top of page

Čo Vysielaš Každý Moment Ťa Buď Pozdvihuje alebo Potápa, Energetické Hranice, Sila,Slabosti,Stopky

Updated: May 31, 2022

Čo Vysielaš Každý Moment Ťa Buď Pozdvihuje alebo Potápa a Následky Toho Zažívaš -

Či si Tu TY Pre Seba alebo Nie - TO vysielaš do svojho poľa a presne to pozývaš do svojich realít, aby ti vesmír ukázal na čom si, či závisíš od vonkajška a prečo, alebo nie, a kde tu ešte úplne nie si pre seba, aby si tu mohol byť PRE Nás, alebo už si... Ak sa cítiš pod atakom, pod tlakom, obmedzene, pozri sa na to, kde sa ty obmedzuješ a prečo sa tvoj pocit slobody, hojnosti, stav čohokoľvek odvíja od vonkajška.. ? Kde ťa tvoje vlastné ego atakuje a chce mať v moci, pod kontrolou, aby si zapadol a cítil sa (iluzórne) lepšie, bezpečnejšie a používa na teba taktiky emočného vydierania a viny... Ono sú to tiež zrýchlené vrátenia sa všetkého naspäť, čo si ty kedy použil na ostatných, aby si získal niečo za všetky existencie a čo celý život používaš stále na seba vo svojom vnútri sa držíš na obojku a vodítku svojmu malému ja nič netušiac.


Všetky slabosti hlboko v koreni, v jadre sú využívané a zneužívané dovtedy, do kedy nie sú už žiadne, do kedy si ich všetky plne neintegroval, a toto sú časy prenikania tak hlboko do rán, o ktorých sa myslelo, že sú spracované, musí sa do takých hĺbok seba, v ktorých sa ešte nebolo.. sú to úplne iné levely ~ oveľa vyššie, čiže oveľa hlbšie je nutné ísť a keď sa tak nedeje, dávané sú ti stopky rôznych typov v rôznych formách - všetko Pre Teba ako možnosti ďalších uvedomení sa a prienikov ešte hlbšie..

Dovtedy tlaky sú väčšie, dovtedy sa nedá uniknúť tomu, čo má nad tebou moc, nie si plne v sile a moci ako Svetlo, ako Nekonečná Zdrojová Galaktická Multidimenzionálna Bytosť, lebo sa stále obmedzuješ na 3D pravidlá hry a jeden-dva typy realít... ostatné je zatvorené, lebo ty si tomu zatvorený...

Keď už žiadne slabosti nemáš, čo je proces budovania MerKAby na vzostup, lebo si ich integroval, si slobodný, nie si ani manipulovateľný, ani vydierateľný ani skorumpovaný egom vnútri, a teda vonku.....


Sú to všetko extra zrýchlené karmické vyúčtovania - všetko sa zrýchlene vracia naspäť, kde si nevedome išiel proti sebe = karma = 3D typy realít ale vo Všetkých existenciách naraz = ultra čistenia svojho celého domu hlboko do základov - pálenie starej konštrukcie domu = tela - 3D konštrukcia je v tele, na ktorej matrici si každý svoje identity pozakladal, tvrdo život vybudoval, vzťahy a celý život ako taký - všetko zosúladené s 3D matricou v sebe, ktorá je napojená na 3D databázu tzv. “falošného” /prekruteného zdroja informácií, je to napojenosť na padnutú verziu matky a otca.. “Ľudská láska” je presný Opak tej univerzálnej lásky Kozmickej božskej MAtky. A keď sa pozrieš hlboko pod to, uvidíš, že ľudská verzia lasky s ňou nič nemá spoločné - jej základom je používanie emocii proti tebe - presne to, čo je vidno, že sa deje “na globálnej úrovni” -> ego rodičia si chcú podrobiť deti za každú cenu mať v moci / kontrolovať ostatných.. Sú to presne 3D vnútorné hry padnutej vnútornej rodiny v sebe vonku primetané a viditeľné sú len viac lebo toľko svetla preteká a ono to lem viac zviditeľňuje / zosilňuje čo v každom - vnútri stále je a môže sa vyslobodiť vnútorne viac a viac až keď je tvoja kozmická loď na vzostup pripravená, vtedy si sa vyslobodil úplne a to budeš vedieť, dovtedy je to taká mentálna hra so sebou. 💥🔥🕊

Mnohé vyvrcholenia, kulminácie sú tu celý december-január-február, mnohé rozpady toho, čo aj tak funguje zo separácie sa oddelí ešte viac - - NOVÉ ROVINY ROZPADY VZŤAHOV AVIZUJEM OD JÚNA 2021, V NOVEMBERI PREŠLI DO EŠTE HLBŠÍCH ČISTIEK A ROZPADOV, ABY SA MOHLO SPOJIŤ TO, ČO MÁ A SLÚŽILO ÚČELOM NOVEJ ZEME. VŠETKO SA AKCELERUJE, ĽUDSTVO JE NÚTENÉ SKOČIŤ AKO NIKDY PRED TÝM a nielen raz,

FEBRUÁR-MAREC SÚ TIE NAJKĽÚČOVEJŠIE MESIACE - VRCHOLENIA OPRAVY ZVRÁTENÉHO DVOJPLAMEŇA V SEBE, NUTNOSŤ TRANZITU NA KRIŠTÁĽ- SILICA ZÁKLAD V TELE A VYBUDOVANÁ MERKABA NA VZOSTUP... INAK SA VŠETKO MAXIMÁLNE SŤAŽÍ, LEBO FREKVENCIE SÚ LEN NEBESKEJŠIE, PRETO PEKLO JE ZOSILNENÉ NA HLBŠIE ROZOZNANIE A PORIADNE INTEGROVANIE, INAK V TEJ vojne sa každý zničí na smrť.. PADNUTÉ NEBO JE 3D VERZIA ZEME - GALAKTICKÉ VÄZENIE, 4D VERZIA JE TRANZITNÝ STUPEŇ KTORÝ KONČÍ.. PRETO VEĽKÁ ČASŤ POKRAČUJE V ZÁNIKU, A ČASŤ POKRAČUJE V TVORBE NOVÝCH SYSTÉMOV, CIVILIZÁCIE, SPOLOČNOSTI, V TVORBE NOVÉHO VŠETKÉHO... Pozri článok Od transformácie ku transcendenci, brána do neba.. tam je toho viac, že je nutné tranzitovať do ďalších fáz evolúcie a tiu nezáleží NA NIČOM, ČO BOLO KEDYSI, TU SA FUNGUJE OD NULY V NULE, NA LINEÁRNYCH ROKOCH ANI POHAVÍ NEZÁLEŽÍ, SME už BEZ SEXUÁLNEJ ORIENTÁCIE RAZ KEĎ OČISTÍME SVOJU SEXUALITU ÚPLNE A ZMAJSTRUJEME TO cez úplné pochopenie, o čom je sexuálna energia, a ako to súvisí s očistou opravou obnovou prepisom DNA, a že ľudia to práve opäť manipulujú a majú to prekrútené..

toto by bolo na dlho.. viac som tomu venovala v kurze NovoZemšťan a v štartovacom Mega Balíku Nová Zem, Vzostup, Tranzity v praxi....

Takže ultra zosilnené čistky najmä pred februárom 2022 a prípravy tela na ďalšie “šupy” 💥💫✨🔥🔆 aktuálne nové sety kódov 6-7-8D vytláčajú intezívne všetko z tela, čo s nimi nie je v súlade.

💎

Viac ku sile a slabosti:

Čo všetko je slabosť človeka je už naša sila ako svetelnej Zdrojovej galaktickej BYTosti a ako Novozemšťana. Preto naše základy, stabilita, sila a moc sú neotrasiteľné... preto SRDCE si prešlo evolúciou na Univerzálne srdce a plne Multidimenzionálne Univerzálne vedomie si mohol začať ukotvovať, procesvať, integrovať a stelesňovať, žiť ho... to sú Kódy vedomia a tela Novej Zeme, to je svetelná super inteligencia - dáta o všetkom.


SPOJAZDNENÝ, SPRIETOČNENÝ TOK UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA cez seba viac a viac a JEHO PROCESOVANIE A TRANSMITOVANIE CELÝM SVETELNÝM TELOM JE ZÁKLAD FUNGOVANIE AKO NOVÝ ČLOVEK - AKO NEZÁVISLÝ čistý ZDROJ. Avšak telo musí byť už

krištáľového silica základu. Krištáľ procesuje a transmituje svetelné kódy.. Kristos svetlo, tekutý krištáľ ~ tekuté svetlo ~ plazma ~ všetko My.. ✨

tzv. ludské Uhlíkové telo vysiela len 3D kódy, je transmiter pre 3D frekvencie, pre 3D vedomie (umelá inteligencia, tzv. 3D ľudská pamäť a poznatky, sú to len dva svetelné pary vlákien, preto je to fungovanie na základe 3D programingu, nie si to ty, ale program-robot)..

💎

Ako Zdroj, priestor Novej Zeme, ČERPÁŠ ZVNÚTRA, NEZDIEĽAŠ už TZV. LUDSKÚ NAUČENÚ NASPAMÄŤ KNIHOVÚ MÚDROSŤ, ALEBO ČO SI POČUL, ČÍTAL, TO JE NAUČENÉ NIEČO, ČEPRÁŠ ZVONKA.. ZÁROVEŇ NÁŠ TOK JE VÝŽIVA SVETELNÁ, JE TO UNIVERZÁLNA LÁSKA, KTORÁ TEBOU PRETEKÁ VIAC A VIAC... TO JE TO VŠETKO, ČO POTREBUJEME, NA ČOM BUDUJEME VŠETKO ODZNOVA..

