shutterstock_2047730759.jpg
THE NEXT LEVEL YOU - COSMIC RE-BIRTHING - QUANTUM INITIATIONS - SOUND LIGHT FREQUENCY MASTER ALCHEMY:

Séria Kvantových Iniciácií, Transmií, Kurzov, Svetelno-Zvukovej Majstrovskej Alchýmie počas Pasáže 2022-2023 
s Fokusom na Ukotvovanie, Integráciu, Aplikáciu Majstrovských Budovateľských Galaktických Kódov Edenu - Paradisien Nového Hviezdneho Človeka - Zjednotené Svetlo Hviezd - Zjednotené Galaktické a Kristos Kozmické Svetelné Vedomie - Hviezdne Národy očistené, integrované, zjednotené v jednom, kedy sa individuálec úplne presahuje. 


Zamerané budú tiež aj na: 

Kozmické Znovu - Mega - Zrody do Ďalších Levelov - Úrovní - Dimenzií - Svetelných Oktáv SEBA ako Nového Človeka - Zjednotené Svetlo Hviezd,
ZnovuZrody do Neustále Vyšších Svetelnejších Majstrovských Verzií Seba ako Mutlidimezionálna INTEGROVANÁ Galaktická UNIverzálna Svetelná BYTosť,
Kozmická Kristos SolAR BYTosť  - Pôrody Seba ako
Úplne Nového Prototypu Paradisien Avatara Novej Zeme.

Tiež bude pridaná sekcia so zvukovo-svetelnou kvantovou alchýmiou s alchymickými misami - balíky aktivácií a kvantových iniciácií.. to je projekt na ďalšie mesiace..


PLÁNOVANÉ MODULY TEJTO Super SÉRIE
Transmisií (MiniKurzov), Zvukovo-Svetelnej Majstrovskej Alchýmie,  
KTORÝCH SA MÔŽEŠ ZÚČASTNIŤ NA ŽIVO BUDÚ OZNAMOVANÉ V SEKCII FIČÁKOVÉ EVENTY, KDE SA BUDÚ DAŤ ZAKÚPIŤ VZOVSTUPENKY.
ZO ZÁZNAMU SA BUDÚ DAŤ ZAKÚPIŤ TU V TEJTO SEKCII. 

 
phonto 2.JPG

PRVÝ MODUL:

Plánovaný na Vytvorenie Posledný Januárový a Prvý Februárový Týždeň:

Už čoskoro sa Možeš tešiť na 

PRVÝ MODUL Série Kozmických Znovuzrodov a Kvantových Iniciácií 2022, ktorý predstavuje štvordielny Ineteraktívny superkurz s Názvom Pôrody Seba ako Hviezdy Novej Zeme Zvnútra Von a Na Etapy, Pôrody Seba ako Tvorcu Neobmedzeného, Zrody Vyšších Verzií Seba a Proces Kreácie a Alchýmie ako taký - Proces Kreácie Tvorby Tela a Realít Novej Zeme, Proces Kreácie Nového Vzťahu s Celým svojim JA, Evolúcia čakier a Tela ako takého na Multidimenzionálne Vortexy - Systémy Hviezdnych Brán Vedomia v tele. 

Presah ľudskej verzie vzťahov a sexuality je súčasťou vzostupných procesov..

 

Ďalšie témy, na ktoré sa tu sústreďujeme:

Kedže už nič z toho nie je aplikovateľné, Presahujú sa všetky tzv. 3-4D ľudské hry separácie, nedostatkov, nedostatočnosti, obmedzenosti, kompenzácie si nedostatkov, všetky hry na separáciu - na rozdelenie na ženskú a mužskú polaritu a ľudské vzťahy ku absolútne všetkému, všetkým, ku sebe a to ako sa ty vnímaš, ako vnímaš svoje telo je obmedzené a limitované keď sa nazeráš na tieto témy z perspektív 3D Zeme - tieňového Tela Zeme - tvojho ľudského tela.. Presahujú sa hry na krystalických transformačných sprievodcov, expertov, ktorí si navliekli kabát Novej Zeme, ale je to stále to isté, len iný kostým - Od transformácie ku Transcendencii.. 

