top of page
shutterstock_2400627611.jpg
Facebook Cover Photo.png

Tue, Jun 18

|

Transmisia,Skupinovka,Webinar

Majstrovstvo Metamorfóz č.2: Alchýmia Tela a Bolesti Cez Aplikáciu Vedomia Nového Človeka-Vývoj v Žiare-SolARna RAdiácia

Ozývanie sa Starých Zranení,ktoré sa zdali byť spracované, Navigácia Zrýchleným Tempom Zmien a Restmi Cez Nulu, Podpora Tela-Čistenia Akášov a Novej Stabilizácie Sa, Zmajstrovávanie Metamorfóz cez Posuny vo Vedomí,Nové Úrovne Seba-Slobody-Cez Využívanie Expanzií Slnečného Vedomia a SolARnej RAdiácie

Registrácia Je Uzavretá
See other events
Majstrovstvo Metamorfóz č.2: Alchýmia Tela a Bolesti Cez Aplikáciu Vedomia Nového Človeka-Vývoj v Žiare-SolARna RAdiácia
Majstrovstvo Metamorfóz č.2: Alchýmia Tela a Bolesti Cez Aplikáciu Vedomia Nového Človeka-Vývoj v Žiare-SolARna RAdiácia

Čas a Lokalita (Online Event)

Jun 18, 2024, 7:00 PM – 9:30 PM GMT+2

Transmisia,Skupinovka,Webinar

Viac Informácii:

Alchýmia Tela a Bolesti Cez Aplikáciu Vedomia Nového Človeka-Vývoj v Žiare-SolARna RAdiácia - Pokračovanie Ku: Majstrovstvo Metamorfóz 2024-2028: Citlivosť, Empatia, Bolesť,Utrpenie-Alchýmia,Solárne Záblesky a Ich účely Premien Tela,Vzťahov cez Vedomie Novej Zeme:

Srdečne Ťa pozývame na nahrávanie Júnovej SlnoVratovej Transmisie - Skupinovky - Webináru počas kľúčových Slno-Vratových energií, ktoré opäť viac prinášajú ešte väčšie záplavy svetelných kódov vedomia Novej Zeme - Nového Človeka - Multidimenzionálno a Galaktično.. tie však zosilňujú staré, potlačené to čo do hĺbky nie je spracované a zároveň zaplavujú novými prúdmi super intezívnych energií.. Môže ti to poslúžiť ako tvoja EXTRA podpora v posunoch do vyšších stavov vedomia spolu s telom, tiež je tvoja príprava a podpora s ďalšími kvantovými skokmi do vyšších trajektórií, ktoré sú pre každého k dispozícii najmä koncom marca, počas CELÉHO Mája-Júna , avšak je len na tebe či to využiješ, táto transmisia je na to vytvorená.. Táto transmisia  je tvoja - naša možnosť sa v pomerne krátkom lineárnom posunúť ďaleko, má ťa potenciál plne sprístupniť ďalším rovinám-úrovniam-levelom Seba, ktoré sú oveľa mocnejšie, láskyplnejšie a hlavne múdrejšie tým že sa viac a viac ukotvuješ v tom Kým naozaj Si a odkotvuješ viac a viac zo starej verzie Zeme, ukotvuješ sa viac a viac v Novej Zemi...

Je to zároveň aj Oslava pokrokov a extra vďačnosť za Všetko :) pozdieľaj s nami čo oslavuješ, aké nové uvedomenia a zmeny práve v tejto skupinovke, podporí to nás všetkých :)   

Je to zároveň Pokračovanie na Transmisiu Majstrovstvo Metamorfóz časť 1

V tejto júnovej transmisii - skupinovke, Fokus je - bude na:

