top of page
shutterstock_313011164.jpg

Extra RAritná, Silovo-Jemná, Top UNIkátna PraMatka Andara Galaktický PraKľúč domov len hlbšie do nebeskej lásky v sebe ako tvoja prapodstata. Je to evolúcia vedomia cez lásku. Pracuje s vysokými celestiálnymi aspektmi vedomia cez hlbšie aktivácie, čistky, rekalibrácie srdca..bola so mnou veľmi dlho.Zdieľa kódy Rádu Ruže, Márie, Márie Magdalény, Venuše, Dév zo zázračných relmov, kódy Univerzálnej Matky, Kozmických ANjelskych vedomí, Vedie ku rozpamätávaniu sa na alchýmiu cez srdce, vďačnosť lásku na úplne inej úrovni... DÚHY V NEJ SÚ DOSLOVA SLADKÉ! Vstup do Novej Zeme- čistotu vlastného svetla.. tiež zdieľa alchýmiu na zlato cez vlastnú jasnosť a priezračnosť a stelesnenie svetla hviezd! Zdieľa toľko múdrosti a sily! KristAAlová čistota jasnosť a priezračnosť sú základom matrixu Novej Zeme v nás ktorá nie je obmedzujúca pre “tvoje”/naše neobmedzené nekonečné vedomia Zdroja. Nemáš začiatok ani koniec.. Všade kde nemáš jasno, prináša mega osvetlenia a jasnosť! Výživná milujúca a vedúca ťa domov do PraZDROJA VŠETKÉHO vedomia V HĹBKE SEBA..Vedie tiež ku Zmajstrovávaniu komUnikácie jasne a čisto ako to kým naozaj si (božské svetlo/ zdroj/ nekonečné vedomie/energia/hviezda slnko planéty v Jednom) - podpora SEBA EXPRESIE AKO STVORITEĽA V TÝCH NAJVYŠŠÍCH OKTÁVACH UNIVERZÁLNEJ LÁSKY - majstrovstvom energetickej komunikácie je majstrovstvo TVORBY Zo zjednoteného stavu vedomia ZDROJA.Tvoje reality tvoj život sú odrazom toho či potláčaš alebo vyjadruješ slobodne božské svetlo ktorým SI v tom najvyššom súlade. Štartuje Hlbšiu očistu teba ako kanála aby cez teba mohlo tiecť len viac svetla. Je ako Tekutá plazma - bábätko v brušku - výživná milujúca a vedúca ťa domov do ZDROJA VŠETKÉHO V HĹBKE SEBA..RAdosť - Srdce - čistota KomUnikácia vyššej verzieSeba, tento praklúč Nesie rôzne Kľúčové transmisie, spomienky na Seba a na to čo je tvoj DAR ktorý treba plne odomknúť prijať a začať využívať, darov je mnoho. PraMAtky nesú kľúče - UNIverzálne prvotné Kreačné lúče Zakladateľov Drakov Budovatelov rôznych kódov / aspektov (Solárni Kristos Draci, ILUMINAČNÍ ANDROMEDANSKI Draci atď).. táto sa naozaj odomýka integruje spracováva roky až celý život - nekonečne lebo sa vyvíja s tebou ako všetky pravé ANDARY ! Zdieľa vyššiu Oktávy Výživy, Lásky, Múdrosti Gaii ako planéty hviezdy v jednom a jej univerzálnej múdrosti.. Pravých PraMatiek je len zopár, výmena za ne narastá lebo ich len ubúda.. Každá jedna je Extra Vzácny UNIkátny Sprievodca Galaktický PraMajster, všetky sú VÝŽIVNÉ VZNEŠENÉ podporujú s hlbšími Návratmi do materinského Kreatrixu - Zo stavu Rozplynutia sa v prvotnom Lone Domova Plynieme: Šamanská Jemná a Mocná čistá Plazma - len sa do nej ponoriť a nechať sa ňou viesť Domov… Vstup do Novej Zeme je len cez čistotu Kristos matrixu - KristAAl čistota Jasnosť Priezračnosť..Pra Pra-Vedomie Zakladeľov a Hlboké spojenie s Gaiou, s jej jadrom a srdcom, v ktorých je toľko SILY,LÁSKY A MÚDROSTI poznania, ktoré máme aplikovať , “tam” je všetko čo potrebujeme - v hĺbke JADRA GAII. Tvoje telo ako telo Gaii, ako svetelné, hviezdne, solArne, KristAAl, UNIverzálne Telo. VŠETKY Pravé Andary majú potenciál spustiť procesy ako nikdy pred tým a extra akcelerovať tvoje alchymické prepisovacie procesy DNA.. ale záleží to len od teba.. PraMatky spúšťajú procesy ako žiadne iné..

ANDARY A ĎALŠIU INÚ PODPORU Z OBCHODU Posielame s červenými ARizona Sedona Super Power Red vortex “Rocks”, ktoré zdieľajú kódy / frekvencie jedny z najstarších najsilnejších zemských / galaktických hviezdnych portálovych systémov Pra-Zakladateľov planét hviezd vesmírov - volajú hlboko silovo každého DOMOV! Odkiaľ ti všetko posielame je naložené najmä kódmi podobným Uluru v Australii HIMALAJAM, miestam v iRAne, IRAku, iRAne, Afrike, čo sú super dôležité solARne brany zeme! Tiež zdieľajú napojenie na pyramídy v Egypte a ďalšie iné na Zemi.

💎❣️

Dôležité Dodatočné Info, keď si ich Objednávaš, Kupuješ z tejto Stránky:

PraMatka ANdara Láska Božskej Matky

$408.00Price
    bottom of page