top of page
shutterstock_2400627611.jpg
Facebook Cover Photo.png

Fri, Jul 07

|

Transmisia, Meditácia, Aktivácia, Webinar

Transmisia a Aktivácia 777 - Vyššie Nebo Na Zemi, Fungovanie Mimo Času, Ty-My-Vedomie Hviezd,Vzostupné Vozidlo

Pozvánka na Špeciálne Prepojenie sa a Aktivácie: Transmisia 777, Fungovanie Mimo Času, Vyššie Nebo Ukotvujeme Na Zem,Ty-My-Vedomie Hviezd,Vzostupné Vozidlo, Čerpanie zo Svojej Veľkoleposti a Nekonečnosti cez Prijatie a Stelesnenie Hviezdy v Sebe, Ohnivá Sila a Božská Vôľa v Nás,Dvojplamene

Registration is closed
See other events
Transmisia a Aktivácia 777 - Vyššie Nebo Na Zemi, Fungovanie Mimo Času, Ty-My-Vedomie Hviezd,Vzostupné Vozidlo
Transmisia a Aktivácia 777 - Vyššie Nebo Na Zemi, Fungovanie Mimo Času, Ty-My-Vedomie Hviezd,Vzostupné Vozidlo

Čas a Lokalita (Online Event)

Jul 07, 2023, 7:30 PM – 9:30 PM

Transmisia, Meditácia, Aktivácia, Webinar

Viac Informácii:

Srdečne Ťa pozývame na nahrávanie extra fičákovej Transmisie presne na Kódy 777 - ideme zužitkovať nové opäť rekordné masívne vlny Vedomia - nové prítoky Svetla na ďalšie hlbšie čistenia a roztopenia-aktivácie-zjednotenia sa viac so SEBOU V SEBE AKO S NAMI, na katapultáciu do ďalšej fázy tvojho-nášho vývoja  - evolúcie vedomia a tela (Novej Zeme).

Sústredíme sa Na:

Transmisia - Aktivácia - Meditácia  777Čisté Očistení Božstvo, Galaktici, Ty-My-Vedomie Hviezd, Tvoja Hviezda Duše - jej zjednotenie so SolARom, Vzostupné Vozidlo, Božská Vôľa, Dvojplamene,

Vyššie Nebo na Zemi ako (Nová) Zem, Vedomie Paradisien a Modrých Slniek, Pasáž Siriusa, Zmajstrovávanie Prítomnosti a Vedomosti na Hblšej úrovni - to je tvoja najvyššia Moc - Ty ako vedomie ako sila a moc Vedomia-Lásky-Zdroja Svetla-Hviezd-Všektého čo je bolo bude, 

Fungovanie Mimo Času, Vyššie Nebo Ukotvujeme Na Zem,Ty-My-Vedomie Hviezd,Vzostupné Vozidlo, Čerpanie zo Svojej Veľkoleposti a Nekonečnosti cez Prijatie a Stelesnenie Hviezdy v Sebe, Ohnivá Sila a Božská Vôľa v Nás,Dvojplamene a rodiny a ich očista, Čerpanie z Hviezdy Duše, Z monádového Vedomia - vedomie Kolektívov, Ponoríme sa Hlbšie do iba BYTIA NA PRÍJME Seba ako Zdroja Všetkého, Zaplnenie sa sebou ako Zdrojom Všetkého Svetla, Naplnenie všetkých potrieb sebou na úplne inej úrovni - samostatnosť a nezávislosť na inej úrovni, hlbšie čistenie predkov, spomenutie si na Zem v jej rôznych evolučných štádiách a dimenziách - na Seba ako Planétu, Slnko, Hviezdy, Všetko v Jednom,

Čítanie a Vynulovavánie a Prepis Akášov, VzoVstupovanie do Sily a Moci ako SVETLO, Využívanie sily Ohňa v Sebe, Hlbšie rozpamätávanie sa na seba, Tvoja - Naša Deklarácia Slobody, Nezávislosti, Hojnosti Zlata, Pokladu ktorým si, Vzostupné Vozidlo a Telo Pokladov Novej Zeme, UKOTVENIE Prevratných Sedmičkových KÓDOV.

