveľa hladšie, je to iný úplne zážitok, lebo vesmír už nemusí lámať naše ego tvrdými situáciami, '''nehodami '', prepleskami.. fungujeme z roztopeného stavu ako svetelná Bytosť, čistíme v prítomnosti dopredu, dozadu všetko bez toho, aby sme museli tvoriť tvrdšie podmienky.. učí sa to ako na to cez svoju prax..

Neustále Vymieňame, aktualizujeme seba ako vozidlo, a ako bio-počítač Ak sme sa zjednotili s vedomým svetelného tela a fungujeme ako Vyššie Ja z iných dimenzií - úrovní vedomia a bytia, z iných prístupov ku informáciám, nie už ako človek.. Je to však prirodzené, organické, nie je to hrané, predstierané..

- článok k tomu v archíve - Fungovanie ako Božský internet a super technológie..
NOVÝ ČLOVEK JE KOLEKTÍV NOVÉHO ĽUDSTVA celou svojou BYTOSŤOU - celým telom AKO PLNE OČISTENÁ VERZIA VŠETKÝCH DIMENZIONÁLNYCH, GALAKTICKÝCH, Kristovych aspektov vedomia. Nefungujeme ako individuálec pre záujmy človeka, nemáme ľudské túžby, chtíče, potreby, lebo fungujeme ako Galaktik - Kristova Bytosť, ktorá má úplne iné potreby a je veľmi orientovaná na svoje role, misie, úlohy, ktoré má napĺňať vrámci služby, na ktorú tu sme.. v prvom rade sa stať Novou Generáciou Paradisien rasy - to je misia číslo jedna a pokračovať v procesoch, ktoré nekončia, sú to len väčšie aktualizácie svetelného tela, čistky čohokoľvek z tela von, čo nie je v súlade s aktuálnymi frekvenvciami, tvoriť nové systémy, spoločnosť a civlizáciu Novej multidimenzionálnej galaktickej kvantovej Novej Zeme - v tom je naplnenie.. že robíš presne to, čo vieš, že si sľúbil pred inkárnaciou do 3D Zeme.. v prvom rade sa vyslobdiť a premeniť z 3D človeka na 5D plus

Nového človeka plne navrátenej pamäte, čo je stále len začiatok Novej Zeme.. Každý kto si tak vybral - premeniť sa na Avatara Novej Zeme zrýchlením svojej evolúcie vedomia - tela - cez krištáľovú / diamantovú svetelnú DNA počas vzostupného okna cez plne navrátenú pamäť = vedomie Seba, navrátiť sa do svojej originálnej OČISTENEJ FORMY VZOSTUPOM VEDOMIA na ZÁKLADE ČOHO vzostupuje telo - PREMIEŇAME - PREPISUJEME SVOJU DNA-Telo-Reality-postupne vymieňame Verziu planéty, ktorú žijeme ako VZOSTÚPENÚ KRISTOVU NOVÚ ZEM ANDROMEDANSKYCH ČASOVÝCH MATRIXOV AURORA DÚHOVÁ RAJSKÁ EDEN ZÁHRADA (Nebo na Zemi) A AQUAELLE PLAZMA VODNATÉ Fluid MATRIXY ANDROMEDÁNSKEHO KRISTOVHO VEDOMIA.. (modré, modro-zelené Aqua diamantové matrixy).

Keď si obnovujeme a znovu-budujeme svoje svetelné telo, ROZPAMÄTÁVAME SA NA ÚPLNE VŠETKO A AJ NA TO, AKO SA VZOSTUPUJE CEZ OTVORENIE A SPOJAZDNENIE VŠETKÝCH dvanástich UNIVERZÁLNYCH HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA VO SVOJOM TELE od tej prvej v srdci Zeme, v Agarthe až po 12D ARAMATENU bránu - odtiaľ do jadra ANdromedy Premosťovaním, cestou časo-priestorovými vortexmi, portálovými mostami - cestovanie cez fotónové svetlo, ako si tak integrujeme a zmajstrovávame všetky svoje aspekty Galaktických majstrov šamanov a Časových alchymistov.. Sme hviezdami - silou a mocou hviezd, slniek, všetkých planét, galaxií - to je náš stvoriteľských a alchymický potenciál. Úloha 3D aspektu každého vnútri, teda vonku - úloha ega je sa zachrániť, čiže ti znemožniť vzostup - aby si nevyužil vzostupné okno vybudovaním vzostupného svetelného krištáľového tela-vozidla zmätením ťa, zavádzaním, mega rozptýlením, aby si následoval anti-ktrista namiesto Krista v sebe, teda vonku.. Myseľ keď je pod nadvládou ega je mentálne väzenie a otroctvo, ale ty si to vieš de-konštruovať, lebo si si to vykonštruoval.. je to proces práce s kódmi a super hlbokou prácou so sebou nonstop. Ak si zmajstroval svoju myseľ, nie je o čom, si slobodný.. Fungujeme z meditačných stavov celotelovo a nastálo, neodpájame sa (čo je tréning, prax) - z plne expandovaných stavov SRDCA a VEDOMIA, s tým že tie expanzie sú len väčšie - zmajstrovávaš fungunovanie v expanzii, čo človek nedokáže, lebo je vypnutý, sú to iné frekvenčné pásma ako v lucídnom sne funguješ, lebo je to všetko len sen, ale zmajstrovávaš aj stav kontrakcie a to je to, na čom dlho tzv. krachujeme, trvá to.. V podstate presahujeme rozdiel medzi kontrakciou a expanziou, rozdiel medzi spánkom a bdelosťou, ostávaš pri vedomí, prepojený..

