top of page
shutterstock_2400627611.jpg
Facebook Cover Photo.png

Sun, Oct 23

|

Online Event Webinar Transmission

VzoVstupy Naplno do Multidimenzionality, Adaptácia Tela na Rapídne Rastúce Frekvencie Zeme, Kompletizácia Okna 2012-2022

Ten Čas Je TERAZ: VzoVstupy Naplno do svojej Multidimenzionality, Adaptácia nielen Tela na Rapídne Rastúce Frekvencie Zeme, Mega čistenia Gaii a všetkých jej Akášov Naraz - tie naše vlastné, Kompletizácia Dôležitého Tranzitno-vzostupného Okna 2012-2022, Podpora UpgrejdovTela a Vzťahov

Registration is closed
See other events
VzoVstupy Naplno do Multidimenzionality, Adaptácia Tela na Rapídne Rastúce Frekvencie Zeme, Kompletizácia Okna 2012-2022
VzoVstupy Naplno do Multidimenzionality, Adaptácia Tela na Rapídne Rastúce Frekvencie Zeme, Kompletizácia Okna 2012-2022

Čas a Lokalita (Online Event)

Oct 23, 2022, 6:30 PM – 9:15 PM

Online Event Webinar Transmission

Viac Informácii:

Srdečne ťa Pozývame na Akceleračno-Aktivačno-Čistiaci Event Super Expanzie - Multidimenzionálna Transmisia ARAMATENA - Portálový Most do Galaktickej Novej Zeme - Podpora tvojich Vzostupných, Alchymických Procesov Mega Premien a Na úrovni Vedomia a Tela, Upgrejdy Tela a Vzťahu so sebou, Akcelerovaný Prenos seba, tela a vzťahu so sebou do oveľa vyšších levelov - rovín - úrovní, nutné rýchle zlaďovanie a prerábky, aby sme vždy boli v súlade a najväčšie výzvy sú vždy vzťahy... 

Možnosť prenesenia sa do vyšších úrovní vedomia - ďalšia možnosť LEVEL UP pre nás všetkých, ďalšia možnosť zrýchlenia procesov prepisu, obnovy DNA cez svetelné DNA kódy novej Zeme, vedomia pra-zakladateľov, majstrov alchymistov v nás, 

Pokračujeme v sérii Transmisií Aramatena sústredených na podporu tranzitov na všetkých úrovniach do vyšších oktáv našej existencie - venujeme sa tu tiež Využitiu Potencie Kódov-Pasáží Október - November - December a kompletizácie Okna 2012-2022 budú dobiehať do polovice Januára a špeciálna Tranzitná Matrica - Platforma Zeme k dispozícii len na určitý čas, ako nie je možné ťahať so sebou ďalej nič a nikoho, čo je nie je základov Novej Zeme vrátane svojho tela, ako využiť potenciály Super Nova Mega Kódov ktoré nás zaplavujú od Septembra 2022 .. 

VZŤAH SO SVETELNÝM TELOM JE TEN NAJDÔLEŽITEJŠÍ VZŤAH VĎAKA KTORÉMU TRANZITUJEŠ - PRECHÁDZAŠ ĎALEJ... LEN MAJSTRI V NÁS POKRAČUJÚ ĎALEJ... 

Takže Fokus Bude na len intenzívnejšie procesy s telom, na tranzity na úrovni VEDOMIA V TELE NA ZAKLÁDE ČOHO TRANSMUTUJEME SVOJE TELO A TRANSFORMUJEME SVOJE REALITY, CELÝ ŽIVOT NA ETAPY A NONSTOP LEN UPGREJDUJEME, NAJDÔLEŽITEJŠÍ JE VZŤAH SO SEBOU NA MULTIDIMENZIONÁLNEJ ÚROVNI, KTORÝ JE ODRÁŽANÝ ÚPLNE VO VŠETKOM - ZRÝCHLENÉ PRENÁŠANIE VŠETKÉHO DO OVEĽA VYŠŠÍCH LEVELOV-ÚROVNÍ do oveľa vyšších frekvenčných pásiem - počiatočných frekvencií - úrovní vedomia novej Zeme na celotelovej úrovni..

