top of page
shutterstock_2400627611.jpg
Facebook Cover Photo.png

Sun, Jan 23

|

Štvordielny Online SuperKurz

Pôrody Seba ako Hviezdy Novej Zeme Zvnútra,Pôrody Seba ako Tvorcu Neobmedzeného,Zrody Vyšších Verzií Seba,Proces Kreácie

Pozvánka na zúčastnenie sa na živo nahrávania ďalšieho UNIkátneho Štvordielneho SuperKurzu Majstrov Avatarov Novej Zeme Posledný Januárový Týždeň cez Zoom v dňoch: 23-27-30.1.2022 od 18hod sk-cz času a posledné stretnutie bude niekedy počas prvého alebo druhého februárového týždňa.

Plne Obsadené-Vypredané
Navštív Školu Majstrov
Pôrody Seba ako Hviezdy Novej Zeme Zvnútra,Pôrody Seba ako Tvorcu Neobmedzeného,Zrody Vyšších Verzií Seba,Proces Kreácie
Pôrody Seba ako Hviezdy Novej Zeme Zvnútra,Pôrody Seba ako Tvorcu Neobmedzeného,Zrody Vyšších Verzií Seba,Proces Kreácie

Čas a Lokalita (Online Event)

Jan 23, 2022, 6:00 PM – 8:40 PM GMT+1

Štvordielny Online SuperKurz

Viac Informácii:

Srdečne ťa pozývame zúčastniť sa nahrávania 

PRVÉHO MODULU Série Kozmických Znovuzrodov a Kvantových Iniciácií 2022, ktorý predstavuje tento štvordielny superkurz s Názvom Pôrody Seba ako Hviezdy Novej Zeme Zvnútra Von a Na Etapy, Pôrody Seba ako Tvorcu Neobmedzeného, Zrody Vyšších Verzií Seba a Proces Kreácie a Alchýmie ako taký - Proces Kreácie Tvorby Tela a Realít Novej Zeme, Proces Kreácie Nového Vzťahu s Celým svojim JA, Evolúcia čakier a tela ako takého na Vortexy - Systémy Hviezdnych Brán Vedomia v tele. 

Presah ľudskej verzie vzťahov a sexuality je súčasťou vzostupných procesov..

Tento Interaktívny Super Kurz sa koná počas

Posledného Januárového Týždňa - Plánované Nahrávania - Stretnutia sú plánované na tieto dni a časy: 

Nedeľa

Jan 23, 2022 od 6:00 PM (18hod sk-cz času)

Štvrtok

Jan 27, 2022, 6:00 PM (18hod sk-cz času)

 

Nedeľa 

Jan 30, 2022, 6:00 PM (18hod sk-cz času)

Posledné stretnutie bude dohodnuté s účastníkmi nahrávania. 

Tu sú všetky detaily a témy, na ktoré sa sústredíme:

Pôrody Seba ako Hviezdy Novej Zeme Zvnútra Von a Na Etapy, Pôrody Seba ako Tvorcu Neobmedzeného, Zrody Vyšších Verzií Seba a Proces Kreácie a Alchýmie ako taký - Proces Kreácie Tvorby Tela a Realít Novej Zeme, Proces Kreácie Nového Vzťahu s Celým svojim JA, Evolúcia čakier a tela ako takého na Vortexy - Systémy Hviezdnych Brán Vedomia v tele. Presah ľudskej verzie vzťahov a sexuality je súčasťou vzostupných procesov..

Presahuje sa Ilúzia Duality na ženskú, mužskú polaritu - plne sa očisťujú, integrujú, Zjednocujú sa a tiež sa presahuje ľudská verzia sexuality, Takže počíname, sme tehotní, rodíme, vychovávame sa odznova všetci bez rozdielu, od 5D plus je to jedno - si všetko všetci v jednom. Je to tiež základ budovania dôvery a nového vzťahu so Sebou, so svojim galaktickým telom, základ budovanie merKAby na vzostup - presah prvotnej separácie v koreni a v druhej čakre. Naše telá Novej Zeme sú postupne nonstop svetelné univerzálne galaktické rodiace telá, ktoré len expandujú, rastú na sile, na svetelnom kvociente, ak vieme ako na to, ak sme sa rozpamätali.. Rastú energeticky, vyprázdňujú sa zároveň úplne, odhusťujú čo sa vibračnej hustoty týka, aby sa zlatými éterickýi vláknami kreácie mohli opäť vyšívať, čo je zároveň aj návrat do hojnosti v tej najčistejšej forme a do prirodzenej organickej alchýmii. Kozmické Kristos svetelné vedomie a telo sú prvotné telá Novej Zeme.. je to proces vzostupu na galaktickej (monádové, avatar, avatar Ríši - Raša Slnko vedomie-telo) a posvätnej kristos úrovni (duša,nadduša) -- k tomuto sa už v kurzoch a transmisiách zdieľalo, tento kurz je toho pokračovaním a prehĺbením, rozšírením..

