top of page
shutterstock_2400627611.jpg
Facebook Cover Photo.png

Sun, Jul 17

|

Transmise Aramatena

Vzostup a Intezívne procesy s Telom - Tranzity Tela, Využitie Potencie Letných Kódov-Pasáží

Pozvánka na Akceleračno-Aktivačný Event - Multidimenzionálna Transmisia ARAMATENA - Portálový Most do Galaktickej Novej Zeme - Podpora tvojich Vzostupných, Alchymických Procesov Mega Premien a Na úrovni Vedomia a Tela, Fokus Bude na procesy s telom a Možnosti Využitia Potencie týchto časov..

Vypredané,Registrácia Uzavretá
See other events
Vzostup a Intezívne procesy s Telom - Tranzity Tela, Využitie Potencie Letných Kódov-Pasáží
Vzostup a Intezívne procesy s Telom - Tranzity Tela, Využitie Potencie Letných Kódov-Pasáží

Čas a Lokalita (Online Event)

Jul 17, 2022, 6:00 PM – 8:40 PM

Transmise Aramatena

Viac Informácii:

Srdečne ťa Pozývame na Akceleračno-Aktivačno-Čistiaci Event Super Expanzie - Multidimenzionálna Transmisia ARAMATENA - Portálový Most do Galaktickej Novej Zeme - Podpora tvojich Vzostupných, Alchymických Procesov Mega Premien a Na úrovni Vedomia a Tela, Fokus Bude na len intenzívnejšie procesy s telom, na tranzity na úrovni VEDOMIA V TELE NA ZAKLÁDE ČOHO TRANSMUTUJEME SVOJE TELO A TRANSFORMUJEME SVOJE REALITY, CELÝ ŽIVOT NA ETAPY A NONSTOP LEN UPGREJDUJEME, NAJDÔLEŽITEJŠÍ JE VZŤAH SO SEBOU NA MULTIDIMENZIONÁLNEJ ÚROVNI, KTORÝ JE ODRÁŽANÝ ÚPLNE VO VŠETKOM - ZRÝCHLENÉ PRENÁŠANIE VŠETKÉHO DO OVEĽA VYŠŠÍCH LEVELOV-ÚROVNÍ do oveľa vyšších frekvenčných pásiem - počiatočných frekvencií - úrovní vedomia novej Zeme na celotelovej úrovni.. 

Nutné je ísť len do hlbších hĺbok v sebe.. hĺbky pekla, výšky neba - - hore dole -- expanzia kontrakcia - smrť - život - - žena - muž v sebe -- všetko zjednocujeme opäť do Jednoty cez Kódy vedomia Novej Zeme - Zjednotených hviezednych Národov v Jednom. 

Táto transmisia naväzuje na všetky predchádzajúce, a tiež aj na všetky kurzy zo Školy Majstrov, všetko sa doplňuje. naväzuje na seba, avšak nie je nutnosť mať tie predchádzajúce, je to iba odporučenie.. 

Budeme nadväzovať najmä na Transmisiu z Februára 2022: 

Telo - Technika - Vzostup - Podpora Tela - Podpora teba a tvojich procesov - Podpora Nás ako celku - Rýchle vysychanie starého prameňa - kam ti plynie energia - fokus - čas - peniaze - do starej alebo novej Zeme - podľa toho musíš strácať, alebo nie, podľa toho máš alebo nemáš prostriedky... 

Ako už spomínané - Nadväzovať budeme na to, čo sa preberalo už - napríklad aj na toto:

Vzostup NIE JE Choroba, Mega Procesy s Telom, Zrýchlená Smrť Človeka-Limitovaného Pozemšťana-ZRODY NovoZemšťana na úrovni vedomia,mentality a tela, Vzostup a Telo, Telo a Technika, Mega Lavína sa Začala…. Je tu koniec 3D sveta, začiatok nového, čo si vyberáš v každom momente je na tebe..  ĎALEJ POKRAČUJÚ LEN MAJSTRI, PRESAH ĽUDSKEJ - Galaktickej PADNUTEJ RASY V SEBE, NÁHĽADY PRE ROKY 2022-2025, koniec starého sveta, nové začiatky atď atď - - tomuto všetkému sa venujeme intezívne od roku 2020 - Škola Majstrov a Alchýmie je toho plná, Voľne dostupné videá a články tiež.. 

Všetky Otázky, dotazy a zdieľania účastníkov sú-budú vítané počas eventu, aby sa nazdieľalo čo najviac toho, čo podporí teba - nás v týchto procesoch.. Je to úžasný priestor na zdieľanie toho, čo potrebuješ TY prebrať, rozobrať, pochopiť a navýšiť..

Každý vždy zdieľa nielen za seba, ale aj za všetkých, lebo všetci to potrebujú počuť.

