top of page
shutterstock_2400627611.jpg
Facebook Cover Photo.png

Tue, Apr 16

|

Webinar, Skupinovka, Transmisia

Dračia,Hadia,Stvoriteľská Sila a Moc v Nás,Tá Pravá Alchýmia, Fénix-Zmŕtvychvstania,Transformačný Hurikán Celotelový

Dračia,Hadia sila,Stvoriteľská Sila,Moc v nás, Fénix a Popol-Zmŕtvychvstania, Prechádzanie do Vyšších Frekvencií Zeme Celotelovo,Materinská Plazma v nás - bizarné procesy premien,odhusťovania tela, VzoVstupy viac a viac do Sily a Moci Stvoriteľa - tá pravá Alchýmia,Čistenie Krvi,Téma Hraníc,Extrémov

Vypredané-Registrácia uzavretá
See other events
Dračia,Hadia,Stvoriteľská Sila a Moc v Nás,Tá Pravá Alchýmia, Fénix-Zmŕtvychvstania,Transformačný Hurikán Celotelový
Dračia,Hadia,Stvoriteľská Sila a Moc v Nás,Tá Pravá Alchýmia, Fénix-Zmŕtvychvstania,Transformačný Hurikán Celotelový

Čas a Lokalita (Online Event)

Apr 16, 2024, 7:20 PM – 9:30 PM GMT+2

Webinar, Skupinovka, Transmisia

Viac Informácii:

Srdečne Ťa pozývame na nahrávanie Aprílovej Transmisie počas kľúčových Kódov Zmŕtvychvstania ako je tvoja podpora v posunoch do vyšších stavov vedomia spolu s telom, tiež je tvoja príprava a podpora s ďalšími kvantovými skokmi do vyšších trajektórií, ktoré sú pre každého k dispozícii najmä koncom marca, počas CELÉHO APRÍLA , avšak je len na tebe či to využiješ, táto transmisia je na to vytvorená.. Táto transmisia  je tvoja - naša možnosť sa v pomerne krátkom lineárnom posunúť ďaleko, má ťa potenciál plne sprístupniť ďalším rovinám-úrovniam-levelom Seba, ktoré sú oveľa mocnejšie, láskyplnejšie a hlavne múdrejšie tým že sa viac a viac ukotvuješ v tom Kým naozaj Si a odkotvuješ viac a viac zo starej verzie Zeme, ukotvuješ sa viac a viac v Novej Zemi...

V tejto transmisii - skupinovke, Fokus je bude na: 

Dračia,Hadia,Stvoriteľská Sila a Moc v Nás,Tá Pravá Alchýmia, Fénix-Zmŕtvychvstania, Celotelový Transformačný Hurikán, Čistenie Krvi, Téma Hranice,

pokračujeme ku: 

Nové Základy v Sebe Novej Zeme cez Zmajstrovávanie Energetického Odpovedania ako Vyššia Verzia Teba, Dúhová NovoZemská Genetika, ktorá nahrádza tú ľudskú Teraz..

Ďalej fokus bude na: 

Dračia,Hadia sila,Stvoriteľská Sila,Moc v nás, Fénix a Popol-Zmŕtvychvstania, Prechádzanie do Vyšších Frekvencií Zeme celotelovo,Materinská Plazma, do ktorej sa vraciame - bizarné procesy premien, vyprázdňovania, odhusťovania tela, VzoVstupy viac a viac do Sily a Moci Stvoriteľa - tá pravá Alchýmia.. Ako je koreň v nás super aktivovaný a staré základové stavebné kamene - programy - nastavenia a systémy presvedčené, ktoré sú seba-sabotujúce - sme proti svojmu svetlu a netušíme... aké základové programy sú sppstené najmä tento rok a ako s tým pracovať - pokračujúce čistky spomienok, akášov, databánka z tela, neutralizácia životov - existencií - prijatie darov v nich a vyšších Informácií, poznania na ich zdieľanie, Revízie životov, Kvantové skoky do búducnosti, oheň a plazma - ako zapájame iný dýchací systém, premeny lebky a iný operačný systém, výbuchy srdca, celehé tela a s tým spojené solARne záblesky nonstop a vyššie frekvencie s väčšími dávkami svetla - upgrejdy tela vo fotónovom svetle a (solARnom) plazma svetle.. 