Stavy high na svetle ako naša normálka (ako keby si si niečo dal, nejakú substanciu), krajina zázrakov a čarov, všetko je živé, dýchajúce, interkatívne, všetko s tebou komunikuje, len ako človek sme to nevideli, neboli sme Online a prepojený so zjednoteným poľom vedomia - žijúce pole plné toľkých informácií a komunikácie, na ktorú nie sú slová.. Úplne všetky relmy sú viditeľné, lebo si sprístupnený a funguješ zo všetkých Dimenzií Seba naraz teraz bez rozdelení všetky existencie, bytosti v jednej. Keď nie si sprístupnený cez srdce, si zaseknutý v 3D, v spodku svojho tela a v ľudskej hlave (je to taký paradox).

Úloha každého 3D aspektu vnútri-vonku je nemožniť si rozpamätať sa na SEBA a na všetko, ako vzniklo, bolo vytvorené a ako prečo atď... (tebou, nami) a ako všetko naozaj funguje..

Integrujeme Vnútornú Zem, celú našu Solárnu sústavu a Slnko - ôsma sestra v Plejádach - tak odomýkame PORTÁLOVY MOST & ČASO-PRIESTOROVÝ MOST / vortexovú sieň / pasáž AMENTI ~ DO 5D ZEME TARY V DRUHOM ČASOVOM MATRIXE-harmonickom univerze. Sú to tiež brány do Očistenej LeMUrie, očisteného Atlantisu, Egyptu v Jednom - cez svoje plné očistenie týchto galaktických časových osí vďaka čomu opúšťaš galaktickú väzenskú kolóniu alias 3D Zem tým, že už funguješ, tvoríš, žiješ z inej úrovne vedomia a z iného tela. Ztelesnil si originálne planetárne telo Duše Zeme 5-6D a systémy PLEJÁD A SIRIUSA V SEBE, pokračujes ďalej do 7D plus, do hviezdnych systémov vedomia Arcturusa, Lýry, Jadra ANdromedy cez vyčistenie / vyslobodenie svojej verzie padnutej Mliečnej dráhy.

KEĎ TVOJE SRDCE JE CELÉ TELO A JE V JEDNOTE SO VZOSTÚPENOU ZEMOU, v jednote s jej tempom a rytmom FUNGUJEŠ AKO NOVÁ ZEM..


Postupujeme vždy do vyšších levelov kozmickej hry - vyššia obtiažnosť, viac testov, ale väčšie odmeny :) cez Prechody cyklami brán, pasáží, ktoré sa starajú o to, aby sme presiahli VŠETKY ľudské 3D hry 3D Zeme, zmaturovali, uzatvorili kapitolu najnižšej vibračnej verzie Zeme, a to sú ľudské hry - všetkých odvrátených ego galaktikov, padnutých anjelov a odvrátenej strany Kristovho, Zdrojového (Božského) vedomia, len to vidíme a si plne uvedomujeme zo žitia 6D plus úrovne vedomia a tela - ako Plejáďan, Síričan - prvá polovica 12D univerzálenho vedomia v tele - stromu Života v sebe ztelesnená, odkiaľ pokračuješ do 7D Gaii, a ďalej.. Postupne cez seba dokážeš žiť všetky evolučné štádiá Zeme vo všetkých dimenziách naraz a o tom to je - Zjednotenie všetkých typov a verzií Zemí - Teba - žitie ZJEDNOTENÉHO Vedomia a tela slnka, všetkých hviezd, planét V JEDNEJ - ČARO MULTIDMENZIONALITY - KEĎ OPÄŤ ŽIJEŠ HOJNOSŤ VŠETKÝCH SVOJICH ASPEKTOV VEDOMIA, VŠETKÝCH EXISTENCIÍ ZLÚČENÝCH V JEDNU - SI DOMA :) Z TOHO ČERPÁŠ, ODTIAĽ PRAMENÍ TVOJE POZANIE, MÚDROSŤ, KTOROU VŠETKÝCH ŽEHNÁŠ, KEĎ SA ZDIELAŠ, LEBO JE TO DAR PRE VŠETKÝCH SA VIAC POCHOPIŤ.. DAR SEBA-POCHOPENIA JE NAJVÄČŠÍ DAR SPOLU S DAROM ŽIVOTA - TEBOU AKO DAROM ŽIVOTA - PRIJÍMAŠ ?
Photo source: pinterest

Letný Slnovrat otvára bránu do Siranskej-Lyranskej-AndromedÁnskej Leviej Pasáže veľkolepých bielych Levov vrcholiacej 8.8., ktorá už v týchto frekvenciách trvá nonstop..

Vošli sme do super zrýchlenej fázy materializácie úplného, prirodzeného Rozdelenia Zemí - oddelenia kolektívov starej a Novej Zeme, lebo tí, čo fungujú z plnej aktivácie svetelného a krištáľoveho tela, nie len čistočnej aktivácie, sú schopní pokračovať Ďalej, sú viac prispôsobení na zvládnutie ŽITIA AKO NOVÁ HVIEZDNA ANJELSKÁ PARADISIEN RASA TERAZ, ČO JE ZÁROVEŇ NAJSTARŠIA MODRÁ A SOLÁRNA KRV Kristalovych Indigo rás, ale aj ďalších iných. Ako už spomínané - Pokračujeme v super masívnych zmenách elektro-magnetizmu, väčšie úrovne vybieľovania, vygumovania, rýchlejšie výmeny Pólov & polarít a ich zjednotenia, mega dekompresie chrbtice sú potrebné a celého tela - strečing celého tela, priestoru medzi stavcami,sme priestrannejší, pocit, že si hlboko v oceánoch potopený, odzvučnený od svojho okolia, veľké tlaky a trasenie, elektrizovanie celým telom, dokonca je možná strata motoriky na určitý čas... Pokračuje Extrémne prehrievanie zemského (nášho)povrchu, možné sú oveľa intezívnejšie zemetrasenia a aktívne sopky uvoľňujúce tlaky + sú armické čistenie Zeme. Extrémy v horku, suchu, potom veľa vody, chladu - oheň & voda extrémy.. Solar-plazma-horko-chlad.. Prechody pasážami sú aj o kvantovom skákaní v čase do budúcnosti a kolapse realít - rýchle rozpadnutie, toho, čo nie je v súlade s novými kódmi.. Takisto si prechádzame fázami úplného vyprázdnenia, fázy ničoty, smrti, prádzny Void space - si v stave medzi, nič necítiš, nemáš žiadnu motiváciu - toto sú vybieľovania veľkých súborov starých kódov v tele, tie nové sa integrujú, a keď budeš pripravená ich zdieľať, budeš to cítiť ako motiváciu tvoriť, sa

