top of page
Facebook Cover Photo.png
About
shutterstock_1996873682.jpg

Vitaj na Vzostupnej Platforme

 Avatarov

Galaktickej Multidimenzionálnej

Kvantovej Novej Zeme - naša Nová TerraNova Slnečná Hviezda,

Tranzitné, Vzostupné ANdromedánske Matrixy Aurora a Aquaelle,

Vitaj v Portáli Budovateľov a Správcov Novej Konštrukcie Kristickej Slnečnej Hviezdy - TerraNova, 

Vitaj v Portáli Hviezdnych Svetelných Rodín Novej Zeme - Majstrov Budovateľov Nových Sietí, Štruktúr, Inštitúcií, KomUNÍT Novej Zeme, ktoré Sú v Súlade s Svetelným Vedomím-Telom a sú Budované na Kódoch Vedomia Novej Zeme - Novej RAsy RAja Paradisien Dúhová Nová Siedma Galaktická Koreňová RAsa, alebo NovoZemšťania Tu a Teraz, 

 

Vitaj v Portáli

Zjednoteného Vedomia Slnka a Hviezd,

Mutlidimenzionálne Kľúče ku Sebe

ako ku Vesmíru,

​Žitie Kozmických Kódov Svetelného Super Vedomia a Tela Novej Zeme - Organické Kódy Stvoriteľa - Kódy Zdroja-Majstra Architekta a Budovateľa MultiVesmírov - Plná Expresia Svetelných Super Potenciálov a Schopností Stvoriteľa - Vedomia Svetelného Iluminačného Tela, 

Vitaj v Evolúcii Svetelnej Fotónovej Kozmickej Kristos Plazma DNA,

Vitaj v Evolúcii Novej Verzie Hviezdneho Ľudstva cez Seba..

Vitaj v Portáli Asistencie s plným Rozpamätaním sa, 

Asistencie s Budovaním sa Odznova, s Učením sa Seba odznova, Asistencie s Tvorbou Nového Tela - Novej Konštrukcie - Matrixu Novej Zeme v Sebe, vo svojom Tele ako Základ pre Nový Vzťah so Sebou, pre Kvantové Mega skákanie do Budúcnosti a pre Tvorbu Neustále Novších Vyšších REALít Novej Zeme cez Zmajstrovanie Práce s Kódmi, Práce so Sebou v každom momente, ktorá sa postupne presahuje tiež ako sa to tak stáva súčasťou toho Kým si, tvojho bežného fungovania ako Integrovaná Svetelná UNIverzálna Galaktická BYTosť Zjednoteného Vedomia Všetkých Hviezd. 

shutterstock_2063407214.jpg

Vitaj Doma Na Frekvenciách Novo-Zemšťanov

Podporujúce, Akcelerujúce

Tvoje Vzostupné, Alchymické, Transmutačné Procesy Masívnych Premien na DNA bunkovej úrovni - Na Úrovni Vedomia formujúce, tvoriace už iné telo, 

Podporujúce Kvantové

Skákanie do Budúcnosti v Čase a Priestore,

Podporujúce Aktivácie a Doručovania Svetelných Kozmických Dát v Balíkoch Kódov Pamäte - Plného Galaktického Vedomia Seba - sú to Kódy Univerzálneho Vedomia - Poznania Podporujúce

Tvoje Skoky do Úplne iných Dimenzií Vedomia Seba-Bytia a Tvorby Žitia cez Vyjadrovanie, KomUNIkovanie svojich Najvyšších Sebaexpresií ako Večnej Nekonečnej Svetelnej Kozmickej BYTosti s Nekonečnými Potenciálmi. 

shutterstock_1881621025.jpg

Nájdeš tu tiež Podporu, čo sa týka Kozmických ZnovuZrodov a Fungovania ako Nový Svetelný Kozmický ANjelsky Slnečný Avatar - Nový Človek Zjednoteného

Vedomia Slnka - NovoZemšťan - Zjednotené Svetlo 

Hviezd - Všetko v Jednom opäť ako JEDNO VEDOMIE - JEDNA BYTOSŤ cez PRESAH VŠETKEJ SEPARÁCIE.. 