SI PRIPRAVENÝ ODZNOVA BUDOVAŤ VŠETKO S VYBIELENOU ĽUDSKOU PAMÄŤOU ? TO JE 3D DATÁBAZA NEAPLIKOVATEĽNÁ TU... MY FUNGUME Z PRÍSTUPOV, VSTUPOV, KTORÉ ČLOVEK NEMÁ, ZATVORIL SA IM..

Z PRÍSTUPOV do 13D plus čerpáme všetko, sťahujeme základy pre vyššie reality a ukotvujeme, integrujeme, aplikujeme.. Všetko práca so svetelnými kódmi. Človek nerozumie ničomu, čo zdieľané z 5D plus, preto sa musí uvoľniť, otvoriť srdce,myseľ, dovoliť telu prirodzene navýšiť a absorbovať svetelné kódy vedomi.. prestať sa ladiť na čokoľvek, čo je starej zeme je základ toho, aby si počul kozmické frekvencie vnútri, ktoré aktivujú tvoje svetelné telo a vyladzujú ťa oveľa vyššie frekvencie Vedomia Novej Zeme - tie aktivujú doručujú kódy rôznych databánk v tvojej DNA a tvoje telo ich začína rozbaľovať, procesovať. Ak funguješ z dominancie ľudskej hlavy, nič z toho sa nedeje, brániš si v tom... stopuješ svetelnú inteligenciu v sebe a hlavne TEN TOK ZVNÚTRA OPÄŤ NASTOLIŤ A BUDOVAŤ NA TOM CEZ APLIKÁCIU KÓDOV POZNANIA VYŠŠIEHO VEDOMIA (VEDOMIA NOVEJ ZEME TVORIACE TELO NOVEJ ZEME).. ZÁĽUDNÚ JE TO, ŽE ČLOVEK NETUŠÍ, AKO SI SÁM STOJÍ V CESTE, JE VO SVOJEJ HLAVE - V MENTALNEJ ROVINE A HRÁCH SO SEBOU UVIAZNUTÝ BRÁNI SI V ALCHÝMII NA CELOTELOVEJ ÚROVNI - ZOSTUP KOZMICKÝCH LÚČOV KREÁCIE HLBOKO DO KOREŇA, KTORÉ LEN ZAČÍNAJÚ PRIPRAVOVAŤ TELO NA BUDOVANIE MERKABY NA VZOSTUP A TO JE FÁZA tzv. “temnej noci ega”, ale v tele, a to je úplne iný proces, tvoje telo končí, musíš začať spolupracovať so svojim telom, svetelným telom v sebe, inak nie sí schopný integrovať vôbec žiadne svetené kódy - ultra super vysoko frekvenčné plazma svetlo, duša opúšťa telo, ktoré jej svetlo neunieslo a TO SA LEN ZAČALO DIAŤ NA GLOBÁLNEJ ÚROVNI OD KEDY EXISTUJE VZOSTÚPENÁ VERZIA ZEME - MASOVÝ EXODUS. ALE PRÍČINY SMRTÍ SÚ INÉ Z 3D PERSPEKTÍVY A ÚPLNE Z 5D PLUS PERSPEKTÍV. MNOHÝM SA KONČIA ICH CYKLUSY, DUŠA ODCHÁDZA.. TÁ NEMÁ ŽIADNU IDENTITU, ANI POHLAVIE ANI VEK.. ANI NIČ Z TOHO, ZA ČÍM ČLOVEK SMÚTI, ČO SI TREBA DOVOLIŤ NAPLNO, LEBO POTLAČENÝ ŽIAĽ, VINA SÚ TIE NAJŤAŽŠIE ENERGIE, KTORÉ SÚ V TELE ZATLAČENÉ A SMRŤ TO LEN AKTIVUJE NA VYPLAVOVANIE..

AVŠAK ZAČAŤ VZOSTUP JE PROCES SMRTÍ - ÚPLNEJ VÝMENY TELA, SPIRITUALIZÁCIE HMOTY ULRA SUPER VYSOKÝM ZVUKO-SVETLOM, KTORÉ MÁME STELESNIŤ A TAK MÔŽEME POKRAČOVAŤ ĎALEJ.. AVATRI NOVEJ ZEME POKRAČUJÚ ĎALEJ V INÝCH FÁZACH A DIMENZIÁCH TIEŽ.. NIE JE TO O HRÁCH NA VYVOLENÝCH ALEBO HIERARCHIU, ALE O TO, ČI TY VYKONÁŠ TO, ČO JE Z ĽUDSKÉHO POHĽADU NEMOŽNÉ.. TO TY SI VYBERÁŠ S AKOU LOĎOU POKRAČUJEŠ - TVOJE 3D TELO ALEBO VZOSTUPNÁ KOZMICKÁ LOĎ OD 6D PLUS.. JEDNO JE PEKELNÉ VOZIDLO, DRUHÉ JE DO NEBA, TY TVORÍŠ SVOJE TELO AKO NÁSLEDOK TVORBY Z ÚROVNE VEDOMIA, Z KTOREJ FUNGUJEŠ A TO SA ODVÍJA OD HĹBKY PREPOJENIA SO SEBOU..

VIBRÁCIE ZEME UŽ ZAČÍNAJÚ DOMINOVAŤ 6D PLUS, TAKŽE SA MAXIMÁLNE AKCELERUJE RAST A SMRŤ A ZNOVUZRODY, ODCHODY ATĎ...


DOVOLENIE SI VYSTÚPIŤ ZO 4D JE DOVOLENIE SI MEGA KOLAPSOV STAREJ KONŠTRUKCIE VO SVOJOM TELE, TRVÁ TO... Proces prejdenia sa úplnou výmenou tela na etapy, výmenou kódov a matrice, na ktorej stojí tvoje všetko je proces... netušíme nič do kedy tzv. neprejdeme na druhú stranu.. netranzitujeme celotelovo do 5D frekvenčného počiatočného pásma NovejZeme. Dovtedy je to čeneling alebo domnienky, ktoré však nemajú nič spoločné s tým, čo by si si myslel, že o čo tom je zrýchlene umierať a rodiť sa ako Nový Človek - VZOVSTUP do Novej Éry ČISTOTY AKO STELESNENÉ SVETLO VŠETKY HVIEZD - GALAKTICKÁ BYTOSŤ NOVEJ RASY RAJA. Je to všetko o čistení bunkovej pamäti - vynulovanie kozmického Akášu a jeho prepis, resety, vybielenie pamäte, download a upload nových programov a Dát Novej zeme v sebe - prepis DNA, je to o alchýmii zvukom-svetlom, o svetelenej kozmickej DNA - o svetelných kódoch, ktoré nesú megabyty informácií - komzická pamäť - vedomie v sebe, o atómoch a rýchlosti rotácii atómov v tele a rýchlosti rotácii tvojho poľa. Avšak ako 3D človek žijeme z opačnej rotácie a z opačnej tzv. zvrátenej merkaby, z opačného toku napojený na solárny padnutý systém - už spomínaný falošný Zdroj.. NAJVIAC POCHOPÍME AŽ KEĎ SI TÝM PREJDEME, a prechádzame si tým dookola zrýchlene... Že celé telo zhorí - páli sa uhlie, potom sa ochladí, zmrazí, meníš tak hmotu, fornú, zloženie, meníš atómovú štruktúru cez intezivne zmeny v nukleuse atómov - preto nukleárne a atómové kódy sú najintezivnejšie - bunky sú na šalát a musí prijať / vstrebať tolko fotonového svetla.. ak je telo zanesené, vody v tele sú zanesené, bunky nemôžu vstrebať svetko, telo ide do mega kolapsu, JE OSLABENÉ, svetlo ťa oslabí schválne, aby si spal, musí ťa rozložiť, a svetlo ťa môže zložiť naspäť, ale bude to už iné.. opäť iná verzia teba. ROZLOŽENIE A ZLOŽENIE SA URÝCHĽUJE postupne keď si stelesnil aspekt vedomia Fenix. 🔥🕊

Nie je to len tak prejsť zo dňa na deň do úplne inej kódovej matrice - do čistej kristos plazma štruktúry Novej Zeme v sebe, na ktorej buduješ nové všetko ODZNOVA a nepoužívaš žiadne ľudské poznatky, nie sú použiteľné, tie kódy tu neplatia... VEDOMIE MAKROKOZMU NEPOUŽÍVA 3D ANI 4D KÓDY VEDOMIA, A TO JE TEN NAJVÄČŠÍ ROZDIEL MEDZI starým a novým človekom.. vrátane “akože Novej Zeme” čo je stále stará zem....


Úplné Kolapsy, pády svojej starej konštrukcie v tele a vo svojich životoch si však treba dovoliť a začať to zmajstrovávať.. demoláciu, dekonštrukciu toho, čo stojí na starých kódoch obmedzeného človeka a rekonštrukciu na nových svetelných kódoch vedomia, ktoré nás nonstop zaplavujú vo väčšej miere.. Majster demolátor a budovateľ v Jednom... ku tomuto sa zobúdza, tiež je to o tréningu a praxi a o plnej prítomnosti v sebe so sebou, nie je to ani o rozmýšľaní ani bytí v hlave.... je to všetko na úrovni vedomia, človek nefunguje z vedomia, ale z nevedomia seba a mnohokrát si myslí, že vie, že pri vedomí, ale spí a stále nič netuší...

