shutterstock_251474974.jpg
 

Portál Jednoty Vedomia Vzostúpenej

Aurora (Novej) Zeme v Andromede,

Portál Originálnej Zemskej Architektúry Krištáľová Hviezda,

Portál Hviezdnej Akášickej Knižnice Našich

Pra-Poznatkov, Pra-Pôvodu. Kódy Pra-Pôvodného (Nového) ANjelskeho Avatar-Rishi Ľudstva

Sprievodcovstvo pre teba:

Galaktickým Vedomím, Multidimenzionalitou,

Expanziou Vedomia,

Vzostupom na Úrovni Vedomia a Tela. 

Sprievodcovstvo Tranzitmi do Frekvencií Novej Zeme na všetkých úrovniach.

Sprievodcovstvo:

Alchymickými Transformačno-Vzostupnými Procesmi. 

Majstrovstvo Života cez Zmajstrovanie Seba. 

Svetelné Krist. Solar Plazma Adamantiové Univerzálne Telo Novej Zeme,

Portál ANdaRA a 

Tvorba Vzostupných Komunít Aurora Platform.

Vitaj doma v novej zemi

Vitaj na Frekvenciách Aurora Vzostúpenej Zeme Krištáľovej Hviezdy,

Vitaj v Portáli Jednoty Galaktického Vedomia Slnka a Hviezd,

Vitaj v Portáli Zjednotených Kristovych BYTostí Svetla a Vzostúpených Majstrov,

Vitaj v Zlatej Galaktickej Knižnici, vo Veľkolepom Akáši, ktorý je zakódovaný v tvojej Fotónovej 

Krištáľovej Slnečnej Plazma DNA,

Vitaj v Znovu-Obnovenej Zemi a jej Kristovej Architektúre Diamantovej Slnečnej DNA,

Vitaj v Portáli a sytéme Univerzálnych Hviezdnych Brán Lyranského Avatar Matrixu  

MAriA ARaMAteNA Guidance a ANdaRA,

ktorý je zároveň kľúčom ku Kozmickému Trojplameňu a Lyranskym Kráľovským Dómom 

v piatom Harmonickom Univerze Pra-Matérie, Pra-foriem a Pra-Bytostí, úplných Pra-Počiatkov,

kde sú kľúče ku celej galaktickej genetickej knižnici,

ku histórii a budúcnosti zároveň.

Tento portál je zároveň

Krištálovo-Diamantovým Dúhovým Mostom Domov

do Jedoty Vedomia, Bytia, Domov do ANdromedy.

 

Novú Zem Tvoríme a Žijeme z Plne Návrátého Stavu Hviezdnej Pamäte, z nášho pôvodného zjednoteného a expandovaného stavu vedomia a bytia. Tvoríme a Žijeme: 

Sladký DOMOV v SEBE, ako v posvätnej Bytosti čistého Svetla, Neobmedzeného Zdroja všetkej Energie - Vedomia a tela Avatara, kde existuješ ako Zjednotený Vzostúpený Svetelný Majster, ktorý presiahol samotný zostup a vzostup, ktorý presiahol kontrakciu a expanziu vedomia. Blažený Domov v Sebe úplnej Nuly,

Vibrujúcich Žijúce Kozmické Lúče Vedomia Všetkej Energie,

VITAJ DOMA v Kozmickom Vedomí všetkých Hviezd, Slniek, Planét ako JEDNO..

VEDOMIE JEDNÉHO.. Všetky BYTosti v Jednej, Jedna vo všetkých.

Zameranie a služba tohto portálu:

Táto stránka je celá svetelne kódovaná venovaná Hviezdnym Semienkam (Star Seeds) si spomenúť na seba, na úplne všetko.. je venovaná aktiváciám toho, čo už v tebe je, aby si mohol-mohla napĺňať všetky svoje role, úlohy, misie a prácu čo sa Novej Zeme týka a jej nových systémov, štruktúr, vzťahov, nových realít ako takých založených na vysokej úrovni Integrity na úrovni duše.