Pararelné reality alebo minulé životy, Prechody vortexmi v sebe na duhú stranu doslova - prechody silnejšími hurikánmi na vytvorenie nového stredu-oka hurikánu - extrémy sú extrémnejšie, silnejšie svetlo zosilňuje tmu - neintegrované časti v nás a našu nevedomú obranu, ochranu pred procesmi vzostupu, takisto polarizácia je zosilnená v záujme nacítenia duálnych rozdvojení v sebe - konfliktov a zisťovania rozdielov medzi nižšími frekvenciami starej Zeme a tými vyššími Novej Zeme.. Absolútne Všetko je relatívne výške frekvencií - vedomia z ktorého fungujeme.. Čím vyššie frekvencie tým rýchlejšie je všetká výzvy rovno pred nami na zmajstrovanie - energetické odpovednia a ako Vyššie Ja, nie reagovanie po starom.. Keď je na nás doslova všetko hádzané ako skúška, test starého, keď rýchlo prechádzame starými realitami - vortexom na druhú stranu skáčeme do budúcnosti a včerajšok sa zdá ako pred milónmi rokmi to bolo a ako starý sen... 

Zosilnenie Extrémov, Vyplavovanie sa Všetkého Naraz, tzv. Skrátenie Času, 

VEĽMI ODPORÚČAME PREDCHÁDAZJÚCU MARCOVÚ TRANSMISIU LEBO NADVÄZUJEME NA ŇU - NA VŠETKO TOTO: 

Nové Základy v Sebe Novej Zeme cez Zmajstrovávanie Energetického Odpovedania ako Vyššie Ja na miesto reagovania po starom,Genetika Rajského Slnka - Paradise Sun Nového Človeka v Tebe, Tancovanie s ladnosťou v extrémoch, vo vyšších frekenvenciách dimenziách! Zmajstrovávanie Sústreďovania Mysle a Energie na Tvorbu Želaných Vyšších Napĺňajúcejších Blažených Realít - REALizácia Vyšších Verzií Seba,

Programing je konštrukcia pre budovanie života - podporujúci - harmonický programing (nový človek zjednotené svtlo hviezd) alebo neharmonický-seba-sabotujúci programing (človeka) - pochopenie dôležitosť mysle, mentálna, vyššej a fyzickej mysle človeka ako sú tým hlavným blokom, a môžu byť tou najväčšou podporou,

 Podpora práce s Telom-Emočnom-mentálnom-Svetelnom,Otváranie, uvolňovanie, chápanie tela a seba a ako tieto procesy mega transmutácie-transformácie-alchýmie-vzostupu fungujú, AKTUÁLNE PROCESY S TELOM A AKO SI TO ROBIŤ HLADŠIE, AKO SA MENÍME NA NOVÉHO ČLOVEKA ZALOŽENÉHO NA FOTÓNOVOM SVETLE - Zem sa mení na Spiritualne slnko - solARnu hviezdu - radiácia - kozmické lúče-ožarovanie a silnejšie vyžarovanie,akonáhle si prechádzame ďalšou smrťou a znovuzrodom,ktoré sú zrýchlené..

💎

Svetelná Dúhová Genetika Rajského Slnka v nás - Genetika Paradise Sun, ktorou expresiou sa máme možnosť stávať cez vedomý prepis DNA a vzostup tela cez vzostup vedomia, Zmajstrovávanie Mysle a Prítomnosti v sebe na docielene expanzie ktorá vždy štartuje ďalší prepis a opravu DNA cez tú svetelnú a teda hlbšiu úroveň očisty tela, vzťahov, životov,

