top of page

Avatari Novej Zeme-Nový Elohim-PaRAdisien RAsa-TerraNova Budovanie,Oddelenie Zemí-Finále, 2022-2025

Updated: May 28, 2022

Kľúčové Kódy ~ Slová ~ Témy na 2021-2022-2025 ♾


MAJSTRI BUDOVATELIA zvnútra von budujú cez Ukotvenie Neba na Zem - Vysoké Kozmické a Celestiálne Relmy -

RASA RAJA A NEBIES - Pravý Eden - mega Výstrel a Rozkvet toho, čo PRAMENÍ Z NAPOJENIA NA PRAVÝ ZDROJ UNIVERZÁLEHO VEDOMIA AKO TAK VŠETKO TO, ČO JE NAPOJENÉ NA PADNUTÚ HVIEZDU - Obmedzený Systém Energie-Vedomia - Obmedzený energetický Príjem (vlastné mentálne barikády a príbehy obete) -

veľmi rýchlo tento prameň vysychá, odumiera, zaniká, lebo nedošlo ku potrebným Tranzitom do počiatočných frekvancií Novej Zeme celým telom...

Nový Elohim - VZOSTUPENÍ MAJSTRI - AVATARI NOVEJ ZEME ju materializujú, lebo sú jej základným

STELESNENÍM TERRANOVA KÓDOV VEDOMIA A TELA Vzostúpenej ZEME, čo je postupný preoces ich ukotvovania, práce s nimi a vymazávania všetkých 3D setov kódov človeka, čiže všetkých pamäťových databánk človeka Čo koreluje s celým Kozmickým Akašom, lebo “je potrebné komplet celú galaktickú karmu / fungovanie z nevedomé programingu z tela vyplaviť na etapy, vynulovať / sprocesocať, POCHOPIŤ PLNE LEBO LEN TAK SA TO DÁ UZAVRIEŤ A UŽ TO NEOPAKOVAŤ, aby si tvoril Úplne inú budúcnosť teraz z iného stavu vedomia “ako kedysi”.. Ako človek, ktorý funguje z ľudskej hlavy,riadi sa a identifikiné sa s tým, čo sú 3D kódy, samotné ľudské telo prestáva fungovať, hlava je uplne vypínaná, veľa krát príde ku skratom kvôli neschopnosti procesovať len viac energie.. treba si to umožňovať, učiť sa stabilizovať v nových vyšších frekvenciách - preladiť úplne na iné transmisie, vedome na tom pracovať, prečo ? lebo akákoľvek tvorba 3D kódov vedomia už neexistuje v dimenziách vedomia Novej Zeme... samotné Ľudské telo he konštrukcia kríža a trpitela na kríži, je to opačná Geometria Padnutého Metatronovského Univerza - Prvý časový matrix, kde sa funguje z karmického najťažšieho zaťaženia v tele - uhlíková (karbónová) štruktúra je premieňaná, úplne jadro atómu - atómové kódy, nuklearne kódy, Kozmickávu Mega radiácia, rýchlejšia krištalizácia tela, kostí, zubov, očí, pľúc a solarizácia, plazmovenie - ohrievanie - roztápanie očistným ohňom - SOLAR plameň - slnečné vedomie- svetlo duše - telo duše, nadduše (monád) a Zmrazovanie - plazma (galaktické vedomie).. 🔥💎🔆

🌳💎🌳

🗝

TY V NÁRUČÍ ZEME, TY AKO NÁRUČ ZEME, KĽÚČE AGARTHE, V OCEÁNOCH (Sirius B), HLBOKO V JADRE ZEME + super dôležitosť Prepájania a Zjednocovania Earth Star čakry pod chodidlami & Soul Star čakry nad hlavou v Jednu ~ zjednocuješ tak hviezdnu bránu vedomia 1D Agarthu a 12D Aramatenu + ukotvuješ hviezdne rodiny duše, nebeské relmy cez svoje vlastné sprístupňovania, svoje Vzo-Vstupy a Zostupy ~ tok energie tvoriaci ležatú Osmičku - Toroid = Jabĺčko ~ nastolenie vlastnej výživy Zdrojovým Svetlom, Univerzálnou energiou/životnou silou.. to má tú najväčšiu hodnotu - univerzálna životná sila, ktorá cez teba tečie.. ♾🍏♾

.. dýchaj pomaly hlboko nielen celým telom, každou bunkou, ale špeciálne svojimi chodilami nadychuj celú Zem, a to najmä keď ich máš v zemi zakorenené.. dve nohy ako jedna ~ si Nový Strom - Nové Semienko / Kvet / Plod.. (ku viac info náruče Zeme Viď predchádzajúci článok ku SuperHojnosti).