Nutné je ísť len do hlbších hĺbok v sebe.. hĺbky pekla, výšky neba - - hore dole -- expanzia kontrakcia - smrť - život - - žena - muž v sebe -- všetko zjednocujeme opäť do Jednoty cez Kódy vedomia Novej Zeme - Zjednotených hviezednych Národov v Jednom.

Táto transmisia naväzuje na všetky predchádzajúce, a tiež aj na všetky kurzy zo Školy Majstrov, všetko sa doplňuje. naväzuje na seba, avšak NIE JE nutnosť mať tie predchádzajúce, je to iba odporučenie..

Všetky Otázky, dotazy a zdieľania účastníkov sú-budú vítané počas eventu, aby sa nazdieľalo čo najviac toho, čo podporí teba - nás v týchto procesoch.. Prvú polovicu transmisie zdieľame čo je nutné a potom prichádzajp na rad vaše zdieľania, otázky, avšak bude to navigované tak, aby to čistilo mega aktivovalo všetkých a rozoberalo len to čo má pre nás všetkých. 

Je to úžasný priestor na zdieľanie toho, čo potrebuješ TY prebrať, rozobrať, pochopiť a navýšiť..

Každý vždy zdieľa nielen za seba, ale aj za všetkých, lebo všetci to potrebujú počuť.

Tento Online UNIkátny Interaktívny Event, na ktorý ťa pozývame sa zúčastniť sa uskutoční cez Zoom v nedeľu 23.10.2022 o 18:30 slovenského času, na ktorý link ti príde spolu s potvrdením o zaplatení svojej účasti do mailu. 

Ten Link bude pod názvom: JOIN ZOOM MEETING, na ktorý klikni v daný deň a čas a presmeruje ťa to tam. 

Pre účastníkov na živo - rezervuj si 2,5 až 3 hodiny. PRE TÝCH,  KTORÍ SI PRAJÚ TÚTO TRANSMISIU, ALE NEMÔŽU SA ALEBO NECHCÚ SA NA ŽIVO ZÚČASTNIŤ, ZÁZNAM Z NEJ BUDE DOSTUPNÝ V ŠKOLE MAJSTROV NA DRUHÝ DEŇ za jemne vyššiu VÝMENU.. 

PRE ÚČASTNÍKOV NA ŽIVO - ZÁZNAM JE ZAPOČÍTANÝ V CENE VSTUPENKY a nájdeš si ho v Škole Majstrov potom, odporúčam sa ku nemu vraciať, lebo to potom na tebe pracuje len viac, budeš mať z toho oveľa viac... 

Len pre zopakovanie:

Fokus Bude ako vždy na doručenie do tvojho poľa kľúčové balíky setov svetelných kódov Vedomia Novej Zeme - Kozmickej Pamäte - Galaktického Vedomia - Univerzálneho Svetelného Vedomia rôznych typov, ktoré podporujú mega aktivácie, expanzie srdca-vedomia, Aha momenty, docvaknutia urýchľujúce tvoje procesy, ale nič nie je robené za teba, to je na tebe ako to uchopíš, ako odomkneš, aplikuješ kódy...

My len doručujeme Kľúčové Svetelné Kódy Novej Zeme pre Akceleráciu tvojej Evolúcie Univerzálneho Svetelného Vedomia a Tela ktoré idú priamo do tvojej bunkovej pamäte a svetelnej DNA, sme MOST do ďalších dimenzií vedomia, je to organický galatický šamanizmus. 

VŽDY JE ZDIEĽANÉ PRESNE TO, ČO POTREBUJÚ POČUŤ VŠETCI ČI UŽ NA ŽIVO, ALEBO ZO ZÁZNAMU.