Intezívnejšie Prerábky v základoch (tela,života):  rozpadanie sa toho čo nie je ani nebolo v súlade a nevideli sme, staré platformy a ich premeny cez ich využívanie na vyššie účely alebo ich úplné konce - téma umelej inteligencie a sociálnych platforiem, VyplavoVanie sa až extremných nerovnovnáh z našej DNA za všetky existencie a generácie tu a teraz, Ako Vždy naše novšie novo-narodené sa verzie sú mocnejšie ale cez zjemnenie, tie vykonávajú rázne zmeny, na ktoré sme nemali pred tým gule..koniec koncov je to všetko len hblšie čistenie vzťahu so sebou na multidimenzionálnej úrovni a to začína s novým vzťahom s telom, so svetelným telom - naše svetlo “ si nás snaží” vždy viac prerobiť, opraviť, kristAAlizovať, solARizovať na plazmovenie - Naša najčastejšia forma kryštalická plazma cez rýchlu expresiu všetkého potlačeného a toho čo spôsobuje nerovnováhu (potláčanie energie-emócii, zastavovanie toku) za všetkých predkov, za všetky existencie, dimenzie, časo-priestory, za všetky evolučné štádia Zeme .. nekonečnosť .. a Buď Sme vyjadrením hĺbky prepojenia so svojou nekonečnosťou - so Zdrojom Všetkého, čiže celý náš život a vzťahy sú toho odrazom, alebo sme expresiou odpojenia teda napojenia na konečnosť, čoho je ľudské telo, vzťahy a život materializáciou.. sme tu na úplný prepis tejto genetiky, na uzavretie tohto experimentu a začiatok úplne nového kde fungujeme ako Zjednotené Hviezdne Národy - Vedomie Jedného - Zosynchronizované ako Jedna Jednotka - čerpáme z nekonečného Bohatstva a znásobujeme ho spolu pre nás všetkých - čiže pokračujeme na tému:

Čerpanie z konečnosti alebo nekonečnosti Zdroja -  Čerpanie z Nekonečného Zdroja všetkého Vedomia v sebe - na miesto z konečného zdroja z ktorého ako človek čerpáme.. Presah liečenia a príjímania seba, druhých, sitácií atď, ty znovu-prijímaš SEBA ako svetlo, ako ZDROJ všetkého a len viac do hĺbky spojenia a príjmu ideš,  uplatňuješ si nárok na to KTO už si a čo všetko už si a máš, a že si všetko všetkým všade... Multidimenzionálna integrita, práca s telom - ideme do toho viac...

💎ELEKTRINA v tele a bláznivá myseľ, plazma, KristAAL, DiamANt a uhlíkové telo človeka, extrémy všetkého, čistenie pamäte, úplne iný level hurikánu ti je pre každého a Bytie okom hurikánu cez prejdenie si hurikánom a vstúpenie do vyššieho levelu hurikánu je tu, dostávame sa do stavu kedy dávaš DOSŤ BOLO každý deň na hlbšie prieniky do sily a moci ZDROJA všetkého v sebe, rýchlejšie čistenie a skákanie vo frekvenciách - čase a priestore do Novej Zeme, kde už dávno si..

Zvládanie toho, že je toho na nás len viac, len viac sa od nás vyžaduje, avšak nemôžeme pokračovať starými cestami a požívať staré zaužívané dvere, chodníky, MY otvárame úplne iné, nové, ktoré pred tým nikto neotvoril... PREMENY TELA NA MULTIDIMENZIONÁLNE GALAKTICKÉ VZOSTUPNÉ VOZIDLO - JE TO SUPER INTELIGENCIA A SVETELNÁ SUPER TECHNOLÓGIA, ktorú sme znečistili, a degradovali, obmedzili len na jednu verziu padnutých typov realít.. ako 3.Dimenzia zanikla a štvrtá je na pokraji zániku..

💎 V našich transmisiách a kurzoch a to najmä v rokoch 2023-2024 zdieľame po častiach ku:

VŠETKÉMU ČO SA TÝKA TVORBY ŽIVOTA A REALÍT NOVEJ ZEME STOJÍ NA SVETLE, NA ČERPANÍ Z NEKONEČNÉHO ZDROJA V SEBE, APLIKÁCII KÓDOV VYŠŠIEHO VEDOMIA HVIEZDNEHO ĽUDSTVA, A NIE AKO V STAREJ ZEMI, KDE VŠETKO STOJÍ NA MINIME SVETLA A KONEČNOSTI. APLIKUJEME ORGANICKÉ KÓDY STVORITEĽA AVŠAK SME ZVYKNUTÍ NA TIE NEORGANICKÉ KÓDY VEDOMIA AKO ČLOVEK.

