top of page
shutterstock_2400627611.jpg
Facebook Cover Photo.png

Tue, Dec 12

|

Transmisia,Webinar,Skupinovka,Aktivácia

č.1:Posvätná Pasáž Zimného SlnovRAtu, Príprava na 2024, VzoVstupy do Božskejších, Bohatších Verzií Seba,Čistenia Akášov

Príprava na 2024: Kódy Infinity, čistej Božskosti,Super Sily v Sebe, Sprístupňovanie sa úplne novým Magic Možnostiam,Skoky do NovejZeme cez Hlbšiu Jednotu v Sebe a Majstrovstvo vyvažovania polarít,Zosúladzovanie s Vždy Novšími Svetelnejšími Mocnejšími Verziami Seba-Tvorba Nových úžas-snových Realít

Registrácia uzavretá
See other events
č.1:Posvätná Pasáž Zimného SlnovRAtu, Príprava na 2024, VzoVstupy do Božskejších, Bohatších Verzií Seba,Čistenia Akášov
č.1:Posvätná Pasáž Zimného SlnovRAtu, Príprava na 2024, VzoVstupy do Božskejších, Bohatších Verzií Seba,Čistenia Akášov

Čas a Lokalita (Online Event)

Dec 12, 2023, 7:00 PM – 9:10 PM

Transmisia,Webinar,Skupinovka,Aktivácia

Viac Informácii:

Srdečne Ťa pozývame na nahrávanie Prvej z dvoch decembrových Transmisií Aramatena, kde ideme opäť zužitkovať veľmi potentné energie decembrových kódov - finále - poriadne zabalenie kapitol, idem zužitkovať veľkolepé energie, frekvencie len väčších osvetlení, veľkých koncov a začiatkov, ideme sa opäť VIAC sprietočniť novým opäť rekordným masívnym vlnám Vedomia - čo sú nové prítoky Svetla na ďalšie hlbšie čistenia a roztopenia-aktivácie-zjednotenia sa viac so SEBOU V SEBE AKO S NAMI, na katapultáciu do ďalšej fázy tvojho-nášho vývoja  - evolúcie vedomia a tela (Novej Zeme).

Sústredíme sa Na tieto témy avšak vždy sa to trocha pomení, kvôli tomu, že čím sú vyššie frekvencie tým rýchlejšie sa všetko mení z momemtu do momentu a zrazu je v súlade úplne niečo iné zdieľať, ale vždy všetko spolu aj tak súvisí:

Zvládanie toho, že je toho na nás len viac, len viac sa od nás vyžaduje, avšak nemôžeme pokračovať starými cestami a požívať staré zaužívané dvere, chodníky, MY otvárame úplne iné, nové, ktoré pred tým nikto neotvoril... PREMENY TELA NA MULTIDIMENZIONÁLNE GALAKTICKÉ VZOSTUPNÉ VOZIDLO - JE TO SUPER INTELIGENCIA A SVETELNÁ SUPER TECHNOLÓGIA, ktorú sme znečistili, a degradovali, obmedzili len na jednu verziu padnutých typov realít.. ako 3.Dimenzia zanikla a štvrtá je na pokraji zániku, ďalej

Sústredíme sa na: 

Príprava na 2024: Kódy Infinity, čistej Božskosti,Super Sily v Sebe, Sprístupňovanie sa úplne novým Magic Možnostiam, Nové Portály Hojnosti,Alternatívne Magic Reality NovejZeme budované na Pevných Svetelných Základoch,Ty ako Kozmická Svetelná Veľkoleposť-Oslava..

Skoky do NovejZeme cez Hlbšiu Jednotu v Sebe a Majtrovstvo vyvažovania polarít,Zosúladzovanie s Vždy Novšími Svetelnejšími Mocnejšími Verziami Seba-Tvorba Nových Úžas-Snových Realít, 

Majstrovstvo neustálych tranzitov cez užšie oko ohly, Zosúladzovanie s vždy Novšími Svetelnejšími Mocnejšími Verziami Seba,

Prijatie a zužitkovávanie kódov Posvätnej Pasáže Zimného SlnovRAtu - - Kozmické Kristaal Bábätko v nás, Podpora s Resetmi, Čisteniami Akášov, s Vybielovaním, Skákaním do Novej Zeme - do novších verzií Seba, Budovanie svetelného tela, Zosúladzovanie sa s vyšším Novými Verziami Seba a zosúladzovanie celého života, je to vždy iné nové fungovanie ktoré nutné, na ktoré vôbec nie sme zvyknutí, kde hlavný sprievodca je tvoje svetelné telo, 