realizovať zrazu vo veľkom, vtedy neváhaj, lebo aplikuješ nové kódy do praxe, do svojej tvorby.. to je napríklad teraz, keď píšem tento článok tesne po slnovrate, po výmaze mega súborov starých kódov a nové sa ešte uzamykajú na svoje miesta pred tým než ich telo môže do svojho poľa plne transmitovať.... Toto je úplné fungovanie, už žiadny 3D lineárny štýl a spôsoby.. Každý sme tu na mega inováciu a úplné predbehnutie doby, každý je niečím špecifický, nesie kľúčové inštručkné genetické kódy a kľúče pre určité Brány Vedomia v sebe, v Zemi, v sebe ako v Zemi evolúciou svojho vedomia, tela, vzťahov evolúciou DNA. Pokračujeme v mega masívnych procesoch integrácie len väčších “množstiev SLNKA” v sebe.. ide o to, čo naozaj žiješ, do akej miery si zmajstroval prácu so Sebou, so svojou svetelnou DNA, do akej miery si ztelesnil svoje “aspoň” Plejáďanské a Siriusovské OČISTENÉ aspekty..


Môžeme pozorovať, zažívať neexistenciu lineárneho času, kedy sa zrýchlil proces Prechodmi Brán a Pasážami na dennom poriadku.. To tu pred tým nebolo..

Zrýchlený kolaps realít a priestorov do jedného bodu, zlievanie všetkého do jedného bodu - Zrýchlená Harmonická Konvergencia, ktorá sa začala v 80. rokoch zdvíhaním galaktickej karantény okolo Zeme (ostnatý väzenský plot), začala sa aktivovať Pasáž AMENTI a ARC OF THE COVENANT pre prípravu Zeme na jej Vzostup rapídnym navyšovaním frekvencií, detoxom - karmickou očistou na všetkých úrovniach jej opätovný návrat domov, ktorý sa jej podaril v 2016-2017 - jej vzostúpená holografická verzia existuje, takže to je o zvyšku populácie - kto je s ňou jedno, pokračuje ďalej, ale vždy po novom, vždy inak, ako tvoje nové vyššie seba-expresie - naše najvyššie oktávy existencie má každý opäť možnosť žiť naplno ich ztelesnením - RADOSŤ a Extáza z Bytia Všetkým a ničím zároveň.. Vzostupná loď a zostupná potápajúca sa loď v plameňoch sa oddeľujú úplne..

Vedomý kolaps nižších realít, aktivácia a budovanie vyšších realít je majstrovstvo kvantovej alchýmie Novej Zeme a práce s časom, čo sa učíme počas svojej praxe cez vzostup a zmajstrovávanie fyzična..

Zreteľnejšia a rýchlejšia Bifurkácia času a harmonická konvergencia, Zlučovanie všetkého do jedného bodu / priestoru, kde je všetko naraz teraz sa prezentuje aj v správaní ľudí, na počasí - extrémy v energetických, emočných výkyvoch a v počasí, ktoré je každým tvorené vo svojich realitách, lokalitách. Všetko “bláznivé” je materializácia navonok Bunkového čistenia a zrýchleného vyplavovania Galaktickej a ľudskej karmy a rôznych typov karmy, čo sú koniec koncov jeden veľký Karmický komplex vytvorený z nevedomého fungovania zo znečistených krištálov v sebe (fungovanie ako antikrist nič netušiac) materializované vo vojnách - “tie ľudské vonku sú len vnútorné galakt.vojny v sebe všetkých aspektov v sebe”.. počas vzostupu tela sa uzatvára mier v sebe na galaktickej úrovni, rozpúšťa sa nižšie ja, úplne zanikajú rozdiely, LEBO LEN TAK SME SCHOPNÍ FUNGOVAŤ AKO VEDOMIE MY SME ZJEDNOTENÉ VEDOMIE HVIEZD, čo sú aktuálne kódy - ZJEDNOTENÝCH HVIEZDNYCH NÁRODOV NOVÉHO ĽUDSTVA - pre kolektívy Novej Zeme prichádza čas mega budovania Novej Spoločnosti a jej systémov v jednote s tým, Kým sme spolu ako Jedno vedomie, zatiaľ čo všetko, čo je 3D základov a teda všetko čo je tvorba umelých kódov zatemneného ľudstva starej zeme kolabuje / odpadáva rýchlosťou svetla .. Vošli sme do tzv. fázy globálneho šialenstva tých, ktorí na to nie sú pripravení a prispôsobení a nežijú z vedomia a tela Novej Zeme.. Naiťuje si, čo je tvoja úloha v danom momente a v danej situácii, ako byť v službe v danom momente, budeš to cítiť, ver tomu.. Keď funguješ z vyšších stavov vedomia, tvoja úloha je byť Vyššie Ja, ale nie nadradenou formou.. Každý moment komunikujem so Sebou, pýtam sa, čo mám robiť - cítim to, následujem to, nespochybňujem sa (už)..Ďalej sú veľmi aktívne a budú len viac Kódy očistených Svetelných Lídrov Novej Zeme, ktorým je úplne každý, kto ztelesnil “aspoň” 6D telo Zeme, ale bez piedestálov a hierarchie, lebo to sú 3D hry vnímania oddelene od seba ako od Zdroja, z ego-separácie .. aj preto Mega testy a skúšky sú a budú len väčšie, či dokážeš zvládnuť Seba, uniesť toľké dávky informácií a spracovávať ich, zdieľať ich nepoškvrnenou formou, či zvládaš byť Sebou v hármonií všetkých svojich aspektov a udávať to do hmoty. To však nie je možné pokial “ti tvoj ľudský život neskolaboval a nerozložil sa úplne”, pokial funguješ z ľudských potrieb a chtíčov, viažeš na 3D matrix..