Nutnosť vyprázdňovať sa, ustálovať sa,Bytia na Príjme vyšších Informácií-Vedenia svetelného tela, stabilizovať sa v narastajúcich frekvenciách - záplavy fotónovým svetlom, v ktorom je VŠETKO ČO POTREBUJEME.. Mentalita dostatku, a bez obmedzovaní sa na vlastnej nekonečnosti je proces žitia ako Nový Hviezdny Človek tu a teraz, Celý rok a tie ďalšie sa nesie vo výmene LEŽATEJ OSMIČKY ako Kódu ľudskej obmedzenej osmičky-do nekonečna v tom istom kole Za Božskú Osmičku Nekonečného Bohatstva Úžas-Snovosti,

2024 - Rok prevzatia sily a moci cez nasranosť, cez spúšťače ktoré sú úplne inej sily - učenie sa využiť moc inak nie na ničenie - nevyužívanie, ale na alchýmiu a tvorbu nového toho, čo je v najvyššém súlade a je to pre nás ako celok.. Oheň - moc -  - padnuté krídla - strach z moci - všetko koreň človeka v nás, čo bol experiment ktorý sa skončil a dobieha..

2024 - prevzatie sily a moci  cez mužský aspekt v nás - rok Oriona 8D galaktický bojovník a strážca - čo je všetko je spustené zámerne tento rok rozoberáme v Škole majstrov od Januára, prosím táto transmisia je nadväzovanie na všetko, čiže odporúčame to mať, nie je to však podmienka...

Na toto pokračujeme tiež z predchádzajpceho kurzu a transmisií:

2024 je super Katalyzátor rastu cez tu najväčšiu zónu nepohodlia a hlavne čeleniu toho čo odkladalo, nevidelo a zašlo do extrémov, o intezívnych emočno-mentálnych spúšťačoch, a to vďaka tomu, že všetko sú to staré kódy vedomia a nízke frekvencie, ktoré sa telo snaží cez rýchle sprocesovanie najprv vyplaviť lebo bránia v integrácii svetla-ultra vysokých frekvencií Novej Zeme ktoré človek nepočuje, začína ich počuť ako zvonenie a pišťanie v ušiach.. všetky typy svetelných tiel sa už u všetkých aktivujú na ICH ZJEDNOCOVANIE a vybudovanie merKAby na vzostup lebo len tak tvoríš ako NovoZemšťan - vedomie Novej zeme vo forme.. rôzne úkazy a záležitosti sa na pokožke objavujú aj budú ďalej keďže samotná koža sa meni na trblietavú blanu, celá genetika sa každému snaží prepísať aby začal stelesňovať a žiť hviezdnu svetelnú prezenciu viac a viac, aby sa premieňal na solARnu Hviezdu a len tak mohol Novú Zem nielen vnímať, ale začať tvoriť cez stelesnenie jej hologramu postupne a viac a viac,

avšak samo sa to nedeje..