2024 a Kódy Infinity - nekonečné bohatstvo sebe-objavovania, seba-expresie a seba-zažívania sa vždy inak, viac z neobmedzeného zjednoteného vedomia seba ako ZDROJA všetkého, kódy čistej Božskosti, Super Sily v Sebe, Sprístupňovanie sa úplne novým Magic Možnostiam, ktoré sú k dispozícii ak sme aj my, Úplne nové portály Hojnosti a úžas-snové Reality Novej Zeme - fokus na Alternatívne Magic Reality Zatiaľ čo ostatné kolabujú, 

Tvoja Kozmická Svetelná Veľkoleposť a kde všade s ňou nie je prepojenie a čerpanie z nej, tak integrujeme postupne všetky kódy UNIverzálneho svetelného vedomia ... ako je ľudská pamäť, poznatky, inteligencia kompletne nahrádzaná tou organickou (pravou) svetelnou, 

FUNGOVANIE MIMO SEPRÁCIE ČASU A PRIESTORU, JE TO VŠETKO TERAZ, TVOJE MULTIDIMENZIONÁLNE TELO NOVEJ ZEME, TY AKO NEKONEČNÉ MULTIDIMEZIONÁLNE VEDOMIE... 

Pokračujeme ku týmto témam z novembra a októbra 2023:

Majstrovstvo Seba a Prechodov Okom Ihly Domov Inak -

Podpora s Kódmi Čistej Božskosti Nového Človeka a Nekonečnej Hojnosti-Bohatstva Seba ako Zdroja všetkého, všetkých v Jednom-Infinity Kódy SebaNaplnenia, Majstrovstvo Zjednocovania svetla a tmy, Alchymizácia, Majstrovstvo Seba, Práce so Sebou, Vzťahu so Sebou, Majstrovstvo Integrácie Seba na Multidimenzionálnej Úrovni, Presah človeka a obmedzeného ľudského experimentu-obmedzeného konečného Zážitku Seba, SKOKY DO REALÍT NOVEJ ZEME, VzoVstupy do toho že si Vzostúpený Majster a Postupne to stelesňuješ, aplikuješ, žiješ, ďalej témy:Rozpady identít,Rýchlejšie Prechody-Tranzity do NovejZeme Okom Ihly - do vyšších úrovní Seba, Hviezdne Brány v Tele, Srdce a celé telo ako Hlavný portál do vyšších úrovní Seba ako nekonečnej Bytosti, DNA a Vedomie,Premeny,Prerábky a Čistenia Tela,Aktivácie a Tvorba Alternatívnych Realít Novej Zeme, ktoré Ťa Uživia, Podržia, Podporia zatiaľ čo všetko ostatné bude kolabovať pod nohami, lebo to už nie je v súlade, SEBANAPĹŇANIE SA ZVNÚTRA VON ZDROJOM VŠETKÉHO ČO AKO ČLOVEK HĽADÁME VONKU A DLHO O TOM NETUŠÍME, Pasáž 11.11.2023-11.1.2024, Nielen Novembrové Prechody Okom ihly a najužšími koridormi,kde si najviac skúšaný, Úplne Nové MAGIC Možnosti a Úrovne Čarokrásna,Úžasnovosti aktivujeme, Frekvenčno-vibračné dorovnávanie sa len intenzívnejším frekvenciám Novej Zeme, Frekvenčné Navyšovanie Tela cez odhusťovanie,Galaktické-Hviezdne Vedomie, Otváranie Nových Portálov Zázrakov a Bohatstva, celkovo pokračujeme ku:

Procesom neustálych Premien Tela - odhusťovanie, kristaalizácia, solARizácia, detoxikácia a nonstop upgrejdy cez fotónové svetlo, nonstop premeny vo

Vzťahoch, Integrácia Seba na MultiDimenzionálnej Úrovni, Tvorba Alternatívnych Realít Novej Zeme, ktoré Ťa Uživia, Podržia, Podporia zatiaľ čo všetko ostatné bude kolabovať pod nohami, lebo to už nie je v súlade,

Frekvenčno-vibračné dorovnávanie sa len intenzívnejším frekvenciám Novej Zeme,

 

Majstrovstvo neustálych tranzitov cez užšie oko ohly: 

♥︎ Tranzitujeme do Vyššej sebaexpresie - do vyšších dimenzionálnych expresií Seba ako Zeme ako Hviezdnych systémov ako Slniek ako Galaxií všetko - všetkých v Jednom - tranzitujeme do vyjadrovania sa, do transmisie, zažívania svojej Božskej esencie na hlbšej ,na oveľa napĺňajúcej úrovni: Transcendencia ľudského experimentu a obmedzeného zážitku seba ako človeka a návraty do toho, že si nekonečná bytosť všetkých hviezd, slniek, hviezdnych systémov, planét - všetkých v jednom!

