top of page
shutterstock_2400627611.jpg
Facebook Cover Photo.png

Tue, Sep 12

|

Online Kurz, Webinar, Skupinovka

Rovnováha,Mier,Sloboda Počas Chaosu a Neistôt,Frekvencie a Vibrácie,Pararelné Reality,Svety a Verzie Teba ako Inej Zeme

Rovnováha,Mier,Sloboda počas Chaosu,Neistôt,Pádov toho čo je v nesúlade v čistou matricou Novej Zeme,Práca s frekvenciami, vibráciami, pararelnými verziami teba a Zeme,Šokové Udalosti a ich hlbšie chápanie,Podpora s ukončovaním toho čo treba a prenesenie sa na vyššiu Trajektóriu,Bod Moci-Kreácie

Registration is closed
See other events
Rovnováha,Mier,Sloboda Počas Chaosu a Neistôt,Frekvencie a Vibrácie,Pararelné Reality,Svety a Verzie Teba ako Inej Zeme
Rovnováha,Mier,Sloboda Počas Chaosu a Neistôt,Frekvencie a Vibrácie,Pararelné Reality,Svety a Verzie Teba ako Inej Zeme

Čas a Lokalita (Online Event)

Sep 12, 2023, 7:00 PM – 9:20 PM

Online Kurz, Webinar, Skupinovka

Viac Informácii:

Srdečne Ťa pozývame na nahrávanie dvojdielneho rýchlo-super kurzu, kde ideme opäť zužitkovať uzatváracie septembrové kódy a kódy rovnodennosti . ideme sa sprietočniť novým opäť rekordné masívne vlny Vedomia - nové prítoky Svetla na ďalšie hlbšie čistenia a roztopenia-aktivácie-zjednotenia sa viac so SEBOU V SEBE AKO S NAMI, na katapultáciu do ďalšej fázy tvojho-nášho vývoja  - evolúcie vedomia a tela (Novej Zeme).

Sústredíme sa Na tieto témy avšak vždy sa to trocha pomení, kvôli tomu, že čím sú vyššie frekvencie tým rýchlejšie sa všetko mení z momemtu do momentu a zrazu je v súlade úplne niečo iné zdieľať, ale vždy všetko spolu aj tak súvisí: 

Frekvencie a Vibrácie,Pararelné Reality,Svety a Verzie Teba ako Inej Zeme, Tvoja-Naša Multidimenzionálna Nátura a využívanie toho, Vyvíjame sa Za 3D Vedomie čomu dorovnávame aj telo, Vyslobodzovanie tela cez Vedomie Zdroja všetkého ktoré vždy Slobodné je, len 3D aspekt je tvorca obmedzení, nedostatko, blokád, problémov atď - - ako si znemoňujeme vzostup a ani netušíme... 

Ďalej:

Rovnováha, Stabilita a Sloboda počas Chaosu,Neistôt,Pretlakov a Kolapsov Tiel,Vzťahov,Životov,Časových Osí - zosilnenie 3D, nerovnováh a toho čo je v nesúlade v čistou matricou Novej Zeme. Práca s frekvenciami a vibráciami a pararelnými verziami teba a Zeme, príprava na bláznivé udalosti, ktoré sa už rozfičali ako sa nenechať strhnúť 3D informáciámi, pozretia sa na všetko z rôznych dimenzií, levelov vedomia, kde neexistuje žiadna pravda-nepravda ale iná frekvenčná verzia teba, ktorá vidí, chápe, tvorí, zažíva sa úplne inak.. Šokové Udalosti a ich hlbšie chápanie, Podpora s ukončovaním toho čo treba v tvojom živote, prenesenie sa na vyššiu trajektóriu, a vnútorná sila na urobenie tých najodvážnejších zmien ktoré sa pýtajú a ktoré ponúkajú úplne inú rovinu slobody a bohatstva (hojnosti). Ako presahujeme bytie na nejakej ceste, liečiteľskej alebo šamanskej ceste, nechávame to v 4D zemi, stávame sa novou cestou aj destináciou v jednom, tvoríme to čo ešte neexistuje. APLIKÁCIA KÓDOV NEKONEČNEJ STVORITEĽSKEJ, ALCHYMICKEJ SILY A POTENCIÁLU 88 cez Kódy 99.. 