🌳🍏🌟


🔆

TY SI ÚSVIT NOVEJ ZEME - ten najväčší DAR, tvoja sloboda a vzostup, tvoje Zlaté Zdieľania - Naša DNA je zlatom pretkávaná a naša tvorba ako taká... Všetko nesie tvoj Kód, Tvoju DNA... Ty musíš byť svoja priorita, tvoj dostatok energie, naplnený Pohár, Hlboké prepojenie s inteligenciou vo svojom tele ako v tele Zeme, Slnka, Hviezd - Vedomie a Telo ako Jedno tiež.. a tvoje budovanie MerKAby cez výmenu, pretočenie, vynulovanie, zjednotenie polarít... Tiene a svetlo ako JEDNO...

🌈

Avatari Novej Zeme sú Tu a Teraz - ich dostatočný počet už existuje na to, aby sa spájali a navigovali Loďou Novej Zeme do len vyšších dimenzií - Nová Elohim Paradisien RAsa - Vzostúpení Majstri Budujú na TerraNova Kódoch Nové Siete, Systémy, Spoločnosť, Civilizáciu, ktorých zaklady sú v každého svetelného Tele.. POTREBNÉ ZÁKLADY Kolektívy Novej Zeme POLOŽILI 2020.

.. Každý cez svoje vlastné nové základy a nové spôsoby fungovania ~ úplné Odpojenie sa za 3D matrixu (jeho dekonštrukciou v sebe, vo svojom tele, vo svojom ľudskom spôsobe fungovania a tvorby žitia).


KOZMICKÉ ZNOVUZRODY, PÔRODY SVOJICH NOVÝCH VERZIÍ ZO SVOJEJ NEUSTÁLE ČISTENEJ A PRERÁBANEJ JASKYNE KREÁCIE (prvá druhá čakra ako Jedna) ~ základy seba ako Nového semienka - dieťaťa novej Zeme a zákľady hojnosti a alchýmie ktoré sú iné “ako tie Ludské verzie” vrátane základov Podporných systémov Novej Zeme ~ Pozri predchádzajúci článok / videá a ďalšie texty Ku Super Hojnosti a Alchýmii Novej Zeme, lebo tam je viacej ku Deťom - Bábätkám Novej Zeme, ale trocha v inej forme a podobe, než by si človek predstavoval..

Návrat Hojnosti cez Čistotu stelesneného Božského - Zdrojového Svetla v sebe, čo je tiež jadro achýmie - Zlatá slnečná Solarianska DNA éterov - Si Zlato, čo tvoríš je zlatom vytkávané - organické božské semienko vysádzaš.. Svetelné Diamantové Dúhové frekvencie a Dúhové Mosty sú základom Hojnosti a Bohatstva Novej Zeme vnútri-vonku... Kódy Alchýmie sú len silnejšie - zvuk zlatých mincií...

Všetko sa Buduje, je to DAR NOVEJ ZEME Sebe za všetkú tú prácu, v prvom rade za postupnú opravu svojej diamantovej (kristos) slnečnej DNA, za budovanie vzostupného vozidla a vyslobodenie sa, čo je Masívna služba všetkým - oslobodil si všetky svoje línie a generácie, ktoré boli uväznené v 3D cykloch tak dlho... od odpojenia Zeme jej vychýlením v etapách počas a po páde Atlantisu.. a Po Vytvorení Tmavého Panteónu falošných Bohov-Kráľov, alebo zdegenerovných autorít, vládcov - zneužívanie moci a technológií... 9000 pnl Bola Zem odpojená od zvyšku domova úplne, v karanténe, uväznená v čiernej diere padnutého slnka.. Toto si každý čistí z tela, celú KOZMICKÚ PAMÄŤ - KOZMICKÉ AKÁŠE POSTUPNE ALE VEĽMI ZRÝCHLENE, PÍŠEME NOVÉ AKÁŠE AKO NOVÝ KOLEKTÍVNY ELOHIM.. TU SA PRESHAUJE Akýkoľvek individuálec, lebo každý jeden avatar Novej Zeme funguje ako Zjednotené Hviezdna Národy jednoty SLNKA - Kristos AR-RA vedomie - očisténé Kódy Stvoriteľa, kráľov, Kristos vedomia... Kódy Vedomia a tela Novej Zeme stoja na presnom opaku ako tie 3D Zeme...Link na neustále aktuálne video, ktoré bolo vytvorené 7.9.2022:Nová Zem je tvorba na dvojkových Kódoch Majstrov Budovatelov, ktorý opravili, sprietočnili a spravujú VŠETKÝCH DVANÁSŤ UNIVERZÁLNYCH HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA VO SVOJOM TELE POČÍNAJÚC AGARTHOU VNÚTRI ZEME, Zemskou hviezdnou čakrou pod Nohami, až po ARaMAteNu a Hviezdnu čakru duše.. všetko v tele, v každeho planetárnom kozmickom Svetelnom Krištáľovom Plazma SolAR Tele (iluminačné telo).. Toto už je fungovanie ako Systém hviezdnych brán a Multidimenzionálna Galaktická Bytosť Svetelného Zdroja - UNIVERZÁONEHO VEDOMIA A TELA. Toto už nie je ľudské 3D telo a ľudské 3D vedomie, rozmýšľanie… My procesujeme dáta celou bytosťou, kvantovo skáčame v čase, 3D človek všetko spomaľuje, lebo nefunguje z kvantových stavov vedomia a z jednoty... preto je to postupná úplná ZMENA fungovania...