Pozrieme sa detailne tiež aj na tieto témy:

Procesy Expanzie a Kontrakcie Vedomia - ich postupné zmajstrovanie, Základy Moci Zdroja všetkého v sebe a ako človek žije(me) z abdikácie moci, zo samých kompenzácií si nedostatkov a vo vojne so sebou vôbec nič netušiac, a nemajúc šajnu, kde všade a ako hlboko tento program-zvyk je zakorený (strata krídel, slobody, degradácie Genetiky Diamantového Kristos Slnečného Tela NovejZeme),

Ďalej témy, na ktoré sa sústredíme:

Evolúcia Čakier a Vortexov v Tele, RA centrum (nový SolAR), Zlaté Rúcho, Evolučné štádiá Zeme v rôznych Harmonických UNIverzách - Časových Matrixoch, Dimenzie, Hlavné vortexy v tele Novej Zeme a Hviezdne SolARne Planetárne Univerzálne Brány Vedomia v Tele - tieto témy v skratke, lebo bude toho oveľa viac v iných moduloch aj už bolo v predchádzajúcich Kurzoch a Transmisiách,

HLAVNÝ FOKUS bude najmä na:

Prestrihávanie Pupočných Šnúr zo Starou Zemou, Čistenie Nití Neslobody a Nití Nerovnovážnych Spojení so Zdrojom Starej Zeme v Sebe premietajúcich sa úplne vo všetkývch vzťahoch, najmä v tom so sebou, Prevracanie Polarít, aby sa mohli Zjednocovať, Vyrovnávanie Extrémov - Zlatý stred v Praxi, Odkrývanie svojich galaktických misií - Odpovede typu: Na čo som tu, čo sú moje služby, misie Novej Zeme? Význam, zmysel toho, že si tu a na čo.. 

Ďalej Fokus na: Budovanie úplne nového vzťahu so sebou - dôvera, mier a sebaprijatie na galaktickej úrovni a úplné vzdanie sa na ego úrovni v praxi.

Ďalej Fokus na témy:

Napojenie sa na Pravý ZDROJ všetkého, čo existuje a čo potrebuješ - Bytie

v Toku - Bytie Tokom, Bytie sprístupnený Novej Zemi celým telom,

Veľmi Hrubé Základy Budovania MerKAby, Svetelného Kvocientu, Svetelného tela na vzostup a budovanie Novej Zeme v Sebe. K tomuto už bolo viac v predchádzajúcich kurzoch a bude aj v ďalších moduloch tejto série.

Čo sa nestihne, lebo je toho pomerne veľa sa prenesie do ďalších kurzov.

Tento Superkurz bude Pozostávať z:

4 stretnutia po 2,5-3 hodiny, pravdepodobne jedna-dve aktivácie Mariou vytvorené špeciálne na prestrihnutie šnúr so starou Zemou a kolektívmi 3D Zeme, na budovanie krídel a merKAby atď.. (ale nesľubujem to, že kedy to bude).. 

Čiže Dokopy spolu okolo 10-12 hodín mega materiálu za 144 USD pre účastníkov nahrávania tohto modulu na živo. 

Toto je extra zvýhodnená výmena pre účastníkov na živo. Po vytvorení kurzu bude výmena zaňho vyššia. 

Po vytvorení Bude Kurz k dispozícii na zakúpenie si pre ostatných v sekcii Školy majstrov - katégoria Kozmické Znovuzordy 2022 - je to prvý modul tejto série Kurzov. 

Pre zopakovanie:

Naše Zoom stretnutia sú zatiaľ plánované na dni: 

Sunday - Nedeľa

Jan 23, 2022 od 6:00 PM (18hod sk-cz času)

Thursday - štvrtok

Jan 27, 2022, 6:00 PM (18hod sk-cz času)

Sunday - Nedeľa 

Jan 30, 2022, 6:00 PM (18hod sk-cz času)

Posledné stretko sa dohodne na začiatok februára, alebo polovicu februára.. 

