top of page
shutterstock_2137653609.jpg
Možnosť členstva na Sociálnych Sieťach Novej Zeme - Možnosť členstva v skupine - v komUNIte Aurora Novej Zeme pod Záštitou - Krídlami Tímu Avatarov Novej Zeme - Maria Guidance Tímu pre Podporu Tranzitov, Integrácií Svetelných Kódov Vedomia Nového Prototypu Avatara - Nový človek - Zjednotené Svetlo Hviezd, Pre Podporu ich Aplikácie a Tvorby Novej Zeme na týchto Kódoch Vedomia NovoZemšťana a Čistenie tých starých kódov je toho súčasťou - Učíme sa Budovať, Udržiavať, Aktualizovať Bezlepkový PODPORNÝ SYSTÉM NOVEJ ZEME, KTORÝ JE DIAMTERÁLNE ODLIŠNÝ, lebo nepodporuje bezmocnosť a tvorbnu života na ľudských identitách a obmedzujúcich systémoch presvedčenia o sebe, o všetkom.. Budujeme Novú Svetelnú Sieť Kontaktov Novej Zeme a takisto táto KomUnita je ANdarianska, podporuje sa tu práca so sebou a s ANdarami, ktoré sú súčasťou čiastiacich, alchymických, vzostupných aj budovateľských procesov.. 
 
Všetko pre tvoju - Našu podporu UNIverzálneho svetelného vedomia a tela Novej Zeme - tvorby, budovania Novej Zeme cez stelesnenie ZDROJA Vedomia Nového Hviezdneho ĽUdstva - H.U.manUNITY - Vedomie Zjednotených Hviezdnych Národov - Paradisien Nové Ľudstvo. Je to ako sociálna sieť - platforma akurát, že Novej Zeme stojaca na čistých svetelných pevných stabilnych základoch Novej Zeme - Zakladateľ je Maria ARaMAtena Guidance. 


Veľmi v skratke, čo v nej môžeš nájsť vrátane Prístupu do KomUNItného Video Archívu, ktorý spolu-tvoríme: 
 

Je to Expandujúca a Neustále Vyvíjajúca sa a formujúca sa skupina – komUnita, kde sa funguje na základe už vedomia novej Zeme, samozrejme učí sa to, zisťuje sa to cez svoje procesy, kde sa zdieľa podpora pre tranzity a tvorbu - budovanie všetkého Nového na Základe stelesňovania Svetelných kódov NovoZemšťanov - Zjednotené hviezdne národy, kde sa zosynchronizovávame ako Jedno Vedomie, kde zdieľa to, čo je podporujúce pre tvoj super rast a zrýchlenie tvojich procesov, čiže extra zintezívnenie. Táto komUnita bude mať potenciál vyvinúť sa vo veľkú sociálnu svetelnú sieť Novej Zeme kontaktov a vzťahov Novej Zeme, takisto má potenciál sa podstupne vyvinúť v rodinu novej Zeme a stať sa súčaťou globálnej komUnity novej Zeme. Toto nie je médium, sieť, platforma starej zeme, preto sa tu tým štýlom neprezentujeme. Je to najma expanzívny, vzdelávací priestor, učíme sa odznova,  kde sa akékoľvek ego vypichne - čiže 3D programing a presvedčenia, neprechádza to ďalej, riešime všetko skupinovo, nikto tu nie je dôležitejší a špeciálnejší. NIČ SA TU NESKRYJE. Nezastrešujeme

''akože novú Zem'' a hry na to..SME TO.. Samozrejme učí sa to, je to proces prestať komUnikovať Starú zem a začať

komUnikovať z čistoty svojho srdca - tam začína napojenie na vyššie Vedomie, je to proces...

KomUnita slúži sko Podpora s Tranzitmi - stelesnenie Novej Zeme postupne celou svojou BYTosťou a Budovaním Novej Zeme, opäť opakujem je to Proces, Trpezlivosť zo sebou, buduje sa to ako tak dekonštruuješ starú zem zvnútra von... 

 

HLAVNÝ PRINCÍP JE: KVALITA NAD KVANTITU PRÍSPEVKOV A ČLENOV.