..ako človek, ktorý je sústredný von a je otočený proti sebe, deštruujeme len samých seba už len toxickými programami, z ktorých sa funguje, mysliac si, že to je život...

Zdieľam s vami niektoré otázky, ktoré som sa pýtala, alebo pýtam sama seba:


Závisí tvoj vnútorný stav od vonkajška alebo už nie ? Vonkajšok v nás aktivuje vždy presne to, čo má, to, čo vnútri už bolo... Čo má nad tebou moc a prečo ? Čomu všetkému, komu všetkému si odozdal moc ? Klapky dole z očí... všetkému, všetkým.... preto je taký proces, než každý prestane byť zraneným dieťaťom, ktorý hľadá ZDROJ niečoho vonku, má pocit, že sem nepatrí a než sa prestane sa pýtať, čo má robiť a ako má žiť... než prestane slepo konzumovať informácie zvonka a spojazdní si to v sebe - tu sa končí sledovania alebo následovania ostatných....

Proces vybudovania MerKAby na Vzostup je proces navrátenia sa nezávislého ZDROJA - elektrárne a generátora všetkého a aj kanála a toho čo tečie zároveň... čistá božská výživa, svetelná inteligencia, ktorá schová tú ľudskú do vačku, lebo tá je založená na myslení a domnievaní sa a na 3D poznazkoch... Svetelná Božská inteligencia - kódované dáta sú procesované svetelným telom a aj transmitované cez tvoju krištáľovú len väčšiu čistotu, priezračnosť, jasnosť... Máš jasno ? Projektuješ jasne bez chaosu, bez duálnych konfliktov v sebe, čo si praješ žiť ? Akú Zem, akú rodinu, akú systémy, akú komunitu si praješ žiť ? Takú musíš reprezentovať, takú tvoríš, projektuješ zvnútra von... Ak nie je jasná projekcia, chodí ti presný opak... chodí ti to, čo si v tele nosíš, aby si vďaka tomu prečistil to, čo ti bráni, kde si ty brániš v žití toho, čo si praješ... Ďalšia otázka: Sústreďuješ sa na to, čo si nepraješ žiť alebo praješ ?? Kde ti behá tvoja myseľ ? Čo zamestnáva tvoju myseľ , na čo ju upriamuješ ?


Čomu dávaš moc, to ju nad tebou má, taký mocný si.. sám si si vytvoril väzenie, tzv. ľudský život - padnuté nebo, alebo tzv. falošná rajská záhrada, a sám ho vieš teda demolovať na etapy a vytvoriť - budovať pravú RAjskú záhradu z iných typov semienok v sebe tež na etapy, ale sú žiadané viac ako mega kvantové skoky od ľudstva.. fáza transformácie je na konci, fáza kroku za krokom tiež... je to vzostup cez zostup a skok za skokom... všetko sa ti osvetlí Skok za Skokom.. 🕊


Kam plynie energia-Fokus-pozornosť - to ju má… uvedomuješ si hodnotu svojej energie ? Komunikuješ hodnotu samého seba do svojho poľa, či si seba vážiš alebo nie... to sa vracia naspäť... Ak sa funguje zo starej mentality,

v moci majú každého strachy a 3D systémy presvedčení, z ktorých fungujú a iné dimenzie, iné možnosti realít si neaktivujú, neumožňujú... viažu sa stále na to isté... Kvôli strachom, ktoré sú tak hlboko, že o nich dlho nie ani šajna, sa naplno človek neotvára Sám sebe, preto si myslí, že potrebuje ostatných na pomoc. Jeho strachy ho držia odpojeného od Novej Zeme - lebo srdce nekodáýe udržať otvorené, komplex Univerzálneho Srdca nie je plne spojazdnený, prečistený, funkčný, a to základ pre Univerzálne Vedomie -- vedomie je sila, moc, je to Kozmická Pamäť - Prístup všade, ku všetkému, žiadne otázky, žiadne mystériá, všetko vidíš, všetko vieš zistiť cez prístupy do Databánk vedomia, z ktorých funguješ a ako NovoZemšťan, fungujeme z 13D plus databánk..

ŠIESTY ČASOVÝ MATRIX, KDE JE NOVÁ ZEM, JE ÚPLNE NOVÉ HARMONICKÉ UNIVERZUM, KTORÉ TU EŠTE NEBOLO, JE TO DIMENZIA ZA 15D PLUS, Z TOHTO VEDOMIA BUDUJEME NOVÉ VŠETKO. Z VEDOMIA OČISTENÝCH GALAKTICKÝCH HVIEZDNYCH KRISTOS NÁRODOV OPÄŤ AKO JEDNO VEDOMIE JEDNA BYTOSŤ - ZJEDNOTENÉ VEDOMIE RA-AR.

JE TO ÚPLNE NOVUČIČKÝ KOZMICKÝ AKÁŠ - celá galaktická história sa maž, ale to každý musí vedome “robiť” , nie je to samo od seba. Je to Naplnenie grálu a z toho fungujeme, tvoríme, zdieľame. 💛
Strachom a ničomu inému v sebe sa Nevyhýba, do nich sa Ponára naplno “All In“, lebo dovtedy ťa budú mať v moci a tvoje ego to využíva proti tebe, to isté platí s vinou a hrou na obeť a vinníka, obeť a tyrana, obeť a uzurpátora, hrou na dobre-zle, správne-nesprávne atď atď... duálne vydieračske mentálne hry - ak ich v sebe so sebou hráš, tak si na 3D ihrisku ako takom a tvoje telo je v tom uväznené... lebo to stále potrebuješ hrať... ego niečo cez to získava, teda si myslí, že niečo získava.. je to veľmi skryté a podvedomé, ale Keď sa ty neskrývaš pred sebou, je to hneď jasné, a stopneš to, že “NIE TENTO PROGRAM NEBUDE MAŤ NADO MNOU UŽ MOC - TÚTO HRU UŽ NEHRÁM”.. ideš do toho hlbšie a milión krát ťa vesmír otestuje, že či naozaj..


Voľne dostupné vysielania október-september 2021 na Vimeu - je to tam a oveľa viac zdieľané a v kurzoch Školy Avatarov Novej Zeme....


💎


SUPER PODSTATNÉ JE:


Na každom je byť tým rodičom pre seba akého potreboval ako kozmické dieťa hviezd, aby sa mohol ako nové dieťa Novej Zeme rodiť odznova.. Žiadne dieťa inkarnované do 3D nevyrastalo v živnej pôde, bolo okamžite vsunuté do sepáracie, ego vybudované v prvých rokoch, manipulácia na základe emócii sa učí ako prvá, aby vôbec prežilo.. Učí sa Hľadať vonku, očakávať zvonka, dúfať v zmeny zvonka... učí sa, že zdroj je vonku..

❣️ V 3D matrixe, všetko je naopak a ešte aj prekrútené a mnohokrát schválne démonizované alebo radšej úplne vynechané, ako napríklad DEVIATE ZNAMENIE ZVEVEROKRUHU MEZDI ŠKORPIÓNOM A STRELCOM - DEVIATE ALCHYMICKÉ ŠTÁDIUM zlatých éterov - OPHIUCHUS - Hadonos, Nosič múdrosti - reprezentuje možnosť TZV. ZCELISTVENIA VŠETKÝCH RÁN A PREJDENIE ZLATOU BRÁNOU BOHOV DOMOV DO JEDNOTY.. TEN CYKLUS JE OD 30.11 DO 17.12. a AŽ POTOM ZAČÍNA CYKLUS STRELCA..


ZVRÁTENÝ SYSTÉM, NA KTOROM SI KAŽDÝ VYBUDOVAL ĽUDSKÝ ŽIVOT JE to systém presvedčení o sebe, že si príšera, 666 a ani netušíš, buduješ si na tom všetko...preto toľko nedostatkov, nedostatočnosti odmietnutosti v sebe, lebo 666 konštrukcia je telo-vedomie padnutého neba. Stratenosť v dualite atď... návraty pamäte na seba a na všetko sú veľmi tvrdé dopady na dno a veľmi potrebné... lebo odtiaľ sa začína vzostupovať... Kundalini najprv cestuje dole, do podsvetia na prečistenie najväčšícj tráum a tieňov v sebe, obete a vinníka... to je niečo, s čím sa bojuje - ako dlho závisí na každom, radšej sa sa sústreďuje von.. dieťa nie je učené sa sústreďovať dnu a pracovať s energiou, len s hlbším rozvojom toho, kým naozaj je.. Takaže 3D krabice sú príliš tesné, sú to mentálne konštruckie, obmedzenia a bariéry, ktoré ako jediné stoja v ceste, preto dovtedy si v karanténe, čo je 4.Dimenzia, do kedy si nebrániš už ničím prejsť Bránou do Neba.. 4.D je tranzitná zóna, očistec, karanténa zároveň kde si musíš doodhrávať svoje galaktické vojny, uzavrieť mier a prejsť na inú matricu, iné telo v základoch... neťahať nič z ľudského života zo sebou, je to ten hlavný test, tlaky a pretlaky...