Rozdelenie Času a priestoru neexistujú v nule, kde sú všetky Možnosti a vzostupené reality.. na tebe je s tým pracovať.. je to nonstop práca s vedomým kódovaním a prekódovávaním.. dosiahli sme bod, kde už je to všetko jasné.. Ak si Nechávaš určovať svoj život 3D pravidlami, nechávaš sa podrobovať sa ego-vláde, tak si odohrávaš 3D reality… Metafora masiek - báť sa zložiť masku a čakať na to kým mi to dovolia 3D pravidlá a normy, je stále Bytie vo väzení pod nadvládou ega vnútri - vonku. Na starej zemi sa podmienky a okolnosti len pritvrdia, len je pekelnejšia, pretože sú tu “posledné šance”.. Všetko je to každého výber, či už je vedomý, ale nevedomý, ale naše zážitky si každý volíme sám už len tým, čo je projektujeme do svojho poľa.


Super Dôležité na pochopenie:

KAŽDÝ JE presne TAM, kde má byť presne S TÝMI, KDE SA NAJVIAC BOJÍ BYŤ SEBOU A VSTÚPIŤ DO SVOJEJ SILY A MOCI SVETLA, BYŤ SEBOU V PLNEJ svetelnej kozmickej Kristovej PARÁDE - čo je “strašidelné” pre človeka, ktorý sa najviac bojí seba.. KAŽDÝ JE PRESNE V SEBOU VYTVORENÝCH PODMIENKACH, ktoré slúžia akcelerácii tvojho RASTU A VÝVOJA. KAŽDÉHO SVETELNÉ TELO JE LÍDER, ktorý vie a ktorého treba počúvať, veriť mu=sebe, následovať svoje vnútro.. tak sa prirodzene stávaš MEGA ZMENOU cez svoj príklad, cez svoju energiu, ktorá je čitateľná, cez svoj život, spôsob tvorby života a fungovania..


Každé hviezdne indigo krištáľ semienko je tu na MAturáciu, vyslobodenie sa, zcelistvenie a hlavne spálenie baráku, krabíc noriem a systémov presvedčení, do ktorých sa nikdy nezmestilo a snažením sa zmestiť niekde, kde cítiš, že nezapadáš, je tá najväčšia seba-zrada, lebo vnútri vieš, že nezapadáš a ani nemáš. Keď cítiš, že niečo robiť nemáš a robíš to, zradtuješ sa, ideš proti sebe - hromadenie Hnevu - o tom je hnev - kompromituješ seba, ideš proti sebe - seba-deštrukcia.. je to povrchová emócia skrývajúca mnoho informácií o tebe a ďalšie iné emócie..

TY máš vytvoriť nový barák na úplne iných základoch v sebe, ktorá je v súlade s tvojim svetlom.. 3D človek vznikol genetickou modifikáciou a hybridizáciou - manipuláciou génou, ktoré nie sú vôbec v súlade a deje sa to od čias Atlantisu, na čo sa každý rozpamätáva, že čo to vlastne tvoril, spolutvoril, odohrával si cez znehodnocovanie originálnej svetelnej Kritos Diamantovej Slnečnej DNA - padanie na vedomí, strácanie krídel, výbuchy planét atď...

Sebastarostlivosť je priorita inak neposlúžime nikomu..

Dopriať si spať, byť sám čo najviac a integrovať to, čo je pre človeka “nemožné a nepochopiteľné”, ale pre svetelnú bytosť v tebe je všetko možné a je to pochopiteľné..naše telo sa snaží zhadzovať toľkú hustotu, vyplavovať, detoxikovať “všetkú karmu, zanesenie, škodu tebou vytvorenú nevedome za všetky existencie naraz a integrovať kódy Novej Zeme, vzostupovať .. To sú mega dávky svetla - Informácií / dát, ktoré treba ukotvovať.. Vonkajšok je len rozptýlenie - to je pointa ega - znemožniť vzostup, upriamiť tvoju pozornosť na nepodstatné.. ..ty si to buď všetko umožňuješ / dovoluješ alebo nie.. Prepísať všetky príbehy z obete a nedostatkov na Úplný opak - tvoje vlastné reality ti ukazujú z akej mentality a úrovne vedomia funguješ / tvoríš.. či si to ty “ako starý človek” alebo už Nový človek.