 

shutterstock_1875246445.jpg

Do Novej Éry Čistoty Vzo-Vstupujeme ako Galaktické Svetelné

UNIverzálne BYTosti Zjednoteného Vedomia Všetkých Hviezd. Budujeme Všetko Nové cez Svetelné Kozmické Kódy Vedomia Novej Zeme v Tele - každého Svetelné Telo nesie matrixu pre Nové vyspelé galaktické spoločnosti, systémy, civilizácie tvoriace ako Zjednotené Hviezdne Národy. 

 

NOVÁ GALAKTICKÁ RASA RAJA VZNIKÁ TRANSCENDENCIOU tej starej verzie 3D ľudstva 

v sebe za seba pre seba pre Nás ultra zrýchleným odumretím a znovurodením svojich vyšších seba-expresií - Akcelerovaná Oprava, Obnova, Prepis svojej DNA cez Svetelné Kristos Slnečné Diamantové Plazma Dúhové Kódy Kozmickej DNA - Zlaté Vlákna Hojnosti v najčistejšej Frome - Návrat Očistených SolARianov a Všetkých Galaktikov v Sebe - Stelesnené Zdrojové (Božské Svetlo). 

 

Existencia a Fungovanie ako Nový Človek je viac ako diametrálne odlišná existencia a diametrálne odlišný je spôsob fungovania a tvorba žitia, než je človek zvyknutý..Každý si tvorí úplne Nové Systémy Fungovania, Nový hodnotový rebríček a Nové Priority. Podporný Systém Novej Zeme stojí na úplne niečom inom než je ten starý.. Cez svoj návrat do úplnej Krištáľovej Čistoty, Priezračnosti, Jasnosti, cez svoj Návrat do Hojnosti v tej najčistejšej forme Znásobuješ Hojnosťou, ktorou už Si a čo zdieľaš podporuje ostatných v ich procesoch, a to sa ti vracia naspäť..  To, čo zdieľaš do svojho poľa ťa buď podporuje, alebo potápa, drží vo vlastnom 3D väzení vnútri-vonku.. 

shutterstock_1790145476.jpg

Celá Táto Vzostupná Platforma - Sieť - Stránka Je Aktivačný Priestor Novej Zeme, ktorý ti poskytuje Okrem už vyššie zmieneného Sprievodcovstvo, Asistenciu s Návratom Domov do svojich pôvodných Expandovaných - Vzostúpených Stavov Vedomia a Bytia. Toto je Priestor,

Kde nájdeš tiež:

Kozmickú Svetelnú Knižnicu,

Fičákové Mega Kurzy a Transmisie Školy Majstrov Avatarov Novej Zeme,

Možnosti Individuálok,

Možnosti Zúčastniť Online Eventov - Transmisií - Možnosti Zúčastňovať sa Aktivačno-Čistiacich Alchymických skupinových stretnutí, Možnosti Zúčastňovať sa Nahrávaní

Interaktívnych Kurzov Školy Majstrov. 

Nájdeš tu tiež

Mega Portál Technológií ANDARA,

Galaktický Andara Obchod a čoskorov aj rôznych 

Produktov Novej Zeme pre Ďalšiu Podporu Tvojich Procesov, Nájdeš tu

GalAktivácie úplne všade,

Nájdeš tu

Sprievodcovstvo Vzostupom-Zostupom,

Sprievodcovstvo

UNIverzálnym Svetelným Galaktickým SolAR Vedomím-Telom, Kozmickým Kristos Vedomím a Telom,

 

Celkovo Nájdeš tu

Tranzitnú a Pôrodnú Podporu a Asistenciu so Zrodom Nového Hviezdneho Anjelského Človeka Paradisien RAsy RAja v Sebe ako Základ Zjednotených Hviezdnych Národov - Nového Ľudstva, ktoré Novú Zem tvorí zo Vzostúpených Stavov Vedomia v Tele cez Zjednotenie sa so svojimi Vzostúpenými Majstrovskými Budovateľskými Verziami v Sebe.