Do výšky neba cez hĺbku pekla. Meníme odráža v zrkadlách - odrážajú nám koľko svetla nami tečie a kde ešte odmietame tmu teda svetlo, kde obe strany mince nefungujú ako, kde sa obmedzujeme na malý zlomok nekonečne veľkého a šťavanatého koláča. Reformujme Zdeformované odrazy v zrkadlách ktoré nám ukazujú, kde sme sa neprijali, zhasli, zmenšili sa aby sme sa prispôsobili nedostatkovým podmienkam, aby sa vtesnali do obmedzených šablón bytia, správania sa, tvorby života a zažívania sa v tých najnižších oktávach oddelene od seba ako ako od zdroja - volám sa domov ku sebe do hlbšej jednoty kde všetko čo potrebujem dávno existuje! Som tu ja ako všetko ♥︎

Čistíme všetkú tvorbu našich nižších aspektov a ich rozpory, to, že sa vôbec necítia bezpečne na Zemi, čistíme naše najnižšie sebaexpresie a integrujeme sa, vysielame zjednotený stav vedomia a viac svetla..

Tiež Pokračujeme v náväznosti na Októbrovú transmisiu: Integrácia seba na Multidimenzionálnej úrovni, ako Kozmické frekvencie a lúče zvnútra diktujú čo vyžaduje telo na potrebné len silnejšie očisty, premeny, prerábky, ako diktujú na čo máš chuť a na čo nie a ako vplývajú na tvoje správanie,

ďalej témy:

Tvorba Alternatívnych Realít Novej Zeme, ktoré ťa podporia a uživia a na ktoré môžeš preskočiť keď nič už nebude v súlade a je toho tzv. zrazu veľmi veľa lebo 3D sa zámerne '' zhoršuje '' avšak toto nie je záchrana ale koniec malého ja úplne a začatie fungovania z 5D Vyššieho Ja (vedomia) už nastálo lebo tvoje telo na trvalo previbrovalo do pásiem Novej Zeme (5D je len začiatok),

Najsvetlejšie svetlo, najtmavšia tma, odotročovanie ľudstva ktoré sa zotročilo samé,

Frekvenčné Navyšovanie nielen VEDOMIA FORMUJÚCE TELO ALE CELÉHO ŽIVOTA, Ľudská, Umelá, Božská Inteligencia, Láska,

Ako na nás pôsobia vyššie frekvencie a vyššie dávky svetla a celkovo na požiadavky tela a správanie sa naše a ostatných, 🔆 Ako len vyššie frekvencie Zeme ponúkajú len magickejšie zážitky a úplne nové iné možnosti, ktorým sme pred tým neboli sprístupnení..🔆

Zrýchlenie (kolapsu) času, Galaktické - Hviezdne vedomie, Intezívne Detoxy, Premeny, Prerábky, Upgrejdy Tela - Navraciaš sa do Multidimenzionálneho Tela ktoré má iné základy a štruktúru pre procesovanie a transmitovanie fotónového svetla,

VŠETKO JE VŽDY OD NÁS VEĽKÁ AKTIVÁCIA, KTORÚ SI TREBA DOPRIAŤ INTEGROVAŤ ČO SI VYŽADUJE LINEÁRNY ČAS, podporuje to s procesovaním, čistením a prenáša do vyšších frekvencií (vedomia) ak sme tomu otvorení, sprístupnení a ladíme sa celou BYTosťou bez snahy rozumieť ľudskej, ale len tak si dovolíme absorbovať kľúče, ktoré majú priamo prienik do (svetelnej) DNA, kde sa odomýka to pravé vedomie - uvedomovanie si -rozpamätávanie sa - vyššie-hlbšie poznanie seba všade v rôznych formách a podobách…

Celkovo:

Pokračujú len Zosilnené očistné, prepisovacie, upgrejdovacie procesy Návraty Zeme do jej pôvodnej osi a rotácie aktivuje, prečisťuje a zosúladzuje všetky jej hviezdne brány a prepája s hviezdnymi systémami vedomia tak ako “kedysi”. Zem sa vracia domov, zjednocuje so zvyškom domova a premieňa sa na svoju vzostúpenú verziu slnečnú Hviezdu ☀︎

Každý jeden sme Zem aj všetky ostatné planéty, hviezdy, slnká na mikroúrovni, ktorú zjednocujeme s makroúrovňou - resp. sa doho toho navraciame, lebo to neexistuje oddelene od seba, to len my sme vybrali zahrať hru na separáciu...