Naozaj si naciťuj čo komUNIkuješ svojou energiou, činmi, akciami - to hovorí za teba VŠETKO. 

 Učíme sa Tu byť pre seba a pre nás, nič nie je osobné, aj keď práve že zdieľame veľmi osobné záležitosti, ale z pozície Stvoriteľa pozorovateľa a nadobudnutej múdrosti, poznania,

zdá sa to byť, že je to veľmi osobné, ale je to zdielané veľmi neosobným štýlom, čiže je to v podstate vzdelávajúce a super aktivujúce ostatných. Prosím neberte si tu ničo osobne, tu sa zisťuje kde si stále proti sebe a netušíš.

Je to tu pre teba, ale ak zneužiješ tento priestor, lúčime sa. 

❣️

NIE JE TO 3D PORADŇA a stará ŠKOLA, neučí sa tu nič naspamäť, neabdikuje sa tu nikomu moc, nezháňaš tu pomoc a správne lineárne odpovede a informácie od nikoho. Nie je to priestor pre zdieľanie ľudských domnienok, ľudského typu poznania, lebo je to 3D databáza, nie je to priestor pre chválenie sa, tvárenie sa na niečo čo tak nie je, akékoľvek duálne projekcie, skryté ego projekcie za zásterkou niečoho iného nie sú akceptované, nehľadáš nič a nikoho, 

Ty si svoj Zdroj všetkého - svoj menéžer, opýtaj sa seba. 

 

UČÍŠ SA ROZDIEL MEDZI STAROU A NOVOU ZEMOU, PRESAHUJEŠ MENTALITU VEDOMIE STAROZEMŠŤANA V SEBE CEZ INTEGRÁCIU NAJPRV.. je to prirodzené organické plynutie, nesnažime sa niekÝM niekde byť a tvorit dojmy o sebe ako v 3D realitách. Nejdeme na úkor seba ani skupiny. 

Máš v nej slobodu prejavu, ale váž a naciťuj si svoj prejav. Ak sem zatiahneš 3D haluze - budujem vyvodzovať následky. 

Nesnaž sa napodobňovať nikoho, zdieľať katalógové fotky, zdieľať domnienky a prázdne slová, afektovanosť , lepkavé komenty, príspevky - robenie dojmu, snažiť sa byť niekým, buď sebou tým kým už si - Prepoj sa so sebou a nechaj to vyplynúť, je to jednoduche- maličkosti - jednoduchosti - najväčšia RAdosť!

Bližšia Navigácia ku všetkému je priamo v KomUnite,

je už plná úžasných príspevkov od zakladateľských členov..   

NA TEBE JE HODNOTA - ty si energia - 

Zdielaj svoj život-reality-hologram - SVOJU CESTU - Seba, ale inak Než si zvyknutý z 3D zeme. 

SPOLU-VYVÍJAME SA - UČÍME SA KOMÚNII ZVNÚTRA VON, AKO NAJVIAC PODPORIŤ SEBA A DRUHÝCH - PODPORNÝ SYSTÉM NOVEJ ZEME SA UČÍME..

ŽIADANÁ JE OTVORENOSŤ, JASNOSŤ KOMUNIKÁCIE, žiadne zmiešané chaotické zdieľania, plná prítomnosť, Vedomosť v sebe je vyžadovaná. Duálne rozpory, chaos a boje budú okamžite osvetlené. 

 

JE TO EXTRA VÝZVA PRE NÁS VŠETKÝCH NEVYCHADZAŤ ZO SVOJICH 3D aspektov / verzii človeka starej zeme.. lebo je to veľmi lákavé sa ukázať a pohrajuškať sa na 3D hry.. ŽIADNE OSOBNÉ ŤAHANICE MOTANICE MEDZI ČLENMI KOMUNITY SEM NEPATRIA, nič nič nie je osobné, aj keď to tak možno vyzerá. 