Tiež tu nájdeš podporu s Budovaním všetkého čo má Kódové základy vedomia Novej Zeme ako takej, čiže podpora s tvorbou a žitím oveľa vyšších realít, tvorba komUNIt Novej Zeme atď..

Všetko cez tvoj tranzit do tých najvyšších svetelných Oktáv svojej existencie - tá pravá Extáza, a cez tvoju KomÚniu nižších a Vyšších aspektov svojho Vedomia opäť ako Jedno.

Všetky Kurzy, Transmisie, Videá, texty, články či už spoplatnené alebo voľné dostupné sú venované Podpore s každého Tranzitmy do Vedomia a Tela Novej Zeme, do ďalších oveľa vyšších verzií a levelov SEBA.. Všetko je venované Rozpamätaniu sa na Seba ako Hviezdnej BYTosti, 

Budovaniu Svetelného Tela cez Svetelené Vedomie - Budovaniu MerKAby na Vzostup, ktorá sa potom rozkladá a stáva sa mega systémov Hviezdnych Brán Vedomia,  Podpore s Tranzitmi z uhlíkového 3D tela na Krištáľ Silica DiamANt Svetelný Plazma Základ Tela cez Vzostup Vedomia a Zostup Všetkých Vyšších Aspektov vedomia do Seba do Koreňa. 

shutterstock_1881672304.jpg
shutterstock_337623893.jpg

Novú Zem Tvoríme a Žijeme naplno, nastálo cez Vedomie Iluminačného Tela - cez Vedomie Svetelného Kristos Plazma Univerzálneho Kozmického Tela - cez Vedomie Svetelnej DNA z Plne Návrátého Stavu Kozmickej Pamäte, z UNIverzálneho Vedomia Všetkých Bytostí v Jednej, z Nášho Zjednoteného a Vzostúpeného stavu Vedomia cez plnú Expanziu Srdca..

Tvoríme a Žijeme Nové ľudstvo - novú RAsu RAja.. iné vedomie - iná DNA... Naša originálna dvojitá diamantová slnečná DNA.

Vitaj v Evolúcii Super Vedomia a Super Tela ako Ultra Vyspelej Vzostupnej a Majstrovskej Budovateľskej Technológii Novej Zeme..

Ďalšie Bližšie Zameranie a Venovanie Tejto Stránky - Tranzitnej - Vzostupnej Platformy a Portálového Mosta -Hviezdnej SolAR Brány do Vedomia Andromedy - Nový Človek - Zjednotené Svetlo Hviezd:

Táto stránka je celá svetelne kódovaná plná GalAktivácií,

Je venovaná všetkým Hviezdnym  Kristos Indigo Slnečným Semienkam a ďalším iným - ich podpore s postavením sa do svojej sily a Moci ako Svetlo, s tranzitom do ďalších úroví svojej existencia tak, aby si začal naĺňať tie hlavné misie a role, na ktoré si TU - podpora sa na ne rozpmätať - v prvom rade si hlavne spomenúť na seba, na úplne všetko a začať využívať naplno svoje potenciály plne aktívnej a funkčnej DNA svetelného vedomia-tela Novej Zeme..

Táto Stránka Je venovaná podpore tvojich vzostupných procesov, vrátiť sa k Sebe, aktiváciám toho, čo už v tebe je, aby si mohol-mohla napĺňať všetky svoje role, úlohy, misie a prácu čo sa Novej Zeme týka a jej nových systémov, štruktúr, vzťahov, nových realít ako takých založených na vysokej úrovni Integrity na úrovni duše.

Táto stránka je venovaná podpore a asistencii s vlastnými transformačno-vzostupnými procesmi a tranzitmi do realít Novej Zeme ako svoje už vyššie a vzostúpné Ja cez návrat do svojho Hviezdneho Domova v Sebe, cez návrat do Univerzálneho Kozmického Vedomia-Tela Avatara ako Svetelná Kozmická Kristova BYTosť.

