top of page
shutterstock_2400627611.jpg
Facebook Cover Photo.png

Sun, Feb 12

|

Andarianske Stretnutie

KristAAlová Evolúcia 3: Podpora Práce so Sebou, s ANdarami: Majstrovstvo Alchýmie cez Svoje Premeny spolu s ANdaRAmi

Podpora Práce so Sebou a s ANdarami, so Sebou ako s ANdaRAmi: Ako sa meníme na vyššie dimenzionálne Kozmické Svetelné KRIST-AA-L expresie Seba, Rýchlejšie Premeny Seba a Tvorba Vyšších REALít v spolupráci s ANdaRAmi, Ich vyššie verzie a tie tvoje,ANDAROVÝ ELIXÍR A ALCHÝMIA,Kozmické Lúče Vedomia Seba

Registration is closed
See other events
KristAAlová Evolúcia 3: Podpora Práce so Sebou, s ANdarami: Majstrovstvo Alchýmie cez Svoje Premeny spolu s ANdaRAmi
KristAAlová Evolúcia 3: Podpora Práce so Sebou, s ANdarami: Majstrovstvo Alchýmie cez Svoje Premeny spolu s ANdaRAmi

Čas a Lokalita (Online Event)

Feb 12, 2023, 6:40 PM – 9:00 PM

Andarianske Stretnutie

Viac Informácii:

Pre Všetkých, ktorí majú od Tímu Maria Guidance Andary je Tu Pozvánka Zúčastniť sa tRAnsmisie Kozmická KristAAlová Evolúcia Vedomia-Tela časť 3: Podpora Práce so Sebou a s ANdarami, sebou ako s ANdaRAmi: Ako sa meníme na vyššie dimenzionálne Kozmické Svetelné KRIST-AA-L expresie Seba, Rýchlejšie Premeny Seba a Tvorba Vyšších REALít v spolupráci s ANdaRAmi, Ich vyššie verzie a tie tvoje, čo odrážajú podľa toho ako rýchlo sa ty meníš, Starostlivosť o ne,Ich pôvod, hlavné účely, ktorým slúžia, LeMUria-DNA-ANdariani, Kozmické Lúče - Aspekty Vedomia Seba - Práca s rôznymi Kozmickým lúčmi, tónmi vedomia ktorých širokú škálu prave ANdary aktivujú a zdieľajú, ukotvuje sa nimi a zdieľa mriežka Novej Zeme, ANDAROVÝ ELIXÍR A ALCHÝMIA,

Zameriame sa viacej aj na:

- Podporu Práce s Andarami cez svoju prácu so Sebou, Využívanie ich a Tvojho Svetelného Potenciálu v tom Najvyššom Súlade, Téma pseudoandar, Integrity, chýtakov, testov, pascí, Téma Kozmických Lúčov Andar-v Tebe-Podpora Práce s Ultra Vyspelými Technológiami na Vzostup, Očistu, Budovanie Novej Zeme,

- na naše Bližšie Prepojenie sa a Inšpirovanie sa cez Zdieľanie toho, čo je v najvyššom súlade v daný Moment pre podporu akcelerácie Tvojich Procesov najmä v spolupráci s Technológiami ANDARAMI ktoré pracujú s tvojou vnútornou technológiou UNIVERZÁLNE SVETELNÉ VEDOMIE-TELO - KRISTAAL SOLAR PLAZMA DIAMANTOVÉ DÚHOVÉ TELO NOVEJ ZEME - NÁVRAT DO ORIGINÁLNEJ DNA PREDLOHY KÓDOV KRISTOS DIAMANTOVÉHO SLNKA ADAM-KADMON TELA - DO ÚPLNEJ ČISTOTY NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH,

- Ich využívanie v tom Najvyššom Súlade, navyšovanie svetelného kvocientu - svetelnej kapacty, že sú to

galaktické Technológie podporujúce Vzostup, hĺbkovú Očistu, Opravu Konštrukcie svojej v tele a tej Zemskej, na Budovanie Novej Zeme.. všeobecné aj konkrétnejšie informácie o nich, a ako povznášať seba-ich neustále do vyšších levelov, lebo vidím, koľko z nich je nevyužitých a ich potenciál je nekonečný. Čo zámerne aktivujú, aké lekcie uštedrujú a prečo,

- Preberieme presne to, čo sa bude pýtať v danom momente, aby vás to podporilo vo svojich procesoch a v práci s andarami.

Žiadané sú zdieľania od účastníkov tohto stretnutia, aby zdieľali svoje zážitky a tiež aj otázky, dotazy, aby sme sa pozreli hlbšie na to, na čo treba..