ŽIADNE 3D taktiky a strategizovanie, nevedomosť a nepozornosť neospravedlňuje. Choď len hlbšie do seba, požehnaj nás svojim pravým Ja=My. Neabdikuje sa tu moc nikomu, nehráme hry na nadriadených a podriadených ale musí sa dodržovať základná štruktúra najprv. 

Budem musieť vždy ja sa venovať tomu a tým, ktorí nechápu, takže prosím buď otvorený a trpezlivosť sa vyžaduje tiež so sebou - s nami. VŠETKY OČAKÁVANIA O ČOM AKÉ BY MALO BYŤ A VYZERAŤ / o sebe o ostatných môžeš nechať v starej zemi. Všetky naučené poznatky z 3D, nič z toho Nie je aplikovateľné. 

 

Kvalita na kvantitu a to bez kompromisu. 

Pozri si zadarmo Kurz v škole majstrov - nová éra sociálnych sietí - tam sú mnohé kľúče k tomu o čom táto komunita je, o čom nie je, hlavne si treba uvedomiť, že tu sa neprezentuje tak, ako ste zvyknutí sa prezentovať na 3D sociálnych médiách, sieťach, skupinách, četoch. 

Takisto to nie je pasívne pozorovanie, očumovanie, ale aktívne prispievanie – samozrejme v rovnováhe, a to je na každom aby sa to naučil, aby si to nacítil, čo je moc, čo je príliš veľa a čo je nedostatok - čiže rovnováha medzi pasivitou a aktívnosťou, asi tak by som to nazvala 🙂🙂

JE TI V NEJ DANÁ ŠANCA A DÔVERA UŽ LEN TÝM, že máš sem prístup. Nestojí to na jednom, ale na nás všetkých ! MÁŠ TU VÝŽIVNÚ ZAKLÁDOVÚ PÔDU PRE AKCELERÁCIU svojho RASTU, ALE TY SEM PRISPIEVAŠ STAVEBYMI KAMEŇMI.. nie je to záchranná sieť.. 

ak nie si vibračná zhoda, rozlúčime sa, možno sa vrátiš možno nie. Takisto každý môže odísť sám po tichu, bez drámy, kedy si len praje, stráca potom prístup ku archívu aj sem, vtedy si zruší platbu mesačneho členstva, nikto sa na nikoho nefixuje… 

 

ÚCTIVÉ SPRÁVANIE SA JE NUTNÉ. Otvorené srdce, zdielanie z čistoty Srdca je prirodzene pozdvihujúce, inšpirujúce, aktivujúce a hlavne každý jeden sa učí vždy niečo o sebe, chápeš seba viac, SPOZNÁVAŠ SA LEN VIAC najmä 

na základe zdieľania svojich a ostatných, 

každý jeden sme učiteľom a žiakom v jednom avšak nie je to škola a vzdelávanie 3D štýlom. 

 

🌈

TÁTO PLATFORMA A KOMUNITA MÁ POTENCIÁL SA VYVINÚŤ V DOMOV A RODINU NOVEJ ZEME, kde pracujeme pre to, čo nás ďaleko presahuje, keď to

stelesníme - čerpáš z NEKONEČNÉHO ZDROJA V SEBE. 

Smernice a pravidlá sa dopĺňajú za behu a jedného dňa nebudú potrebné.. Prečítaj si tiež sekciu smernice na webstránke - to tu platí extra! INTEGRITA A POSVÄTNOSŤ Sú nutnosť.. 

 

❣️

Predloha ku tejto platforme a komUnite je v anglickom jazyku, čiže ovládanie takých tých najzákladnejších výrazov je nutné aby si vedel narábať s aplikáciou, vždy máš možnosť si to dať do prekladača ak nerozumieš... 

 

❣️

V KomUNIte, POZRI SI Topics - kategórie tém, nacíť si do akej kategórie spadá tvoj príspevok a označ to tou visačkou, je to ako hashtag, je to super pre jednoduchšie vyhládavanie a pre čistý prehľad príspevkov, nazdielala som “vzorové príklady”. 

Pamätaj, že NESPRÁVNE SPRÁVNE NIE JE, ani chyby, proste sa učíme, je to experiment, akonáhle zdieľaš ego, linearitu, zo svojej hlavy, bude to vymazané.. ak je ti príspevok zmazaný viac ako trikrát, musíme sa rozlúčiť.. 

