top of page
shutterstock_2207500201.jpg
Facebook Cover Photo.png

Sun, Feb 26

|

Webinar, Transmisia, Skupinovka

Zmajstrovávanie Vzostupu Tela,Práca s Budúcim Ja,Neutralizácia cez Hlbšie Zjednocovania sa,Rozpúšťanie 3D Identít a Tiel

Od Lineárneho ku Multidimenzionálnemu Telu,Odhusťovanie tela a Premeny základnej štruktúry ľudského tela na Silica Kristaal Telo Svetelné, Nové Telá, Sny a Reality,Emočné Výkyvy a Necítenie Nič,Zosilnenie Extrémov,Polarít,Depolarizácia,Neutralizácia, Rozpúšťanie starých konštruktov v sebe a identít

Registration is closed
See other events
Zmajstrovávanie Vzostupu Tela,Práca s Budúcim Ja,Neutralizácia cez Hlbšie Zjednocovania sa,Rozpúšťanie 3D Identít a Tiel

Čas a Lokalita (Online Event)

Feb 26, 6:40 PM – 9:10 PM

Webinar, Transmisia, Skupinovka

Viac Informácii:

Srdečne ťa Pozývamena na tretiu tohtoročnú transmisiu ku nielen prehľadu kódov 2023-2026 ktorá nadväzuje na Januárove transmisie, ktoré slúžia niečo ako príprava a podpora s kódmi rokov 2023-2026 avšak táto bude viac o hlbšej práci so sebou v hlbšej hĺbke svojho tel keďže každého reality Novej Zeme sú relatívne od výšky vedomia - frekvencií na ktorých vibruje celotelovo - výška vedomia v tele a hĺbka spojenia so Zdrojom - Svetlom v sebe a ako ho aplikuješ - - do akej miery si zjednotený sám so sebou v sebe.. 

Je to ďalší Akceleračno-Aktivačno-Čistiaci Event - Transmisia - Webonar Super Expanzie - Multidimenzionálna Transmisia ARAMATENA - Portálový Frekvenčeno-Vibračný Most do rovín vedomia Galaktickej Novej Zeme Hviezdy - je to ako vždy Podpora tvojich Vzostupných, Alchymických Procesov viac ako Mega Premien slovami neopísateľnými Na úrovni Vedomia, Tela, Vzťahu so sebou a všetkými ostatnými, je to o podpore s aktualizáciami - Upgrejdmi Tela a Vzťahu so sebou, Podpora s Akcelerovaným Prenosom seba, tela a vzťahu so sebou do oveľa vyšších levelov - rovín - úrovní vedomia NA celotelovej úrovni.. 

NÁŠ FOKUS BUDE NA: Menu Života a Frekvencie ktoré si praješ materializovať a rozpúšťanie toho, čo si nepraješ AVŠAK AKO VYŠŠIE JA-MY - ČIŽE PRAKTIZOVANIE SLBODNEJ ČIŽE VEDOMEJ VOĽBY A VÝBERU TOHO ČO SI PRAJEŠ MATERIALIZOVAŤ A ZAŽÍVAŤ, TOHO ČO SI PRAJEŠ VO SVOJICH REALITÁCH ALEBO NIE, ďalej:

Urýchľovanie odmagnetizovávania sa na úrovni tela z 3D matrixu a pochopenie emočno-mentálna a elektro-magnetična ako sa super rýchlo mení, vypína sa telo, resetuje a zapína online v inej sieti, ako chápaž tieto procesy a fázy vývoja svetelného už nie ľudského tela lebo to TU už neexistuje, treba sa na seba pozerať inak a začať sa chápať inak.. Fokus je na: emočné výkyvy - najprv necítiš potom všetko naraz a veľaaaaa, potom zase nič a ako s tým pracovať, 