Všetko potrebné sa už udialo “z vyšších perspektív sa vzostupné okno uzavrelo“.. Nič a nikto, čo nemá kódové Základy Vedomia Novej Zeme vo svojom tele, nepostupuje, lebo nie v rezonancii, neukotvil a nestelesnil dostatok svetla na to, aby jeho telo mohlo pokračovať ďalej - nie je aklimatizovaný na Galaktickú čistú krištáľovú plazma klímu už Novej Zeme.

Akú verziu Zeme žiješ vo svojom tele, takú vidíš na okolo seba, lebo to je tvoje plátno na ktoré premietaš súbory kódov buď obmedzeného Vedomia 3D človeka alebo už vyslobodeného multidimenzionálneho vedomia Seba ako Zdroja Vedomia všetkého.. Na akú dimenziu a Verziu Zeme, verziu realít, takú vyživuješ, tvoríš...


💎

Každý, kto je zakladateľom novej Paradisien Rasy nového Elohima (každý má ten potenciál v sebe, toto nie je hra na nadradenosť, špeciálnosť a porovnávanie sa), čo je SIEDMA KOREŇOVÁ RASA A ZÁROVEŇ DUHOVÁ RASA SIEDMYCH NEBIES (Aurora matrix ANdromedy) Sa navracia ku svojim hviezdnym svetelným rodinám, keď sa sám Navrátil do toho, že je čisté Vedomie, SLNEČNÁ SVETELNÁ BYTOSŤ - očistená a vzostúpená Kristos Hviezda (nová Zem), “sa dáva prirodzene organicky dokopy s novou, tou pravou rodinou, ale už nie karmickou“.. LEN cez svoju očistu vzťahov, ultimátne ten so sebou, a tvorí úplne iné komUNIty. To sú zaroveň Vzostupné platformy tranzitné zóny, “bezpečné zóny“, do ktorých ťa GAIA AKO SLNKO AKO HVIEZDY V JEDNOM PRIRODZENE VEDIE AK SI HLBOKO ZJEDNOTENÝ SO SRDCOM A TELOM ZEME vo svojom tele - VŠETKO JE VNÚTRI - Vnútorná Zem je kľúč na Vzostup - jej plná integrácia celým telom.. je to proces, jedna aktivácia, jedna spomienka, nie je integrácia, ale počiatom návratu tejto dimenzionálnej pamäte - vedomia Agarthy, “odkiaľ Nová Zem je rodená“… z hĺbky Krištáľoveho jadra Zeme vnútri každého..


Pokračuje len tvorba z čistoty srdca, čo je

TVORBA NA TERRANOVA KÓDOCH VEDOMIA NOVEJ ZEME UKOTVENÉHO A ŽITÉHO CELOU BYTOSŤOU NAPLNO ~ Sme “nová generacia super bio kvantových počítačov” - ultimátna technológia nielen Na Vzostup ”a dosiahnutie plného Galaktického a Kozmického Kristos Vedomia, ale aj na Budovanie Vyspelýceu Galaktickych Civilizácií, ktoré sú v súlade so zákonom Jednoty = Zjednotené hviezdne národy Vzostúpených Majstrov ukotvených do svojho koreňa - tela - Nebo na Zem cez Zem do Neba, čo len zosilňuje čistenie vyplavovanie odohrávanie si toho, čo je “Padnutým majstrom deštrukcie”, odohrávanie si seba ako 3D človeka (padnuté a uväznené vedomie) tvoriaceho 3D Zem, lebo takú konštrukciu kríža v sebe nesie s 3D systémom presvedčení, že sa musí bojovať, trpieť, “tvrdo makať”, hnať sa za niečim, nevedome vyznávať a podporovať to, čo je opak lásky a opak života, opak slobody, čo je samotný Ľudský štýl života a spôsoby fungovania, tvorby žitia - Proti vlastnému svetelnému vedomou-telu, koreň zrady a straty krídel (neslobody), stratenie sa v znečistených prekrútených informáciách o všetkom..…