Rovnováha, mier, sloboda, stabilita a sloboda počas Rúcaní sa starých verzií všetkého a to najmä Identít a identifikácií sa s tým kým sa myslelo že si a aký by si mal byť, ako by si mal-nemal tvoriť život atď..  Pararelné Verzie Teba ako Inej Zeme, Pararelné verzie Zeme, fokus na pokračovanie v pozdvihovaní vedomia a tela na miesto toho aby sme sa sústreďovali na 3D platformy a svet, kde sa motá len v rozptýleniach od toho čo je podstatné.

Pokračovanie Leviej Horiacej Pasáže na ďalšie roky, Témy pre zvyšok 2023,Bod Sily, Moci a Kreácie, z ktorých ako človek nečerpáme,ktoré človek nevyužíva, Vznik 3D Zeme a jej premena cez teba,Ako nič nepoľavuje,práve naopak, všetko je a bude väčšia výzva, Vzťahy, Telá-kolapsy-prerábky,  

Spánok, Sny, Sebahodnota a Hojnosť, 

Tento kurz je tiež AKTIVÁCIA PRE JESENNÚ ROVNODENNOSŤ aplikovateľná nekonečne veľakrát.. 

Nadväzujeme vždy na všetko čo je k dispozícii v Škole Majstrov: pokračujeme aktuálne ku Leviej bráne, pretože všetko nadchádzajúce je jej aplikácia: 

Pokračovanie Leviej Horiacej Pasáže na ďalšie roky - Portálová Pasáž Hlbšie do Spomienok a pravej Pamäte na Seba - Ty si Tá Brána, Pasáž aj Kľúče v Jednom a tou destináciou “na druhej strane” - “tam” si ty ako praveké Vedomie prvotných Stvoriteľských Rás, Zakladateľov, Architektov Vesmírov, Planét. Znovu-Vlastni to kým si a aplikuj - žijeme to (svoju veľkoleposť-čisté svetelné vlny vedomia ktoré transmistujeme celou Bytosťou) postupne cez stelesnenie - proces zmajstrovavávania premien, alchýmie, Transmutácie ☀︎

Pokračujú len Zosilnené očistné, prepisovacie, upgrejdovacie procesy Návraty Zeme do jej pôvodnej osi a rotácie aktivuje, prečisťuje a zosúladzuje všetky jej hviezdne brány a prepája s hviezdnymi systémami vedomia tak ako “kedysi”. Zem sa vracia domov, zjednocuje so zvyškom domova a premieňa sa na svoju vzostúpenú verziu slnečnú Hviezdu ☀︎ Každý jeden sme Zem aj všetky ostatné planéty, hviezdy, slnká na mikroúrovni.

Ako odporučenie ponúkame si zadovážiť najmä Transmisiu z 8.8.2023 Vedomie majstrovských stvoriteľskych rás v nás, ktorej záznam nájdeš v Škole Majstrov, nie je podmineka, ale odporučenie, pretože Nadviažame na aktivácie a témy v nej:

VzoVstupy do Vedomia Majstrovských Stvoriteľských Rás v Nás, Božská Neutralita, hviezdne brány zeme a to najmä v Egypte, Jemno-Mocnosť, Vo vnútornej Jednote Je Sila, Prerastanie Frekvencie ľudských (doterajších) vzťahov, keď zrazu prestávaš rezonovať so všetkým a všetkými v okolí, Presah ľudských Myšlienok - Ľudský Intelekt a Božský Intelekt, Zmajstrovavánie Sústredenia Energie na Tvorbu Novej Zeme a nie na to, čo všetko padá, Sprístupňujeme sa tu Prítokom Svetelných Dát PraVedomia-Pamäte počas Galaktickej LyrAnskej Pasáže Leviej Brány 0.0 a Otvárame sa zužitkovavánie jej Kódov Sily a Moci Stvoriteľa, Architekti a Zakladatelia Vesmírov, Návraty Pamäte na prapočiatky všetkého,Akáše a Svetelné Balíky Kódov Vyššieho Vedomia v našej DNA,Ako vyvíjame svoju KristAAlovú štruktúru cez svetelné fotónové vlny vedomia, Začíname Nový Cyklus vstupov do nekonečného stvoriteľského alchymického potenciálu v nás,Levia brána Je aplikácia najmä Kódov 777-Slobody a Majstra Ukotvovača a Tvorcu Vyššieho Neba na Zemi - Aplikácia kódov Suverenity,Sily a Prevracača Rutín- LyrAn v nás ukotvuje nebo na zem (12D) po tom čo Sirius (6D) otvorí brány do neba-Všetko cez Hviezdne Brány vedomia v nás, Procesy Premien a prerábok tela a vzťahov, Ako sa nám mení zrak a všetky zmysly, celé Telo sa Zjednocuje, Prijatie a využívanie svojej nekonečnosti-stavy Uvedomenia na základe,ktorých vzostupujeme telo-budujeme (svetelné) telo novej Zeme, Je tu toho mnoho, stačí sa len naladiť, uvoľniť sa do tejto transmisie a pracuje to kvantovo..