KTO JE VÍTANÝ SA ZÚČASTNIŤ NA ŽIVO:

Z dôvodu dodržiavania čo najčistejšieho a najpodzdvihujúcejšieho priestoru:

Vitaní zúčastniť sa na živo stretnutia sú všetci, ktorí majú sprostredkované Andary (viac ako jeden kúsok)

VÝHRADNE od Marie Guidance a dodržujú čistotu a kvalitu jej práce s nimi spolu s celým tímom, teda ukazujú tak, že sa im dá veriť.. Lebo všetko je to s nimi test dôvery, test vzťahu so sebou, s nimi ako s tvojou rodinou Novej Zeme..

Ak som ťa v minulosti poprosila sa nehlásiť na účastnenie eventov, stretnutí alebo celkovo sa nehlásiť na účastnenie sa akýchkoľvek stretnutí, ďalej ak nemáš žiadne ANdary sprostredkované, prosím nehlásiť sa na živo, záznam si môžeš zadovážiť, ak som ti tiež nepovedala inak... 

Ďakujem.

ZÁZNAM Z TEJTO TRANSMISIE BUDE DOSTUPNÝ ABSOLÚTNE PRE VŠETKÝCH NA DRUHÝ DEŇ.

Ak si zakúpiš vstup a “nespĺňaš” smernice pre účastníkov, nerešpektoval Si to čo je tu vypísané, že kto je vítaný sa zúčastniť na živo, nebude ti prístup otvorený, ani peniaze sa nevracajú naspäť.

NIE JE TO O HIERARCHII, A ABY SME SA CÍTILI LEPŠIE, ale o je to skôr o tom podporiť ťa viac, pozrieť sa na to, kde si brániš, aby si ich využíval naplno v najvyššom súlade a prenášal ich len do vyšších oktáv tak ako SEBA. Nie sú na okrasu, nie sú to hračky, ale mocní majstrovskí sprievodcovia, mnohí ich nevyužívajú tak, ako by mohli / “mali byť” využité.

Je to extra podpora pre teba, aby si viac pochopil seba a ANdary ako Ultimátne technológie cez pochopenie svojho svetelného tela ako ultimátnej Krist-AA-l plazma Svetelnej technológie/lode vzostupnej a majstrovskej budovatelskej technológii Novej Zeme.. 🌟

Stretnutie sa bude nahrávať, záznam bude k dispozícii v Škole Majstrov a Alchýmie pár hodín po ukončení eventu pre všetkých na zadováženie si pre všetkých, ktorí cítia, že si ho majú zadovážiť, samozrejme zadarmo pre tých, ktoré zaplatia vstup na účasť na živo na tomto stretnutí...

Ďalšie informácie:

Celé naše stretnutie a to, čo sa bude zdieľať sa  voľne vyvinie podľa toho, kto sa prihlási a podľa toho, čo sa samo bude pýtať bližšie na rozobratie, na expanziu na konkrétne témy, ktoré sa samé odprezentujú..

Je to Pre Podporu oveľa Hlbšieho Pochopenia sa a Spoznania sa, lebo to je KĽÚČ KU VŠETKÉMU a samozrejme ANDAR.

Je to Možnosť Spolu Expandovať a SpoluVytvoriť Pozdvihujúci, Čistiaco-Aktivačný Zjednocujú Posvätný Priestor Novej Zeme pre nás všetkých, kde Maria Guidance slúži ako vzostupná platforma a Portálový Most do Dimenzií Novej Zeme ako takej..

Každé skupinové stretnutie slúži tiež Mega Aktiváciám Univerzálnych Kozmických Svetelných kľúčových Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme v Sebe - v Nás. Sú to zároveň na mieru nazdieľané Transmisie všetkým účastníkom, lebo budú počuť presne to, čo majú v danom momente...

Pre zopakovanie:

Je to priestor pre vaše otázky, dotazy, vaše zdieľania, na ktoré sa oveľa viac expanduje, aby sa porozumelo a pochopilo oveľa viac to, čo treba... Je to možnosť pre zdieľania účastníkov toho, čím si prechádzajú, pre ďalšie osvetlenia, poprípade aj otázky, na ktoré odpovede Vás Rada navediem...

Tieto Aktivačné Stretnutia  - Transmisie štartujú intezívne čistenia už vopred po zaregistrovaní sa a po zaplatení Vstupu.

Vysielam vám už pár dní vopred do Éterov.. a intenzívne čistenia sú tiež Po stretnutí.. Je to možnosť akcelerácie si svojich procesov integráciou svetelných Kódov, ktoré budú transmitované počas stretnutia, pred ním a aj potom... toto sú bezčasové a bezpriestorové multidimenzionálne Transmisie, ktoré slúžia DOCVAKNUTIAM, AHA MOMENTOM A AKTIVÁCIÁM SVETELNÝCH KOZMICKÝCH KÓDOV V TVOJEJ DNA, KTORÉ MAJÚ POTENCIÁL MEGA AKCELEROVAŤ TVOJE PROCESY, ŠTARTUJÚ PREPIS DNA A TEDA VYPLAVOVANIE TOHO, ČO NIE JE V SÚLADE LEBO PO EXPANZII SRDCA-MYSLE, PRICHÁDZA KONTRAKCIA (ULTRA ČISTKA).