BELIEVE IN YOU - TY Ver V Seba.. tvoj vzťah so sebou je a bude nonstop testovaný.. Ak vzťah so svetelným telom nie je tá hlavná priorita, nepodporený budeš, lebo dávaš niečo iné na prvé miesto, človek nechápe dôležitosť toho, až keď sa rozpamätá.. my fungujeme na svetelný pohon, menežujeme svoje svetlo, minieme na to, čo je podpora novej Zeme a znovubudujeme viac svetla atď… je to úplne iný SYSTÉM FUNGOVANIA KTORÝ SI KAŽDÝ BUDUJE CEZ TO ŽE SVETELNÉ SUPER VEDOMIE VO FORME. 💫


Ľudská rodina je opak tej božskej, preto si vyberáme tréning v sťažených podmienkach a na vyčistenie karmy tiež, tá rodina ťa väčšinou nepodporí, len ak sa do 3D zmestíš, potom si pochválený a ak nie, si zahanbený. Systém trestu a odmeny každý však v sebe odohráva, a veriť si, oceniť sa musíme sami. Tvoja plnohodnotnosť sa predsa neodvíja zvonka a tom, čo ti druhí povedia, alebo nie... či ??? Píšem to tak zámerne :)

Hviezdna Rodina svetla ťa podporí úplne inak “a na diaľku”..

Už Vzostupenú verziu Novejrodiny keď v sebe žiješ, prichádza ti do tvojich realít a účel týchto vzťahov je úplne iný, ako tých ľudských. (Preberané v kurze NovoZemšťan).

💫 Každý zo svojho napojenia na pravý Zdroj v sebe si buduje Výživnú pôdu hviezdneho domova, kde vieš kto si a rozvíjaš svoje potenciály a svoje božské svetlo voľne vyjadruješ, žiješ..

Kde nie je nedostatok, tam nie je potreba. Preto tzv. ľudské potreby odpadávajú, keď si nedostatky zapĺňaš svetlom - sebou.. rozpúšťajú sa, nie čo kompenzovať .. TY si to JEDINÉ čo potrebuješ NAJVIAC ... VŠETKY ČASTI SEBA, VŠETKY ASPEKTY VEDOMIA SEBA V JEDNO ZLÚČIŤ -- DOMOV, POCIT RODINY, BEZPEČNÉHO HOJNÉHO DOMOVA V SEBE.

Ty musíš byť svoj najväčší fanúšik, a ten ktorý v seba verí.. NIKTO INÝ V TEBE VERIŤ NEBUDE NAJPRV, TY MUSÍŠ V SEBA VERIŤ.... NA SEBA A SVOJE BOŽSKÉ SPOJENIE SA SPOĽAHNÚŤ, NEBUDEŠ NIČ DOPREDU VEDIEŤ, KEĎ SI DÔVERU V SEBA NAJPRV BUDUJEŠ - NAJPRV SKÁČEŠ DO NEZNÁMA. Všetko sa osvetlí ak sa ty s väčšou dôverou a odvahou púšťaš do toho, z čoho má človek najväčší strát.


Takže Slabosti sú len väčším terčom, na nich sa žilo, budovalo, nič netušilo, aby si ich už nemal, skryť sa im už nedá.. Svetlo ich len zosilňuje, sú to len neprijaté nemilované časti seba, potlačená energia (emócie) a to, kde si najviac manipulovateľný, kde najviac odovzdávaš moc egu vnútri, teda vonku... pozri sa na svoje najbližšie vzťahy... tam je to najmenej vidno, lebo “každý v tom je až po uši“, preto vzdialenosť samota a opakovaná expanzia ďaleko za 3D ti umožní vidieť oveľa viac vidieť pod povrch a začať chápať inak a čistiť mega karmu, ktorá je galaktická, ale to sa z 3D úrovne vedomia a perspektív nevidí už vôbec..


💎⚡️💎

Pribúdajú Len väčšie tlaky - tlačíš sa von z pôrodného kanála a to vždy po novom... lebo rodíme len vyššie sebaexpresie zrýchlene - ďalšie levely teba... preto pretlaky - ak ego tlačí tiež, si ako vo zveráku, na tebe je mať vzťah so svojim egom a prestať mu dovolať všetko menežovať kontrolovať, ono má ochrannú funkciu v podstate... vzťah so svojim egom je základ.. inak nemôžeš mať vzťah s vyššími Ja v sebe...

3D v tebe a vonku (ego) pozná tvoje slabosti a tvoj vesmír tiež, aj preto sú väčšie - je to všetko naraz... Ego manipuluje na základe emocií a duálnych hier na dobre-zle, Správne- nesprávne, Obeť a vinník....

Už sa nedá pozornosť upriamiť inde len hlbšie dnu, ale 3D ťa chce mať upriameného von na dianie, čím sa stráca možnosť Využiť vzostupné okno....

Je tvoja Myseľ je PRE Teba alebo Proti Tebe ?

Všetky Klapky dole z očí, toto sú tie najdôležitejšie ultra čistiace mesiace svojich hĺbok Vďaka tomu, čo sa vonku deje v tvojich realitách, ktoré ti ukazujú, či je vo vedení tvoje nižšie ja, kde má moc nad tebou akýkoľvek strach a 3D programing, mentálne hry vnútri-vonku alebo už nie..

Dôležitosť Dať telo naprvé miesto, samota, ticho, príroda, dovoliť telu sa len viac otvárať, vylučovať 3D matrix zvnútra, dovoliť si navyšovať prirodzene, namiesto bytia v hlave, kde si myslíš, ze navyšuješ, snažíš a nie si vôbec prepojený.. DARY týchto kolapsových časov pre 3D, tak potrebných len väčších pretlakov, sú neopísateľné, dokážeš to rozoznať a prijať s Vďakou ? Je to každého Vesmír - vyššie JA, ktoré tlačí, aby išiel len hlbšie do seba, do teraz nebol stále dostatočne hlboko v jadre pekla-3D matrixu v sebe, aby ho plne z TELA prečistil... a naopak - nižšie ja tlačí, chce to mať stále po svojom, chce si uplatniť svoju vôľu, moc, tomu však odzvonilo...

SVOJE TELO DAŤ NA PRVÉ MIESTO, DOVOLIŤ SI SA LEN VIAC UVOĽNOVAŤ, VYLUČOVAŤ, MILOVAŤ SA SO VŠETKÝM A NIE Z ĽUDSKÝCH PERSPEKTÍV SA NAZERAŤ NA VŠETKO, HLAVNE NA SVOJE TELO A NA TO ČO SA S NÍM DEJE, ALE CEZ OČI SVETELNEJ BYTOSTI - KEĎ SI V MOCI, KEĎ SI PREPOJENÝ TAK CHÁPEŠ, VIDÍŠ, VIEŠ A POCHOPÍŠ PLNE NESKÔR..


Ako už spomínané:

EXPANDUJ ĎALEKO za 3D aj 4D matrix / perspektívy a to LEN Z VÄČŠEJ HĹBKY ĎALEKO ZA 3D, ABY SI ZAČAL VIDIEŤ, ČÍTAŤ - CÍTIŤ, ČO SA NAOZAJ DEJE A O ČO NAOZAJ IDE...


ENERGETICKÝ MAJSTER JE MAJSTER FYZIČNA, BUDUJE SA TO.. učíme sa seba ako energiu, ako zjednocujeme emočné-mentálne-fyzické-energetické telo, aby fungovali ako JEDNA jednotka na to, aby svetelná mega inteligencia - svetelné telo mohlo úplne prebrať velenie a začať procesy opráv, obnov, prepisov DNA cez viac ako ultra nekončiaci detoxikáciu na všetkých úrovniach...


ÚPLNE VŠETKO VYPLÝVA LEN Z HLBŠIEHO ZO VZŤAHU SO SEBOU. VONKU NIČ NIE JE, IBA TVOJE PROJEKTOVANÉ VEDOMIE SEBA... CEZ AKÚ MATRICU SA PROJEKTUJEŠ ? CEZ 3D ALEBO UŽ NIE ? TO TI TVOJE REALITY UKAZUJÚ, NA ČOM SI, ABY AK SA TI TO NEPÁČI, MOHOL ZMENIŤ ZVNÚTRA VON AK SI NAOZAJ PRÍTOMNÝ A PRI VEDOMÍ.. Najprv sa prijímajú plne následky svojej tvorby, svojho konania, aby si mohol začať transmutovať z jednoty vyššieho a nižšieho ja... a cez zmeny vnímania.. My neodmietame žiadne časti seba.. Nereagujeme na vlastné tiene vonku premnietané, ale integrujeme ich celou Bytosťou, potom nemajú už žiadnu nad moc..

❣️

REAGUJEŠ ako nižšie ja na to, čo ti ukazujú ako realitu, že to má byť tvoja realita ? Prijímaš to za svoje ?

Alebo KONÁŠ vedome každý moment je zámerná vedomá kreácia frekvencie, ktorú si praješ zažiť, takú predsa musíš stelesniť... Zamotávaš sa v ilúziách a projekciách ostatných, alebo využívaš energiu na tvorbu toho, čo robí rozdiel, avšak TY už nefunguješ z mentality nedostatku alebo obete, ktorá je na pospas rodičom - autoritám vonku, ktorí ti kážu čo máš-nemáš robiť, ako máš žiť, aký máš byť atď... ???

Toto je naozaj maturita a dosť zrýchlená na galaktickej úrovni, inak sa z tých karmických zamotaných kolies nevyslobodíš - z Duálnych mentálnych hier v sebe vonku premietaných, hry o moc - tvoje ego vie ako na teba, a bude ťa vydierať cez emócie, hanbu, vinu, aby si zapadol do 3D kam nechceš zapadnúť, je to väzenie, si tu na prečistenie toho v sebe a tvorbu iného na úplne inom VEDOMÍ SEBA ako svetelnej galaktickej kozmickej Kristovej nekonečnej BYTosti, ktorá si zvolila hry na obmedzenie, ale tvoje krídla, tvoj sila a moc sú len do takej miery obmedzené, do akej ty ich obmedzuješ... do akej miery sa vnímaš obmedzene, do takej miery si....