..Ako nová zem vedome funguješ v snoch a hologramoch, lebo vieš kto si, ako stará zem si stratený v snoch - neuvedomuješ si kto si, nepamätáš si.. VEDOMÉ FUNGOVANIE V SNE - keď prekročíš a rozpustíš rozdiely a bariéry medzi dimenziami, medzi spánkom a bdelosťou, tu a teraz je všetko k dispozícii, keď nie si v hlave.. .. ako stará verzia zeme, teda ako človek, fungujeme z obmedzeného zdroja vedomia, zo zatvoreného Božského Toku, ktorý si sami obmedzujeme - si svoje vlastné mentálne obmedzenia a výhovorky. Sme tak napospas svojmu vlastnému nevedomému 3D programmingu, čiže sme obeťou vlastného nevedomia – ega a netušíme nič.. ako Nová Zem fungujeme z neobmedzeného vedomia zdroja v hĺbke seba, rozpustené všetky obmedzenia, obmedzené 3D perspektívy pozemšťana, rozpustené závoje amnézie = nula človeka (ega). ..fungujeme z centrálneho galaktického stredu – slnka, naša vnútorná sila pramení v našej vnútornej jednote so sebou ako s centrálnym galaktickým slnkom. Sme vo svojej sile a moci čistého svetla, nie sme napospas už svojmu nižšiemu ja. Tak to tvoríme úplne iné telo, Reality, vzťahy - inú planétu tu a teraz postupne.. (nie jedného dňa)

Celým našim telom vysielame, Projektujeme, vytvárame, teda zažívame posvätný čistý kryštálový diamantový Plazma matrix vzostúpenej novej zeme cez premenu svojho tela na Kristos diamantové slnečné univerzálne telo univerzálneho vedomia večného slnka ríšiho kozmického Krista Avatara. Planéta Zem existuje v rôznych dimenziách a v rôznych časových Matrixoch – harmonických Univerzách, my musíme stelesniť všetky jej verzie a v tom tkvie žitie hojnosti našej Multidimenzionálnej nekonečnej večnej podstaty – všetky existencie v jednej – všetky bytosti v jednej tu a teraz naraz. v Tom tkvie naša Univerzálna múdrosť a poznanie, ktoré nie je ani v ľudskej inteligencii, ani v ľudskom pamätaní si - poznaní - myslení si..to je vybieľované..prečo ? Nikdy to nebolo to pravé poznanie. Toto je múdrosť a poznanie, ktoré zdieľame celou svojou bytosťou zo svojej hĺbky, keď sme sa na vrátili do vzostupných stavov vedomia na základe, ktorých Transmutujeme svoje telo a transformujeme svojej reality a vzťahy.. toto je úplne iný typ poznania a vedenia - žitie z prístupov, z ktorých sa už neodpájame, a na základe tých prístupov všetko nové budujeme. Toto nie je rozmýšľanie a myslenie si, toto je procesovanie obrovských množstiev svetelne kódovaných dát, ich dekódovanie, integrácia, a vysielanie kvantovým štýlom vrátane skákania v čase jedine v nule keď su nulou. Toto je fungovanie z presahu rozmýšľania. Toto je poznanie, ktoré nie je možné dosiahnuť cez Ľudskú hlavu a ľudským štýlom rozmýšľania.. v tvojom pôvodom kozmickom tele je všetko - hlboko v tebe. Krištálové a diamantové svetelné telo, čiže Kristove telo sa aktivuje od 6. Dimenzie prostredníctvom aktivácii zvukového a svetelného tela a vyššieho srdca - mysle. Telo novej zeme funguje kvantovo, zo stavov super vedomia (plnej expanzie), nie lineárne ako funguje vedomie a telo starej zeme, teda 3D úroveň vedomia. Telo novej zeme sa aktivuje absolútne každému a tu je potrebné presiahnuť všetky ľudské perspektívy najmä čo sa týka zdravia, pretože to nie sú symptómy, nie je to choroba, vzostup tela je nepochopiteľný pre človeka, ktorý si to dlhý čas komplikuje do kedy nepochopí ako to vlastne všetko funguje, že sa všetko odvíja od každého výšky svetelného kvocientu. Perspektívy človeka nie sú aplikovateľné na pravidlá kozmickej hry a Dimenzie novej zeme. Absolútne všetko čo sa týka tela, je tvoje svetelné telo, ktoré sa snaží aktivovať naplno a prebudiť – oživiť celé tvoje telo, aby začalo procesy ultra mega detoxikácie, rozpúšťania - zhadzovania hustoty, cez prepis DNA a vzostup aspoň do 5 dimenzionálnej verzie zeme. Dimenzie a reality novej zeme sa materializujú jedine cez tvoje projektovanie číselných svetelných kódov jej vedomia z tvojho tela von. Novú zem zažívame len cez vedomie svojho svetelného kryštálového diamantového Plazma slnečného tela.. začína to čenelovaním svojich vyšších aspektov Ja a ich ukotvením, integráciou a stelesnením. Pretože Novú zem žijeme ako presiahnutý Channeling všetkých galaktických bytostí a kozmických Kristových bytostí ako JEDNO VEDOMIE A TELO. Je to naša veľmi prirodzená súčasť a nie je tam potreba to tak označovať..Všetko, čo čenelujeme sme aj tak my..

Čeneling je tiež jeden z najväčších ego-trikov a pascí vedomia..

Napíšem to veľmi na rovinu: “Pokiaľ nie si schopný rozoznať podvodníka a manipulátora vnútri, nie sú schopný ho rozoznať vonku a naletíš”… lebo hráš tie isté hry.. Je to o schopnosti rozoznať rozdiel medzi organickými kódmi Stvoriteľa Žijúceho vedomia Zdroja a neorganickými kódmi ”antikrista” - čo sú časové osi korupcie, podvodníctva atď.. už som o tom zdieľala najmä tento rok - mnohé články v archíve..

