top of page
shutterstock_2400627611.jpg
Facebook Cover Photo.png

Sat, Dec 10

|

Online Course

Od Rozmýšľania ku Procesovaniu Svetelných Dát-Kódov-Božská Svetelná Inteligencia v Nás Je cez Vyššie UNIverzálne SRDCE

Nemyslíš a Vieš-VzoVstupy do Vyšších Rovín Vedomia Seba, kde Všetko Je, Základy Inteligencie Svetelného Vedomia-Tela a ako to rozvíjať, Svetelné dáta, Extrazmyslové zmysly a schopnosti, Vedenie celým telom a Poľom, Zvládanie výšok a hĺbok, Sloboda od informácií Zvonka - Zdrojovanie zvnútra atď...

Registration is closed
See other events
Od Rozmýšľania ku Procesovaniu Svetelných Dát-Kódov-Božská Svetelná Inteligencia v Nás Je cez Vyššie UNIverzálne SRDCE
Od Rozmýšľania ku Procesovaniu Svetelných Dát-Kódov-Božská Svetelná Inteligencia v Nás Je cez Vyššie UNIverzálne SRDCE

Čas a Lokalita (Online Event)

Dec 10, 2022, 6:30 PM – 9:30 PM GMT+1

Online Course

Viac Informácii:

Srdečne Ťa pozývame na posledné v roku 2022 nahrávanie Super Kurzu Školy Majstrov a Alchýmie Novej Zeme

Podporujúci ťa s hbším chápaním a s urýchlením - s akceleráciou - s tvojimi Transmutačnými procesmi evolúcie vedomia-tela - podpora s neustálymi len rýchlejšími tranzitmi do NEXT LEVEL You - vyšších oktáv svojej existencie ako už NovoZemšťan Majster stvoriteľ-achymista - podpora so vzostupmi - zostupmi - aktualizáciámi vedomia a tela - upgrejdy, tranzity do neustále vyšších-hlbších levelov, úrovní, rovín Seba ako hviezdneho pravekého a vyspelého budúceho Majstra stvoriteľa - Alchymistu, ktorého vedomie integrujeme a aplikujeme:

V tomto Kurze sa sústreďujeme na: 

Nemyslíš a Vieš - - ako človek myslíš a netušíš, Vedenie - videnie na postupne multidimenzionálnej úrovni celou BYTosťou, VzoVstupy do tzv. Neznáma - len hlbšie do seba-teda Vyššie v dimenziách, Čítanie zjednoteného vibračného poľa vedomia cez Nulu, základy ku Ukotvovaniu Výšok a intágrácii svetelných Dát, VzoVstupy do Vyšších Rovín Vedomia Seba, kde Všetko Je, Akáša a databanky, ich vymazávanie, vynulovávanie, lebo nie sú aplikovateľné a to najmä pokiaľ sú 3D kódov vedomia - vedieť rozoznať frekvenčný rozdiel je základ, aby si mal slobodnú voľbu a vybral si novú zem, vyššie reality aktivoval cez otvorenie nových dverí - portály Hojnosti cez vyššie srdce a vyššie vedomie, povenujeme sa tu