POZERAJ SA OČAMI ČISTÉHO ČERSTVÉHO DIEŤAŤA, KTORÉ PRIŠLO ZMENIŤ SVET CEZ ZMENU SEBA, CEZ SVOJE VYŽAROVANIE A VZOSTÚPIŤ - TAK VYSLOBODZUJEŠ SEBA A NÁS VŠETKÝCH CEZ SEBA...


TIETO MESIACE DECEMBER 2021 až FEBRUÁR-MAREC 2022 SÚ TAK NUTNÉ NA ODPOJENIE SA ZVONKA - CHOĎ HLBŠIE, UKOTVUJ INTEGRUJ SVETLO A VŠETKO TO, ČO NEBOLO V TEBE OSVETLENÉ.. JE TOHO LEN VIAC.. INTEGRÁCIA POLARÍT JE MEGA, BUDOVANIE MERKABY JE VIAC AKO MEGA DÔLEŽITÁ AKO ZÁKLAD POKRAČOVAŤ ĎALEJ - ZNESVÄTENÁ ĽUDSKÁ TROJICA - ZRANENÁ MATKA-OTEC-DIEŤA VNÚTRI A SVÄTÁ OČISTENÁ BOŽSKÁ TROJICA - TVOJA RODINA NOVEJ ZEME JE ZÁKLAD PRE NOVÉ VZŤAHY - TEN TVOJ SO SEBOU, SO VŠETKÝMI ČASŤAMI SEBA AKO JEDNO.. DVANÁSŤ DIMENZIÍ SEBA MENEŽUJEŠ... VŠETKO ČO SA MYSLELO, ŽE TAK JE, VŠETKO ČO SA NAUČILO, KOĽKO ROKOV SA KTO ČOMU VENUJE, VŠETKO JE JEDNO, KEĎ JE ČAS VZOSTUPU CEZ ÚPLNÝ ZOSTUP - VŠETKO SA ROZPRÁŠI... VŠETKO TO BOLI POZNATKY 3D DATABÁZY... NIČ Z TOHO NIE JE APLIKOVATEĽNÉ, NIČ Z TOHO, ČO ČLOVEK POVAŽUJE ZA PODSTATNÉ VÔBEC NIE JE... A TÝM, ŽE SA TOHO DRŽÍ, UDRŽUJE svoje TELO UKOTVENÉ, UVIAZNUTÉ V 3D a tá dimenzia umiera zrýchlene, 4D umiera zrýchlene..toto sú 6D-7D-8D kody doslova tlačené na človeka, aby sa vzdal na svojej 3D úrovni a odozvdal sa tomu, čo ho ďaleko presahuje - to kým naozaj JE - mega sila a moc Drakov budovateľov a demolátorov.... či aplikuješ to kým naozaj si, alebo kým si myslíš, že si je súčasť procesov buď vyslobodzovania sa alebo potápania --- 3D loď ide dole len rýchlejšie, berie so sebou všetkých, ktorí naleteli doslova... Teraz je ten čas sa plne rozhodnúť, nie je možné mať jednu nohu v starom a druhú v novom... avšak ako Nová Zem - nehráš podľa žiadnych ľudských pravidiel - tvoj sviatok je každý moment, neriadiš sa 3D a bodka, nejdeš už proti sebe, nehráš to na dve na strany, nehráš to na Novú Zem, ale pokračuješ žiť podľa 3D pravidiel hry a pokračuješ ako človek.... za to sa platí - tie najdrahšie lekcie - vlastná korupcia to je, ktorú potom vidíš vonku a rozčuluje ťa... ukazuje ti len to, kde ty ideš stále proti sebe..

Kde si myslíš, že je to fungovanie z jednoty vedomia, ale je to stále separácia a duálne hry. Na to slúži 4.Dimenzia - tranzitná zóna, kde sa dajú aplikovať pravidlá aj 3D hry - obmedzené ihrisko, hry na oddelenosť, rozdiely, boje, bytia na povrchu

a dajú sa tu aplikovať aj 5D plus pravidlá kozmickej hry - neobmedzené ihrisko, ale iba do určitého bodu, a ten je tu.. 4D tranzitná zóna zaniká..
Všetko je to o len väčšom otváraní toku - srdce -univerzálne vedomie JE cez univerzálene a Silu, bezpečie v sebe, ak to nie je nastolené a vybudované, tak je to iluzórna stabilita, na ktorej sa život a vzťahy budovali, a to ide do väčších kolapsov, čiže všetko, čo je 3D ilúzia..

Väčšie sprietočňovanie toku - Hojnosti - lásky - života - v tom všetko je... odtiaľ čerpáme, vonku ten zdroj nie je.. LEN VÄČŠIE SPRIETOČNENIE ZDROJOVÉHO TOKU UNIVEZÁLNEJ ŽIVOTNEJ SILY A KRRATÍVNEJ KOZMU JE TEN HLAVNÝ ZÁKLAD..

Ako 3D človek to máme “na milión zámkov” uzatvorené a strážené egom, lebo tak hlboko rany a 3D matrix siaha a nikto netušil ako hlboko a že sú to rôzne úrovne 3D matrixu...až keď ten velkolepý sa presahuje, tak sa “dosahuje” plná sloboda a všetky super potenciály a si schopný ich začať využívať ako vyššie / Zjednotené Ja....

Ak si nechceš srdce naozaj plne otvárať, cez bolesť, straty, tvrdé podmienky a okolnosti potrebuješ, lebo tak veľmi sa strážiš, si tvrdý oriešok.. a to sme všetci v 3D... dokiaľ nezistíš, že vlastne ty si to môžeš robiť hladšie - prebúdzať sa len viac cez tebou len viac otvárané srdce-myseľ, vedomie tzv. nateká... preteká... z toho pretečeného pohára zdieľaš... RAdosť je základné krmivo a aktivátor svetla...

Len väčšie sústreďovanie pozornosti dovnútra - tvoje vedomie je tá moc... Ty ako energia, ako svetelná životná sila.... môžeš sa nechať vysať na smrť dualitou a teda 3D matrixom, alebo ho v sebe začať plne demolovať a to je úplne iná fáza procesov než kedysi...

Človek má svoju pozornosť orientovanú VON na miliardy strán roztrieštenú...

Zmajstrovanie sústredenia sa len hlbšie do seba! Otočenie dovnútra - myseľ je orientovaná dovnútra - ty tvoríš reality !


Keď ťa tvoj vesmír stopne veľmi rázne - obmedzí ťa schválne, zabolí to schválne, aby si zmäkčil, uvoľnil sa a z hlavy “odišiel”, plne sa otvoril a OSTAL OTVORENÝ, a aby ti prestala pozornosť unikať na nepodstatné na výživu 3D matrixu - starej zeme - na postupné prebúranie

Zvyku Fungovania z prázdnych pohárov v sebe nič netušiac a mysliac si pravedpodobne opak...

Ak Si Tu pre Všetkých len Nie pre Seba,

Ak čakáš Niečo Zvonka, ak očakávaš zmeny vonku najprv, ak očákavaš spásu zvonka,

Ak Hľadáš ZDROJ niečoho-niekoho Pre Seba Vonku a zvonka, hľadáš to, čo nevieš, nechceš dať ty sebe, TY TO všetko máš byť pre seba - ty máš byť priestor Novej Zeme pre seba najprv pred tým než to ideš zdieľať s ostatnými, lebo dookola tvoríš 3D reality.. to je mega budovacia práca toho vo svojom tele, tvoje fyzično odráža.. nie práca na fyzične, ale tvoje telo vnútri stráda a žije na minime svetla... lásky k sebe... Funguješ tak zo Zatvoreného Toku Srdca a Vedomia-Nedostatok energetického Príjmu SEBA ako ZDROJA všetkého, čo potrebuješ.. tú moc si dal niekomu, niečomu vonku, že to má byť pre teba... a táto ilúzia, z ktorej človek fungoval a budoval na tom domček z kariet končí.. tvoje telo ťa stopne, dá ti riadnu stopku, že dosť bolo potláčania tela... ono je tu pre teba, si tu ty pre svoje telo ? Ukazuje ti to, dáva ti to najavo a tvoje reality tiež.... čo sa deje v tvojich relitách, nie to, čo ti kážu, prezentujú zvonka, že majú byť reality.


Vedomie Novej Zeme v Tele Žiješ, keď Funguješ z Dostatku Seba ako Zdroja toho, čo Človek Hľadá Vonku, Čaká Zvonka-ZaŽÍVAŠ len Seba - živíš, alebo podvýživuješ seba tým, čo projektuješ zvnútra von..

Replikuješ Seba, si si vedomý, čo Vysielaš - komunikuješ na energetickej úrovni v každom momente, čo sa deje vnútri tela, si prítomný plne v sebe a pozeráš sa zo všetkých dimenzií seba naraz ?