Nadviažeme priamo na SlnovRATovú transmiu 2023 (nie je nutné ju mať len to odporúčame): 

Čerpanie zo svojej veľkoleposti cez Prijatie a Stelesnenie Hviezdy v Sebe - Vedomie Zjednotených Hviezdnych Národov žijúcich v mieri a napojení na Zdroj Všetkého v Sebe využívajúc svoju kreačnú, transformačnú silu a mocu v tom najvyššom súlade,

Prerábky Tela a Vzťahov - Vzťahu so Sebou, Oslava návratov Domov do seba na hlbšej úrovni, Vedomie Je Moc,ktorá pramení z Prítomnosti,Jednoty,Nastolenie Mieru cez Zjednotenie Polarít - Ultimátna Sloboda,6D Vedomie Sirius,Aquatické Aspetky Nás, Prsia-Hruď-Krídla a Cysty-Expresie Hustoty a Nerovnováh,toho čo je potlačené v tele na Vyslobodenie,Opravu cez vlastné SVETLO, Návraty do UNIverzálneho Lona Matky-Pocit Domova-Jednoty,ktorý nám chýbal,Čerpanie zo Svojej Veľkoleposti a Nekonečnosti,Tvoj Avatar Novej Zeme, Návraty Dvojplameňov,Ako Božská Vôľa nahrádza tú ľudskú v nás, Hlbšie Pochopenie toho, ako sme tu na transmutácie a alchymizáciu toho, čo si netransmutoval vo všetkých existenciách, vrátane predkov, ako sme tu na rozbalenie Darov Seba a našich predkov bez toho aby sme opakovali ich lekcie, ale radšej uzavreli - preniesli cez jednotu do mieru na večný odpočinok - Sloboda, hlbšie pochopenie toho, ako sme tu na ''Reclaming''-ZnovuNavracanie sa do pravého SEBA -VzoVstupovanie do toho,že si Všetko Všetci Všade, nič ti nechýba a všetko si a máš-Sloboda a bohatstvo seba ako Zdroja (vedomie prosperity), ako sme tu na Reclaiming-Prijatia a Uplatnenie si nároku na To Kým Si cez Opravu Kristos slnečnej diamANtovej genetiky,Procesy Opráv a Obnovy (upgrejdy) cez expresie nerovnováh a všetkého potlačeného za všetky existencie-sprietočňovanie e-mócií - energií cez ich cítenie naplno a rozbalenie kódov-informácií-darov Poznania v nich.

Pre Bytie pri Vedomí (Bytie Vedomie celým telom,poľom) musíme byť plne prítomní čo je proces len väčšieho hlbšieho sprítomnievania, scitlivovania, rozpamätávania sa -- Zvedomnievania a stavania sa do sily a moci Svetelnej Nekonečnej BYTosti-Tvorcu Vesmírov v sebe,

Prítomnosť-Mier-Sloboda, Čerpanie zo Svojej Veľkoleposti a Nekonečnosti - Tvoj Avatar Novej Zeme, Návraty Dvojplameňov, ako Božská Vôľa nahrádza tú ľudskú v nás, Hlbšie Pochopenie toho, ako sme tu na transmutácie a alchymizáciu toho, čo si netransmutoval vo všetkých existenciách, vrátane všetkých predkov, ako sme tu na rozbalenie Darov Seba a našich predkov bez toho aby sme opakovali ich lekcie, ale radšej uzavreli - preniesli cez do mieru na večný odpočinok, hlbšie pochopenie toho, ako sme tu na ''Reclaming'' - navracanie sa do pravého SEBA - Vstupovanie - VzoVstupovanie do toho že si Všetko Všetci Všade, nič ti nechýba a všetko si a máš - ultimátna sloboda a bohatstvo seba ako Zdroja (vedomie prosperity), ako sme tu na Reclaiming (návraty a uplatnenie si nároku), na opravy originálnej Kristos slnečnej diamANtovej genetiky, Pozrieme sa na to ako tieto Procesy Nie sú o komforte a iluzórnom pocite bezpečia, ale o raste,

