top of page
shutterstock_2047730759.jpg
THE NEXT LEVEL YOU - COSMIC RE-BIRTHING - QUANTUM INITIATIONS - SOUND LIGHT FREQUENCY MASTER ALCHEMY:

Séria Kvantových Iniciácií, Transmií, Kurzov, Svetelno-Zvukovej Majstrovskej Alchýmie počas Pasáže 2022-2023 
s Fokusom na Ukotvovanie, Integráciu, Aplikáciu Majstrovských Budovateľských Galaktických Kódov Edenu - Paradisien Nového Hviezdneho Človeka - Zjednotené Svetlo Hviezd - Zjednotené Galaktické a Kristos Kozmické Svetelné Vedomie - Hviezdne Národy očistené, integrované, zjednotené v jednom, kedy sa individuálec úplne presahuje. 


Zamerané budú tiež aj na: 

Kozmické Znovu - Mega - Zrody do Ďalších Levelov - Úrovní - Dimenzií - Svetelných Oktáv SEBA ako Nového Človeka - Zjednotené Svetlo Hviezd,
ZnovuZrody do Neustále Vyšších Svetelnejších Majstrovských Verzií Seba ako Mutlidimezionálna INTEGROVANÁ Galaktická UNIverzálna Svetelná BYTosť,
Kozmická Kristos SolAR BYTosť  - Pôrody Seba ako
Úplne Nového Prototypu Paradisien Avatara Novej Zeme.

Tiež bude pridaná sekcia so zvukovo-svetelnou kvantovou alchýmiou s alchymickými misami - balíky aktivácií a kvantových iniciácií.. to je projekt na ďalšie mesiace..


PLÁNOVANÉ MODULY TEJTO Super SÉRIE
Transmisií (MiniKurzov), Zvukovo-Svetelnej Majstrovskej Alchýmie,  
KTORÝCH SA MÔŽEŠ ZÚČASTNIŤ NA ŽIVO BUDÚ OZNAMOVANÉ V SEKCII FIČÁKOVÉ EVENTY, KDE SA BUDÚ DAŤ ZAKÚPIŤ VZOVSTUPENKY.
ZO ZÁZNAMU SA BUDÚ DAŤ ZAKÚPIŤ TU V TEJTO SEKCII.

Dá sa už zakúpiť prvý modul - super kurz tejto série, info sú tu nižšie v texte:

 
phonto 2.JPG

PRVÝ MODUL:

K dispozícii je už

PRVÝ MODUL Série Kozmických Znovuzrodov a Kvantových Iniciácií 2022, ktorý predstavuje Niekoľko-dieľny Interaktívny Intenzívny Superkurz s Názvom

ZRODY SEBA AKO HVIEZDY NOVEJ ZEME - TERRANOVA SOLAR HVIEZDY 

 Zvnútra Von a Na Etapy, Zrody Seba ako Tvorcu Neobmedzeného, Zrody Vyšších Verzií Seba a Proces Kreácie a Alchýmie ako taký - Proces Kreácie Tvorby Tela a Realít Novej Zeme, Proces Kreácie Nového Vzťahu s Celým svojim JA, Evolúcia čakier a Tela ako takého na Multidimenzionálne Vortexy - Systémy Hviezdnych Brán Vedomia v tele. 

Presah padnutej ľudskej verzie vzťahov, rodín a sexuality, Presah separácie na pohlavie, Presah všetkej separácie ako taký, výmena a prevrátenie Polarít, aby sa Mohli zjednotiť, aby Fungovali ako Jedna - to všetko

je súčasťou vzostupných procesov tiež..

Ďalšie témy, na ktoré sa tu sústreďujeme:

Čistota, Priamosť, Transparencia našej

KRIST-AA-l Projekcie ako Základ Jasnej čistej Kreácie, Jaskyňa Kreácie v tele starej a Novej Zeme, Prijatie-Pochopenie-Presiahnutie Zdroja starej Zeme (v tele), Prijatie a Aplikácia Zdroja Novej Zeme (svetelné kódy vedomia-Pamäť-Svetelná DNA)...