Čeneling transmisií nižšieho ja a vyššieho Ja - teda kolektívov vedomia - medzi tým je veľký rozdiel, ktorý človek nevníma.. postupne to vidí/cíti na základe zažitia rozdielov - o tom to je - ako človek sa učíme rozdiely medzi čistým a skorumpovaným učiteľom / autoritou / rodičom vnútri-vonku, aby sme si vedeli prestať odohrávať tie svoje nevedomé hry a prečistiť všetkú karmu s tým spojenú.. ..a je rozdiel medzi čenelovaním a ztelesnením - žitie “vyššieho vedomia” .. z toho prístupu žijeme a cez svoju prezenciu, cez svoje pole to sprístupňujeme ostatným - ako žijúci ztelesnený čeneling zjednoteného galaktického Kristovho Vedomia Zdroja cez POSTUPNÉ OČISTENIE SVOJICH KRIŠTÁLOV ÚPLNE - do koreňa si ukotvil Nebeské vzostupené relmy, ktoré prúdia tvojou chrbticou a celou tvojou bytosťou.. to je úplne energia a úplne iný ZÁŽITOK..

Sme vypaľovaní a ochladzovaní, nič z nás neostáva len čisté priezračné kristaly - čisté svetlo - “to”, Kým Sme “a takto tvoríme úplne iné všetko”.. Pre nikoho nie je nič urobené, ty musíš predstavovať to, čo so praješ žiť - majster budovateľ, ktorí tvorí iný (čistý, svetelny) matrix za používania kódov Novej Zeme. (Viď články ku matrixu Novej Teme).


Naciťovať si nonstop - ako sa cíti moje telo? Čo potrebuje, ako si môžem preukázať lásku / vďačnosť / ocenenie v tomto momente ? Dopriať si to, čo telo pýta v danom momente je kľúč.. a áno, každú chvíľu sa to mení, lebo tak často sa menia frekvencie.. naše svetené telo funguje podľa aktuálnych frekvencii.. + Plný Fokus na kreáciu ako tvoje vyššie aspekty / verzie nového hviezdneho človeka - tvoje vyššie seba expresie TVORIA NOVÚ ZEM. Rodíme sa ako verzie Novej Zeme, ktoré sa potrebujú vyjadriť - KOMUNIKOVAŤ ČI UŽ NAHLAS, Po tichu, energeticky, celým telom - AKÚ ZEM KOMUNIKUJEŠ - VYSIELAŠ DO SVOJHO POĽA TAKÚ ZAŽÍVAŠ. Ty si Zem, ty si všetky planéty, hviezdy, slnká - aké je tvoje spojenie so SEBOU AKO S PLANETÁRNYM - GALAKTICKÝM VEDOMÍM, so sebou ako s Vesmírom? To je základ, na ktorom buduješ iné telo / reality / vzťahy. Fokus na Inovácie a nechať padnúť / skolabovať to, čo má, čo nie je v súlade s Novou Zemou.. ČÍM VIAC INTEGRUJEME A ŽIJEME SVETELNÉ KÓDY VEDOMIA NOVEJ ZEME, tým VÄČŠIU SILA A MOC MÁME - náš hlas, naša projekcia je veľmi mocná, s tým prichádza mega zodpovednosť za to, aby sme si boli vedomí toho, čo a odkiaľ zo seba projektujeme - komunikujeme von.

V krku je najviac karmickych uzlov. Majstrovstvo Kominukácie už len svojou energiou je základ. Božská prezencia-ženský princíp - - v akcii - - mužský princíp v nás. Ústa, hrdlo, hlasivky, štítna žľaza si prechádzajú mega prerábkami. Atlantský krištáľ v krku sa aktivuje každému a je prepojený s karmou okolo korupcie.. Srdce vždy pulzuje viac keď navyšujeme, musí rýchlejšie pumpovať krv, mení sa dýchanie, krv, ktorá keď nie je odľahčená, preriedená, keď je hustá, srdce nie je schopné ju pumpovať.. vtedy nastávajú Väčšie Problémy, lebo sme neotvorili určité portály v hrudi - “roztrhanie” / odpálenie srdca - hlavy - celého tela - zvykaj si - vitaj v Novej Zemi = mega expanzie sú len väčšie.. ..Pľúca vyplavujú len viac hlienov, oči pália len viac.. telo ťa vždy vedie, ako si to urobiť hladšie a čo si dopriať.. “človek miluje byť obeťou procesom vzostupu, nie je to preňho komfortné, nedáva mu to logický lineárny význam, snaží sa fungovať podľa ľudských zvykov, noriem, rutín, pravidiel a štandardov a perspektív na všetko - tzv. Ľudské pravidlá hry, života”, a tie “som musela vyhodiť z okna”, lebo vôbec nie su aplikovateľné na 5D+

“Tento” slno-vrat stále fičí, kódy sú viac než Mega, je to zlomový bod zlučovania nášho slnka zo svojimi sestrami a omnoho viac.. Levia Pasáž začína - Biele Lyranske Elohim Levie Bytosti - ich biela sieť / mriežka je viac a viac aktívnejšia vďaka obnovenej sieti Zlatý Orol (Seraphim) a sieti Modrý Byvol (Oraphim)..
Dôležité pochopenia cez moje procesy, čo som zistila - pripomienky:


*Ak vnímaš, že sa ti niečo deje, že sa ti situácie a život deje, vnímaš cez mentalitu obete oddelený od seba nechápajúc / nevidiac ako si tvoríš všetko. ZMENA VNÍMANIA, VYPNUTIE SVOJEJ ĽUDSKEJ HLAVY OFFLINE A ZAPOJENIE SA ONLINE CEZ SRDCE celým telom V KRIŠTÁĽOVOM JADRE NOVEJ ZEME, čo je očistené jadro starej zeme je Mega Kľúč týchto Purifikácií, Unifikácií, Super premien - vzostupných procesov.