Premeny energie Peňazí z energie väzenia - strachu - nedostatku na prostriedok cez ktorý robíme rozdiel, na energiu vďačnosti a lásky a ich onvestície do vedomia, do Novej Zeme, slúžia iným účelom ako v 3D Zemi, ďalej sa pozrieme na to

Ako sa musíme oveľa viac zastaviť a sprocesovať smrť straty - sprocesovanie emócii - energií - darov vo všetkom a ich zužitkovanie a aplikácia nového vedomia (vyššie poznanie) - je to všetko sprocesovanie strát, ktoré nás môže šokujúco zastaviť, alebo sa sami zastavíme na procesy ktorými sme si mali-máme prejsť na posunutie sa ďalej a potom sa tzv. môžeme ponáhľať do nového..

Procesy Opráv a Obnovy (upgrejdy) cez expresie nerovnováh a všetkého potlačeného za všetky existencie a sprietočňovanie e-mócií - energií cez ich cítenie naplno a rozbalenie kódov-informácií - darov v nich, procesy najmä so solArnym a Hviezdnym telom, Božské gule v nas a ich aplikácia na odkomunikovanie toho a urobenie toho na čo si gule nemal ty ani tvoji predkovia avšak cez SRDCE, Planetárna a UNIVerzálna Kundalini,

Je to ďalšia Podpora s oveľa hlbšou prácou so sebou (vyšší level práce so sebou, ktorý je nutný najmä počas rokov 2023-2026), podpora ťa so zmajstrovávaním seba, svojich tranzitov do najvyšších oktáv seba ako ZDROJA všetkého a tvorby Snových RAjských životov Novej Zeme, práca so sebou na inej úrovni cez hbšie chápanie Seba, ostatných a týchto procesov ako takých - to je nad Zlato a ono to sa nekončí len poriadne začína a prehlbuje sa to čo sa týka intenzity, lebo je to základ Zmajstrovania tvorby úplne novej verzie Zeme cez jej stelesnenie najprv (cez aplikáciu kódov Vedomia UNIverzálnej svetelnej  BYTosti) , čiže je to podpora s urýchlením - s akceleráciou tvojich Transmutačných procesov evolúcie vedomia a tela tak, ako úplne všetky kurzy a transmisie - podporujúci ťa s neustálymi len rýchlejšími tranzitmi do NEXT LEVEL You - Ďalších vyšších rovín seba cez ponáranie sa do hlbších hĺbín seba ako zdroja všetkého a aplikovanie toho vo svojej praxi - čiže je to ďalšia podpora s tranzitmi do vyšších oktáv svojej existencie ako už NovoZemšťan Majster stvoriteľ-achymista - podpora so vzostupmi - zostupmi - aktualizáciámi vedomia a tela - upgrejdy, tranzity do neustále vyšších-hlbších levelov, úrovní, rovín Seba ako hviezdneho pravekého a vyspelého budúceho Majstra stvoriteľa - Alchymistu, ktorého vedomie integrujeme a aplikujeme..

Vedomie Novej Zeme je POSMRTNÝ - RESPEKTÍVE NESMRETĽNÝ STAV VEDOMIA TRANSCENDENCIE SEPARÁCIE - ODDDELENIA - ROZDELENIA SMRTI A ŽIVOTA - NovoZemšťan je postupné Stelesňovanie Vedomia Presahu VŠETKEJ SEPARÁCIE - ZJEDNOTENÉ VIBRAČNÉ POLE VEDOMIE V PRAXI - rodíme sa ako všetci umierame ako Nikto - RozOpúšťame vždy staré verzie seba super rýchlo aj s tým aj kolektívy starej zeme - žitie to v praxi je však úplne iná faza procesu. Tranzity Tela cez Aplikáciu Vedomia - Kódov Poznatkov vyššieho (UNIverzálneho) Vedomia (NovejZeme).