Čiže sú ti Doručované sú potrebné pre daný moment

Multidimenzionálne Kľúče ku Sebe ako Celému Vesmíru - táto transmisia je ďalšou súčasťou série Kurzov Kozmické ZnovuZrody - The Next Level You pre rok 2022.  

Všetky transmisie a kurzy na seba naväzujú určitým štýlom a prehlbujú sa, doplňujú sa navzájom. Tie z roku 2022 naväzujú na všetky z roku 2021. Vysielame bezčasovo, všetko je nonstop aplikovateľné, pracuje na tebe na kvantovej úrovni.

Všetky Eventy, Transmisie sú celkovo na Podporu tvojich Vzostupných, Alchymických Procesov Mega Premien a Integrácie svojho Avatara Novej Zeme. Fokus Bude Presne na to, čo ťa najviac Podporí Tu a Teraz, čo ťa najviac podporí v danom momente. 

Je to Pre Podporu oveľa Hlbšieho Pochopenia sa a Spoznania sa, lebo to je KĽÚČ KU VŠETKÉMU.

Je to Možnosť Spolu Expandovať a SpoluVytvoriť Pozdvihujúci, Čistiaco-Aktivačný Zjednocujú Posvätný Priestor Novej Zeme pre nás všetkých, kde Maria Guidance slúži ako vzostupná platforma a Portálový Most do Dimenzií Novej Zeme ako takej..

Každé skupinové stretnutie slúži tiež Mega Aktiváciám Univerzálnych Kozmických Svetelných kľúčových Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme v Sebe - v Nás. Sú to zároveň na mieru nazdieľané Transmisie všetkým účastníkom, lebo budú počuť presne to, čo majú v danom momente...

Tieto Aktivačné Transmisie štartujú intezívne čistenia už vopred po zaregistrovaní sa a po zaplatení Vstupu.

Vysielam vám už pár dní vopred do Éterov.. a intenzívne čistenia sú tiež Po stretnutí.. Je to možnosť akcelerácie si svojich procesov integráciou svetelných Kódov, ktoré budú transmitované počas stretnutia, pred ním a aj potom... toto sú bezčasové a bezpriestorové multidimenzionálne Transmisie, ktoré slúžia DOCVAKNUTIAM, AHA MOMENTOM A AKTIVÁCIÁM SVETELNÝCH KOZMICKÝCH KÓDOV V TVOJEJ DNA, KTORÉ MAJÚ POTENCIÁL MEGA AKCELEROVAŤ TVOJE PROCESY, ŠTARTUJÚ PREPIS DNA A TEDA VYPLAVOVANIE TOHO, ČO NIE JE V SÚLADE LEBO PO EXPANZII SRDCA-MYSLE, PRICHÁDZA KONTRAKCIA (ULTRA ČISTKA).

Na živo sa zúčastniť  - je potrebné mať Zoom a vedieť, ako s ním narábať. 

Na živo sa zúčastniť - POČET MIEST JE LIMITOVANÝ NA ZABEZPEČENIE ČISTOTY A KVALITY PRIESTORU..

V prípade záujmu sa zúčastniť:

Keď klikneš na tlačítko Zaregistrovať sa, platíš si Vstupné a po úhrade platby ti príde do mailu potvrdenka a LINK na tento Event, na ktorý si klikneš v daný deň a čas, keď sa bude konať.  Výmena - Peniaze sa po tvojej registrácii a zakúpení vstupenky NEVRACAJÚ naspäť.

Na živo sa zúčastniť sú Vítaní všetci, ktorí rezonujú, prajú sa zúčastniť, nedávam žiadne limity a samozrejme tí, čo sú ochotní reciprocity, sú ochotní zdieľať, ale do akej miery si praješ ostať anonymný, to je na tebe..  Či budeš mať vypnuté alebo zapnutú kameru je na tebe, ale ak budeš zdieľať, pýtať sa niečo, zapni aspoň mikrofón. 