Ďalšie kontinuálne aktuálne kľúčové témy:


MATURÁCIA Z GALAKTICKÉHO VEDOMIA V SEBE - ZMAJSTROVANIE Seba a svojej tvorby Novej Zeme V PRAXI zo Navrátených Vzostúpených Stavov Univerzálneho vedomia a úplné zmajstrovanie duality cez integráciu polarít ~ Žitie Budúcej Verzia Seba Teraz lebo už nežiješ zo žiadnej separácie / limitov / obmedzení na Vedomí a svojich potenciálov a už nežiješ z nedostatkov / nedostatočnosti a kompenzáciách si nedostatkov bezpečia dôvery lásky dôležitosti v sebe.. lebo to je všetko 3D mentalita (obeť - vinník/ kráľovstvo tyranov, kde odovzdávaš moc egu/svojmu 3D aspektu vedomia).


~ Super kľúčové je Zmajstrovanie

Bytie v Oku Búrky, bytie Okom Búrky, NAVIGÁCIA z oka búrky, Tvoja Kotva v strede vesmíru - vibruješ na Gamma Frekvenciách (Kódy fialového slnka), ale nie ako nejaký únik, ale ako Svetelný Majster, ktorý si dekonštruoval svoje väzenie, integroval všetky svoje tiene - neprijaté, odmietnuté časti seba a svoje svetlo zároveň - pre nás neexistuje dualitná vojna, galaktické vojny, vďaka ktorými 3D Zem zaniká, čiže tí, ktorí ostali v pascách vedomia, zataiaľ čo potrebné skupiny už vzostúpili... presne ako počas Kristického Avatara Jeshuu, Márie, Marie Magdeleny a ďalších iný - on na tom kríži neskončil a cez svoj vzostup tak otvorili brány - položili základy pre 2012 - 2021 - sleduj ten číselný kóding... 5 je Kristove Číslo, je to však Ženský typ energie, ktorý rodí mužský a detský (nové dieťa).. 666 čo sa Novej zeme týka už je kóding Hojnosti, už nie nie väzňa... Kód Boha nahrádza kód psíka na vodítku.. (najväčšia Sirius deformácia Indigo rás, ktorú si každý čistí, lebo je to základ 3D matrixu)...


HĹBKA PREPOJENIA VNÚTRI, ŠÍRKA EXPANZIE SRDCA-VEDOMIA, VÝŠKA KAM, VYLETÍŠ - TY UŽ NEFUNGUJEŠ TAM, KDE SÚ BÚRKY, LEN PREJDÚ OKOLO A TO JE VŠETKO... TY SI TÁ OČISTNÁ MEGA AKTIVAČNÁ BÚRKA ČÍM VIAC ZDOROJOVÉHO SVETLA TEBOU PRIRODZENE TEČIE..


Navigácia dimenziami vedomia seba, Kolapsy všetkého do jedného bodu a Budovanie, žiješ z úplneho presahu doby, času, 3D verzie ľudskej Zeme... Ty sa učíš zmajstrovať Kolaps do Jedného Bodu a prácu s časom... alebo toho budeš obeťou.. tak sa učíme v praxi, keď zistíš, že nemusíš byť obeťou harmonickej konvegencie, ale vieš to využiť a pracuješ s tým.. Všetky dimenzie, existencie, hviezdy, planéty, všetko v Jednom ako JEDNO Vedomie. Precíť tvoje vedomie-telo ako Jedno Vedomie-telo s Gaiou ako s Hviezdou, Slnkom, s Gaiou vo všetkých jej evolučných fázach, vo všetkých časových matrixoch a Harmonických Univerzách, v náručí ťa zavedie tam, kam treba... Láska a vďačnosť, jednota s ňou v SEBE, len hlbšie spojenie s ňou je kľúč, prenikaj do hĺbky Agarthy...Tento obrázok úplne vystihuje dianie, vývoj 2021-2033... Čím viac naňho pozeráš, tým viac aktivuješ... je v ňom mnoho….