Pre všetkých záujemcov zúčastniť sa nahrávania online skupinovky - transmise - meditácia - aktivácie:

Stretnutie je dlhé okolo Dvoch hodín. Vo vstuponpm je započítaný aj prístup do záznamu, ktorý bude cez Školu Majstrov k dispozícii na druhý deň aj pre všetkých ostatných. Dávaš automatický súhlasu s nahrávaním a že záznam bude dostupný za výmenu aj pre ostatných.

Vítaní sú všetci, ktorí rezonujú, cítia že sa majú zúčastniť...

Pre zúčastenie sa na živo - po zakúpení si vstupu, príde ti Mail ako potvrdenie tvojej účasti kde bude Zoom link na túto transmisiu zahrnutý.

Ten Link bude pod názvom buď JOIN LIVE VIDEO alebo JOIN ZOOM MEETING, na ktorý klikni v daný deň a čas a presmeruje ťa to tam.

Pre účastnákov na živo:

Všetky Otázky, dotazy a zdieľania účastníkov sú-budú vítané počas eventu, aby sa nazdieľalo čo najviac toho, čo podporí teba - nás v týchto procesoch.. Prvú polovicu počas stretnutia zdieľam, čo je nutné a potom prichádzajú na rad vaše zdieľania, otázky, avšak bude to navigované tak, aby to čistilo mega aktivovalo všetkých a rozoberalo len to čo má pre nás všetkých. Je to úžasný priestor na zdieľanie toho, čo potrebuješ TY prebrať, rozobrať, pochopiť a navýšiť..

Každý vždy zdieľa nielen za seba, ale aj za všetkých, lebo všetci to potrebujú počuť A AKTIVUJE TO TOĽKÉ KÓDY VO VŠETKÝCH.

Pre zopakovanie: PRE ÚČASTNÍKOV NA ŽIVO - ZÁZNAM JE ZAPOČÍTANÝ V CENE VSTUPENKY a nájdeš si ho v Škole Majstrov potom, odporúčam sa ku nemu vraciať, lebo to potom na tebe pracuje len viac, budeš mať z toho oveľa viac...

Pre zopakovanie a pre tých ktorí si prajú zúčastniť sa na živo alebo zo záznamu:

Fokus Bude ako vždy na doručenie do tvojho poľa kľúčové balíky setov svetelných kódov Vedomia Novej Zeme - Kozmickej Pamäte - Galaktického Vedomia - Univerzálneho Svetelného Vedomia rôznych typov, ktoré podporujú mega aktivácie, expanzie srdca-vedomia, Aha momenty, docvaknutia urýchľujúce tvoje procesy, ale nič nie je robené za teba, to je na tebe ako to uchopíš, ako odomkneš, aplikuješ kódy...

My len doručujeme Kľúčové Svetelné Kódy Novej Zeme pre Akceleráciu tvojej Evolúcie Univerzálneho Svetelného Vedomia a Tela ktoré idú priamo do tvojej bunkovej pamäte a svetelnej DNA, sme MOST do ďalších dimenzií vedomia, je to organický galatický šamanizmus.

VŽDY JE ZDIEĽANÉ PRESNE TO, ČO POTREBUJÚ POČUŤ VŠETCI ČI UŽ NA ŽIVO, ALEBO ZO ZÁZNAMU.

Čiže sú ti Doručované sú potrebné pre daný moment

Multidimenzionálne Kľúče ku Sebe ako Celému Vesmíru - táto transmisia je ďalšou súčasťou série Kurzov a Transmisií

Kozmické ZnovuZrody do ďalších úrovní - levelov Seba ako Zdroja Všetkého - The Next Level You pre roky 2021-2025.