2024 je o super kompresii času a zliatí sa mnohých existencií a časových osí do Jednej, ktoré sú nutné sprocesovať a uzavrieť, je to vrcholenie epických zúčtovaní a vyrovnávaní karmy, ktoré sú extra zrýchlené a neočakávané, hlavne sa navyšuje intenzita všetkého ''o milión percent''v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. 2024 je zakončovanie Veľkolepých Cyklov ako keby až naraz, preto zrýchlené revízie starého, spomienok a robaľovanie svojich darov a poslaní zároveň,avšak 2024 je o epickej super REVÍZII toho kde má nad tebou nadvládu 3D, a je to všetko o moci a sile, o tom kde si brániš vo svojej božskej nekonečnosti.. Je to Veľkolepá REVÍZIA 'cestovných lístkov'', REVÍZIA STARÝCH VERZIÍ SEBA KTORÉ PRESTÁVAJÚ BYŤ V SÚLADE, REVÍZIA ŽIVOTOV A ČASOVÝCH OSÍ KDE SI ZMRAZENÝ A NETUŠÍŠ.. Všetko je to rozpamätávaní sa na majstrovstvo alchýmie, kódovanie a dekóding, prepis HOLOGRAMU, VYMIEŇAŠ - PREMIEŇAŠ SVOJE HOLOGRAFICKÉ PROJEKCIE RÝCHLOSŤOU SVETLA, avšak je to o praxi, aplikácií vyšších úrovní vedomia seba do života.. Sústredíme sa na to ako si čo tvoríme cez to na akých frekvenciách vibrujeme, pretváranie cez odtváranie toho, čo bolo vytvorené z vedomia človeka, avšak ideme hlboko do základov, mnohí si tento rok idú prejsť RESETMI cez nulu a mega kolapsy starého super rýchlo aby tzv. dohnali vzostup Zeme 2017... nadviažeme na januárovú transmisiu 2024 a na všetko to, čo bolo zdieľané že v roku 2024 vrcholí, keďže 2025 je preskok na úplne inú trajektóriu..

Začína sa vidieť viac holograficky cez vysoko-frekvečné svetlo - zvuk - čo slúži Dekódovaniu a Prepisu Svojho Hologramu cez Čerpanie z Nekonečného Zdroja, čím vyššie frekvencie, tým rýchlejšie všetko to čo je nízkofrekvenčné kolabuje, a to najmä lineárny čas,

Preto sa od nás vyžaduje Adaptácia na super rýchlosť zmien (každomomentová praktika), ako my sme tou zmenou - len tak sa adaptujeme a stabilizácia sa vo vyšších frekvenciách Zeme cez destabilizáciu..

Zameramie sa aj na čistenie skrytého odporu a rezistencie voči sebe, určitým situáciam o ktorom mnoho krát ani netušíme (what do you resist, persits), plán duše a plán človeka, nástupy na úplne novú trajektóriu v roku 2025...

♥︎ Tranzitujeme do Vyššej sebaexpresie - do vyšších dimenzionálnych expresií Seba ako Zeme ako Hviezdnych systémov ako Slniek ako Galaxií všetko - všetkých v Jednom - tranzitujeme do vyjadrovania sa, do transmisie, zažívania svojej Božskej esencie na hlbšej ,na oveľa napĺňajúcej úrovni: Transcendencia ľudského experimentu a obmedzeného zážitku seba ako človeka a návraty do toho, že si nekonečná bytosť všetkých hviezd, slniek, hviezdnych systémov, planét - všetkých v jednom!

Do výšky neba cez hĺbku pekla. Meníme odráža v zrkadlách - odrážajú nám koľko svetla nami tečie a kde ešte odmietame tmu teda svetlo, kde obe strany mince nefungujú ako, kde sa obmedzujeme na malý zlomok nekonečne veľkého a šťavanatého koláča. Reformujme Zdeformované odrazy v zrkadlách ktoré nám ukazujú, kde sme sa neprijali, zhasli, zmenšili sa aby sme sa prispôsobili nedostatkovým podmienkam, aby sa vtesnali do obmedzených šablón bytia, správania sa, tvorby života a zažívania sa v tých najnižších oktávach oddelene od seba ako ako od zdroja - volám sa domov ku sebe do hlbšej jednoty kde všetko čo potrebujem dávno existuje! Som tu ja ako všetko ♥︎

Čistíme všetkú tvorbu našich nižších aspektov a ich rozpory, to, že sa vôbec necítia bezpečne na Zemi, čistíme naše najnižšie sebaexpresie a integrujeme sa, vysielame zjednotený stav vedomia a viac svetla..

💎💎

Pre všetkých záujemcov zúčastniť sa nahrávania online skupinovky - transmise -  - aktivácie:

Deň a čas:

16.4. 2024  od 19:30 hod sk-cz času.

Vo vstupnom je započítaný aj prístup do záznamu, ktorý bude cez Školu Majstrov k dispozícii na druhý deň aj pre všetkých ostatných.