Poďme ďalej:


Oddelenie Zemí - Finále sa deje v každého vnútri a v každého svete, živote.. v každom ako v. mikromozme, ktorý sa má zjednotiť s makrokozmom a prejsť do iných rovnín svoje existencie - ty si skolaboval všetko do jedného bodu, vyresetoval všetko na PRAPOČIATOK KOLÍSKY LÝRY, KRÁĽOVSKÝCH DÓMOV - SFÉRA GODHEAD, ČO JE PIATY ČASOVÝ MATRIX A ZAČÍNAŠ FUNGOVAŤ Z ÚPLNE NOVÉHO ŠIESTEHO HARMONICKÉHO UNIVERZA , nečakáš kým sa ti to udeje, lebo to je chyták a pasca vedomia tiež... Zlomové radikálne rozhodnutia, ak si v dualistickej realite, je čas vybrať si Seba a žiť z Jednoty - reality Novej Zeme nemôžu plne pristáť, keď podporuješ niečo, čo ťa oberá o energiu, čo je duálny konflikt, čo nie je spolutvorba Novej Zeme ako takej...


Už júli počas pasáže Siriusa som vysielala a písala o Transmutácii Kódu Psa na Kód Boha - Dog star to God Star... to pokračuje pre kolektívy....


Oprava 666 pretočených 999 - tzv. skrinka zaklínadiel a jadro amnézie, kómy, nevedomého snenia ego ilúzii o všetkom (nočná more) - odpojenie Svetelnej DNA -

čierna Kocka v Mekke a Krist na kríži - základy bojov, vojen, separácie, otroctva, utrpenia, obmedzovania sa, vyznávanie niečoho, čo je lunárne telo-vedomie-Matrix kultu smrti, neslobody, straty krídel, čím viac to uctievané, a je žitý 3D ľudský štýl ako taký, tým väčšiu silu 3D má, lebo je to každého vnútorný systém nastavení Proti Sebe - všetko je úplne naopak ... Celý moderný ľudský spôsob žitia je Odovzdaná moc von autoritám, ktoré každé riadia, regulujú, normujú, pravidlujú, že ako mám žiť a fungovať a každý, kto sa neriadi 3D pravidlami, normami je nebezpečný pre spoločnosť, je na hanbu.. vina, krivda... toto sú mega čistky poníženia, znásilňovania na energetickej úrovni, ktoré prijal každý sa ľudskú normu života... Strach zo súdenia, odsúdenia, zahanbenia je hlboký.... a loajalita tomu, čo predstavuje najväčšie väzenie a degeneráciu deštrukciu DNA je tiež hlboko -- závislosť na trápení sa a na válčení v sebe sebou - separácia medzi tieňom a svetlom, medzi polaritami ako takými je obrovská a separácia medzi dimenziami vedomia je tiež.. každý si to rozpúšťame - závoje amnézie, strachy z tmy aj svetla.. ľudské komforné zóny a spoľahnutie na vonkajšok sa musí stratiť.. o tom je RAST a Návrat do Bytia tým pravým ZDROJOM doslova...


V premene trojok a šestiek a deviatok ( 3-6-9 kód kreácie) --

V tom tkvie každého reset... unplugging - odpoj sa úplne.... len tak sa môžeš napojiť na čistý krištáľový plazma matrix Novej zeme - kľúč hlboko v sebe, v Agarthe...

Cez svoj Úplný Reset 3D matrixu - pasce vedomia, galaktickej kolónie, kde sa odohrávajú galaktické, energeticko-informačné vojny a tzv. Kult smrti v každého tele.. mnoho krát spomínané Kráľovstvo tyranov - falošných Bohov - 3D ako opačný Metatronovský 1.H.U. a 1. časový vibračne najshustejší matrix mega separácie medzi polaritami a najväčšia oddelenosť od zvyšku Domova - je to systém Padnutej Hviezdy - čierna vysávajúca diera, na ktorú je 3D človeka napojený a netuší, žije si svoj šťastný život (sebaklam).. Tzv. vyznávanie smrti je ľudský spôsob fungovania ako taký - 3D matrix a jeho systémy vyznávajú opak života, kult smrti a nastavenie, že sa musí trpieť, musí to byť boj a musí to byť ťažké bla bla atď.......

Odobranie moci hneď zo začiatku, zadupanie tvojej dôstojnosti hneď v rannom štádiu - ale to je dualitná hra vojen, ktoré si každý vybral zažiť na vynulovanie galaktických vojen v sebe za seba a Vyslobodiť sa cez Opravu 666 (otočená 999) - 3D matrix uväznenia opačného Metatrona - uväznenie v padnutom systéme dookola - vyňaté číslo 13 - číslo galaktického šamana, Vzostúpeného Kristos Vedomia-MATKY 13.dimenzia, ktorá otvára všetky tie ďalšie...