 

Táto Stránka je venovaná asistencii so zosobnením a ztelesnením

Jednoty Vedomia Aurora Zeme, teda Jednoty Vedomia Hviezd, Slnka, Galaxií v Sebe a Tvorbe RAJských REALít cez tvoje ztelesnenie Jednoty Mikrokomzu a Makrokozmu. 

 

Táto Stránka je venovaná Podpore Tvorby základov pre reality a vzťahy úplne Nových Systémov Novej Zeme založených na úplne inom hodnotovom rebríčku, než bol ten ľudský, a teda založená na novom systéme hodnôt podporujúci Galaktické Vedomie, Hviezdnu Pamäť, Multidmenzionalitu, Svetelné Telo a postavenie sa do svojej sily a moci ako suverénny, slobodný, mocný Tvorca - sila a moc Lásky - Svetelný Zdroj všetkej energie. Podpora zistení tvojich úloh, rolí, a čo si máš napĺňať cez zistenie svojich Galaktických úloh a tzv. povolaní Novej Zeme, Podpora Teba-Nás ako Svetelné Hviezdne Multidimenzionálne BYTosti, ktorí vedome integrujú kódy Novej Zeme, rozpúšťajú tie staré cez Ukotvovanie a Žitie Snov a túžob Duše - Ducha Ztelesnením a Zosobnením svojich Vzostúpených aspektov a Verzií Ja-My.

 

Táto Stránka Je Venovaná Úplnému presahu tzv. (3D) ľudskej limitovanej úrovne vedomia a mentality, Presah limitovaného človeka a ľudského aspektu vedomia ako takého paradoxne cez Návrat do Našej Humánnosti, ktorú sme úplne stratili cez Rozpustenie postupne Všetkých Závojov medzi dimenziami, Rozpustenie všetkých rozdielov cez nulu návratom do jednoty, doPlne Návratenej Kozmickej Pamäte na Seba, na všetko..

 

Multidimenzionalita,Transcedencia, Plne Aktívna Fotónová Svetelná DNA,

Krištáľové Kristove A-diamantové Dúhové Solar Plazma Svetelné Vedomie a Telo Avatara.

Je to Služba VEDOMIU, Služba Novému Ľudstvu, Novému Človeku Fungujúceho z hĺbky napojenia na to, kým naozaj Je, Fungujúceho z Expandovaného Srdca a Vedomia, Fungujúceho z Expandovaných Stavov Srdca a Vedomia - zo Vzostúpených Stavov Vedomia a Bytia Tvoriace INÚ Planétu - JEJ NAJVYŠŠIU A NAJNOVŠIU VERZIU SLNEČNEJ KRISTOS HVIEZDY. 

shutterstock_1716321139.jpg

Navštív našu UNIkátnu Našu Ponuku

 Multidimenzionálnych Kurzov a Transmisií 

Školy Majstrov Avatarov Novej Zeme, Vzostupu, Alchýmie, ktoré majú potenciál ťa odkatapultovať a Akcelerovať - Urýchliť tvoje procesy ak to Ty uchopíš, sprístupníš sa, ak si to TY dovolíš..

Zameranie je všetkých Kurzov je vypísané Pri Jednotlivých Kurzoch, Také Všeobecné Zameranie Kurzov a Transmisií Je

aj Na:

Bližšie SebaPochopenie, SebaPoznanie, SebaRozvoj na Úplne Iných Úrovniach, na Oveľa Hlbších a Vyšších Úrovniach Vedomia a Bytia Seba. Hlbšie Úrovne Prepojenia a Jednoty sa So Sebou ako s celým Multi-Vesmírom, Kozmom, so Zdrojom Vedomia Všetkého.