Pre všetkých záujemcov zúčastniť sa nahrávania online skupinovky - transmise - meditácia - aktivácie:

Zatiaľ to vyzerá tak, že je to na dve stretnutia, dokopy cca 5 až 6 (možno) 7 hodín materiálu, možno pribudne bonusové video alebo tretie stretnutie podľa toho ako sa to bude vyvíjať.. Prvé stretnutie je zatiaľ plánované na 12.9.2023 a druhé na 21.9.2023 od 19 hod do 21:15-21:30 sk-cz času,kde zámerne čo sa dátumov týka využívame kódy kreácie 3-6-9.

Vo vstuponpm je započítaný aj prístup do záznamov, ktorý bude cez Školu Majstrov k dispozícii na druhý deň aj pre všetkých ostatných. Dávaš automatický súhlasu s nahrávaním a že záznam bude dostupný za výmenu aj pre ostatných.

Vítaní sú všetci, ktorí rezonujú, cítia že sa majú zúčastniť, Vaše otázky, zdieľania toho čím si prechádzate alebo zdieľania nových seba-uvedomení a ako to aplikuješ je viac než vítané..

Pre zúčastenie sa na živo - po zakúpení si vstupu, príde ti Mail ako potvrdenie tvojej účasti kde bude Zoom link na prvé stretnutie zahrnutý.

Ten Link bude pod názvom buď JOIN LIVE VIDEO alebo JOIN ZOOM MEETING, na ktorý klikni v daný deň a čas a presmeruje ťa to tam. 

Zoom link na druhé stretnutie bude iný a bude ti poslaný potom pár dní pred druhým stretnutím zvlášť do mailu. 

Pre účastníkov na živo:

Všetky Otázky, dotazy a zdieľania účastníkov sú-budú vítané, aby sa nazdieľalo čo najviac toho, čo podporí teba - nás v týchto procesoch.. Prvú polovicu počas stretnutia zdieľam, čo je nutné a potom prichádzajú na rad vaše zdieľania, otázky, avšak bude to navigované tak, aby to čistilo mega aktivovalo všetkých a rozoberalo len to čo má pre nás všetkých. Je to úžasný priestor na zdieľanie toho, čo potrebuješ TY prebrať, rozobrať, pochopiť a navýšiť..

Každý vždy zdieľa nielen za seba, ale aj za všetkých, lebo všetci to potrebujú počuť A AKTIVUJE TO TOĽKÉ KÓDY VO VŠETKÝCH.

Pre zopakovanie: PRE ÚČASTNÍKOV NA ŽIVO - ZÁZNAM JE ZAPOČÍTANÝ V CENE VSTUPENKY a nájdeš si ho v Škole Majstrov potom, odporúčam sa ku nemu vraciať, lebo to potom na tebe pracuje len viac, budeš mať z toho oveľa viac...

Pre zopakovanie a pre tých ktorí si prajú zúčastniť sa na živo alebo zo záznamu:

Fokus Bude ako vždy na doručenie do tvojho poľa kľúčové balíky setov svetelných kódov Vedomia Novej Zeme - Kozmickej Pamäte - Galaktického Vedomia - Univerzálneho Svetelného Vedomia rôznych typov, ktoré podporujú mega aktivácie, expanzie srdca-vedomia, Aha momenty, docvaknutia urýchľujúce tvoje procesy, ale nič nie je robené za teba, to je na tebe ako to uchopíš, ako odomkneš, aplikuješ kódy...