ďalej Tranzitom do vyšších operačných systémov vyššie srdce-vyššia myseľ avšak je to presah klasického rozmýšľania na čo je človek zvyknutý postupný tranzit a presah nižšieho operačného systému človeka  čo je bytie v hlave, robenie, rozmýšľanie a míňanie energie na niečo čo je v podstate pod povrchom proti tebe a a netušíš - presahy operačného systému človeka - nižšie srdce (zatvorené) nižšia myseľ a rozmýšľanie, aplikácia 3D dát na novú Zem čo nie je možné - učenie sa seba odznova každý deň doslova, ľudské rozmýšľanie zastavuje svetelné telo a budovanie merKAby, stopnutie času a privedenie to do nuly - dych a mediačný stav ako základný stav vedomia v bytí minimálne gamma mozgových vĺn, ktoré však sú celotelové, lebo gamma svetelné telo je telo novej zeme, naše originálne vlny akokeby - stav super vedomia.. Procesovanie svetelných dát - informácií cez navyšovanie svetelného kvocientu a tak sa stávaš nezávislý od informácií a po väčšine 3D informácií zvonka - Sloboda od informácií Zvonka - Zdrojovanie zvnútra ... tzv. témy downloads, informácie zhora, čeneling všetko to čo stelesňujeme postupne a po integrácii daných dimenzionálnych setov kódov vyššieho vedomia tak žijeme, fungujeme z väčšej hojnosti a bohatstva Vstupov do vyšších svetelnejších oktáv svojej existencie - cez integráciu svetelných kódov - tak postupne stelesňujeme svoje nové vyššie svetelnejšie naplnenejšie, tzv. zdravšie šťastnejšie verzie cez Kontinuálne Vedomé UPGREJDY vedomia a tela... všetkému tomuto sa povenujeme avšak základy už máte v predchádzajúcich kurzoch a aj transmisiách ku tomuto... téma informačné preťaženie svetlom a informáciami zvonka - ako sa nezblázniť, rozlíšiť rozdiely a vybrať si INAK ako máš zaužívané... tak meníš naladenie a frekvencie na ktorých vibruješ, meníš tak všetko.... 

Povenujeme sa tu tiež aj Absorpcii Kódov vedomia aj keď im nerozumieš, lebo je to proces aktivácie, odomýkania, integrácie a aplikácie svetelných kódov Univerzálneho super vedomia - tela Novej zeme a na to je nutné budovať svetelný kvocient a kristos  - kristAAlové telo cez kódony v našej svetelnej DNA.. toto je evolúcia fotónovej svetelenej KristAAl DNA - vedomia - tela - vzťahu so sebou.. Povenujeme sa tu tiež aj

Základom Inteligencie Svetelného Vedomia-Tela a ako to rozvíjať, Svetelné dáta, Extrazmyslové zmysly a schopnosti, Vedenie celým telom a Poľom, Zvládanie výšok a hĺbok, Sloboda od informácií Zvonka - Zdrojovanie zvnútra, Bytie v Toku, Bytie Tokom a všetko ostatné súvisiace s týmito témami čo sa vypýta počas nahrávania...

Veľké základy ku tomuto rýchlokurzu sú Transmisie Október a dve v Novembri 2022 - VzoVstupy do svojej multidimenzionality,

Majstrovstvo Nuly-Ničoty-Tranzitov do Vyšších Úrovní Vedomia a Tela, Majstri Adaptácií Na Nové Všetko - a Vyšívanie sa Vláknami Hojnosti, 

Stelesňovanie Vedomia Presahu VŠETKEJ SEPARÁCIE - ZJEDNOTENÉ VIBRAČNÉ POLE VEDOMIE V PRAXI - rodíme sa ako všetci umierame ako Nikto - RozOpúšťame 3D - žitie to v praxi je však úplne iná faza procesu. Tranzity Tela Sú cez Aplikáciu Vedomia - Kódov Poznatkov vyššieho (UNIverzálneho) Vedomia (NovejZeme), Presah rozdielu medzi životom a smrťou, Fungovanie z nesmrteľného vedomia posmrtného večného vedomia Seba ako Zdroja...