Buď si vedomý toho, že si treba vyhradiť cca 2,5 - 3 hodiny na to,  u mňa sa začína o 12:00  lebo  ja mám o 6 hodín menej ako Bratislava. Slovenského času to začína o 18:00 hod.

Na živo sa zúčastniť  - je potrebné mať Zoom a vedieť, ako s ním narábať.

Výmena - Peniaze sa po tvojej registrácii a zakúpení vstupenky nevracajú naspäť..

Či budeš mať vypnuté alebo zapnutú kameru je na tebe, ale ak budeš zdieľať, pýtať sa niečo, zapni aspoň mikrofón.

Ak sa účastníš na živo, je potrebné si byť vedomý toho, že sa nahrávajú tieto transmisie a budú dostupné ako záznam pre účastníkov transmisie pár hodín po skončení..

Ak si praješ zúčastniť sa na živo, Čím skôr si zakúpiš Vstupenku, tým skôr si zabookuješ svoje miesto. Nie je potrebné sa ma pýtať, či je voľné, alebo nie.

Každá Transmisia či už na živo alebo zo záznamu na tebe pracuje vopred a dávno Po... treba to poriadne integrovať a vraciať sa ku nej viac krát, vždy zachytíš niečo iné a pôjdeš do hlbšej hĺbky..

Ak sa zúčastňuješ na živo, alebo zo záznamu, prosím byť si tiež vedomý tohto:

Všetko, čo sa bude zdieľať, tak prosím zachovať posvätnosť, integritu, prejavuje sa ti určitá dôvera, keď sa zúčastňuješ na živo, je to všetko len pre teba, nie na zdieľanie ďalej alebo pre svoj biznis, poradenskú prax, alebo zdieľať po svojom pochopené informácie ostatným, tiež to nie je na svoju prezentáciu z ľudskej 3D úrovne vedomia (ega), alebo pre ponúkanie svojich služieb, produktov, nie je to pre tvorbu tzv. lepkavých sietí - na získavanie kontaktov za ego účelmi, nespomínajú sa mená nikoho, kto sa neúčastní na živo.. To platí aj pre tých, čo si to zadovážia zo záznamu. INTEGRITA je vyžadovaná, je to o dôvere, či sa ti dá veriť, že sa nezachováš ako 3D človek.. Ak sa tak stane počas živého stretnutia, alebo po stretnutí, vyvodzujem následy. Vďaka za pochopenie.

AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO NAHRÁVANIA Andarianskeho stretnutia - EVENTU - TRANSMISIE ALEBO AJ ZO ZÁZNAMU, ALE NAJMÄ AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO, PROSÍM PREČÍTAJ SI POZORNE CELÚ SEKCIU NA WEBKE AURORANOVEJZEME S NÁZVOM SMERNICE, OBCHODNÉ PODMIENKY A PRÍSĽUB INTEGRITY, A TO NAJMÄ TEXT, KTORÝ JE PÍSANÝ ČERVENOU A ČIERNOU FARBOU, LEBO S TÝM SÚHLASÍŠ, ŽE TO BUDEŠ DODRŽIAVAŤ. JE TO POSVÄTNÝ PRIESTOR NOVEJ ZEME PRE TEBA ZDIEĽANÝ, AKONÁHLE SA ŤAHÁ 3D do toho, bude to okamžite láskyplne, ale mocne osvetlené, rozprášené, nie je to akceptovateľné, lebo aj by bolo, ide sa potom na môj úkor a na všetkých zúčastnených tiež..

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva je na nezaplatenie, lebo nás môže odkatapultovať do ďalších rovín (seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa  :)

Teším.e sa na teba :)

VzoVstupenka

  • VzoVstupenka pre Jedného

    Vstupné pre Jednu Osobu na účasť na živo, V cene máš započítaný aj záznam, ktorý bude v rámci Školy Majstrov Dostupný. Zakúpenie si VzoVstupenky ti zaručuje možnosť zúčastniť sa na Živo cez Zoom na tejto transmisii, Peniaze sa nevracajú naspäť. Záznam zo stretnutia Bude k dispozícii v Škole Majstrov na druhý deň po stretnutí, kde bude pridaný tvoj používateský účet, ktorý máš vytvorený na tejto webstránke

    $36.00
    +$0.90 service fee
    Sold Out

This event is sold out

Možnosť Zdieľať tento Event:

shutterstock_2400403689.jpg
Facebook Cover Photo.png
bottom of page