Táto stránka je

venovaná podpore a asistencii s vlastnými transformačno-vzostupnými procesmi a tranzitmi do realít Novej Zeme ako svoje už vyššie a vzostúpné Ja cez návrat do svojho Hviezdneho Domova v Sebe, cez návrat do Univerzálneho Kozmického Vedomia-Tela Avatara ako Svetelná Kozmická Kristova BYTosť.

Táto Stránka je venovaná asistencii so zosobnením a ztelesnením

Jednoty Vedomia Aurora Zeme, teda Jednoty Vedomia Hviezd, Slnka, Galaxií v Sebe a Tvorbe RAJských REALít cez tvoje ztelesnenie Jednoty Mikrokomzu a Makrokozmu. 

Stránka je venovaná Podpore Tvorby základov pre reality a vzťahy úplne Nových Systémov Novej Zeme založených na úplne inom hodnotovom rebríčku, než bol ten ľudský, a teda založená na novom systéme hodnôt podporujúci Galaktické Vedomie, Hviezdnu Pamäť, Multidmenzionalitu, Svetelné Telo a postavenie sa do svojej sily a moci ako suverénny, slobodný, mocný Tvorca - sila a moc Lásky - Svetelný Zdroj všetkej energie. Podpora zistení tvojich úloh, rolí, a čo si máš napĺňať cez zistenie svojich Galaktických úloh a tzv. povolaní Novej Zeme, 

Podpora Teba-Nás ako Svetelné Hviezdne Multidimenzionálne BYTosti, ktorí vedome integrujú kódy Novej Zeme, rozpúšťajú tie staré cez

Ukotvovanie a Žitie Snov a túžob Duše - Ducha Ztelesnením a Zosobnením svojich Vzostúpených aspektov a Verzií Ja-My.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Super akcelerácia tvojho vývoja a rastu, kvantová katapultácia a podpora tvojich procesov alchymickej Únie Hieros Gamos v Sebe, podpora s aktiváciami vedomia a hviezdnej pamäte, podpora s čistením a integráciou kódov Novej Zeme, čiže Zjednocovaním sa so všetkými svojimi aspektami Vedomia.

Maria Guidance - Sprievodca Vzostupom, Transcendenciou a MultidimenzionalitouMultidimenzionálna Kvantová Galaktická Nová Zem, Evolúcia fotónovej DNA, Evolúcia vedomia cez expanziu do všetkých dimenzií/úrovní Vedomia. Zosobnenie Vzostúpených aspektov Ja-My. Sprievod do vysokých/rozšírených stavov vedomia, Sprievodca transcendenciou, úplného presahu človeka, sprievod multidimenzionalitou a frekvenčno-vibračnym vzostupom na úrovni vedomia a tela.. Majstrovstvo života cez zmajstrovanie seba. Návrat ku SEBE ako ku Zdroju všetkého, Návrat Pamäte, Návrat Domov do Hviezd v Sebe, návrat ku Bytiu čistou láskou a jej silou a mocou (naša esencia). Návrat do nášho pôvodného multi-UNI-verzálneho stavu vedomia a bytia. Nová - Pôvodná Zem=Raj=Vedomý Majster Tvoritel..vnútorná alchýmia - prerod - zrod Diamantu (dúhové vedomie/telo Avatara). Zjednotené BYTosti Svetla tvoriace Novú Zem, ktorá nahrádza “tú starú”..

shutterstock_1440959093.jpg

K dispozícii je: 

Online Balíky Akceleračno-Aktivačných a Čistiacich Videí.

Pravidelné Online Živé Skupinové Stretnutia Spoločnej Expanzie

s Fokusom na všetko týkajúce sa Novej Zeme, Svetelného Tela, Návratov Hviezdnej Pamäte a Tranzitov do Dimenzií Galaktickej Novej Zeme už nastálo.