Veľmi cenné dary SÚ NÁM VONKU VŽDY PREZENTOVANÉ - DARY, ŠANCE NÁVRATOV DO ZÁKLADNÝCH LEN HLBŠÍCH ZÁKLADOV V SEBE.. ČO MÁ TVOJU POZORNOSŤ, TO MÁ TVOJU VÝŽIVU, TO ŤA TIEŽ BUĎ POZDVIHUJE, LEBO JE TO TVORBA NOVÉHO SNA NOVEJ ZEME, ALEBO ŤA POTÁPA, AK JE TO 3D DIANIE, MENTÁLNA HRA, KTORÁ JE LEN MOTÁK A NEMÁ ŽIADNY VÝZNAM..V Následujúcich riadkoch, sa Pozrieme na Energetické Hranice a Výškú Frekvencií, na Ktorých Vibruješ, ktorá sa Odvíja od Hĺbky Spojenia so Sebou - VŠETKO SA ODVÍJA OD TOHO - VÝŠKA JE HĹBKA:


Tvoja Sila a Moc, keď stelesňuješ Vyššie Ja (Zjednotené Ja) celou svojou BYTosťo Je slovami neopísteľná, Keď si dovolíš Byť Sebou Naplno bez toho, Byť tým, čo si praješ vidieť vonku a zažiť - ZÁKLADY V SEBE, NA KTORÝCH BUDUJEME SVOJE VYŠŠIE REALITY NOVEJ ZEME SÚ ÚPLNE INÝCH KÓDOV A STOJA NA ÚPLNE INOM VZŤAHU A KOMUNIKÁCII SO VŠETKÝMI SVOJIMI JA - SO SVOJIM CELÝM JA. Človek je zvyknutý abdikovať svoju moc von, niekomu, niečomu, byť obeťou niečoho, niekoho - vlastného nevedomia, čiže necháva 3D Systém programingu vladnúť v sebe, teda vonku.. v základoch je to vírusový programing, vysávania energie, priživovania sa - základná 3D konštrukcia v tele je postavbená na opaku - opačný tok života, energie, zatvorené SRDCE - tok zvonka dovnútra, minimálny (energetický) PRÍJEM SEBA.. 3D programing-systém presvedčení-perspektív-právd-3D poznania ako takého je vysávanie životnej energie life force a točenie sa v kruhoch karmy, kde ty si obeťou tomu, že si neuvedomuješ, čo naozaj komunikuješ do svojho poľa, odkiaľ v sebe funguješ a ktorý tvoj aspekt vedomia je pri vedení, šoféruje tvoje vozidlo -- videnie ilúzií, videnia ZA vlastné Ilúzie a kódingu, ktorého expresiou SI, je tvoje telo, tvoje vzťahy, tvoj život je základ začatia vyslobodzovania sa na úrovni vedomia a tela.. začiatok umierania 3D sveta v sebe, aby sa nového mohlo rodiť.. tvoje novšie vyššie expresie SEBA ako toho, kým naozaj si.Ako byť vzostupnou platformou a nebyť rohožkou pre ostatných, a nerobiť si rohožku z ostatných je učenie sa cez svoju prax, treba si dovoliť odohrať, zistiť pre seba, za seba, je to tvoj experiment koniec koncov.. Ak však funguješ ako Vyššie Ja (aspoň 6D vyššie Ja v tele), všetko, čo tvoríš už nie je karmické, práve naopak, nie nič už s lepkavými niťami neslobody - tvoje svetlo to nedovolí,

a Ak funguješ ako nižšie ja, je to karmická 3D realita, “vráti sa to s prepleskom takmer už hneď”... toto sme tiež viac prebrali v kurze NovoZemšťan.


🔆🔆🔆

To Hlboké Spojenie So Sebou/ s Nami vo svojom vnútri - to Spojenie / PREPOJENIE slovami neopísateľné (zjednotený stav vedomia v sebe), z ktorého všetko Pramení, ktoré Človek (dlho, celý život) hľadá vonku cez niečo alebo niekoho Spočíva Hlboko v Plnej Prítomnosti, Prepojenosti, Jednote v Sebe vo svojom Tele, kde všetko Je - Ty ako všetko, Odtiaľ Pramení Všetká ISTOTA, Svetelná Pevnosť - Solídnosť v Sebe, BEZPEČIE, LÁSKA, Akceptácia Skupinou / KomUnitou/ Spoločnosťou, Hojnosť na Multidimenzionálnej Úrovni, odtiaľ tiež pramení “tá mega svetelná” super Sila & Moc Univerzálneho Galaktického Vedomia Seba ako Zdroja Všetkého. Toto Spojenie so Sebou ako Všetkým ti Nič a Nikto Zvonka Nenahradí / nevykompenzuje.. Naplnený preplnený pohár, intimita a jednota - pocit hviezdneho RAjskeho Nebeského Domova v Sebe, ktorý je s tebou všade lebo ho vnútorne žiješ, a tak ho vonku vidíš, lebo premietaš - REALizuješ do svojich REALít.. prirodzená božská Alchýmia cez čistotu a JASNOSŤ TVOJEJ frekvenčnej - svetelno-zvukovej-kódovej PROJEKCIE zvnútra von… Odtiaľ prirodzene Vyplývajú Energetické Hranice, ktoré KomUNIkuje naše Pole..

🌈 KULTIVÁCIA LEN HLBŠIEHO SPOJENIA V SEBE - so Zemou - So Slnkom - s Hviezdami - to “je to jediné, čo máme”, to je to VŠETKO ČO POTREBUJEME NA PRECHODY BRÁNAMI - portálovymi pasážami VEDOMIA DO VYŠŠÍCH LEVELOV (kozmickej) HRY… vždy do ďalších stupňov vývoja… BYTIE —> Akcia = žena —> muž vnútri REALizuje to, z akého stavu VEDOMIA - BYTIA V SEBE FUNGUJEŠ, NA AKÝCH FREKVENCIÁCH VIBRUJEŠ V TOMTO MOMENTE, a to čo je tvoja najsilnejšia Frekvencia ktorú vysielaš, To ti je DORUČOVANÉ CEZ ZJEDNOTENÉ POLE, ktoré ti vždy DORUČUJE LEN TO, odkiaľ vnútri funguješ ~ nižšia rezonancia 3D Zeme - keď vysielaš zo separácie vedomia, nedostatkov, obmedzení na seba = nedostatočný ENERGETICKÝ PRÍJEM SEBA, A TEDA, tvoje akcie sú v súlade s BYTÍM V HLAVE odpojený od zvyšku - s tým najnižším ja, lebo funguješ z odpojenia..

Aktuálne je každý nastúpený “pred tou svojou super dôležitou bránou”, novými super dôležitými rozhodnutiami a Október-November 2021 to odštartovali … September 2021 bol zastavenie v hmle + príprava na MEGA POSUNY alebo aj nie, keď závahaš alebo keď si vyberieš to, čo je na povrchu atraktívne ale pod povrchom je to chyták / pasca vedomia - energie / test… Viacej jasnosti “bude či a kam sa presunúť, posunúť atď”, pridať sa ku tým, ktorý nasmerovaní smerom do Budúcnosti Teraz - vzostupná Os alebo nasmerovaní smerom do minulosti - Zostupná os starej zeme.. vyjasňujú sa základy na ktorých naozaj každý v sebe funguje nie na ktorých si myslí, že funguje… SVETELNÉ DIAMANTOVÉ KRIST-AA-lové dúhové Frekvencie kódy budúcej Zeme Teraz ostré ako žiletka prepaľujú cez všetky Ilúzie toho, čo sa myslelo a bol to len ego sen/domnienka/predstava…

Rozpustenie OČAKÁVANÍ A PRED-sudkov o tom, čo / kto by ako malo byť a vyzerať je visc než nutné… kde si v domnienkach svojho nižšieho ja a brániš si tak od toho, čo ti zdieľa vyššie Ja, aby si robil v danom momente.. POZDVIHNUTIE / Expandovanie SVOJHO Srdca & VEDOMIA NAD / ZA AKÉKOĽVEK DUÁLNE konflikty v sebe / vonku, v ktorých sa populácia stráca - emočné koktaily všetkých potlačených energii za všetky existencie v tejto jednej teraz zažívané - premietané - traumy / drámy - stále neintegrované zranenia - VOŠLO DO HĹBOK V SEBE, V KTORÝCH MNOHÍ EŠTE NEBOLI, a čo je v nich im bráni prejsť BRÁNOU do Neba, lebo sú to tie hlavné časti seba, ktoré stále plne neintegrovali teda nemôžu PRESIAHNUŤ 2-3-4Dimenziu cez piatu (cez stred kríža), lebo sa točia stále v niečom a NEDOVOĽUJÚ SI PLNÚ SLOBODNÚ EXPRESIU SEBA - svojej Esencie, stále sa niekde potláčajú / súdia / bojujú v sebe = vysielajú duálne konflikty, a to je čo im je doručované a vidia vo svojich realitách.


Pozri článok z októbra 2021, kde je viac o tom, že TY SI ZDROJ SYSTÉMU VEDOMIA, Z KTORÉHO VNÚTORNE FUNGUJEŠ VONKU MATERIALIZOVANÝ:

❣️

Svet je obmedzený len do takej miery, do akej ty ho taký VNÍMAŠ A ŽIJEŠ V SEBE.. či žiješ plnú Slobodu VYJADRENIA Seba - seba-Expresie toho kým naozaj si, nie kým si myslíš, že si ti zobrazujú tvoje reality - tvoje fyzično - tvoje telo komunikuje TEBA AKO ENERGIU. Ak z 3D systému Vedomia v sebe funguješ, z takého funguješ vonku. Je to Komplex rôznych systémov, ktoré pramenia zo Vzťahu zo Sebou a z Spojenia - ZJEDNOTENIA SA SO SEBOU V SEBE.. systémy priorít, hodnôt, systém fungovania - či funguješ v synchronizácii S Frekvenciami Novej Zeme hlboko v sebe (smeruješ do budúcnosti) alebo sa riadiš frekvenciami starej Zeme - transmisie ega vnútri / vonku - smeruješ do “minulosti” si na zostupe “mnohokrát mysliac si, že si na vzostupe”VZOSTUP NIE JE MOŽNÝ CEZ ZMAJSTROVANIE ZOSTUPU..