Nutné je zmajstrovanie svojho fokusu, smerovania navigácie TOKU energie, pozornosti, nutné sú extra rýchlené zlaďovania sa toľkými bombardáciami vyšších frekvenciií-kódov-záplavami fotónového SVETLA a prerábky si dopriať, učiť sa seba odzonova, budovať sa odznova vždy a všetky ostatné vzťahy od nuly vždy nielen ku osobám, ale ku všetkým, všetkému, ku aktivitám atď.. toto je už iné telo, ktoré si treba vybudovať, funguje inak, má iné potreby, je to super inteligentná SVETELNÁ KRISTAAL SOLAR PLAZMA TECHNOLÓGIA - BUDUJEŠ SI SVETELNÉ VOZIDLO NA VZOSTUP NAVIGÁCIU A BUDOVANIE NOVEJ ZEME ODZNOVA VŽDY V NULE AKO INTEGROVANÍ GALAKTICI V JEDNOM AKO INOVATÍVNY GÉNIUS, KTORÝ OTVÁRA ÚPLNE NOVÉ DVERE, MOŽNOSTI, TVORÍ TO ČO EŠTE NEEXSITUJE - v spolupráci so svetelnou inteligenciou vnútri sa učíme všetko vždy zosúladzovať s novými svetelými Kódonmi vedomia ktoré si integroval a najväčšie výzvy sú vždy Identity, telo a vzťahy... Na toto všetko a oveľa sa vždy zameriavame vo všetkých kurzoch a transmisiách v škole Majstrov..

Tento kurz ako aj všetky ostatné, ktorých záznamy sú v Škole Majstrov je

Možnosť prenesenia sa do oveľa vyšších úrovní vedomia - ďalšia možnosť LEVEL UP pre nás všetkých, ďalšia možnosť zrýchlenia procesov prepisu, obnovy DNA cez svetelné DNA kódy novej Zeme, vedomia pra-zakladateľov, majstrov alchymistov v nás, je to vždy ďalšia podpora so Zmajstrovávaním Nuly - Tranzitov do Vyšších Úrovní Vedomia a Tela, Zmajstrovávaním Adaptácií a postupným Vyšívaním sa Vláknami Hojnosti, My ďalej prechádzame Ako MAGI - Ty ako Magi INOVÁTOR A GÉNIUS, KTORÝ ZO ZDANLIVO LIMITOVANÝCH PODMIENOCH VYČARUJE ÚPLNE NIEČO NOVÉ Úžasné čo je v súlade s tvojimi vyššími géniusovskými verziami, avšak Integrita je zlaté pravidlo, lebo všetko čo je z 3D vedomia tvorené je tvorba z neintegrity a to vybuchuje, vysychá,  kolabuje, môže sa v tom točiť lebo sa to netuší že odkiaľ v sebe sa tvorí každý moment alebo to transmutovať, premeniť..

Pre záujemcov zúčastniť sa na Nahrávaní Live tohto super kurzu: 

Vyzerá to tak, že to budú dve online zoom skupinové stretnutia - každé po maximálne 2,5-3hodiny a tretie video bude nahraté Mariou Guidance kde sa rozoberie to, čo treba a aj odpovede na otázky, ktoré sú účastnici vítaní sa pýtať. 

Bude to troškú inéž na čo sú tí, ktorí sa účastnia pravidelne zvyknutí.. Bude tam aj úvodné  nulté video - pokec, ktoré si potom treba pozrieť pred úplne prvým stretnutím. Bude to oznámené, že je k dispozícii...

Prvý Termín nahrávania - termín prvého stretutia je 10.12.2022 a druhé je zatiaľ plánované na 17.12.2022, vždy budú o 18:30 hod sk-cz času, oba dátumy sú soboty. Záznamy z nich budú v škole majstrov, kde bude aj nulté úvodné video a to tretie samostatne nahrané Mariou. Dokopy by to malo byť okolo 9 hodín materiálu. 

Účastníci nahrávania čiže dvoch stretnutí majú trocha zvýhodnenú cenu 125,- plus registračný poplatok, majú v tom zahrnutý vstup do Kurzu v rámci Školy Majstrov kde bude archiovaný a k dispozícii pre ostatných na zakúpenie si..

A všetci ostatní si budú môcť zadovážiť tento super Kurz Priamo zo Školy Majstrov, keď bude aspoň prvé video k dispozícii.. Všetko v škole majstrov je k dispozícii tak dlho do kedy existuje webstránka. Čím viac sa ku kurzom transmisiám a alchýmiam vraciaš, tým viac to na tebe pracuje a tým viac z toho máš. 