S kúpou vstupného Dávaš automatický súhlasu s nahrávaním a že záznam bude dostupný za výmenu aj pre ostatných.

Vítaní sú všetci, ktorí rezonujú, cítia že sa majú zúčastniť, Vaše otázky, zdieľania toho čím si prechádzate alebo zdieľania nových seba-uvedomení a ako to aplikuješ je viac než vítané..

Pre zúčastenie sa na živo - po zakúpení si vstupu, príde ti Mail ako potvrdenie tvojej účasti kde bude Zoom link na prvé stretnutie zahrnutý.

Ten Link bude pod názvom buď JOIN LIVE VIDEO alebo JOIN ZOOM MEETING, na ktorý klikni v daný deň a čas a presmeruje ťa to tam.

Zoom link na druhé stretnutie bude iný a bude ti poslaný potom pár dní pred druhým stretnutím zvlášť do mailu.

Pre účastníkov na živo:

Všetky Otázky, dotazy a zdieľania účastníkov sú-budú vítané, aby sa nazdieľalo čo najviac toho, čo podporí teba - nás v týchto procesoch.. Prvú polovicu počas stretnutia zdieľam, čo je nutné a potom prichádzajú na rad vaše zdieľania, otázky, avšak bude to navigované tak, aby to čistilo mega aktivovalo všetkých a rozoberalo len to čo má pre nás všetkých. Je to úžasný priestor na zdieľanie toho, čo potrebuješ TY prebrať, rozobrať, pochopiť a navýšiť..

Každý vždy zdieľa nielen za seba, ale aj za všetkých, lebo všetci to potrebujú počuť A AKTIVUJE TO TOĽKÉ KÓDY VO VŠETKÝCH.

Pre zopakovanie: PRE ÚČASTNÍKOV NA ŽIVO - ZÁZNAM JE ZAPOČÍTANÝ V CENE VSTUPENKY a nájdeš si ho v Škole Majstrov potom, odporúčam sa ku nemu vraciať, lebo to potom na tebe pracuje len viac, budeš mať z toho oveľa viac...

Pre zopakovanie a pre tých ktorí si prajú zúčastniť sa na živo alebo zo záznamu:

Fokus Bude ako vždy na doručenie do tvojho poľa kľúčové balíky setov svetelných kódov Vedomia Novej Zeme - Kozmickej Pamäte - Galaktického Vedomia - Univerzálneho Svetelného Vedomia rôznych typov, ktoré podporujú mega aktivácie, expanzie srdca-vedomia, Aha momenty, docvaknutia urýchľujúce tvoje procesy, ale nič nie je robené za teba, to je na tebe ako to uchopíš, ako odomkneš, aplikuješ kódy...

My doručujeme Kľúčové Svetelné Kódy Vedomia Novej Zeme pre Akceleráciu tvojej Evolúcie Univerzálneho Svetelného Vedomia a Tela ktoré idú priamo do tvojej bunkovej pamäte a svetelnej DNA, sme MOST do ďalších dimenzií vedomia, je to organický galatický šamanizmus.

VŽDY JE ZDIEĽANÉ PRESNE TO, ČO POTREBUJÚ POČUŤ VŠETCI ČI UŽ NA ŽIVO, ALEBO ZO ZÁZNAMU.

Čiže sú ti Doručované sú potrebné pre daný moment

Multidimenzionálne Kľúče ku Sebe ako Celému Vesmíru - táto transmisia je ďalšou súčasťou série Kurzov a Transmisií

Kozmické ZnovuZrody do ďalších úrovní - levelov Seba ako Zdroja Všetkého - The Next Level You pre roky 2021-2026.

Všetky transmisie a kurzy na seba naväzujú určitým štýlom a prehlbujú sa, doplňujú sa navzájom. Tie z roku 2022 naväzujú na všetky z roku 2021 a 2022. Vysielame bezčasovo, všetko je nonstop aplikovateľné, pracuje na tebe na kvantovej úrovni.