**Nulová fixácia sa na niečo konrétne, na niekoho, plná otvorenosť a sprístupnenosť je základ bytia otvorený Iným možnostiam vývoja a vyšším / krajším realitám. Ego/hlava/človek/myseľ sa fixujú, viažu a lipnú na niečom / na niekom, čo je väčšinou aj tak len ilúzia a vôbec nie je-nemusí byť reálne.. keď sme stratení, tak sme stratení.. je to cítiť na našej energii, že projektuje ľudská hlava názory a nemá šajnu..V tom sa dá veľmi ľahko zamotať a točiť sa v tom.. v názoroch a domnienkach hlavy.. Keď projektujeme “to”, kým naozaj sme, energia je veľmi priama, rázna a jasná, nie je tam nič skryté, lebo sa neskrývame za žiadnymi maskami, “aby sme prežili, ayb sme niečo získali” ..

***Ak niekto čaká na pristátie galaktikov - pristáli sme, v tebe sú všetci. Žiadni iní nie sú, a to čo vidíš vonku vo svojich realitách si stále len ty.. “túto tému” vnímame úplne inak, keď fungujeme z multidimenzionálneho vedomia Seba..nie je to už téma.. témy pre človeka nie sú už pre nás témy.. lebo vidíme / chápame / vieme…

V Máji a Júni 2021 boli-sú veľmi aktívne záplavy kódmi a transmisiami Diamantovej Aqualle DNA - Andromedánsky Gén Kristss Aqua Línií, ktorí je cítiť ako

Návraty Ku Vodám -- Andromédy aktivované kódy Modrých Oraphimov Kristos Línií Andromedy - priami potomkovia Jeshuua a Marie Magdaleny prevažne

Krvi A, AB Rh faktor Negatí v so špecifickým tónom Modrej v očiach - pozri text už vyššie v tomto článku - ku kódingovym hybridizáciám Oraphim-Braharama - kódy modro-fialového slnka Andromedy - Aqualínové Slnko - toto je mnohých Domovský Matrix kam vracajú po vzostupe..

(články k tomu sú v archíve - január,február,marec 2021):


Sem patria aj Kódy Modrých Slniek, Siriusa B, pracovnicí s oceánmi, väčšinou aj žijúci pri mori, na ostrovoch - sú špecialisti na prácu s Krištáľovou štruktúrou Zeme a s jej Jadrom v hĺbke v Agarthe a v oceánskom dne - očista a obnova týchto krištáľových generátorov SÚ VIAC NEŽ KĽÚČOVÉ PRETOŽE SÚ TO HLAVNÍ DATABANKY ZEME VŠETKÝCH INFORMÁCIÍ A HLAVNÉ PORTÁLOVÉ VORTEXY DO DO SIRIUSA B - MY, AKO SÍRIČANIA - HLAVNÍ ARCHITEKTI PÔVODNEJ ZEMSKEJ KRIŠTÁĽOVEJ ŠTRUKTÚRY A MRIEŽKY, ktoré boli narušené, čiastočne vybuchli - tak padol Atlanits vo fázach - elektro-magnetickými vibračnými-zvukovými zbraňami, a kvôli tomu boli vybraté z oceánskeho dna dôležité generátory Síričanmi na ich záchranu, pretože obsahovali najdôležitejšie informácie, čo Zem doslova zhodilo do úplnej temnoty - pád do nevedomia, lebo svetelná krištáľová DNA Zeme a jeje populácie išla offline - amnézia.. Tieto Krištály opäť obnovujeme terez už rýchlosťou svetla, ako súčasť dohody Paliador Indigových SolARnych Rás Paidia - viac k tomu v článku Kristov Kód tu v archíve..

- Tí, ktorí nosia v sebe Kóding Modrého Nílu - Maharadži, Mádži Línie

Indigo Krištáľových Rás, čo je opäť priama grálová Línia Jeshuu (bolo ich viac, nielen jeden Jeshua-Yeshua,Ježíš) a línie 18.Dynastie Egypta 5D taranské Serrez Avian Línie vrátane RA zlatej Línie - všetko Kristos Avatari rôznych typov vrátane Venúšanských Kristos Línií - sem patria aj Hathor skupiny..

majú tie najväčšie misie, najviac práce s opravou, obnovou, sprietočňovaním a strážením, spravovaním Brán, zdieľaním informácií v čo možno najčistejšej forme - nastoľujú zjednotené Vedomie hviezdnych národov Zákona jednoty Slnka opäť na Zemi - prechádzajú si vzostupom ako prvá vlna, lebo otvárajú brány a sprístupňujú dúhové mosty do Nebies pre ostatných už Ako Nové Aurora Aquaelle Paradisien rasy tvoriace plne galaktickú de Vzostúpenú Novú Zem, kfungujeme z plne aktívneho DNA Kódingu Fialového Slnka Novej ZEME - Strážci brán Novej Zeme - Kóding Braharama-Oraphim - Indigo Fialové Tóny Grálových Strážcov - Mádži Kráľovských Vodných a Dračích Avatarov sú veľmi aktívne a budú viac.. Braharama sú všetky Kódy Delfínov, Veľrýb, MER-bytostí, naše Aquatické aspekty, Vodné Sirius aspekty vedomia, Andromedánske aspekty vedomia.. S týmto súvisí aktivácia iného dýchania vo vode, žiabre, plutvy.. všetko sú to súčasti svetelného tela, ktoré si obnovujeme presne tak, ako aj rôzne typy krídel - viď článok v archíve s názvom Korene ľudstva..