Pre všetkých záujemcov zúčastniť sa nahrávania online skupinovky - transmise -  - aktivácie:

Prvá decembrová aktivácia je 12.12.2023  od 19 hod sk-cz času, druhá na ktorú sa môžeš zaregistrovať separátne je na vrchol slnoratu 21.12.2023.

Vo vstupnom je započítaný aj prístup do záznamu, ktorý bude cez Školu Majstrov k dispozícii na druhý deň aj pre všetkých ostatných.

S kúpou vstupného Dávaš automatický súhlasu s nahrávaním a že záznam bude dostupný za výmenu aj pre ostatných.

Vítaní sú všetci, ktorí rezonujú, cítia že sa majú zúčastniť, Vaše otázky, zdieľania toho čím si prechádzate alebo zdieľania nových seba-uvedomení a ako to aplikuješ je viac než vítané..

Pre zúčastenie sa na živo - po zakúpení si vstupu, príde ti Mail ako potvrdenie tvojej účasti kde bude Zoom link na prvé stretnutie zahrnutý.

Ten Link bude pod názvom buď JOIN LIVE VIDEO alebo JOIN ZOOM MEETING, na ktorý klikni v daný deň a čas a presmeruje ťa to tam.

Zoom link na druhé stretnutie bude iný a bude ti poslaný potom pár dní pred druhým stretnutím zvlášť do mailu.

Pre účastníkov na živo:

Všetky Otázky, dotazy a zdieľania účastníkov sú-budú vítané, aby sa nazdieľalo čo najviac toho, čo podporí teba - nás v týchto procesoch.. Prvú polovicu počas stretnutia zdieľam, čo je nutné a potom prichádzajú na rad vaše zdieľania, otázky, avšak bude to navigované tak, aby to čistilo mega aktivovalo všetkých a rozoberalo len to čo má pre nás všetkých. Je to úžasný priestor na zdieľanie toho, čo potrebuješ TY prebrať, rozobrať, pochopiť a navýšiť..

Každý vždy zdieľa nielen za seba, ale aj za všetkých, lebo všetci to potrebujú počuť A AKTIVUJE TO TOĽKÉ KÓDY VO VŠETKÝCH.

Pre zopakovanie: PRE ÚČASTNÍKOV NA ŽIVO - ZÁZNAM JE ZAPOČÍTANÝ V CENE VSTUPENKY a nájdeš si ho v Škole Majstrov potom, odporúčam sa ku nemu vraciať, lebo to potom na tebe pracuje len viac, budeš mať z toho oveľa viac...

Pre zopakovanie a pre tých ktorí si prajú zúčastniť sa na živo alebo zo záznamu:

Fokus Bude ako vždy na doručenie do tvojho poľa kľúčové balíky setov svetelných kódov Vedomia Novej Zeme - Kozmickej Pamäte - Galaktického Vedomia - Univerzálneho Svetelného Vedomia rôznych typov, ktoré podporujú mega aktivácie, expanzie srdca-vedomia, Aha momenty, docvaknutia urýchľujúce tvoje procesy, ale nič nie je robené za teba, to je na tebe ako to uchopíš, ako odomkneš, aplikuješ kódy...

My doručujeme Kľúčové Svetelné Kódy Vedomia Novej Zeme pre Akceleráciu tvojej Evolúcie Univerzálneho Svetelného Vedomia a Tela ktoré idú priamo do tvojej bunkovej pamäte a svetelnej DNA, sme MOST do ďalších dimenzií vedomia, je to organický galatický šamanizmus.

VŽDY JE ZDIEĽANÉ PRESNE TO, ČO POTREBUJÚ POČUŤ VŠETCI ČI UŽ NA ŽIVO, ALEBO ZO ZÁZNAMU.