Všetky Eventy, Transmisie sú celkovo na Podporu tvojich Vzostupných, Alchymických Procesov Mega Premien a Integrácie svojho Avatara Novej Zeme. Fokus Bude Presne na to, čo ťa najviac Podporí Tu a Teraz, čo ťa najviac podporí v danom momente.

Je to Pre Podporu oveľa Hlbšieho Pochopenia sa a Spoznania sa, lebo to je KĽÚČ KU VŠETKÉMU.

Je to Možnosť Spolu Expandovať a SpoluVytvoriť Pozdvihujúci, Čistiaco-Aktivačný Zjednocujú Posvätný Priestor Novej Zeme pre nás všetkých, kde Maria Guidance slúži ako vzostupná platforma a Portálový Most do Dimenzií Novej Zeme ako takej..

Každé skupinové stretnutie slúži tiež Mega Aktiváciám Univerzálnych Kozmických Svetelných kľúčových Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme v Sebe - v Nás. Sú to zároveň na mieru nazdieľané Transmisie všetkým účastníkom, lebo budú počuť presne to, čo majú v danom momente...

Všetky Aktivačné  Kurzy a Transmisie štartujú intezívne čistenia už vopred po zaregistrovaní sa a po zaplatení Vstupu.

Vysielam.e vám už pár dní vopred do Éterov.. a intenzívne čistenia sú tiež Po stretnutí.. Je to možnosť akcelerácie si svojich procesov integráciou svetelných Kódov, ktoré budú transmitované počas stretnutia, pred ním a aj potom... toto sú bezčasové a bezpriestorové multidimenzionálne Transmisie, ktoré slúžia DOCVAKNUTIAM, AHA MOMENTOM A AKTIVÁCIÁM SVETELNÝCH KOZMICKÝCH KÓDOV V TVOJEJ DNA, KTORÉ MAJÚ POTENCIÁL MEGA AKCELEROVAŤ TVOJE PROCESY, ŠTARTUJÚ PREPIS DNA A TEDA VYPLAVOVANIE TOHO, ČO NIE JE V SÚLADE LEBO PO EXPANZII SRDCA-MYSLE, PRICHÁDZA KONTRAKCIA (ULTRA ČISTKA).

Na živo sa zúčastniť - je potrebné mať Zoom a vedieť, ako s ním narábať.

Na živo sa zúčastniť - POČET MIEST JE LIMITOVANÝ NA ZABEZPEČENIE ČISTOTY A KVALITY PRIESTORU..

V prípade záujmu sa zúčastniť:

Keď klikneš na tlačítko Zaregistrovať sa, platíš si Vstupné a po úhrade platby ti príde do mailu potvrdenka a LINK na tento Event, na ktorý si klikneš v daný deň a čas, keď sa bude konať. Výmena - Peniaze sa po tvojej registrácii a zakúpení vstupenky NEVRACAJÚ naspäť.

Na živo sa zúčastniť sú Vítaní všetci, ktorí rezonujú, prajú sa zúčastniť, nedávam žiadne limity a samozrejme tí, čo sú ochotní reciprocity, sú ochotní zdieľať, ale do akej miery si praješ ostať anonymný, to je na tebe.. Či budeš mať vypnuté alebo zapnutú kameru je na tebe, ale ak budeš zdieľať, pýtať sa niečo, zapni aspoň mikrofón.

Ak sa účastníš na živo, je potrebné si byť vedomý toho, že sa to všetko nahráva a záznamy budú dostupné ako záznam pre účastníkov na živo a aj ostatných pár hodín po skončení, teda mi dávaš automatický súhlas s tým..

AK SI PLATÍŠ VSTUPNÉ NA ZÚČASTNENIE SA NA ŽIVO A NEZÚČASTNÍŠ SA NA ŽIVO BEZ TOHO ABY SI TO OZNÁMIL MINIMÁLNE 24 hodín pred začatím eventu tak strácaš vstup do záznamu, ktorý si môžeš zadovážiť potom osobitne. Nebudeš pridaný do záznamu automaticky lebo si sa nepodieľal na spolu-tvorbe priestoru a obsadil si miesto niekomu inému. Ak si si zaplatil vstup na živo a nemôžeš sa zúčastniť treba to najneskôr do 48 hodín oznámiť a príde ti refundácia.