Presahuje sa Ilúzia Duality na ženskú, mužskú polaritu - plne sa očisťujú, integrujú, Zjednocujú sa a tiež sa presahuje ľudská verzia sexuality, Takže počíname, sme tehotní, rodíme, vychovávame sa odznova všetci bez rozdielu, od 5D plus je to jedno - si všetko všetci v jednom. Je to tiež základ budovania dôvery a nového vzťahu so Sebou, so svojim galaktickým telom, základ budovanie merKAby na vzostup - presah prvotnej separácie v koreni a v druhej čakre. Naše telá Novej Zeme sú postupne nonstop svetelné univerzálne galaktické rodiace telá, ktoré len expandujú, rastú na sile, na svetelnom kvociente, ak vieme ako na to, ak sme sa rozpamätali.. Rastú energeticky, vyprázdňujú sa zároveň úplne, odhusťujú čo sa vibračnej hustoty týka, aby sa zlatými éterickýi vláknami kreácie mohli opäť vyšívať, čo je zároveň aj návrat do hojnosti v tej najčistejšej forme a do prirodzenej organickej alchýmii. Kozmické Kristos svetelné vedomie a telo sú prvotné telá Novej Zeme.. je to proces vzostupu na galaktickej (monádové, avatar, avatar Ríši - Raša Slnko vedomie-telo) a posvätnej kristos úrovni (duša,nadduša) -- k tomuto sa už v kurzoch a transmisiách zdieľalo, tento kurz je toho pokračovaním a prehĺbením, rozšírením..

 

Pozrieme sa detailne tiež aj na tieto témy:

Procesy Expanzie a Kontrakcie Vedomia - ich postupné zmajstrovanie, Základy Moci Zdroja všetkého v sebe a ako človek žije(me) z abdikácie moci, zo samých kompenzácií si nedostatkov a vo vojne so sebou vôbec nič netušiac, a nemajúc šajnu, kde všade a ako hlboko tento program-zvyk je zakorený (strata krídel, slobody, degradácie Genetiky Diamantového Kristos Slnečného Tela NovejZeme),

Ďalej témy, na ktoré sa sústredíme:

Evolúcia Čakier a Vortexov v Tele, RA centrum (nový SolAR), Zlaté Rúcho, Evolučné štádiá Zeme v rôznych Harmonických UNIverzách - Časových Matrixoch, Dimenzie, Hlavné vortexy v tele Novej Zeme a Hviezdne SolARne Planetárne Univerzálne Brány Vedomia v Tele - tieto témy v skratke, lebo bude toho oveľa viac v iných moduloch aj už bolo v predchádzajúcich Kurzoch a Transmisiách..

 

HLAVNÝ FOKUS bude najmä na:

Prestrihávanie Pupočných Šnúr zo Starou Zemou, Čistenie Nití Neslobody a Nití Nerovnovážnych Spojení so Zdrojom Starej Zeme v Sebe premietajúcich sa úplne vo všetkývch vzťahoch, najmä v tom so sebou, Prevracanie Polarít, aby sa mohli Zjednocovať, Vyrovnávanie Extrémov - Zlatý stred v Praxi, Odkrývanie svojich galaktických misií - Odpovede typu: Na čo som tu, čo sú moje služby, misie Novej Zeme? Význam, zmysel toho, že si tu a na čo.. 

Ďalej Fokus na: Budovanie úplne nového vzťahu so sebou - dôvera, mier a sebaprijatie na galaktickej úrovni a úplné vzdanie sa na ego úrovni v praxi.

 

Ďalej Fokus na témy:

Napojenie sa na Pravý ZDROJ všetkého, čo existuje a čo potrebuješ - Bytie

v Toku - Bytie Tokom, Bytie sprístupnený Novej Zemi celým telom,

Veľmi Hrubé Základy Budovania MerKAby, Svetelného Kvocientu, Svetelného tela na vzostup a budovanie Novej Zeme v Sebe. K tomuto už bolo viac v predchádzajúcich kurzoch a bude aj v ďalších moduloch tejto série.