PODPORA TELA, CHÁPANIE O ČO SA SNAŽÍ AKO MU TO UMOŽŇOVAŤ, ROZPÚŠŤANIE STAROZEMSKÝCH IDENTÍT, ODKOTVOVANIE ZO STAREJ ZEME CEZ JEJ ROZOPÚŠŤANIA ZO SVOJHO TELA A REALÍT, NAPÁJANIE SA, UKOTVOVANIE, INTEGRÁCIA BUDÚCICH VERZIÍ TERAZ, ZMENY SVOJICH REALÍT RÝCHLOSŤOU SVETLA,

Zmasjtrovávanie práce s polaritami cez zmajstrovávanie prítomnosti - prepojenosti so sebou v seb ako so ZDROJOM, z hblšej hĺbky sa učíme epxandovať tam kde nie sú žiadne otázky iba odpovede... BYTIE NA PRÍJM BOHATSTVA KTORÉ JE VŽDY NA DOSAH, BYTIE NA PRÍJME SEBA AKO ZDROJA VO SVOJOM TELE AKO PLANETÁRNOM TELE, HVIEZDNOM, SLNEČNOM, UNIVERZÁLNOM TELE, 

AKO SA MENÍME NA ÚPLNE NOVÝ GALAKTICKÝ DRUH,  Vlastni svoje svetlo, Vlastni svoju Tmu, Výška vedomia tela - frekvencií na ktorých vibrujeme celotelovo - na tom záleží, do akej miery odhusťujueš, nie do akej miery máš mentálne všetko spracované.. Emočné výkyvy a potom necítenie nič, hlbšie chápanie a podporovanie prerábok a čistení tela, vynulovávaní akášov v DNA CEZ ICH EXPRESIU, SPROCESOVANIE, ČO JE DOSŤ INTEZÍVNE KEĎŽE SA TOHO VALÍ Z TELA VŠETKO NARAZ...

Pokračujeme tiež na tieto témy: 

Budovanie kvalitného čistého výživného hviezdneho slnečného domova v sebe ktorý je tvoj základný pilier stability aj opory v tebe, nie je podmienený nikým a ničím zvonka - OSLOBODENÝ DOMOV NOVEJ Zeme nepodmienený domov v Sebe v Galaktickom Jadre - pevne ukotvené nebo na zemi hlboko, kde korene Idú hlboko do jadra pekla a jadra neba. ZDROJ ŠŤASTIA aj Nešťastia NEŠŤASTIA JE VNÚTRI.

Pokračujeme s prehľadmi kódov 2023-2026: Odhalenia, Pravá Deklarácia Nezávislosti od 3D Matrixu, Galakticko-Zemská MAturita, Príprava na BYTIE Galaktickým Občanom a Pochopenie frekvencií z ktorých funguješ v spojení s galaktickým Kontaktom a očistením integráciou všetkých aspektov vedomia SEBA Všade naraz Teraz, Mega zmeny v počasí, klíme, naša galaktická klíma z ktorej fungujeme, zánik nižších frekvenčných pásiem,

Zemsko-Galaktická Maturácia teraz, Galaktický Vyslobodený Občan (každý novoZemšťan), ktorý už neopakuje históriu a staré akáše neťahá v sebe,

Rozpady starých presvedčení o všetko - ohrozenie identít a ego vnímajúce všetko hrozbu a to najmä vzostupné procesy, RAPÍDNE ZRÝCHLENÁ KRIŠTALIZÁCIA TELA, EŠTE VÄČŠIE ZAHRIEVANIA - HORÚČKY A OCHLADZOVANIA - NUTNOSŤ ČÍTANIA TELA A JEHO KOMUNIKÁCIE S TEBOU, VŠETKO TI HOVORÍ ČO SA DEJE AVŠAK CHÁPAŠČ BUDEŠ NESKÔR POSTUPNE VIACV A VIAC..