AK SI PLATÍŠ VSTUP NA ŽIVO cez sekciu Eventy A JE UŽ NESKORO, Už transmisia prebieha alebo prebehla, nemáš vstup do záznamu, treba si ho zadovážiť zvlášť v Škole Majstrov.

Ak si praješ zúčastniť sa na živo, Čím skôr si zakúpiš Vzo-Vstupenku, tým skôr si zabookuješ svoje miesto...

Transmisie, Kurzy či už na živo alebo zo záznamu na tebe pracuje vopred a dávno Po... treba to poriadne integrovať a vraciať sa ku nej viac krát, vždy zachytíš niečo iné a pôjdeš do hlbšej hĺbky..

Ak sa zúčastňuješ na živo, alebo zo záznamu, prosím byť si tiež vedomý tohto:

Všetko, čo sa bude zdieľať, tak prosím zachovať posvätnosť, integritu, prejavuje sa ti určitá dôvera, keď sa zúčastňuješ na živo, je to všetko len pre teba, nie na zdieľanie ďalej alebo pre svoj biznis, poradenskú prax, alebo zdieľať po svojom pochopené informácie ostatným, tiež to nie je na svoju prezentáciu z ľudskej 3D úrovne vedomia (ega), alebo pre ponúkanie svojich služieb, produktov, nie je to pre tvorbu tzv. lepkavých sietí - na získavanie kontaktov za ego účelmi, nespomínajú sa mená nikoho, kto sa neúčastní na živo.. To platí aj pre tých, čo si to zadovážia zo záznamu. INTEGRITA je vyžadovaná, je to o dôvere, či sa ti dá veriť, že sa nezachováš ako 3D človek.. Ak sa tak stane počas živého stretnutia, alebo po stretnutí, vyvodzujem následy. Vďaka za pochopenie.

AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO NAHRÁVANIA EVENTU - TRANSMISIE, KURZU alebo AJ ZO ZÁZNAMU, ALE NAJMÄ AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO, PROSÍM PREČÍTAJ SI POZORNE CELÚ SEKCIU NA WEBKE AURORANOVEJZEME S NÁZVOM SMERNICE, OBCHODNÉ PODMIENKY A PRÍSĽUB INTEGRITY, A TO NAJMÄ TEXT, KTORÝ JE PÍSANÝ ČERVENOU A ČIERNOU FARBOU, LEBO S TÝM SÚHLASÍŠ, ŽE TO BUDEŠ DODRŽIAVAŤ.

JE TO POSVÄTNÝ PRIESTOR NOVEJ ZEME PRE TEBA ZDIEĽANÝ,

AKONÁHLE SA ŤAHÁ 3D do toho, akonáhle budeš robiť nejaké haluze na kamere, budeš nahý, požívať omamné látky, budeš vykonávať niečo čo jednoducho si nechaj pre seba, budeš okamžite vyhodený a záznam si v tom prípade stratil tiež, bude to okamžite láskyplne, ale mocne osvetlené, rozprášené, nie je to akceptovateľné, lebo aj by bolo, ide sa potom na môj úkor a na všetkých zúčastnených tiež..

Ak niekto naruší priestor akýmkoľvek neúctivym spôsobom, nebude rešpektovať nás a priestor počas účasti na živo, bude láskyplne vyhodený a záznam stráca v tom prípade tiež.

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem.E za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva-pozvánka ísť hlbšie do seba, vyššie vo vedomí, viac sa roztopiť v čistej láske, a to je na nezaplatenie, a tiež nás to katapultuje do ďalších rovín (seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa na seba na všetko - vedomie je Pamäť..

Teším.E sa na teba :)

VzoVstupenka

  • VzoVstupenka na Účasť na Živo

    Vrátane vstupu do záznamu cez Školu Majstrov ak si sa zúčastnil na živo pre jednu osobu

    $45.00
    +$1.13 service fee
    Sold Out

This event is sold out

Možnosť Zdieľať tento Event:

shutterstock_2400403689.jpg
Facebook Cover Photo.png
bottom of page