Všetky transmisie a kurzy na seba naväzujú určitým štýlom a prehlbujú sa, doplňujú sa navzájom. Tie z roku 2022 naväzujú na všetky z roku 2021 a 2022. Vysielame bezčasovo, všetko je nonstop aplikovateľné, pracuje na tebe na kvantovej úrovni.

Všetky Eventy, Transmisie sú celkovo na Podporu tvojich Vzostupných, Alchymických Procesov Mega Premien a Integrácie svojho Avatara Novej Zeme. Fokus Bude Presne na to, čo ťa najviac Podporí Tu a Teraz, čo ťa najviac podporí v danom momente.

Je to Pre Podporu oveľa Hlbšieho Pochopenia sa a Spoznania sa, lebo to je KĽÚČ KU VŠETKÉMU.

Je to Možnosť Spolu Expandovať a SpoluVytvoriť Pozdvihujúci, Čistiaco-Aktivačný Zjednocujú Posvätný Priestor Novej Zeme pre nás všetkých, kde Maria Guidance slúži ako vzostupná platforma a Portálový Most do Dimenzií Novej Zeme ako takej..

Každé skupinové stretnutie slúži tiež Mega Aktiváciám Univerzálnych Kozmických Svetelných kľúčových Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme v Sebe - v Nás. Sú to zároveň na mieru nazdieľané Transmisie všetkým účastníkom, lebo budú počuť presne to, čo majú v danom momente...

Všetky Aktivačné  Kurzy a Transmisie štartujú intezívne čistenia už vopred po zaregistrovaní sa a po zaplatení Vstupu.

Vysielam.e vám už pár dní vopred do Éterov.. a intenzívne čistenia sú tiež Po stretnutí.. Je to možnosť akcelerácie si svojich procesov integráciou svetelných Kódov, ktoré budú transmitované počas stretnutia, pred ním a aj potom... toto sú bezčasové a bezpriestorové multidimenzionálne Transmisie, ktoré slúžia DOCVAKNUTIAM, AHA MOMENTOM A AKTIVÁCIÁM SVETELNÝCH KOZMICKÝCH KÓDOV V TVOJEJ DNA, KTORÉ MAJÚ POTENCIÁL MEGA AKCELEROVAŤ TVOJE PROCESY, ŠTARTUJÚ PREPIS DNA A TEDA VYPLAVOVANIE TOHO, ČO NIE JE V SÚLADE LEBO PO EXPANZII SRDCA-MYSLE, PRICHÁDZA KONTRAKCIA (ULTRA ČISTKA).

Na živo sa zúčastniť - je potrebné mať Zoom a vedieť, ako s ním narábať.

Na živo sa zúčastniť - POČET MIEST JE LIMITOVANÝ NA ZABEZPEČENIE ČISTOTY A KVALITY PRIESTORU..

V prípade záujmu sa zúčastniť:

Keď klikneš na tlačítko Zaregistrovať sa, platíš si Vstupné a po úhrade platby ti príde do mailu potvrdenka a LINK na tento Event, na ktorý si klikneš v daný deň a čas, keď sa bude konať. Výmena - Peniaze sa po tvojej registrácii a zakúpení vstupenky NEVRACAJÚ naspäť.

Na živo sa zúčastniť sú Vítaní všetci, ktorí rezonujú, prajú sa zúčastniť, nedávam žiadne limity a samozrejme tí, čo sú ochotní reciprocity, sú ochotní zdieľať, ale do akej miery si praješ ostať anonymný, to je na tebe.. Či budeš mať vypnuté alebo zapnutú kameru je na tebe, ale ak budeš zdieľať, pýtať sa niečo, zapni aspoň mikrofón.

AK SOM TI POVEDALA ŽE PORTÁL S TEBOU UZATVÁRAM, ŽE SI NEPRAJEM ABY SI SA ÚČASTNIL NA ŽIVO, ALEBO SI NEPRAJEM BYŤ S TEBOU V ŽIADNOM KONTAKTE, LEBO BOLA NARUŠENÁ INTEGRITA, TAK SA NEHLÁS A AK TAK UROBÍŠ, STRATIL SI..