FUNGOVANIE Z CELISTVOSTI, ZO ZJEDNOTENÉHO STAVU VEDOMIA BEZ IDENTITY AKO VŠETCI V JEDNOM NEŽ FUNGOVANIE Z FRAKTÁLOV SEBA A LIPNUTIA NA VŠETKOM ČO JE LEN ZÓNA KOMFORTU A VÄZENIE,

ZRÝCHLENÉ ROZPADY RODÍN, VZŤAHOV A ODCHODY TÝCH KTORÍ NIE SÚ V SÚLADE,

Pochopenia strát pamäte, toho čo si si myslel, že je pravda a reálne, straty seba ako identít ako toho kým si bol naučený byť, straty - vybielenia - vygumovania, PLNÁ PRÍTOMNOSŤ JE PLNÉ BYTIE PRÍTOMNÉ V TELE PRÍTOMÝ S TÝM ČO SA DEJE V TEBE ODRÁŽANÉ VONKU, PRÍTOMNÝ CELOU BYTOSŤOU V POLI, ŽE SI POLE VEDOMIA, PRÍTOMNÝ S TÝM ČO CÍTIŠ, V TOM SÚ TIE NAJDÚLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE, VEDENIE, ODPOVEDE, V JEDNOTE SO VŠETKÝM VRSTAMI - TYPMI TIEL AKO JEDNA JEDNOTA V STAVU BEZ ČASU,

Celotelové Resety, Využitie Stenšovania Magnetosféry a jej zánik, POCHOPENIA RAPÍDNYCH ZMIEN ELEKTROMAGNETIZMU, VÝMENY POLARÍT A VYROVNÁVANIE KARMY, NEROVNOVÁH A ZÁNIK DUALITY RESPEKTÍVE VNÍMANIA DUÁLNE, A VŠETKÝCH VNÚTORNÝCH KONFLIKTOV V SEBE ZA VŠETKY EXISTENCIE KDE SI SA POTLÁČAL, BOJOVAL SO SVETLOM VYTVORIL TIENE,

Mega inverzie a prevraty kolapsy zániky 3D realít, životov, Vyzliekanie sa zo svojich Limitovaných Verzií seba, Super Posuny vo Vedomí-v Moci,ktoré je nutné uplatňovať cez SRDCE, SolARne Záblesky a Vlny vedomia - fotónoveho svetla a ich využitie, EXTRÉMNA polarizácia a odhalienia a ako sa v nich nestratiť, ako ich naopak využiť v najvyššom v súlade, zánik spánku a bdelosti, zánik času, hodín, dňa a noci - zániky separácie a rozpúšťanie závojov tebou nastavených (väzenie) a skrytej loajality ku väzeniu v ktorom ani sa netuší že si a ako hlboko siaha - ty ho dekonštruuješ alebo ideš dole s ním - koniec mentálnym chápaním toho čo je vzostup, jednota, bod-stav nula, nová Zem atď...

Sústredíme sa aj na pkračovanie tém z 2022 a oveľa hlbšie do nich pôjdeme, pridáme ďalšie kľúčové témy, informácie, ktoré sa budú hodiť v nadchádzajúcich časoch - - Pochopenie Tranzitnej Zeme a jej tranzitných systémov na celotelovej úrovni pred tým než si schopný Novú Kristos Matricu Zeme Hviezdy ukotviť a začať ju žiť - cez teba ožívajú kódy Novej Zeme ale keď stále operuješ zo systémov 3D v sebe, tak si to znemožňuješ, stojíš si v ceste,

Podpora s fungovaním z expandovaných stavov vedomia na úrovni tela čo najdlhšie a ako to opravuje a prepisuje DNA a všetky Akáše - - Ako tvoje vyššie dimenzionálne seba-expresie - vyššie vždy upgrejdovanejšie verzie teba REALizujú vyššie REALity novej Zeme cez otváranie jej dverí a tvorby multidimenzionálnych dúhových portálových mostov ktoré koniec koncov stelesňujeme celou svojou BYTOsťou ako galaktický šaman,

Završovanie, Kompletizácie Okna a Galakticko-Zemskej Maturity v praxi 2023-2026, kódy rodín Novej Zeme Hviezdy,

Celotelové Resety, Vyzliekanie sa z Limitujúcich Verzií Rýchlosťou Svetla, Rok 2023 Super Posunov vo Vedomí - v Moci

