top of page
shutterstock_2137592539.jpg

KomUnitné Poplatky, Keď Si Bol Schválený:

 • KomUNItné Členstvo 1

  29$
  Every month
  Platíš LEN, keď si bol Schválený ako Člen do mailu
   
  • Cenný, Čistý, Pozvdihujúci Priestor KomUNIty
  • Pravidelné Online Zoom Stretnutia Podľa Potreby
  • Čistá, Vysokovibračná Sociálna Sieť Novej Zeme
  • KomUNIta - spolutvorba, Zjednocovanie cez Vyššie Vedomie
  • ANdarianske zdieľania,Učenie sa hlbšej Práce s Nimi
  • Náhrada za 3D siete, platformy, média Starej Zeme
  • Spolutvorba výživného posvätného Priestoru - KomUNITy
  • Prístup do Cenného Video Archívu KomUNIty AuroraNovejZeme
  • Podpora,Sprievod na Nezaplatenie, ale nie štýlom starej Zeme
  • Možnosť Bližších Prepojení, Interakcií, Spolupráce
  • Vzostup cez Zostup,Stelesnenie Vedomia Novej Zeme, Budovanie
  • Tvorba Novej Zeme, Inšpirácie, GalakAktivácie
  • Zdieľania vyššieho poznania, svetelných Kódov Vedomia N.Zeme
  • Bližší Koučing, Mentoring,Sprievod Marie Guidance
  • Učenie sa odznova všetko cez vyššie Vedomie-tvorba NovejZeme
  • Učíš sa pochopiť, o čom sú skupiny a Priestor Novej Zeme
  • Re-edukácia, Vzdelávanie, Bližšie Zdieľania Marie Guidance
  • Motivácie a Inšpirácie
  • Možnosť Super Mega Akcelerácia tvojho Vývoja
  • Spolu Evolúcia Vedomia - Tela Novej Zeme
  • Učenie sa Podporného Systému Novej Zeme na nezaplatanie
  • Spolu-tvorba a spolu-Investícia do Búducej Novej Zeme teraz
  • Podporný priestor, kde bude 3D človek osvetlený-ego neprejde
  • Učenie sa komUNIkovať - Tvoriť ako Integrovaná BYTosť Svela
  • Bytie Sebou v plnej paráde - uvoľníš sa do seba,nesnažíš sa
  • Priestor na navrátenie sa do Zdroja a Zdieľania Odtiaľ
  • Tranzitný priestor & Spolu-Evolúcia Vedomia a Tela
  • Tento Mesačný Poplatok sa Uhrádza AŽ KEĎ SI BOL SCHVÁLENÝ
  • Ak si zaplatil mesačné členstvo bez schválenia,STRÁCAŠ
  • Nejde sa sem nič získať práve Naopak.. ideš sa zdieľať..
  • Všetko sa dopĺňa za behu...
shutterstock_2137653609.jpg
bottom of page