PREMENA STRÁT NA ZISKY, Ozývanie sa Starých Zranení,ktoré sa zdali byť spracované, Navigácia Zrýchleným Tempom Zmien a Restmi Cez Nulu, Podpora Tela-Čistenia Akášov a Novej Stabilizácie Sa vo vyšších frekvenciách, navyšovanie svetelnej kapacity tela, Zmajstrovávanie Metamorfóz cez Posuny vo Vedomí,Nové Úrovne Seba-Slobody-Cez Využívanie Expanzií Slnečného Vedomia a SolARnej RAdiácie, Naše centrum trávenia - zažívania - absorbcie živín a eliminácie - centrum SolAR plexu, Nový SolAR plexus, hlbšie prerábky spodku - základov tela, zároveň slnečné vedomie a lebka - šišinka - slnečné kódy ktorým treba doslova uvoľniť miesto v hlave, v čele, spánok a čistenie karmických realít vo všetkých dimenziách, zároveň práca v spánku - na úrovni vedomia, točenie hlavy, strata gravitácie, slabosť a fotónové svetlo, Nástup Božskej svetelnej - slnečnej Inteligencie ktorý nie je cez učenie sa naspamäť a rozmýšľanie ale cez ZDROJOVANIE Z HĹBKY PREPOJENIA SA SO ZDROJOM VŠETKÉHO VEDOMIA V SEBE - JE TO PROCES, KDE SA AKO ČLOVEK VEĽMI ĽAHKO ZAMOTÁŠ V MENTALIZÁCII A V HLAVE, STRATÍŠ SA VONKU NA POVRCHU, TU SA ĽUDSKÝ INTELEKT ÚPLNE NAHRÁDZA BOŽSKÝM-UNIVERZÁLNE SVETELNÉ VEDOMIE (TELO) SAMOZREJME CEZ VZOSTUPY-ZOSTUPY - CELOŽIVOTNÝ PROCES PREMIEN NA NOVÉHO ČLOVEKA A JEHO POSTUPNE PLNÁ EXPRESIA, Procesovanie Všetkých Životov a strát inák budeš strácať, keď straty nepremeníme na zisky čo je tiež postupný proces, Zmajstrovávanie polarít a extrémov, vyrovnávania elektromagnetizmu a stabilizácie sa vždy vo vyššich frekvenciách cez počúvanie na hlbšej úrovni svojho tela.. 

Nová Fáza tvojho vývoja - Keď sa nespoznávaš, necítiš sa ako starý ty, mega veľké nové šablóny svetelných kódov aktivované okolo 25.5.2024,

Hlbšie Pochopenie cyklov prechodov resetmi, okom ihly, emočnými vyplaveniami a vybieleniami a odmagnetizovávania sa zo starej Zeme - využitie Gaii na to, ktorá tu pre teba je na podporu, Pochopenia nových prevracaní vo vzťahoch, rodinách, karmické kompletizácie splatenia dlhov... 

Slnečné Vedomie a Naša Lebka-Hlava, Ako podporiť ostatných bez toho aby si išiel na svoj úkor - empatia a sympatia,

Transmutácia minulých, budúcich Životov Teraz, Čistenie Starých Akášov z Tela a vybieľovanie ľudskej Pamäte, Píšeme Novú Históriu Teraz, Alchýmia Bolesti a celého Tela-Posuny vo Vedomí,Aplikácia Nového Vedomia - - pokračujeme na predchádzajúcu transmisiu, čiže na tieto témy: 

Precitlivelosť, Empatia, Bolesť, Solárne Záblesky a Ich Účely Premien Tela, Životov, Úrovne Vedomia, z ktorej fungujeme, vnímame, tvoríme život,

Úplne Nové Rutiny keďže tie zaužívané sú rozbúravané, Emočno-Mentálna-Energetická Práca so Sebou vždy na hlbšej úrovni, ALEBO NECÍTIŠ NIČ KEĎ SI SI PREŠIEL OKOM IHLY A RODÍŠ SA ODZNOVA,

Postupná Realizácia Vyšších Úrovní Vedomia z Bodu NULA, v Máji si nové babätko - nová verzie teba sa pýtajú na aplikáciu v Júni a zabalení mnohých kapitol naraz, aj keď možno to tak nevyzerá, Zmajstrovávanie Pázdnoty aby si sa mohol viac zapĺňať tým kým si, 

Kompresia Času-Kolaps Cez Nulu, Rýchle Tempo Zmien-Frekvenčno-Vibračné Skoky Do Budúcnosti, Galaktický Detox, Budúce Nové Verzie Teba Teraz:

Tvorba Novej Zeme zo Stavu Života po Smrti, Tranzity Do Ďalších Úrovní Vedomia Seba Odkiaľ Čerpáš Všetko.