 

❣️Podľa potreby sa budeme stretávať na Zoomkach, kde preberieme čo treba, pre tvoju - našu podporu a ďalšie aktivácie. Link na stretnutia sa bude posielať do mailov. Budem sa snažiť ich viac vopred oznámiť, ale niekedy budú spontánne, a kto sa pridá sa pridá… kto nie, má možnosť záznamu.. 

Všetky Zoomka sa budú nahrávať, Bytie prítomný na živo je žiadané viac ako menej.. samozrejme sa neočakáva že ti to vždy vyjde. Záznamy budú v Škole majstrov v KomUnitnom archíve. 

Občas z nich nástrahám ukážku dostupnú pre verejnosť ale s absolútnym dodržaním súkromia zúčastnených ako extra dar pre ostatných. Takže ku tomto dávaš súhlas automaticky. 

 

Dôležité pochopiť je, že:

“Nesnažíme sa v nej byť stádo splašených koňov, poslušných ovečiek, opakujúcich sa opičiek jeden po druhom, opakovanie 3D info, poznatkov, 3D databázy kódov vedomia, ani sa nebojíme prejaviť, nesnažime sa zapadnúť a nanútiť si niečo s čím nerezonuješ, nesnažíš sa tvoriť další systém právd a presvedčení, nevyznáva sa tu žiadna osoba, ale učíme sa, zisťujeme, skúšame, hľadá sa rovnováha, najprv sa vždy uistí,  že vychádzaš s prepojenia sa so Sebou ako so Zdrojom všetkého, čiže zo svojho (vyššieho, univerzalneho) srdca.. nič sa pokaziť nedá..  

 

❣️

Nie je to poradňa, terapia, konzultácie 3D Zeme, nie je to transformácia a skupiny zo sociálnych sietí starej Zeme na ktoré sú všetci zvyknutí.. Toto je úplne iná sieť, iný priestor. Nehľadáš Zdroj, odpovede Zvonka, Si Zdroj.. učíš sa to a z toho stavu v Sebe Zdieľať.. Učíš sa tvorbe, podpore, vzťahom, komUnikácii Novej Zeme... 

Už len samotné BYTIE v KomUnite na tebe pracuje.

Je toho omnoho viac, ale to až pre tých, ktorí prejavia

záujem o členstvo do mailu a niečo o sebe aj napíšu, stačí pár slov.. Zatiaľ je členstvo pre nových členov 29,- mesačne, pre zakladajúcich členov je to menšia suma, lebo podporili priestor od začiatku, a aj archív.. 

Ak je to niečo s čím rezonuješ

 

A máš záujem sa pridať do KomUNIty, do sociálnych sieté Novej Zeme, ak máš záujem

o aktívne platené členstvo,

V prípade záujmu o členstvo v

KomUnite - Tu je Ako to Funguje:

v PRVOM Rade: 

Pozri si zadarmo Kurz Nová Éra Sociálnych sietí,

 

Vrelým ODPORUČENÍM (nie je to podmienka) 

JE MAŤ ZAKÚPENÝ

Zo Školy Majstrov ASPOŇ JEDEN KURZ, ideálne 

MINIMÁLNE Budovateľský KURZ s názvom

BUDOVANIE, TVORBA, HOJNOSŤ,

PODPORNÝ SYSTÉM NOVEJ ZEME a  

Vrelým Odporučením je mať Zakúpené

Všetky ostatné kurzy a transmisie tiež,

to však už nie je nutnosť - prečo ?

Pochopíš v komUnite...

Všetko je v Škole Majstrov k Dispozícii na zadováženie si. 