Pod týmto textom si môžeš zakúpiť vstupné - účasť na nahrávaní tohto kurzu.. Všetky otázky, dotazy od účastníkov sú žiadané, preberieme všetko čo sa bude pýtať na prebratie. Zúčastnenie sa na kurzoch a transmisiách na živo alebo zo záznamu spúšťa mega procesy - hlbšie čistenie a aktivácie stelených kódov preto je to všetko urýchľovanie procesov cez ich vedomé zintenzívnenie... je to veľký služba sebe a nám všetkým ako celku..

❣️

Na nahrávanie Kurzu sa prosím hláste LEN tí, ktorí nemáte problém sa zdieľať, ste si vedomí toho, že sa to nahráva a súhlasite s tým, hláste sa tí, ktorí máte možnosť sa zúčastniť na oboch online stretnutiach. Predchádzajúce Kurzy a Októrovú transmisiu,  Novembrové transmisie je veľmi odporučené mať, ale nie je to podmienka. 

Na živo sa zúčastniť - je potrebné mať Zoom a vedieť, ako s ním narábať.

Na živo sa zúčastniť - POČET MIEST JE LIMITOVANÝ NA ZABEZPEČENIE ČISTOTY A KVALITY PRIESTORU..

V prípade záujmu sa zúčastniť:

Keď klikneš na tlačítko Zaregistrovať sa, platíš si Vstupné a po úhrade platby ti príde do mailu potvrdenka a LINK na tento Event, na ktorý si klikneš v daný deň a čas, keď sa bude konať. Výmena - Peniaze sa po tvojej registrácii a zakúpení vstupenky NEVRACAJÚ naspäť.

Na živo sa zúčastniť sú Vítaní všetci, ktorí rezonujú, prajú sa zúčastniť, nedávam žiadne limity a samozrejme tí, čo sú ochotní reciprocity, sú ochotní zdieľať, ale do akej miery si praješ ostať anonymný, to je na tebe.. Či budeš mať vypnuté alebo zapnutú kameru je na tebe, ale ak budeš zdieľať, pýtať sa niečo, zapni aspoň mikrofón.

AK SOM TI POVEDALA ŽE PORTÁL S TEBOU UZATVÁRAM, ŽE SI NEPRAJEM ABY SI SA ÚČASTNIL NA ŽIVO, ALEBO SI NEPRAJEM BYŤ S TEBOU V ŽIADNOM KONTAKTE, LEBO BOLA NARUŠENÁ INTEGRITA, TAK SA NEHLÁS A AK TAK UROBÍŠ, STRATIL SI..

Ak sa účastníš na živo, je potrebné si byť vedomý toho, že sa nahrávajú tieto transmisie a budú dostupné ako záznam pre účastníkov transmisie pár hodín po skončení, teda mi dávaš automatický súhlas s tým..

Ak si praješ zúčastniť sa na živo, Čím skôr si zakúpiš Vstupenku, tým skôr si zabookuješ svoje miesto...

Transmisia alebo kurz či už na živo alebo zo záznamu na tebe pracuje vopred a dávno Po... treba to poriadne integrovať a vraciať sa ku nej viac krát, vždy zachytíš niečo iné a pôjdeš do hlbšej hĺbky..