Ako NovoZemšťania fungujeme, tvoríme z úplne iného operačného systému v sebe Univerzálneho Srdca-Mysle-Vedomia ako JEDNO. Naše Vedomie vo forme - Telo je naša Hlavná Svetelná Galaktická Loď , vzostupné vozidlo, Ultra Vyspelá Inteligentná Majstrovská Technológia nielen Vzostupu, ale aj Budovania na Kódoch ZDROJA - na Kódoch Novej Rasy - NovoZemšťanov ako TerRANova Kristos SolAR Hviezda, ktorú rodíš cez špecifické vortexy vo svojom tele.  

Telo ako transmiter starej zeme alebo už novej.. 

Presahujú sa všetky tzv. ľudské hry odohrávajúce sa prostredníctvom všetkých vzťahov - skryté podprahové hry na nedostatky, nedostatočnosti, obmedzenosti, hry na limitovaných pozemšťanov, kompenzácie si nedostatkov, všetky hry na separáciu - na rozdelenie na pohlavie, rozdelenie na ženskú a mužskú polaritu.

Budovanie úplne nového vzťahu so sebou - dôvera, mier a sebaprijatie na galaktickej úrovni a úplné vzdanie sa na ego úrovni v praxi.

Tieto procesy sú o neustálom Upgrejde vzťahu so sebou, je to Úplný zánik ľudských typov vzťahov ku absolútne všetkému, všetkým, ku sebe a to ako sa ty vnímaš, ako vnímaš svoje telo je obmedzené a limitované keď sa nazeráš na tieto témy z perspektív 3D Zeme - tieňového Tela Zeme - tvojho ľudského tela..  Od transformácie ku Transcendencii.. 

 Novú Zem musíme BYŤ, aby sme ju mohli tvoriť a žiť..

Presahuje sa Ilúzia Duality na ženskú, mužskú polaritu - plne sa očisťujú, integrujú, Zjednocujú sa a tiež sa presahuje ľudská verzia sexuality, Takže počíname, sme tehotní, rodíme, vychovávame sa odznova všetci bez rozdielu, od 5D plus je to jedno - si všetko všetci v jednom. Učíme sa Seba odznova.

Je to tiež základ budovania dôvery a nového vzťahu so Sebou, so svojim galaktickým telom, základ budovanie merKAby na vzostup - presah prvotnej separácie v koreni a v druhej čakre.

Naše telá Novej Zeme sú postupne nonstop svetelné univerzálne galaktické rodiace telá, ktoré len expandujú, rastú na sile, na svetelnom kvociente, ak vieme ako na to, ak sme sa rozpamätali.. Rastú energeticky, vyprázdňujú sa zároveň úplne, odhusťujú čo sa vibračnej hustoty týka, aby sa zlatými éterickými vláknami kreácie mohli opäť vyšívať, čo je zároveň aj návrat do hojnosti v tej najčistejšej forme a do prirodzenej organickej alchýmii.

Kozmické Kristos svetelné vedomie a telo sú prvotné telá Novej Zeme.. je to proces vzostupu na galaktickej (monádové, avatar, avatar Ríši - Raša Slnko vedomie-telo) a posvätnej kristos úrovni (duša,nadduša) -- k tomuto sa už v kurzoch a transmisiách zdieľalo, tento kurz je toho pokračovaním a prehĺbením, rozšírením..

V tomto Kurze Preberáme tiež tieto super kľúčové témy:

Procesy Expanzie a Kontrakcie Vedomia - ich postupné zmajstrovanie, Základy Moci Zdroja všetkého v sebe a ako človek žije(me) z abdikácie moci, zo samých kompenzácií si nedostatkov a vo vojne so sebou vôbec nič netušiac, a nemajúc šajnu, kde všade a ako hlboko tento program-zvyk je zakorený (strata krídel, slobody, degradácie Genetiky Diamantového Kristos Slnečného Tela NovejZeme),

JASKYŇA KREÁCIE STAREJ A NOVEJ ZEME V TELE, Zlaté Základy Zmajstrovávania Tvorby, KomUNIkácie Novej Zeme-Ty ako Budúce Vyspelé Nebeské Ja Tu-TERAZ, Nie je sa Kam dostať, UŽ TAM SI,

Evolúcia Čakier a Vortexov v Tele, RA centrum (nový SolAR), Zlaté Rúcho, Evolučné štádiá Zeme v rôznych Harmonických UNIverzách - Časových Matrixoch, Dimenzie, Hlavné vortexy v tele Novej Zeme a Hviezdne SolARne Planetárne Univerzálne Brány Vedomia v Tele - tieto témy v skratke, lebo bude toho oveľa viac v iných moduloch aj už bolo v predchádzajúcich Kurzoch a Transmisiách..