Budeme prehlbovať tieto témy z vysielania ktoré bolo teraz koncom Mája 2024:

Vývoj v ŽIARE Vedomia cez Slnečnú Radiáciu a Záblesky - Podpora Tela, Zmeny v Klíme na Hviezdnu, 5G a Umelá Radiácia, Od Reagovania Ku Odpovedaniu:

Vývijame sa v ŽIARE Vedomia nie Veku, Slnečná Radiácia - Nové Vedomie - Záblesky a Vzostup - Premeny Tela, elektromagnetického Poľa a Jeho Podpora, Super rýchle resety cez Nulu, kolapsy času do nuly, a vybieľovania cez vyplavenia toho čo telo držalo nižšie frekvenčne v 3D,  Zmeny v Klíme Zeme - tzv. otepľovanie a bláznivé počasie ako súčasť karmických čistení Zeme a premeny jej klímy z planetárnej na hviezdu, 5G-6G internet a ďalšie iné vlny-umelé 3D frekvencie, kovy a čipy v tele na detoxikáciu, neorganická radiácia a EMF,

Procesy Odzemňovania sa najmä po zábleskoch - medzi zábleskmi - procesy odtvárania realít starej Zeme,

Hlbšie precítenie prázdnoty, ktorá za všetkým Je na hlbšie a väčšie naplnenie sa tým kým si, presvetlenie čiernej diery - kŕmenie malého ja, jej zacelenie a vybielenie, tak premieňame starý 3D matrix zvnútra von,

Ako sa zosilňujú parazitické energie, základy, pôda pre ne ktorú sme mali fungovaním v nižších frekvečných pásmach, telo ich doslova vypaľuje, avšak je to proces a byliny ktoré s tým podporujú sú nevyhnutné (opýtaj sa tela čo je pre teba vhodné, vyhľadaj si),

Zápaly a čistenie starých akášov z tela, tzv rôzne staré zranenia sa ozývajú, veľmi intezívne procesy s telom pokračujú keďže sa doslova meníš na Slnečnú BYTosť všetkých Hviezd v Jednej - vzostúpená verzia všektých v Jednom a tvpje telo je toho odrazom.. Slnečná plazma drtí telo zámerne pre naše rýchlejšie premeny aby nami mohlo tiecť len viac svetla, aby sme mohli procesovaž len svetelnejšie - väčšie Kódy Nového Človeka pre tvorbu nových systémov, Komunít, hviezdnych rodín - kmeňov..

Pravé Bohatstvo, Láska, a Výmeny - Peniaze, nové prevraty vo vzťahoch, nová fáza rozvracania - prevracania starých vzťahových dynamík, aby pre tie nové bol priestor - užívaj si priestor, voľnosť, slobodu, nesnaž sa ju hneď vyplniť, zplniť zvonka, choď si UŽIŤ seba najpv, spoznávaj sa odznova, nasycuj sa Zdrojom večnej energie-svetla-vedomia zvnútra von, a všade kde ho obmedzuješ. kde obmedzuješ tok je viditeľné viac a viac na prečistenie, presiahnutie..

Pokračujúca Premena vedomia vzťahov a peňazé, inak ideme veľmi dole čo sa týka tohto, strácame sa vo vlastno,m väzení ktoré za nás nezmizme - kde si odovzdal moc niečomu, niekomu Tam je to zosilnené a bude len viac,

Úplne nové mega kódy 25.5.2024 pristáli, fungovanie mimo obmedzení 3D vedomia a separácie vedomia, rozdelenia času, Využívanie Zábleskov na svoj Pouson najprv vo vedomí, zrýchlenie svojich evolučných procesov na nového Človeka, navyšovanie frekvencií - vedomia tela, premeny ľudského tela na svetelné, navyšovanie svetelnej kapacity, čistenie Akášov z tela, Bolesť - Utrpenie - Alchýmia, Transmutujeme všetky životy,