13:20 Kód Majstra Stvoriteľa - Architekta vesmírov - Z tohto obnoveného kódu v sebe žijeme ak si to umožňujeme....


Pre Mňa sú už šestky číslom hojnosti a dvojplameňa - opraveného očisteného dvojplameňa Novej Zeme a Očistenej svätej trojice a rodiny v sebe... Cez nápravu šestiek opäť otvíraš 8 a 9.Dimenzionálny Portál Oriona VON do Lyranského Avatar Matrixu, do GoDHead matrixu a Vzostupných Andromedásnkych matrixov, do Šiesteho H.U. Nového Človeka... Z toho vedomia fungujeme - z tých prístupov s vstupov najprv, postupne ho stelesňujeme..

Venúšanské Línie Melchizedek Kristos Vedomia - Venuša je materinský strážca Zeme a Sirius Vyššie Ja, ale tam je tá najväčšia deformácia - tzv. vedomie a telo antikrista v každom, čiže ego-nižšie ja prezlečené za vyššie ja (tzv. falošný zdroj, vzostup ega), ktorého je plné pole...

Venuša je tiež hlavné ''tréningové a liečiteľské miesto'' pre kristos Línie,

najmä pre držiteľov grálov - najmä pre druhý grálový bod - 2D - v Izraeli a v Mexickom zálive pod vodou (Atlantis a Sieň Amenti).

Aktuálne pracujem so Zostupom Zlatého Slnečného Disku a Diamantu na vrchole tohto disku hlboko do jadra Zeme, do toho môjho - 10 čakra.. SOUL STAR ČAKRA ZOSTUP DO EARTH ČAKRA, ICH VÝMENA, ZJEDNOTENIE.. SVOJU PRAVÚ OČISTENÚ HVIEZDNU RODINU - MONÁD SI KAŽDÝ UKOTVUJE..Pozrime sa ešte raz na:

''Kabal'' - Kabah a MerKaBah - deformácia, inverzia kódu 666 - zaseknutie sa v reinkárnaciách do padnutého Obmedzeného systému.. premieňaš šestku z kódu psa opäť na Kód Boha, zvrátený Metatron a opravený Metatron - pôvodné Harmonické Univerzum - Nový RAsa RAja 6.Harmonického Univerza - kľúč je Zmajstrovanie Duality, integrácia polarít cez ich výmenu, vynulovanie nábojov a zjednotenie - 01010 kódy resetu - každý si resetuje svoj vlastný matrix.. Kľúč je Budovanie MerKAby - jej šesť cípov, čistiť si všetky vzťahy v sebe, teda ten so sebou, Očista krvi, krištáľov vnútri, Zcelistvenie Sa, Návrat ku Sebe ku ako Zemi, Slnku, Hviezdam.. Solárne telo nahrádza lunárne (tmavä kocku) - Návrat do svetla, do neba cez integráciu tmy, pekla... Deň zúčtovania - Dharma vynulováva Karmu.. Návrat do Svojej Sily a Moci ako suverénny Stvoriteľ.. Očistený Kód Boha a Kristos vedomia - Kódy Novej Zeme...

MEGA SILA A MOC SVETLA - JARDO SILY V SOLARE NOVEJ ZEME - V SRDCI - KRÍDLA RÔZNYCH TYPOV SÚ TIEŽ ZÁKLAD VZOSTUPU... V NICH JE TÁ NAJVÄČŠIA MOC STRÁŽCU A SPRAVOVAČA UNIVERZÁLNYCH HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA... STRÁŽCA GRÁLOV, STRÁŽCA PORTÁLU ORIONA, UŽ ŽIADNE ZNEUŽÍVANIE MOCI, ZNEUŽÍVANIE TECHNOLÓGIE - KAŽDÉHO TELA - BOŽSKÁ VÔĽA V KAŽDOM NAHRÁDZA ĽUDSKÚ EGO VÔĽU, AK SI TO DOVOLÍ, a viem, že ego bude bojovať s týmito procesmi za každú cenu, preto musí byť lámané.. aj u Mňa to tak bolo, najprv som sa učila cez úplnú devastáciu a samé straty, kým som sa nenaučila, ako si tvoriť hladšie a rýchlejšie...

Poďme ďalej - Ďalšie Kľúčové témy súviace s tými zmienenými vyššie:


NEAPLIKOVATELNOSŤ všetkých ĽUDSKÝCH PRAVIDIEL, PERSPEKTÍV, NORIEM ŠTANDARDOV. Jediný človek si stojí v ceste, keď chce ostať otrokom svojej hlavy/ega.