 

Čo sa nestihne, lebo je toho pomerne veľa sa prenesie do ďalších kurzov.

 

Tento Superkurz bude Pozostávať z:

4 stretnutia po 2,5-3 hodiny, pravdepodobne jedna-dve aktivácie Mariou vytvorené špeciálne na prestrihnutie šnúr so starou Zemou a kolektívmi 3D Zeme, na budovanie krídel a merKAby atď.. (ale nesľubujem to, že kedy to bude).. 

Čiže Dokopy spolu okolo 10-12 hodín mega materiálu.

Po vytvorení Bude Kurz k dispozícii na zakúpenie si pre ostatných v sekcii Školy majstrov - katégoria Kozmické Znovuzordy 2022 - je to prvý modul tejto série Kurzov - presne tu v tejto sekcii. 

Účastníci nahrávania na živo budú mať link na folder, kde všetko bude, kde budem pridávať aj aktivácie,  a ten sa bude dať zakúpiť pre ostatných po vytvorení tohto  SuperKurzu. 

Toto je interaktívny kurz, ktorý sa bude nahrávať a bude dostupný pre ostatných. Pre účastníkov na živo to má vždy najintezívnejšie účinky ako Dar za ich odvahu. 

Tí, ktorí sa prihlásili na živo na nahrávanie kurzu, je nutné mať aspoň posledné dva kurzy, najideálnejšie všetky tri, lebo ideme na ne naväzovať, a aby vedeli, že ako sa fičí a hlavne. Bude sa naväzovať na Kurz Nový Človek, na Kurz Svetelné-Vedomie-Telo Novej Zeme, na dvojkurz Nová Zem, Vzostup, Tranzity v praxi. 

Je dosť možné, že z neho vytvorím ukážky verejne dostupné s dodržaním súkromia účastníkov ako dar pre ostatných. 

 

Pre zakúpenie si Kurzu či už na živo, alebo zo záznamu, Prečítaj si sekciu Smernice, súhlasíš s tým, čo je tam napísané a pri narušení toho, sú za to vyvodzované následky (tvojim vesmírom). 

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva je na nezaplatenie, lebo nás môže odkatapultovať do ďalších rovín (seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa na seba, na všetko..

Veľmi sa tešíííííím.e  na tento Ďalší intezívny fičák  :) :)

 

Registrácia na účasť na nahrávaní tohto kurzu je už uzavretá, vzovstupenky sa vypredali rekordne rýchlo. Keď bude kurz k dispozícii po jeho vytvorení - nahraní, budeš si ho môcť v prípade záujmu zakúpiť priamo odtiaľto, Ďakujem za pochopenie. 

shutterstock_392627317.jpg
phonto.JPG
phonto copy 2.JPG

Na aké Ďalšie plánované

MODULY - Kurzy a Transmisie a

Témy sa môžeš tešiť
počas 2022 ?
Čítaj Ďalej

 

shutterstock_1911485083.jpg

Ďalšie plánované MODULY a Témy tejto SÉRIE KOZMICKÝCH ZNOVUZRODOV, KVANTOVÝCH INICIÁCIÍ, SVETELNO-ZVUKOVEJ MAJSTROVSKEJ ALCHÝMIE, ktoré sú prehĺbením, doplnením, naväzovaním na všetky Kurzy a Transmisie v Škole Majstrov a budú dopĺňané Kvantovými

iniciáciami - Zvukovo-svetelnou alchýmiou nielen s alchymickými misami

(na to sa pripravuje špeciálna sekcia Školy Majstrov), toto je len malý zoznam - hrubý náčrt:

 

Vstup do svojej Multidimenzionality, Multidimenzionálneho Majstrovstva, Svetelné Základy Nového Človeka, Zlatý Stred, Navracanie všetkého do rovnováhy, vyrovnávanie, extrémov, budovanie merKAby na vzostup, Zmajstrovánie sa ako také a Budovanie sa Odznova na Kódoch Vedomia Novej Zeme ukotvených vo svojom Tele, Presah Človeka, všetkých limitov, Ultimátna sloboda, Hviezdne Návraty Domov,

 Ďalej:

Práca s Kódmi, s Informáciami, 

Ukotvovanie Svetla, Integrácia Svetelných Kódov, Práca s Polaritami, Budovanie Svetelného Tela, Navyšovanie Svetelného Kvocientu, Spánok-Bdelosť sa prevaracú a zjednocujú - Nová Zem je vedomé fungovanie v SNE, Práca v spánku, o čom sú sny, atď..