 

HLAVNÝ FOKUS Je najmä na Nite neslobody a Vzťahy to, že Nová Zem je iný Proces Kreácie, než by sme si kedy ako človek mysleli:

 

Prestrihávanie Pupočných Šnúr zo Starou Zemou, Čistenie Nití Neslobody a Nití Nerovnovážnych Spojení so Zdrojom Starej Zeme v Sebe premietajúcich sa úplne vo všetkývch vzťahoch, najmä v tom so sebou, Prevracanie Polarít, aby sa mohli Zjednocovať, Vyrovnávanie Extrémov - Zlatý stred v Praxi, Odkrývanie svojich galaktických misií - Odpovede typu: Na čo som tu, čo sú moje služby, misie Novej Zeme? Význam, zmysel toho, že si tu a na čo.. 

 

Ďalej je tu tiež Fokus na:

Napojenie sa na Pravý ZDROJ všetkého, čo existuje a čo potrebuješ - Bytie

v Toku - Bytie Tokom, Bytie sprístupnený Novej Zemi celým telom,

Hrubé Základy Budovania MerKAby,

Svetelného Kvocientu, Svetelného tela na vzostup a budovanie Novej Zeme v Sebe a niečo tiež ku ANDARAM.

K tomuto VŠETKÉMU  už bolo oveľa viac v predchádzajúcich kurzoch Nový Človek, Svetelné Telo, a v dvojkurze Nová Zem-Vzostup-Tranzity v Praxi a bude k tomu viac aj v ďalších moduloch (kurzoch) tejto série 2022.

 

Tento Intenzívny Superkurz Pozostáva dokopy zo 14-15-tich mega aktivačných neustále aplikovateľných Videií

z januára-februára 2022.

 

Všetky videá pracujú na tebe dlho, intenzívne, sú bezčasové, kódy z ich sa odomýkajú roky avšak za teba žiadnu prácu neurobia. To už je na tebe, čo z nich budeš mať. To platí so všetkým. 

 K dispozícii je tento SuperKurz na zakúpenie si pod týmto tlačítkom, alebo choď priamo do jeho separátnej sekcie:

TOMUTO KURZU JE ÚŽASNÝM PREDSKOKANOM JANUÁROVÁ TRANSMISIA ARAMATENA 2022 A ÚPLNE VŠETKY KURZY A TRANSMISIE Z ROKA 2021:

 

 

Tieto videá sú v ňom k dispozícii:

IMG_6667.JPG
IMG_6668.JPG
IMG_6669.JPG
IMG_6659.JPG
IMG_6677.JPG
IMG_6788.JPG
IMG_6789.JPG
IMG_6815.JPG
shutterstock_392627317.jpg
phonto.JPG
phonto copy 2.JPG

Na aké Ďalšie plánované

MODULY - Kurzy a Transmisie a

Témy sa môžeš tešiť
počas 2022 ?
Čítaj Ďalej

 

shutterstock_1911485083.jpg

Ďalšie plánované MODULY a Témy tejto SÉRIE KOZMICKÝCH ZNOVUZRODOV, KVANTOVÝCH INICIÁCIÍ, SVETELNO-ZVUKOVEJ MAJSTROVSKEJ ALCHÝMIE, ktoré sú prehĺbením, doplnením, naväzovaním na všetky Kurzy a Transmisie v Škole Majstrov a budú dopĺňané Kvantovými

iniciáciami - Zvukovo-svetelnou alchýmiou nielen s alchymickými misami

(na to sa pripravuje špeciálna sekcia Školy Majstrov), toto je len malý zoznam - hrubý náčrt:

 

Vstup do svojej Multidimenzionality, Multidimenzionálneho Majstrovstva, Svetelné Základy Nového Človeka, Zlatý Stred, Navracanie všetkého do rovnováhy, vyrovnávanie, extrémov, budovanie merKAby na vzostup, Zmajstrovánie sa ako také a Budovanie sa Odznova na Kódoch Vedomia Novej Zeme ukotvených vo svojom Tele, Presah Človeka, všetkých limitov, Ultimátna sloboda, Hviezdne Návraty Domov,

 Ďalej:

Práca s Kódmi, s Informáciami, 

Ukotvovanie Svetla, Integrácia Svetelných Kódov, Práca s Polaritami, Budovanie Svetelného Tela, Navyšovanie Svetelného Kvocientu, Spánok-Bdelosť sa prevaracú a zjednocujú - Nová Zem je vedomé fungovanie v SNE, Práca v spánku, o čom sú sny, atď..