3D Človek príliš závislý od 5 zmyslov, ktorými vníma a myslí si, že to je realita…

Ľudské zmysly a spoľahnutie sa na ne - už to nie je možné, tie sú otupené zmysly, ktorým vidíš ego ilúziu.. preto prídeš o tie zmysly dočasne - potrubie sa oprabuje, aby mohlo prúdiť viac svetla, ak si však dovolíš ich upgrejdovať, nezasahovať do toho ako 3D človek, ale podporiť to, ak si dovolíš úplne naštartovať vnútorné zmysly - postupne celým telom a poľom vidíš - cítiš - počuješ - chutnáš. Rozmazanie videnia a ľudská snaha napraviť to.. to je tak zo všetkým... človeka sa snaží a netuší čo sa naozaj deje a ako sa má podporiť - pýtaj sa seba, tam sú odpovede - vnútroní vedenie....

Nepočutie vonkajška - ale vnútra, odzvučné ťa a upriami ťa dovnútra, vonku nič podstatné nie je, je to všetko vnútri !

Sem patrí aj Strata ľudskej hlavy.. mozog srdce solar pľúca sú všetko v jednom a celým telom to je.. procesuješ dáta ako nová generácia procesorov - počítačov…


🎶

Energetické Zmajstrovávanie KomUNIKácie celým telom, svojim hlasom,

Sila a moc hlasu - zvuku - tvojej projekcie ako takej -

Hlasová a energetická komunikácia, hlasivky, tóny, sila hlasu - jedno je, čo si myslíš, že projektuješ a čo naozaj projektuješ.. plná prítomnosť v sebe = Bytie pri vedomí, frekvencia Vďačnosti, lásky, ďakuj svojmu telu.. ako sa rozprávaš so svojim telom ? Nádherne ti odpovedá.. je to tvoj Výtvor... Self-talk - ako so sebou komunikuješ? Vnímaš ako telo ti dáva odpovede svojimi reakciami ??

Čím hlbšie si v tele, tým viac sa uvoľňuj, a keď hlava dominuje, premiestni hlbšiu pozornosť do tela.. vonkajšok len rozpýtelnie... tvoríš zvnútra všetky svoje virtuálne reality.. len viac tak pochopíš, spoznáš a môžeš robiť zmeny, netvoríš už tak karmu, keď si vyberáš inak, ako Vyššie Ja.. karma neexistuje v Novej Zemi - “cesta Dharmy a žitie z osvieteného stavu, z Nirvany”.. “Naša normálka..”


 • Dream a New dream 🌈💎 + Zmajstrovanie fungovania v Sne,

 • Sústreď sa na to, čo získavaš - Seba ako Všetko :) a čo si praješ žiť z hĺbky duše.. zhmotňuješ pocit RAJA v sebe :)

 • Remember the Magic, ✨

 • Shock waves - vlny šoku,

 • Trinity Brány 13D Zakladateľov sa naplňujú, s tým súviasia Archy a všetky Hviezdne brány v tele - Vzostup - kľúč je tvoje svetelné telo - Ty ako Kristalove Jadro Zeme, ktorým tečie len viac svetla, nová generácia krištálu - Telo Pokladov - Svetelne telo Zeme - tvoja hviezdna loď - KRIŠTALIZÁCIA solarizácia, plazmovenie OČÍ, PĽÚC, KOSTÍ, ODHUSŤOVANIE ROZTOPENÍM A ZMRAZOVANÍM,

 • Pôrody čistých verzií seba v čistejšom tele - vyššie seba expresie - Jaskyňa kreácie v tele,

 • 🎁 Dar Novej Zeme sebe, nám - cesta Dharmy a vyššieho poslania - Slúžiš opäť celku Svojim návratom do čistoty svetla / srdca / cez svoj vzostup / vyslobodenie sa.. “Nová Zem je za odmenu, ale nerobíš to pre nejakú odmenu, tvoje ego v tom nemá prsty a nechce nič získať alebo kompenzovať si niečo”.. Nová Zem sa nedá zakúpiť, ale stojí ťa to všetko, čo máš a oveľa vrátane financií, ale hlavne TEBA NAPLNO - All In or Nothing. Všetko alebo nič.. Každý štedro zdieľa úplne všetko… tu sa nič nedelí, všetko je pre Celok, pre podporu Svetla - tela - vedomia Všetkých ako Jedného..