Ďalej:

🚀Proces kreácie  tzv. manifestácie - materializácie Novej Zeme na základe práce s frekvenciami - Práca s frekvenciami, materializácia frekvencií Novej Zeme.

Energetické majstrovstvo - majstrovstvo fyzična, holografický vesmír, energetický manažment,

Ilúzia moci a moc ilúzie. 

Si jedna jednotka so všetkými svojimi časťami, aspektmi vedomia a telami ?

Rytmus a tempo Novej Zeme sú super rýchle, my fungujeme z ustálenosti. Z nula času vo všetkých dimenziách zároveň fungujeme, vidíme zo všetkých dimenzii naraz. Materializácia Novej Zeme je relatívna tomu, čo ty vysielaš - projektuješ do svojho poľa a cez svoju šišinku.. 

Ďalej:

Presah času a priestoru, 

Kvantové skákanie v čase, Bod Nula, Otváranie Portálov Novej Zeme, Budovanie Dúhových Mostov, Dvere - Možnosti - Príležitosti - Práca s portálmi,

Vedomý Kolaps realít, čistenie galaktickej karmy, Odkrývanie tvojich galaktických misií a napĺňanie najvyšších úloh, služieb pre nás ako Celok,

Hojnosť, Alchýmia Novej Zeme, Alchymizácia a zmajstrovanie situácií, Majtrovstvo KomUNIkácie, Stelesnenie vyššieho JA, 

ÚŽAS-SNOVOSŤ NovejZeme, Menej Fyzičnosť, Oveľa Viac Éteričnosť - Zlaté Étery nás vyšívajú,

ďalej:

Základy slobody, moci, hraníc, návratov do Magičnosti, čarovnosti, Super moc a super schopnosti nás ako svetelných kozmických Bytostí, slabosti a sila, super sila a moc svetla - cez svoj vzostup, máš prístup ku všetkému.. ďalej: 

Gule a Krídla, 

Aktivácia a tvorba vyšších realít, Hviezdne Svetelné rodiny, Budovanie všetkého Nového z Božskej Svetelnej Inteligencie, Majstrovské Budovnaie na Kódoch Novej Zeme vedomia Eden Paradisien Diamantového Slnka - Avatara, 

Fungovanie a Operovanie z Jednoty Seba ako Všetko a Všetci v Jednom, z Vyššieho Srdca (hojnosť) a Vyššej Mysle (inteligencia), presah ego mysle a 3D rasy ako takej.. Všetko je tiež venované Svetelnému Galaktickému,Kozmickému Kristos vedomiu a telu Novej Zeme, Budovaniu NovoZemšťanov, vzostupným KomUNItám a tiež aj tomu, že všetko sú

super upgrejdy vedomia - tela - vzťahu so sebou (nekončiace sa), vždy ďalšie prenesenie vzťahu so sebou do vyšších - hlbších levelov / úrovní / rovín / hĺbok-šírok-výšok, 

na základe ktorých máš transformovať všetko opäť odznova - na základe transmutácie - PREROBIŤ ODROBIŤ, VYROBIŤ NOVÉ.. Terraformovanie a opačné terraformovanie:

Odtvára sa všetko lebo sa základy pretvárajú, aby sa na iných základoch vedomia VO SVOJOM TELE MOHLO BUDOVAŤ ÚPLNE NOVÉ VŠETKO A NONSTOP TO AKTUALIZOVAŤ - upgrejdovať cez vždy hlbší vzťah so sebou ako so ZDROJOM VŠETKÉHO ČO POTREBUJEŠ A ČO EXISTUJE - vzťah so všetkými svojimi ja, s celým svojim ja, vzťah so sebou so všetkými všade naraz tu a teraz.. 

phonto copy 7.JPG