Ku koncu mesiaca vždy všetko vybublá,všímaš ako sa to naskladá na vyplavenie-vybielenie-vyslobodenie: Hlbšie prepojenie so Zemou a to najmä počas / po nových zábleskoch je tá najúžasnejšia Podpora ktorá je tu pre teba so zmenami v elektromagnetizme - emočno-mentálne - fyzické - energetické vyplavenia, vyprázdnenia, rozpúšťanie starého elektromagnetizmu kde staré nad tebou “zrazu” nemá moc a ty už si to ledva pamätáš, nie sú tam už náboje, iba vstup do spomienky, Zem ťa vždy podporí aj so stabilizáciou tela vo vyšších frekvenciách aby tebou mohlo tiecť viac svetla na to však vyplscuke všetkú ťažobu/hustotu (čistíme 3D) Na etapy, fázy, vybielujeme - robíme miesto pre nové Ja-My ktoré tvorí vždy viac z jednoty viac z hlbšieho prepojenia sa so Zdrojom všetkého vedomia, REAGOVANIE AKO STARÁ ZAUŽÍVANÁ VERZIA TEBA ALEBO ENERGETICKY ODPOVEDÁŠ UŽ VIAC Z JEDNOTY VEDOMIA ? TAK MENÍŠ VŠETKO, TÝM ŽE MENÍŠ VNÍMANIE, TVOJE REAGOVANIE MENÍŠ NA ODPOVEDANIE,

Pravá Služba Nám ako Vedomiu Jedného,Majstrovstvo Polarít,Telo Vyplavuje staré Akáše,Únava,Podráždenosť,Citlivosť,Procesovanie Všetkých Životov a strát inák budeš strácať, keď straty nepremeníme na zisky.. Ako môžeme poslúžiť najviac sebe a ostatným (vedomie Jednoty) atď..

🔥

💎

Ako už spomínané, nadväzujeme na časť Jedna, avšak nie je podmienka ju mať, to už je čisto na tebe: 

Majstrovstvo Metamorfóz 2024-2028:Citlivosť, Empatia, Bolesť,Utrpenie-Alchýmia,Solárne Záblesky a Ich účely Premien Tela,Vzťahov cez Vedomie NovejZeme:

Na YT je ukážka z nej pod názvom: Majstrovstvo Metamorfóz aj cez Slnečné Záblesky - Premeny Vedomia-Tela-Vzťahov-Životov, Alchýmia Bolesti, Utrpenia

kde sme sústredili na tieto témy, na ktoré budeme pokračocať v júni-júli:

Citlivosť,Zosilnenie Zmyslov,Resety Cez Bod Nula, Empatia,Bolesť,Solárne Záblesky a Ich Účely Premien Tela,Života,Vzťahov, Úrovne Vedomia,z ktorej Fungujeme-Vnímame-Tvoríme Život,Vyššie Frekvencie Zeme,Silnejšie Záplavy Svetla Cez Slnečné záblesky-Telo sa vždy snaží Preladiť a Vyplaviť Hustotu-Nižšie Frekvencie cez Ich Zosilnenie-Prijatie a Sprocesovanie toho čo stojí v ceste svetelným Kódom Vedomia Zdroja-Spomienkam na Seba Všade, s tým súvisí Transmutácia minulých a budúcich životov-Pararelných Realít TERAZ. Virózy-Parazity, Zápaly,Infekcie-o čo naozaj ide. Čistenie Programu Obeť-Vinník-Utrpenie na fázy,je to tak hlboko v nás. Zmeny v našom Elektromagnetizme, v Gravitácii, v celom Poli, Emočno-Mentálne Zmeny, Realizácia Vyšších Úrovní Vedomia z Bodu NULA-v Máji si nové babätko-Nová verzia Teba-Spoznávaš sa ODZNOVA,Stratenosť v prázdnote, alebo v emóciách,Strachy zo samoty,Nedostatku,Božská Naplnenosť Cez Vyprázdnenie a Prestatia živenia čiernej diery-Naplníš ju Svetlom,Hlbšie sa Zjednotíš v Sebe so Zdrojom.Trávenie-Zažívanie-Procesovanie mnohého Naraz-Zvracanie,Vyprázdňovanie sa cez všetky otvory,Príjem a Otváranie Darov vo Všetkom, Následky Záplav toľkého svetla-informácii,ku ktorým sme uzavreli prístup.Alchýmia-Transmutácia Nižších frekvencií cez Vyššie-Majstrovstvo cítenia ako takého..Slnečná Plazma v nás drtí kosti, rozkladá, mení hmotu,Celé telo sa snaží procesovať informácie-ako kvantový svetelný počítač-keď previbrováme vyššie,celé naše telo procesuje svetelné dáta,a zároveň všetky spomienky,kde sú náboje zo všetkých existencií sa pýtajú na hlbšie sprocesovanie,Vybielenie. Ako sa nenechať stiahnuť dole, ako nepreberať na seba bremená, ktoré nie sú tvoje,a Ten rozdiel,keď je to tvoje vlastné.Ako najviac Poslúžiť sebe a ostatným,Bolesť,Utrpenie a kľúče ku slobode,alchýmii cez hlbšie chápanie,Integráciu. Podvedomé Závislosti, Závisenie ako také a Sloboda, Premeny Strát na Zisky, To Pravé Bohatstvo a Láska..