Čiže sú ti Doručované sú potrebné pre daný moment

Multidimenzionálne Kľúče ku Sebe ako Celému Vesmíru - táto transmisia je ďalšou súčasťou série Kurzov a Transmisií

Kozmické ZnovuZrody do ďalších úrovní - levelov Seba ako Zdroja Všetkého - The Next Level You pre roky 2021-2026.

Všetky transmisie a kurzy na seba naväzujú určitým štýlom a prehlbujú sa, doplňujú sa navzájom. Tie z roku 2022 naväzujú na všetky z roku 2021 a 2022. Vysielame bezčasovo, všetko je nonstop aplikovateľné, pracuje na tebe na kvantovej úrovni.

Všetky Eventy, Transmisie sú celkovo na Podporu tvojich Vzostupných, Alchymických Procesov Mega Premien a Integrácie svojho Avatara Novej Zeme. Fokus Bude Presne na to, čo ťa najviac Podporí Tu a Teraz, čo ťa najviac podporí v danom momente.

Je to Pre Podporu oveľa Hlbšieho Pochopenia sa a Spoznania sa, lebo to je KĽÚČ KU VŠETKÉMU.

Je to Možnosť Spolu Expandovať a SpoluVytvoriť Pozdvihujúci, Čistiaco-Aktivačný Zjednocujú Posvätný Priestor Novej Zeme pre nás všetkých, kde Maria Guidance slúži ako vzostupná platforma a Portálový Most do Dimenzií Novej Zeme ako takej..

Každé skupinové stretnutie slúži tiež Mega Aktiváciám Univerzálnych Kozmických Svetelných kľúčových Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme v Sebe - v Nás. Sú to zároveň na mieru nazdieľané Transmisie všetkým účastníkom, lebo budú počuť presne to, čo majú v danom momente...

Všetky Aktivačné  Kurzy a Transmisie štartujú intezívne čistenia už vopred po zaregistrovaní sa a po zaplatení Vstupu.

Vysielam.e vám už pár dní vopred do Éterov.. a intenzívne čistenia sú tiež Po stretnutí.. Je to možnosť akcelerácie si svojich procesov integráciou svetelných Kódov, ktoré budú transmitované počas stretnutia, pred ním a aj potom... toto sú bezčasové a bezpriestorové multidimenzionálne Transmisie, ktoré slúžia DOCVAKNUTIAM, AHA MOMENTOM A AKTIVÁCIÁM SVETELNÝCH KOZMICKÝCH KÓDOV V TVOJEJ DNA, KTORÉ MAJÚ POTENCIÁL MEGA AKCELEROVAŤ TVOJE PROCESY, ŠTARTUJÚ PREPIS DNA A TEDA VYPLAVOVANIE TOHO, ČO NIE JE V SÚLADE LEBO PO EXPANZII SRDCA-MYSLE, PRICHÁDZA KONTRAKCIA (ULTRA ČISTKA).

Na živo sa zúčastniť - je potrebné mať Zoom a vedieť, ako s ním narábať.

Na živo sa zúčastniť - POČET MIEST JE LIMITOVANÝ NA ZABEZPEČENIE ČISTOTY A KVALITY PRIESTORU..

V prípade záujmu sa zúčastniť:

Keď klikneš na tlačítko Zaregistrovať sa, platíš si Vstupné a po úhrade platby ti príde do mailu potvrdenka a LINK na tento Event, na ktorý si klikneš v daný deň a čas, keď sa bude konať. Výmena - Peniaze sa po tvojej registrácii a zakúpení vstupenky NEVRACAJÚ naspäť.

Na živo sa zúčastniť sú Vítaní všetci, ktorí rezonujú, prajú sa zúčastniť, nedávam žiadne limity a samozrejme tí, čo sú ochotní reciprocity, sú ochotní zdieľať, ale do akej miery si praješ ostať anonymný, to je na tebe.. Či budeš mať vypnuté alebo zapnutú kameru je na tebe, ale ak budeš zdieľať, pýtať sa niečo, zapni aspoň mikrofón.

Ak sa účastníš na živo, je potrebné si byť vedomý toho, že sa to všetko nahráva a záznamy budú dostupné ako záznam pre účastníkov na živo a aj ostatných pár hodín po skončení, teda mi dávaš automatický súhlas s tým..