OČISTA VÔD TELA A ZEME:

Zvýšené Vyplavovanie všetkého, čo nie je zneutralizované, integrované, prežité - precítené celým telom cez tekutiny.. Úplna Výmena a integrácia polarít do jednej cez nulu je Vzostup.. postupnou absenciou ega/človeka. Návrat do Bruška MAtky, do voľného plynutia, bytia vlnou, bytia kvapkou vody a celým oceánom - voda - emócie - MAtka.. Návrat ku Vode - my sme voda a krištály - zvuk-svetlo-kódy- Vedomie

- je to návrat ku sebe ako ku ANdromede. Všetky vody sa mega čistia, Lebo niesli znečistené informácie infikovaných krištálov. Fluidita, polotekutosť, Bytie tokom, voľné plynutie. Vzostup je návrat do svojej tekutej očistenej krištáľovej štruktúry. Je to organický prirodzený proces presahu človeka a úplného rozpustenia všetkých rozdielov a to najmä rozdielu medzi nižším a vyšším ja. Elementy sa čistia, zjednocujú v jeden, prevláda už éter. Fyzično sa zlúčilo s éteričnom ako jedno, všetky relmy ako jeden - to je naše fungovanie od 5D..

Všetko sa zlučuje cez nulu opäť v jedno vedomie a telo. Spánok a bdelosť sú JEDNO. Ako stará zem žijeme nevedome stratení v snoch / ilúziách / v tieňoch, ako Nová Zem, tiene už neexistujú a žijeme SNY V SNOCH VEDOME AKO TVORCI OSTÁVAME UŽ PRI VEDOMÍ, svetelné telo nespí, vedomie nespí.. VEČNÝ POZOROVATEĽ VŠETKÉHO JE LÍSTOK KU SEBA POZNANIU A KU SLOBODE.. Tak si schopný uvidieť zo všetkých dimenzií / úrovní Vedomia NARAZ A VYBRAŤ SI TVORIŤ TO, čo je v najvyššom súlade s tebou ako so Vzostúpenou Bytosťou. Je to krištáľový plazma matrix ČISTOTY A UNIVERZÁLNEJ LÁSKY - SUPER VEDOMIA - HOJNOSTI - “pravej” MÚDROSTI - POZNANIA.

Ako už vyššie v texte spomínané:

Všetko sú to mega procesy PRECHODOV OKOM IHLY, cez ktoré nič, čo je 3D neprejde. Úplná Dekonštrukcia tela/realít/vzťahov/ spôsobov fungovania, žitia, vnímania a tvorby - všetky staré základy sú búrané..ide o to, či si sa rozpamätal na to, že ty máš búrať všetko čo nie je čisté, alebo čakáš než to padne a pýtaš si tak tvrdé lekcie / ponaučenia. Ako človek vždy zájdeme do extrémov, nejednáme, alebo jednáme ale ako naše “neočistené aspekty vedomia” - ako človek. Rekonštrukcia na úplne nových krištálovo čistých jasných priezračných základoch v sebe je to čo tvorí úplne iný Matrix, a hologram, a verziu zeme, ktorú tvoríš, vnímaš, a zažívaš. Keď začínaš fungovať ako “to/ten”, kým naozaj si, je to veľmi jednoduché, organické, prierodzené..ale do vtedy to nie je, do kedy vlastná človečina / hlava stojí v ceste a chce procesy kontrolovať..neodovzdávaš tak moc vlastnému svetlu, človek bojuje - záchrana ega o prežitie.. Ako si zatvárame dvere a komplikujeme všetko sa učíme - Keď vôbec nepočúvame seba a nedôverujeme svojmu vnútornému vedeniu. Keď si stále myslíme, že odpovede na naše otázky nájdeme vonku, keď stále nechápeme, že tie najlepšie a najpotrebnejšie informácie v danom momente môžeme získať len cez prístupy vnútri ku zdroju absolútne všetkého, tak si všetko len komplikujeme a sťažujeme, sú to veľmi drahé lekcie. Myslenie a rozmýšľanie je nahradené procesovaním dát na kvantovej úrovni. Naše tele Novej Zeme funguje kvantovo v gamma svetelných frekvenciách, kde človek ani ľudské telo nedokážu fungovať, preto sa to trénuje a zmajstrováva. Prechádzame si úplne všetkým naraz: mega svetelnými Aktiváciami vedomia, spomienok, kozmickej pamäte na seba a na úplne všetko, vyplavovaním všetkých starých dát - tvorby starých kódov a bunkovej pamäte - všetkých typov Akášov z tela von - vybielovania identít / ľudskej pamäte, neexistuje nič iné iba tento moment teraz, Kde máš všetko k dispozícii, keď si ty sprístupnený na dráte, prepojený a plne prítomný, čiže si úplne pri vedomí v nule, kde sú všetky možnosti k dispozícii, kde existujú všetky dáta a informácie v ich pôvodnej úplne čistej, nepoškvrnenej svetelné kódovanej forme. Ty si Kódovač, dekódovač, prekódovač – a to je pointa vzostupu, čiže úplného prepisu Svojho genetického mejkapu, úplného prepisu svojej DNA. Novú Zem žiješ ako čistá svetelná hviezdna bytosť “z nula človeka”.. Z tohto momentu teraz naviguješ PLNÁ OTVORENOSŤ - SPRÍSTUPNENOSŤ - VĎAČNOSŤ V AKCII - LÁSKA V AKCII, ktorá sa “nehrajušká z 3D aspektmi vedomia”, nehrá tie hry na vybratie si strany - Bytie Pre niečo a Proti niečomu.. stará zem je večný boj nejakých strán.. rozoznať to, vybrať si svätý pokoj a mier je kľúč - tak si vyberáš to, čo ťa vyslobodzuje a prináša - aktivuje mier. Únik nie je sloboda… cesta je do jadra a do koreňov všetkého 3D - pamäť - vedomie - ako to všetko vzniklo každým jedným a ako si to všetko odtvorí - pretvorí - prepíše všetky SCENÁRE A PRÍBEHY - vymieňa sa hologram svojou prácou s kódmi a intenzívnym rozpúšťaním separácie, integráciou polarít a zmajstrovaním duality v sebe, vo svojich realitách zvnútra von.
S úctou, RAdosťou napísala

Maria Aramatena

2,431 views

Commentaires


bottom of page