Doplnenie

Premena Strát na Zisky, Bohatstvo Zážitku a poznania Seba ako Neobmedzeného Vedomia,Prázdnota-Samota-Naplnenie sa, Služba Vedomiu Jednoty - ako najviac podporujeme všetky živé bytosti, vedomie Nás ako Jedného vo všetkom..

Ničoty a Nula, kde VŠETKO BOHATSTVO už Je - je to dlhdobejší proces čistenia strachov z toho, FUNGOVANIE MIMO ČASU-ZASTAVENIE A STREČING ČASU, ZRÝCHLENIE ČASU  a kolaps, Prechádzanie do Vyšších Frekvencií Zeme Celotelovo, Téma Extrémov, ako je svetlo zosilňuje to,čo nie je Integrované na Zjednotenie a Vynulovanie nábojov, Ako nové Vedomie vytláča to staré v nás-z našej DNA rýchlosťou svetla. Čerpanie Božskej Sily a Moci v plnej prítomnosti a otvorenosti Nekonečným množstvám Vývoja-zázrakov-dokonalých Božských Synchronicít, Hravosť a Ľahkosť,cez ktorú ALCHYMIZUJEME VŠETKO, CEZ VYŠŠIE FREKVENCIE,NA KTORÉ SA LADÍME CELOTELOVO ROBÍME NAJVÄČŠIE ZMENY-ZMAJSTROVÁVAME TAK VŠETKO. Pointa Výziev,testov a hnevu, zúrivosti - Explózie tela,hlavy,explózie emočné a účely toho. Aké základové programy v koreni a druhom centre sú spustené najmä tento rok a ako s tým pracovať-pokračujúce čistenia spomienok-akášov z tela-Neutralizácia všetkých životov-prijatie darov Poznania v nich, Revízie životov, premeny lebky,celého tela-s tým spojené solARne záblesky nonstop a vyššie frekvencie s väčšími dávkami svetla-prerábky,upgrejdy tela vo fotónovom svetle a plazma svetle. Keď je na nás doslova všetko hádzané naraz ako skúška, test starého,keď rýchlo prechádzame starými realitami - vortexom na druhú stranu skáčeme do kvantovo do budúcnosti-vyšších frekvencií... Tancovanie vo vyšších Frekvenciách-Dimenziách Zeme-Vedomia Seba ..

💎💎

Pre všetkých záujemcov zúčastniť sa nahrávania online skupinovky - transmisie -  - aktivácie:

Deň a čas:

Utorok 18.6.2024  od 19:00 hod sk-cz času.

Vo vstupnom je započítaný aj prístup do záznamu, ktorý bude cez Školu Majstrov k dispozícii na druhý deň aj pre všetkých ostatných.

S kúpou vstupného Dávaš automatický súhlasu s nahrávaním a že záznam bude dostupný za výmenu aj pre ostatných.