AK SOM TI POVEDALA ŽE PORTÁL S TEBOU UZATVÁRAM, ŽE SI NEPRAJEM ABY SI SA ÚČASTNIL NA ŽIVO, ALEBO SI NEPRAJEM BYŤ S TEBOU V ŽIADNOM KONTAKTE, LEBO BOLA NARUŠENÁ INTEGRITA, TAK SA NEHLÁS A AK TAK UROBÍŠ, STRATIL SI..

Ak sa účastníš na živo, je potrebné si byť vedomý toho, že sa nahrávajú tieto transmisie a budú dostupné ako záznam pre účastníkov transmisie pár hodín po skončení, teda mi dávaš automatický súhlas s tým..

Ak si praješ zúčastniť sa na živo, Čím skôr si zakúpiš Vstupenku, tým skôr si zabookuješ svoje miesto...

Transmisia či už na živo alebo zo záznamu na tebe pracuje vopred a dávno Po... treba to poriadne integrovať a vraciať sa ku nej viac krát, vždy zachytíš niečo iné a pôjdeš do hlbšej hĺbky..

Ak sa zúčastňuješ na živo, alebo zo záznamu, prosím byť si tiež vedomý tohto:

Všetko, čo sa bude zdieľať, tak prosím zachovať posvätnosť, integritu, prejavuje sa ti určitá dôvera, keď sa zúčastňuješ na živo, je to všetko len pre teba, nie na zdieľanie ďalej alebo pre svoj biznis, poradenskú prax, alebo zdieľať po svojom pochopené informácie ostatným, tiež to nie je na svoju prezentáciu z ľudskej 3D úrovne vedomia (ega), alebo pre ponúkanie svojich služieb, produktov, nie je to pre tvorbu tzv. lepkavých sietí - na získavanie kontaktov za ego účelmi, nespomínajú sa mená nikoho, kto sa neúčastní na živo.. To platí aj pre tých, čo si to zadovážia zo záznamu. INTEGRITA je vyžadovaná, je to o dôvere, či sa ti dá veriť, že sa nezachováš ako 3D človek.. Ak sa tak stane počas živého stretnutia, alebo po stretnutí, vyvodzujem následy. Vďaka za pochopenie.

AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO NAHRÁVANIA EVENTU - TRANSMISIE ALEBO AJ ZO ZÁZNAMU, ALE NAJMÄ AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO, PROSÍM PREČÍTAJ SI POZORNE CELÚ SEKCIU NA WEBKE AURORANOVEJZEME S NÁZVOM SMERNICE, OBCHODNÉ PODMIENKY A PRÍSĽUB INTEGRITY, A TO NAJMÄ TEXT, KTORÝ JE PÍSANÝ ČERVENOU A ČIERNOU FARBOU, LEBO S TÝM SÚHLASÍŠ, ŽE TO BUDEŠ DODRŽIAVAŤ. 

JE TO POSVÄTNÝ PRIESTOR NOVEJ ZEME PRE TEBA ZDIEĽANÝ, 

AKONÁHLE SA ŤAHÁ 3D do toho, bude to okamžite láskyplne, ale mocne osvetlené, rozprášené, nie je to akceptovateľné, lebo aj by bolo, ide sa potom na môj úkor a na všetkých zúčastnených tiež.. 

Ak niekto naruší priestor, nebude rešpektovať nás a priestor počas účasti na živo, bude láskyplne vyhodený a záznam stráca v tom prípade tiež.

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem.E za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva je na nezaplatenie, lebo nás môže odkatapultovať do ďalších rovín (seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa na seba na všetko - vedomie je Pamäť.. 

Teším.E sa na teba :)

VzoVstupenka

  • VzoVstupenka na Účasť na Živo

    Tvoj vstup pre jednu Osobu a tiež je v tom započítaný aj vstup do záznamu

    $44.00
    +$1.10 service fee
    Sold Out

This event is sold out

Možnosť Zdieľať tento Event:

shutterstock_2400403689.jpg
Facebook Cover Photo.png
bottom of page