Všetky Kurzy - Balíky Videií, Eventy, Individuálky Sú pre

Super akceleráciu tvojho vývoja svetelnej DNA a celkového rastu, Pre kvantovú katapultáciu a podporu tvojich procesov alchymickej Únie Hieros Gamos v Sebe - Zjednotenie Dvojplameňa Novej Zeme v Sebe,

Pre Podporu s presunom do vyšších Rovín - Úrovní - Levelov Rodín a Vzťahov už Novej Zeme, ktoré sú založené na Nových Základoch Vnútornej Sily - Jednoty - Lásky - Čistoty - Magické Spojenia napĺňajúce úlohy a misie Novej Zeme spolu ako Zjednotené Hviezdne Národy..

 

Nájdeš tu tiež 

Podporu s Aktiváciami Svetelného Vedomia Všetkých Typov a Galaktickej Pamäte-Vedomia,

Podporu s de-programingom, re-programingom - s čistením starých 3D kódov človeka, podporu s integráciou svetelných super kódov Novej Zeme, čiže podporu so Zjednocovaním sa so všetkými svojimi aspektmi Vedomia, ktorým viac než veľa, a  podporu s navracaním všetkých svojich častí Domov do hlbokej Božskej Jednoty v Sebe..

Celá Sekcia Akcelerácie Vývoja je Pre Podporu Každého Masívnych Transmutačno-vzostupných procesov na úrovni Vedomia a Tela - procesov Alchymizácie, Krištalizácie, SolARizácie, Diamantovenia a Plazmovenia tela, 

ale to je celá táto Stránka - Portál - Vzostupná Platforma.

Je to každého Návrat do svojej Celistvovsti, Jednoty, Božskosti, do Čistoty Srdca a do Čistoty svojej Projekcie - Priezračnosť, Jasnosť Krištáľu.. 

shutterstock_1876195369_635382012749.JPG

Nová Zem je náš posvätný priestor tej Najčistejšej Formy Lásky - UNIverzálnej Lásky, Slobody, Hojnosti, Svätého Pokoja a Mieru na Galaktickej Úrovni, Znovuvybudovaných Všetkých Typov Párov Krídel, ktoré Sú Súčasťou Nášho Svetelného Tela. Priestor Novej Zeme Tvoríme a Zažívame z Plne Navrátenej Galaktickej Pamäte na Seba a na Všetko a z Multidimenzionálneho Vzostúpeného Stavu Vedomia ako Zjednotené Bytosti Slnečnej Kristos Hviezdy Posvätného Krištáľového Vedomia a Galaktického Vedomia Jednoty Slnka Cez Naše Plné Zosobnenie, Stelesnenie Svetelných Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme, ktorá cez Nás Ožíva a Naber Formu - Materializuje Sa. 

Cez Vzostup Vedomia (Zem do Neba), do nás Zostupujú všetky naše vyššie Aspekty Ja-My (Nebo na Zem), počas čoho Prepisujeme svoju DNA - Premieňame - Prekódovávame Svoje Telo a Všetky Reality a Zmajstrovávame Fyzično ako také Cez Neustále Aktivovanie, Integráciu, Procesovanie, Transmitovanie - Vysielanie len Väčších Množstiev Svetla a Kódov Univerzálneho Vedomia celou Svojou Bytosťou.. Evolúcia Svetelného Super Vedomia a Tela je o Oprave a Obnove celej svojej Svetelnej Kristos Diamant Plazma DNA. 

Nebo na Zemi tvoríme, keď Uplatníme Zlaté Kľúče ku Nebeskému Kráľovstvu v Sebe, keď Začíname Fungovať ako ''To'', Kým Naozaj Sme Naplno a Nastálo.. Nebeské Kráľovstvo a RAjaská Záhrada z hĺbky Prepojenia sa So Sebou ako so Všetkým - Vynášame Novú Zem z Hĺbky Vnútra Von - Formujeme ju do Fyzična, do Realít cez Dosiahnutie Vedomia Vzostúpenej Novej Zeme - Rodíme Svoje Vyššie Svetelnejšie Očistené Verzie, ktoré Reprezentujú Nového Nebeského Slnečného Kozmického Univerzáleneho Avatara - Nový Človek. 