Zrýchlenie kolapsov všetkého do jedného bodu - Zlievanie sa do Jedného-Zánik Separácie-Zrýchlené navyšovanie Frekvencií Zeme Hviezdy,Nutnosť Tranzitov Tela, Dobiehanie vzostupného Okna do Jarnej rovnodennosti 2023, Prehľad Kódov Roka 2023 a ako ich využiť - dovoľ vesmíru aby pre teba pracoval,

Odchádzanie Tela ak ho nie sme schopní adaptovať na úplne inú frekvenčno-vibračnú hustotu - úrovne - pásma - roviny vedomia Galaktickej BYTosti ktorá sa rozpamätala, ktorá VIE KÝM JE, aplikuje to, rozbaľuje a aplikuje svetelné balíky Kódonov Vedomia Novej Zeme a nerozmýšľa už...

Zrýchlenie kolapsov všetkého do jedného bodu - Zlievanie sa do Jedného-Zánik Separácie-Zrýchlené navyšovanie Frekvencií Zeme Hviezdy, Nutnosť Tranzitov Tela, Dobiehanie vzostupného Okna do Jarnej rovnodennosti 2023, Prehľad Kódov Roka 2023 a ako ich využiť - dovoľ vesmíru aby pre teba pracoval,

Vygumované stavy z ktorých fungujeme ako naša normálka - bod - stav nula - bod stav SLOBODY a NEKONEČNÉHO MNOŽSTVA MOŽNOSTÍ,

Hlbšie pochopenia Nahoty, z ktorej fungujeme, všetkých strát a chaosu, ktoré sú tak nutné a ich zužitkovania, toto sú VYSLOBODZOVACIE PROCESY KDE PRESAHUJEŠ VLASTNÚ NEVEDOMÚ SEBA-SABOTÁŽ VO VŠETKÝCH EXISTENCIÁCH TERAZ A BYTIA OTOČENÉHO PROTI SEBE NIČ NETUŠIAC TVORIAC ZO SEPARÁCIE VEDOMIA ČIŽE Z 3D VEDOMIA STAREJ ZEME (PADNUTÁ VERZIA VEDOMIA VŠETKÝCH V JEDNOM).

VEDOMIE NOVEJ ZEME MUSÍ CEZ NÁS NONSTOP OŽÍVAŤ VIAC A VIAC AKO TAK TO STARÉ RÝCHLO SI SCHOPNÝ PRERASTAŤ, DEKONŠTRUOVAŤ TO ČO SI SKONŠTRUOVAL NA TÝCH ŠABLÓNACH KÓDOV VEDOMIA (celý svoj ľudský život a všetky ostatné kulminujúce v tomto jednom - zrýchlená harmonický konvergencia sa o to stará)-- vedomie starej zeme nahrádzame originálnym vedomím - stavom Vedomia v BYTÍ UNIverzálnej lásky a ľudská láska je jej opak a to má každý naučené, zaužívané, celá ľudská existencia je naopak - prevrátené reality preto sa učíme prevracať všetko inak sme toho obeťou.. Vedomie Novej Zeme je

POSMRTNÝ - RESPEKTÍVE NESMRETĽNÝ STAV VEDOMIA TRANSCENDENCIE SEPARÁCIE - ODDDELENIA - ROZDELENIA SMRTI A ŽIVOTA - NovoZemšťan je postupné Stelesňovanie Vedomia Presahu VŠETKEJ SEPARÁCIE - ZJEDNOTENÉ VIBRAČNÉ POLE VEDOMIE V PRAXI - rodíme sa ako všetci umierame ako Nikto - RozOpúšťame Id - žitie to v praxi je však úplne iná faza procesu. Tranzity Tela cez Aplikáciu Vedomia - Kódov Poznatkov vyššieho (UNIverzálneho) Vedomia (NovejZeme).