My doručujeme Kľúčové Svetelné Kódy Vedomia Novej Zeme pre Akceleráciu tvojej Evolúcie Univerzálneho Svetelného Vedomia a Tela ktoré idú priamo do tvojej bunkovej pamäte a svetelnej DNA, sme MOST do ďalších dimenzií vedomia, je to organický galatický šamanizmus.

VŽDY JE ZDIEĽANÉ PRESNE TO, ČO POTREBUJÚ POČUŤ VŠETCI ČI UŽ NA ŽIVO, ALEBO ZO ZÁZNAMU.

Čiže sú ti Doručované sú potrebné pre daný moment

Multidimenzionálne Kľúče ku Sebe ako Celému Vesmíru - táto transmisia je ďalšou súčasťou série Kurzov a Transmisií

Kozmické ZnovuZrody do ďalších úrovní - levelov Seba ako Zdroja Všetkého - The Next Level You pre roky 2021-2025.

Všetky transmisie a kurzy na seba naväzujú určitým štýlom a prehlbujú sa, doplňujú sa navzájom. Tie z roku 2022 naväzujú na všetky z roku 2021 a 2022. Vysielame bezčasovo, všetko je nonstop aplikovateľné, pracuje na tebe na kvantovej úrovni.

Všetky Eventy, Transmisie sú celkovo na Podporu tvojich Vzostupných, Alchymických Procesov Mega Premien a Integrácie svojho Avatara Novej Zeme. Fokus Bude Presne na to, čo ťa najviac Podporí Tu a Teraz, čo ťa najviac podporí v danom momente.

Je to Pre Podporu oveľa Hlbšieho Pochopenia sa a Spoznania sa, lebo to je KĽÚČ KU VŠETKÉMU.

Je to Možnosť Spolu Expandovať a SpoluVytvoriť Pozdvihujúci, Čistiaco-Aktivačný Zjednocujú Posvätný Priestor Novej Zeme pre nás všetkých, kde Maria Guidance slúži ako vzostupná platforma a Portálový Most do Dimenzií Novej Zeme ako takej..

Každé skupinové stretnutie slúži tiež Mega Aktiváciám Univerzálnych Kozmických Svetelných kľúčových Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme v Sebe - v Nás. Sú to zároveň na mieru nazdieľané Transmisie všetkým účastníkom, lebo budú počuť presne to, čo majú v danom momente...

Všetky Aktivačné  Kurzy a Transmisie štartujú intezívne čistenia už vopred po zaregistrovaní sa a po zaplatení Vstupu.

Vysielam.e vám už pár dní vopred do Éterov.. a intenzívne čistenia sú tiež Po stretnutí.. Je to možnosť akcelerácie si svojich procesov integráciou svetelných Kódov, ktoré budú transmitované počas stretnutia, pred ním a aj potom... toto sú bezčasové a bezpriestorové multidimenzionálne Transmisie, ktoré slúžia DOCVAKNUTIAM, AHA MOMENTOM A AKTIVÁCIÁM SVETELNÝCH KOZMICKÝCH KÓDOV V TVOJEJ DNA, KTORÉ MAJÚ POTENCIÁL MEGA AKCELEROVAŤ TVOJE PROCESY, ŠTARTUJÚ PREPIS DNA A TEDA VYPLAVOVANIE TOHO, ČO NIE JE V SÚLADE LEBO PO EXPANZII SRDCA-MYSLE, PRICHÁDZA KONTRAKCIA (ULTRA ČISTKA).

Na živo sa zúčastniť - je potrebné mať Zoom a vedieť, ako s ním narábať.

Na živo sa zúčastniť - POČET MIEST JE LIMITOVANÝ NA ZABEZPEČENIE ČISTOTY A KVALITY PRIESTORU..

V prípade záujmu sa zúčastniť:

Keď klikneš na tlačítko Zaregistrovať sa, platíš si Vstupné a po úhrade platby ti príde do mailu potvrdenka a LINK na tento Event, na ktorý si klikneš v daný deň a čas, keď sa bude konať. Výmena - Peniaze sa po tvojej registrácii a zakúpení vstupenky NEVRACAJÚ naspäť.