Si Pozvaný Snívať Iný Sen, Tvoriť Úplne Inú Verziu Zeme cez Inú Verziu Ľudstva v Sebe.. Prístup do Novej Zeme Začína v Snoch, v Meditačnom Stave, počas expandovaných stavov vedomia postupne do všetkých dimenzií a pod-dimenzií Seba.. Prebúdzame sa v Sne, Ožívame Naplno, Stávame sa Meditáciou, Otvárame sa tej nádhere, čarovnosti, vlastnej svetelnej kráse a magickosti viac a viac, otvárame ďalšie Relmy - Dimenzie - úrovne Vedomie - Svety, ku ktorým sme stratili Prístup - Sami sa zatvorili samio pred sebou. Z Postupne Znovu Obnoveného Prístupu Všade a Prebudení v Sne Si Volíme - Dovoľujeme - Vyberáme Vedome Tvoriť - Snívať Úplne Nový Sen, ktorý materializujeme do hmoty cez BYTIE - Stelesnenie Svoje Vyššie Ja, zjednocujeme Vyššie a Nižšie ja ako Jedno - Zjednotené Ja-Vedomie MY. My sme tí, ktorí Otvárajú Magické Portály a Zdieľajú Možnosť Prechodu Dúhovými Mostami Domov..

Všetko je Tvoj Sen, Tvoja Kreácia, Zažívaš len Seba, svoj vlastný Hologram, Virtuálnu Realitu, ktorá je vykonštruovaná na tvojom vlastnom Kóde..

Vymieňame 3D Hologram Zeme za jej Vzostúpenú Verziu.

Píšeme Úplne nové scenáre a príbehy.. Tie, ktoré prinášajú Mier, Slobodu, Podporujp silu a moc Svetla a sú zjednocujúce, pozdvihujúce.. Spomeň si na to Čaro - Remember The Magic -

Kódy Snov, Slobody, Super Hojnosti, Mega Darov, Svetelných Super Schopností, Alchýmie, Čistoty, Jednoty, Univerzálnej Lásky, Kódy Pravej RAjskej Záhrady a Kráľovstva Nebeského sú Kódy, na ktorých Budujeme Nový život, oveľa vyššie reality, pre vzťahy a Hviezdne rodiny Novej Zeme tvorených z vyššej úrovne Vedomia  ako Základ pre Nové Galaktické Civilizácie - Spojené Hviezdne Národy, KomUNITY a Nové systémy, ktoré sú v Súlade so Zákonom Jednoty, podporujú voľnú expresiu Božského Svetla v Každom..

shutterstock_1035379342.jpg

Rozpamätaj sa na Čarovné Magické Zázráčné Relmy - ďalšie Dimenzie - Svety, kde už Existuješ v trocha iných formách a podobách, do ktorých máš VSTUP len, keď sa plne Uvoľníš do Seba, do toho Kým už Si a Kde už Si, Otvoríš Srdce ešte viac, Vedome Hlboko Dýchaš Každou Svojou Bunkou, ktoré sú Rotujúce Galaxie..

Nová Zem Začína Magickými Relmami Elementálov,Víl, Elfov, Jednorožcov, Aquatickými - Oceánskymi Bytosťami.. Všetko naše ďalšie časti a aspekty Vyššieho Ja v ďalších Dimenziách.. Otvor sa Sebe Naplno a Nechaj sa Viesť.. Hlboko sa Zjednocujeme so všetkými časťami, existenciami, všetkymi aspektmi Vedomia, s Vedomím Gaii a so všetkými jej evolučnými štádiami, So Slnkom-Slnkami, So všetkými Hviezdami - v Naších telách sú Systémy Všetkých Hviezdnych Brán Vedomia Všade, ktoré boli deaktivované a veľmi zanesené.. Reprezentovali Padnuté Systémy Padnutého Galaktického, Anjelskeho, Kristos  Zdrojového Vedomia.. Úplný zostup ako súčasť galaktického experimentu, ktorý je nakonci.. Je čas sa opäť Znovu-Vybudovať, Sprístupniť, Sprietočniť a Vyletieť - Zmaturovať tzv. zo Zemskej Galaktickej školy.. Majster v Tréningu je na konci.. Je čas to ŽIŤ - Aplikované Super Vedomie SEBA ako ZDROJA do PRAXE - Vzostup Tela cez Vzostup vedomia tvojim vlastným znovu-obnoveným, prečisteným a sprietočneným Star-Gate Systémom Hviezdnych Brán Vedomia v Sebe - Cesta Domov do JEDNOTY SLNKA - VŠETKÝCH HVIEZD A MAGICKÝCH SVETOV V JEDNOM TU a TERAZ. 