Vítaní sú všetci, ktorí rezonujú, cítia že sa majú zúčastniť, Vaše otázky, zdieľania toho čím si prechádzate alebo zdieľania nových seba-uvedomení a ako to aplikuješ je viac než vítané..

Pre zúčastenie sa na živo - po zakúpení si vstupu, príde ti Mail ako potvrdenie tvojej účasti kde bude Zoom link na prvé stretnutie zahrnutý.

Ten Link bude pod názvom buď JOIN LIVE VIDEO alebo JOIN ZOOM MEETING, na ktorý klikni v daný deň a čas a presmeruje ťa to tam.

Zoom link na druhé stretnutie bude iný a bude ti poslaný potom pár dní pred druhým stretnutím zvlášť do mailu.

Pre účastníkov na živo:

Všetky Otázky, dotazy a zdieľania účastníkov sú-budú vítané, aby sa nazdieľalo čo najviac toho, čo podporí teba - nás v týchto procesoch.. Prvú polovicu počas stretnutia zdieľam, čo je nutné a potom prichádzajú na rad vaše zdieľania, otázky, avšak bude to navigované tak, aby to čistilo mega aktivovalo všetkých a rozoberalo len to čo má pre nás všetkých. Je to úžasný priestor na zdieľanie toho, čo potrebuješ TY prebrať, rozobrať, pochopiť a navýšiť..

Každý vždy zdieľa nielen za seba, ale aj za všetkých, lebo všetci to potrebujú počuť A AKTIVUJE TO TOĽKÉ KÓDY VO VŠETKÝCH.

Pre zopakovanie: PRE ÚČASTNÍKOV NA ŽIVO - ZÁZNAM JE ZAPOČÍTANÝ V CENE VSTUPENKY a nájdeš si ho v Škole Majstrov potom, odporúčam sa ku nemu vraciať, lebo to potom na tebe pracuje len viac, budeš mať z toho oveľa viac...

Pre zopakovanie a pre tých ktorí si prajú zúčastniť sa na živo alebo zo záznamu:

Fokus Bude ako vždy na doručenie do tvojho poľa kľúčové balíky setov svetelných kódov Vedomia Novej Zeme - Kozmickej Pamäte - Galaktického Vedomia - Univerzálneho Svetelného Vedomia rôznych typov, ktoré podporujú mega aktivácie, expanzie srdca-vedomia, Aha momenty, docvaknutia urýchľujúce tvoje procesy, ale nič nie je robené za teba, to je na tebe ako to uchopíš, ako odomkneš, aplikuješ kódy...

My doručujeme Kľúčové Svetelné Kódy Vedomia Novej Zeme pre Akceleráciu tvojej Evolúcie Univerzálneho Svetelného Vedomia a Tela ktoré idú priamo do tvojej bunkovej pamäte a svetelnej DNA, sme MOST do ďalších dimenzií vedomia, je to organický galatický šamanizmus.

VŽDY JE ZDIEĽANÉ PRESNE TO, ČO POTREBUJÚ POČUŤ VŠETCI ČI UŽ NA ŽIVO, ALEBO ZO ZÁZNAMU.

Čiže sú ti Doručované sú potrebné pre daný moment

Multidimenzionálne Kľúče ku Sebe ako Celému Vesmíru - táto transmisia je ďalšou súčasťou série Kurzov a Transmisií

Kozmické ZnovuZrody do ďalších úrovní - levelov Seba ako Zdroja Všetkého - The Next Level You pre roky 2021-2026.

Všetky transmisie a kurzy na seba naväzujú určitým štýlom a prehlbujú sa, doplňujú sa navzájom. Tie z roku 2022 naväzujú na všetky z roku 2021 a 2022. Vysielame bezčasovo, všetko je nonstop aplikovateľné, pracuje na tebe na kvantovej úrovni.

Všetky Eventy, Transmisie sú celkovo na Podporu tvojich Vzostupných, Alchymických Procesov Mega Premien a Integrácie svojho Avatara Novej Zeme. Fokus Bude Presne na to, čo ťa najviac Podporí Tu a Teraz, čo ťa najviac podporí v danom momente.