AK SI PLATÍŠ VSTUPNÉ NA ZÚČASTNENIE SA NA ŽIVO A NEZÚČASTNÍŠ SA NA ŽIVO BEZ TOHO ABY SI TO OZNÁMIL MINIMÁLNE 24 hodín pred začatím eventu tak strácaš vstup do záznamu, ktorý si môžeš zadovážiť potom osobitne. Nebudeš pridaný do záznamu automaticky lebo si sa nepodieľal na spolu-tvorbe priestoru a obsadil si miesto niekomu inému. Ak si si zaplatil vstup na živo a nemôžeš sa zúčastniť treba to najneskôr do 24 hodín oznámiť a príde ti refundácia.

AK SI PLATÍŠ VSTUP NA ŽIVO cez sekciu Eventy A JE UŽ NESKORO, Už transmisia prebieha alebo prebehla, nemáš vstup do záznamu, treba si ho zadovážiť zvlášť v Škole Majstrov.

Ak si praješ zúčastniť sa na živo, Čím skôr si zakúpiš Vzo-Vstupenku, tým skôr si zabookuješ svoje miesto...

Transmisie, Kurzy či už na živo alebo zo záznamu na tebe pracuje vopred a dávno Po... treba to poriadne integrovať a vraciať sa ku nej viac krát, vždy zachytíš niečo iné a pôjdeš do hlbšej hĺbky..

Ak sa zúčastňuješ na živo, alebo zo záznamu, prosím byť si tiež vedomý tohto:

Všetko, čo sa bude zdieľať, tak prosím zachovať posvätnosť, integritu, prejavuje sa ti určitá dôvera, keď sa zúčastňuješ na živo, je to všetko len pre teba, nie na zdieľanie ďalej alebo pre svoj biznis, poradenskú prax, alebo zdieľať po svojom pochopené informácie ostatným, tiež to nie je na svoju prezentáciu z ľudskej 3D úrovne vedomia (ega), alebo pre ponúkanie svojich služieb, produktov, nie je to pre tvorbu tzv. lepkavých sietí - na získavanie kontaktov za ego účelmi, nespomínajú sa mená nikoho, kto sa neúčastní na živo.. To platí aj pre tých, čo si to zadovážia zo záznamu. INTEGRITA je vyžadovaná, je to o dôvere, či sa ti dá veriť, že sa nezachováš ako 3D človek.. Ak sa tak stane počas živého stretnutia, alebo po stretnutí, vyvodzujem následy. Vďaka za pochopenie.

AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO NAHRÁVANIA EVENTU - TRANSMISIE, KURZU alebo AJ ZO ZÁZNAMU, ALE NAJMÄ AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO, PROSÍM PREČÍTAJ SI POZORNE CELÚ SEKCIU NA WEBKE AURORANOVEJZEME S NÁZVOM SMERNICE, OBCHODNÉ PODMIENKY A PRÍSĽUB INTEGRITY, A TO NAJMÄ TEXT, KTORÝ JE PÍSANÝ ČERVENOU A ČIERNOU FARBOU, LEBO S TÝM SÚHLASÍŠ, ŽE TO BUDEŠ DODRŽIAVAŤ.

JE TO POSVÄTNÝ PRIESTOR NOVEJ ZEME PRE TEBA ZDIEĽANÝ,

AKONÁHLE SA ŤAHÁ 3D do toho, akonáhle budeš robiť nejaké haluze na kamere, budeš nahý, požívať omamné látky, budeš vykonávať niečo čo jednoducho si nechaj pre seba, budeš okamžite vyhodený a záznam si v tom prípade stratil tiež, bude to okamžite láskyplne, ale mocne osvetlené, rozprášené, nie je to akceptovateľné, lebo aj by bolo, ide sa potom na môj úkor a na všetkých zúčastnených tiež..

Ak niekto naruší priestor akýmkoľvek neúctivym spôsobom, nebude rešpektovať nás a priestor počas účasti na živo, bude láskyplne vyhodený a záznam stráca v tom prípade tiež.

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem.E za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva je na nezaplatenie, lebo nás môže odkatapultovať do ďalších rovín (seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa na seba na všetko - vedomie je Pamäť..

Teším.E sa na teba :)

VzoVstupenka

  • VzoVstupenka

    Započítaný je aj vstup do záznamu ak sa naozaj zúčastňuješ na živo a tak spoluprispievaš do priestoru svojou prezenciou

    $39.00
    +$0.98 service fee
    Sold Out

This event is sold out

Možnosť Zdieľať tento Event:

shutterstock_2400403689.jpg
Facebook Cover Photo.png
bottom of page