Z Expanzie nie je možné fungovať, keď si nezmajstroval kontrakciu..

❣️❣️

AK STÁLE POTREBUJEŠ TMU NA TO, aby si ROZOZNAL, SPOZNAL, INTEGROVAL SVETLO, tak bude len SILNEJŠIA “rovno v tvojej tváriť”, kde ti niečo / niekto ukazuje , že kde sa chceš separovať od niekoho lebo je tam súd-boj-rezistencia-ego sa chce vyhnúť niečomu vonku-v sebe…. PRESAH STAREJ ZEME - “seba ako 3D obmedzeného človeka - padnutého Galaktika” ktorý sa obmedzuje / potláča / limituje sám je cez INTEGRÁCIU POLARÍT - zjednotenie - presah - vyberáš si, ako Vyššie / Zjednotené Ja, že už to nemáš za potrebí to mať vo svojich realitách, presiahol si “tú najdeštriknejšiu galakticku rasu v sebe - vonku 3D ľudstvo - presúvaš sa - tranzituješ do úplne iných Úrovní / Dimenzii / oveľa vyšších Frekvečných pásiem vedomia Seba - materializuješ iné reality / inú verziu Zeme.. DO VTEDY je ukazované / doručované vlastným vesmírom to, kde si vo svojom tele “nosíš stále 3D seba”, že je potrebné to “rozoznať / rozriešiť/ sprocesovať / pochopiť/ integrovať..

❣️

Len hlbší pevnejší stabilnejší VZŤAH SO SEBOU AKO S CELÝM KOZMOM JE TO, čo “chýba” toľkým na potrebné tranzity a nie je vôbec pochopene, pozerá sa na to stále prevažne z ludských perspektív (veľmi obmedzene).. BUDUJE SA TO ALE NA TO SÚ POTREBNÉ ÚPLNE ROZBÚRANÉ TIE STARÉ ĽUDSKÉ ZÁKLADY NA KTORÝCH SI VŠETCI ŽIVOTY TVORILI = ego ilúzie / fantázie / videnie len povrch/ romantizovanie si vzťahov atď..

AKTUÁLNE KÓDY SÚ “roztrieštenie základov v každom, kto stále sa snaží znovu-tvoriť na 3D kódových súboroch “padnutého vedomia Všetkých galaktikov” v sebe … a pokračujú mega silové KÓDY ŠOKU A PREBUĎ SA LEN VIAC, kde si stále odohrávaš vazenie a prečo, kde si ty obmedzuješ to, čo je VLASTNE NEKONEČNÉ A NEOBMEDZENÉ, ale ty si si to limitoval…. Začatie chápať, čo naozaj projektuješ a prečo, odkiaľ v sebe, a ktoré tvoje aspekty je začiatok dekódovania svojho matrixu / starého konštruktu na 3D kódoch… je to “ego matrix a systém - spleť klamstiev tak hlboko skrytých, na ktorých si každý budoval všetko.. “ Preto fázy úplného zmätku, nechápania, chaosu sú nutné… pretože sú nielen prevetrávané základy s ktorých fungovali, ale idú do kolapsu ak ešte nekolabujú sami všetko… do konca 2021 sú na “spadnutie mnohé kolapsy a pritvrdenia”, lebo tak si to kolektívy vybrali, aby sa viac ponorili hlbšie a išli tak v sebe, kde ešte neboli..

❣️

TELÁ VŠETKÝCH ODMIETAJÚ POTLÁČAŤ, telo ťa nepustí ďalej, nedovolí ti “hrať hry na pozorovanie” aby si sa vyhol cíteniu a procesovaniu, vyplaveniu toho, čo v tebe už bolo…. VEČNÝ POZOROVATEĽ JE V TEBE VŽDY PRÍTOMNÝ TAK, ako všetky tvoje aspekty ale to neznamená, že sa vyhýbaš PROCESOVANIU CELÝM TELOM… všetky strachy o ktorých “nebola šajna”, že vnútri sú, vyžaduje si to okamžité Skočenie do nich naplno All In, lebo dovtedy “neodídu” z teba von, a je to nekonečné etapy… ČOMU SA VYHÝBALO, nedá sa už, ČO MÁ NAD TEBOU MOC, to je viditeľnejšie, ak ty sa nevyhýbaš, neupriqmuješ radšej pozornosť inde než dovnútra..

❣️

TÁ NAJRÝCHLEJŠIA CESTA JE LEN HLBŠIE DO SEBA, a nejde o konkrétnu lokalitu, destináciu ale o uŽItie si tej cesty, nech si prechádzaš čímkoľvek, je to jedno.. aký máš PRÍSTUP K TOMU určuje tvoj zážitok. Je to PRE teba, nie Proti tebe.. čiže keď podvedome bojuješ, hádaj…. “Pritvrdí sa”, lebo tak si vyberáš.. ego sa snaží kontrolovať niečo, čo nemôže, ZABEZPEČIŤ SI ŽIADNE ISTOTY GARANCIE A DOPREDU VEDENIE NIEČOHO, to neexistuje “na začiatku”… to sa buduje.. keď sa overíš, osvedčíš, otvoríš si viac prístupov - VSTUPOV - VzoVSTUPENKY DO ĎALŠÍCH DIMENZII SEBA = ďalšie pamäťové databanky / info v kódoch = MOC, Sloboda…. Ale opäť, buduje sa to… tvoje vyššie Ha Ťa vidí sleduje aj keď sa nikto nepozerá, má na teba páky, ktoré vie ako použiť keď ti treba “dopomôcť”, lebo vidí kde sa hrajuškáš v 3D, v duálnych ludských hrách iluzórnej separácie, nedostatkov, obmedzení, v 3D systémoch presvedčení, ktorým stále veríš že sú pravda a nikdy neboli… ukazuje ti tvoj vesmír stále, kde si stojíš na kábloch, kde sa obmedzuješ, oberáš o

ÚŽAS-SNOVOSŤ & PREBYTOK RAdosti NOVEJ ZEME ….. alebo už nie…….

Oveľa viac k tomuto môžeš nájsť v článku Od Transformácie ku Transcendencii.

* Nový Kurz Školy Majstrov Novej Zeme - Kurz NOVOZEMŠŤAN je viac tomuto venovaný… ku Energetickej KomUnikacii ~ ku Hraniciam ~ ku len hlbšiemu spojeniu so Sebou ako s celým Kozmom = viac ku Stelesneniu vyššieho/Zjednoteného Ja, viac ku Presahu “ľudskej verzie manifestácie, hojnosti, majstrovstva, neutrality” ~> je to Tranzit do plne vedomej Materializácie Oveľa vyšších REALít Novej Zeme ako Nový Človek ~ TVORBA na úplne INOM ZÁKLADNOM KONŠTRUKTE než “je ten ľudský” ~> tvorba úplne inej planéty Zvnútra von na Základe Práce s Vibračnými Frekvenciami ~ je potrebné presiahnuť “ľudské verzie všetkého, čo sa myslelo, že tak je a že je fixná pravda alebo fakt”…


SEBAHODNOTA - Tvoje pole, telo, energia KomUNIkuje akú hodnotu si dávaš.. pod-hodnotenie, nedocenenie a extrém - pre-cenenie ~ akú hodnotu čomu dávaš takú to pre teba má.. akú hodnotu si dávaš, takú máš. Ceníš si svoje svetlo, energiu nadovšetko alebo nie ? Čo je hodnotné a čo nie je diametrálne odlišné čo sa starej a novej zeme týka. Iné hodnoty, iné priority..Svet je obmedzený len do takej miery, do akej ty ho taký VNÍMAŠ A ŽIJEŠ V SEBE.. či žiješ plnú Slobodu VYJADRENIA Seba - seba-Expresie toho kým naozaj si, nie kým si myslíš, že si ti Zobrazujú tvoje reality - tvoje fyzično - tvoje telo komunikuje TEBA AKO ENERGIU. Ak z 3D systému Vedomia v sebe funguješ, z takého funguješ vonku. Je to Komplex rôznych systémov, ktoré pramenia zo Vzťahu zo Sebou a z Spojenia - ZJEDNOTENIA SA SO SEBOU V SEBE.. systémy priorít, hodnôt, systém fungovania - či funguješ v synchronizácii S Frekvenciami Novej Zeme hlboko v sebe (smeruješ do budúcnosti) alebo sa riadiš frekvenciami starej Zeme - transmisie ega vnútri / vonku - smeruješ do “minulosti” si na zostupe “mnohokrát mysliac si, že si na vzostupe”… VZOSTUP NIE JE MOŽNÝ CEZ ZMAJSTROVANIE ZOSTUPU.. Z Expanzie nie je možné fungovať, keď si nezmajstroval kontrakciu.. AK STÁLE POTREBUJEŠ TMU NA TO, aby si ROZOZNAL, SPOZNAL, INTEGROVAL SVETLO, tak bude len SILNEJŠIA “rovno v tvojej tváriť”, kde ti niečo / niekto ukazuje , že kde sa chceš separovať od niekoho lebo je tam súd-boj-rezistencia-ego sa chce vyhnúť niečomu vonku-v sebe…. PRESAH STAREJ ZEME - “seba ako 3D obmedzeného človeka - padnutého Galaktika” ktorý sa obmedzuje / potláča / limituje sám je cez INTEGRÁCIU POLARÍT - zjednotenie - presah - vyberáš si, ako Vyššie / Zjednotené Ja, že už to nemáš za potrebí to mať vo svojich realitách, presiahol si “tú najdeštriknejšiu galakticku rasu v sebe - vonku 3D ľudstvo - presúvaš sa - tranzituješ do úplne iných Úrovní / Dimenzii / oveľa vyšších Frekvečných pásiem vedomia Seba - materializuješ iné reality / inú verziu Zeme..