Je to Pre Podporu oveľa Hlbšieho Pochopenia sa a Spoznania sa, lebo to je KĽÚČ KU VŠETKÉMU.

Je to Možnosť Spolu Expandovať a SpoluVytvoriť Pozdvihujúci, Čistiaco-Aktivačný Zjednocujú Posvätný Priestor Novej Zeme pre nás všetkých, kde Maria Guidance slúži ako vzostupná platforma a Portálový Most do Dimenzií Novej Zeme ako takej..

Každé skupinové stretnutie slúži tiež Mega Aktiváciám Univerzálnych Kozmických Svetelných kľúčových Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme v Sebe - v Nás. Sú to zároveň na mieru nazdieľané Transmisie všetkým účastníkom, lebo budú počuť presne to, čo majú v danom momente...

Všetky Aktivačné  Kurzy a Transmisie štartujú intezívne čistenia už vopred po zaregistrovaní sa a po zaplatení Vstupu.

Vysielam.e vám už pár dní vopred do Éterov.. a intenzívne čistenia sú tiež Po stretnutí.. Je to možnosť akcelerácie si svojich procesov integráciou svetelných Kódov, ktoré budú transmitované počas stretnutia, pred ním a aj potom... toto sú bezčasové a bezpriestorové multidimenzionálne Transmisie, ktoré slúžia DOCVAKNUTIAM, AHA MOMENTOM A AKTIVÁCIÁM SVETELNÝCH KOZMICKÝCH KÓDOV V TVOJEJ DNA, KTORÉ MAJÚ POTENCIÁL MEGA AKCELEROVAŤ TVOJE PROCESY, ŠTARTUJÚ PREPIS DNA A TEDA VYPLAVOVANIE TOHO, ČO NIE JE V SÚLADE LEBO PO EXPANZII SRDCA-MYSLE, PRICHÁDZA KONTRAKCIA (ULTRA ČISTKA).

Na živo sa zúčastniť - je potrebné mať Zoom a vedieť, ako s ním narábať.

Na živo sa zúčastniť - POČET MIEST JE LIMITOVANÝ NA ZABEZPEČENIE ČISTOTY A KVALITY PRIESTORU..

V prípade záujmu sa zúčastniť:

Keď klikneš na tlačítko Zaregistrovať sa, platíš si Vstupné a po úhrade platby ti príde do mailu potvrdenka a LINK na tento Event, na ktorý si klikneš v daný deň a čas, keď sa bude konať. Výmena - Peniaze sa po tvojej registrácii a zakúpení vstupenky NEVRACAJÚ naspäť.

Na živo sa zúčastniť sú Vítaní všetci, ktorí rezonujú, prajú sa zúčastniť, nedávam žiadne limity a samozrejme tí, čo sú ochotní reciprocity, sú ochotní zdieľať, ale do akej miery si praješ ostať anonymný, to je na tebe.. Či budeš mať vypnuté alebo zapnutú kameru je na tebe, ale ak budeš zdieľať, pýtať sa niečo, zapni aspoň mikrofón.

Ak sa účastníš na živo, je potrebné si byť vedomý toho, že sa to všetko nahráva a záznamy budú dostupné ako záznam pre účastníkov na živo a aj ostatných pár hodín po skončení, teda mi dávaš automatický súhlas s tým..

AK SI PLATÍŠ VSTUPNÉ NA ZÚČASTNENIE SA NA ŽIVO A NEZÚČASTNÍŠ SA NA ŽIVO BEZ TOHO ABY SI TO OZNÁMIL MINIMÁLNE 24 hodín pred začatím eventu tak strácaš vstup do záznamu, ktorý si môžeš zadovážiť potom osobitne. Nebudeš pridaný do záznamu automaticky lebo si sa nepodieľal na spolu-tvorbe priestoru a obsadil si miesto niekomu inému. Ak si si zaplatil vstup na živo a nemôžeš sa zúčastniť treba to najneskôr do 48 hodín oznámiť a príde ti refundácia.