Ak sa účastníš na živo, je potrebné si byť vedomý toho, že sa to všetko nahráva a záznamy budú dostupné ako záznam pre účastníkov na živo a aj ostatných pár hodín po skončení, teda mi dávaš automatický súhlas s tým..

Ak si praješ zúčastniť sa na živo, Čím skôr si zakúpiš Vzo-Vstupenku, tým skôr si zabookuješ svoje miesto...

Transmisie, Kurzy či už na živo alebo zo záznamu na tebe pracuje vopred a dávno Po... treba to poriadne integrovať a vraciať sa ku nej viac krát, vždy zachytíš niečo iné a pôjdeš do hlbšej hĺbky..

Ak sa zúčastňuješ na živo, alebo zo záznamu, prosím byť si tiež vedomý tohto:

Všetko, čo sa bude zdieľať, tak prosím zachovať posvätnosť, integritu, prejavuje sa ti určitá dôvera, keď sa zúčastňuješ na živo, je to všetko len pre teba, nie na zdieľanie ďalej alebo pre svoj biznis, poradenskú prax, alebo zdieľať po svojom pochopené informácie ostatným, tiež to nie je na svoju prezentáciu z ľudskej 3D úrovne vedomia (ega), alebo pre ponúkanie svojich služieb, produktov, nie je to pre tvorbu tzv. lepkavých sietí - na získavanie kontaktov za ego účelmi, nespomínajú sa mená nikoho, kto sa neúčastní na živo.. To platí aj pre tých, čo si to zadovážia zo záznamu. INTEGRITA je vyžadovaná, je to o dôvere, či sa ti dá veriť, že sa nezachováš ako 3D človek.. Ak sa tak stane počas živého stretnutia, alebo po stretnutí, vyvodzujem následy. Vďaka za pochopenie.

AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO NAHRÁVANIA EVENTU - TRANSMISIE, KURZU alebo AJ ZO ZÁZNAMU, ALE NAJMÄ AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO, PROSÍM PREČÍTAJ SI POZORNE CELÚ SEKCIU NA WEBKE AURORANOVEJZEME S NÁZVOM SMERNICE, OBCHODNÉ PODMIENKY A PRÍSĽUB INTEGRITY, A TO NAJMÄ TEXT, KTORÝ JE PÍSANÝ ČERVENOU A ČIERNOU FARBOU, LEBO S TÝM SÚHLASÍŠ, ŽE TO BUDEŠ DODRŽIAVAŤ.

JE TO POSVÄTNÝ PRIESTOR NOVEJ ZEME PRE TEBA ZDIEĽANÝ,

AKONÁHLE SA ŤAHÁ 3D do toho, akonáhle budeš robiť nejaké haluze na kamere, budeš nahý, požívať omamné látky, budeš vykonávať niečo čo jednoducho si nechaj pre seba, budeš okamžite vyhodený a záznam si v tom prípade stratil tiež, bude to okamžite láskyplne, ale mocne osvetlené, rozprášené, nie je to akceptovateľné, lebo aj by bolo, ide sa potom na môj úkor a na všetkých zúčastnených tiež..

Ak niekto naruší priestor akýmkoľvek neúctivym spôsobom, nebude rešpektovať nás a priestor počas účasti na živo, bude láskyplne vyhodený a záznam stráca v tom prípade tiež.

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem.E za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva je na nezaplatenie, lebo nás môže odkatapultovať do ďalších rovín (seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa na seba na všetko - vedomie je Pamäť..

Teším.E sa na teba :)

VzoVstupenka

  • VzoVstupenka na Účasť na Živo

    V cene je započítaný vstup na túto transmisiu a vstup do Záznamu v cez Školu majstrov pre jednu osobu

    $43.00
    Sold Out

This event is sold out

Možnosť Zdieľať tento Event:

shutterstock_2400403689.jpg
Facebook Cover Photo.png
bottom of page