DO VTEDY je ukazované / doručované vlastným vesmírom to, kde si vo svojom tele “nosíš stále 3D seba”, že je potrebné to “rozriesiť / pochopiť/ integrovať..

Zmajstrovanie komUnikácie so sebou, počúvania a chápania sa je základ: v tichu sú samé odpovede: utíš myseľ aby si počul, otvor srdce viac, zatvor oči, aby si videl.. (je to naopak než by si človek myslel) :

Energetická KomUNIkácia (hlasná alebo tichá) prirodzene vychádza z plnej prítomnosti v sebe - z Vedomia Seba - Uvedomovanie si, čo nonstop projektuješ do svojho poľa - Sila tvojho Spojenia so Sebou - Zjednotenie sa so Sebou - SILA TVOJHO POĽA, Tvojej Projekcie určuje všetko, čo zažívaš - zažívaš Seba.


⚡️💫⚡️


Zrýchľuje sa tempo, ale z ustáleného miesta práveže fungujeme, aby sme presiahli separáciu času a priestoru... tlkot srdca novej Zeme v tebe - zosúladiť a fičíš, prerastieš všetko a všetkých rýchlosťou svetla, nenechaj sa spomaľovať.. len tak preskočíš dobu, 3D rasu a teda 3D verziu planéty, ktorá aj tak už zanikla, len ľudia sa snažia to dookola tvoriť, ale už to nejde, preto výbuchy, kolapsy, búrky, erupcie sú.budú len väčšie.. ako nový človek - Ty si búrka, z oka búrky to menežuješ...

Nová Zem je úplne iné TEMPO a RYTMUS, čo platilo pred chvíľou, o chvíľu po zmene vo frekvenciách to už neplatí... kvantovo sa skáče, keď sa nefixuješ a existuješ v MOMENTE - v prítomnosti - SI všade, celým POĽOM VEDOMIA..


NEUSTÁLE Upgrejdované telo a vzťah so sebou je základ upregdov svojho života nonstop, lebo tvoje vedomie je neustále upgrejdované.. Patria sem Upgrejdy v KomUnikácii na všetkých Úrovniach... Nie je to za nikoho robené, je to každého vedomá práca, spolupráca so svetelnou inteligenciu v sebe, ktorej 3D človek ako jediný stojí v ceste - metalita, z ktorej funguje..


Zhrnutie:

Tento článok sú len jemne

Zhrnuté kódy Október~November~December 2021, je toho omnoho viac a len viac každým dňom, písala / vysielala by som večne, čo aj robím na úrovni vedomia.

Pokračujúce Ultra čistenia a pripravovania sa na len ďalšie skoky a väčšie záplavy fotonovým svetlom (svetlo Duše) pred februárovými dvojkovymi mega kódmi ~ Kódy “boha”, Source Code - Pure Light Source Consciousness ~ kódy DRAKA BUDOVATEĽA / Majstra budovateľa, Vedomie grálu a Inovatívneho Kozmickeho Kristos Géniusa. (3D človek je toho opak/padnutá verzia/opakujúci sa po ostatných robot/padnuté a spiace Nebo).

NovoZemšťan je Vedomie opäť “Vzostúpeného Neba” cez úplnú integráciu a transcedenciu padnutého neba (3D zem/človek).


Vrcholenie “frekvečných súbojov” v 4. Dimenzii, ktorá zaniká, to je tranzitná dimenzia, kde sa môžeš zahrať ešte podľa pravidel starej a novej zeme zároveň, ale to sa skončilo októbrovou pasážou.. teda končí.. v 4D vrcholia tzv. “Finálne súboje o moc, o to na akej si strane, A proti B atď… všetko mentálne hry vnútri so sebou vonku priemetané.. prísť na ne, prestať ich hrať, ísť viac než hlbsie do koreňa, do jadra, cez Svetlo / Lúč GodHead / Tzv. Božskej hlavy/Večný plameň a čistá biela zahŕňajúca prvotnú kozmickú Trinity 13-14-15D, to čistiť / integrovať v hĺbke koreňa a jadra, tam sú naše slabosti alebo sila, aby si mohol presiahnuť všetky obmedzenia na sebe a mentálne seba-sabotujúce hry so sebou v sebe vonku premietané..

..Nič sa naspäť nevracia.. nebolo pochopené, nepreniklo sa dostatočne hlbko, “opakuje sa učivo”, ale ide sa hlbšie… od hĺbky z ktorej funguješ sa odvíja VŠETKO.

.. tiež je to všetko príprava na

✨✨✨21.12.2021 ✨✨✨


Vošli sme do Znamenia / cyklu Hadonosa / Nosiča Múdrosti / Ophiuchus 30.11.-15.12. V ktorom je aj zatmenie slnka čoskoro ~ ešte hlbšie prieniky do rán v ktorých hĺbkach sa ešte nebolo… Celý november to boli vody škorpióna, Ophiuchus pracuje so zlatými étermi ~ ZLATA BRÁNA DOMOV, Strelec pracujúci s ohňom od 14-15.12. Začína podľa Alchýmie Magnus Opus a 13. Alchymickych Cyklov spiritualizácie hmoty cez vlastnè svetlo.. premena na zlato.. viac k tomu vyššie v texte.


Super dôležitý sprietočnený Tok ZVNÚTRA VON NIE ZVONKA DOVNÚTRA JE ZÁKLADNÝ ZÁKLAD MATIA DOSŤ ENERGIE VÔBEC POKRAČOVAŤ, BUDOVAŤ NOVÉ TELO, reality, život…


Dnes ráno 1.12.2021 kódy:

Masové a oveľa hlbšie Prebudenie z USPÁVANKY, skrinka “zaklínadiel” ~ lunárnych piesní = 3D média ich napríklad doručujú a všetči, ktorí sú transmiter 3D kódov v tele - uhlíkové ludské telo s nanotechnológiami v sebe, 3D frekvencie ladia, zdieľajú, tvoria z nich, sú tým udržiavaní v spánku, myslia si, že vedia, že žijú, pritom je to pravý opak.. je to frekvečný väzenský plot …. Toto si každý jeden vybral premeniť prekonať , ale nie všetci sa tejto Šanie chopia.


Slabosti ~ Sila ~ Stopky ~ energetické hranice a ako výška frekvencií, na ktorých vibrujeme celotelovo sa odvíja od Hĺbky prepojenia sa so sebou ako so všetkým ~ SVETELNÁ A OHNIVÁ SILA Teba ako nekonečnej svetelnej Galaktickej bytosti tkvie

V TVOJEJ JEDNOTE SO SEBOU a to určuje všetko.

- sú to témy nonstop aktuálne bez zistime, že ako to naozaj funguje a o čom to naozaj je..


Krásny čas mega integrácií len väčších množstiev svetelných kódov a vyplavovaní len z väčších hĺbok toho, čo nie je v rezonancii s vždy novými kódmi, ktoré treba celým telom plne ukotvovať procesovať integrovať a APLIKOVAŤ - uplatniť na svoje reality. Tvoje reality = tvoj hologram, ktorý si môžeš neustále Upgrejdovať na základe upgrejdov v matricovej, Kodovej štruktúre tela a na základe neustálych len rýchlejších upgrejdov VO VZŤAHU SO SEBOU - SO VŠETKÝMI SVOJIMI DIMENZIONALNYMI ASPEKTMI VEDOMIA + Vzťahu so svojou rodinou vnútri, ktorá sa tvojou prácou buď môže upgrejdovať na hviezdnu očistenú teda Božskú svetelnú rodinu Novej Zeme, alebo sa snažíš staré kódy vzťahov aplikovať čo “dlho nebude možné”…… vzťahy ku všetkému je potrebné neustále čistiť a MENIŤ… udržať krok s rytmom & tempom / tlkotom srdca Novej Zeme, “nie s egom mysliac si, že je to vyššie Ja”, JE MAJSTROVSTVO SAMÉ O SEBE ~ TÁ VÝŠKA KAM MÔŽEŠ VYLETIEŤ A VIDIEŤ VŠETKO Z INÉHO VÝHĽADU, vidieť všetky fraktály inak a spolu ako Celok sa ODVÍJA OD HĹBKY SPOJENIA SO SEBOU SO ZDROJOM KOZMU V SEBE KTORÁ “musí byť hlbšia”, lebo tvoja Expanzia SRDCA + Mysle je relatívna tomu ~> “nižšia myseľ človeka strieda postupne tú vyššiu”, ale ako rýchlo, to závisí od teba, od tvojho svetelného kvocientu..


S úctou

Maria

1,302 views

コメント


bottom of page