AKO SA CESTA OSVETĽUJE SKOK ZA SKOKOM, NIČ SA NEOTVORÍ POKIAĽ NEUROBÍŠ POTREBNÉ KROKY A SKOKY NA TO ABY SA TO OSVETLILO A OTVORILO PRE TEBA - MY POTRBUJEME MNOHO DOVOLENÍ, LEBO TAK VEĽMI SME ZVYKNUTÍ SI NEDOVOĽOVAŤ SEBA A PÝTAŤ SA PADNUTÝCH VERZIÍ RODIČOV - AUTORÍT VONKU ČO MÔŽEŠ A ČO NIE, A AKO MÁŠ TVORIŤ ŽIVOT - TOTO JE SPÁLENIE STARÝCH PRAVIDIEL ŽIVOTA NA POPOL A VŽDY POTOM ODZNOVA ZAČÍNAME AŽ SA TO STANE TZV. NOVÁ NORMÁLKA - TVORBA VŠETKÉHO ODZNOVA ĎALEKO ZA 3D MATRIXOM ...

Čoho si praješ byť odrazom ? Čo si praješ vidieť viac, aký vzťah so sebou reflektovaný vo všetkom?

Rozoznávaš dary a UNIkátnosti v SEBE a vieš ako ich využívať v tom najvyššom súlade, zdieľať s nami ? Tvoriť z ničoho všetko ? Je to proces, ktoré kľúčové kódy zdieľame už roky a odomýkajú tie vaše návody vo Vás ak sa ladíte na našeu prácu dlhodobo,

Užívanie si nekonečného rozbaľovania Seba ako toho Hlavného /Jediného darčeka a všetko ostatné môže byť toho odrazom 💎 Kódy Rodín Novej zeme - tej vnútornej rodiny novej zeme odráženej "vonku".. všetko ide ako po masle keď sa vieme prepojiť ako rodiny hviezd a nie ako tie "ľudské padnuté" verzie kde sa napĺňajú potreby zvonka - kompenzujú nedostatky dodávky zdroja vnútri zvonka.. kompenzujú sa rodičia stále navzájom v partnerských vzťahoch kde všetci sú závislí od autority vonku, ktorá im povie čo môžu čo nie a ako sa správať, ako žiť.. to neprechádza ďalej..

3D je padnutý rodičovský matrix závislých, detí ktoré nikdy nedospeli, sú stále priviazané ku väzeniu lebo nič iné sa nepozná.. zabudlo sa čo je sloboda a že dávno k dispozícii je ako vsetko ostatné je tiež. Je to súčasťou toho KÝM SI VO SVOJEJ PODSTATE A NA TO SA ROZPAMÄTÁVAME.. 🌟

Odmeny Týchto procesov - zisky seba ako zdroja, straty toho kým si si myslel, že si a kým si sa naučil byť..

Chápania práce s časom - frekvenciami - perspektávami a tým ako si všetko interpretuješ - rozpúšťanie 3D filtorv cez ktoré sa pozeráš na všetko - práca s časom a rotáciou tvojho poľa na atómovej úrovni a ako je toto zrýchlená premena genetického mejkapu - hlbšie pochopenia práce so sebou ako s NEOBMEDZENÝM VEDOMÍM - NEOBMEDZENÉ POLE MOŽNOSTÍ AKO SÚ VŠETKY VYŠŠIE INFORMÁCIE-POZNATKY-ODPOVEDE-NÁVODY VO VYŠŠÍCH FREKVENCIÁCH NA INÝCH STANICIACH NEŽ NA TÝCH KTORÉ BOL ZVYKNUTÝ KAŽDÝ LADIŤ,

Ukotvovanie Výšok a Integrácie Svetelných kódov ktoré vedú ku zrýchlenému vyplavovaniu 3D z DNA a to nonstop a len rýchlejšie, pochopenia že Tvoja SILA stvoriteľa Vychádza z jednoty v sebe so sebou ako so Zdrojom - zo zjednoteného stavu vedomia na celotelovej úrovni, ďalej premieňania všetkého tak aby to slúžilo vyšším učelom,

Zrýchlené explózie a rozpady identít, 3D verzií rodín, vzťahov, životov, a toho čo sa myslelo, že je spracované, pochopené, ale bolo na mentálnej úrovni, zrýchlené vyzliekanie sa z kože - zo svojich limitovaných verzií rad za radom a najmä toho, kde všade sme dlho závislý a závisíme od väznice, ktorú sme si sami skonšturovali, ktorá JE zámerne viac viditeľná, jej Zdroj je vnútri tak ako ZDROJ slobody je vnútri.. avšak ak si od narodenia otrokom ako vieš čo je tá pravá sloboda ??