Osobné Indivudálne Stretnutia cez Zoom: zatiaľ v príprave

Svetelne Kódované Aktivácie - zatiaľ v príprave

Darovaná Svetelne Kódovaná Aktivačná Podpora: Blog, Galérie a Voľne Dostupné Videá na Youtube (zlatá knižnica)

Portál ANdaRA - Sprostredkovanie Pravých Andár s Jedinečným Kódingom, na ktorý sa špecializujem a s Alchýmiou s PRA-prvotnými Andarami Nultej Generácie

shutterstock_1440959093.jpg

Nová Zem je náš posvätný priestor čistej Lásky, Hojnosti, Svätého Pokoja, Mieru a Slobody, ktorý Tvoríme a Žijeme z plne navrátenej Hviezdnej Pamäte a Multidimenzionálneho Stavu Vedomia ako Zjednotené Svetelné Bytosti Galaktického a Posvätného Krištáľového - Kristoveho Vedomia Jednoty Hviezd a Slniek cez naše plné Zosobnenie, Ztelesnenie a Ožitie Svetelných kódov Novej Zeme ANjelského Nového-Originálneho Typu Ľudstva Avatar Elohim-Oraphim-Seraphim-Avian Seraphim.

Cez Vzostup Vedomia (Zem do Neba), do nás Zostupujú všetky naše vyššie Aspekty Ja-My (Nebo na Zem), počas čoho premieňame, prekódovávame svoje telo a zmajstrovávame fyzično ako také, svoje Fyzické Reality cez Aktivovanie, Opravovanie a Znovu-Obnovovanie svojej vlastnej Svetelnej Fotónovej Multidimenzionálnej Hviezdnej DNA - cez aktiváciu všetkých svetelných párov vlákien DNA ich postupne zosobňujeme, čo sú postupne úplne všetky Kódy Hviezdneho Kristoveho Diamantového Dúhového Solar Plazma Vedomia a Tela UNIverzálneho AVATARA a Rishiho

(Kozmický Kristos) 12x12 (144). Znovu-Obnovenie Vedomia a Tela Solárnej MAtky MÁrie, Sophie, Kristaly-Krista. 

shutterstock_200950229.jpg
 
IMG_9995.JPG

Maria Aramatena Guidance

Sprievodca Aktiváciami Tvojej Hviezdnej Pamäte, Tvojho Plného

S-Tvoriteľského a Alchymického Potenciálu a ich Využitia v Súlade s 12D Novou Zemou,

Sprievodca Expanziou a Evolúciou Vedomia, Sprievodca Galaktickým Vedomím a Svetelným Telom ako takým, Sprievodca Multidimenzionalitou, Vzostupom na úrovni Vedomia a Tela, Sprievodca Tranzitmi do Frekvencií Novej Zeme.

Kontaktný email, kde mi napíš v prípade záujmu dozvedieť sa viac o tom, aké akceleračné balíky videií su aktuálne k dispozícií. Je to aj email, na ktorý môžeš zaslať finačný príspevok cez Paypal v prípade záujmu podporiť moju-našu prácu za čo veľmi Ďakujem.e:

maria@deubel.biz

 

V prípade Záujmu zaslať Dobrovoľný Príspevok a nemáte možnosť Paypal, dá sa aj na slovenský účet VÚB:  

SK61 0200 0000 0018 1443 8751

​Ďakujem.e

  • Black Facebook Icon
  • Instagram
  • Black YouTube Icon

Zlatý Kľúč ku Majstrovstvu Seba, teda Života a

ku Novej Zemi ako takej:

Aby sme mohli narodiť ako všetci a všetko, musíme umrieť ako nikto a nič. Vedomý život je o presahu Cyklu Rodenia sa a Umierania. Večný život čaká za Zlatou Bránou do Neba po každého zjednotení všetkých svojich častí a rozpustení všetkých rozdielov vrátane rozdielu medzi životom a smrťou..

Ožívaš naplno ako ožité kódy Novej Aurora Zeme. 

VĎAČNOSŤ za procesy, lebo to všetko pre nás, nie proti nám. Ak máme pocit, že nám niečo chýba, Sme to My.. Máš seba, máš Všetko. Svoje spojenie so Sebou ako so Zdrojom všetkého, ako s večným neobmedzeným Tvorcom a Alchymistom.

S láskou a Úctou ku vašej-našej Esencii, 

Váš Galaktický Sprievodca - Kolektív Vedomia

Maria Aramatena Guidance