Treba si na ne vyhradiť čas 2,5-3 hodiny. Buď v pohodlí, ale v nerušivom, pokojnom priestore počas našich stretnutí. 

Účastníci nahrávania na živo budú mať link na folder, kde všetko bude, kde budem pridávať aj aktivácie,  a ten sa bude dať zakúpiť pre ostatných po vytvorení tohto  RýchloKurzu. 

Nech sa hlásia na nahrávanie na živo tí, ktorí majú záujem sa zdieľať, otvorene, na čisto, reálne, bez vedľaších úmyslov, bez potrieb sa promovať, získavať info pre svoj biznis, pre svoju popularitu atď a majú záujem prispiesť svojou energiou, otázkami, dotazmi, zdieľaniami, a tiež tí, ktorí nemajú problém so zapnutou kamerou a aj mikrofónom, keď sa zdieľa nahlas... 

Toto je interaktívny kurz, ktorý sa bude nahrávať a bude dostupný pre ostatných. Pre účastníkov na živo to má vždy najintezívnejšie účinky ako Dar za ich odvahu. 

Nech sa hlásia tí, ktorí už majú kurzy, transmisie od Marie Guidance, aby vedeli, že ako sa fičí a hlavne, bude sa naväzovať na tie predchádzajúce  kurzy a transmisie. Bude sa naväzovať na Kurz Nový Človek, na Kurz Svetelné-Vedomie-Telo Novej Zeme, na dvojkurz Nová Zem, Vzostup, Tranzity v praxi. 

JE NUTNÉ MAŤ ASPOŇ POSLEDNÉ DVA KURZY ZO ŠKOLY MAJSTROV AK SA HLÁSIŠ NA ÚČASTNENIE NAHRÁVANIA KURZU NA ŽIVO. 

Je dosť možné, že z neho vytvorím ukážky verejne dostupné s dodržaním súkromia účastníkov ako dar pre ostatných. 

Ak ideš do toho, Prečítaj si sekciu Smernice, súhlasíš s tým, čo je tam napísané a pri narušení toho, sú za to následky. 

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva je na nezaplatenie, lebo nás môže odkatapultovať do ďalších rovín (seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa na seba, na všetko..

Ďakujem.e za pochopenie a rešpektovanie a veľmi sa tešíííííím.E   na tento intezívny fičák  :) :)

PRE TÝCH, KTORÍ SA VEĽMI NEORIENTUJÚ V ZÁKLADNÝCH ANGLICKÝCH POJMOCH A PRAJÚ SI ZAKÚPIŤ VSTUPENKU - účasť na nahrávaní tohto Kurzu:

1 - Klikni na spodku počet vstupeniek - jedna, klikni na Checkout,

2 - naťukáš tvoje údaje, mailovú adresu kam ti príde potvrdenka a LINK na Zoom ako Vstupenka na tento Event po uskutočnení úhrady,

3 - Odfajkni, že súhlasíš zo smernicami a podmienkami predaja (odklikni kocku, tak ju odfajkneš)

4 - Payments - Platby - buď cez Kreditku alebo formou Paypal Checkout ak máš Paypal účet (odporúčam).

Keď zvolíš kreditku: naťukaj  číslo karty, expirácia, kódy na zadnej strane karty, meno držiteľa karty.

Keď zvolíš kúpu cez Paypal, hneď ťa tam presmeruje.

Po úhrade - mne to hneď nabehne so všetkými tvojimi údajmi, všetko sa mi ukáže, tebe príde do mailu Potvrdenka, Vstupenka - link na Zoom na nedeľu 23.1.2022, Poďakovanie sa a Tešenie sa na Teba :)

Úplne jednoduché a účinné :))

VzoVstupenka

  • Úhrada Účasti na Nahrávaní

    Toto je tvoja VzoVstupenka na účasť na nahrávaní celého Kurzu, je to iba pre teba, pre jedného účastníka. Je to energetická výmena v podstate za celý tento UNIkátny kurz, kde sú už započítané aj aktivácie, ktoré sú vrámci tohto kurzu.

    $144.00
    +$3.60 service fee
    Sold Out

This event is sold out

Možnosť Zdieľať tento Event:

shutterstock_2400403689.jpg
Facebook Cover Photo.png
bottom of page