Tranzity do Vyšších Oktáv Teba ako svetelnej Hviezdnej BYTosti - do vyšších oktáv Lásky - - toto je to jediné čo ťa tzv. zachráni v mega kolapsových rokoch 2023-2025 ktoré sú následkom uzatvorenia neutrónového Okna a 3D matrixu zanikajúceho vlastnou seba-deštrukciou avšak to je každého tzv. neviditeľná väznica v DNA - neorganické kódy stvoriteľa - - hlbšie pochopenie práce s kódmi a frekvenciami..

Jednota - Sloboda - Bytie Doma v Sebe - ultimátna Transcendencia ''človeka''cez integráciu polarít a všetkých galaktikov v sebe, všetkých svetlých aj menej osvetlených častí seba - vedomie Novej zeme ktorého kódy sa snažia každého telo a reality prepísať sú ZLIATÍ SA VŠETKÉHO DO JEDNOTY CEZ VYNULOVANIA NÁBOJOV A SEPARÁCIE - Presahy Seperácie Medzi Životom a Smrťou, Fungovanie z Vedomia NovejZeme z Nesmrteľného Večného Posmrtného Vedomia Seba-Bohatstvo Vnútorného Zdroja, Zmajstrovávanie Vedomých Kolapsov Zvnútra von a Oveľa Vyšších Vzletov, Hlbších Hĺbok Seba a Neznáma, Ako si najčastejšie stojíme v ceste nič netušiac..

Vyvrcholenia veľkolepých rozkolov medzi verziami zeme - tou ktorá odumiera, už je mŕtva a vlastne nikdy život sa v nej nepodporoval práve naopak, a to ktorá len rýchlejšie vzostupuje..

UMIERAME PRED TÝM NEŽ UMRIEME, ALE NA TO SA MUSÍME NAPLNO NARODIŤ A U-ŽÍVAŤ SI SAMÝCH SEBA AKO TO KÝM NAOZAJ SME..

Pokračujeme ďalej so Vzostupmi do svojej Multidimenzionality a so všektými horúcimi témami z Októbra, Novembra,Decembra 2022:

Transcendecia separácie medzi smrťou a životom je najväčšia výzva - vedomia večného života vo forme žijeme “posmrtný stav” vedomia v bytí, UNIverzálna láska a Vďačnosť ako stav vedomia v bytí a na základe toho si podporený alebo “potopený” naspäť.. Komatózne stavy a náhle super slabosti, únavy, potom super extrémne vytočenie alebo energizácia, bytie High vysoko v nebi potom hlboko v pekli - všetkými extrémami si prechádzame - vyrovnávame dlhy, zjednotcujeme polarity - naspäť do stredu vyrovnávame všetko.. Stávame sa majstrami kolapsov a spálení na popol aby sme mohli len rýchlejšie a opäť vyššie vzlietnuť, majstrami adaptácií a preRAstania sa rýchlosťou svetla - rozOpúšťanie svojich vlastných obmedzení na svojej neobmedzenosti... Doslova jemno-mocnieme super rýchlo a stávame sa Majstrom prevracačom polarít, vyplavenia a zosilnenia všetkého pod povrchom čo je skrzté a nie je v súlade, stávame sa ničitelia 3D avšak už len svojou prezenciou, toto je hlavná práca na sebe a pre nás každého z nás, tiež BYŤ ten ktorý slúži ako rozdiel, robí rozdiel a polarizuje zámerne... Pozrieme sa hlbšie do vedomých kolapsov a rozložení sa na popol, aby sme neboli tomu obeť, aby sme mohli kvantovo rýchlešie skákať do svojich budúcich verzií, aby sme mohli sa zložiť opäť na nových kódoch a tie aplikovať.. pozrieme sa na to, kde sa dlho seba-sabotuje, bráni sa a chráni sa pred týmito procesmi vôbec nič netušiac, alebo 3D vnútri je nastavené na seba-sabotáž a seba-deštrukciu, zvonka nás nič neničí ani nemôže, to iba vnútorný 3D programing - systémy presvedčení a zaužívanych rutín, zvykov bytia proti sebe nič netušiac..