phonto copy 2.JPG

Extra Super Kľúč ku Majstrovstvu Seba a Tvorby Života, a

ku Novej Zemi ako takej:

Aby sme mohli narodiť ako všetci a všetko, musíme umrieť ako nikto a nič. Vedomé žitie naplno Seba ako Všetko, ako Všetky Bytosti v Jednej, Je o to úplnom presahu Vedomia (3D) Človeka, o Presahu Rozdelení, Oddelenosti o Presahu Cyklu Rodenia sa a Umierania. Večný život čaká za Zlatou Bránou do Neba cez každého integráciu a zjednocovanie všetkých svojich častí a aspektov vedomia a cez rozpúšťanie všetkých rozdielov vrátane rozdielu medzi životom a smrťou, medzi spánkom a bdelosťou, medzi Vzostupom a Zostupom, Medzi Expanziou a Kontrakciou ..

Ožívaš naplno ako Žijúce svetelné Kódy Univerzálneho Vedomia a Poznania, ako Kódy Novej Zeme.  

Vďačnosť a Láska v Akcii Sú Super Kľúč,

Plná Investícia do Svojho Vedomia a Tela Novej Zeme a do Podpory Novej Zeme ako Takej - Stojí nás to Viac než Všetko, ale to jediné sa vypláca.. Za Bytie Službe sa Platí na všetkých úrovniach a Vzostup je Nutné Si dovoliť.. 

RECIPROCITA - Do akej miery Podporuješ Novú Zem vnútri - vonku, do takej Miery si Ty podporený.. Čo Zdieľaš, Kam Venuješ svoju energiu, Seba ako Energiu, Kam venuješ svoju pozornosť a čas vrátane peňazí ťa buď podporuje a povznáša, alebo potápa.. Pamätej - Úplne Všetko je Energia.. Na Každom je Zmajstrovať Seba ako Energiu, Čisté Vedomie.. 

Opätovanie Daru Života - Prijatie Seba Naplno ako ten Najväščí Dar Života a Zdieľanie z Čistoty svojho UNIverzálneho Srdca je dôležitý, a Prístup Plnej Otvorenosti, Sprístupnenosti, Vzdanie sa Všetkej Kontroly na ľudskej ego-úrovni - Pustenie sa a Odovzdanie sa vlastnému svetlu Vnútri, ktoré Vie.. 

Prístup

Vďačnosti za tieto masívne procesy návratov domov ku Sebe, procesy vyslobodzovania svojho Vedomia aj Tela z 3D matrixu Zeme, lebo JE to všetko pre nás, nie proti nám.

Ak máš pocit, že ti niečo chýba, Si to Ty.. Tvoje celé Ja, Ty ako Všetko, Ty ako My..

Tvoje Božské Spojenie sa So Sebou ako So Zdrojom Vedomia Všetkého, so Svetelným Telom,

Božský Tok Hojnosti cez Teba - Tok Univerzálneho Vedomia - Zlatý Nektár Duše je to Najpodstatnejšie, z čoho úplne všetko čerpáme, rodíme, tvoríme, budujeme... Je to náš naplnený Pohár Tvnútra Von, z ktorého zdieľame a tvoríme Vyššie Reality Novej Zeme.. Božská Harmónia - Harmonizácia našej DNA - Božská Alchýmia a Božské Načasovanie všetkého...