Tento Online UNIkátny Interaktívny Event, na ktorý ťa pozývame sa zúčastniť sa uskutoční cez Zoom v nedeľu 17.7.2022 o 18:00 slovenského času, na ktorý link ti príde spolu s potvrdením o zaplatení svojej účasti do mailu. Ten Link bude pod názvom: JOIN ZOOM MEETING, na ktorý klikni v daný deň a čas a presmeruje ťa to tam. Pre účastníkov na živo - rezervuj si 2,5 až 3 hodiny. PRE TÝCH,  KTORÍ SI PRAJÚ TÚTO TRANSMISIU, ALE NEMÔŽU SA ALEBO NECHCÚ SA NA ŽIVO ZÚČASTNIŤ, ZÁZNAM Z NEJ BUDE DOSTUPNÝ V ŠKOLE MAJSTROV NA DRUHÝ DEŇ AZ VYŠŠIU VÝMENU.. PRE ÚČASTNÍKOV NA ŽIVO - ZÁZNAM JE ZAPOČÍTANÝ V CENE VSTUPENKY.  

Len pre zopakovanie:

Fokus Bude ako vždy na doručenie do tvojho poľa kľúčové balíky setov svetelných kódov Vedomia Novej Zeme - Kozmickej Pamäte - Galaktického Vedomia - Univerzálneho Svetelného Vedomia rôznych typov, ktoré podporujú mega aktivácie, expanzie srdca-mysle, Aha momenty, docvaknutia urýchľujúce tvoje procesy, ale nič nie je robené za teba, to je na tebe ako to uchopíš, ako odomkneš, aplikuješ kódy...

My len doručujeme Kľúčové Svetelné Kódy Novej Zeme pre Akceleráciu tvojej Evolúcie Univerzálneho Svetelného Vedomia a Tela.

VŽDY JE ZDIEĽANÉ PRESNE TO, ČO POTREBUJÚ POČUŤ VŠETCI ČI UŽ NA ŽIVO, ALEBO ZO ZÁZNAMU.

Čiže sú ti

Doručované sú potrebné pre daný moment

Multidimenzionálne Kľúče ku Sebe ako Celému Vesmíru - táto transmisia je ďalšou súčasťou série Kurzov Kozmické ZnovuZrody - The Next Level You pre rok 2022. Bude rozhodne naväzovať na januárovú transmisiu a Kurz Zrody Hviezdy Novej, je to odporučenie ich mať, ale nie je to nutná podmienka. Všetky transmisie a kurzy na seba naväzujú určitým štýlom a prehlbujú sa, doplňujú sa navzájom. Tie z roku 2022 naväzujú na všetky z roku 2021. Vysielame bezčasovo.

Všetky Eventy, Transmisie sú celkovo na Podporu tvojich Vzostupných, Alchymických Procesov Mega Premien a Integrácie svojho Avatara Novej Zeme. Fokus Bude Presne na to, čo ťa najviac Podporí Tu a Teraz, čo ťa najviac podporí v danom momente. Ono sa to voľne vyvinie podľa toho, kto sa prihlási a podľa toho, čo sa samo bude pýtať bližšie na rozobratie, na expanziu na konkrétne témy, ktoré sa samé odprezentujú..

Je to Pre Podporu oveľa Hlbšieho Pochopenia sa a Spoznania sa, lebo to je KĽÚČ KU VŠETKÉMU.

Je to Možnosť Spolu Expandovať a SpoluVytvoriť Pozdvihujúci, Čistiaco-Aktivačný Zjednocujú Posvätný Priestor Novej Zeme pre nás všetkých, kde Maria Guidance slúži ako vzostupná platforma a Portálový Most do Dimenzií Novej Zeme ako takej..

Každé skupinové stretnutie slúži tiež Mega Aktiváciám Univerzálnych Kozmických Svetelných kľúčových Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme v Sebe - v Nás. Sú to zároveň na mieru nazdieľané Transmisie všetkým účastníkom, lebo budú počuť presne to, čo majú v danom momente...

Tieto Aktivačné Transmisie štartujú intezívne čistenia už vopred po zaregistrovaní sa a po zaplatení Vstupu.

Vysielam vám už pár dní vopred do Éterov.. a intenzívne čistenia sú tiež Po stretnutí.. Je to možnosť akcelerácie si svojich procesov integráciou svetelných Kódov, ktoré budú transmitované počas stretnutia, pred ním a aj potom... toto sú bezčasové a bezpriestorové multidimenzionálne Transmisie, ktoré slúžia DOCVAKNUTIAM, AHA MOMENTOM A AKTIVÁCIÁM SVETELNÝCH KOZMICKÝCH KÓDOV V TVOJEJ DNA, KTORÉ MAJÚ POTENCIÁL MEGA AKCELEROVAŤ TVOJE PROCESY, ŠTARTUJÚ PREPIS DNA A TEDA VYPLAVOVANIE TOHO, ČO NIE JE V SÚLADE LEBO PO EXPANZII SRDCA-MYSLE, PRICHÁDZA KONTRAKCIA (ULTRA ČISTKA).

Buď si vedomý toho, že si treba vyhradiť cca 3 hodiny na to,  u mňa sa začína o 12:00  lebo  ja mám o 6 hodín menej ako Bratislava. Slovenského času to začína o 18:00 hod.