 • Bytie na šalát / na kaši sú Naša normálka a tiež aj fungujúci vedome v lucídnom sne = Gamma Frekvencie sú kľúč a KUNDALINI SPRIETOČNENÁ DO ÔSMEJ ČAKRY - Si samostatný Zdroj napojený na pravý Zdroj všetkého v sebe a na Systém už Vzostúpenej Slnečnej Kristos Hviezdy, už nie tej padnutej...

 • Na aký typ reality / na akú dimenziu sa Sústreďuješ, takú zažívaš.. Kontinuálne len sillnejšie kódy Štedrosti, Darov, Super Hojnosti Dúhových mostov ti ukazujú, kde sa oberáš o vlastný Výstrel / Rozkvet ~ čo si dovoluješ / nedovoľuješ zažiť - žiť - vy-tvoriť z úplne iného semienka a pôdy (z iných kódov Vedomia=iná DNA) v sebe ~ Pravý Raj, toto sú kódy Mega Edenu 🌈 ktoré ukazujú všetko, čo ním nie je a prečo a kde si brániš - oberáš sa … cez Nebeskú bránu neprechádzajú “staré príbehy / obmedzenia / hry/ výhovorky / námietky / únikové ochranné mechanizmy malého ja (3D ľudské ja/ego), ktoré “bude bojovať so vzostupnými procesmi za každú cenu” ..

 • KRÍDLA SA DO KRABICE A VÄZENIA NEZMESTIA... RAZ KEĎ TO PRESIAHNEŠ, NIE JE CESTY NASPÄŤ, SI FUČ, ZAPRÁŠI SA ZA TEBOU..

 • Vzostup je iný level prebudenia v Sne a zmajstrovanie fungovania v Sne. Je to “iný level”, úplne iný proces než “ľudské hry na prebudených, vedomých a bytí v transformácií”… Spirituálno je tiež cesta do určitého bodu, keď vieš, že si SPIRIT...


❣️

Vyššie Ja - rôzne levely vyššieho Ja - AKÁŠOV ODOMÝKAME A INTEGRUJEME - rôzne dimenzionalne levely Akášu až po GodHead, z ktorej fungujeme, ktorú ukotvujeme a žijeme ju postupne naplno nastálo = vzostup tela (ide sa ďaleko za GodHead Sféru do 6.H.U). Sú to všetky evolučné štádia a časové matrixy Zeme - rôzne H.U. .Všetky stelesňujeme.

KRIDLA SA DO KRABICE A VÄZENIA NEZMESTIA... RAZ KEĎ TO PRESIAHNEŠ, NIE JE CESTY NASPÄŤ, SI FUČ, ZAPRÁŠI SA ZA TEBOU..

🗝💨

Radikálne rozhodnutia nútenej oddelenosti a odseparovania sa..

ODDELENIE ZEMÍ NA KAŽDÉHO INDIVIDUÁLNEJ ÚROVNI PREJAVUJÚCEJ SA KOLEKTÍVNE - Dualistický typ realít a vzťahov - musíš si vybrať seba, ak si praješ Žiť reality Novej Zeme, lebo tie stoja na JEDNOTE, ČISTOTE, UNIVERZÁLNEJ LÁSKE-VEDOMÍ...


🌱🔆

Ty si úsvit Novej Zeme - Keď slnko zapadlo na východe a vyšlo na západe :)


🌀🧬

Najväčšia Transmutácia - cez zmeny perspektív - Expanzia za staré obmedzenia na vedomí Štartuje prepis DNA !

Docvaknutia a Aha momenty - tie sú na nezaplatenie!


🗝❣️🗝

Kľúč ku sebapoznaniu je kľúč ku absolútne všetkému. Ale vedieť ho aplikovať v praxi je úplne iná súčasť procesov. Aplikácia poznania seba, čiže vedomia seba ako Zdroja všetkého vedomia do praxe je vzostup v praxi.

🌟

Majster -

Pán svojej Frekvencie bez ľudskej ego kontroly, snahy, ale zmajstrovania seba ako energie dýchaním, fokus dovnútra, cítením, pocitovo, len väčším uvoľnením sa a zmajstrovanie toho, na akých frekvenciách vibruješ.. TVOJA Ochota zdieľať a podeliť sa, tvoj prístup otvára VSTUPY - Ďalšie možnosti... žiješ z momentu nekonečných možností ? už len to je samotný pocit slobody...*dopraj si čas na Seba* je to nutné.. tvoje telo ťa potrebuje, aby ťa mohlo podporiť, potrebuje veľa opatery, lásky, spánku, prírody, detoxu atď..


s úctou

M 💜

1,197 views

Comments


bottom of page