Na živo sa zúčastniť sú Vítaní všetci, ktorí rezonujú, prajú sa zúčastniť, nedávam žiadne limity a samozrejme tí, čo sú ochotní reciprocity, sú ochotní zdieľať, ale do akej miery si praješ ostať anonymný, to je na tebe.. Či budeš mať vypnuté alebo zapnutú kameru je na tebe, ale ak budeš zdieľať, pýtať sa niečo, zapni aspoň mikrofón.

Ak sa účastníš na živo, je potrebné si byť vedomý toho, že sa to všetko nahráva a záznamy budú dostupné ako záznam pre účastníkov na živo a aj ostatných pár hodín po skončení, teda mi dávaš automatický súhlas s tým..

Ak si praješ zúčastniť sa na živo, Čím skôr si zakúpiš Vzo-Vstupenku, tým skôr si zabookuješ svoje miesto...

Transmisie, Kurzy či už na živo alebo zo záznamu na tebe pracuje vopred a dávno Po... treba to poriadne integrovať a vraciať sa ku nej viac krát, vždy zachytíš niečo iné a pôjdeš do hlbšej hĺbky..

Ak sa zúčastňuješ na živo, alebo zo záznamu, prosím byť si tiež vedomý tohto:

Všetko, čo sa bude zdieľať, tak prosím zachovať posvätnosť, integritu, prejavuje sa ti určitá dôvera, keď sa zúčastňuješ na živo, je to všetko len pre teba, nie na zdieľanie ďalej alebo pre svoj biznis, poradenskú prax, alebo zdieľať po svojom pochopené informácie ostatným, tiež to nie je na svoju prezentáciu z ľudskej 3D úrovne vedomia (ega), alebo pre ponúkanie svojich služieb, produktov, nie je to pre tvorbu tzv. lepkavých sietí - na získavanie kontaktov za ego účelmi, nespomínajú sa mená nikoho, kto sa neúčastní na živo.. To platí aj pre tých, čo si to zadovážia zo záznamu. INTEGRITA je vyžadovaná, je to o dôvere, či sa ti dá veriť, že sa nezachováš ako 3D človek.. Ak sa tak stane počas živého stretnutia, alebo po stretnutí, vyvodzujem následy. Vďaka za pochopenie.

AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO NAHRÁVANIA EVENTU - TRANSMISIE, KURZU alebo AJ ZO ZÁZNAMU, ALE NAJMÄ AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO, PROSÍM PREČÍTAJ SI POZORNE CELÚ SEKCIU NA WEBKE AURORANOVEJZEME S NÁZVOM SMERNICE, OBCHODNÉ PODMIENKY A PRÍSĽUB INTEGRITY, A TO NAJMÄ TEXT, KTORÝ JE PÍSANÝ ČERVENOU A ČIERNOU FARBOU, LEBO S TÝM SÚHLASÍŠ, ŽE TO BUDEŠ DODRŽIAVAŤ.

JE TO POSVÄTNÝ PRIESTOR NOVEJ ZEME PRE TEBA ZDIEĽANÝ,

AKONÁHLE SA ŤAHÁ 3D do toho, akonáhle budeš robiť nejaké haluze na kamere, budeš nahý, požívať omamné látky, budeš vykonávať niečo čo jednoducho si nechaj pre seba, budeš okamžite vyhodený a záznam si v tom prípade stratil tiež, bude to okamžite láskyplne, ale mocne osvetlené, rozprášené, nie je to akceptovateľné, lebo aj by bolo, ide sa potom na môj úkor a na všetkých zúčastnených tiež..

Ak niekto naruší priestor akýmkoľvek neúctivym spôsobom, nebude rešpektovať nás a priestor počas účasti na živo, bude láskyplne vyhodený a záznam stráca v tom prípade tiež.

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem.E za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva je na nezaplatenie, lebo nás môže odkatapultovať do ďalších rovín (seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa na seba na všetko - vedomie je Pamäť..

Teším.E sa na teba :)

VzoVstupenka

  • VzoVstupenka na obe stretnutia

    Vrátane vstupu do Záznamov cez Školu Majstrov

    $99.00
    Sold Out

This event is sold out

Možnosť Zdieľať tento Event:

shutterstock_2400403689.jpg
Facebook Cover Photo.png
bottom of page