Na živo sa zúčastniť  - je potrebné mať Zoom a vedieť, ako s ním narábať. Na živo sa zúčastniť - POČET MIEST JE LIMITOVANÝ NA ZABEZPEČENIE ČISTOTY A KVALITY PRIESTORU..

V prípade záujmu sa zúčastniť:

Keď klikneš na tlačítko Zaregistrovať sa, platíš si Vstupné a po úhrade platby ti príde do mailu potvrdenka a LINK na tento Event, na ktorý si klikneš v daný deň a čas, keď sa bude konať.  Výmena - Peniaze sa po tvojej registrácii a zakúpení vstupenky NEVRACAJÚ naspäť. 

Na živo sa zúčastniť sú Vítaní všetci, ktorí rezonujú, prajú sa zúčastniť, nedávam žiadne limity a samozrejme tí, čo sú ochotní reciprocity, sú ochotní zdieľať, ale do akej miery si praješ ostať anonymný, to je na tebe..  Či budeš mať vypnuté alebo zapnutú kameru je na tebe, ale ak budeš zdieľať, pýtať sa niečo, zapni aspoň mikrofón. AK SOM TI POVEDALA ŽE PORTÁL S TEBOU UZATVÁRAM, ŽE SI NEPRAJEM ABY SI SA ÚČASTNIL NA ŽIVO, ALEBO SI NEPRAJEM BYŤ S TEBOU V ŽIADNOM KONTAKTE, LEBO BOLA NARUŠENÁ INTEGRITA, TAK SA NEHLÁS A AK TAK UROBÍŠ, STRATIL SI.. 

Ak sa účastníš na živo, je potrebné si byť vedomý toho, že sa nahrávajú tieto transmisie a budú dostupné ako záznam pre účastníkov transmisie pár hodín po skončení.. 

Ak si praješ zúčastniť sa na živo, Čím skôr si zakúpiš Vstupenku, tým skôr si zabookuješ svoje miesto...

Transmisia či už na živo alebo zo záznamu na tebe pracuje vopred a dávno Po... treba to poriadne integrovať a vraciať sa ku nej viac krát, vždy zachytíš niečo iné a pôjdeš do hlbšej hĺbky..

Ak sa zúčastňuješ na živo, alebo zo záznamu, prosím byť si tiež vedomý tohto:

Všetko, čo sa bude zdieľať, tak prosím zachovať posvätnosť, integritu, prejavuje sa ti určitá dôvera, keď sa zúčastňuješ na živo, je to všetko len pre teba, nie na zdieľanie ďalej alebo pre svoj biznis, poradenskú prax, alebo zdieľať po svojom pochopené informácie ostatným, tiež to nie je na svoju prezentáciu z ľudskej 3D úrovne vedomia (ega), alebo pre ponúkanie svojich služieb, produktov, nie je to pre tvorbu tzv. lepkavých sietí - na získavanie kontaktov za ego účelmi, nespomínajú sa mená nikoho, kto sa neúčastní na živo.. To platí aj pre tých, čo si to zadovážia zo záznamu. INTEGRITA je vyžadovaná, je to o dôvere, či sa ti dá veriť, že sa nezachováš ako 3D človek.. Ak sa tak stane počas živého stretnutia, alebo po stretnutí, vyvodzujem následy. Vďaka za pochopenie.

AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO NAHRÁVANIA EVENTU - TRANSMISIE ALEBO AJ ZO ZÁZNAMU, ALE NAJMÄ AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO, PROSÍM PREČÍTAJ SI POZORNE CELÚ SEKCIU NA WEBKE AURORANOVEJZEME S NÁZVOM SMERNICE, OBCHODNÉ PODMIENKY A PRÍSĽUB INTEGRITY, A TO NAJMÄ TEXT, KTORÝ JE PÍSANÝ ČERVENOU A ČIERNOU FARBOU, LEBO S TÝM SÚHLASÍŠ, ŽE TO BUDEŠ DODRŽIAVAŤ. JE TO POSVÄTNÝ PRIESTOR NOVEJ ZEME PRE TEBA ZDIEĽANÝ, AKONÁHLE SA ŤAHÁ 3D do toho, bude to okamžite láskyplne, ale mocne osvetlené, rozprášené, nie je to akceptovateľné, lebo aj by bolo, ide sa potom na môj úkor a na všetkých zúčastnených tiež..

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva je na nezaplatenie, lebo nás môže odkatapultovať do ďalších rovín (seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa  :)

Teším.E sa na teba :)

VzoVstupenka

  • VZO-VSTUPENKA NA TENTO EVENT

    Vstupné na tento Event - Transmisiu Pre Jedného, kde je započítaný a vstup do Záznamu

    $42.00
    +$1.05 service fee
    Sold Out

This event is sold out

Možnosť Zdieľať tento Event:

shutterstock_2400403689.jpg
Facebook Cover Photo.png
bottom of page