Ďalej:

🚀Proces kreácie  tzv. manifestácie - materializácie Novej Zeme na základe práce s frekvenciami - Práca s frekvenciami, materializácia frekvencií Novej Zeme.

Energetické majstrovstvo - majstrovstvo fyzična, holografický vesmír, energetický manažment,

Ilúzia moci a moc ilúzie. 

Si jedna jednotka so všetkými svojimi časťami, aspektmi vedomia a telami ?

Rytmus a tempo Novej Zeme sú super rýchle, my fungujeme z ustálenosti. Z nula času vo všetkých dimenziách zároveň fungujeme, vidíme zo všetkých dimenzii naraz. Materializácia Novej Zeme je relatívna tomu, čo ty vysielaš - projektuješ do svojho poľa a cez svoju šišinku.. 

Ďalej:

Presah času a priestoru, 

Kvantové skákanie v čase, Bod Nula, Otváranie Portálov Novej Zeme, Budovanie Dúhových Mostov, Dvere - Možnosti - Príležitosti - Práca s portálmi,

Vedomý Kolaps realít, čistenie galaktickej karmy, Odkrývanie tvojich galaktických misií a napĺňanie najvyšších úloh, služieb pre nás ako Celok,

Hojnosť, Alchýmia Novej Zeme, Alchymizácia a zmajstrovanie situácií, Majtrovstvo KomUNIkácie, Stelesnenie vyššieho JA, 

ÚŽAS-SNOVOSŤ NovejZeme, Menej Fyzičnosť, Oveľa Viac Éteričnosť - Zlaté Étery nás vyšívajú,

ďalej:

Základy slobody, moci, hraníc, návratov do Magičnosti, čarovnosti, Super moc a super schopnosti nás ako svetelných kozmických Bytostí, slabosti a sila, super sila a moc svetla - cez svoj vzostup, máš prístup ku všetkému.. ďalej: 

Gule a Krídla, 

Aktivácia a tvorba vyšších realít, Hviezdne Svetelné rodiny, Budovanie všetkého Nového z Božskej Svetelnej Inteligencie, Majstrovské Budovnaie na Kódoch Novej Zeme vedomia Eden Paradisien Diamantového Slnka - Avatara, 

Fungovanie a Operovanie z Jednoty Seba ako Všetko a Všetci v Jednom, z Vyššieho Srdca (hojnosť) a Vyššej Mysle (inteligencia), presah ego mysle a 3D rasy ako takej.. Všetko je tiež venované Svetelnému Galaktickému,Kozmickému Kristos vedomiu a telu Novej Zeme, Budovaniu NovoZemšťanov, vzostupným KomUNItám a tiež aj tomu, že všetko sú

super upgrejdy vedomia - tela - vzťahu so sebou (nekončiace sa), vždy ďalšie prenesenie vzťahu so sebou do vyšších - hlbších levelov / úrovní / rovín / hĺbok-šírok-výšok, 

na základe ktorých máš transformovať všetko opäť odznova - na základe transmutácie - PREROBIŤ ODROBIŤ, VYROBIŤ NOVÉ.. Terraformovanie a opačné terraformovanie:

Odtvára sa všetko lebo sa základy pretvárajú, aby sa na iných základoch vedomia VO SVOJOM TELE MOHLO BUDOVAŤ ÚPLNE NOVÉ VŠETKO A NONSTOP TO AKTUALIZOVAŤ - upgrejdovať cez vždy hlbší vzťah so sebou ako so ZDROJOM VŠETKÉHO ČO POTREBUJEŠ A ČO EXISTUJE - vzťah so všetkými svojimi ja, s celým svojim ja, vzťah so sebou so všetkými všade naraz tu a teraz.. 

phonto copy 7.JPG
bottom of page