Ak sa zúčastňuješ na živo, alebo zo záznamu, prosím byť si tiež vedomý tohto:

Všetko, čo sa bude zdieľať, tak prosím zachovať posvätnosť, integritu, prejavuje sa ti určitá dôvera, keď sa zúčastňuješ na živo, je to všetko len pre teba, nie na zdieľanie ďalej alebo pre svoj biznis, poradenskú prax, alebo zdieľať po svojom pochopené informácie ostatným, tiež to nie je na svoju prezentáciu z ľudskej 3D úrovne vedomia (ega), alebo pre ponúkanie svojich služieb, produktov, nie je to pre tvorbu tzv. lepkavých sietí - na získavanie kontaktov za ego účelmi, nespomínajú sa mená nikoho, kto sa neúčastní na živo.. To platí aj pre tých, čo si to zadovážia zo záznamu. INTEGRITA je vyžadovaná, je to o dôvere, či sa ti dá veriť, že sa nezachováš ako 3D človek.. Ak sa tak stane počas živého stretnutia, alebo po stretnutí, vyvodzujem následy. Vďaka za pochopenie.

AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO NAHRÁVANIA EVENTU - TRANSMISIE ALEBO AJ ZO ZÁZNAMU, ALE NAJMÄ AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO, PROSÍM PREČÍTAJ SI POZORNE CELÚ SEKCIU NA WEBKE AURORANOVEJZEME S NÁZVOM SMERNICE, OBCHODNÉ PODMIENKY A PRÍSĽUB INTEGRITY, A TO NAJMÄ TEXT, KTORÝ JE PÍSANÝ ČERVENOU A ČIERNOU FARBOU, LEBO S TÝM SÚHLASÍŠ, ŽE TO BUDEŠ DODRŽIAVAŤ.

JE TO POSVÄTNÝ PRIESTOR NOVEJ ZEME PRE TEBA ZDIEĽANÝ,

AKONÁHLE SA ŤAHÁ 3D do toho, akonáhle budeš robiť nejaké haluze na kamere, budeš nahý, požívať omamné látky, budeš vykonávať niečo čo jednoducho si nechaj pre seba, budeš okamžite vyhodený a záznam si v tom prípade stratil tiež, bude to okamžite láskyplne, ale mocne osvetlené, rozprášené, nie je to akceptovateľné, lebo aj by bolo, ide sa potom na môj úkor a na všetkých zúčastnených tiež..

Ak niekto naruší priestor akýmkoľvek neúctivym spôsobom, nebude rešpektovať nás a priestor počas účasti na živo, bude láskyplne vyhodený a záznam stráca v tom prípade tiež.

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem.E za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva je na nezaplatenie, lebo nás môže odkatapultovať do ďalších rovín (seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa na seba na všetko - vedomie je Pamäť..

VĎAKA ZA POCHOPENIE A TEŠÍM SA NA ÚČASTNÍKOV NA ŽIVO A AJ NA TÝCH ZO ZÁZNAMU,

všetky kurzy a transmisie na nás pracujú na kvantovej úrovni, sú bezčasové, nonstop aplikovateľné.

Ak sa plánuješ zúčastniť na živo alebo zo záznamu, prosím buď si vedomý toho, že automaticky

súhlasíš so Smernicami, Podmienkami Predaja, ktoré sú vypísané na webe v Sekcii Smernice a že to spúšťa čistiaco-aktivačné procesy už vopred... 

VzoVstupenka

  • VzoVstupenka Na Účasť na Živo

    Zakúpenie si VzoVstupenky ti zaručuje možnosť zúčastniť sa na Živo cez Zoom na nahrávaní. Peniaze sa nevracajú naspäť. Záznamy zo stretnutia Budú k dispozícii v Škole Majstrov, kde bude pridaný tvoj používateský účet, ktorý máš vytvorený na tejto webstránke. Keď sa zahlasuješ na účasť na tomto Kurze tak Automaticky súhlasíš s tým čo je v OPISE EVENTU Napísané, súhlasíš s Podmienkami Predaja, Smernicami vypísané na webke v Sekcii s tým Názvom. Je to možnosť Tvojho Level UP - Vďaka za investíciu

    $125.00
    +$3.13 service fee
    Sold Out

This event is sold out

Možnosť Zdieľať tento Event:

shutterstock_2400403689.jpg
Facebook Cover Photo.png
bottom of page