AK SI PLATÍŠ VSTUP NA ŽIVO cez sekciu Eventy A JE UŽ NESKORO, Už transmisia prebieha alebo prebehla, nemáš vstup do záznamu, treba si ho zadovážiť zvlášť v Škole Majstrov.

Ak si praješ zúčastniť sa na živo, Čím skôr si zakúpiš Vzo-Vstupenku, tým skôr si zabookuješ svoje miesto...

Transmisie, Kurzy či už na živo alebo zo záznamu na tebe pracuje vopred a dávno Po... treba to poriadne integrovať a vraciať sa ku nej viac krát, vždy zachytíš niečo iné a pôjdeš do hlbšej hĺbky..

Ak sa zúčastňuješ na živo, alebo zo záznamu, prosím byť si tiež vedomý tohto:

Všetko, čo sa bude zdieľať, tak prosím zachovať posvätnosť, integritu, prejavuje sa ti určitá dôvera, keď sa zúčastňuješ na živo, je to všetko len pre teba, nie na zdieľanie ďalej alebo pre svoj biznis, poradenskú prax, alebo zdieľať po svojom pochopené informácie ostatným, tiež to nie je na svoju prezentáciu z ľudskej 3D úrovne vedomia (ega), alebo pre ponúkanie svojich služieb, produktov, nie je to pre tvorbu tzv. lepkavých sietí - na získavanie kontaktov za ego účelmi, nespomínajú sa mená nikoho, kto sa neúčastní na živo.. To platí aj pre tých, čo si to zadovážia zo záznamu. INTEGRITA je vyžadovaná, je to o dôvere, či sa ti dá veriť, že sa nezachováš ako 3D človek.. Ak sa tak stane počas živého stretnutia, alebo po stretnutí, vyvodzujem následy. Vďaka za pochopenie.

AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO NAHRÁVANIA EVENTU - TRANSMISIE, KURZU alebo AJ ZO ZÁZNAMU, ALE NAJMÄ AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO, PROSÍM PREČÍTAJ SI POZORNE CELÚ SEKCIU NA WEBKE AURORANOVEJZEME S NÁZVOM SMERNICE, OBCHODNÉ PODMIENKY A PRÍSĽUB INTEGRITY, A TO NAJMÄ TEXT, KTORÝ JE PÍSANÝ ČERVENOU A ČIERNOU FARBOU, LEBO S TÝM SÚHLASÍŠ, ŽE TO BUDEŠ DODRŽIAVAŤ.

JE TO POSVÄTNÝ PRIESTOR NOVEJ ZEME PRE TEBA ZDIEĽANÝ,

AKONÁHLE SA ŤAHÁ 3D do toho, akonáhle budeš robiť nejaké haluze na kamere, budeš nahý, požívať omamné látky, budeš vykonávať niečo čo jednoducho si nechaj pre seba, budeš okamžite vyhodený a záznam si v tom prípade stratil tiež, bude to okamžite láskyplne, ale mocne osvetlené, rozprášené, nie je to akceptovateľné, lebo aj by bolo, ide sa potom na môj úkor a na všetkých zúčastnených tiež..

Ak niekto naruší priestor akýmkoľvek neúctivym spôsobom, nebude rešpektovať nás a priestor počas účasti na živo, bude láskyplne vyhodený a záznam stráca v tom prípade tiež.

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem.E za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva-pozvánka ísť hlbšie do seba, vyššie vo vedomí, viac sa roztopiť v čistej láske, a to je na nezaplatenie, a tiež nás to katapultuje do ďalších rovín (seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa na seba na všetko - vedomie je Pamäť..

Teším.E sa na teba :)

VzoVstupenka

  • VzoVstupenka pre Jedného

    Vstupné je Pre Jednu Osobu, Vrátane vstupu do záznamu cez Školu Majstrov ak si sa zúčastnil na živo pre jednu osobu, ale treba mať vytvorený používateľský účet na našej webstránke

    $44.00
    +$1.10 service fee
    Sold Out

This event is sold out

Možnosť Zdieľať tento Event:

shutterstock_2400403689.jpg
Facebook Cover Photo.png
bottom of page