 

Ak máš aspoň Jeden Kurz Zadovážený 

 

Napíš do mailu na

avatar@auroranovazem.com

Napíš, že máš záujem o aktívne členstvo, prispievať a spolutvoriť priestor pre nás ako celok - ako vedomie Jedného, účastniť sa na skupinovkách atď atď,
Napíš ak prejavuješ záujem, tiež aj niečo o sebe, čo ťa ťahá stať sa členom, odkiaľ si sa dozvedel o tejto možnosti a ja ti

ozvem, že si alebo nie si schválený, ak nie, vyskúšaj o pár týždňov, mesiacov ak tvoj záujem bude stále pretrvávať,

a ak SI schválený, potvrdený tak ti

Pošlem do mailu špeciálnu POZVÁNKU, kde je presnejší Opis - Smernice - Navigácia a ĎALŠÍ POSTUP.

Prosím Dôležité pochopiť - neplať žiadne členstvo, keď nie si schválený, potvrdený, keď ti žiadna pozvánka neprišla do mailu,

a keď tak urobíš, nebudú ti peniaze vrátené, stratil si v tom prípade tú sumu.

Za mesačné členstvo sa platí AŽ po tvojom schválení - to ti príde do mailu.

Je to všetko preto, aby sa dodržiaval čo najčistejší a vysoko-vibračný priestor Novej Zeme, kde sa tá stará neťahá, je príliš vibračne ťažká.. 

Pre zopakovanie v skratke, čo môžeš nájsť v komUnite, čo máš započítané v členstve: 

Učenie sa Tvorby bezlepkového Podporného Priestoru Novej Zeme, 

Cenný, Čistý, Pozvdihujúci Priestor KomUNIty,

Pravidelné Online Zoom Stretnutia Podľa Potreby,

Čistá, Vysokovibračná Sociálna Sieť Novej Zeme,

KomUNIta - spolutvorba, Zjednocovanie cez Vyššie Vedomie,

ANdarianske zdieľania,Učenie sa hlbšej Práce s Nimi,

Náhrada za 3D siete, platformy, média Starej Zeme,

Spolutvorba výživného posvätného Priestoru - KomUNITy,

Prístup do Cenného Video Archívu KomUNIty AuroraNovejZeme,

Podpora,Sprievod na Nezaplatenie, ale nie štýlom starej Zeme,

Možnosť Bližších Prepojení, Interakcií, Spolupráce,

Vzostup cez Zostup,Stelesnenie Vedomia Novej Zeme, Budovanie,

Tvorba Novej Zeme, Inšpirácie, GalakAktivácie,

Zdieľania vyššieho poznania, svetelných Kódov Vedomia N.Zeme,

Bližší Koučing, Mentoring,Sprievod Marie Guidance,

Učenie sa odznova všetko cez vyššie Vedomie-tvorba NovejZeme,

Učíš sa pochopiť, o čom sú skupiny a Priestor Novej Zeme,

Re-edukácia, Vzdelávanie, Bližšie Zdieľania Marie Guidance,

Motivácie a Inšpirácie,

Možnosť Super Mega Akcelerácia tvojho Vývoja,

Spolu Evolúcia Vedomia - Tela Novej Zeme,

Učenie sa Podporného Systému Novej Zeme na nezaplatanie,

Spolu-tvorba a spolu-Investícia do Búducej Novej Zeme teraz,

Podporný priestor, kde bude 3D človek osvetlený-ego neprejde,

Učenie sa komUNIkovať - Tvoriť ako Integrovaná BYTosť Svela,

Bytie Sebou v plnej paráde - uvoľníš sa do seba,nesnažíš sa,

Priestor na navrátenie sa do Zdroja a Zdieľania Odtiaľ,

Tranzitný priestor & Spolu-Evolúcia Vedomia a Tela,

Nejde sa sem nič získať práve Naopak.. ideš sa zdieľať.. 

Mesačný Poplatok sa Uhrádza AŽ KEĎ SI BOL SCHVÁLENÝ

Ak si zaplatil mesačné členstvo bez schválenia, STRÁCAŠ ten jeden mesačný poplatok.

VĎAKA za pochopenie a rešpektovanie

shutterstock_2137592539.jpg

Skupina - Vzostupná KomUNIta - Sociálna Sieť Aurora Novej Zeme Pod Záštitou Avatarov Novej Zeme - Tímu Maria ARaMAtena Guidance

bottom of page