Nová Zem je Tu a Teraz cez tvoje vlastné Napojenie sa na svoje ďalšie dimenzionálne verzie Seba ako Zeme v jej rôznych dimenziách, v jej rôznych evolučných štádiách, časových matrixoch - harmonických Univerz - Integrujeme Všetky jej Evolučné Štádiá.. Na akú verziu Zeme sa sústreďuješ najviac, takú zažívaš, takú materializuješ.. 

Fungujeme z Vďačného Prístupu - 

Máš seba, Máš Všetko... Ty už Všetko Si a Všetko Máš, len sa poriadne Uvoľni do toho Kým už Si a Kde už Si... Si Všetko - Všetci - Všade a zároveň Nič - Nikto - Nikde.. Všetko Nájdeš v Bode Nula, v Bode všetkej Kreácie, kde už Všetko existuje v originálnej kódovanej forme.. 

Svoje spojenie so Sebou ako so Svetelným Zdrojom Vedomia všetkého,  ako s Večným Neobmedzeným Slnečným Tvorcom a Alchymistom je tá najdôležitejšia Priorita a Základ tvorby Novej Zeme..

shutterstock_2057095289.jpg

ZEM UŽ VZOSTÚPILA V 2016-2017 BOLA VYTVORENÁ JEJ VZOSTÚPENÁ VERZIA Slnečnej TerraNovy Kristickej Hviezdy..

NA TEBE JE SA S ŇOU ZJEDNOTIŤ, ČO JE SAMOTNÝ PROCES VZOSTUPU NA ÚROVNI VEDOMIA a TELA, NA ÚROVNI DUŠE (POSVÄTNOSŤ, KRISTOVO VEDOMIE) A NA ÚROVNI GALAKTICKEJ cez masívne procesy kontinuálnej očisty na všetkých úrovniach a alchýmie, transmutácie, reštrukturalizácie na molekulárnej a DNA úrovni - prepisujeme svoj genetický mejkap vo veľmi zrýchlenej miere ak na tom vedome pracujeme a umožňujeme si to.. Všetky Služby tejto stránky či už darované vo forme textov, fotiek, svetelnej knižnice,

alebo tie za recipročnú výmenu, sú na tvoje urýchlenie - akcelerovanie svojich vzostupno-transmutačno-alchymických procesov vrátane voľne dostupných videií Na Vimeu a Youtube, ktoré slúžia ako jeden Darovaný mega Kurz - Investícia do Vyššieho Vedomia ľudstva..

21.12.2012 - 21.12.2021 Vzostupné Okno Vrcholí a sa uzatvára a Tranzitná 4.Dimenzia zrýchlene začína odpadávať tiež.. Maximálne zrýchlenie harmonickej konvergencie - kolapsov do 1 bodu... pravdepodobne bude vrcholiť do 2025, preto nastávajú vrcholy demolácie všetkého, čo stojí na 3D základoch. Ako starý človek na to čakáš, ako Nový človek si si tým už prešiel, naučil si sa ako všetko funguje, funguješ z iného vedomia, z iných systémov v sebe, tvoj život nekolabuje už.. 

Zdroj 3D systému je v každého tele uhlíkovom 3D tele, Zdroj Systémov Novej Zeme je tiež v tele, ale už krištáľovej silica konštrukcii Krist-Kristala. Preto ten hlavný tranzit sa vykonáva cez sfunkčnenie aspoň 5-6 svetelných kozmických párov vlákien DNA, čo je začiatok Vzostupu, keď  funguješ z prístupov do 13D-14D-15D na základe čoho alchymizuješ všetko zvnútra von a buduješ odznova na inej kódovej matrici a konštrukcii vo svojom tele ako Nový Človek - Stelesnené Zjednotené Svetlo Hviezd, žiadna separácia, žiadna dualita, presiahol si to, si slobodný naplno... 

Contact
shutterstock_2227064331.jpg
bottom of page