Ďalej bohatstvo a chudoba, tzv. zániky strednej vrstvy a ako je čo a prečo tvorené, ako VZOV-VSTUPOVAŤ HLBŠIE DO SVOJEJ SILY CEZ JEDNOTU, AKO SME SILNÍ A AKO SME OSLABENÍ A ZÁMER 3D JE ŤA-NÁS LEN OSLABIŤ CEZ VÄČŠIE ZOSILNENIE ROZDIELOV AVŠAK JE TO JEDEN A TEN ISTÝ VESMÍR A TREBA POCHOPIŤ AKÝM VYŠŠÍM ÚČELOM TO SLÚŽI A ZUŽITKOVAŤ TO, PREMIEŇAŤ TO...

ZRÝCHLENÉ A ZINTENZÍVNENÉ Tranzity do Vyšších Úrovní Vedomia & Tela Cez Nulu v Nule -

Majstrovstvo Nuly- Prechody len užším Okom Ihly - Majstri Adaptácií, Iniciácií, Otváraní Úplne Nových Dverí a Vyšívanie sa Vláknami Hojnosti,

Hlbšie Pochopenia a Zmajstrovania Strát ako takých - už len svoje telo strácaš, čo získavame však je na nezaplatenie a trvá to všetko zistiť,na to prísť cez budovanie úplne iného typu - verziu tela cez vždy novší hlbší plnohodnotnejší vzťah so sebou ako so Zdrojom všetkého.

Nikto a nič čo je 3D základov nepokračuje ďalej, čistenia a rozOpúšťania všetkých identít, tela, vzťahov, typov životov, ktoré nie sú v súlade vždy s novšími silovejšími Kódmi vedomia Hviezdy Novej Zeme, EXTÁZA z návratov do jednoty - do DOMOVA napriek všetkým len väčším výzvam, zrýchlenie času, rozpad času, Práca so sebou na inej úrovni, VĎAČNOSŤ ako stav vedomia v bytí, Experičná doba vo všetkom tu je, zmajstrovávanie inciácií, Presahy rozmýšľania, VIDENIE POČUTIE CHÁPANIE SRDCOM A CELÝM TELOM, POĽOM,

Čistenie 3D identít 3D stability a bezpečia, nekomfortnosť týchto procesov pre človeka v nás, pokračujúce čistenia vzťahu so sebou a prenos toho vyšších rovín - do väčšej hĺbky seba ideš, čiže pokračujúce čistky rodín, všetkých vzťahov, predkov a tela ako prvého - v tele to všetko je.. Vzťah s egom, vzťah so svetelným telom - prenášaš sa tranzituješ do vyšších úrovni cez hlbšie spojenie v sebe so sebou ako so všetkým, POCHOPENIE PRÁZDNOTY, NULY A NIČOTY, SMRTI A POSMRTNEJ PASÁŽE AKO KĽUČE DO NEBA, SI V KANÁLI DOMOV A DOVTEDY SA NEZAPLNÍŠ VIAC SEBOU, DO KEDY SA ZÁPASÍ V PASÁŽI SMRTI…. DOVTEDY SA NEZRODÍŠ ODZNOVA A ODZNOVA AKO VŽDY NOVŠIA VYŠŠIA Naplnenejšia VERZIA SEBA,

Vzostup a Zostup,Expanzia-Kontrakcia TELA,Pochopenia a Zmajstrovania Strát ako takých-čo získavame Je na nezaplatenie, trvá to však cez budovanie SVETELNEHO KvocientuPremeny vzťahov a účelov, ktorým všetko slúži na vyššie účely v tvojom živote,vnútorné ZDROJOVANIE namiesto toho vonkajšieho 'ako človek'-Čerpanie z bohatstva vn